April 16, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

Monografie sportivă

10 min read

Monografie sportivă

Autor: Cezar Straton

 

“Educaţia fizică şi activitatea sportivă în comuna Pârteştii de Jos”. Autori: prof. Strugariu Niculai, Kt. Strugariu Cezar Vasile şi dr. Ieţcu Ioan.

Această monografie sportivă a fost editată în două volume, la Editura CCD „George Tofan” Suceava. Primul volum a apărut în anul 2014, fiind premiat de către Fundația Culturală a Bucovinei, iar cel de al doilea volum  a fost editat în anul 2020.

Prezint căteva referiri asupra acestei  monografii, făcute de către specialiști ai domeniului sportiv:

Prof. univ. dr. Petru Ghervan (decanul Facultății de Educație Fizică și Sport Suceava, Membru al Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal, Directorul Clubului Sportiv Universitatea Suceava)

În zilele noastre, educația fizică și sportul au devenit fenomene sociale de mari dimensiuni, având rădăcini cu multiple ramificații în viața tinerilor și adulților. Educația fizică se găsește în strânsă legătură cu marile probleme, a căror rezolvare condiționează calitatea vieții unui om, precum: combaterea bolilor, menținerea stării de sănătate fizică, socială și emoțională, îmbunătățirea stimei de sine, sporirea interacțiunilor sociale, optimizarea condiției fizice, creșterea randamentului în muncă, creșterea longevității, folosirea timpului liber în mod util, îmbunătățirea bunăstării generale. Autorii cărții Educația fizică și sportul în comuna Pârteștii de Jos repetă performanța publicistică cu caracter monografic prin cuprinderea într-un material vast, a unui volum de informații relevante în raport cu tematica abordată.

Cartea conține informații cu privire la locul educației fizice și sportului în viața unei comunități bucovinene, așa cum apare ea în documentele găsite și prezentate de autor. Cu toate că există și alte cercetări de tip monografic ce au urmărit oglindirea sportului și educației fizice la diverse niveluri și arii de cuprindere, lucrarea „Educația fizică și sportul în comuna Pârteștii de Jos”, prin experiența practică de sportiv și cadru didactic în domeniu a autorului, poartă o amprentă de rigoare și originalitate care îi conferă și valoare documentară de tip istoric. Lucrarea conține referiri la aspecte importante cu privire la activitatea sportivă și didactică de educație fizică: baza materială, participarea la competiții, locul dansului popular și a tradițiilor locale în practicarea sportului, organizarea catedrei de educație fizică în școală, sportivi și echipe semnificative în viața comunității.

Cartea poate reprezenta și un omagiu adus celor care au promovat sportul și educația fizică prin eforturi personale și profesionale, menționarea lor fiind și un stimulent pentru dezvoltarea activității în perspectivă. Abundența documentelor istorice prezentate, imaginile și fotografiile din diferite perioade ale evoluției comunității din inima Bucovinei, obținute cu un mare volum de efort și energie dedicată documentării pentru realizarea acestei cărți, dau, în același timp, un caracter de adevăr și autenticitate de care are nevoie orice lucrare de același tip. Alternanţa şi poziţionarea adecvată a textelor în corelaţie cu suporturile vizuale reprezintă o caracteristică ce merită, de asemenea, evidențiată. Edificarea unor aspecte încă difuze la momentul documetării, împreună cu furnizarea de date și abordări noi, conferă lucrării un caracter original. Odată cu publicarea lucrării, publicul interesat de tematica abordată va avea la dispoziție un amplu material documentar din care răzbate pasiunea pentru sport și exercițiu fizic a autorului, o întreagă viață dedicată școlii și comunității din care face parte.

*

Câteva cuvinte despre autori şi volum din partea unui coleg de suferinţă, prof. Mihai Sava.

