June 6, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

Omagiu lui Radu Flora (Serbia)

5 min read

Omagiu lui Radu Flora (Serbia)

Autor: dr. Romanța Iovanovici (Novi Sad, Serbia)

 

Îmi revine onoarea de a prezenta un amplu volum omagial consacrat împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Radu Flora, personalitate multilaterală și cercetător profund dedicat studierii limbii române.

Apariția și prezentarea acestui volum ne oferă prilejul de a ne exprima respectul, consideraţia şi recunoştinţa faţă de regretatul profesor, care mie personal mi-a fost profesor și mentor la studiile academice și cele de magisteriu, la care m-am format profesional, dar și spiritual. Am învăţat ca studentă şi tânăr cadru didactic sub îndrumarea acestui mare lingvist român de pe meleagurile Banatului sârbesc și am înțeles importanța majoră a cercetării limbii noastre materne pentru păstrarea identității noastre naționale.

Volumul pe care îl avem în față este dedicat vieții și operei lui Radu Flora, care figurează printre cele mai ilustre nume ale lingvisticii românești – dialectolog, folclorist, autor de manuale, lexicograf, scriitor, filolog, autor al multor lucrări ştiinţifice prin care și-a dovedit erudiţia şi seriozitatea cu care s-a angajat la cercetarea graiurilor româneşti din această zonă lingvistică, dar și a graiurilor istroromâne pe care le-a consemnat și analizat cu multă erudiție.

Despre importanța activității și realizările acestui erudit bănățean s-a vorbit în repetate rânduri la diferite simpozioane și reuniuni științifice, s-ar mai fi putut vorbi foarte mult și alcătui numeroase volume, astfe că autorilor acestui volum omagial, domnul Lucian Marina președintele S.L.R. și subsemnatei i-a revenit sarcina foarte grea, ca din multitudinea de lucrări dedicate vieții și activității lui Radu Flora, semnate de numeroși cercetători, să selecteze pe cele mai adecvate pentru elaborarea acestui volum pe care din lipsa de mijloace financiare trebuia să-l reducem la 250 de pagini.

Selectarea lucrărilor semnate de 20 de cercetători și coordonată de domnul Lucian Marina și subsemnata, a fost ghidată de subiectele abordate. Am dorit ca în volum să fie cuprinse toate domeniile de cercetare în care s-a realizat regretatul profesor Radu Flora. Din cauza aceasta contribuțiile cuprinse în volum sunt repartizate pe 6 capitole:

Limbă, dialectologie

Istorie cultură

Literatura

Personalități

Patrimoniu

Tradiții

În introducerea la acest volum este prezentată viața ilustrului profesor, semnată de d-l Lucian Marina, care este un adevărat spiritus movens al acestui proiect și nu numai, dânsul fiind și totodată și luptător neobosit pentru continuarea activității cu succes a Societății de Limba Română, care aniversează anul acesta 60 de ani de existență neîntreruptă. Despre bogata activitate a acestei „microacademii de știință a românilor din Banatul sârbesc vom afla din paginile acestui volum. Urmează lucrările în care este prezentată pesonalitatea lui Radu Flora, semnată de Gligor Popi, dezbateri pe marginea multiculturalismului bănățean al cercetătorilor Tanasie Iovanov, Cristina Iovanovici și Virginia Popovici, precum și un amplu studiu al subsemnatei cu privire la unele aspecte din bogata activitate de cercetare a dialectologului Radu Flora. În acest studiu am dorit să documentez că Radu Flora este un mare lingvist român care a cercetat în mod sistematic graiurile românești bănățene din această zonă a Banatului, din aspectul geografiei lingvistice. Astfel, a întreprins și a condus cercetări ample și deosebit de valoroase, care i-au deschis calea spre Centrul de Dialectologie Internațională de la Louvain, al cărui colaborator a devenit în anul 1953.

În esență, contribuția substanțială și originală a activității sale științifice este legată de dialectologie și raporturile lingvistice sârbo-române: etimologii, evoluții lingvistice, interferențe culturale și lingvistice reciproce dintre cele două popoare, opera sa lingvistică fiind apreciată pe plan european. În ea autorul a făcut analize detaliate, a dezvăluit etimologii inedite, a ajuns la concluzii originale. În urma prezentării succinte a activității dialectologice ale savantului pe care îl omagiem astăzi, avem convingerea că a fost în primul rând dialectolog și că cele mai mari realizări științifice ale domniei sale au fost chiar din acest domeniu.

Urmează contribuțiile cercetătorilor Lucian Pavel, Dorin Lozovan, Anne Marie Sorescu, Virgil Ciucă, Aurora Pețan, Florin Copcea, Virgil Vintilescu și Catinca Agache cu diverse subiecte din domeniul culturii și istorie în care autorii încearcă să arunce mai multă lumină asupra unor momente din istoria culturii și lingvisticii românești de pe teritoriul balcanic.

Capitolul al treilea este dedicat cercetărilor din domeniu literaturii. Veronica Blaj, Brândușa Juică, Ileana Magda, Steluța Marina pun în dezbatere opera literară a lui Radu Flora care și-a început activitatea ca scriitor prin anii 50 ai secolului trecut, publicând pe paginile revistei Lumina primele sale creații în versuri. În capitolele sub genericul Personalități, Patrimoniu și tradiții cercetătorii Mircea Măran, Ion Onuc Nemeș, Ion Lelea și Rodica Todoran își prezintă rezultatele cercetărilor din domeniile aminite.

Acest volum reprezintă o responsabilitate imensă ca și în anii următori să punem în agenda activității noastre o serie de obligații și provocări, având drept model studiile ilustrului savant care vor rămâne în istoria românilor din Banatul sârbesc o veșnică mărturie a unei activități și a unui curs al vieții dedicat limbii materne și vor fi un ghid inegalabil în activitatea de viitor al lingviștilor care vor continua pe drumul trasat de Radu Flora cu atâta dăruire de sine. Odată cu plecarea lui în veșnicie, multe cuvinte rostite de el și multe studii începute în cercetarea graiurilor românești vorbite în această zonă lingvistică au rămas nefinalizate.

În final, avem convigerea că, valorificând realizările marelui savant pe care îl onorăm astăzi, vom asigura un traseu bine edificat și conceput pentru generațiile viitoare care vor prelua și continua proiecte importante pentru minoritatea noastră și că într-un viitor apropiat vom putea să ne bucurăm de prezența unui savant care va reuși măcar să egaleze realizările acestui titan al lingvisticii românești pe numele Radu Flora, care prin activitatea sa bogată și mutilaterală a lăsat o amprentă de neșters în lingvistica romanică, iar opera și numele domniei sale vor fi și pe mai departe în mod inevitabil referințe în lucrările lingviștilor europeni.

(Dr. Romanța Iovanovici, Novi Sad, Serbia, Mai 2023)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.