June 13, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

O ANTOLOGIE CÂT O BINECUVÂNTARE DE NEAM

13 min read

DIACONESCU-L-ANTOLOGIA2013-copwbAdrian BOTEZ

 

Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume” / “Anthologie der rumanischen gegenwartsautoren aus der ganzen welt”, Starpress 2013 – ctitorită de LIGYA DIACONESCU

 

După apariţiile, unanim salutate, de către mediile culturale, din România, Canada şi de pretutindeni unde există români (cărturari şi patrioţi): „Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume”, STARPRESS, 2011 – ediţie bilingvă, română-engleză, 2011, „Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume”, STARPRESS 2012, ediţie bilingvă, română-franceză, 2012 – iată că, în 2013, a apărut şi „Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume”, Starpress 2013 – „Anthologie der rumanischen gegenwartsautoren aus der ganzen welt”, Starpress 2013(1). Toate trei, puse în operă de acelaşi om, de aceeaşi neobosită scriitoare, eseistă, jurnalistă etc. – Ligya DIACONESCU (printre multe alte merite, este ctitor, proprietar şi director general al revistei româno-canadiano-americaneSTARPRESS RÂMNICU VÂLCEA”). Care elaborează, în Canada, ceea ce febra visului proiectiv îi şopteşte, în România – Românie pe care n-a uitat-o o clipă şi pe care o revede, de câte ori vrea să-şi reîmprospăteze inspiraţia şi imaginaţia!

 

Având în vedere energia incredibilă a acestui “mişcător de cultură” român, doamna Ligya DIACONESCU (care anunţă, deja, apariţia altor două antologii bilingve: româno-italiană şi româno-spaniolă!) – considerăm că este cazul, de acum, să cunoaştem principalele merite ale domniei sale, aşa cum i-au fost sistematizate de o bună cunoscătoare a personalităţii “diaconesciene” – este vorba de o preţioasă colaboratoare a domniei sale – doamna Marry SMITH/CANADA:

Ligya DIACONESCU – Rm.Vâlcea / ROMÂNIA & CANADA

Jurnalist, poet, scriitor, publicist, economist, maestru Reiki

 

Este născută  în 14 iulie 1960, la Bicaz, Neamţ. Deşi plecată des din România, îi place să spună că este româncă şi locuieşte, când nu se află peste ocean, într-unul dintre cele mai frumoase oraşe ale lumii, plin de cultură, dintr-o zonă  preponderent turistică, zona Vâlcii.

 

ESTE:

 • director general al S.C. Starpress SRL Râmnicu      Vâlcea şi al Asociaţiei Internaţionale de Cultură şi Turism, STARPRESS.
 • proprietar al revistei internaţionale, româno-canado-americane      „STARPRESS”-  www.valcea-turism.ro (cu redacţii în România, Canada, USA,      Israel, Italia şi corespondenţi în întreaga lume).
 • proprietar al Centrului de Informare şi Promovare a      Turismului Românesc „Starpress”.
 • membru al Clubului de Presă Transatlantic.
 • membru fondator al „Association des mass-médias et      journalistes d’expression roumaine sans frontière”- 24 sept.2011/      Toronto-Canada.

 

  A FOST:

  • proprietar (1996-2004 al publicaţiilor „Speranţa”       şi al ziarului „Sportul Vâlcean” şi
  • copropietar al cotidianului „Ora” din Craiova .
  • in perioada 1995- 2004 – preşedinte al Fundaţiei „Kamala”       .
  • director şi producator al Festivalului Naţional „Miss       Regina Turismului Românesc” ( ediţiile 2002 / Calimăneşti şi 2003 / Baile       Govora ) organizat în colaborare cu T.V. România Internaţional, Radio       România Internaţional şi Ministerul Turismului.
  • director general al Radio Metronom – Râmnicu Vâlcea       (1994 – 2000).
  • producător a numeroase emisiuni pentru televiziune,       la T.V. Etalon si T.V. Vâlcea 1 (2000- 2006).
  • coproducător la T.V. România Internaţional şi Radio       România Internaţional (2002- 2011).                                                                                                                 
  • producător        al Concursului Internaţional de Poezie Pentru Românii din Întreaga       Lume, „STARPRESS 2010”- ediţia a Il-a
  • producător al Concursului Internaţional de Poezie       şi Proză, Pentru Românii din Întreaga Lume, „STARPRESS “ 2012 (organizat       de Revista Internaţională „Starpress”, al cărei proprietar şi       director general este, în parteneriat cu Radio România Internaţional şi       în colaborare cu mass-media din ţară şi diaspora).

