June 1, 2023

Curentul International

Curentul International Magazine

Emil Cioran si Holocaustul din Romania

17 min read

ion-coja
Emil Cioran şi  Holocaustul din România

Autor: Ion Coja

„E timpul să spunem răspicat că i-am ajutat pe evrei să nu fie exterminaţi! Evreii ne sunt datori. Dar nu le cerem decât să recunoască adevărul!”

        În revista „Cadran politic”, anul VII, nr. 65-66 din aprilie-martie 2009, sunt publicate câteva fragmente din interviul dat de Emil Cioran în 1988, la Paris, dlui Ion Deaconescu. Inutil să mai spunem ceva despre valoarea acestui document, mai degrabă l-aş felicita pe autor pentru reuşita de a-i lua un interviu marelui însingurat de la Paris. Adevărul este că Cioran face figura schimnicului din inima Parisului, mulţi aşa îl văd, iar această imagine a unui Cioran greu de abordat pentru un interviu pare să fie imaginea curentă aflată în circulaţie. În realitate, cel puţin din partea subsemnatului vorbind, e de revăzut şi de retuşat această poză. Am stat de trei ori de vorbă cu Emil Cioran, în fiecare dintre vacanţele mele pariziene de dinainte de 1990, şi nu mi-a fost deloc greu să obţin întrevederea solicitată. E drept că am uzat de un passepartout care mi-a deschis la Paris multe uşi: eram un fel de mesager al lui Petre Ţuţea. Cred că am povestit ce era mai interesant despre aceste discuţii în cartea Marele Manipulator şi asasinarea lui Nicolae Iorga, Nicolae Ceauşescu şi Ioan Petru Culianu. Textul publicat de dl Ioan Deaconescu îmi oferă acum posibilitatea de a reveni, cu precizări şi comentarii mai apăsate. Mă invită la acest remember îndeosebi fragmentul următor din acest interviu care, sunt convins, va face istorie:

„Ion Deaconescu: Şi totuşi ce ar trebui făcut ca România să nu cadă din timp, acum, la întretăierea dintre milenii?

Emil Cioran: Să nu mai fim paraziţii unor glorii desuete. Să nu mai vorbim de idealuri, ci să edificăm istoria propriei noastre identităţi. (…) Şi încă ceva important: să rezolvăm cazul evreilor din cel de al doilea război mondial. E timpul să spunem răspicat că nu am fost barbari. Că i-am ajutat pe evrei să nu fie decimaţi. Trebuie să scriem cărţi, să luăm legătura cu cei care ne defăimează în legătură cu acest subiect. Evreii ne sunt datori. Dar nu le cerem nimic. Să recunoască doar adevărul. Dacă se va înţelege exact poziţia României în anii patruzeci, vom sta cu fruntea sus. Dacă nu, vom fi culpabilizaţi mereu, cu efecte îngrozitoare.”
        
            Aşadar, zice Emil Cioran, e timpul să spunem răspicat adevărul, adevărul că nu am fost barbari şi nu am participat la exterminarea evreilor, la care ne invitase insistent Hitler, ci dimpotrivă, i-am ajutat pe evrei să se salveze, pe acei evrei a căror soartă a depins cât de cât de noi! Drept care, consideră Emil Cioran, în acord cu bunul simţ cel mai comun, evreii ar trebui să se simtă datori faţă de români! Iar nu să ne defăimeze pe toate drumurile!
             Iată însă că evreii nu se simt datori! Iată-i că nu sunt în stare să trăiască starea de normalitate a fiinţei umane! Recunoştinţa este o povară prea grea pentru evrei! E mult mai profitabil ca din debitor să te transformi în creditor! De ce să fie dumnealor datori la români, când i-ar putea scoate pe români datori şi vinovaţi faţă de evrei?! Aşa se vor fi gândit acei evrei despre care Cioran spune că „ne defăimează în legătură cu acest subiect”, subiectul fiind holocaustul din România. N-a fost holocaust în România? Să fie ei sănătoşi românii, că le inventăm noi un holocaust să nu-l poată duce! Căci doar asta este menirea presei libere, a mass mediei internaţionale!…
         Cioran, care a scris o mulţime de lucruri deosebit de interesante şi de „pozitive” despre evrei, care, deci, îi cunoaşte bine pe evrei, nu se miră şi nici indignat nu pare de această manevră mizerabilă, ci ne îndeamnă pe noi, românii, „să luăm legătura cu cei care ne defăimează”, nu este clar în ce scop! Noi însă, adică românii care ştim că în România nu a fost nici urmă de holocaust, chiar aşa am făcut: am luat legătura „cu cei care ne defăimează” şi am încercat să angajăm un dialog, o confruntare senină a argumentelor. Din păcate nu am putut menţine „legătura”, căci nici unul dintre preopinenţii defăimători nu a vrut să răspundă la dovezile noastre, considerând că simplul fapt de a nu le accepta acuzaţiile îi jigneşte pe ei, pe acuzatori, după o logică imposibil de împăcat cu un comportament raţional şi onest…
        Oare la fel vor proceda şi cu declaraţia lui Cioran, declaraţie atât de netă, de neechivocă, a marelui Cioran?! Nu le va fi uşor celor „care ne defăimează” să se facă din nou că plouă!      

