July 17, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

ROMANIA VA DEVENI GROAPA DE GUNOI ETNIC A EUROPEI! (4)

24 min read

ROMANIA VA DEVENI GROAPA DE GUNOI ETNIC A EUROPEI! (4)

Autor: Colonel (r.) Vasile Zărnescu

Episodul 1, 2 şi 3

 

Liderii ţiganilor vor înlocuirea lui „rom“ cu „indirom“!

Aşa cum am mai precizat, articolele premergătoare ale studiului „Ţiganii – o iminentă bombă politică a Uniunii Europene“ au fost publicate în diverse reviste, între 2005-2007, iar, în 2008, în Neamul Românesc [70]. Dar trimisesem acel studiu spre tipărire şi altor organe centrale de presă, de mare tiraj, care, însă, nu au dat curs solicitării mele.

Doar Jurnalul Naţional s-a folosit de un pasaj – dar abia în numărul din 16 martie 2009 –, pentru a-şi susţine campania iniţiată în sensul propunerii pentru care militasem de peste un deceniu, iar senatorul P.R.M. Gheorghe Funar şi senatorul P.S.D. Adrian Păunescu înaintaseră, în 2008, tot în acest scop, un proiect de lege respins de Parlamentul ticăloşit: eliminarea vocabulei „rom“ şi utilizarea exclusivă a cuvântului „ţigan“. E-adevărat că autoarea materialului face trimitere la articolul meu publicat în 2005: «Sociologul Vasile Zărnescu consideră că folosirea termenului „rom“ constituie un atentat la imaginea României şi atrage atenţia că, pentru străini, între a vorbi în limba „romanes“ şi a vorbi „romanes-te“ nu este nici o diferenţă semnificativă, având în vedere că multe documente nu au diacritice» [71].

Dar, prin primăvara anului 2009, în urma unor noi crime comise de ţigani în Italia, s-a reluat viguros presiunea contra ţiganilor de acolo şi, prin tranzitivitate politică, implicit, contra românilor şi, în genere, a României – aşa cum se releva şi în retrospectiva sumară de pe site-ul 9AM [72]. Întrucât această denigrare a ţării devenise absolut demonstrabilă şi pe deplin condamnabilă, analistul Moise Guran promisese, atunci, în emisiunea sa de la Antena 3, drept una dintre formele sale de protest contra acestei situaţii, că «nu va mai pronunţa cuvântul „rom“, ci exclusiv „ţigan“». Să vedem cât îl va ţine curajul şi dacă, cumva, C.N.A. şi C.N.C.D. vor avea tupeul să îl amendeze! Între timp, a plecat la TVR1; să vedem dacă-şi va ţine angajamentul şi aici.

Este reconfortant să constat că, totuşi, în ultimele luni, şi pe alte posturi TV atât invitaţii, cât şi moderatorii au reînceput să rostească tot mai frecvent cuvântul „ţigan“, dar îl alternează, totuşi, supărător de mult, cu „rom“ – ca prin anii 2000-2003, cum am relevat în materialele din 2005-2006 pe tema ţiganilor [73]. Intercalarea făcăturii „rom“ o mai fac, evident, pentru că au ajuns să se teamă de penalizările C.N.A.-ului şi C.N.C.D.-ului. Ceea ce denotă că militantismul meu privind eliminarea făcăturii „rom/rrom“ şi al altora care l-au acceptat şi susţinut – precum cei sus-menţionaţi – a început să dea roade.

Între timp, se pare că unii lideri ai ţiganilor, remarcând campania tot mai virulentă dusă contra lor în presa străină şi internă, au intrat în panică şi au început, totuşi, să dea semne cum că le vine mintea la cap şi şi-au propus să-şi schimbe „numele“ etniei, conştienţi că a devenit un demers necesar. Dar nu au acceptat una dintre propunerile avansate de mine, de exemplu, să-şi zică, „gerrmani“ (care le era cea mai utilă), ci au recurs tot la o făcătură: să-şi zică „indiromi“ [74]! E un hibrid caraghios şi inacceptabil pentru noi, întrucât tot se menţine vocabula „rom“. Chiar „împăratul“ ţiganilor, Iulian, a calificat-o drept o idee „năstruşnică“, deşi ţiganul parvenit Mădălin Voicu – care este şi „preşedintele de onoare al tuturor ţiganilor“, nu ca Bercea Mondialu’, care este doar preşedinte şi sferto-analfabet [75] – o susţine, adăugând, în stilul său ipocrit-pervers, tot felul de aberaţii [76]. Pentru a realiza un compromis provizoriu, eu le propun termenul „indiţigan“, ca fiind cel mai potrivit, deocamdată! Sau, dacă nu se supără indienii, să-şi zică „neoindieni“!

 

Un lingvist ţigan cinstit „se dă pe brazdă“

Referitor la denumirea aleasă deliberat cu scop denigrator, „rom/rrom“, elocvent este faptul că, de exemplu, unul dintre ţiganii cercetători ai problemei, Lucian Cherata, în revista Lamura, atestă că vocabula „rom“ nu este reprezentativă pentru a se denumi etnia şi, în nici un caz, pentru a consemna echivalenţa cu denominaţia „bărbat“ în unele argouri ţigăneşti – cum pretind, în majoritatea lor, ideologii ţiganilor. Practic, el denunţă, implicit, această pretenţie arătând că particula „dom/lom“ desemnează, preponderent, calitatea de „domn, stăpân (al casei), bărbat, soţ“. Şi conchide: „Considerăm că lămurirea etimologiei cuvintelor ţigan şi rom (rrom) prezintă o importanţă specială atât în plan ştiinţific, cât şi în plan social, prin folosirea corectă a lor şi eliminarea confuziilor de orice fel. Prin acest demers se redă ţiganilor apelativul lor istoric (ţigan) cu semnificaţia lui corectă şi rămâne cu sensurile iniţiale cel de-al doilea apelativ (rom/rrom), în înţeles mai restrâns, acela de identificare la nivel familial şi comunitar“ [77].

