Curentul International

Curentul International Magazine

COLINDELE NAŞTERII SFINTE

3 min read

COLINDELE NAŞTERII SFINTE

  

Autor: Cezarina Adamescu

                        LERUI DOAMNE, PRUNCUŞOR

 

                        Cânt de leagăn îţi  cântăm

                        şi venim să te-adorăm,

                        să te mângâiem nespus

                        Pruncuşorule Iisus.

Duhu-n trupul fecioresc

                        a zidit copil ceresc

                        a zidit copil divin

                        Lerui ler şi linu-i lin.

Lerui Ler şi flori de dor

                        pentru Cel Mântuitor.

                        Lerui Ler şi flori de crin

                        după îngerescul Cin

                        Lerui Ler şi flori de stea

                        pentru buna Maic-a mea.

                        Preacurata cea de sus

                        Maica Domnului Iisus.

                        Lerui Ler şi flori de ger

                        Maica Domnului din Cer.

                        Şi s-a răspândit în lume

                        taina veştii celei bune

                        taina vieţii minunate

                        a iertării de păcate.

                        Fii cu noi alături, fii

                        printre îngerii copii,

                        să-i mângâi şi să-i iubeşti

                        pe-ngeraşii pământeşti.

                        Din cuprinsul emisferei

                        îngeraşii blânzi ai Terrei

                        care cred şi speră-n Tine                 

                        să le fii cerescul Bine.

                        Pân-la crucea suferindă

                        să mai spunem o colindă

                        pentru marea sărbătoare

                        ce-o petrece fiecare.

                        pentru Naşterea cea Sfântă

                        pentru care cerul cântă

                        Cetele de serafimi,

                        îngeraşi şi heruvimi.

                        Te-ai născut o, Sfânt Pruncuţ

                        într-o iesle, nu-n pătuţ.

                        Te-ai născut în ieslişoară

                        Doamne-n pântec de Fecioară.

                        pe când Steaua s-a oprit

                        şi pe bolt-a poposit,

                        chiar deaasupra unui sat

                        străbătut în lung şi-n lat

                        de firavi şi blânzi păstori

                        deşteptaţi din noapte-n zori,

                        de suave voci cereşti

                        şi colinde îngereşti.

                        Care cântă-n cor : Mărire,

                        întru cei de sus, Iubire

                        şi-ntre oameni pe pământ

                        pace şi bunăvoire!

                        Prin dumnezeiscul dar

                        ieslea deveni altar,

                        căci în ea s-a zămislit

                        Mielul cel Neprihănit.

                        Dumnezeu i-a dat Mariei

                        crinul nevinovăţiei

                        un miracol de iubire

                        floare de neprihănire.

Lerui Ler şi flori de dor

                        pentru Cel Mântuitor.

                        Lerui Ler şi flori de crin

                        după îngerescul Cin

                        Lerui Ler şi flori de stea

                        pentru buna Maic-a mea.

                        Preacurata cea de sus

                        Maica Domnului Iisus.

                        Lerui Ler şi flori de ger

                        Maica Domnului din Cer.

                                    Sânul ei ţi-a fost altar

                                    de lumină şi de har.

                                    Te-a purtat, te-a legănat

                                    pe-un pătuc înmiresmat.

                                    Pân’au coborât din zbor

                                    îngeraşii în sobor

                                    să te legene puţin

                                    în pătuc curat de crin.

                        Să te-adoarmă-ncetişor

                        şi să-ţi cânte Slavă-n cor

                        întru cei de sus, Osana!

                        Iar Fecioara, diafana

                        să îţi privegheze somnul

                        căci Tu eşti Mesia Domnul

                        cel vestit de toţi profeţii

                        Calea şi-Adevărul vieţii.

                        Pruncuşor cu chipul palid

                        din obârşia lui David

                        din înnobilată viţă

                        şi dintr-o cerească spiţă,

                        deopotrivă-n chip firesc

                        Fiul Tatălui Ceresc.

                        Te pogoară binişor

                        în săracă ierslişoară

                        şi în sfântul foişor

                        unde îngerii coboară

                        vino, dulce Pruncuşor

                        hărăzit să fii hrănit

                        doar din lapte de Fecioară.

                        Noapte sfântă, noapte sfântă,

                        cerul ne binecuântă.

                        Iată Steaua lui Iisus

                        decât toate mai presus.

                        Pruncului din iesle pază

                        Toată bolta luminează.

                                    Iată Steaua uriaşă

                                    cum veghează Pruncu-n faşă.

                                    Iată Steaua ce mijeşte

                                    Şi pe Domnul îl vesteşte.

                        Ea ne-aduce bucuria

                        că ni s-a născut Mesia.

                        În cămin la fiecare,

                        ea revarsă alinare,

                        pace, binecuvântare,

                        dor după Mântuitor

                        după Răscumpărător,

                        cel mai scump dintre odoare

                        ce din porţi în porţi va bate

                        să ne ierte de păcate.

                        E de nepătruns misterul

                        şi cu-atât mai minunat

                        că se naşte Domnu-n cerul

                        inimilor-neîncetat.

                        Şi de două mii de ani

                        nu-ncetează să se nască

                        să ne facă mai umani

                        să ne îndumnezeiască.

                        LERUI LER ŞI LINU-I LIN

                        CANTECUL ADUCE-ALIN

                        LERUI LER ŞI FLORI DE GER

                        PARC-A COBORAT DIN CER…

CEZARINA ADAMESCU

IN PRAG DE NASTERE SFANTA

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Follow by Email
RSS
INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.