        …Da, sunt convins că ne aflăm în faţa unei declaraţii decisive pentru discuţia care se poartă pe tema holocaustului din România. Nu este prima oară când trăiesc acest sentiment, ceea ce dovedeşte cât de mult m-am înşelat de fiecare dată când am crezut că evidenţa ar avea vreo forţă de convingere, ar clinti pe cineva din ceea ce crede sau crede că ştie. Dar cred, simt că picătura adăugată de Cioran face să se reverse paharul răbdării noastre. Desfid pe omul onest care, convins până acum de teza holocaustului din România şi luând acum cunoştinţă de declaraţia lui Emil Cioran, nu va cere sau măcar nu va accepta reexaminarea probelor invocate în această dispută. Căci nu cerem mai mult decât atât: un examen corect şi cinstit al argumentelor. Când spun „corect” am în vedere regulile cercetării ştiinţifice, ale raţionamentului deductiv, iar când spun „cinstit” mă gândesc la capacitatea de a recunoaşte că ai greşit atunci când sensul evident al faptelor şi al argumentelor te contrazice. Cine nu va purcede nici măcar acum la revizuirea condamnării noastre pentru un genocid atât de contestat şi imposibil de dovedit în faţa justiţiei şi a istoriei, contestat, iată, şi de Emil Cioran, nu merită să-şi mai zică intelectual, om cu idei şi convingeri judicios edificate, nu merită să-şi mai zică om – evreu sau român etc.!

           …Să revenim la text! Nu cunosc interviul în întregime ca să-mi dau seama de eventuale conexiuni cu alte declaraţii ale lui Cioran. Avem tot timpul s-o facem mai târziu, căci este vorba – cum spuneam, de un text care va stârni nenumărate comentarii. Rândurile de faţă nu urmăresc decât să lanseze aceste discuţii şi să constate, cu o satisfacţie deplină, imposibil de ascuns, o satisfacţie pe care o fac publică, satisfacţia că la lista nesfârşită de negaţionişti ai holocaustului din România se adaugă acum numele unui mare şi deosebit reprezentant al speciei om, care el singur este mai convingător, mai impozant, decât laolaltă toţi cei care intră în corul detractorilor neamului românesc, acuzându-ne pe noi, „blândul popor român”, de crima cea mai nemernică: genocidul. Nu numai că nu l-am comis, că nu am ucis evrei, dar atât cât ne-am implicat în istoria evreimii am făcut-o mereu ca binefăcători, iar în anii „patruzeci” ca salvatori ai evreilor. Evreii – au mai spus-o şi alţii, dar acum o spune şi marele Cioran, evreii ne sunt datori cu recunoştinţa lor şi nu sunt puţini evreii care au recunoscut această datorie de onoare şi de omenie.
         Numai că dinspre evrei se aude cel mai tare corul „jidanilor”, adică al evreilor ne-evrei, care au inventat stratagema, atât de ticăloasă, că este mult mai profitabil să-l acuzi în primul rând pe cel care te-a ajutat şi chiar te-a salvat, că în loc de recompensa pe care ar putea să ţi-o ceară, e mai cusher să i-o iei înainte şi să-l acuzi tu pe binefăcător că a făcut echipă cu cel, cei care te-au chiar belit! Te-au genocis şi holocaustizat! Astfel că la ceasul aritmeticii finale tu, evreu şmecher foc, nu vei avea nimic de dat, ci vei putea cere şi obţine despăgubiri încă şi mai mari, nu numai de la prigonitorii ucigaşi, ci şi de la cei care ţi-au sărit în ajutor! Treaba lor dacă au fost proşti şi nu s-au îngrijit să se acopere cu toate actele doveditoare posibile! Cu toate certificatele de bună purtare! E riscul lor dacă nu dau multe parale pe justiţia omenească, palpabilă, şi se lasă pe mâna justiţiei divine, atât de ipotetică! Să-şi ceară dreptatea la Judecata de Apoi, adică, în termeni precreştini, la calendele greceşti! Cine-i pune pe românii ăştia imbecili să creadă în viaţa de apoi, în justiţia şi dreptatea lui Dumnezeu?! Dumnezeu? Care Dumnezeu? Ăla inventat de noi? Să fim serioşi şi să nu ne furăm singuri căciula!… Nu există plată şi răsplată decât aici, pe pământ!… Iar cine-i prost şi crede altfel, să plătească!… Că are cui! Taxa pe prostie noi am inventat-o! La noi ajunge!…