Evident, ultima frază, referitoare la „cel de-al doilea apelativ (rom/rrom)“, nu constituie decât o concesie – contradictorie, în esenţă – făcută liderilor ţigani agresivi, susţinători ai făcăturii „rom“ şi beneficiari ai fondurilor europene, deoarece, cum se ştie, „la nivel familial şi comunitar“ ţiganii se apelează între ei exclusiv prin cuvântul istoric ţigan! Când se ceartă sau chiar când se apelează amical între ei, nu-şi zic „Băi, romule!“, ci „Băi, ţigane!“ Elocvent pentru acribia ştiinţifică actuală a lui Cherata este şi faptul că e singurul dintre ţiganii care îl citează pe istoricul George Potra, unul dintre reputaţii cercetători, din etapa interbelică, ai problemei ţiganilor. Mai mult, în tot articolul său, Lucian Cherata scrie, consecvent şi cinstit, „ţigani“, limba „ţigănească“ etc., şi nu vorbeşte de „romi“, „limba romani/romali/romanes“. De aceea, este cu atât mai regretabilă atitudinea unuia, Florin Stama, care, în recenzia unei cărţi a lui Cherata, scrie – la fel de consecvent, dar necinstit – despre faptul că autorul ar vorbi despre „poporul rrom“, „cultura rromani“. E-adevărat că, în anii anteriori, Cherata scrisese, şi el, „Gramatica limbii rromani“, „Dicţionarul limbii rromani“ etc., dar se vede treaba că, între timp, s-a dumirit că nu există nici o limbă „rromani“, ci doar „limba“ ţigănească. Dan Lupescu, directorul fondator al revistei Lamura, în Cuvântul înainte la cartea recenzată, se vrea mai neutru, mai „echidistant“, şi scrie: „…rromi, conform denumirii oficiale, ţigani, după cum sunt îndeobşte cunoscuţi“ [78]. „Echidistantă“ sau neutră, tot atitudine ipocrită, neştiinţifică şi antiromânească se cheamă că este! Chiar dacă se face trimitere la o poziţie „oficială“ – căci, atâta vreme cât „oficialii“ au fost unii ca exponenţii „sistemului ticăloşit“ Andrei Pleşu şi Petre Roman, nu înseamnă că au adoptat o poziţie ştiinţifică, ci doar una politică, prin care şi-au dovedit lichelismul deplin faţă de organismele internaţionale.

România va deveni groapa de gunoi etnic a Europei

Oricum, trebuie să admitem că am depăşit un obstacol şi am dobândit un mare succes în consens cu demersul meu: înşişi capii „încoronaţi“ ai ţiganilor admit, acum, că vocabula „rom/rrom“ denigrează România şi vor să o înlocuiască! Această atitudine pozitivă este de natură să îmi aducă satisfacţii morale şi profesionale, întrucât este, în fond, şi un succes al militantismului şi consecvenţei în această polemică, derivate din Sociologia militans, în care, după cunoştinţa mea, am acţionat – până de curând – singur contra propagandei insidioase a ţiganilor. Dintre ziarişti, am fost sprijinit, tacit, de Victor Roncea şi, în mod expres, de Dania Dimitriu. Evident, îmi exprim, încă o dată, deosebita recunoştinţă faţă de editorii care mi-au publicat studiile: Marian Oprea – directorul revistei Lumea Magazin, Marius-Albin Marinescu – directorul revistei Justiţiarul, Ilie Neacşu – directorul revistei SANTINELA, şi regretatul cărturar şi mare patriot Artur Silvestri – fondatorul Asociaţiei Române pentru Patrimoniu. 

Într-adevăr, de la studiul „Ubicuitatea războiului axiologic“ (cf. nota 1) – în care avertizam, pentru prima dată în mod public, asupra pericolului degradării imaginii României prin acceptarea făcăturii „rom/rrom“ –, nu am mai întâlnit o altă poziţie de respingere din partea sociologilor a acestei maşinaţii. Dar, dacă bulibaşii reprezentativi ai ţiganilor au acceptat că trebuie să renunţe la făcătura „rom“, de ce, atunci, unii din „comunitatea sociologilor“ încă se mai cramponează de această vocabulă agresivă şi o folosesc în textele lor, chiar programatice?! Fireşte, cu atât mai mult este de datoria sociologilor români – dintre care, întâmplător sau nu, unii s-au situat la începuturile curentului prin care s-a lansat făcătura „rom“ [79] –, ca, acum, să militeze pentru înlăturarea acestei impardonabile greşeli, care concură la devalorizarea României şi, în genere, a limbii române şi a românismului – care constituie valori ale Patrimoniului Naţional. De exemplu, pentru a-şi făţui „teoriile“, împodobite cu concepte „noi“, liderii ţiganilor au împrumutat noţiunea de „incluziune“ din matematică, pentru a vorbi de „incluziunea rromilor“ cu sensul de „integrarea ţiganilor“ – evident, fără să fie nevoie de această substituţie ilicită şi nenecesară! Or, unii dintre sociologi, în loc să combată cu toată energia această impostură „ştiinţifică“, au preluat făcătura „conceptuală“, care, din păcate, ca orice prostie, a început să se răspîndească şi printre oficiali [80], întrucît, cum se ştie, prostia este contagioasă, iar actualii oficiali fac din ignoranţă o virtute; de exemplu, Titus Corlăţean, care nu este matematician, sociolog sau filolog, ci doar jurist şi vicepreşedintele P.S.D. şi preşedintele Comisiei de politică externă din Senat, a spus la emisiunea „Ştirea zilei“, din 12 oct. 2010, la 20 h şi 10 min, referindu-se la o reglementare europeană: „…programul de incluziune socială…“.

În mod similar, comunitatea sociologilor a dovedit aceeaşi inerţie inclusiv la lansarea brandului de ţară Explore The Carpathian Garden, făcut printr-o excrocherie comisă de o firmă spaniolă, care a cerut circa 900 de mii de euro [81] pentru un logo plagiat care costa 0,75 €, după cum s-a demonstrat, convingător, într-o emisiune „Sinteza zilei“! Or, prin grafia numelui ţării în respectivul „brand“, România este, o dată mai mult, denigrată, căci este scris „ROMania“, iar frunza de deasupra nu reuşeşte să mascheze insanitatea. Această grafie trimite vizual – în mod evident şi cu dezinvoltură, prin literele scrise cu majuscule ROM – la denominativul „rom“, sporind – cu concursul Guvernului român! – diversiunea că românii ar fi ţigani. Ca atare, este obligaţia morală şi necesară a guvernului să interzică imediat folosirea respectivului „brand de ţară“ – aducător de beneficii pecuniare celor care l-au clocit, dar pernicios pentru România! Chiar dacă ministrul beneficiar al logo-ului incriminat are o părere contrară: „O făcătură internă sau externă, pentru a face praf un lucru făcut în folosul ţării“ [82]! 

