June 22, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

În casa Domnului și a lui Iancu Flondor, am sărbătorit la Storojineț Ziua Bucovinei

6 min read

Cu rugăciuni, în casa Domnului și a lui Iancu Flondor, am sărbătorit la Storojineț Ziua Bucovinei

  Autor: Maria Toacă (Cernăuţi, Nordul Bucovinei, Ucraina)

 

Când mă aplec asupra paginilor din istoria zilelor de noiembrie 1918, resimt „acel sfânt fior”, evocat de Iancu Flondor, artizanul unirii Bucovinei, președintele Consiliului Național Român: „Resimt un sfânt fior ce trece prin inimile noastre! Dar, nu este dat ființei omenești de a fixa în grai viu o astfel de simțire. Numai o rugăciune fără cuvinte, care se înalță la ceruri, îi poate corespunde întrucâtva”. Au trecut 98 de ani de când Iancu Flondor a plecat în nemurire (19 octombrie 1924), însă emoțiile momentului când a semnat actul Unirii vibrează în inimile urmașilor, mai ales pe moșia sa de la Storojineț, unde își doarme somnul de veci, lăsând și bunuri materiale pe lângă înaltele idealuri. Acolo la Storojineț, lângă Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cu o istorie de 235 de ani de la sfințire, îi este mormântul, acolo slujește un părinte cu suflet și conștiință națională, protopopul Vasile Covalciuc. Și tot acolo sunt oameni cu demnitate, ca primarul Ihor Mateiciuk, care respectă valorile naționale ale etniilor conlocuitoare, participă la manifestările organizate de comunitatea românească din oraș.

Foto. Iancu Flondor

Ziua Bucovinei, ca eveniment sărbătorit în spirit național la Cernăuți, a fost inaugurată cu zece ani în urmă de colectivul ziarului „Zorile Bucovinei” și Societatea Jurnaliștilor Români Independenți din Ucraina, redactor-șef al ziarului și președinte al Societății, Nicolae Toma. Al teilea an, de când publicația apare numai online și nu mai deține sediul din centrul Cernăuțiului, de pe strada Kobyleanska (amintim că purta numele lui Iancu Flondor în interbelic), centrul sărbătorii a devenit parohia protopopului Vasile Covalciuc. E un mare noroc, după cum a menționat animatoarea evenimentului, jurnalista Felicia Nichita-Toma, de a-l avea de susținător pe părintele Vasile Covalciuc. Împreună, cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuți, a fost organizată și actuala ediție, Felicia Toma venind cu prinos de carte, un impunător volum despre martirii neamului.

Foto. Declaraţia Unirii Bucovinei cu România în 1918

Poartă și cucernicul slujitor al altarului Vasile Covalciuc sfântul fior, preluat de la marele bărbat al Bucovinei, nepătat în caracter, neînfricat în luptă pentru drepturile neamului românesc din Bucovina. Prin rugăciuni și fapte creștinești protopopul de Storojineț continuă binefacerile despre care se știe că le-a lăsat în urma sa Iancu Flondor. După slujba oficiată împreună cu părintele Constantin de la Igești și preotul bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, evocând faptele înaintașilor, părintele Vasile Covalciuc, s-a referit la nenorocirile de astăzi și la acțiunile caritabile ale comunității bisericești din Storojineț – au fost asigurați cu hrană mai mult de 40 mii de strămutați ucraineni, și acum doamna Maria, preoteasa, are grijă de hrana persoanelor nimerite la necaz și nevoi. Cu modestia ce-l caracterizează, poate n-ar fi dat glas acestor cuvine, însă, acum, în zile de război și biserica trece prin momente dramatice. Suferă oamenii, suferă valorile spirituale și trebuie să se știe că românii sunt milostivi și-și ajută aproapele, indiferent de naționalitate.

