Curentul International

Curentul International Magazine

George ROCA – POEME BILINGVE

5 min read

ROCA-George-01IAN10-wbx3 sqPOEME BILINGVE / BILINGUAL POEMS

(1) CĂUTÂND INSULA FERICIRII / LOKING FOR THE ISLE OF HAPPINESS

 

INSULA FERICIRII

 

Încercăm cu toţii să supravieţuim

în secolul acesta a turbulenţei

creându-ne în imaginaţie

mici insule

unde evadăm atunci când

nu mai putem face faţa

uraganelor şi cutremurelor

care ne înconjoară.

 

Acolo,

pe insula noastră

jucăm şotron

chiar dacă nu ne mai ţin balamalele,

gângurim ca bebeluşii,

ne aşezăm pe tronul regelui

fără să ne fie frică de pedepse,

sărutăm şi ne iubim

cu toate vedetele intangibile

ale lumii moderne.

 

Acolo,

pe insula fericirii noastre

este veşnic primăvară.

 

Acolo

suntem mereu tineri

şi sănătoşi

şi veseli

şi… buni!

 

Câteodată,

când pe insula fericirii

ne simţim singuri,

invităm prieteni dragi

să ne însoţească

şi să împărtăşească

bucuriile noastre.

 

Şi astfel,

se produce o simbioză miraculoasă

care vindecă sufletul

de toate relele pãmântului

făcându-te să gândeşti curat

atunci când te reîntorci la realitate.

 

THE ISLE OF HAPPINESS


We all try to survive

this century of turbulence

creating in our imaginations

small islands

where we escape

when we cannot cope

with the hurricanes and earthquakes

which surround us.

 

There, on our island we play hopscotch

even if our hinges are rusty,

we coo like babies,

we sit ourselves on the king’s throne

without fear of punishment,

we kiss and we love

with all the intangible stars

of the modern world.


There,

on our imaginary island

it’s forever spring.

There,

We too are eternally young

and healthy

and joyful

and good!


Sometimes,

when on our imaginary island

we feel lonely,

we invite, of course,

dear friends

to join us

and to share in

our happiness.


And so,

a miraculous symbiosis is created

which heals the soul

of all the Earth’s badness…

making you think positively

when you return to reality !

 

 

DE UNDE ÎNCEPE LUMEA

 

Astăzi,

Lumea începe la tine

şi se termină la mine!

Democratic ar fi ca mâine

lumea să înceapă la mine

şi să se termine la tine.

 

Pentru tine,

lumea poate începe din America,

sau din Insula Pitcairn,

sau din Sikim, Nauru, Botswana,

sau chiar de pe Chomolugma…

Pentru mine,

lumea începe din România

şi se termină în Australia.

Punct!

Pentru unii,

lumea începe de la ei

şi se termină tot acolo!

Ei şi restul lumii!

Pentru alţii,

fără coloană vertebrală,

lumea începe de la 30 de arginţi

şi se temină la trădare.

 

Lumea,

poate să înceapă pe Pământ

şi să se termine

la capătul Universului.

 

Pentru mulţi dintre noi,

lumea începe din clipa

în care ne cuplăm

la Internet…

 

WHERE THE WORLD BEGINS


Today,

The world begins from you

and ends at me!

It would be democratic

that tomorrow

the world begin from me

and end at you.

 

For you,

the world can begin in America,

or on Pitcairn Island,

or in Sikkim, Nauru, Botswana

or even on Chomolugma…

 

For me,

the world begins in Romania

and ends in Australia.

Period!

 

For some,

the world begins at them

and also ends there.

THEM… and the rest of the world!

 

For others,

spineless,

the world begins at 30 silver coins

and ends at betrayal.

 

The world

can begin from Earth

and finish

at the end of the Universe.

 

For many of us,

the world begins from the moment

in which we connect

to the Internet…

 

 

EVADAREA

 

Mi-a ieşit în cale copilăria

dar a trecut pe lângă mine

de parcă nu aş fi avut-o niciodată.

Mulţi oameni m-au ocolit

fără să îmi dea bună ziua.

M-am refugiat la rude,

dar mi-au întors spatele.

Am cerut ajutor prietenilor,

dar s-au făcut că nu mă cunosc.

Am încercat să mă apropii de tine,

dar ai fugit,

lăsându-mă şi mai însingurat.

 

Când m-am întâlnit cu poezia

Aceasta mi-a deschis larg braţele

Şi m-a mângâiat pe creştet!

 

THE ESCAPE


I encountered my childhood

but it walked past me

as if I had never had it.

 

Many people avoided me

without even saying hello.

I sought refuge at relatives

but they turned their backs on me.

I sought the help of friends

but they pretended not to know me.

I tried to get closer to you

but you ran away,

leaving me alone.

 

When I encountered Poetry,

She opened her arms widely

And stroked my forehead!

 

 

LA MUZEU

 

În spatele panourilor

de sticlă

păsările

sorbeau soarele

precum un fluviu care

se revărsa în gâtlejurile lor

pătrunzând adânc în guşile

lor asemănătoare

cu curbura

amforelor vechi

din ceramica

zămislită de hiperboreni

şi păstrată pentru noi

în nisipul de aur

al unui fund de mare.

 
AT THE MUSEUM

 

Behind the glass panels

birds

absorbed the sun

like a river

overflowing from their throats

penetrating deep into their crop

resembling

the curves of

the old ceramic amphorae

created by the Hyperboreans

and preserved for us

in the golden sand

of a certain sea bed.

 

 

HOŢUL

 

În camera mea

nu a intrat

nici un hoţ!

 

Nu lipseşte nimic!

 

Dece mă simt

totuşi

furat de amintiri?

 

THE BURGLAR

 

In my room,

no burglar

has ever entered!

 

Nothing is missing!

 

Why on earth

do I still feel

stolen by the memories?

 

 

CĂPRIOARA NEBUNĂ

 

Culcat,

stau cu ochii închişi

şi visez la poiana mea cu flori.

E atâta linişte şi armonie!

Şi totuşi căprioara nebună

nu vrea să-mi dea pace

încercând din nou

să mă mângâie cu copita

pe albul ochilor mei obosiţi

de atâta privit spre spaţiul virtual.

 

THE CRAZY DEER


Lying,

I rest with my eyes closed

and dream of my flowered glade.

So much peace and harmony!

But yet… the crazy deer

doesn’t leave me alone

trying once again

to stroke me with her hoof

on the white of my eyes tired

from so much staring

at my computer screen.

———————————-

 

George Roca

Sydney

4th of January 2013

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Follow by Email
RSS
INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.