Scandalul amplificat de expulzarea intens mediatizată a ţiganilor din Franţa a întărit şi mai mult confuzia insinuată de vocabula „rom“. Pericolul cel mai mare al demersului rasist al lui Nicolas Sarkozy, prin retrimiterea ţiganilor îndeosebi în ţara noastră, rezidă în faptul că – după ce a ajuns groapa de gunoi industrial a Europei, de gunoi imoral prin afluirea de pederaşti şi pedofili protejaţi ca minorităţi „sexuale“, prin invazia mafioţilor cu „gulere albe“, numiţi „investitori strategici“ – se întrevede riscul major ca România să devină groapa de gunoi etnic a Europei, ajungînd să fie, realmente, cloaca maxima europeană.  Deoarece, aşa cum am mai relevat, Franţa şi Germania au mai trimis în România – discret, e-adevărat, şi cu concursul conducătorilor noştri obedienţi – ţigani care nu emigraseră numai din România, ci şi din alte ţări – sub pretextul străveziu că, întrucît plecaseră de mult de la noi, nu mai vorbeau bine româneşte şi nici nu mai aveau actele de identitate doveditoare!

Între timp, din cauza, pe de o parte, a presiunii ţărilor exportatoare de ţigani, a toleranţei românilor – a omeniei lor proverbiale, dar care trebuie să fie, în aceste vremuri tulburi, precedată de mai mult discernămînt – şi, pe de altă parte, a prea permisivei legislaţii referitoare la imigrare şi la acordarea azilului politic, România a început să fie invadată de ţiganii proveniţi îndeosebi din ţările răscolite de război ale fostei Iugoslavii. De exemplu, Naio Adzovic, din Muntenegru, ziarist şi scriitor, rezident în Casilino (Italia), care a primit azil aici în 1991, declară: „Mulţi nu mai avem o ţară în care să ne întoarcem, fiindcă ea nu mai există“ [83]! Ţiganii de acolo – din Croaţia, Bosnia, Muntenegru, Kosovo etc. – s-au refugiat, preponderent, în Serbia. Iar sîrbii care, şi ei, au părăsit celelalte ţări componente ale ex-Iugoslaviei şi s-au stabilit în Serbia, îi alungă pe ţigani de aici, ca să le ia locul. Astfel că ţiganii din această zonă vin unde ştiu că frontiera spirituală, afectivă şi politică este penetrabilă, că există ospitalitate, legislaţie permisivă şi vameşi sau grăniceri uşor coruptibili: în România, unde vin şi spun „Vrem la voi. Azil! Suntem ţigani“ [84]!

Pe de altă parte, în ultimii ani, liderii ţiganilor au „uitat“ să mai apeleze la diversiunea piezişă cu „rrom“. Şi, după ei, televizioniştii slugarnici vorbesc şi scriu despre „romi“ cu o nonşalanţă proprie „idioţilor utili“. Dar utili pentru cine? E-adevărat că, în ultima vreme, îndeosebi după scandalul ţiganului Mailat, tot mai mulţi ziarişti au prins curaj şi scriu din ce în ce mai frecvent „ţigani“ în loc de „romi“. Deocamdată, proporţia folosirii vocabulei ilicite „rom“ variază de la a o utiliza exclusiv, ca în publicaţiile obediente Puterii, precum Evenimentul zilei, revista 22 şi, în urmă cu patru ani, Adevărul [85], şi pînă la a utiliza aproape exclusiv denumirea corectă de „ţigan“, ca în revista Academia Caţavencu [86] şi în ziarele Adevărul [87] şi Ultima oră [88]. Dar, încă este preponderentă folosirea ipocrită – şi, mai ales, de frica C.N.A., C.N.C.D. şi a O.U.G. 31/2002 – a ambelor denominaţii, „romi/rromi“ şi „ţigani“, ca pe Agenţia Mediafax [89], ca în Gândul [90] sau ca în articolul cel mai recent despre denigrarea românilor din presa elveţiană, referitor la „românii şoareci-hoţi“ [91].

Discriminarea terminologică a ţiganilor în Franţa

Iniţiativa scandaloasă şi premeditată a Italiei de a demola sau chiar incendia şatrele ţiganilor şi a-i alunga în România, începută acum doi ani şi încă în derulare, a fost reeditată prin „scandalul“ european provocat de Franţa prin alungarea ţiganilor către Bulgaria şi, îndeosebi, România. Dar de ce nu şi în celelalte ţări Central şi Est europene, din care emigraseră ţigani? De exemplu, din Ungaria, unde sunt la fel de mulţi ca în Bulgaria şi, proporţional, mult mai mulţi decît în România?! În urmă cu circa un deceniu, fusese schiţat, cam la fel, un scandal european provocat de emigrarea ţiganilor localităţii Zamoly, din Ungaria, în Franţa, unde ceruseră „azil politic“, întrucît fuseseră  agresaţi de organizaţii extremiste ungureşti [92]!

