July 17, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

Romania va deveni groapa de gunoi etnic a Europei! (5)

23 min read

ROMÂNIA VA DEVENI GROAPA DE GUNOI ETNIC A EUROPEI! (5)

Autor: Vasile Zărnescu

În Spania există şi „ţigani romi“

De la „sora latină“ Franţa – tot mai anglofilă şi americanizată –, să coborîm, în jos, la sora şi mai latină, Spania.

Ana Teruel transmitea din Paris, la 26 august a.c., articolul Francia pide a Rumania un mayor esfuerzo en la integración de los gitanos / París exige a la UE que fiscalice el dinero que Bucarest recibe para su inserción“: „Franţa îi cere României un mai mare efort în integrarea ţiganilor / Parisul cere U.E. să verifice banii pe care Bucureştiul îi primeşte pentru integrarea lor“. Citiţi şi vă cruciţi:

«El Gobierno francés ha pedido a la Comisión Europea que obligue a Rumania a responsabilizarse de la inserción de la población gitana. En una carta enviada a José Manuel Durão Barroso, jefe de la Comisión, el primer ministro francés, François Fillon, exige que la Unión tome medidas para asegurarse de que los 4.000 millones de euros de fondos europeos que Rumania recibe cada año para programas de inserción se utilizan debidamente. “Francia no dispone de los medios judiciales necesarios para forzar al Gobierno rumano a emplear esos fondos en vivienda y educación para su población. Pero Europa sí puede (…)”, declaró ayer Pierre Lellouche, ministro de Asuntos Europeos, que advirtió que si el Gobierno rumano “no hace de esta cuestión su prioridad nacional”, Francia bloqueará la entrada de Rumania en el espacio Schengen, que permite la libre circulación». Adică: «Guvernul francez i-a solicitat Comisiei Europene să oblige România să-şi asume răspunderea integrării populaţiei ţigăneşti. Într-o scrisoare trimisă lui José Manuel Durão Barroso, (…) François Fillon îi cere ca Uniunea să ia măsuri pentru a se asigura de faptul că cele 4.000 milioane de euro proveniţi din fonduri europene pe care îi primeşte anual România pentru programele de integrare să fie utilizate aşa cum trebuie. „Franţa nu dispune de mijloacele juridice necesare pentru a sili Guvernul Român să folosească aceste fonduri pentru locuinţe şi educaţia acestei populaţii. Însă Europa poate (…)“, a declarat ieri Pierre Lellouche, ministrul pentru Afaceri Europene, care a avertizat că dacă Guvernul român „nu face din această problemă prioritatea sa naţională“, Franţa va bloca intrarea României în spaţiul Schengen, care permite libera circulaţie». Adică musiu Lellouche vrea ca România să facă din problema ţigănească problema sa naţională numărul 1! Nici mai mult, nici mai puţin! Şi mai scrie Ana Teruel:

«(…) La reunión de ayer es la primera que sostienen Francia y Rumania desde que París anunciara, a finales de julio, su intención de desmantelar los campamentos ilegales de gitanos extranjeros. Desde entonces han sido expulsados casi 700 romanís, la gran mayoría de ellos de nacionalidad rumana. (…) También acordaron profundizar la cooperación policial para combatir “el tráfico de seres humanos, la prostitución, la mendicidad y la delincuencia en general“» [102]. Traducere: «(…) Întîlnirea de ieri este prima pe care o au Franţa şi România de cînd Parisul şi-a anunţat, la sfîrşitul lunii iulie, intenţia de a desfiinţa taberele ilegale ale ţiganilor străini. De atunci încoace, au fost expulzaţi circa 700 de romi, dintre care cei mai mulţi de naţionalitate (sic) română. (…) De asemenea, au convenit să acţioneze pentru o mai bună cooperare în domeniul poliţiei pentru a combate „traficul de fiinţe umane, prostituţia, cerşetoria şi delincvenţa, în general“» (s.n. – V.I.Z.).

Din redactarea ei ambiguă s-ar părea că cele patru miliarde de euro daţi anual României de U.E. ar fi exclusiv pentru aplicarea programelor de integrare a ţiganilor! Chiar dacă admitem că francezii care pretind că U.E. ar fi dat României 24 sau 20 sau 10 miliarde de euro anual pentru rezolvarea problemei ţigăneşti ar fi nişte zombi, totuşi, chiar cele patru miliarde clamate de Ana Teruel tot reprezintă o sumă exorbitantă, iar reporteriţa spaniolă ar fi trebuit să verifice datele vehiculate. Noi ştim că, dimpotrivă, România cotizează la Uniunea Europeană cu patru miliarde de euro anual, din care primeşte înapoi foarte puţin.

Dar, ideea alocării către România a celor patru miliarde de euro din fonduri europene exclusiv pentru rezolvarea integrării ţiganilor nu este o scăpare din condei a Anei Teruel, ci, din păcate, este un loc comun cel puţin în mass media de limbă spaniolă. Astfel, sub titlul „París pide a la Comisión Europea que presione a Rumanía para frenar la salida de gitanos (Paris cere Comisiei Europene să exercite presiuni asupra României pentru a stopa plecarea ţiganilor)“, se afirmă: „PARIS, 25 (Reuters/EP). El primer ministro galo, Francois Fillon, ha escrito al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, este miércoles, pidiéndole que adopte medidas para garantizar que los 4.000 millones de euros en fondos europeos entregados anualmente a Rumanía se usan para resolver el problema de los gitanos“ (s.n. – V.I.Z.). Adică: „Primul ministru francez (…) i-a adresat o scrisoare (…) lui José Manuel Barroso, cerîndu-i să adopte măsuri pentru a garanta că cele 4.000 de milioane de euro, provenite din fonduri europene, acordate anual României sunt utilizate pentru rezolvarea problemei ţiganilor“ [103].

