April 11, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

Un proces în derulare (VIII)

20 min read

Un proces în derulare (VIII)

 

Autor: Preot Vasile Susan

Iubiţi fraţi Preoţi Români Ortodocşi,

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul Cel Ce Se Botează în Iordan de la Ioan,

Români cu suflet curat de pretutindeni dornici de a cunoaște adevărul despre DICTATORI BISERICEȘTI,

Ca semn de respect față de adevărul despre ABUZURILE, DEFICIENŢELE = ANOMALIILE, MANEVRELE DE CULISE = ASCUNSE ale PREA PUȚIN ORTODOCȘILOR EPISCOPI din Biserica Ortodoxă Americană = OCA, precum și cele ale DICTATORULUI ARHIEPISCOP NE-ROMÂN, NE-ORTODOX, NE-CINSTIT, NE-CREȘTIN de la ROEA, vin în întâmpinarea dumneavoastră cu intenția de a spune ADEVĂRUL în legatură cu ÎNCĂLCAREA / VIOLAREA / ABUZUL / BATJOCORIREA Regulamentului de la ROEA din 1994.

Regulamentul de la ROEA, împreună cu Statutul ROEA, fac parte din așa numita publicație de la REOA intitulată: “Episcopia Română din America, STATUTUL ȘI REGULAMENTUL după care sunt organizate și funcționează Episcopia Română din America, auxiliarele și parohiile de sub jurisdicția ei. 1994. Revizuit și votat în ședința Legislativă a Congresului Episcopiei, ținută în ziua de 2 Iulie, 1994, la Catedrala Sf. Gheorghe din Sourhfield, Michigan.” Respectiva broșură este de culoare albastru deschis la copertă și se află la orice preot sau oficiu parohial de la Parohiile și Misiunile de la ROEA, precum și la membrii laici care aparțin de ROEA.

În același timp doresc a primi replica din partea celor despre care scriu la Revista Curentul Internațional. Lipsa replicilor de până acum spune CINE SUNT CEI DESPRE CARE SCRIU. ADEVĂRUL supără pe cei ce nu spun adevărul și nu doresc să se facă adevărul cunoscut membrilor de la OCA și ROEA.

Nu este ușor de scris despre ABUZURILE, DEFICIENȚELE = ANOMALIILE, MANEVRELE DE CULISE ALE  EPISCOPILOR /  IERARHILOR de la OCA și ROEA, dacă nu ești în același timp “O VICTIMĂ” a unor “ASTFEL DE NELEGIUȚI ȘI FALȘI SLUJITORI AI LUI DUMNEZEU.” Ca preot, nu am crezut niciodată că voi duce o luptă nu ușoară cu diavolul, mascat și întruchipat de “LUPII ÎMBRĂCAȚI ÎN PIEI DE OAIE ȘI VEȘMINTE ARHIEREȘTI” precum arată faptele ultimlor 30 de ani ale “NU PREA ORTODOCȘILOR EPISCOPI de la OCA și ROEA.” Cine nu crede ce scriu eu, să citească la www.ocanews.org ce s-a scris în ultimii 6 ani despre OCA.

“NEAMUL DE DIAVOLI” care a CORUPT O IERARHIE BISERICEASCĂ precum cea de la OCA, din care face parte și Arhiepiscopul de la ROEA … VA DUCE LA PIEIRE, FALIMENT MORAL și FINANCIAR, atât OCA precum și ROEA; va aduce RUȘINE ȘI OPROBIUL ÎNTREGII LUMI ORTODOXE dacă factorii responsabili PRECUM PREOȚII, DIACONII și MEMBRII acestor ORGANIZAȚII RELIGIOASE nu vor trece la acțiuni CONCRETE, DIRECTE și LEGALE avînd ca scop final ÎNDEPĂRTAREA TUTUROR EPISCOPILOR / IERARHILOR care au păcătuit înaintea lui Dumnezeu, a Bisericii Ortodoxe în general, a membrilor de la OCA și de la ROEA în special. Eu am tras semnalul de alarmă, am spus adevărul, lipsa faptelor voastre vă va condamna.