Mă numesc Mihai Sava, fost profesor de educaţie fizică la mai multe şcoli din Iaşi – Şcoala Specială „C. Păunescu”, Liceul Industrial „M Sturza”, Şcoala Normală „V. Lupu” – actualmente pensionar. În Iaşi am copilărit, am urmat şcoala medie apoi Facultatea de Educaţie Fizică, locuiesc în prezent în SUA, dar mă simt legat sufleteşte de comuna Pârteştii de Jos, unde de alfel am cumpărat o căsuţă modestă cu o grădină minunată unde aş vrea să-mi petrec cât mai mulţi ani de acum înainte. În comună mă simt ca şi cum aş fi trăit aici o viaţă şi acest lucru a fost posibil datorită oamenilor minunaţi de aici. Pintre ei, un loc însemnat în viaţa mea îl ocupă întâlnirea cu prof. Strugariu Niculai – profesor de educaţie fizică la Liceul Tehnologic din comună. Rar întâlneşti un om plin de calităţi cum este domnul profesor Strugariu Niculai. Tenacitatea, perseverenţa, dăruirea pentru profesie, comunicarea permanentă cu elevii sunt numai câteva din calităţile profesorului. Dar, ceea ce impresionează cel mai mult este dorinţa acestuia de a descoperi adevărate comori din trecutul comunei şi mai ales din activitatea care s-a desfăşurat aici de-a lungul anilor. Iar rezultatul acestor căutări este acest volum „Educaţia fizică şi activitatea sportivă în comuna Pârteştii de Jos” pe care l-am citit cu mare atenţie şi consider că este un adevărat volum document. Citindu-l îţi dai seama ce mult au muncit autorii, ca să adune materialul necesar, apoi să fie triat, aşezat cronologic, cosmetizat, etc.etc pânâ a ajuns la editură. Meritul celor trei autori, profesorii Strugariu Niculai, Strugariu Cezar-Vasile – tată şi fiu, şi distisul doctor Ioan Ieţcu este de necontestat. După cum am mai spus este o lucrare document care atestă profesionalismul celor trei autori care au dat dovadă de rezistenţă fizică şi psihică care frizează supraomenescul. Sincere felicitări pentru această realizare deosebită şi mulţumiri sincere autorilor pentru că mi-au dat posibilitatea să obţin şi eu această monografie a sportului pârteştean.

*

Profesor Gheorghe Coman (Inspector de educaţie fizică)

Am citit, iar am citit și am revenit cu plăcere la unele capitole sau statistici datorită conținutului bogat în informații interesante și bine documentate.

Dacă la început consideram că activitatea de educație fizică și sport a unei comune nu are nevoie de atâtea pagini pentru a fii descrisă, acum am cu totul altă părere. După ce cititorul este purtat cu pasiune prin istoricul liceului și al localității, autorii au trecut la amănunte descrise cronologic, cu multe imagini sugestive, tabele și fotografii. Buna documentare, stilul direct și practic așa cum îi place unui profesor de educație fizică să scrie dar și să citească îți dă o satisfacție deosebită. Am regăsit nume de colegi, de sportivi care au ajuns profesori de ed. fizică, antrenori ai unor echipe de handbal sau fotbal.

Stau și mă mir cum a putut domnul Strugaru să adune atâtea materiale, dar citind cartea și discutând cu inspectorul Puiu, am găsit și o parte din răspunsuri.

           Profesorul scriitor, a fost un sportiv polivalent, handbalist, fotbalist, atlet, tenisman etc. și peste tot pe unde a participat la competiții a fost și un bun fotoreporter. Buna colaborare, profesionalismul și prietenia cu colegii, cu majoritatea oamenilor de sport și nu numai, fiind altă parte a răspunsului la întrebarea pe care mi-am adresat-o.Sunt surprins să constat că o pleiadă importantă de sportivi și oameni deosebiți s-au format și au ajuns în eșalonul de frunte al sportului și vieți sociale. Comuna Pârteștii de Jos ca mai toate comunele Moldovei a reprezentat și reprezintă un potențial uman de calitate deosebită în care starea de sănătate fizică și intelectuală stau alături de vigoare, ambiție, dăruire, hărnicie și perseverență sau cum spun autorii „oameni serioși, puternici și buni la toate”.

Prezenta lucrare reprezintă în urma unei temeinice analize și documentări un capitol important al vieți locuitorilor comunei punând la loc de cinste educația fizică, dansul popular, sportul de masă și performanță. De bună seamă că autorii lucrării s-au gândit că scoțând în evidență atâtea și atâtea realizări deosebite, vor promova și mai mult sportul și mișcarea pentru sănătate, dar și îi vor face să se simtă bine pe harnici și mândrii bucovineni.

Consider că modelul acesta de abordare ar putea fi promovat și de alți colegi de la alte școli, dar numai după ce lectorul Nicu Strugariu va conduce un curs de inițiere.

Dacă cineva va dori să scrie vreodată o monografie a comunei Pârtești de Jos sunt sigur că va lua din această carte multe informații și date care reprezintă o istorie adevărată a localității.

Mulțumesc autorilor că mi-au dat ocazia să am genul de carte preferat, care poate fi citită cu plăcere în orice moment și îi felicit încă odată pentru ideea deosebită de a scrie și edita această carte.

*

Dr. Ioan Ieţcu (doctor în ştiinţe medicale, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru al Societăţii Scriitorilor din Bucovina, al Societăţii Naţionale a Medicilor Scriitori şi Publicişti din România şi al Societăţilor Naţionale şi Internaţionale de Istoria Medicinei)

Volumul despre educația fizică și activitatea sportivă în Școala generală și mai apoi în Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” din Pârteștii de Jos este o sinteză a trecutului și prezentului acestor preocupări în ultimele decenii. Parcurgerea capitolelor acestei lucrări bine organizată și documentată oferă satisfacția descoperirii diversității formelor și metodelor de lucru și a perseverenței celor doi profesori de cultură fizică și sport, domnii Strugariu Niculai și Strugariu Cezar Vasile care au exemplificat orice afirmație prin statistici și imagini.