Revenind la analiza conţinutului ultimului fragment al textului Anei Teruel, trebuie să relevăm că, deşi nu se ştie cine a proptit-o corespondentă la Paris a cotidianului El País, se pare că a absolvit o şcoală de presă ca a lui Ion Cristoiu, care spune „Ce-s cu astea!“, deşi expresia corectă este impersonală: „Ce-i cu astea!“ Oricum, fie că o face din prostie, fie că o face deliberat, să reţinem, că, în primul rînd, trebuia să scrie, corect, „de cetăţenie română“ şi nu, greşit, „de naţionalitate română“. Pentru că, de vreme ce sunt ţigani (gitanos), sunt de etnie – în nici un caz naţionalitate – ţigănească, deoarece ţiganii nu sunt constituiţi într-o naţiune. Abia acum, precum am mai relevat, Uniunea Europeană încearcă, abscons, să-i declare naţiune, căci, prin scandalul provocat de expulzarea lor inclusiv din Franţa, pentru a le rezolva „corect politic“ situaţia, îi va da declara „naţiune“ şi le va da un stat în România; probabil că le va da o parte din zona Olteniei vecină cu Banatul, cu capitala la Craiova sau Timişoara – zonă despre a cărei desprindere avertizase ex-şeful Statului Major General Mircea Chelaru şi în care ţiganii au acaparat, între timp, cea mai mare parte a imobilelor din centrul capitalelor celor două provincii [104].

În al doilea rînd, reportera spaniolă, similar „guguştiucilor“ români, care folosesc, unii – precum obedienţii de la Evenimentul zilei, revista 22, TVR, Antena 3 etc. – numai vocabula „romi“, iar alţii, şi ţigani şi „romi“, foloseşte şi ea două denumiri pentru ţigani: gitanos şi romanís ţigani şi romi. În al treilea rînd, prin considerarea ţiganilor numiţi romanís ca fiind „de naţionalitate rumana“ sporeşte asocierea dintre romanís şi rumana – adică dintre „romi“ şi români, şi favorizează întărirea cvasi-identităţii dintre ţigani şi români!

De la folosirea, aici, a cuvîntului gitanos, mai încolo, a cuvîntului rumanos, apoi a făcăturii romanís, se ajunge – „firesc“, am putea spune! – la aberaţia filologică şi etnică denumită gitanos romanís, aberaţie devenită, şi ea, un loc comun în presa de limbă spaniolă! Iar, prin repetiţie, deci prin acceptarea de către comunitatea ziariştilor şi „analiştilor“, capătă valoare „ştiinţifică“! De exemplu, se spune: „Francia expulsa a otros 300 gitanos romanís [105]. Adică: „Franţa expulzează alţi 300 de ţigani romi“. Aberaţia are o formă mai pleonastică şi absolut absurdă atunci cînd motorul Google face traducerea automată a acestui titlu din spaniolă în engleză: „France expels another 300 Roma Roma“!!! După ce unii dintre idioţii de francezi au introdus în dicţionarele lor prestigioase sensul absolut greşit al cuvîntului „xenofobie“ – care înseamnă „frică de străini“ şi nu „ură faţă de străini“ (!), cum pretinde Larousse şi, după el, toată „lumea bună“ occidentală [106] –, iată că spaniolii scornesc, şi ei, o nouă specie de absurditate filologică, „ţigani romi“, care, în traducerea automată ajunge în engleză în echivalentul „Roma Roma“! Or, aşa cum, prin psitacismul filologic al făcătorilor de dicţionare s-a răspîndit sensul greşit al noţiunii „xenofobie“, la fel s-a împrăştiat pleonasmul gitanos romanís şi se va răspîndi şi „Roma Roma“, căci programatorul domnului motor Google este politically correct şi la fel sunt şi cei care, în arealul anglo-saxon, utilizează făcătura Roma deşi au termenul străvechi gypsy! De aceea, această sintagmă – „Roma Roma“, cu R mare – este, sub aspect semantic, la fel de urît mirositoare ca şi ţiganii păduchioşi şi împuţiţi, debarcaţi cu forţa din autobuz de către şoferi, la presiunea lyonezilor poluaţi olfactiv!

Dovada irefutabilă cea mai recentă a mimetismului intelectual, a obedienţei instituţionale şi a manipulării politice a cetăţenilor occidentali este chiar interdicţia impusă magistraţilor britanici de a folosi cuvîntul ţigan! Dar, în acelaşi sens, nu putem trece sub tăcere manifestările de politically incorrectness, de mimetism, de manipulare şi de denigrare a României din cauza cerşetorilor ţigani exprimate de un neisprăvit actoraş francez, Jonathan Lambert, pe postul public de televiziune France 2, sub forma „salutului românesc“. Replica românilor a fost pe măsură, dar insuficient mediatizată: „În urma incidentului care a luat deja proporţii diplomatice, prin care umoristul francez Jonathan Lambert a reinterpretat salutul roman, adaptându-l la o aşa-zisă variantă românească, cu mâna întinsă ca la cerşit, o grupare de hackeri a atacat, în semn de protest, site-ul publicaţiei Le Monde“; şi: „Ţiganii nu sunt români. Noi v-am respectat Franţa, voi ne veţi respecta România!“ [107].

