Sorin Olariu – Urzici pentru mari şi mici. Editura Tibiscus, Uzdin – Serbia, 2002. Prefaţă: George Corbu – preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România

Autor prodigios, umorist pur sânge, epigramist de mare talent, Sorin Olariu a beneficiat de recunoaşterea a doi maeştri, conducătorii celor două cenacluri bănăţene de

Read more

Ridendo castigat mores

Ridendo castigat mores (Râzând îndrepţi moravuri) Cateva consideratii pe marginea recent aparutei antologii de catrene şi epigrame, De la Agonie la Ext(H)az, Editura EDO, Buc.,

Read more