Educația fizică și sportul au depășit de mult hotarele școlii, stricto sensu, contribuind la edificarea unei concepții moderne în rândul cetățenilor comunei noastre care s-au lăsat antrenați efectiv în aceste acțiuni sportive de masă.

Activitatea competițională s-a situat an de an la cote tot mai mari și a fost exprimată prin glorii sportive: Todosi Gheorghe – canotaj, Lăzăreanu Petru Iosif (Buțu) – aviație, Strugariu Niculai – handbal, Turculeț Paula – arte marțiale, Strugariu Lucian Artinel – rugby ș.a pe plan național și internațional.

Formaţiile de dansuri populare ale şcolii şi comunei au participat la numeroase concursuri unde, pentru autenticitate şi talent, au obţinut numeroase premii şi diplome. Mulţi ani la rând, sub conducerea domnului Strugariu Vasile, împreună cu Loncuţ, polivalent, inegalabil talent autohton, sprijinit de domnul Olteanu Constantin şi de cadrele didactice, s-au pregătit formaţii de dansuri populare cu copii de la grădiniţă, cu elevii claselor primare, gimnaziale şi de liceu care au obţinut confirmarea valorii artistice pe diferite scene.

Ţinuta artistică a dansatorilor, a costumelor populare, măiestria instructorilor, a tarafului condus de Loncuţ (Todos Longhin) şi Olteanu Constantin au trecut de graniţele ţării, atrăgând numeroşi străini care au filmat obiceiurile şi tradiţiile pârteştene (grupuri de străini din China, Japonia, Germania, Suedia, Franţa şi Olanda).

Această monografie de peste 900 pagini (ambele carți), 1500 de fotografii, a fost subordonată principiului brâncuşian „al lucrului bine făcut”, oferind cititorilor şi autorităţilor din educaţie concluzia că „dacă vrem putem”.

Prin ceea ce se găseşte în conţinutul acestui volum am dorit să evidenţiem şi să aducem un omagiu celor care au slujit activitatea sportivă din comuna Pârteştii de Jos de-a lungul timpului, profesori, profesori de educaţie fizică, conducători de asociaţii sportive, primari, susţinători, sponsori şi nu în ultimul rând publicului spectator, concetăţenilor, care ne-au sprijinit material şi mai ales moral, fiind lângă şi cu noi mereu.

Acestă  monografie şi-a propus continuarea unei imagini a trecutului educaţiei fizice şi a sportului din comuna noastră, Pârteştii de Jos, cu speranţa că această imagine va fi proiectată spre viitor, constituind un imbold şi un termen de referinţă pentru cei care onorează cu ambiţie şi devotament domeniul performanţelor de azi şi de mâine.

Ca elev al acestei școli, am dreptul și datoria să fiu martorul evoluției educației fizice și sportului în ultimele șapte decenii. Cel de-al doilea coautor, Cezar Vasile Strugariu s-a profilat recent pe domeniul dificil dar plin de noblețe al inițierii recuperării funcționale și reîntregirii familiale, școlare și sociale a copiiilor suferind de autism, la un centru special în Gura Humorului încadrat cu un colectiv de profesori posesori ai unei concepții moderne asupra recuperării autismului. Toate aceste considerente m-au determinat să mă alătur eforturilor teoretice, organizatorice și practice ale celor doi autori cu rezultate evidențiate în acest volum.

Vom încheia această relatare exprimând recunoştinţa noastră dlui ing. Cătălin Laslău de la CCD „George Tofan” Suceava şi doamnelor profesoare Alina Bardan, Oana Manuela Strugariu  de la Liceul „Nicanor Moroşan” Pârteştii de Jos; le mulţumim pentru ţinuta grafică deosebită, pentru calitatea imaginilor, aranjarea în pagină şi calitatea literei tipografice.

*

Satul nostru devine ceea ce de fapt pentru noi este „axis mundi sau centrul universului nostru”. Nu întâmplător M. Eliade afirma că „satul natal este și rămâne o geografie sfântă”. Plecăm oriunde în lume dar legături și drumuri imaginare ne aduc la locul de unde am plecat, unde am băut prima apă, unde am spus prima dată cuvântul mama.

Mă alătur referirilor făcute de specialiștii din domeniul educației fizice și sportului despre  monografia sportivă a comunei Pârteștii de Jos.

Îl felicit pe  dl. prof. Strugariu Niculai coordonatorul autorilor, pentru munca depusă timp de 8 ani pentru a realiza această monografie sportivă, conferindu-i un caracter original.

Foto. Cezar Straton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.