De aceea, acum este şi mai oportun momentul ca toate mass media să elimine, cu promptitudine şi curaj, din limbaj vocabula „rom“. Aceasta cu atît mai mult cu cît în ţările europene în care există cuvîntul „ţigan“ în variantele locale – zigeuner, zingaro, tzigane, gitano, gypsie etc. –, se foloseşte denumirea de „ţigan“ pentru ţiganii lor, dar vorbesc de „romi“ cînd e vorba de ţiganii veniţi din România şi, în genere, din ţările est-europene. Această diferenţiere terminologică accentuează, încă o dată, confuzia dintre români şi ţigani, în dublu sens: odată prin extinderea calificativului de „ţigani“ asupra românilor şi, apoi, prin consolidarea similitudini fonetice şi grafice dintre „rom/roma“ şi români. Ca atare, se „legitimează“ insinuarea că, în esenţă, românii ar fi ţigani, aşa cum, pe de o parte, zic mass media din Bulgaria, Ungaria, Italia, Franţa, Perfidul Albion etc. şi cum, pe de altă parte, zic înşişi ţiganii aflaţi în străinătate: că, de vreme ce sunt cetăţeni români, iar ei ar fi „romi“, sunt, deci, români! În scopul realizării acestei substituiri a servit şi pretenţia liderilor ţiganilor de a spune că „limba“ ţigănească – deşi nu este o „limbă“ în sensul calificat al termenului – s-ar numi „limba romani“ sau, în ultimii 4-5 ani, chiar „romanes“ (!). Consecinţa gravă este că s-a ajuns ca dicţionare prestigioase ca Merriam Webster să scrie: „Definition of TZIGANE = 1) gypsy şi 2) „romany“ [93]!

Elocvent, în acest sens, este că, imediat după începerea campaniei contra României de către Sarkozy, prin expulzarea ţiganilor, în „prestigiosul“ Le Figaro a apărut grupajul Dossiér special, cu articole despre ţigani, pe care-i numeşte consecvent „roms“ pentru a-i defini pe cei plecaţi din România şi din „Est“, dar scrie şi despre tziganes, cînd se referă la ţiganii din Franţa. Ce părere au sinecuriştii de la Consiliul „Naţional“ pentru Combaterea Discriminării, de la Consiliul Naţional al Audiovizualului, vorbeţii de la TVR, TV Antena 3 ş.a. despre asemenea titluri franţuzeşti „discriminatorii“: Les Tsiganes séduits par le culte évangélique, Les Tsiganes français pâtissent de l’image des Roms de l’Est, Avec les Roms de retour en Roumanie, Roms: 2 Français sur 3 approuvent Sarkozy, L’Europe et ses Roms: entre fermeté et politique d’intégration, Gens du voyage, Roms: une réalité méconnue, L’Italie ferme un à un les campements de Roms, 9.000 Roumains ont déjà quitté la France cette année; etc. etc.?! [94]. Vedeţi ce rasism local practică francezii? Se vaită revoltaţi tare că Les Tsiganes français pâtissent de l’image des Roms de l’Est, adică „Ţiganii francezi pătimesc din cauza imaginii romilor din Est“. Dar dacă daţi click pe hyperlink-ul în franceză, vă duce pe un titlu uşor schimbat: «L’image des Roms de l’Est nuit aux Tsiganes français»; care, însă, acum are un sens şi mai grav: „Imaginea romilor din Est dăunează ţiganilor francezi“! Deci, la ei ţiganii sunt tsiganes, dar la noi ţiganii sunt „romi“. Şi de ce să nu spunem şi noi: „Comportamentul ţiganilor dăunează grav imaginii României!“ Pentru că ne amendează C.N.A. şi C.N.C.D.?! Adică nu putem face dreptate în ţara noastră din cauza unor minoritari care ne prejudiciază pe tot globul? Iată că, într-adevăr, democraţia noastră „originală“ a devenit dictatura minorităţilor! Dacă nu le convine, repet şi eu ca şi alţi ziarişti – ca, de exemplu, Mircea Badea, de la Antena 3 – şi nenumăraţii forumişti, să se ducă în Franţa, în Italia, Anglia, Germania, Spania – ţări cu democraţie consolidată de secole, cu ştiinţa pedagogică pusă la punct şi cu puşcării ergonomice, în care se respectă drepturile omului. În plus, forumiştii, fiindcă beneficiază de protecţia anonimatului, au, în cvasitotalitatea lor, o poziţie absolut radicală contra ţiganilor – ceea ce este o stare de spirit inflamantă, potenţial şi iminent periculoasă, similară celei din Ungaria, unde există temerea unui iminent război civil [95]. Şi, pentru a nu se itera situaţia ca românii „să ia justiţia în propriile lor mâini“, ca la Hădăreni şi Bolintin – sau ca în Italia şi Franţa, unde s-a ajuns, în mod repetat, la incendierea taberelor de ţigani, soldată, uneori, cu morţi –, este necesar ca oficialii să înlocuiască imediat memorandumul lui Petre Roman cu acela al lui Teodor Meleşcanu şi, totodată, să reprime mai ferm infracţiunile ţiganilor. E locul să facem, totuşi, o precizare. La Hădăreni şi Bolintin incendierea doar a unor case ale ţiganilor – nu a tuturora! – s-a făcut printr-o acţiune spontană a locuitorilor, a căror răbdare fusese pusă la grea încercare de agresiunile unor familii de ţigani. Pe cînd în Italia şi Franţa incendierile s-au produs în mod deliberat, repetat şi cu participarea autorităţilor, cum a fost şi cazul lui Michel Habig, primarul localităţii Ensisheim (Haut-Rhin)!

Cîţi bani primeşte România de la U.E. pentru integrarea ţiganilor?!