 

 ESTE terapeut şi maestru REIKI din anul 2010, alinând trupurile şi sufletele prietenilor din ţară  şi din străinatate ( luand durerea …cu mâna), cum îi place să  spună buna sa prietenă din Toronto, Elena Buică, care a simţit efectul tămaduitor al tratamentului direct  şi de la distanţă.

 

SCRIITOR:

 

Cărţi publicate:

 

„Sărutul iubirii” – volum de versuri ; -”Jurnalismul – între adevăr şi  minciună; „Prinţişorul Roboţel”- poveşti ,  “Drum”- versuri; Amintiri – Poeme într-un singur vers (editie bilingvă, română-engleză).

 – ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI DIN ÎNTREAGA LUME, STARPRESS 2011, ediţie –  bilingvă – româna – engleză, reuşind să reunească 

        scriitori români talentaţi din intreaga lume, colaboratori ai revistei internaţionale STARPRESS www.valcea-turism.ro.

-Primul volum al Antologiei a fost primit cu mult drag şi interes de românii din intreaga lume , avand loc lansări de carte în California / USA , Nurnberg / Germania, Madrid / Spania , Londra / Anglia, Paris/ Franţa ,Montreal / Canada, Olăneşti, Rm.Vâlcea, Govora – Băi, Călimăneşti, Mangalia, Mamaia, Constanţa, Bistriţa, Iaşi – România.

       -ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI DIN INTREAGA LUME

STARPRESS 2012, volum bilingv – româna – franceză care, ca si primul s-a bucurat de un real succes.

-ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI DIN

INTREAGA LUME „ STARPRESS 2013, bilingvă, română – germană.

 – Românii sunt deştepti, elevaţi şi talentaţi, bilingvă, română-engleză, 2013.

 

Cărţi în curs de apariţie:

 

 

„Cristaloterapia – Pietrele care vindecă”

„Reiki, calea adevărului prin lumină”

„Viorela” – poveşti pentru copii”

 

Poezii pentru copii:

„ABC-ul… Abecedarului”

„Poezia numerelor”

„Zilele Săptămanii”

 

Proză

„Să facem haz de necaz!”.

 

-Incepând din 2011, pune bazele înfiinţării  în Toronto / Canada, împreuna cu bunul său prieten şi colaborator, Eugene Rovenţa, (preşedintele Asociatiei Profesorilor Universitari din Canada – de origine română) prima bibliotecă de carte românească şi un centru de Informare şi Promovare a Turismului Românesc.

– Cu ocazia lansării  ANTOLOGIEI SCRIITORILOR ROMANI CONTEMPORANI DIN INTREAGA LUME,  STARPRESS 2012, la Rm.Vâlcea, Ligya Dioaconescu a primi, din partea Asociaţiei Profesorilor Universitari din Canada, ACRUPO, titlul şi diploma de membru de onoare al Asociaţiei. înmanată de preşedintele ACRUPO, profesorul universitar Eugene Rovenţa din Toronto .

A obţinut numeroase premii şi diplome naţionale şi internaţionale, inclusiv diploma de excelenţă în domeniul cultural (2011) oferită de  Liga Scriitorilor din România, prin preşedintele acesteia, scriitorul Alexandru Florin Ţene.   In 2012 a obţinut Premiul Ligii Scriitorilor 2011, pentru ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMANI CONTEMPORANI DIN INTREAGA LUME „ STARPRESS 2011.