         …Pun aici capăt, deocamdată, altor comentarii care bântuie prin creieraşii mei. Deocamdată cred că este mult mai …productiv – horribile dictu, să fac câteva conexiuni, conexiuni între acest magnific interviu si ce am scris eu sau îmi mai aduc amine despre discuţiile cu Cioran, purtate în vara lui 1984 la telefon, iar în 1986 şi 1988 faţă către faţă. La prima discuţie nu s-a spus nimic despre evrei. Mai mult de o jumătate de ceas Cioran mi-a vorbit numai despre Petre Ţuţea… Regret şi azi că nu m-am priceput să pun în funcţiune instalaţia gazdei mele, Victor Smatoc, de înregistrare a convorbirilor telefonice purtate de la acel aparat. Doamne, ce l-a mai lăudat Cioran pe Ţuţea, pe ideea că era altceva decât toţi ceilalţi, că le era ca un fel de cenzor suprem din interiorul generaţiei, Nae Ionescu fiind din altă generaţie, a dascălilor, mentor necontestat! Ţineau cu toţii să-i ştie părerea şi îşi validau ideile numai după ce le discutau cu „Petrache”. Căci Petrache avea un ascendent asupra celorlalţi: nu scria! (sic!) Nu sacrificase actul gândirii pentru actul consemnării prin cuvinte a gândului oprit din zborul său lin, planat… Cât s-a mai necăjit Cioran când a aflat că i-am adus un text semnat de Ţuţea (cu pseudonimul Boteanu), publicat într-un almanah literar… Deci cedase! Se apucase de scris!…
         La a doua întâlnire, în Jardin de Luxembourg, a trebuit să-l aştept până a încheiat discuţia pe care o purta la câteva bănci distanţă. Pasămite, cu un evreu, din America, pictor cu procupări metafizice. Cioran mi-a relatat, pe scurt, ca o scuză a întârzierii, că a trebuit să-i dea amănunte în legătură cu ideea care i-a venit atunci când interlocutorul i s-a plâns că se înmulţesc dovezile unui antisemitism american în creştere… „Aveţi grijă, ce se va întâmpla când (sau dacă – nu mai ţin bine minte) americanii îşi iau mâna de pe evrei? Mâna azi atât de protectoare!” Mai mult nu am discutat despre evrei în 1986.
       Am făcut-o în 1988, iată, anul când Noica i-a dat şi dlui Ion Deaconescu istoricul interviu. Eu am purtat discuţia mea în august, poate început de septembrie. Discuţia a pornit de la situaţia din ţară. Am încercat să retuşez tabloul sumbru al României care circula în toată mass media apuseană, să-i prezint lucrurile dintr-o perspectivă mai optimistă. De ce am făcut asta? Mai întâi pentru că asta era perspectiva lui Petre Ţuţea asupra României. Şi am considerat că asta îl va interesa de fapt pe Cioran: ce crede Petrache despre lumea în care trăim? Mai apoi, eu însumi împărtăşeam acest optimism. Am constatat că Cioran primea cu bucurie veştile bune din ţară, dovezile că dracul nu-i chiar aşa negru. Absolut memorabilă satisfacţia cu care a luat cunoştinţă de calitatea tineretului din România. În mod deosebit a fost impresionat să afle că un mare număr de tineri roiau în jurul lui Ţuţea, îl „ţuţăreau” cu devotament şi cu mare interes pentru ideile lui nea Petrache. Iar când a aflat că tinerii aceştia, de capul lor, organizaseră un servicu ad hoc de asistenţă la domiciliu a lui Petre Ţuţea, că în fiecare zi doi dintre ei veneau şi-l ajutau să se scoale, să se îmbrace, să iasă la plimbare, să mergă la masă etc., dar mai ales ca să aibă un conlocutor interesat de cee ce avea de spus nea Petrache,  Emil Cioran a exclamat: „Aşa ceva este de neimaginat la Paris!”  Şi a continuat spunând că aceste informaţii, primite de la mine, confirmau optimismul lui Mircea Eliade cu privire la rolul pe care curând îl va juca tineretul din Europa de Răsărit! Mult mai apt să facă istorie decât tineretul dezabuzat din Occident… La acest punct al discuţiei eu am avut de răspuns la întrebarea lui Cioran, o întrebare pe care şi-o pun astăzi mulţi români: de ce mass media din toată lumea este preocupată să răspândească în lume despre România o imagine denigratoare, deformată cu intenţia de a ne calomnia în toate felurile posibile şi la fiecare prilej?
         Răspunsul meu – valabil şi azi, a sunat cam aşa: Pentru că antiromânismul nu mai este o atitudine ocazională şi personală, a unor indivizi care, din varii motive, nu mai încap de răul românilor. Anti-românismul nu este antipatia viscerală a unui individ, provocată de anumite accidente biografice, ci antiromânismul a devenit o instituţie, creatoare de locuri de muncă, cu buget şi sedii în mai multe ţări, inclusiv în România, cu angajaţi care ies la pensie după ce o viaţă întreagă au  petrecut-o plănuind şi acţionând împotriva românilor, a intereselor României.     
         Ideea mea, discutată şi la Bucureşti cu Petre Ţuţea, aşadar ideea noastră era că anticeauşismul atât de vizibil în presa mondială şi în declaraţiile unor cancelarii apusene era de fapt expresia unui anti-românism debordant, care s-a vădit din plin după 1990, cu consecinţe tragice pentru români. Căci cei care i-au luat viaţa lui Nicolae Ceauşescu în decembrie 1989 nu s-au mulţumit cu atât, ci abia după moartea „cizmarului” au declanşat vasta şi criminala acţiune de distrugere a României pe toate planurile, inclusiv pe plan biologic, atentând la integritatea zestrei noastre genetice. Acţiunea continuă şi azi, urmărind „de-românizarea României” – formulă propusă de Adrian Păunescu, de un tragism cutremurător: de-românizarea României, acesta este numele epocii istorice în care trăim de 20 de ani…        

