December 10, 2023

Curentul International

Curentul International Magazine

Scrisoare pastorală

22 min read

 Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi

Anul X(2011), nr. 221 (1 – 15 Ianuarie)

 

 

              Dragii mei enoriași!

              La cumpănă de ani La mulţi ani!  Sănătate, bucurii, belşug şi bunăstare să fie în casa şi în viaţa Dumneavoastră!  Fericirea să poposească în sufletul fiecăruia!

              Prin voia lui Dumnezeu, iată că am păşit şi în anul 2012! Îi mulţumim pentru tot şi pentru toate, căci fără El suntem praf şi pulbere. Atât cât vrea El mai fiinţăm pe acest pământ, ne mai bucurăm de fiecare zi ce ne-o dăruieşte, de fiecare anotimp, de fiecare clipă fericită, pe care mai avem prilejul s-o trăim!

              Vă mulţumim cordial tuturor pentru tot sprijinul ce ni l-aţi dat în cursul anului 2011! Vă mulţumim tuturor celor care ne-aţi primit cu colindul, atâtla Crăciun, cât şila Bobotează, după datina străbună, ca nişte adevărate  familii de creştini! Vă mulţumim cordial pentru darul ce ni l-aţi făcut, fiecare după voia şi posibilităţile ce le-a avut, dar mai ales pentru bunăvoinţa creştinească şi românească. Să dea Dumnezeu să vă găsim pe toţi sănătoşi şi cu voie bună mulţi ani de aici înainte!

              La cumpănă de ani, se cuvine să facem un scurt bilanţ  fiecare dintre noi cu privire la viaţa noastră, la familiile noastre, la speranţele ce le avem de viitor. Dacă n-ar mai fi sărbătorile şi rânduielile acestea ale anotimpurilor, viaţa ar fi ca o lungă călătorie fără popas. Aşadar, să ne oprim un pic în lungul drum al trecerii noastre prin lume şi să ne facem un examen de conştiinţă fiecare. Să ne imaginăm că derulăm filmul vieţii noastre de până acum, cu toate ale sale bune şi rele. Să ne imaginăm, de asemenea, că la acest film ar privi şi Dumnezeu. Ia gândiţi-vă, aţi găsi vreo scenă în acel film de care să vă fie frică, ori să vă roşească obrazul la gândul că va vedea-o  Cel de Sus?  Sau chiar şi numai ceilalţi semeni ai Dumneavoastră?! E o grea încercare. Căutaţi, de asemenea, să socotiţi dacă aţi făcut tot ce a depins de Dumneavoastră ca propria familie să dureze, ca soţul, soţia, copiii, părinţii, socrii, cumnaţii  Dumneavoastră să aibă o rază de fericire, când s-au aflat în preajma Dumneavoastră, când aţi vorbit, când aţi muncit împreună. Vedeţi dacă aţi făcut vreo fărâmă de bine cuiva, dacă v-aţi făcut întotdeauna rugăciunea, dacă sunteţi împăcaţi cu Dumneavoastră înşivă, cu cei din jur şi, mai ales, cu Dumnezeu. Încercaţi să vă imaginaţi că în clipa următoare aţi fi chemaţi înaintea lui Dumnezeu, că v-ar sosi ceasul cel din urmă. Aveţi, oare, bagajul făcut? Sunteţi, într-adevăr, pregătiţi de marea călătorie?  Aveţi suficiente argumente ca să vă apăraţi la dreapta judecată pentru faptele săvârşite în această viaţă?  Sunt câteva întrebări, pe care ar trebui să ni le punem fiecare dintre noi la această cumpănă de ani. Faceţi planuri pentru familia Dumneavoastră, dar ţineţi seamă şi de ceilalţi membrii ai familiei. Vedeţi dacă şi lor le place şi dacă sunt de acord cu ceea ce vreţi să faceţi. Numai aşa va fi armonie şi unitate în casa Dumneavoastră şi nimănui  lehamite nu-i va fi, că staţi sub acelaşi acoperiş!  Dumnezeu să vă ajute  şi să fie bine!