 ZIARIST proprietar şi director general al Revistei Internaţionale STARPRESS / romano-canado-americane, cu, corespondenţi în întreaga lume. Colaborator a numeroase ziare şi reviste din ţara şi strainatate, din care amintim: Gandacul de Colorado / USA, Phoenixmission – USA,,Agero-Stuttgart / Germania, Aşii Romani / Germania, Candela / Canada, RomanianVip / Australia, Saltmin / USA etc.

–     Incepand din luna mai 2011, la invitaţia CLUBULUI DE PRESA TRANSATLANTIC, Ligya Diaconescu şi Revista STARPRESS fac parte din acesta, acceptând, cu multă plăcere, propunerea  făcută de Clubul de Presă Transatlantic.

–     Este  membru fondator al AMJRF- Asociatiei Mondiale a Jurnaliştilor Români de pretutindeni -”Association des mass-médias et journalistes d’expression roumaine sans frontière”, înfiinţată la 25 septembrie 2011, la Toronto / Canada.

–      Ligya Diaconescu este partener prin revista STARPRESS www.valcea-turism.ro – pe care o conduce, în proiectul internaţional „ FEM21 PROJECT About the project FEM21 The project FEM21-Women’s Voices and Ways of Perceiving Them in Europe via Culture, Traditions, Diversity and Friendship is a EU Grudtvig project organized by ARIADNA-Romanian Women Journalist Association, Connexion Roumanie Association France and Romanca Society, Great Britain, during 2011-2013,  funded by Grundtvig programme”. (biografie de Marry SMITH / CANADA)

 

***

„Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume”/ “Anthologie der rumanischen gegenwartsautoren aus der ganzen welt”, Starpress 2013 – reuneşte, în paginile ei, scriitori români ale căror nume le vedem destul de rar în diacţionarele de scriitori, apărute în România. Noi socotim să distinsa doamnă Ligya  DIACONESCU nu este doar scriitoare, jurnalistă, filantrop de elită etc. – ci, în primul rând, este un om de cultură şi un gânditor, care reflectează, cu realism, luciditate  şi maturitate, asupra stării de lucruri din România ultimilor zeci de ani. O ţară frumoasă şi cu oameni deştepţi şi talentaţi – dar şi cu mult prea multe cabale şi “cumetrii culturale/literare”. De aceea, şi-a propus să depăşească limitele (extrem de relative şi volatile!) ale “celebrităţii” – şi s-a apucat să selecteze, pentru antologiile domniei sale, voci  scriitoriceşti şi talente autentice, pe care consideră că este bine (pentru axiologia culturii româneşti!), să le susţină, să le stimuleze şi promoveze. Nu suntem siguri, fireşte, că absolut toţi/ toate persoanele, supuse/supuşi selecţiei axiologice a domniei sale, sunt, a priori, genii scriitoriceşti, sau viitori ARHEI ai culturii valahe. Ceea ce este, însă, mai mult decât evident – este faptul că doamna LIGYA DIACONESCU a salvat, de la un anonimat nedrept şi dureros, şi a dăruit Duhului valah (“ale Tale dintre ale Tale”!) multe nume şi multe mostre de autentică scriitură inspirată, în limbă româneasco-valahă. Că a reuşit, cu fiecare antologie, să demonstreze dezastrul criticii româneşti contemporane, starea extrem de sensibilă (“critică”!), în care criticii, care-şi zic “de profesie” (mai cu seamă, dintre cei bucureşteni!) au adus literatura românească: foarte aproape de haos axiologic şi  faliment artistic, încurajând impostura şi “cumetriile literare/culturale” (a se vedea scandalul  ICR/Patapievici, departe de a fi limpezit!), de cea mai joasă speţă, de cel mai grosier mahalagism! Lipsa unui mediu cultural-critic a creat, în România, confuzii extrem de grave, privind diferenţa între valoarea autentică şi promovarea trâmbiţată, a “neamurilor” şi a protejaţilor, în cadrul USR. Şi chiar o gravă stare de corupţie (să zicem deocamdată, doar…morală! – …cu toţii ştim, însă, că nu se opreşte coprupţia la nivelul moral! –  dar acest nivel este, după opinia noastră, cel mai explozivo-catastrofal!). Antologiile (pline de prospeţime şi vigoare!) ale doamnei Ligya DIACONESCU – pun în evidenţă, prin contrast, culoarea nesănătoasă a chipurilor culturii româneşti şi lipsa de igienă moral-spirirituală, din mediul scriitoricesc oficial, din România zilelor noastre.