emil-cioran

Foto.Emil Cioran
          Dacă, prin  mecanica relaţiilor paradigmatice, cuvîntul anti-românism te duce vrând-nevrând la anti-semitism, trebuie spus din capul locului că antisemitismul în România, condamnat prin lege, este practic inexistent, nu cunoaşte forme instituţionalizate şi, dacă se manifestă când şi când, asta se întâmplă sporadic şi neorganizat, în forme le-aş numi spontane, chiar naive prin sinceritate şi directitate, minore în orice caz. Asta în timp ce anti-românismul din România se manifestă în mod subtil, apelând la tehnici de manipulare ori de sabotaj dintre cele mai sofisticate şi mai eficiente, antrenând efective umane numeroase, abil disimulate îndeosebi în structurile de stat menite prin statut să apere şi să promoveze componenta românească a planetei noastre. În România de azi anti-românismul este practic subvenţionat de statul român şi nu este condamnat prin lege, ci este ignorat şi trecut sub tăcere, pentru a nu deveni subiect de discuţii publice, pentru ca nu cumva românii să se dumirească de caracterul anti-românesc al multor legi şi evenimente, de caracterul anti-românesc al guvernării. Introducerea conceptului de anti-românism în conştiinţa publică ar fi să-i ajute pe români să priceapă esenţa răului de care au parte ca societate, ca neam, ca ţară…
         Atunci, în 1988, câte i-oi mai fi spus eu lui Cioran au fost deajuns că el să-mi dea dreptate şi să „cadă pe gânduri”, declarându-mi că acum pricepe ce şi de ce i s-a întâmplat acelei ziariste americance care, ştiindu-l român, îl vizitase cu puţină vreme în urmă spre a-i cere lămuriri într-o poveste de neînţeles pentru ea. Povestea era cam următoarea: ziarista, al cărei nume nu-l mai ştia Cioran, ştia doar că era una dintre cele mai importante din Statele Unite cu Israelul, a aflat că există în Europa o ţară şi un popor care, în timpul celui de al Doilea Război Mondial, deşi aflaţi în mare prietenie cu Germania hitleristă, în alianţă militară cu aceasta, nu au acceptat să i se alăture Germaniei în politica nazistă faţă de evrei. Nu numai că nu a desfăşurat programul de exterminare a evreilor, dar au iniţiat şi desfăşurat un program de salvare a evreilor. Ziaristă autentică, evreica, autentică şi ca evreică, a priceput valoarea umană excepţională a basmului despre omenia românească, aşa că a trecut imediat la verificarea informaţiei: a luat avionul şi a aterizat la Bucureşti, unde s-a interesat în stânga şi în dreapta, a cerut detalii, s-a întâlnit cu liderii evrei din Bucureşti, cu evreii cei mai în vârstă etc. Pe scurt, s-a edificat, bucuroasă că i se confirmă povestea atât de frumoasă despre o ţară şi ea atât de frumoasă, despre care până atunci, frumoasă şi ea, evreica lui Cioran nu ştiuse mai nimic! („O femeie foarte frumoasă”, a precizat cu o lucire ştrengară în ochi răşinăreanul…)
           Surpriză mare însă pentru ziarista noastră la întoarcerea în America: nici o publicaţie nu a vrut să publice reportajul ei despre România! Despre ciudaţii ăia de români care s-au purtat atât de îngereşte – cuvîntul îmi aparţine, nu numai cu evreii ajunşi la necaz, dar şi cu prizonierii de război, ruşi sau anglo-americani! Nici măcar revista pe a cărei cheltuială făcuse deplasarea în România, nu i-a acceptat textul care vorbea atât de frumos despre români. Alte reviste, care mereu până atunci îi ceruseră o colaborare cât de neînsemnată, au refuzat-o şi ele, fără nicio explicaţie. Ajunsă la Paris, americanca s-a gândit că explicaţia acestui ciudat refuz i-ar putea-o oferi românul cel mai important din Occident: De ce, domnule Cioran, nimeni nu au vrut să-mi publice în Occident mărturia mea despre omenia aproape neomenească a românilor?, va fi sunat întrebarea angelicei ovreice.
          Cioran mi-a declarat că nu a avut răspuns la întrebarea ziaristei de la New York. Regreta că nu a ştiut să i-l dea pe cel potrivit, invocând argumentul de care aflase abia acum, de la emisarul lui nea Petrache: realitatea dureroasă şi absurdă a unui anti-românism instituţionalizat la scară planetară. Halal planetă…