*

              Realizări și perspective. A mai trecut un an şi în viaţa parohiei  noastre. Mulţumesc lui Dumnezeu că am fost împreună şi că am mai reuşit să realizăm câte ceva. Au fost şi momente fericite şi mai puţin prielnice, dar le-am depăşit cu bine. Făcând un scurt bilanţ, putem spune că ne-am propus la începutul anului trecut, conform ,,Scrisorii pastorale” nr. 197, să  continuăm să publicăm şi să difuzăm cărţi pretutindeni, unde va fi fost nevoie de ele. Am făcut acest lucru şi am reuşit  să publicăm următoarele cărți: Pr. Al. Stănciulescu-Bârda și Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Studii Teologice”(1929-2008)(806 pag.), ediția a II-a; Angela Ploscaru, Imperiul luminii, vol. III(97 pag.) ; Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. IV(474 pag.) ; Gr. Maerean, Chemări la Domnul, vol. VIII(176 pag.) ; Anton Pann, De la lume adunate și iarăși la lume date, ed. A II-a(193 pag.) ; Pr. Ioan Sfetcu, Predici, ed. a II-a(312 pag.) ; Vămile Văzduhului, ed. a V-a(64 pag.) ; Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Nicolae Iorga. Concepția istorică, ed. a II-a(370 pag.) ; Colinde din Transilvania, vol. IV(236 pag.) ; Ghidul elevului creștin, ed. VI(24 pag.) ; Viețile Sfinților, vol. II(560 pag.) și Pr. Al. Stănciulescu-Bârda și Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Ortodoxia”(1949-2008)(556 pag.).  Aşadar, 12 cărţi în 12 luni. Mai mult n-am putut! Am răspândit mii de exemplare din aceste cărţi în ţară şi străinătate, în ţări precum : Grecia, Cipru, Moldova, Franţa, Germania, Suedia, Olanda, Italia, Spania, Belgia, Canada, S.U.A., Australia etc. Am donat 500 exemplare din Viețile Sfinților, vol. I fiecărei familii din parohie, cât şi celor din afara parohiei care ne-au ajutat. Cartea a  plătit-o  Doamn Mariana Brăescu din București cu 7. 000 lei. Am reușit  să publicăm, cu ajutorul Domnului Primar George Bazavan, vol. II din cartea Viețile Sfinților, pe care am început deja să o donăm familiilor din Malovăț și celor din afara parohiei, care ne-au ajutat în cursul anului 2011. Reamintim în acest sens că prețul acestei cărți a fost de 7.000 lei, bani pe care i-a achitat Domnul Primar George Bazavan. Am reuşit să publicăm din două în două săptămâni ,,Scrisoare pastorală”, să v-o trimitem Dvs., fiecărei familii, celor ce ne-au ajutat cu mai mult de 50 lei din ţară şi străinătate, iar prin internet gratuit tuturor celor ce ne-au solicitat. În momentul de faţă, publicaţia noastră a depăşit tirajul de 800 ex. şi tirajul creşte aproape în fiecare zi, existând solicitări în acest sens din ţară şi din străinătate.  ,,Scrisoarea pastorală” a fost preluată și republicată, parțial sau în întregime, de diferite publicații din țară și străinătate. În acest sens mulțumim cordial Domnului Moraru, redactor la ,,Observatorul” din Toronto(Canada), care a avut grijă ca număr de număr din ,,foaia” noastră să apară în paginile prestigiosului ziar româno-canadian. Am reușit să publicăm numeroase articole și studii în reviste și volume apărute în țară și străinătate, după cum s-a putut vedea și în ,,Scrisoare pastorală”. Ne-am propus să continuăm tradiţia instituită în parohia noastră de a dona pâine enoriaşilor veniţi la biserică în duminici şi sărbători, cât şi unor bolnavi şi bătrâni din sat şi am reuşit în mare parte. Astfel, am donat: în Ianuarie: 457 pâini; în Februarie: 503 pâini; în Martie:  536 pâini; în Aprilie: 555 pâini; în Mai: 450 lei; în Iunie: 436 pâini; în Iulie: 563 pâini; în August: 560 pâini; în Septembrie: 435 pâini; în Octombrie: 532 pâini; în Noiembrie: 436 pâini; în Decembrie: 289 pâini. În total, în 2011 s-au donat  5752 pâini, în valoare de 5.177 lei. Această activitate a fost îngreunată de faptul că o vreme brutăria din comună a fost oprită, iar aprovizionarea la biserică a fost destul de dificilă. Nu am donat pâine în marile Sărbători ale Paștelui, Crăciunului, Anului Nou și Bobotezei. Am donat copiilor participanți la slujbe, în plus, dulciuri în fiecare duminică și sărbătoare de peste săptămână, cât și de Sărbătorile Crăciunului și Anului Nou. Ne-am propus şi am reuşit să acordăm ajutoare în bani unor enoriaşi ai parohiei noastre aflaţi în situaţii dificile, fie din cauza stării de sănătate, fie din alte cauze nenorocite ce s-au abătut peste ei. Am acordat ajutoare pentru Catedrala Neamului din București în valoare de 1.330  lei. Ne-am propus să menţinem serviciile gratuite şi am reuşit, iar contribuţia de cult să fie ca şi în anii trecuţi după principiul: fiecare dacă poate şi cât poate, preotul fiind la dispoziţie tuturora, indiferent dacă au achitat ceva sau nu 24 de ore din 24, şapte zile din săptămână şi 365 de zile din an. În rest a fost liber!