Pentru aceea în acest an 2011, doresc a scoate în evidență INFIDELITATEA / ÎNCĂLCAREA / VIOLAREA / ABUZUL prevederilor și procedurilor de la Regulamentul de la ROEA de către Episcopii de la OCA și ROEA. Acestea de mai sus vor fi puse în direct legătură cu faptul că eu, Pr Vasile Susan, am fost “O VICTIMĂ” a unor “ NELEGIUȚI ȘI FALȘI SLUJITORI AI LUI DUMNEZEU = EPISCOPII DE LA OCA / ROEA; dat afară pe nedrept; contractual de muncă avut cu Parohia Sf Maria din Chicago IL a fost anulat; am fost excomunicat și concediat contrar tuturor prevederilor Canoanelor Bisericii Ortodoxe, contrar prevederilor Constituției și Regulamentului de la ROEA, contrar prevederilor Statutelor de la OCA … DIN CAUZA abuzului de putere a Arhiepiscopului ROEA. Acest Arhiepiscop de la ROEA care face parte din Sinodul Episcopilor de la OCA, FAVORIZEAZĂ CLERICII HOMOSEXUALI de la OCA / ROEA și pedepsește pe nedrept PREOȚI NEVINOVAȚI  / NEJUDECAȚI de la ROEA, care în ultimă instanță apelează la Trinunalele Civile pentru a cere să li se facă dreptate.

În cele ce urmează voi face PREZENTĂRI / REFERINȚE la Prevederi și Proceduri din Regulamentul de la ROEA, care au fost ÎNCÂLCATE / VIOLATE / ABUZATE / BATJOCORITE de către Arhiepiscopul DICTATOR, NECINSTIT, NE-ROMÂN, NE-CREȘTIN, NE-ORTODOX, de la ROEA, după cum urmează:

A — Regulamentul ROEA: … 27 articole au fost încălcate / violate / abuzate de Arhiepiscopul ROEA:                                                           

Articol I, Secțiunea 1, Pagina 5 … Episcopul:

 

Episcopia este condusă de Episcop, care va avea îndatoririle și prerogativele ce îi sunt acordate de către sfintele canoane ale Bisericii Creștine Ortodoxe. El va supraveghea activitățile religioase ale clerului, ale mirenilor, ale parohiilor, ale misiunilor, ale organizațiilor auxiliare precum și ale oricăror alte instituții religioase de sub jurisdicția Episcopiei. El va avea dreptul de veto spre a interzice și anula orice acțiuni, rezoluții sau decizii contrare Sfintelor Canoane, învățăturilor și tradițiilor Bisericii Creștine Ortodoxe.

 

NOTĂ: Explicare, interpretare, sinteză a articolului de mai sus în legătură cu ADEVĂRUL ce trebuie cunoscut.

Arhiepiscopul de la ROEA este conducătorul “DE JURE” = DE DREPT al ROEA. El nu conduce DE UNUL SINGUR, ci potrivit prevederilor și procedurilor STATUTULUI / REGULAMENTULUI ROEA. Numai AȘA CUM SE PREVEDE la STATUTUL / REGULAMENTUL ROEA (potrivit Congresului ROEA care aprobă NORMELE” care oferă putere limitată, nu absolută Episcopului sau Arhiepiscopului), trebuie condusă ROEA.

 

Actualul  Arhiepiscop (fost episcop) de la ROEA, a fost ales, așa cum a fost ales (SIC?), de delegații la Congresul  ROEA, legați la ochi, mai bine de 30 de ani în urmă, fără a avea respect față de Credința Creștină Ortodoxă, Tradițiile și Învățăturile Bisericii Ortodoxe în general și ale BOR în special. Alegerea aceea oarbă a avut urmări negative, ascunse multe 30 de ani, iar acum sunt scoase la iveală, pentru că nu se mai poate accepta minciuna, șantajul, batjocura,abuzul de putere, manevrele de culise, precum și violarea, încălcarea, abuzurile Bibliei, ale Canoanelor, Tradițiilor și Învățăturilor Bisericii Ortodoxe, Statutului și Regulamentului ROEA 1994, din partea Arhiepiscopului DICTATOR ABUZIV, NECINSTIT, NE-ROMÂN, NE- CREȘTIN, NE-ORTODOX, de la ROEA.

 

Arhiepiscopul de la ROEA nu poate exercita autoritatea canonică potrivit prevederilor Canoanelor Bisericii Creștine Ortodoxe atît timp cât nu respectă prevederilor Canoanelor Bisericii Creștine Ortodoxe. Obligația sau îndatorirea de a exercita autoritatea canonică asupra tuturor părților componente ale Episcopiei, este ombilical legată de MĂRTURISIREA DE LOIALITATE DE CREDINȚĂ” pe care candidatul la Episcopat trebuie să o pronunțe și apoi să o semneze în seara premergătoare consacrării / sfințirii sale întru Episcop.

 

Se poate dovedi cu exactitate că toți episcopii de la OCA și ROEA au arătat INFIDELITATE, ÎNCĂLCARE, DESCONSIDERARE, BATJOCORIRE  față de “MĂRTURISIREA DE LOIALITATE DE CREDINȚĂ” și respectul ce trebuie arătat “CELEI DE-A 3-a DECLARAȚII” CE SE PRONUNȚĂ LA CHEMAREA SLUJIRII CA EPISCOP. Acestea au fost prezentate în precedentul material publicat pe luna Decembeir 2010.