          Probabil că de la discuţia cu Cioran a plecat scrierea romanului Vin Americanii, început şi aproape încheiat înainte de 1990. Personajul feminin Svetlana – deloc episodic, este aşa cum mi-am imaginat-o eu pe acea femeie atât de deosebită prin pasiunea ei pentru adevăr. Ceea ce, indirect, ar fi o confirmare a discuţiei purtate cu Cioran. Este nevoie de vreo confirmare? Neapărat, căci ne vom trezi mâine-poimâine cu cine ştie ce haimana jidănească cerând să fie verificată şi autenticitatea interviului, a spuselor lui Cioran. Sper că dl Ion Deaconescu va avea cu ce să-l obrăznicească pe neobrăzat! (Nota bene: am spus jidănească, nu evreiască!… Iată dar că cedez, împotriva voinţei mele, cedez evidenţei, şi mă alătur celor care fac distincţie sistematică, între evrei, ovrei, jidovi etc., pe de o parte, şi, de partea cealaltă a baricadei, jidanii!…)
          Aşadar, un Cioran preocupat de problema Holocaustului din România? De ce ar fi fost preocupat Cioran de acest subiect? Din n motive putea să fie, dar mai ales pentru că îşi dădea bine seama de „efectele îngrozitoare” pe care le are faptul că „vom fi culpabilizaţi mereu” pentru o barbarie pe care nu am comis-o. De aceste efecte nu le pasă belferilor din clasa politică românească, în frunte cu însuşi preşedintele Ţării, incapabili să îngăime măcar o şoaptă neauzită în apărarea demnităţii noastre de români, pusă în balanţă cu acuzaţia cea mai gravă: genocid. Se grăbesc, nemernicii, să şi-o însuşească, cu capul plecat şi gândul la funcţia în care s-au cocoţat, nu cumva să şi-o piardă, odata cu sprijinul atotputernic al lobyului jidănesc!…
          …Cu aceste rânduri – dreptul meu la replică, mă adresez revistei „Contemporanul”, în ale cărei pagini (vezi nr.5 din anul curent) a apărut un articol de incriminare a mea pentru negarea Holocaustului din România. Articol binevenit pentru mine, căci autorul articolului, m-a ajutat, prin calitatea scriiturii, stil şi argumentaţie deopotrivă, să-mi dau seama de un mare şi semnificativ adevăr: ce mare diferenţă este între calitatea intelectuală a evreilor care au recunoscut cu seninătate datoriile de recunoştinţă pe care evreii le au faţă de români pentru cele întâmplate în anii 1940-1944 în România, şi „jidanii” care, în frunte cu Elie Wiesel, proclamă vinovăţia criminală a poporului român. Se numără printre cei dintâi, printre evreii evrei aşadar, un Alexandru Şafran, un Wilhelm Filderman, un Moshe Carmilly Weinberger, un Alexandru Graur, un Nandold Gingold, un Oliver Lustig, un Marius Mircu, un Minei Grunberg, un Sigfried Jagendorf, precum şi buna, serafica şi necunoscuta noastră colegă Leone Blum, autoarea unor memorii despre petrecerea bucolică a familiei sale în Transnistria, memorii pentru care a fost capital sancţionată de nişte jidani netrebnici!… Fie-i ţărâna uşoară!
           Pe ceilalţi nu-i mai pomenesc, pe evreii neevrei specialişti în minciuna numită Holocaustul din România, nişte rebuturi umane nefericite, în frunte cu Ellie Wiesel, pe care bunul Dumnezeu, spre a feri lumea de el, l-a însemnat cu înfăţişarea fizică cea mai dezgustătoare, deplin potrivită cu uriciunea din sufletul său. Dacă va fi având asa ceva…
           Iată, aşadar, că un român de talia lui Emil Cioran se pronunţă clar şi inechivoc: „Să spunem răspicat că i-am ajutat pe evrei să nu fie exterminaţi!… Evreii ne sunt datori! Dar nu le cerem nimic, ci numai atât: să spună, să recunoască adevărul!… Dacă se va înţelege exact poziţia noastră din anii patruzeci, vom sta cu fruntea sus…” Aştept să văd evreul de talia lui Emil Cioran care să ne acuze de holocaust! M-am săturat de acuzatorii agramaţi şi certaţi cu logica, cu onestitatea cercetării istorice.
          Mă uit la lista neînduraţilor noştri acuzatori şi deopotrivă judecători şi văd o adunătură de semimediocri, divorţaţi de profesie, îndoielnică şi nesigură la fiecare! Indivizi fără vreun rost pe lumea asta, incapabili să poarte răspunderea opiniilor exprimate, incapabili să răspundă la obiecţiile cu care le-au fost întâmpinate acuzaţiile bezmetice. Au o singură şi aparentă calitate: tenacitatea cu care se neruşinează în public. Aproape că-i admir, ca pentru un număr de circ, de măsluire a cărţilor de joc de care nu m-aş simţi, tehnic vorbind, în stare. Deh, popor vechi!… Cu cinci mii de ani de exerciţiu în spate!