Domnul Nicolas Sarkozy s-a ofuscat că unele şatre s-au dedat la cerşetorie, prostituţie, furturi, violuri etc. Să-i civilizeze pe ţigani în Franţa, să îi integreze cinci decenii, cum a făcut România în vremea Socialismului, fiindcă democraţia franceză, de la Maximilien de Robespierre şi Alfred de Vigny pînă încoace, la Bertrand de Jouvenel şi Alexandre de Marenches, s-a perfecţionat. Iar noi nu-i în mai avem decît pe „Duda de România“ [96], pe „Paul de România“ ş.a., fără trecut şi, mai ales, fără viitor. Mai mult, chiar opinia publică franceză trebuie să-şi ridice nivelul intelectual spre a nu se mai lăsa manipulată. De exemplu, în campania antiromânească de presă şi oficială provocată prin expulzarea ţiganilor, în comentariile forumiştilor la unul dintre articolele din grupajul Dossier spécial, apare invocată frecvent ideea că România ar fi primit de la Uniunea Europeană 24 miliarde, 20 miliarde, 17 miliarde sau 10 miliarde de euro de la U.E. pentru integrarea ţiganilor, dar că Guvernul român „a băgat banii în buzunar“ şi a sprijinit afluirea ţiganilor în Vest, ca să scape de ei [97]. Iată ce debitează, cu nonşalanţă, un cititor: „GEGE 111 Bruxelles n’a qu’à regarder cette photo de l’article, elle a été prise en plein centre de Lyon à 5 minutes à peids (sic) de la gare de LA PART DIEU. Voilà ce que la ROUMANIE refoule de ses frontières aprés avoir empoche (sic) les 24 milliards de subventions européennes destinés à l’insertion des roms dans son pays. Est ce que les beaux penseurs de BRUSXELLES (sic) se sont posés (sic) cette question au lieu de faire des récriminations à PARIS? Le 2/09/2010 à 09:35 – după cum vedeţi, francezul nostru are, în cinci rînduri, patru greşeli ortografice, dar nu din cauză că ar fi un zombi manipulat de propagandă, nu, ci din cauza furiei provocate de faptul că România ar fi „băgat în buzunar banii lor“; sau: „Léa Léa L’UE, donc nos impôts!, a donné à la Roumanie 20 milliards d’euros pour la politique d’intégration des Roms. Les citoyens européens demandent aux commissaires européens d’expliquer pour quelle raison ils n’ont pas surveillé les dirigeants roumains qui ont mal géré cet, notre, argent!“ [98]. Enormitatea sumelor invocate este incredibilă, totuşi nu le-a pus cititorilor ziarului Le Figaro nici o problemă de gîndire!

Dar, chiar aşa!, de ce comisarii europeni nu-i întrebă pe guvernanţii români de ce au irosit purcoiul de bani primit de la U.E. pentru integrarea ţiganilor şi de ce s-au mai împrumutat la F.M.I.?! Simplu, pentru că nu au primit sumele născocite de forumiştii francezi. E-adevărat, totuşi, multe o.n.g.-uri ţigăneşti au primit atît de la stat, cît şi din fondurile europene sume mari de euro pentru a înlesni integrarea coetnicilor lor, ţiganii – numai că le-au folosit în interes propriu [99], cum s-a întîmplat şi în Bulgaria, conform acuzei ministrului Ţvetan Ţvetanov! La fel se exprimase şi ministrul nord-irlandez al finanţelor, Sammy Wilson: „Se exagerează problema rasismului pentru ca militanţii să obţină mai multe fonduri“ [100].

            Este necesar ca Guvernul României să comunice opiniei publice româneşti sumele primite de la U.E. pentru integrarea ţiganilor – pentru că despre împrumuturi făcute la bănci străine pentru „incluziunea romilor“ s-a mai scris [101] – şi, totodată, să combată agresiva campanie de presă internaţională pe tema exorbitantelor sume care ar fi fost primite de la U.E. şi nefolosite în acest scop.

            14 octombrie 2010

NOTE

[70] Neamul Românesc, pe http://neamulromanesc.wordpress.com/opinii-si-atitudini/vasile-zarnescu-%E2%80%9Etiganii-o-iminenta-bomba-politica%E2%80%9C/. Vezi şi ~Vasile Zărnescu: „Ţiganii – vectori ai războiului axiologic contra României“, în EPOCA, pe http://revista-epoca.ro/%E2%96%BAvoci-eretice/vasile-zarnescu-%E2%80%9Etiganii-vectori-ai-razboiului-axiologic-contra-romaniei%E2%80%9C/; acest material a fost preluat pe http://www.ne-cenzurat.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=7264:tiganii-vectori-ai-razboiului-axiologic-contra-romaniei-6&catid=1:dezvaluiri&Itemid=7 şi semnalat pe www.infoportal.ro şi pe site-ul Niuzer pe http://www.niuzer.ro/Maramures/Tiganii-vectori-ai-razboiului-axiologic-contra-Romaniei-5-621164.html; etc.

                [71] Dania Dimitriu, «Românii, confundaţi cu rromii fiindcă vorbesc „romanes(te)“», în Jurnalul Naţional, 16 martie 2009, pe http://www.jurnalul.ro/stire-tigan-in-loc-de-rom/romanii-confundati-cu-rromii-fiindca-vorbesc-romanes-te-146288.html.

[72] Vezi pe http://www.9am.ro/top/Social/136917/Romani-pe-prima-pagina-a-ziarelor-internationale.html. Vezi şi Dr. M. Băcanu, ŢIGANII – minoritate naţională sau majoritate infracţională, Editura Bravo-Press, 1996.

[73] Vezi supra, notele 2-4 şi 70.

[74] Vezi Ion Dulamita, «Dorin Cioabă propune numele de “indirom” în loc de “rom”, pentru a nu mai fi afectată imaginea României», în Cotidianul, 29 iunie 2009, pe http://www.cotidianul.ro/dorin_cioaba_propune_numele_de_indirom_in_loc_de_rom_pentru_a_nu_mai_fi_afectata_imaginea_romaniei-89828.html.

[75] Crina Jilavu, „Interlopul Bercea Mondial, primul preşedinte al ţiganilor“, în Adevărul, 29 iulie 2009, pe http://www.adevarul.ro/articole/interlopul-bercea-mondial-primul-presedinte-al-tiganilor.html. Vezi şi: Vasile Zărnescu, „Finul Bercea Mondialu’ şi naşul Stolojan Mondialu’“, pe http://ro.altermedia.info/minoritati/presedintele-bercea-mondialu%E2%80%99-%E2%80%93-finul-lui-stolojean-mondialistu%E2%80%99_14737.html#more-14737.

[76] Vezi supra, nota 74.

[77] Lucian Cherata, «Etimologia cuvintelor„ţigan“ şi „rom“», în Lamura, Craiova, nr. 1-3/2008, pag. 38-39.

[78] Ibidem, pag. 39.

[79] Cf. Elena Zamfir, Cătălin Zamfir, ŢIGANII între ignorare şi îngrijorare, Editura Alternative, Bucureşti, 1993. Vezi şi: http://www.jurnalul.ro/stire-tigan-in-loc-de-rom/de-ce-i-a-vrut-teodor-melescanu-tigani-145683.html.

