September 28, 2023

Curentul International

Curentul International Magazine

Simplitatea este ceea ce atrage

2 min read

Simplitatea este ceea ce atrage

Autor: Claudia Izotov

 

Dumnezeu ne vorbește prin oameni și tot Dumnezeu ni-i pune în cale. L-am primit pe domnul Gyuris, cu cererea dânsului de a traduce versurile-i albe ,,Doar trei cuvinte” în limba rusă cu mare drag. Am fost fascinată de creația dânsului în cele trei cuvinte, atât de pură, de sinceră și am acceptat să-l ajut.

Simplitatea este ceea ce atrage. Aș adăuga și eu la acest trio în versuri destul de multe strofe, căci tare mă caracterizează simplitatea și prudența adevărului spus pe scurt. Am putea vorbi aici și de relevanța cifrei fatidice „trei”.

converted PNM file

În aceste câteva cuvinte, în acest pumn de strofe, este asimilată toată învățătura vieții – embrion ce a fost crescut, educat, dezvoltat, practicat și demonstrat de-alungul întregii vieți. Se simte drumul vieții cutreierat de-a lungul și de-a latul, al cărui final și totodată răspuns s-a întors la simplitate. Ea poate fi dedusă la rândul său atât de oameni cu o mare istorie cât și fără.

,,Esențele tari se țin în sticluțe mici”. Aparent sunt versuri simple, primitive, așa cum vorbeste un copil, dar însăși copilul vede adevărata parte a lucrurilor. Noi, oamenii maturi complicăm lucrurile și ne folosim de clișee, copilul însă, nu ,,înflorește realitatea” el o vede ca atare. Rușii au o zicală ,,устами младенца глаголет истина” – adevărul vorbește cu buzele unui copil.

Traducând acest text în limba rusă m-am afundat în sensul adânc al celor ,,doar trei cuvinte”. Îi mulțumesc pe această cale domnului Gyuris pentru faptul că m-a ales pe mine pentru a face această traducere. Sper să mai putem colabora și în viitor.

Mult success!

Claudia Izotov (profesor de limbă rusă și română – ca limbi străine).

*

Простота – вот что привлекает

Бог говорит с нами через людей, и также Он ставит их на нашем пути. Я с большим удовольствием приняла предложение господина Гюриса с просьбой перевести его стихи «Всего три слова» на русский язык. Я была очарована его творением в трех словах, таких чистых и искренних, и согласилась помочь ему. Простота – вот что привлекает. Я бы добавила к этому трио ещё несколько стихов, так как и меня привлекает простота и благоразумие краткой истины. Здесь можно говорить и о значении этой сакральной цифры «три».

В этих нескольких словах, в этой горстке строф ассимилируются все жизненные учения – зародыш, который рос, воспитывался, развивался, практиковался и демонстрировался на протяжении всей жизни. Блуждая по жизни вдоль и поперёк, чувствуется огромный жизненный опыт, чей конец и в том числе ответ, одновременно возвращаются к простоте. Эту простоту могут понять, как люди с великой историей, так и те без нее. «Крепкие эссенции хранятся в маленьких бутылочках» – перевод с румынского. Эти простые, примитивные слова, как лепет ребёнка, который видит настоящую сторону вещей. Взрослые чаще усложняют вещи и используют клише, а ребенок не преувеличивает, а называет вещи своим именем. У россиян есть поговорка «устами младенца глаголет истина» – ребёнок говорит правду. Переводя этот текст на русский язык, я погрузилась в глубокий смысл в эти «всего три слова». Я хотела бы поблагодарить господина Гюриса за то, что он выбрал меня для этого перевода. Я надеюсь, что мы сможем сотрудничать в будущем. Удачи!

Клавдия Изотова, преподаватель русского и румынского языков как иностранных.

Foto. Claudia Izotov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.