Monitorul Oficial şi mass media electronice

trebuie obligate să scrie cu diacritice

Dar, iniţial, s-a folosit expresia „gitanos rumanos“: „Las claves del conflicto entre la Comisión Europea y Francia por la expulsión de los gitanos rumanos“ [108].

Vedeţi ce absurditate terminologică şi conceptuală a apărut şi ce agresiune axiologică s-a provocat contra României prin făcătura „rom“?! Ţiganii au ajuns să fie nu doar ţigani, ci şi „romi“, astfel că echivalenţa dintre, pe de o parte, ţigani, numiţi, acum, în Spania, şi gitanos romanís, nu numai gitanos – ca pînă la impunerea de către Andrei Pleşu şi Petre Roman a porcăriei „rom“ –, şi, pe de altă parte, români – numiţi, în Spania, rumanos –, această echivalenţă, deci, să pară o chestie firească în Occident. De aici, apare ca „naturală“ falsa identificare român = ţigan pe plan internaţional – adică îndeosebi în Occident, unde au emigrat ţiganii! De ce nu s-or fi dus în India, căci se mîndresc cu originea lor indiană?!

Astfel se ajunge ca, în fonetica limbii spaniole – cu rumanos şi Rumania –, a limbii franceze – cu roumains şi Roumanie –, germane – cu Rumänisch şi Rumänien –, ţiganii să fie mai romani decît românii!!! Pentru că şi în dicţionarele germane, de cînd cu marea diversiune numită „corectitudinea politică“, deşi cuvîntul zigeuner pentru „ţigan“ există de secole, acum el este tradus tot prin „rom“. Or, dacă şi românii utilizează, în mass media şi, îndeosebi, în limbajul oficial numai făcătura „rom“, atunci de ce să nu o folosească şi străinii?! La această similitudine şi, implicit, confundare cu ţiganii, invită şi lenea redactorilor şi conducătorilor Monitorului Oficial, care publică toată legislaţia şi celelalte materiale fără diacritice, deşi limba română are semne diacritice. La această lene impardonabilă a Monitorului Oficial se adaugă aceea a publicaţiilor on line, care, de asemenea, nu se obosesc să folosească diacritice. Şi iată cum ceea fusese, iniţial, doar o vulnerabilitate – scrierea fără diacritice – a devenit o agresiune axiologică efectivă contra limbii române, deoarece înlesneşte confundarea de către străini a limbii române cu „limba romani“ sau cu „limba romanes“. Spun „sau“ deoarece sintagma „limba romanes“ este o făcătură recentă, iar ţiganii încă nu s-au hotărît care denumire să fie aleasă, dar, în ultimii ani, înclină, cum am mai spus, pentru a pretinde că ei vorbesc „limba romanes“, fiindcă această variantă le uşurează străinilor confundarea rapidă între a vorbi „romanes-te“ – fără diacritice – şi „româneşte“, cu diacritice, deoarece, pentru un străin constituie o diferenţă absolut insesizabilă! Prin această apropriere a denumirii false de „limbă romanes“, se creează „legitimitatea“ pentru ţigani să se prezinte ca fiind, chipurile, români! Numai că varianta „limba romani“ este introdusă imediat după 1990 şi ea a căpătat, deja, o răspîndire internaţională. De exemplu, în articolul „El Holocausto de los gitanos durante el Tercer Reich (1933-1945)“, apare paragraful introductiv «En lenguaje romaní, el término Porrajmos significa, literalmente, el “Gran Devorador” de la vida humana, destrucción, catástrofe, desastre. Pero es mucho más solemne y sentimental que “Holocausto”. Se trata de un equivalente semántico muy similar al concepto judío de Shoah» [109], care, evident, nu mai are nevoie de traducere, cu excepţia primelor trei cuvinte: „En lenguaje romaní“ – adică: „În limba romani“! Asta fiind, evident, „limba“ ţigănească.

Este, oare, nevoie de o lege specială pentru ca Monitorul Oficial să fie obligat să-şi publice textele cu diacritice? Pentru că sinecuriştilor de la Consiliului Naţional al Audiovizualului nu le dă prin cap să impună această obligativitate, deşi legea de funcţionare a C.N.A. prevede că „apără limba română“!

Atunci, de ce Guvernul român – sau măcar ambasadorii noştri – nu organizează contracararea acestor campanii din Franţa, Spania, Anglia etc. prin care este denigrată România?! Acestea nu mai constituie doar vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale, ci de-a dreptul atacuri veritabile! De ce?! Pentru că actualul ministru de Externe, Teodor Baconschi, a fost ambasador la Paris şi nu vrea să irite diplomaţia Franţei?! Sau, mai degrabă, pentru că ambasadele noastre din toate ţările în care se comit asemenea campanii denigratoare contra României – îndeosebi din Italia, Franţa, Spania, Anglia – nu întreprind nici o măsură, fiindcă sunt ocupate doar să toace banii noştri în interes privat şi nu pentru a apăra demnitatea, imaginea şi interesele României?!