11 thoughts on “Emil Cioran si Holocaustul din Romania

 1. Am citit articolul D-lui Coja si se pun o serie de intrebari:
  1) folosirea repetata a termenului, jidan, jidanesc intr-un articol ce se vrea de tinuta intelectuala- referire la CIORAN, Nae Ionescu s.a.m.d nu mi se pare potrivita.
  2)In ceea ce priveste Negationismul- deci negarea Holocaustului evreesc, D-l Coja nu este original- negationismul exista sub diverse forme: general- Holocaustul nu a existat: au avut loc crime dar fara camere de gazare- cauza mortii fiind, boala, foametea, razboiul in general .Ceea ce practica D-l Coja este o forma mai restrinsa de Negationism adica dinsul nu neaga Holocaustul in general ci doar rolul Romaniei in desfasurarea sa.
  3) Ei bine Holocaustul romanesc ocupa un loc central , Romania are “onoarea” de a se situa pe al treilea loc – de fapt si-ar putea disputea locul cu Ungaria, in fine Romania ocupa al trilea loc dupa Germania, Ungaria.
  4) Nu am intentia de a tine o prelegere de istorie insa ii pot recomanda disinsului profesor universitar Coja o serie de lucrari devenite astazi clasice din care in ,mare graba a-si aminti : Hanna Arendt: Raul Hilberg: Ancel nemai vorbind de cartea document a lui Matatias Carp
  5) A nu se confunda nedeportarea evreimii din Sudul Ardealului si vechiul regat cu lipsa existentei Holocaustului romanesc in general( Pogromul de la Iasi, Transnistria, legile de excludere incusiv Romanizarea s .a.m.d).
  6) Asupra motivelor de nedeportare a evreilor din Ardealul de sud si Vechiul Regat la Belzec- dupa ce ICA ANTONESCU si-a dat consimtamintul in scris lui RICHTER- trimisul lui EICHMANN la Bucuresti exista astazi o documentatie bogata si nu are rost sa insist.
  7) in legatura cu profunzimea antisemitismului Romanesc exista de asemenea o bogata documentatie ceea mai la indemina este poate Jurnalul lui Sebastian pe care D-l Prof. COJA desigur ca -l cunoaste.
  Cu aceste scurte consideratii inchei aceste citeva rinduri.
  Cu Stima,
  Manfred Maderer
  Haifa-ISRAEL