[80] *** „Băsescu: Lansez din nou ideea că UE trebuie să aibă un program pentru incluziunea romilor“, în Cotidianul.ro, 24 iulie 2010, pe http://www.cotidianul.ro/120559-Basescu_Lansez_din_nou_ideea_ca_UE_trebuie_sa_aiba_un_program_pentru_incluziunea_romilor; *** „Blaga: Aderarea la spaţiul Schengen nu poate fi condiţionată de incluziunea romilor“, Mediafax, 14 septembrie 2010, pe http://www.mediafax.ro/social/blaga-aderarea-la-spatiul-schengen-nu-poate-fi-conditionata-de-incluziunea-romilor-7231858; http://www.dae.gov.ro/articol.php?id=1238. Vezi şi: Victor Roncea, „Afacerea tiganilor, exploatata de dezintegratorii Romaniei din trena lui Soros. Dezbatere publica“, 23 februarie 2010, pe http://roncea.ro/2010/02/23/afacerea-tiganilor-exploatata-de-dezintegratorii-romaniei-din-trena-lui-soros/; *** „Guvernul vrea să folosească fonduri UE pentru un plan de incluziune socială a romilor“, Realitatea.net, 9 septembrie 2010, pe http://www.realitatea.net/guvernul-vrea-sa-foloseasca-fonduri-ue-pentru-un-plan-de-incluziune-sociala-a-romilor_743352.html; *** „Comisia Europeană cheamă la incluziunea socială a romilor“, Comisia Europeană în România, 7 aprilie 2010, pe http://ec.europa.eu/romania/news/07042010_incluziunea_romilor_ro.htm; Marilena Stancu, Incluziunea romilor – un plan reusit pe hartie, 22, 12 decembrie 2007, pe http://www.revista22.ro/incluziunea-romilor-un-plan-reusit-pe-hartie-4189.html; *** „Numărul romilor şcolarizaţi în România a crescut de două ori în ultimii 20 de ani“, în Lumina, 8 aprilie 2010, pe http://www.ziarullumina.ro/articole;1397;0;36489;0;Numarul-romilor-scolarizati-in-Romania-a-crescut-de-doua-ori-in-ultimii-20-de-ani.html; etc.

[81]  Deutsche Welle, Wirtschaftsblatt: „Noul logo turistic al României, o investiţie greşită“, în Evenimentul zilei, 5 august 2010, pe http://www.evz.ro/detalii/stiri/wirtschaftsblatt-noul-logo-turistic-al-romaniei-o-investitie-gresita-902412.html.

[82] Adrian Popescu, «Elena Udrea, despre scandalul frunzei: „O făcătură internă sau externă, pentru a face praf un lucru făcut în folosul ţării“», în Evenimentul zilei,  30 septembrie 2010, pe http://www.gandul.info/news/elena-udrea-despre-scandalul-frunzei-o-facatura-interna-sau-externa-pentru-a-face-praf-un-lucru-facut-in-folosul-tarii-7435889. Că nu are dreptate o dovedeşte grafia tendenţioasă, cu trimitere, la fel, la ţigani, folosită în Texas, „ROMAnia“: vezi Dania Dimitriu, «Cum e românul “rom” în actele de identitate», Jurnalul Naţional, 15 martie 2009, pe http://www.jurnalul.ro/stire-tigan-in-loc-de-rom/cum-e-romanul-rom-in-actele-de-identitate-146190.html.

[83] Miguel Mora (corespondenţă din Roma), „Iremos a campos de concentración  / Incendiados cinco campamentos gitanos en Nápoles en apenas 48 horas – La comunidad teme que vuelvan las leyes raciales del fascismo italiano“, în El País, 15 mai 2008, pe http://www.elpais.com/articulo/internacional/Iremos/campos/concentracion/elpepuint/20080515elpepiint_1/Tes; vezi şi: „Un comisario especial para zíngaros“, ibidem.

[84] Dragoş Bota, „Statul român – obligat să-i cazeze gratuit şi să-i hrănească pe ţiganii veniţi din Serbia“, în Gândul, 30 iulie 2007, pe http://www.gandul.info/news/statul-roman-obligat-i-cazeze-gratuit-i-hraneasca-tiganii-veniti-868021; Dragoş Bota, „Vrem la voi. Azil! Suntem ţigani“, în Gândul, 1 august 2007, pe http://www.gandul.info/reportaj/vrem-la-voi-azil-suntem-tigani-869996. Vezi şi: Viorica Marin, „Ţiganiada lui Sarkozy: ciubucul, doar o dată“, Adevărul, 19 aug .2010, pe http://www.adevarul.ro/international/Tiganiada_lui_Sarkozy-_ciubucul-doar_o_data_0_319168669.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter; R. I., „Tiganii expulzati din Franta au ajuns la Barcelona“, stiri.rol, 10 septembrie 2010, pe http://stiri.rol.ro/tiganii-expulzati-din-franta-au-ajuns-la-barcelona-649311.html.

[85] NewsIn, „Razboiul lui Sarkozy cu rromii din Romania si Bulgaria“, în Evenimentul zilei, 29 Iulie 2010, pe http://www.ziare.com/diaspora/rromi-strainatate/razboiul-lui-sarkozy-cu-rromii-din-romania-si-bulgaria-1032050; Livia Stroie, „Marea expulzare a rromilor incepe joi, in Franta“ ziare.com, 17 August 2010, pe http://www.ziare.com/diaspora/rromi-strainatate/marea-expulzare-a-rromilor-incepe-joi-in-franta-1035886; Pierre Lellouche, „Romii: libertatea de circulaţie şi nevoia de integrare“, în Evenimentul zilei, 24 August 2010, pe http://www.evz.ro/detalii/stiri/romii-libertatea-de-circulatie-si-nevoia-de-integrare-903979.html; Adrian Cochino, „Chestiunea romilor: Pierre Lellouche îi răspunde ministrului Baconschi“, Evenimentul zilei, 24 August 2010, pe http://www.evz.ro/detalii/stiri/chestiunea-romilor-pierre-lellouche-ii-raspunde-ministrului-baconschi-903993.html; *** http://www.prosport.ro/fotbal-intern/diverse/cncd-s-a-autosesizat-in-cazul-declaratiilor-lui-nasty-la-adresa-rromilor-vom-analiza-daca-fapta-e-penala-7454402; http://morar.catavencu.ro/2009/06/23/de-ce-este-botezul-mercedesei-stire-nationala/; *** „Franţa: un fişier al Jandarmeriei, în centrul polemicii privindu-i pe romi“, Evenimentul zilei, 7 octombrie 2010, pe http://www.evz.ro/detalii/stiri/franta-un-fisier-al-jandarmeriei-in-centrul-polemicii-privindu-i-pe-romi-908322.html; Florian Bichir, Mircea Marian, „Marele eşec al integrării rromilor“, supra, nota nr. 6; M.C., „Rromii, discriminaţi în România“, supra, nota nr. 11.

