Curentul International

Curentul International Magazine

Întâlnirea cu scriitorul Corneliu Florea

3 min read

Întâlnirea cu scriitorul Corneliu Florea

 

Autor: Doina Popa (Michigan, USA)

Corneliu Florea este un “pen name” format din numele părinţilor în semn de recunoştinţă şi preţuire, cu care Domnul Dumitru Pădeanu îşi semnează scrierile: articole politice, pamflete şi polemici, eseuri, note de călătorie, observaţii sociale, memorialistică.

Printre scrierile domniei sale se numară: “Jurnal de lagăr liber”; “Constituţia de la 29 februarie”; “Obsevator munchenez”; “Cine tulbură liniştea Transilvaniei”; “Afacerea holocaustului”; “Note de pe drumurile lumii”; “Jurnalul unui medic” şi multe altele.

Iată că primim o invitaţie din partea scriitorului pentru data de 25 septembrie, la Câmpul Românesc, aşezare cu rezonanţă culturală românească aflată în perimetrul Hamiltonului canadian, din dorinţa de a ne prezenta cele doua volume cu note de călătorie pe care le-a publicat în acest an la  editura ALETHEIA din Bistriţa: “Peregrinări” şi “Note de pe drumurile lumii”.

Ne aşternem la drum, d-l prof. Sorin Olariu, redactorul cultural al revistei “Curentul Internaţional” din Michigan, d-na inv. Sanda Bedea din Alba-Iulia şi subsemnata. D-l Olariu soseşte din Clinton Township, Michigan cu portbagajul plin cu exemplare proaspete din Curentul Internaţional pe care directorul mensualului Ştefan Străjeri le-a trimis în dar românilor din Hamilton şi participanţilor la eveniment.

Câmpul Românesc ne întâmpină cu o după-amiază răcoroasă de septembrie, cu frunze foşnitoare sub paşii tremurânzi de emoţia primei intâlniri, cu capela singuratică în aer liber si lacul liniştit, cu Eminul nostru drag, imagine blândă şi răbdătoare aşteptându-şi oaspeţii la fiecare eveniment. Căldura cu care suntem întâmpinaţi chiar de la intrarea în vechea clădire, sediu al intâlnirilor, de către D-l si D-na Tomescu, D-l Dumitru Padeanu, D-nii Ovidiu Creangă si Valeriu Cercel mă învăluie cu senzaţia că nu mă aflu  pentru prima oară in acest loc simbolic.

Scriitorul Corneliu Florea ne conduce, insoţit de grupaje foto proiectate, în călătoriile şi peregrinările sale în Insula Paştelui – “Rapa Nui”, într-o lume de întâlniri şi meditaţii, călătorii ce fac parte dintr-un program de viaţă al scriitorului: “libertatea de a călători”. D-l Alexandru Tomescu ne-a condus spre întrebări/răspunsuri la care au participat invitaţii. Reţin o frază aparţinând scriitorului Corneliu Florea: “Scrisul pentru mine nu este o profesie, este doar libertatea mea de exprimare”. Frumoasă, incitantă exprimare, căci medicul Dumitru Padeanu ne uimeşte cu neastâmpărul scrisului său, caracteristic unui scriitor perseverent de înaltă ţinută, care comunică contemporanilor şi urmaşilor tot ceea ce simte si gândeşte despre evenimentele secolului nostru. Scriitorul ne poartă pe trasee memorabile cu  o abilitate compoziţională bine gândită, într-o ordine narativă în care memoria prodigioasă si disciplinată este impresionantă. Ne indeamnă să călătorim, să călătorim în şi spre noi înşine cu convingerea că oamenii trebuie să-şi reorienteze viziunile, concepţiile despre lume si viaţă. Scriitorul ne marturiseşte, parcă spre a-şi justifica neastâmpărul: “Continui să simt trebuinţa de a scrie”. Pentru că am plecat cu  rădăcinile româneşti de acasă şi-mi stau neclintite în suflet de aproape trei decenii”. Plecăm de la întâlnire cu mulţumirea si bucuria că aşa trebuie să fie. În noapte, pe drumul de întoarcere derulez filmul. Da! Aşa e! “Un om nu compune un popor, dar poate reprezenta un popor, naţiunea sa”.        

(Dexter, Michigan, 26 septembrie 2010)

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Follow by Email
RSS
INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.