  1. Buna ziua ! Buna seara ! Sarut dreapta stimata doamna, Manfred Maderer ! Cu atentie am citit articolul d-lui Prof. Univ. Ion Coja si alte articole referitoare la subiect ale altor profesori de mare valoare si calitate, cum ar fi dl. Gh. Buzatu si al acad. Florin Constantiniu, exclusiv al distinsului roman MARESAL al ROMANIEI, ION ANTONESCU . Concluzionand la subiect pot spune ca nu aveti dreptate in a acuza pe rimani de HOLOCAUST ! Dumneaviastra stiti cati romani, soldati, gradati, subofiteri si ofiteri si un nr. de generali romani au fost impuscati de civilii evrei si de militarii evrei sub haine militare rusesti, basarabeni si caucazieni ? Stiti cati tarani din Transnistria- Basarabia au fost omorati de evrei ? Stiti, la asa zisul pogrom de la Iasi, au fost impuscati si omorati romani de evrei ? Cu toate ororile facute de evrei asupra romanilor, romanii au avut suflet oferindule protectie! Aceste fapte josnice si inumane ale evreilor fata de romani cum le apreciati a fi fost? Dati dumneavoastra denumirea actiunii etniei dumneavoastra impotriva romanilor ! Sa va dau cateva citate oferite chiar de Presedintele statului Israelean, Dl. Simon Peres-” Nu vom uita niciodata ca, in cele mai negre perioade ale istoriei, vremuri ale nazismului, Romania a ajutat la salvarea a 400.00. de evrei, care au venit in Israel si au ajutat la construirea acestui stat, dar si-au pastrat si identitatea si cultura si dragostea pentru Romania” Dl. Tesu Solomovici-” Intr-un fel ii datorez viata aceluiasi maresal Ion Antonescu si ca mine ii datoreaza lui Antonescu viata, aproape toti evreii din vechiul regat!” Singurul teatru evreiesc din Europa” Teatrul Baraseum”, infiintat prin Decizia nr. 42181/ 8 sept 1940, a Ministerului Cultelor si Artelor, a functionat pe intreaga perioada a regimului Ion Antonescu, chiar si sub regimul legionar ! De aceea, acum, la vreme de bejanie, Maica Romania se intreaba trista ” Unde-i Ion, copilul meu/ Care m-a iubit mereu/ Care nu s-a dus cu dusii/ Care s-a batut cu rusii?. Nu ni-i fapta cat ni-i zisa/ Dar istoria, proscrisa,/ Iarasi adevar promis-a/ De la Nistru pan` la Tisa… Unde este Holocaustul ? Este numai in mintea bolnava a unor hrapareti de bani si de averi !!! Asadar, stimata doamna Manfred Maderer, va rog sa va revizuiti atitudinea manifestata rautacios fata de Romania, Romania v-a oplosit v-a adapostit, v-a hranit si v-a dat apa buna sa beti, v-a aparat de nezasiim in raboi si dumneavoastra batjocoriti aceasta tara?! Stiti cu cati evrei am fost vecin si au avut numai cuvinte de lauda despre romani si despre Romania? Va rog sa va informati, eu personal am iubit aceasta etnie si o iubesc neincetat, am veciini plecati in Israel si oride cate ori vin in Romania ma cauta si ne intretinem ca adevarate neamuri. Stergeti acest cuvant HOLOCAUST din memorie. Cu aleasa stima si consideratie, al dumneavoastra Romanul!

 2. 1.In ultima instanta, libertatea de opinie admite si dreptul la negatie. Pana la urma,intre doua parti aflate in divergenta, argumentul decide.

  2.Trebuie sa admitem ca nici domnul Coja si nici domnul Maderer nu au dreptul la a da sentinte. Cel mult pot sa-si dea cu parerea, ambii fiind parti interesate. Adevarul nu se impune, el iese la lumina ca urmare a recunoasterii lui de catre cei implicati.

 3. “Marele Cioran” tot ce a auzit romanul de rand despre el este faptul ca a tot scris o groaza de carti despre sinucidere,el insa nu a avut curajul sa se sinucida.Are dreptat,i-am ajutat pe evrei….sa se sinucida.Va recomand sa cititi o carte scrisa de un mare Roman recunoscut de statul evreu ca si salvator a 20.000 de evrei prin acordarea titlului de “Drept intre popoare” este vorba de cartea intitulata”Spovedanii” scrisa de primarul Cernauti-ului din timpul celui de-al doilea razboi mondial,avocatul Traian Popovici

 4. DIiscutzia aceasta are un singur sens:sa nu se mai intample.Cat priveste cum se intituleaza, ,,holocaust, genocid,etc. totul se reduce pana la urma la cuvantul crima,crima oribila impotriva umanitatzii.Cine ucide fiintze nevinovate e un criminal.Ca da ordin sa fie ucisi doi,trei dintr-o suta, tot criminal e.Ne place, nu n e place,la noi au avut loc Asemenea crime.Cei care fac eforturi ca a fost, ca n-a fost holocaust,inclusiv dom” profesor Coja,daca ar fi fost in randul celor 11000 ucisi la Odesa,in acele momente groaznice,cand gloantzele sfartecau trupuri nevinovate de copii,batrani femei,oare tot si-ar fi pus in acele momente intrebarea ,,e holocaust,ori nu?”,sI daca ar fi scapat,ar fi trbuit sa