[86] *** „Ni s-au întors franţujii, bre!“, pe http://www.catavencu.ro/ni_s_au_intors_frantujii_bre-15345.html. Vezi şi: Obor din culpă, „După asta o să vă vină să-i expulzaţi pe ţigani în India“, în Academia Caţavencu, 29 septembrie 2010, pe http://www.catavencu.ro/dupa_asta_o_sa_va_vina_sa_i_expulzati_pe_tigani_in_india-15871.html.

[87] Cristian Poelincă, „Bossul unui clan ţigănesc l-a învins în instanţă pe fostul şef al serviciului secret din Poliţia Timiş“, în Adevărul, 2 februarie 2010, pe http://www.adevarul.ro/locale/timisoara/Bastan_mai_tare_decat_un_sef_de_serviciu_secret_0_200980206.html; Mălin Bot, Daniel Dancea, „Primăria şi Poliţia, specializate în legalizarea palatelor ţigăneşti“, în Adevărul, 7 august 2008, http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Primaria-Politia-specializate-legalizarea-tiganesti_0_29398336.html; Bogdan Nistor, „Galaţi: Locatarii palatelor ţigăneşti din Iveşti învaţă carte ca să-şi poată conduce limuzinele de sute de mii de euro“, Adevărul, 22 iulie 2010, pe http://www.adevarul.ro/locale/galati/Locatarii_palatelor_tiganesti_invata_carte_ca_sa-si_poata_conduce_limuzinele_0_302969768.html; Liviu Ghinea, „FOTO/Viaţă de şatră în palate poleite cu aur“, în Adevărul, 9 martie 2010, pe http://www.adevarul.ro/locale/galati/GALERIE-FOTOViata-satra-palate-poleite_0_221977976.html; Alin Bogdan, „România în Petit Robert: o balabustă, doi ţigani cu berea-n gît şi un pîlc de puradei“, în Adevărul, 4 febr. 2003. Vezi şi George Pruteanu, „Cuvîntare în Senat: ROMÂNII ÎN PETIT ROBERT“, 3 februarie 2003, pe http://pruteanu.ro/6atitudini/2003.02.03%28romani-robert%29.htm.
                [88] *** „Băsescu către ţigani: Vă iubesc la fel ca pe toţi cetăţenii României“, în Ultima oră, 8 septembrie 2010, pe http://www.ultima-ora.ro/2010/09/basescu-catre-tigani-va-iubesc-la-fel-ca-pe-toti-cetatenii-romaniei/#comment-5.

[89] Gigi Ciuncanu, „La Costeşti, Maria Băsescu s-a îmbrăcat cu o fustă ţigănească primită de la Luminiţa Cioabă – VIDEO“, în Mediafax, 8 septembrie 2009, pe http://www.mediafax.ro/life-inedit/la-costesti-maria-basescu-s-a-imbracat-cu-o-fusta-tiganeasca-primita-de-la-luminita-cioaba-video-4873533.

[90] *** «Sarkozy a început „curăţenia” cu ţiganii din România: o tabără a fost evacuată din oraşul Saint-Etienne», în Gândul, 6 august 2010, pe http://www.gandul.info/international/sarkozy-a-inceput-curatenia-cu-tiganii-din-romania-o-tabara-a-fost-evacuata-din-orasul-saint-etienne-6797428. Vezi şi: *** „La amnesia de Sarkozy y la expulsión de los gitanos“, pe http://es.globedia.com/amnesia-historica-nicolas-sarkozy-expulsion-gitanos-rumanos; *** „Hitler y el Holocausto de los gitanos“, pe http://globedia.com/hitler-holocausto-gitanos.; *** „Gitanos en la Incivilización Occidental (como los judíos ayer y los musulmanes hoy) 1“, pe http://foro.webislam.com/showthread.php?6295-Gitanos-en-la-Incivilizaci%F3n-Occidental-%28como-los-jud%EDos-ayer-y-los-musulmanes-hoy%29-1.

[91] *** „Romanii, soareci-hoti intr-o campanie denigratoare in Elvetia“, pe http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/International/200866/Romanii-soareci-hoti-intr-o-campanie-denigratoare-in-Elvetia.html. Vezi şi: Florin Cocioabă, „Avelo bahtalo, Meleşcanco / Unde năşiră trei miniştri o pirandă? Normal, la Caracal“, 13 noiembrie 2009, pe http://www.republicaoltenia.ro/articole.php?sectiune=1&rubrica=1&id=455&title=Unde-nasira-trei-ministri-o-piranda?-Normal-la-Caracal; Anca Aldea, „Gipsy la Londra, rom la Bucureşti“, Jurnalul Naţional, 13 martie 2009, pe http://www.jurnalul.ro/stire-tigan-in-loc-de-rom/gipsy-la-londra-rom-la-bucuresti-146106.html.