Referitor la îndatoririle și prerogativele ce îi sunt acordate Arhiepiscopului de la ROEA de către Sfintele Canoane ale Bisericii Creștine Ortodoxe, trebuie avut în vedere toate cele scrise la aliniatele precedente, și anume că, se poate dovedi cu exactitate că toți episcopii de la OCA și ROEA au arătat INFIDELITATE, ÎNCĂLCARE, DESCONSIDERARE, BATJOCORIRE  față aceste îndatoriri și prerogative canonice în ultimii 30 de ani.

 

Dacă Arhiepiscopul de la ROEA nu ar fi fost un Arhiepiscopului DICTATOR, ABUZIV, NECINSTIT, NE-ROMÂN, NE- CREȘTIN, NE-ORTODOX, nu ar fi avut actualul Proces de la Tribunalul din Chicago, ar fi fost mai multă liniște în parohiile și misiunile de la ROEA, mai multă dragoste între Românii Ortodocși din America și Canada, iar ROEA ar fi fost “O ADEVĂRATĂ BISERICĂ și O VATRĂ CU ADEVĂRAT ROMÂNEASCĂ PENTRU TOȚI ROMÂNII de pe acest continent.” Indiferența Românească lasă de dorit în ROEA și în America acestor vremuri.

Eu, Pr Vasile Susan, ca unul care am fost parte din ROEA din Septembrie 1992, până la 1 Martie 2004, și care am fost pus și în poziții de răspundere, am văzut multe lucruri ne la locul lor, multe manevre ale Arhiepicsopului de la ROEA, și am înțeles STILUL DE CONDUCERE AL ACESTUI SATRAP, ARHIEPISCOP DICTATOR, ABUZIV, NECINSTIT, NE-ROMÂN, NE- CREȘTIN, NE-ORTODOX, NE-CREȘTIN. Potrivit notelor mele personale și a altor preoți,  publicațiilor oficiale de la ROEA, precum SOLIA, CALENDARUL SOLIA ALMANAH, RAPOARTELE LA CONGRESELE ROEA, ARFORA, AROY, FRĂȚIA ORTODOXĂ, stilul de conducere al Arhiepiscopului de la ROEA a fost și este SIMILAR = IDENTIC, cu cel al fostului DICTATOR ROMÂN, Nicolae Ceaușescu.

 

Citirea atentă și studierea publicațiilor de la ROEA enumerate mai sus, scot în evidență ADEVĂRUL cu privire la o “ROTAȚIE DE CADRE” … preoți și mireni, care au făcut și fac parte din Consiliul Episcopesc de la ROEA, Președinți de la ARFORA, AROY, FRĂȚIA ORTODOXĂ, ÎN ULTIMII 30 DE ANI DE DICTATORIE ai Arhiepiscopului de la ROEA. NUMAI la Comitetul Central al Partidului Comunist Român se mai putea vedea o asemenea ”ROTAȚIE DE CADRE,” potrivit arhivelor P.C.R. Pentru “UN CIOLAN MAI CĂRNOS” preotul de la ROEA sau Președintele Consiliului Parohial a trădat orice și pe oricine, inclusiv ADEVĂRUL despre Hristos.

 

Din materialele publicate la www.pokrov.org se poate vedea mai bine ADEVĂRUL referitor la persoane și subiecte de la ROEA din ultimii 30 de ani. Cine are curaj și documente ca să confrunte cele scrise de mine mai sus în legătură cu cele publicate de www.pokrov.org să facă acest lucru. Eu îl apreciez și apoi voi uza de dreptul la replică. Înainte fraților …!?! … nu înapoi … nu la război, … ci la REDRESAREA Vetrei / ROEA.   

 

Iată, frați Români Ortodocși de la ROEA cum ați fost “TRAȘI ÎN ȚEAPĂ” … de un DICTATOR NE- BISERICESC  de la ROEA, fără să vă dați seama, pentru vreme de mai bine de 30 de ani. Unde este cinstea și omenia Romanească?Cine are curaj și documente ca să confrunte cele scrise de mine mai sus să facă acest lucru. Eu îl apreciez și apoi voi uza de dreptul la replică. Înainte … nu înapoi la război, ci la REDRESAREA Vetrei / ROEA.   

 

Toate activitățile religioase ale clerului, ale mirenilor, ale parohiilor, ale misiunilor, ale organizațiilor auxiliare precum și ale oricăror alte instituții religioase de sub jurisdicția Episcopiei ROEA, au fost VIGILENT SUPRAVEGHEATE de către Arhiepiscopul de la ROEA vreme de peste 30 de ani. În fiecare Parohie sau Misiune de la ROEA erau așa numiți “AGENȚI AI Arhiepiscopului de la ROEA” care INFORMAU IN SCRIS, ORI TELEFONIC, CONFIDENȚIAL SAU OFICIAL, despre tot ce se petrece în fiecare Parohie sau Misiune, la nivel de Consiliu Parohial, ARFORA, AROY, inclusiv în ce privește familia preotului, etc.