Vedeţi la ce a dus ticăloşia lui Andrei Pleşu şi Petre Roman, care au impus făcătura „rom“, şi a presei slugarnice care a folosit-o şi, încă, o mai face?! Vedeţi de ce trebuie, de urgenţă, să reîncepem campania declanşată de Jurnalul Naţional [110], de strîngere a semnăturilor pentru eliminarea vocabulei „rom“, întrucît constituie o agresiune axiologică devenită intolerabilă? Vedeţi de ce trebuie, în mod tacit şi general, să eliminăm din vocabularul mass media această insanitate şi să folosim exclusiv cuvîntul „ţigan“?! Unii au început să propună să schimbăm denumirea ţării, ca să scăpăm de oprobiul internaţional de a fi confundaţi cu ţiganii. Ar fi o gravă eroare, pentru că am dovedi că nu suntem în stare să ne apărăm nici măcar numele ţării!!! Apoi, menţinerea memorandumul lui Petre Roman, acum, după ce toată Europa s-a lămurit că ţiganii nu pot fi civilizaţi decît cu forţa nu înseamnă decît perpetuarea actului de trădare naţională pe care l-au comis aceşti doi miniştri netrebnici. Cît despre opinia românilor, este încă o dată subliniată de sondajul site-ului www.ziare.com, care a propus ieri, 13 octombrie, un sondaj pentru eliminarea vocabulei „rrom“: azi, 14 oct., rezultatul sondajului era de 97,77 la sută pentru eliminare [111]; a făcăturii „rom“, deocamdată! Totodată, organizaţiile şi publicaţiile patriotice, politicienii şi parlamentarii trebuie să refacă proiectul de lege Funar-Păunescu şi să apară legea eliminării vocabulei „rom/rrom“ şi folosirii exclusive a cuvîntului ţigan. De altfel, şi preşedintele Traian Băsescu s-a convins, totuşi, în urmă cu o lună, că „în momentul în care s-a luat decizia schimbării denumirii ţiganilor în romi, s-a luat o decizie greşită, europenii făcând confuzie între romi şi români“ [112].

Acum, în acest context favorabil, determinat îndeosebi de radicala poziţie anti-ţigănească a Italiei şi Franţei, o acţiune eficientă ar fi ca toţi cei care activează în mass media să utilizeze exclusiv cuvântul „ţigan“. În această situaţie, nu vor mai putea fi amendaţi de nimeni, iar C.N.C.D. ar deveni caduc şi, repet, ar trebui desfiinţat! Mai ales pe aceste vremuri de criză, de penurie pecuniară la bugetul „consolidat“ al statului! S-a desfiinţat subvenţionarea de la stat a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (A.O.Ş.R.) – o instituţie-căpuşă, care, fiind „o gaură neagră în buget“, a încercat să-l mituiască pe preşedintele Traian Băsescu cu titlul de „academician“ [113] –, a Academiei de Ştiinţe Medicale etc., şi să se menţină acest C.N.C.D. dăunător, bugetivor şi – aşa cum a relevat senatorul Iulian Urban – esenţialmente ilegal [114]?! Să reamintesc una din dovezile de impertinenţă a C.N.C.D.: „Prin Hotărârea nr. 384 din 22.04.2008, Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a constatat că utilizarea termenului de «rom» nu reprezintă o formă de discriminare indirectă faţă de comunitatea majoritară“ [115]. Şi iată cum, în turpitudinea C.N.C.D., poporul român a ajuns să fie denumit „comunitatea majoritară“! Acum, după doi ani de permanente şi dure represalii anti-ţigăneşti în civilizatele şi democraticele ţări ale Europei occidentale şi după două decenii de denigrare a României din cauza impunerii făcăturii „rom“, mai au curajul belferii din C.N.C.D. să pretindă că utilizarea vocabulei „rom“ nu reprezintă o gravă insultă la adresa românilor?! La fel, deputatul ţigan Nicolae Păun, care era mai mult ţigan decît „rom“ cînd îşi zicea „Nicky Scorpion“ – pe vremea cînd acaparase restaurantul Gării de Nord, de i-a trebuit primarului general al Capitalei Traian Băsescu vreo trei ani de procese ca să-l expulzeze de acolo – şi care perora anul trecut contra campaniei duse de Jurnalul Naţional pentru revenirea la denumirea ţigan [116], a făcut „ciocul mic“ şi nu-i mai reproşează preşedintelui Nicolas Sarkozy că jigneşte etnia ţiganilor prin expulzarea lor – deşi este şi el ditamai preşedintele Comisiei pentru apărarea drepturilor omului din Camera Deputaţilor. Dat fiind tupeul acestui ţigan parvenit şi ţinînd cont de averea strînsă prin afacerea „Nicky Scorpion“ şi altele la fel de oneroase, chiar e de mirare că nu şi-a cumpărat cîteva hectare de pămînt pe care să le denumească, şi el, „Republica rromilor“ – cum a făcut algerianul Rachid Nekkaz, în Franţa [117]. Sau se teme să nu dea de necaz, să nu-i aducă pe români la exasperare şi să preia modelul represiv al italienilor!

Totodată, cred că ar fi cazul să apelăm la guvernele Angliei, Franţei, Germaniei, Italiei, Spaniei, Elveţiei etc. să încerce să facă demersuri pe lîngă presa lor ca, în propaganda proţigănească şi antiromânească [118], să nu mai folosească vocabula „roma/roms“ pentru a-i indica pe ţigani, ci pe cele consacrate istoric şi ştiinţific în limbile respective: tzigane, gypsy, zingaro, gitano, zigeuner etc. Ar fi şi un pas în a dovedi că aceste guverne respectă, cât de cât, România şi poporul român.