…De exemplu, să promovezi pornografia (a se vedea cazul dlui Mircea Cărtărescu, sau cel al dlui Mihail Gălăţanu!), în dauna geniului şi a Arheului Naţional VALAH  Aminul/Eminescu…!

„Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume” / „Anthologie der rumanischen gegenwartsautoren aus der ganzen welt”  conţine (în cele 350 de pagini ale ei) 36 de nume de poeţi (cu “mostre” poetice, de obicei, convingătoare!) şi 20 de nume de prozatori români (cu “mostrele” de proză aferente – unii prozatori, precum sfinţia sa, preotul DUMITRU ICHIM, din Ontario, Kitchener/CANADA, fiind prezenţi la ambele secţiuni – POEZIE şi PROZĂ), dintre graniţele României şi din Diaspora.

Antologia beneficiază de trei prefaţatori: Elena BUICĂ  (Toronto/CANADA – iată cât de elegant exprimată, dar, în acelaşi timp, cât de pertinentă opinie dezvoltă domnia sa, în legătură cu antologia de faţă: “E un act de curaj şi pentru efortul de a depăşi ierarhiile elaborate pe criterii mai vechi, căci autoarea are o viziune personală, desigur, perfectibilă, dar care îi aparţine şi după care se ghidează”), Gabriela CĂLUŢOIU SONNENBERG (Benissa/SPANIA – ale cărei afirmaţii vin, cumva, în continuarea opiniei distinsei doamne Elena BUICĂ, aducând viziunea asupra beneficiilor apariţiei unei astfel de antologii, până la consecinţele finale: “Promovarea, mediatizarea şi distribuţia Antologiilor, peste tot în lume, e, de fapt, etapa cea mai laborioasă a ambiţioasei întreprinderi”), Adrian BOTEZ (Adjud/ROMÂNIA).

Antologia doamnei LIGYA DIACONESCU îi face cunoscuţi lumii germano-gotice pe 55 dintre cei mai luminaţi creatori, întru Logos-ul valaho-getic – Logos zburătăcit (prin vorbitorii săi), de viforul vremilor, în toate colţurile bătrânei Terre, până la „capătul lumii”: unii îşi au (deja) casa şi Duhul liniştite chiar lângă vatra gotico-germană (Adalbert Gyuris, Viorel Băetu, Mihaela Claudia Pop, Michael Cutui etc.) – alţii, cu spor (nu-n van!) mâna-şi „lunecă pe Liră” ceva mai depărtişor… – înşirându-şi rănile Diasporei din Spania (Gabi Sonnenberg) şi Anglia (Ionela Flood, John Gardner…), până în U.S.A. (Florentin Smarandache, Virgil Ciucă, Stelian Platon), Canada (Elena Buică, Iacob Cazacu-Istrate…), Australia (Mihaela Cristescu)…

 

Sunt prezente, fireşte, în această luptă pentru afirmarea Logos-ului Valah, şi multe nume cunoscute, ale unor creatori consacraţi (rămaşi în bătaia văpăilor Vetrei Strămoşeşti!) din România, dar şi din ultragiata Moldovă de peste Prut: Doina Postolache, Tatiana Dabija („Rep. Moldova”), Victor Burde (Alba Iulia), Victoriţa Duţu, Emil Lungeanu şi Ştefan Lucian Mureşanu (Bucureşti), Mizgan Gheorghe (Bistriţa Năsăud), Laurian Lodoabă şi Liliana Ardelean (Timişoara), Dora Alina Romanescu (Mangalia) etc. etc.