 

Eu mi-am cunoscut agenții de la Parohiile ROEA unde am activat, precum și din parohiile din Protopopiatul din care am făcut parte. În fiecare an la Congresul Episcopiei, sau la participarea la Congresele ARFORA, AROY, vedeam aceleași “FEȚE NECINSTITE” la datorie slugarnică față de Arhiepiscopul Dictator de la ROEA. Dumnezeu a început chemarea la judecată. Eu personal am refuzat “SĂ FIU SLUGARNIC, LINGĂU, TURNĂTOR, sau să slujesc DICTATORUL ABUZIV, NECINSTIT, NE-ROMÂN, NE- CREȘTIN, NE-ORTODOX, de la ROEA. Cine are curaj și documente ca să confrunte cele scrise de mine mai sus, să facă acest lucru. Eu îl apreciez și apoi voi uza de dreptul la replică. Înainte fraților, nu înapoi … nu la război, ci la REDRESAREA Vetrei / ROEA.   

Personal cred că Arhiepiscopul de la ROEA suferă de “BOALA CULTULUI PERSONALITĂȚII DE CÎND A FOST ALES EPISCOP” … probabil suferă și de alte boli trupești despre care poate fi întrebat. El suferă de “DE O ORBIRE CRASĂ, O MIOPIE TIPICĂ UNUI DICTATOR” care nu vrea să vadă ce-i spune, sau ce îi transmite însuși Regulamentul de la ROEA prin aceste cuvinte … “va avea dreptul de veto spre a interzice și anula orice acțiuni, rezoluții sau decizii contrare Sfintelor Canoane, învățăturilor și tradițiilor Bisericii Creștine Ortodoxe.” Este slab de minte, ori este fals, ori șmecher,ori șiret, ori viclean … ca domnul întunerecului …?!?

Acest citat arătat mai sus este cu privire directă la ORBIREA CRASĂ și MIOPIA DICTATORIALĂ a Arhiepiscopului de la ROEA, care REFUZĂ să-și vadă cu ochi proprii GREȘELILE ultimlor 30 de ani de CONDUCERE DICTATORIALĂ, DESPOTICĂ a așa numitei ROEA. Arhiepiscopul de la ROEA deliberat și iresponsabil REFUZĂ să citească adevărul cu privire la EL ÎNSUȘI și GREȘELE LUI din Regulamentul ROEA, ori www.pokrov.org.

El trebuie să înțeleagă faptul că a sosit momentul, și acum este ceasul ca să – și EXERCITE (la 11:55 P.M.)“dreptul de veto spre a interzice și anula orice acțiuni, rezoluții sau decizii contrare Sfintelor Canoane, învățăturilor și tradițiilor Bisericii Creștine Ortodoxe” … DIN ULTIMII 30 de ani care au avut efecte negative asupra preoților, mirenilor, organizațiilor ARFORA, AROY, FRĂȚIEI ORTODOXE, CONGRESUL și CONSILIUL EPISCOPESC de la ROEA. Este cumva greu de înțeles că Arhiepiscopul de la ROEA fiind DICTATORUL ABUZIV, NECINSTIT, NE-ROMÂN, NE-CREȘTIN, NE-ORTODOX, slujind nu “Domnului Luminii” … este întunecat la minte de “domnul întunerecului” … și deliberat refuză să-și ÎNDREPTE GREȘELILE ultimilor 30 de ani …?!?

Numai Arhiepiscopul de la ROEA fiind DICTATORUL ABUZIV, NECINSTIT, NE-ROMÂN, NE-CREȘTIN, NE-ORTODOX, care se crede pe sine mai presus de “Sfintelor Canoane, învățăturilor și tradițiilor Bisericii Creștine Ortodoxe” … în mod personal se orbește, se abuză pe sine, precum și îndatoririle și prerogativele ce îi sunt acordate de către Sfintele Canoane ale Bisericii Creștine Ortodoxe. El REFUZĂ DELIBERAT să citească / înțeleagă faptul că … El va avea dreptul de veto spre a interzice și anula orice acțiuni, rezoluții sau decizii contrare Sfintelor Canoane, învățăturilor și tradițiilor Bisericii Creștine Ortodoxe … SĂVÎRȚITE CHIAR DE EL ÎNSUȘI. Tipul lui de alienare nu este acceptabil în nici o Biserică, dar se pare că este acceptat și tolerat în ROEA de 30 de ani.