14 octombrie 2010

Post scriptum. Exemplarul pentru premierul Emil Boc a fost depus la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 2365/15 oct. 2010, iar cel către ministrul Teodor Baconschi la Registratura Ministerului Afacerilor Externe, cu nr. 12502/15 oct. 2010.

EPILOG

Pe lîngă textul scris depus la Registratura generală a Administraţiei Prezidenţiale, am trimis această Scrisoare deschisă şi sub formă electronică. După acest demers, am primit răspunsul următor:

„Petitia nr.29423
Data: 04-11
 Stimate domnule Colonel (r.) Vasile Zarnescu,
Am primit mesajul adresat Presedintelui României, domnul Traian Basescu si am retinut punctul de vedere exprimat.
Consilier de Stat
Gabriel-Cristian Piscociu“ (sic).

De la Secretariatul General al Guvernului am primit, sub nr. 15C/2365 din 26.10.2010, un răspuns semnat de un şef de serviciu, un anume Cristian Schink, cum că Scrisoarea mea „a fost transmisă la Ministerul Afacerilor Externe şi Agenţiei Naţionale pentru Romi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare“ (cf. facsimilul). Dar acest Cristian Schink nu a precizat – aşa cum era necesar – care sunt respectivele „prevederi legale“ şi, apoi, nu a observat – sau s-a făcut că nu observă, deşi chiar în titlu se precizează! – că eu o trimisesem, deja, inclusiv Ministerului de Externe, ca al treilea destinatar şi, deci, nu mai era nevoie să o trimită şi Guvernul: adică, de fapt, herr Schink s-a spălat pe mîini! Totuşi, chiar şi aşa, şeful Schink trebuia să mă asigure că îmi va comunica soluţia dată de M.A.E. Sau, pentru aceasta, nu mai există prevederi legale? M.A.E. nu trebuie să dea un răspuns Guvernului şi să arate modul cum a soluţionat problema?! Pe de altă parte, eu ceream Guvernului să dea seamă despre banii primiţi de la U.E., despre care occidentalii ştiu că ar fi fost de 17 sau 20 sau 24 miliarde €! Desigur, cum am arătat, nu se putea să fi fost atît de mulţi euroi, dar despre cei care au fost primiţi trebuie să dea socoteală. Sau Guvernul i-a înfundat cu euroi pe cei de la „Agenţia Naţională pentru Romi“ şi nu are curajul să recunoască?! Totodată, eu solicitam ca această agenţie să fie desfiinţată, iar banii risipiţi acolo realocaţi altor obiective. Pentru integrarea ţiganilor trebuie să contribuie ţiganii bogaţi, nu statul român.

De la Ministerul Afacerilor Externe nu am primit nici un răspuns, pentru că cei de acolo se ocupă de afacerile externe, nu şi de cele interne. Mai mult, din presă am aflat că M.A.E. nu agreează eliminarea făcăturii „rom“, pe motiv că au consultat cei din minister pe cineva – nu spun cine, persoană importantă! – şi au decis că mizeria „rom“ este cea care trebuie  utilizată! Cu asemenea indivizi în M.A.E., nu este de mirare că România are imaginea deplorabilă actuală! Oricum, conform altor prevederi legale pe care cei din M.A.E. le ignoră, M.A.E. trebuia să îmi dea un răspuns, chiar şi aşa caraghios ca al lui Cristian Schink. Eu ceream M.A.E. să traducă textul în limbile europene şi să-l difuzeze ţărilor occidentale, spre a se clarifica diferenţa dintre ţigani şi români. Ce a făcut M.A.E. pentru spălarea imaginii României înnegrite de ţigani?! Nimic! Celor din M.A.E. li s-au diminuat şi lor leafa cu 25 la sută?!

24 decembrie 2010

 

NOTE

[102] Ana Teruel (din Paris), „Francia pide a Rumania un mayor esfuerzo en la integración de los gitanos“ în El Pais, 26 august 2010, pag. 5, pe http://www.elpais.com/articulo/internacional/Francia/pide/Rumania/mayor/esfuerzo/integracion/gitanos/elpepiint/20100826elpepiint_5/Tes; http://en.calameo.com/read/000364089a30e72017d70). Vezi şi: Magda Crişan, „România, pusă la zid din cauza ţiganilor“, Adevărul, 28 iulie 2010, pe http://www.adevarul.ro/international/Romania-pusa_la_zid_din_cauza_tiganilor_0_305969973.html; *** , „Integrarea romilor, conditie pentru aderarea Romaniei la Schengen?“, www.9am.ro, 29 Iulie 2010, pe http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/International/155723/Integrarea-romilor-conditie-pentru-aderarea-Romaniei-la-Schengen.html#comments_opener, care conţine inclusiv comentariul meu Corectarea atitudinii francezilor; Cristina Sbîrn, «Prima şefă a Delegaţiei CE la București, Karen Fogg: “Problema romilor este o problemă națională. Nu totul trebuie decis la Bruxelles”», Adevărul, 17 oct. 2010, pe http://www.adevarul.ro/actualitate/Prima_sefa_a_Delegatiei_CE_la_Bucuresti-Karen_Fogg-_-Problema_romilor_este_o_problema_nationala-_Nu_totul_trebuie_decis_la_Bruxelles_0_355164835.html.