 

Poezie şi proză, stih rânduit pe verticală şi stih evadat (nărăvaş!) pe orizontală. Talent fulgurant şi Furtună de Vise. Realism şi Crivăţ Reactiv, faţă de o lume excesiv de proteică şi împotriva tendinţelor acestei lumi de a se „vărsa” plămada alchimică (precum un Ucenic Vrăjito, răpit şi sortit pierzaniei, de vârtejul propriilor patimi – depăşit uluitor fiind de Stihii Malefice!), peste marginile trasate de divinitate – spre jalnică şi prepuielnică autosuprimare…

 

O literatură valahă care, dacă va fi cunoscută (şi Duhul limbii germane-surori ne poate mult ajutora!), va sta mărturie, lumii întregi („multului rotund”, cum zice Coşbuc!), că soluţiile ontologiei umano-divine, de pe Terra, prin Magia Verbului – stau în Nordul Valah. Sau, măcar, ŞI în Nordul Valah – Ultima Thule fiind, de fapt, Calea spre Hiperboreea Traco-Dacică.

 

N-am dori să naştem, Doamne fereşte, zâzanii, prin citările selective ale frânturilor de poeme ori de scrieri în proză, cernute prin subiectivitatea noastră (inerentă!) – dar nici nu se face să prezinţi o carte, fără…ceea ce conţine cartea, măcar ca “întărâtare”/chemare/îndemn la lectură. Şi la admiraţie a orfismului valah, “de oriunde ar fi el iscat şi venit”! Aşa că, asumându-ne, conştient, inconvenientele selecţiei, vom scoate în evidenţă câteva texte.

 

Primele texte care ne-au “sărit în ochi” sunt, în mod paradoxal, tocmai cele ale…”părintelui PARADOXISMULUI mondial”: dl prof. univ. dr., de la Universitatea din New Mexico – FLORENTIN SMARANDACHE (prezent la secţiunea de Proză). Şi “săritul în ochi” nu este chiar întâmplător: pentru noi, extrem de ciudat este ca acela ce-l combate pe Albert Einstein, prin mijloace matematice şi fizice genialoide, să gândească şi scrie maxime/aforisme (cu conţinut paradoxal, “bien sür”!), de o atât de nobilă sensibilitate: “Nu doar să cunoşti lumea, ci să poţi s-o şi schimbi”, “Să renaşti din înfrângere, ca un vulture ridicat din mocirlă”, “Beau zborul unei paseri”, “Iarba arde sub privirile roşii ale macilor” , “Aura mea se strică-n plâns”etc.

 

Nu la fel de surprinzătoare, dar la fel de plăcute sunt re-citirile de versuri lirico-epico-parabolice, ale preotului DUMITRU ICHIM (Ontario, Kitchener/CANADA): “Atât de singur era Iov,/uitat de toţi, sub un salcâm,/dar într-o seară/păianjenul, prietenul de sus, /pe-un fir de borangic,/ se coborî ca de pe-un alt tărâm…” (cf. Iov cel nou îşi a rămas bun).

 

Vigoare şi sensibilitate lirică, nuntite în stihurile doamnei IONELA FLOOD (Londra/ANGLIA): “Mă doare orgoliul/mai pe la tâmple,/uşurel (…) Mi-e dor /de-o aşteptare clară/Pe care doar străbunii o mai ştiu/Prin veacuri roase/De erori banale” (cf. Aşteptare).

 

Sorescianism, original adaptat şi puţin cinic, în viersuirile domnului LAURIAN LODOABĂ (Lugoj/ROMÂNIA): “din piciorul de lemn /al bunicului/ am cioplit fluiere…” (cf. Lemn de fluier).

 

Aproape de aceeaşi linie, dar mai “nervos” laconic-esenţială – doamna MARIANA ZAVATI GARDNER, Londra/ANGLIA): “Prezent din ce-a fost/Viitor din ce este/În oraşul cu omizi/se stropesc chimicale” (cf. Oraşul cu vise).

 

„Idem” avântat, din banal în simbol – VIOREL BAETU/MICHAEL CUŢUI, Aschaffenburg/GERMANIA: “Nu i-a fost uşor, nu i-a fost deloc uşor,/La televizor totul pare simplu…” (cf. Jocuri cu soarta).