Avînd în vedere cele enumerate la Articol I, Secțiunea 1, Pagina 5, și pe care le pun în legătură cu anumite răspunsuri la cele publicate de mine pe Internet, mai cu seamă la www.pokrov.org, îmi vine în minte acele întrebări și răspunsuri de la un prelat Romano Catolic ce a citit cele publicate pe Internet, și m-a contactat.

Iată ce a putut gîndi și apoi a putut pune în scris acel prelat Romano – Catolic în legătură directă cu FĂRĂDELEGILE Episcopilor de la OCA și ROEA la adresa PREOȚIEI MELE LUCRĂTOARE:

 

a — Pr Susan, unde va fi locul și timpul cînd episcopii de la OCA și ROEA se vor “POCĂI sau se vor PURIFICA” … pentru toate PĂCATELE, GREȘELILE ȘI ABATERILE de la normativele Biblice și Canonice pe care în mod conștient, de bună voie și necreștinește le-au abuzat și încălcat …?

 

b — Pr Susan, vor merge episcopii de la OCA și ROEA ce se vor “POCĂI sau se vor PURIFICA” … la vreo MĂRTURISIRE, la vreun duhovnic iscusit ca să-și mărturisească păcatele și fărădelegile pe care le-au săvîrșit …?  

 

c – Pr Susan, vor avea în vedere cumva episcopii de la OCA și ROEA ce se vor “POCĂI sau se vor PURIFICA” … “locul și timpul PURGATORIULUI … (în care Biserica Ortodoxă nu crede)”… a fi vreun loc de ispășire pentru păcate și fărădelegi pe care le-au săvîrșit … și unde focul curățitor nu este așa de intens ca cel din IAD …?

 

d – Pr Susan, vor recurge episcopii de la OCA și ROEA ce se vor “POCĂI sau se vor PURIFICA” la oarecare “INDULGENȚE(în care Biserica Ortodoxă nu crede)”… pentru a plăti cu bani de la companiile de asigurare ale OCA sau ROEA pentru păcatele și fărădelegile pe care le-au săvîrșit …?

 

Am găsit de cuviință ca să răspund în scris, nu pe Internet, la acele întrebări ale acelui prelat Romano – Catolic destul de provocativ, deoarece m-am gîndit la cele de la WikiLeaks … și am scris confidențial în felul acesta:

 

e – La timpul prezent nu sunt sigur unde va fi locul și timpul cînd episcopii de la OCA și ROEA se vor “POCĂI sau se vor PURIFICA” … pentru toate PĂCATELE, GREȘELILE ȘI ABATERILE de la normativele Biblice și Canonice pe care în mod conștient, de bună voie și necreștinește le-au abuzat și încălcat …!

 

f – La timpul prezent nu sunt sigur dacă episcopii de la OCA și ROEA ce se vor “POCĂI sau se vor PURIFICA” … vor merge la vreo MĂRTURISIRE, la vreun duhovnic iscusit ca să-și mărturisească păcatele și fărădelegile pe care le-au săvîrșit … și nu știu dacă Pr. Roman Braga îi va primi cumva, deoarece el știe “ADEVĂRUL” despre multe manevre de la OCA și ROEA precum arată materialele postate pe Internet la www.pokrov.org …!

g – La timpul prezent nu sunt sigur dacă episcopii de la OCA și ROEA ce se vor “POCĂI sau se vor PURIFICA” vor avea în vedere cumva “locul și timpul PURGATORIULUI … (în care Biserica Ortodoxă nu crede)”… a fi vreun loc de ispășire pentru păcate și fărădelegi pe care le-au săvîrșit … și unde focul curățitor nu este așa de intens ca cel din IAD …! Nu cred că episcopii de la OCA și ROEA au nevoie numai de O PERPELEALĂ PURGATORICEASCĂ … și de ardere superficială …! Cred în cuvintele de la Luca 6, 38, “căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceeaşi vi se va măsura.” Dreptul Judecător, Domnul Iisus Hristos va face DREPTATE și le va acorda episcopilor de la OCA și ROEA un loc pe măsura faptelor OFENSATOARE ADUSE la adresa PREOȚIEI MELE LUCRĂTOARE …! Cred că Decizia de la Tribunalul din Chicago de pe 3 Decembrie 2010 i-a ars mai tare decît focul PURGATORIULUI.