[103] Vezi: *** „París pide a la Comisión Europea que presione a Rumanía para frenar la salida de gitanos“, în lainformation.com, 25 august 2010, pe http://noticias.lainformacion.com/mundo/paris-pide-a-la-comision-europea-que-presione-a-rumania-para-que-frene-la-salida-de-gitanos_jqYweqNWOIoPMipyAeEHw2/; vezi şi Redacción Mundo, „París pide presionar a Rumanía para que frene la salida de gitanos“, în www.cope.es, 25 august 2010, pe http://www.cope.es/mundo/25-08-10–paris-pide-presionar-rumania-que-frene-salida-gitanos-208839-1; *** „Francia presiona a Rumania por gitanos con una carta a la UE“, Digitalgroup.info, Ago 25th, 2010, pe http://digitalgroup.info/wordpress/?p=35509; *** „Francia presiona a Rumania por gitanos con una carta a la UE“, în EL UNIVERSAL, Caracas, 25 august 2010, pe http://www.eluniversal.com/2010/08/25/int_ava_francia-presiona-a-r_25A4379453.shtml; etc.

                [104] Eufrosin, „Ce nu a putut Moscova atunci, face axa Washington-Londra-Tel Aviv, acum“, AlterMedia, 2 octombrie 2010, pe http://ro.altermedia.info/general/ce-nu-a-putut-moscova-atunci-face-axa-washington-londra-tel-aviv-acum_21111.html. Vezi şi: Mălin Bot, „GALERIE FOTO Clanul ţigănesc Covaci şi-a pus la uscat covoarele pe gardul Parcului Rozelor, simbol al Timişoarei“, Adevărul, 21 iulie 2010, pe http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/adevarul_de_seara_bastani_timisoara_covaci_0_302369980.html; Adriana Szoke , „Spiritul Timişoarei, pătat cu graffiti antiţigani“, în Adevărul, 27 febr. 2006, pe http://www.adevarul.ro/articole/spiritul-timi-x15f-oarei-p-x103-tat-cu-graffiti-anti-x163-igani/175976; Crina Jilavu, „Interlopul Bercea Mondial, primul preşedinte al ţiganilor“, în Adevărul, 29 iulie 2009, pe http://www.adevarul.ro/articole/interlopul-bercea-mondial-primul-presedinte-al-tiganilor.html; Mălin Bot, „Clanul Cârpaci terorizează oraşul, sub protecţia procurorilor şi susţinut de nume grele din sistemul judiciar“, în Adevărul, 23 sep 2009, pe http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/Carpaci-Clanul-procurorilor-terorizeaza-protectia_0_121787821.html; Cristian Poelincă, „Mafia ţigănească a semănat teroare imobiliară ca în Evul Mediu în capitala Banatului“, în Adevărul, 1 dec. 2009, pe http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/Teroare_imobiliara_ca_si_in_Evul_Mediu_0_163184036.html; Daniel Dancea, Baştanii mafiei imobiliare ţigăneşti sunt mai răi decât călăii comunişti din lagărul de la Piteşti, în Adevărul, 16 mai 2010, pe http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/Bastanii_mafiei_imobiliare_tiganesti_sunt_mai_rai_decat_calaii_comunisti_din_lagarul_de_la_Pitesti_0_262174087.html; etc.

[105] ***, „Francia expulsa a otros 300 gitanos romanís / El 48% de los franceses apoya las repatriaciones, según una encuesta publicada hoy“, în El Pais, 26 august 2010, pe http://www.elpais.com/articulo/internacional/Francia/expulsa/otros/300/gitanos/romanis/elpepiint/20100826elpepuint_7/Tes;  *** „Francia sigue expulsando a gitanos romanís“, EL PAÍS – Madrid – 26/08/2010, pe http://www.corazonblanco.com/francia_sigue_expulsando_a_gitanos_romanis-itemap-61-59588-1.htm; *** „Francia debe explicarse sobre las expulsiones de gitanos romanís, 2“,  30 septembrie 2010, pe http://www.eurogersinfo.com/espagne/actes1710.htm; http://www.elpais.com/fotografia/internacional/Gitanos/romanis/deportados/Bucarest/elpdiasoc/20100826elpepuint_12/Ies/; *** „France expels another 300 Roma Roma“, pe http://www.todanoticia.com/17506/francia-expulsa-otros-300-gitanos/?lang=en.

[106] Alexandra-Iulia Zărnescu „Cuvântul xenofobie trebuie scos din uz“, AlterMedia, 29 august 2008, pe http://ro.altermedia.info/mass-mediacenzura/cuvantul-xenofobie-trebuie-scos-din-uz_9022.html#more-9022.