 5. (continuare)…ar fi trebuitsa aduca osanale celor care au tras si nu l-au nimerit?Cat priveste pe Emil Cioran,fiecare om are limitele lui.Ma gandesc acum ce-ar fi zis filosoful,daca cineva i-ar fi relatat ca intr-un lagar de concentrare ,,cultzii” ofitzeri germani seara il ascultau pe Bach,ori cantau ,,O Tannen Baum” si a doa zi gazau si impuscau oamenii.Tot asa arm fi raspuns,,,pai,nu pe totzi,unii au mai scapat”?Cu toate pogroamele si crimele petrecute,daca Antonescu nu s-a aliniat suta la suta politicii lui Hitler,inclin sa credca asta s-a datoratmacar in parte faptului poporului nostru nun i-a stat in fire sa participe la omoruri in masa,cum au facut altzii.Cred ca Antonescu a avut aceasta retzinere,dar ast nu-l scuza in nici un fel ca a dispus si a tolerat atrocitatzile cunoscute,fie ele si in parte.Asta,dealtfel,ne este partea proasta a caracterului nostru,ca ne-am prea abisnuit sa punem pe cantar ,,raul” cu asa zisul ,,bine”.Numai ca victimele n-au putut face acest lucru si nici cei mai multzi dintre urmasi.Si cred ca nici nu au dreptul s-o faca.

 6. Nu a fost nici un Holocaust in Romania.
  Cifrele colportate de demenzi precum membrii comisiei ce poarta numele mincinosului patentat Wiesel, jurnalisti fripturisti de doi bani, evrei obraznici, sint dementiale.Ei aduc acuze.Unde sint dovezile?
  Cite un evreu bolund precum acest M Maderer de mai sus ne acuza “cu stima” cica.Desigur nu se intreba acest om de ce statul lui nu face demersuri oficiale si nu sustine oficial ca in Romania a fost Holocaust.Du-te , tata, la Haga si cere reparatii oficial, nu tipa dement prin presa evreiasca din Romania.Eu stiu de ce nu te duci: pt ca nu ai pe ce.Si nu ai pt ca nu exista nimc din ce spui tu. Esti un mincinos scirbos.
  Evreilor, aveti dovezi? mergeti la Haga cu ele si veniti de acolo cu hotarire judecatoreasca ca a fost Holocaust.Nu mai guitati toata ziua pe forumuri , in ziare, in brosuri de Propaganda ca e degeaba, e apa de ploaie, e birfa, e tacla.
  Pai, voi de ce credeti ca nu poate fi bagat nimeni la puscarie in Romania daca neaga holocaustul dement inexistent din Romania? E vreo hotarire judecatoreasca in care scrie ca a fost aici Holocaust? Afirmatiile unei comisii, Wiesel, au statut juridic cumva?
  E plin netul si lumea de visatori ca de ex D Stoian de mai sus care crede ceea ce a citit prin propaganda dementa scrisa de politruci bolsevici, cum ca nemtii ascultau Bach seara si ziua gazau oameni sau ii impuscau. Vreo dovada pt asta? Ioc, dar lor le place sa creada.

 7. nu a fost nici un holocaust in Romania , sunt minciuni ca sa stoarca bani frumosi de pe acest popor asa cum fac si cu nemtii. Am lucrat in Israel 2 ani si femeia la care lucram a chemat o romanca care a fost consateanca cu ea (cand era in Romania) si a pus-o martor (mincinos) ca stia de faptul ca acea familie de evrei au fost in lagar la nemti.Nici n/au vazut cum arata Germania ce sa mai spun de lagar.Au primit despagubiri de la nemti in urma acelor acte false unde a semnat si romanca noastra.Platesc nemtii si la cine trebuie si la cine nu.In timpul razboiului in lagare au fost tot felul de natii nu numai evrei .Ceilalti n/au nici un drept?Nu mai prostiti lumea domnilor ca poate se mai naste vre-un Hitler .

 8. Între timp, am lămurit, cred eu, problema în cartea HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ, ediția 2014, apoi, în cartea HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ. Extorcarea de „bani de holocaust”, vol. 1, ediția 2015. Aceasta constituie dezvoltarea primei jumătăți a ediției din 2014. Căutați pe vărul Google aceste titluri și veți găsi cîteva informații minimale și imagini elocvente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.