 

h – La timpul prezent nu sunt sigur dacă episcopii de la OCA și ROEA ce se vor “POCĂI sau se vor PURIFICA” vor recurge la oarecare “INDULGENȚE(în care Biserica Ortodoxă nu crede)”… pentru a plăti cu bani de la companiile de asigurare OCA sau ROEA pentru păcatele și fărădelegile pe care le-au săvîrșit … deoarece aceasta ar insemna ca să ducă la faliment OCA, ROEA precum și companiile de asigurare ce plătesc pagubele episcopilor de la OCA și ROEA …! Dreptul Judecător, Domnul Iisus Hristos va face DREPTATE și le va acorda episcopilor de la OCA și ROEA un loc pe măsura faptelor OFENSATOARE ADUSE la adresa PREOȚIEI MELE LUCRĂTOARE … fără a pretinde bani de la companiile de asigurare de la OCA și ROEA. În lumea cealaltă nu se fac înțelegeri … a la … OCA și ROEA … K.K. sau R.S.K, iar ÎN VEȘNICIEbanii nu au nici o valoare, doar faptele fiecăruia …!

Personal consider că ar fi timpul ca episcopii de la OCA și ROEA să reflecteze asupra acestor prevederi de la Regulamentul ROEA, Articol I, Secțiunea 1, Pagina 5 … Episcopul … “Episcopia este condusă de Episcop, care va avea îndatoririle și prerogativele ce îi sunt acordate de către sfintele canoane ale Bisericii Creștine Ortodoxe. El va supraveghea activitățile religioase ale clerului, ale mirenilor, ale parohiilor, ale misiunilor, ale organizațiilor auxiliare precum și ale oricăror alte instituții religioase de sub jurisdicția Episcopiei. El va avea dreptul de veto spre a interzice și anula orice acțiuni, rezoluții sau decizii contrare Sfintelor Canoane, învățăturilor și tradițiilor Bisericii Creștine Ortodoxe” … să nu mai mintă la Tribunalele Americane prin avocații plătiți cu sute de mii de dolari, ca bani neraportați la Congresele de la ROEA sau AAC, să învețe o lecție NOUĂ și să știe că MINCIUNA ARE PICIORUȘE SCURTE.”

 

Articol I, Secțiunea 2, Litera l, Pagina 6 … Episcopul disciplinează clericii și mirenii:

 

Să ia măsuri disciplinare împotriva clerului și mirenilor în toate cazurile care nu necesită acțiunea tribunalului Episcopiei.

 

NOTĂ: Explicare, interpretare, sinteză a articolului de mai sus în legătură cu ADEVĂRUL ce trebuie cunoscut.

Arhiepiscopul de la ROEA este conducătorul “DE JURE” = DE DREPT al ROEA. El nu conduce DE UNUL SINGUR, ci potrivit prevederilor și procedurilor STATUTULUI / REGULAMENTULUI ROEA. Numai AȘA CUM SE PREVEDE la STATUTUL / REGULAMENTUL ROEA (potrivit Congresului ROEA care aprobă NORMELE” care oferă putere limitată, nu absolută Episcopului sau Arhiepiscopului), trebuie condusă ROEA.

 

Prevederile de la Articol I, Secțiunea 2, Litera l, Pagina 6 … Episcopul disciplinează clericii și mireniisunt clare și precise, și au în vedere pe Episcop / Arhiepiscop, precum și cele transmise de Articol I, Secțiunea 1, Pagina 5, menționate și explicate mai sus.

 

Trebuie să se știe de la bun început că NUMAI un ARHIEPISCOP ca cel de la ROEA care este un DICTATOR ABUZIV, NECINSTIT, NE-ROMÂN, NE-CREȘTIN, NE-ORTODOX, FĂRĂ EDUCAȚIE LA ȘCOALĂ DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, CARE UZEAZĂ METODE ROMANO – CATOLICE … își dovedește prostia și abuzul față de prevederile enunțate mai sus și care spun precis că Episcopul / Arhiepiscopul … Să ia măsuri disciplinare împotriva clerului și mirenilor în toate cazurile care nu necesită acțiunea tribunalului Episcopiei … adică în cazuri de simple neînțelegeri care nu au în vedere chestiuni dogmatice, canonice, liturgice, sau cele cum ar fi cele legate de CODUL DE CONDUITĂ MORALĂ. Eu nu am fost nici acuzat, nici judecat, doar CONDAMNAT.

 

În mod cu totul abuziv Arhiepiscopul de la ROEA a demonstrat RANCHIUNEA față de mine, de cînd am vorbit deschis despre ACOPERIREA CLERICILOR HOMOSEXUALI DE LA OCA și ROEA, prin distorsionarea și intenționata INTERPRETARE FALSĂ și CU TOTUL DICTATORIALĂ, a prevederilor anunțate mai sus. Pe lîngă lipsa de EDUCAȚIE TEOLOGICĂ ORTODOXĂ, Arhiepiscopul DICTATOR ABUZIV, NECINSTIT, NE-ROMÂN, NE-CREȘTIN, NE-ORTODOX, FĂRĂ EDUCAȚIE LA ȘCOALĂ DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, a demonstrat prin acțiunea sa de EXPULZARE sau EXCOMUNICARE a mea din ROEA, o LIPSĂ de integritate morală, slabă pregătire teologică, canonică, lipsă de respect față de un preot Român, și lipsă de echilibru în gândire.