Cuvinte de recunoștință, buchete de sincere mulțumiri au fost îndreptate către doamna Consul General al României la Cernăuți, Irina-Loredana Stănculescu, prezentă cu echipa sa – ministrul plenipotențiar Nicolae Dan Constantin, referenții Adrian Iluțan și Gheorghe Cărbune. Cu ajutorul financiar acordat de Guvernul României, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, au fost renovate ambele sfinte lăcașe de pe moșia lui Iancu Flondor – Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și cea cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Onorată de invitație, doamna Irina Loredana Stănculescu a vorbit despre importanța Zilei Bucovinei pentru români și atenția acordată de secretarul de stat, șeful DPR, Gheorghe Florin Cârciu necesităților spiritual-culturale ale comunității românilor din regiunea Cernăuți, precum și din întreaga Ucraină, care este susținută în lupta pentru suveranitate și integritatea teritorială.

Ca și în anii trecuți, 28 noiembrie a fost o zi binecuvântată pentru toți care au venit la mormântul lui Iancu Flondor să le dea onorul artizanilor unirii. De la București a sosit un bun prieten al bucovinenilor, omul de afaceri Dan Filimon, care s-a angajat să sponsorizeze bustul lui Iancu Flondor în parcul central din Storojineț. E un tribut pe care dorește să-l plătească rădăcinilor sale. Recunoaște că întotdeauna a vrut să se întoarcă acasă. Îl cheamă prin părțile noastre glasul sângelui, nu uită că bunicii săi au pornit din aceste locuri. Prof. Ioan Ițco din Câmpulung Moldovenesc, editorul revistei ”Dulce Bucovină”, a sosit împreună cu redactorul acestei publicații, Victor Raiescu, aducând în dar portretul lui Iancu Flondor. Menționăm că dl Ioan Ițco este realizatorul unei galerii de busturi și portrete ale personalităților bucovinene. Trecerea prin punctul vamal Vicovul de Sus – Crasna, de curând deschis, le-a prilejuit oaspeților din România o bună dispoziție. „Am trecut în vreo zece minute, e ceva de vis”, ne-a spus domnul Dan Filimon.

Ziua Bucovinei ne aduce aminte de personalități care ne sunt astăzi drept model de servire țării, oameni ce-și jertfeau moșiile pentru binele poporului. Despre datoria de a lăsa și noi ceva demn posterității a vorbit primarul comunei Ciudei, Anatol Puțu, un om devotat românismului. Poetul Vasile Bâcu, președintele Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu”, a evocat momentele aducerii plăcilor de marmură din Oradea pentru restaurarea mormântului lui Iancu Flondor, precum și fapte mărturisitoare despre generozitatea boierului de la Storojineț. Maestrul fotograf Nicolae Hauca, președinte al Asociației Pro Bucovina, ca întotdeauna, și-a văzut de misiunea sa – cea de a fixa și înregistra momentele semnificative ale sărbătorii. Mai ales, s-a străduit să-i fie ”ascultător” aparatul când a înregistrat-o pe fetița soților Socolovschi. Talentata cântăreață Alueta a melancolizat dorul de casă, ne-a cântat despre Bucovina-floare aleasă și bogățiile fără de moarte – cele ale sufletului. În jurul părintelui Vasile Covalciuc s-au adunat, ca și la alte sărbători, oameni care i se aseamănă în cuget și simțiri – Gheorghe Pojoga, directorul colegiului profesional de pe lângă Universitatea „Ucraina”, gospodarul Gheorghe Motrescu, soții Petru și Mariana David, membrul conducerii Societății „Golgota”, profesorul școlar Ion Gaină de la Horecea Urbană. Suflete pereche a găsit la Storojineț jurnalistul Ilie Pintea, de la Radio România Actualități, care face cunoscut României fețele războiului din Ucraina.

Revenind la istorie, îmi place să repet: Pentru a nu ne despărți niciodată a fost ziua de 28 noiembrie 1918, când Congresul General al Bucovinei a votat Unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu regatul României”. Acest act votat în unanimitate, semnat de Iancu Flondor și Ion Nistor, a reprezentat voința liberă nu doar a românilor, ci a poporului bucovinean.

*

*

Foto. Maria Toacă 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.