 

Tribun rebel, poet vaticinar (şi păgân… – dar bun meşteşugar într-ale stihului!) – este domnul VIRGIL CIUCĂ, New York/SUA: “Popor român, urmaş de daci,/Trezeşte-te din amorţire,/Nu mai cerşi la sfinţi şi vraci,/Aspiră la reîntregire (…) Ţine visul unirii treaz,/Recheamă-ţi oastea de la vatră” (cf. Apel pentru reîntregire).

 

La fel de vehement, de înflăcărat de gândul Patriei şi Neam – dar profund religios şi intens liric, raportat la… “predecesorul” său (între paginile antologiei), Virgil CIUCĂ…– domnul IACOB CAZACU-ISTRATI, Toronto/CANADA: “Doamne, ştii tu cine domneşte azi în lume?/Trădarea, Doamne, n-ar mai avea nume!/Trădarea de fraţi, de cântece, de grai şi ram/Şi cea mai mârşavă trădare – de ţară şi neam” (cf. Doamne, ştii tu?!).

 

Un Poet vizionar, profund orfic şi cu vizualizări diafano-serafice – EUGEN AXINTE, Braşov/ROMÂNIA: “Te uită! –  Rostirea cenuşii s-alege/în somn  plutesc heralzii nuferi//e timpul să dăm ascultare/tăcerii ce zace pe lespedea sură” (cf. Sub punţile veghei).

 

Lirism modern “aşternut” (pe pagină) şi imagini tradiţionalist-“gândiriste”, la domnul VICTOR BURDE, Alba Iulia/ROMÂNIA: “Azi oapte, Te-am vizitat Doamne,/fără să te anunţ!/M-au furat visul şi clipa de rugăciune/(…)Port încă în mine Icoana Cerului,/aidoma unui izvor viu” ( cf. Icoana cerului).

 

Întrucâtva, la fel de mistico-hieratic, dar mai heraldică, în expresie – doamna MIHAELA CLAUDIA CONDRAT, Tubingen/GERMANIA: “două trupuri/în lumina apusului/vom porni/scuturându-ne de povara/plictiselii/uniţi/de epifanica lumină/de legămintele noastre/şoptite”… (cf. Logodna).

 

Postmodernism şi neomodernism, la ADALBERT GYURIS, Augsburg/GERMANIA: “Tu eşti încă în trecutul meu,/Poate te gândeşti şi tu la mine./Doar noaptea în visele mele/Ajung uneori la tine” (cf. Uneori…).

Ne oprim aici “exemplarizarea”/exemplificarea/tipologizarea scriitorilor antologaţi! – cu scuzele de rigoare, faţă de cei ne-amintiţi, aici, fireşte. Dar (ne-)amintirea (selectivă) dintr-o recenzie este condiţia sine qua non a existenţei respectivei recenzii…!

Dacă doar atâtea ar fi tipurile de Poezie, dezvoltate de Duhul Valah (dar antologia de faţă conţine mult mai multe comori şi “amprente” scriitoriceşti!) – şi încă am fi campionii mondiali ai ORFISMULUI POETIC!

Da, cu mici excepţii, selecţia acestui “mecena” feminin (care este doamna LIGYA DIACONESCU) s-a dovedit, prin  antologia de faţă, o  cvasi-continuă revelare/epifanie de alese, de celeste roade, de stele orfice! Ele/roadele poetice/stelele poetice, strânse de această sibilinică şi minunată făptură, cu care Dumnezeu a binecuvântat Plaiul şi Duhul Românesc (distinsa doamnă LIGYA DIACONESCU) – vor sta mărturie, la Tronul Dumnezeiesc, că Neamul Valahilor (ca şi mulţi, inexplicabil, mistic de mulţi! –  dintre valahi!) “este născut Poet”!

Dumnezeu să binecuvânteze şi urmarea/urmările, întru această operă de antologare, operă profund revelatorie de Duh ORFIC Românesc/Valah!

—————————————————————-

1. Ligya Diaconescu, “Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume”, Starpress 2013 – “Anthologie der rumanischen gegenwartsautoren aus der ganzen welt”, Starpress 2013, Editura Fortuna, 2013.

 

Prof. dr. Adrian BOTEZ

Adjud

Iulie 2013

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.