 

Atunci cînd o persoană își pierde rațiunea lucrurilor pe care le face, nu este stăpîn pe gîndire, este suferind în așa fel încît nu mai poate controla faptele și nu are în vedere urmările faptelor lui, o asemenea persoană trebuie luată sub observație, trebuie considetaă pericol social, ocolită, și trimisă la “control” pentru evaluare și tratament.

 

Acțiunile Arhiespicopului de la ROEA în cazul meu de EXPULZARE sau EXCOMUNICARE din ROEA demonstrează tuturor, inclusiv Judecătorilor de la Tribunalul de la Chicago că a depășit limitele sau parametrii prevederilor și procedurilor STATUTULUI și REGULAMENTULUI după care sunt organizate și funcționează Episcopia Română din America, auxiliarele și parohiile de sub jurisdicția ei, editat / publicat în 1994. 

 

Acest mod RIDICOL de a abuza prevederile de la Articol I, Secțiunea 2, Litera l, Pagina 6, a constituit un lucru bun pentru mine, căci Tribunalul din Chicago, a văzut din materialele prezentate de către ACUZARE și APĂRARE, modul abuziv, neconform cu STATUTUL ȘI REGULAMENTUL după care sunt organizate și funcționează Episcopia Romană din America, auxiliarele și parohiile de sub jurisdicția ei, editat / publicat 1994, al Arhiepiscopului de la ROEA,  și de 5 ori a DAT HOTĂRÂRE împotriva Arhiepiscopului de la ROEA.

 

Arhiepiscopul de la ROEA și-a săpat singur groapa și tot în același timp și-a pus și funia după gît, prin toate abuzurile pe care le-a făcut împotriva preoției mele, a familiei mele. Dumnezeu nu doarme, ci va judeca.

Este un păcat STRIGĂTOR LA CER, dar în același timp și un păcat STRICĂTOR LA CER, ca o organizație de proporția, vechimea și realizările la ROEA să aibă la conducere un Arhiepiscop care este un DICTATOR ABUZIV, NECINSTIT, NE-ROMÂN, NE-CREȘTIN, NE-ORTODOX, FĂRĂ EDUCAȚIE LA ȘCOALĂ DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, și care a arătat  INFIDELITATE, ÎNCĂLCARE, DESCONSIDERARE  față de “MĂRTURISIREA DE LOIALITATE DE CREDINȚĂ” și respectul ce trebuie arătat “CELEI DE-A 3-a DECLARAȚII” CE SE PRONUNȚĂ LA CHEMAREA SLUJIRII CA EPISCOP, Statutelor de la OCA, precum și STATUTULUI ȘI REGULAMENTULUI după care sunt organizate și funcționează Episcopia Romană din America, auxiliarele și parohiile de sub jurisdicția ei, editat / publicat 1994. 

 

În legătură cu abuzurile Arhiepiscopului de la ROEA cu privire la prevederile de la Articol I, Secțiunea 2, Litera l, Pagina 6 … care prevăd ca episcopul / Arhiepiscopul … “Să ia măsuri disciplinare împotriva clerului și mirenilor în toate cazurile care nu necesită acțiunea tribunalului Episcopiei” … vă rog frumos dragi cititori ai acestor rînduri, ca să telefonați la ROEA la numărul de telefon … (517) 522 – 4800 … și să-l întrebați pe Arhiepiscopul DICTATOR ABUZIV, NECINSTIT, NE-ROMÂN, NE-CREȘTIN NE-ORTODOX, FĂRĂ EDUCAȚIE LA ȘCOALĂ DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, … dacă preotul de la ROEA condamnat la închisoare, și aflat la pușcărie în Statul unde el a petrecut vacanța de Crăciun la sora sa din anul 2010,  intră în categoria celor despre care face referință Articol I, Secțiunea 2, Litera l, Pagina 6 și mai poate fi disciplinat, … și ce a făcut el ca Arhiepiscop față de un preot de la ROEA, care fiind BEȚIV, a fost arestat pentru DUI și pus în pășcărie pînă în 2014…?!?

 

Mai puteți să-l întrebați pe pe Arhiepiscopul DICTATOR ABUZIV, NECINSTIT, NE-ROMÂN, NE-CREȘTIN NE-ORTODOX, FĂRĂ EDUCAȚIE LA ȘCOALĂ DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, dacă ceea ce scrie / prevede Canonul 42 al Sf Apostoli … Episcopul ori presbiterul, ori diaconul, petrecând cu zaruri și cu beții, ori să înceteze, ori să se caterisească … este adevărat sau fals …?!?… și dacă a vizitat la pușcărie pe preotul încarcerat pînă în 2014!

