June 23, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

Bogdan Suceavă despre provocarea, creativitatea explozivă și ingratitudinea lui Dan Barbilian

2 min read

Bogdan Suceavă despre provocarea, creativitatea explozivă și ingratitudinea lui Dan Barbilian

Autor: Liviu Antonesei

 

Sînt vreo trei luni de cînd am citit cartea lui Bogdan Suceavă – Adîncul acestei calme creste/ Programul de la Erlangen și poetica „Jocului second”, Polirom, 2022 -, în care acesta descifrează poetica barbiană în strînsă corelație cu gîndirea matematică a poetului. Trei luni în care nu am reușit să scriu o întîmpinare, deși am adunat într-un document tot ce s-a vorbit și scris în primele patru luni și ceva de la apariția acestui remarcabil volum. Sigur, între timp am rătăcit documentul, dar asta nu este o scuză! În fond, puteam recupera textele pierdute căutînd în cyberspațiu. Pînă la urmă, am tot amînat, ceea ce într-un fel voi face și acum, din pricina dificutăților demersului ca atare. În fapt, ca să poți înțelege poetica barbiană trebuie să cunoști la fel de bine cei doi versanți ai creației sale, poezia și matematica, mai cu seamă geometria, topologia, teoria grupurilor și, de bună seamă „spațiile Barbilian”, la limită trebuie să fii literat și matematician în același timp. Bogdan este și tocmai din acest motiv a putut scrie această carte unică. Au mai fost scrientiști care au abordat poezia lui Ion Barbu, să-I amintesc pe Solomon Marcus și Basarab Nicolesco, dar nu au putut merge atît de departe. Probabil că le-a lipsit pasiunea cu care Bogdan Suceavă a explorat opera matematică a lui Dan Barbilian vreo douăzeci și cinci de ani.

Din lectura cărții și a exegezei scrise și vorbite de pînă acum, poate mai ales dintr-o conversație telefonică transatlantică pe care am avut cu autor în iarnă, pot spune că am înțeles importanța abordării lui Bogdan, unicitatea acesteia, ba chiar și multe chestiuni de detaliu, pe măsură ce mi-am activat fondul latent de cunoștințe matematice la care nu am mai apelat de la sfîrșitul liceului, adăuînd și cîteva zone noi. Da, pot spune că înțeleg cartea, dar nu mă simt în starea să o explic și altora! Din fericire, tocmai aapărut o amplă discuție între Bogdan Suceavă și Victor Bârsan, scientist la rîndul său, fizician, iar aceasta poate fi o excelentă introducere la lectura acestei cărți unice. Lectură plăcută! Mă refer și la carte, desigur!

Foto. Liviu Antonesei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.