[107] Iulia Roşu, «”Salutul românesc” cu palma întinsă, executat în direct la TV, de către un umorist francez», Adevărul, 19 aprilie 2010, pe http://www.adevarul.ro/international/europa/Salutul-romanesc-intinsa-executat-TV_0_246575818.html. Vezi şi: Adriana Matei, «MAE cere socoteală francezilor pentru “salutul românesc” – VEZI VIDEO», Realitatea TV, 20 aprilie 2010, pe http://www.realitatea.net/mae-cere-socoteala-francezilor-pentru-salutul-romanesc—vezi-video_709885.html; *** «Hackerii români au atacat Le Monde cu mesajul “Ţiganii nu sunt români. Noi v-am respectat Franţa, voi ne veţi respecta România!”», Gândul, 21 apr 2010, pe http://www.gandul.info/news/hackerii-romani-au-atacat-le-monde-cu-mesajul-tiganii-nu-sunt-romani-noi-v-am-respectat-franta-voi-ne-veti-respecta-romania-6001992; *** Hackerii români s-au supărat pe francezi, Evenimentul zilei, 21 aprilie 2010, pe http://www.evz.ro/detalii/stiri/hackerii-romani-s-au-suparat-pe-francezi-892874.html; *** The French Salute, 21 aprilie 2010, pe http://www.dailycotcodac.ro/2010/04/the-french-salute/; R.P., „Le Courrier International: Orgoliul romanesc se revolta pe Internet, hackeri romani au atacat site-ul cotidianului Le Monde“, HotNews, 21 aprilie 2010, pe http://www.hotnews.ro/stiri-international-7153291-courrier-international-orgoliul-romanesc-revolta-internet-hackeri-romani-atacat-site-cotidianului-monde.htm;Oana Ţepeş Greuruş, „Răspunsul românilor la salutul francezilor“, Evenimentul zilei, 22 aprilie 2010, pe http://www.evz.ro/detalii/stiri/bloggerii-romani-ii-pun-pe-francezi-cu-mainile-sus-892955.html; *** «Presa din Franţa, despre “salutul românesc”: Autorităţile pot reprima rasismul, dar nu o fac», Jurnalul Naţional, 23 aprilie 2010, pe http://www.jurnalul.ro/stire-observator/presa-din-franta-despre-salutul-romanesc-autoritatile-pot-reprima-rasismul-dar-nu-o-fac-541845.html; Nicolae Prelipceanu, „Salutul românesc la Paris şi acasă“, România liberă, 27 Aprilie 2010, pe http://www.romanialibera.ro/opinii/comentarii/salutul-romanesc-la-paris-si-acasa-184585.html.

[108] *** „Las claves del conflicto entre la Comisión Europea y Francia por la expulsión de los gitanos rumanos“, în El Pais, 15 septembrie 2010, pe http://www.elpais.com/articulo/internacional/claves/conflicto/Comision/Europea/Francia/expulsion/gitanos/rumanos/elpepuint/20100915elpepuint_9/Tes.

[109] *** „El Holocausto de los gitanos durante el Tercer Reich (1933-1945)“, pe http://www.memoriales.net/zig/zig_1.htm.

[110] Monica Iordache Apostol, «De ce i-a vrut Teodor Meleşcanu “ţigani”», Jurnalul Naţional, 6 martie 2009, pe http://www.jurnalul.ro/stire-tigan-in-loc-de-rom/de-ce-i-a-vrut-teodor-melescanu-tigani-145683.html; Dania Dimitriu, «Românii, confundaţi cu rromii fiindcă vorbesc “romanes(te)”», Jurnalul Naţional, 16 martie 2009, pe http://www.jurnalul.ro/stire-tigan-in-loc-de-rom/romanii-confundati-cu-rromii-fiindca-vorbesc-romanes-te-146288.html; http://www.urbaniulian.ro/2009/03/05/in-legatura-cu-petitia-rromtigan/; Gabriela Antoniu, «Propunere Jurnalul Naţional: “Ţigan” în loc de “rom”», Jurnalul Naţional, 17 martie 2009, pe http://www.jurnalul.ro/stire-tigan-in-loc-de-rom/propunere-jurnalul-national-tigan-in-loc-de-rom-145427.html; vezi şi: *** „De ce ţigani şi nu romi?“, Jurnalul Naţional, 12 martie 2009, pe http://www.jurnalul.ro/stire-tigan-in-loc-de-rom/de-ce-tigani-si-nu-romi-146036.html; Aurel David, «Ţigan, nu rom, chiar şi cu dublu “r”», Jurnalul Naţional, 21 martie 2009, pe http://www.jurnalul.ro/stire-tigan-in-loc-de-rom/tigan-nu-rom-chiar-si-cu-dublu-r-501636.html.

 [111] Bogdana Boga, „Sunteti de acord cu inlocuirea termenului RROM cu TIGAN?“, ziare.com, 13 Octombrie 2010, pe http://www.ziare.com/social/rromi/comentarii-sondaj-ziare-com-sunteti-de-acord-cu-inlocuirea-termenului-rrom-cu-tigan-1048352-pag2#comentarii.

[112] *** „Băsescu: Schimbarea denumirii ţiganilor în romi, o decizie greşită“, în Jurnalul Naţional, 9 septembrie 2010, pe http://www.jurnalul.ro/stire-observator/basescu-schimbarea-denumirii-tiganilor-in-romi-o-decizie-gresita-554121.html.

[113] Vasile Zărnescu, „AOSR: o gaura neagra în buget“, pe http://ro.altermedia.info/politica/aosr-o-gaura-neagra-in-buget_19612.html; idem, „De cine-i este frică preşedintelui A.O.Ş.R.?!“, pe http://ro.altermedia.info/coruptie/de-cine-i-este-frica-presedintelui-aosr_18863.html. Vezi şi: *** „Vivat Academia, vivat impostores“, în Academia Caţavencu, 5 mai 2010, pe http://www.catavencu.ro/vivat_academia_vivat_impostores-13746.html.