Ce a făcut Arhiepiscopul DICTATOR ABUZIV, NECINSTIT, NE-ROMÂN, NE-CREȘTIN, NE-ORTODOX, FĂRĂ EDUCAȚIE LA ȘCOALĂ DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, cu preoții bețivi, sau desfrînați, sau homosexuali de la OCA și ROEA …?!?    I-a acoperit, i-a protejat și i-a ferit de la caterisire … pentru care motive … ?!?

Oare un asemenea Arhiespiscop trebuie Românilor din America și Canada, care să-i facă de rușine și să aibă așa numitul “DOUBLE STANDARD” … metode preferențiale bazate pe principii TOTAL NECREȘTINE și dubioase …?

Se pot găsi mai multe informații pe această temă a preotului BEȚIV de la ROEA, și aflat la pușcărie … la următoarea adresă … www.pokrov.org … Open Letter from Father Vasile Susan, Date Published: 8/13/2010 ori direct la http://pokrov.org/display.asp?ds=Article&id=1377 … EXHIBIT 18. Mulțumesc! Lectură bună!

 

Poziția mea vis a vis de Episcopii de la OCA / ROEA este ilustrată de Psalmul de mai jos:

Psalmul 5

Graiurile mele ascultă-le, Doamne! Înţelege strigarea mea!

Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine, mă voi ruga, Doamne!  

Dimineaţa vei auzi glasul meu; dimineaţa voi sta înaintea Ta şi mă vei vedea.

Că Tu eşti Dumnezeu, Care nu voieşti fărădelegea, nici nu va locui lângă Tine cel ce vicleneşte.

Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. Urât-ai pe toţi cei ce lucrează fără de lege.

Pierde-vei pe toţi cei ce grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean îl urăşte Domnul.

Iar eu, întru mulţimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-mă-voi spre sfânt locaşul Tău, întru frica Ta.

Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta din pricina duşmanilor mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta.

Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deşartă; groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc.

Judecă-i pe ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor; după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că Te-au amărât, Doamne,

Și să se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi lor sălaş şi se vor lăuda cu Tine toţi cei ce iubesc numele Tău.

Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi.

Să nu uităm adevărul din proverbul latin în legătură cu cele de mai sus “Multa Sed Multum” – Multe dar Bune!

 

Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!

13 Ianuarie 2011.

 

P.C. Preot Vasile Susan

5413 N. Nottingham Ave. Chicago, IL. 60656

Phone: 773-220-9503; E-mail:vasilesusan@hotmail.com

2 thoughts on “Un proces în derulare (VIII)

  1. Ca enorias unei biserici ortodoxe,este greu sa intelegi suferinta pr.Susan,condamnat,indepartat,fara acuze,de un episcop care nu si-a ,inteles menirea sa ca pastor de turma.ca a fost abuziv,il cred pe pr.Susan,daca ma gandesc bine cum s-a cumparat multe biserici,numai cu acordul episcopului,incalcand grosolan legislatia in vigoare.Este cazul bisericii Sf.Maria din Portland Oregon,cand enoriasii au fost pacaliti ca se cumpara o biserica in stil maramuresean,in realitate o maghernita fara ferstre si fara un acoperis dublat,incat iarna tremuri de frig si vara te sufoci de caldura.multi crestini din alte denominatii,ne spun ca suntem cartite.dar sper ca odata si odata Dumnezeu va face lumina in modul cuma fost cumparata aceasta asa zisa biserica.preoti care au venit,dupa cel favorizat de episcopie au incercat sa redreseze cat de cat aceasta zisa biserica.Pr.Cosmin Vint a reusit sa faca un adaus cu ferestre,iar actualul pr.Antonescu,in plina criza financiara doreste sa faca mai multe inbunatatiri,sau chiar o adevarata biserica,orientata ortodox si incapatoare.are cele mai frumoase intentii si sper sa-i ajute Dumnezeu si episcopul sa nu-l trimita dupa o perioada la alta parohie,din motive numai de el stiute.enoriasii trebuie sa stie ca biserica este a lor,preotul este alesul lor,iar daca episcopul va incerca si indepartarea acestui tanar preot,va trebui sa facem ce au facut fratii sarbi ortodoxi dela biserica SF.Maria din Chicago IL.cand i-au spus ca nu are dreptul sa intervina in administratia acelei parohi,episcopul ramanad fara replica,plecand asa cum a venit.

  2. Pacat ca romanii sunt la fel de dezbinati si in srainatate ca si cei de acasa,in Romania.Nu cred ca exista vreun episcop sau alt erarh de rang superior fara a fi promovat cu acordul si sprijinul “dezinteresat” al securitatii romane!Nu acuz aici securitatea care si-a facut din plin datoria dar,cum ramane cu juramintele de credinta ale preotilor?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.