[92] *** „Azil politic acordat de francezi rromilor din Zamoly“, în Nepszabadsag (Ungaria), nr. 5, 6 ianuarie 2001, pag. 1; *** „În spatele emigrării rromilor din Zamoly se află un grup de extremişti unguri“, în  Nepszabadsag (Ungaria), nr. 59, 10 martie 2001, pag. 1 şi 9; MTI, „Cazul rromilor din Zamoly prin prisma televiziunii franceze“, în Romaniai Magyar Szo (Bucureşti), nr. 3709, 12 martie 2001, pag. 2; *** „Guvernul ungar apreciază că decizia franceză în legătură cu rromii din Zamoly este nedreaptă“, în http://www.origo.hu/hirek, 13 martie 2001; MTI, „Viktor Orban despre problemele rromilor şi inundaţii“, în Romaniai Magyar Szo (Bucureşti), nr. 3712, 15 martie 2001, pag. 12; Karoly Vilanyi, „Nikolits despre cazul ţiganilor din Zamoly“, în Magyar Nemzet (Ungaria), nr. 75, 30 martie 2001, pag. 5; Gyorgy Csepeli şi Janos Ladanyi, „Falsul realism al politicii privind minorităţile“, în Nepszabadsag (Ungaria), nr. 74, 29 aprilie 2001, pag. 10; Ildiko J. Demeter, „Despre rromi, sub pretextul zilei lor“, în Haromszek (Covasna), nr. 3230, 9 aprilie 2001, pag. 2; E.F., «În strigăte de „Jos Tratatul de la Trianon!“, Gruparea paramilitară Garda Ungară, lansată oficial la Budapesta», în Gândul, 27 august 2007, pe http://www.gandul.info/actual/gruparea-paramilitara-garda-ungara-lansata-oficial-budapesta.html?3927;892186.

[93] Cf. http://east.merriamwebster.com/dictionary/tzigane.

[94] Le Figaro.fr., Dossier special. Roms: Une problématique européenne, pe http://www.lefigaro.fr/international/roms.php.

[95] V.M., „Sociolog maghiar: Atitudinea anti-tiganeasca a maghiarilor ameninta cu un razboi civil“, HotNews.ro, 11 februarie 2009, pe http://www.hotnews.ro/stiri-international-5410505-sociolog-maghiar-atitudinea-anti-tiganeasca-maghiarilor-ameninta-razboi-civil.htm. Vezi şi: Valeria Cupa, Sorin Ghica, „Românii îşi fac dreptate cu pistolul“, Adevărul, nr. 5325,  24 August 2007, pe http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Romanii-fac-dreptate-pistolul_0_37796537.html; Dan Stancu, «Scandalul privind “fişierul romilor” ajunge în Parlamentul Franţei», în Evenimentul zilei, 12 octombrie 2010, pe http://www.evz.ro/detalii/stiri/scandalul-privind-fisierul-romilor-ajunge-in-parlamentul-frantei-908735.html.

[96] *** „Targuiala: cum a impartit printul Duda un miliard la o mie de tigani“, Inpolitics, 25 iunie 2009, pe http://www.inpolitics.ro/Targuiala-cum-a-impartit-printul-Duda-un-miliard-la-o-mie-de-tigani-art42102.aspx. Vezi şi *** „Prinţul Paul de România, ameninţat cu executarea silită“, RL ONLINE, 6 Octombrie 2010, pe http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/printul-paul-de-romania-amenintat-cu-executarea-silita-201710.html; ; George Şerban, „Printul Paul de Romania ruda cu Bercea Mondialul?!“, 23 aprilie 2010, pe http://www.georgeserban.eu/2010/04/23/printul-paul-de-romania-ruda-cu-bercea-mondialul/.

[97] Jean Jacques Mevél, „Roms: Bruxelles veut plus d’explications“, în Le Figaro.fr., 1 septembrie 2010, pe http://www.lefigaro.fr/international/2010/09/01/01003-20100901ARTFIG00627-romsbruxelles-veut-plus-d-explications.php.

[98] Comentariul lui GEGE 111 şi al lui Léa Léa la articolul lui Jean Jacques Mevél se găseşte pe http://plus.lefigaro.fr/article/romsbruxelles-veut-plus-dexplications-20100901-274498/commentaires?page=6.

[99] Vezi http://www.urbaniulian.ro/2009/07/14/afacerea-tiganilor-din-romania-cea-mai-realista-analiza-despre-o-mare-frauda-nationala/.

[100] Ella Moroiu, „Ministru nord-irlandez: Se exagereaza problema rasismului pentru ca militantii sa obtina mai multe fonduri“, HotNews.ro, 7 august 2009, pe http://www.hotnews.ro/stiri-international-6032188-ministru-nord-irlandez-exagereaza-problema-rasismului-pentru-militantii-obtina-mai-multe-fonduri.htm. Vezi şi: http://www.urbaniulian.ro/2009/08/03/uitati-cum-se-integreaza-rromii-sau-cum-se-sifoneaza-banii-publici-in-numele-lor/; http://www.urbaniulian.ro/2010/01/04/un-ong-care-nu-a-facut-nimic-niciodata-pentru-rromi-il-acuza-pe-senatorul-urban-de-rasism-deranjati-mai-degraba-de-actiunea-acestuia-de-a-condamna-sifonarea-banilor-europeni-destinati-rromilor-din-r/.

[101] *** „Banca Mondiala imprumuta Romania pentru incluziunea sociala“, Euractiv.ro, 5 iulie 2006, pe http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_7327/Banca-Mondiala-imprumuta-Romania-pentru-incluziunea-sociala.html; *** „Reuniunea Comitetului de coordonare în domeniul afacerilor europene din 13 septembrie 2010“, pe http://www.dae.gov.ro/articol.php?id=1238. Vezi şi: CRISTIAN CAMPEANU, „Interviu cu Excelenţa Sa Henri Paul, ambasadorul Franţei la Bucureşti / «Folosiţi banii Europei şi integraţi-vă romii!»“, Romania liberă, 8 Octombrie 2010, pe http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/folositi-banii-europei-si-integrati-va-romii-201944.html.

(Continuare în episodul următor)

2 thoughts on “ROMANIA VA DEVENI GROAPA DE GUNOI ETNIC A EUROPEI! (4)

  1. Pe tigani nu-i poate integra nici o tara deoarece ei sunt refractari la orice fel de educatie si au in codul lor genetic (dovedit!) gena hotiei,lenei si minciunii!Nu trebuie generalizat
    dar in mare parte este real.Sunt si tigani onesti,harnici si sociabili,care se integreaza in comunitatile in care traiesc si nu de ei este vorba caci sunt destul de putini.Petre RRoman si Ion RRomIliescu sunt direct responsabili de introducerea notiunii de rrom,apoi de rom(de Jamaica?!)cum,dealtfel,sunt responsabili si de situatia actuala a Romaniei!Istoria ii va judeca asa cum merita!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.