[114] Iulian Urban, „Consiliul pentru Combaterea Discriminării funcţionează în afara legii“, 5 noiembrie 2009, pe http://www.urbaniulian.ro/2009/11/05/consiliul-pentru-combaterea-discriminarii-functioneaza-in-afara-legii/; vezi şi http://www.urbaniulian.ro/2010/06/02/tiganii-m-au-biruit-tapalaga-a-devenit-idolul-tiganilor-dupa-ce-maghiarii-si-pedelistii-din-cncd-au-hotarat-ca-senatorul-gagiu-nesimtit-urban-i-a-discriminat-pe-tigani-avand-un-discurs-anti-tigane/.

[115] Eugenia Mihalcea, Dana Piciu, „Cuvântul rom este un neologism“, în Jurnalul Naţional, 5 martie 2009, pe http://www.jurnalul.ro/stire-tigan-in-loc-de-rom/cuvantul-rom-este-un-neologism-145633.html.

[116] Adrian Mogoş, „Şi romii se ţigănesc între ei“, Jurnalul Naţional, 10 martie 2009, pe http://www.jurnalul.ro/stire-tigan-in-loc-de-rom/si-romii-se-tiganesc-intre-ei-145879.html. Vezi şi: Alexandru Cautis, „Cum să furi o stradă din Bucureşti“, Academia Caţavencu, 20 Mai 2009, pe http://www.catavencu.ro/cum_sa_furi_o_strada_din_bucuresti-7924.html; http://www.ghidul.ro/firma/piata-nicky-scorpion–44664; http://www4.pmb.ro/wwwt/l52/db/09_20090715.pdf; Sorana Ionescu, „RAZBOI TOTAL IN TIGANIE – Imparatul Iulian si Regele Cioaba il fac praf pe deputatul Niky Scorpion“, Interesul public, 13 Februarie 2008, pe http://www.interesulpublic.ro/13-02-2008/RAZBOI-TOTAL-IN-TIGANIE-Imparatul-Iulian-si-Regele-Cioaba-il-fac-praf-pe-deputatul-Niky-Scorpion.html; Ana-Maria Niculae , Raluca Curteanu, „Bucureşti: Străzi libere pe hartă, blocate în realitate“, Adevărul, 9 septembrie 2009, pe http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/Strazi-realitate-blocate-libere-harta_0_113389033.html; *** Niky Scorpion a fost reales sef al tiganilor, Agentia.org, 1 februarie 2010, pe http://www.agentia.org/anchete/niky-scorpion-a-fost-reales-sef-al-tiganilor-714.html.

[117] Paul Cocoiu, «Un politician francez vrea să pună bazele “Republicii Romilor”», în Evenimentul zilei, 11 octombrie 2010, pe http://www.evz.ro/detalii/stiri/un-politician-francez-vrea-sa-puna-bazele-republicii-romilor-908720.html.

[118] *** „Mesaj transmis intr-un tren din Franta: Sporiti-va vigilenta, romanii fura!“, 9AM, 23 februarie 2010, pe http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/147672/Mesaj-transmis-in-trenurile-franceze-Sporiti-va-vigilenta-romanii-fura.html; Teodor Tita, „Matei Visniec despre tiganii romani din Franta: Buba s-a spart! Nu mai poate fi inabusita cu fraze corecte din punct de vedere politic“, în HotNews, 10 august 2010, pe http://www.hotnews.ro/stiri-esential-7679649-matei-visniec-despre-tiganii-romani-din-franta-buba-spart-nu-mai-poate-inabusita-fraze-corecte-din-punct-vedere-politic.htm?cfnl=; Cristian Mihai Chis, „Opinii: Avem o marfa: Tiganii“, în ziare.com, 20 August 2010, pe http://www.ziare.com/social/rromi/avem-o-marfa-tiganii-1036404#adaugare-comentariu; *** „Copiii romi, hotii Europei“, pe http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/International/149376/Copiii-romi-hotii-Europei.html; ***, „New York Times: Rromii romani abuzeaza de “granitele deschise” din UE“, în Napocanews, 18 September 2010, pe http://www.napocanews.ro/2010/09/new-york-times-rromii-romani-abuzeaza-de-granitele-deschise-din-ue.html; Ionuţ Ţene, „După ţigani, vin la rând românii şi apoi evreii?“, în Napocanews, 18 September 2010, pe http://www.napocanews.ro/2010/09/dupa-%C8%9Bigani-vin-la-rand-romanii-%C8%99i-apoi-evreii.html; *** „Prison avec sursis pour le maire incendiaire“, în NOUVELOBS.COM, 15 mai 2006, pe http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20060515.OBS7713/prison-avec-sursispour-le-maire-incendiaire.html; vezi şi Marie Marty, „Prison avec sursis pour le maire incendiaire“, Le Parisien, 16 mai 2006, pe http://www.leparisien.fr/faits-divers/prison-avec-sursis-pour-le-maire-incendiaire-16-05-2006-2006989253.php; *** Ni s-au întors franţujii, bre!“, în Academia Caţavencu, 23 august 2010, pe http://www.catavencu.ro/ni_s_au_intors_frantujii_bre-15345.html; http://forum.realitatea.net/showthread.php?p=539531. Vezi şi: *** „O româncă este în comă după ce a fost bătută de un italian la Roma – VIDEO“, Mediafax, 13 oct. 2010, pe http://www.mediafax.ro/externe/o-romanca-este-in-coma-dupa-ce-a-fost-batuta-de-un-italian-la-roma-video-7469072/; *** „Romanca agresata in Italia a murit“, 9AM, 16 octombrie 2010, pe http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/201780/Romanca-agresata-in-Italia-a-murit.html.

 

            Colonel (r.) Vasile I. Zărnescu

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.