              Am reuşit să văruim exteriorul bisericii de la Malovăț și să cumpărăm materialul pentru extinderea gardului cimitirului de la Malovăț. Am reușit să facem curățenie generală la ambele cimitire în primăvară și curățenie generală la amândouă bisericile după Paști.  Am distribuit anul trecut 500 calendare de perete şi 323 kg. lumânări. Prin strădania și cu cheltuiala Domnului Primar George Bazavan, s-a construit în hotarul parohiei noastre una din cele mai impunătoare troițe din județ, așa cum poate fi văzută pe coperta vol. II din Viețile Sfinților. Am reuşit să dăm câteva filme cu conţinut religios în bisericile noastre.  Am spovedit şi împărtăşit de-a lungul anului aprox. 700 enoriași, dintre care aproximativ 200 au fost copii. Am oficiat 13 botezuri, 10 cununii și 25 înmormântări. Cei botezați și cununați au fost și din alte localități, dar cei decedați au fost numai din parohie!

              Preotul Dumneavoastră a continuat să predea Religia la școlile din comuna Malovăț, deși ,,frații” s-au făcut luntre și punte să-l elimine din învățământ. De! A participat la mai multe întruniri ştiinţifice în ţară. O fi mult, o fi puțin, Dumnezeu știe ! Atât am putut face !

              Încheiem anul cu toate datoriile achitate față de forurile superioare  și alte instituții, cu salarizarea la zi și cu un sold mulțumitor. Slavă Domnului pentru tot și pentru toate !

               Dacă Dumnezeu ne va ajuta şi Dvs. îmi veţi fi alături, vom reuşi să mai facem multe lucruri bune împreună, spre slava lui Dumnezeu. Dorim să continuăm publicarea şi răspândirea cărţilor religioase; să continuăm să scoatem şi să vă trimitem ,,Scrisoarea pastorală”; să distribuim gratuit fiecărei familii din parohie şi celor ce ne-au  ajutat cartea Viețile Sfinților, vol. II și să găsim binevoitori care să suporte costul vol. III, pe care să-l tipărim și să vi-l donăm de Crăciun, anul acesta; să dăm cât mai multe filme cu conţinut religios; să fim prezenţi în presa scrisă şi pe internet cu cât mai multe contribuţii; să cumpărăm şi să instalăm un clopot mai mare la biserica din Malovăţ; să organizăm mai multe excursii cu caracter religios; să continuăm cu donarea pâinii  în duminici şi sărbători; să menţinem serviciile gratuite şi contribuţia de cult la aprecierea fiecăruia; să putem să acordăm ajutoare celor bolnavi, neputincioşi şi tuturor celor  loviţi de nenorociri; să intensificăm activitatea pastorală şi misionară; să vopsim acoperișurile bisericilor de la Malovăţ și Bârda; să construim  gardului la extinderea cimitirului de la Malovăț; să mărim numărul participanţilor la slujbe şi multe, multe altele, despre care vom vorbi pe parcurs. Dumnezeu să ne ajute!

*

               Plugușorul. Domnul Ioan Miclău  din Cringila(Australia), căruia parohia noastră i-a publicat vreo șase cărți până în prezent, ne-a trimis un colind de Plugușor, pe care ne face plăcere să-l publicăm:

 


,,Aho, aho, copii și frați,

Unchi, mătuși, veri și cumnați,

Muncitori și cărturari,

Țarani și parlamentari,

Brokeri și investitori,

Nou veniți și fondatori,

Militari, doctori, studenți,

Promovați și repetenți,

Scafandri și alpiniști,

Infractori și politiști,

Vânzătoare și șoferi,

Angajatori și șomeri,

Copii, tineri și bătrâni,

Într-un cuvânt: FRAȚI ROMÂNI-

Stați puțin și nu mânați

Și urarea-mi ascultați:

Anul care va să vină

Va fi un an de lumină,

Cocoșii vor sparge zorii

Anunțând investitorii,

Care vor sosi la noi,

Mulți, măi, frate, un puhoi!

Unii mici, alții mai mari,

Numai EURO și dolari!

Va spori val dupa val

Aportul de capital.

Acțiunile în sus s-or duce,

Toți vor dori să le-apuce,

Indicii-or avea tendința,

De creștere în neștiință,

Vor fi doar o feerie

Și-or uita de teorie.

Noi toți vom fi în priză

Și-om uita complet de criză.

Din mormanele de fiare

Ridica-vom în picioare

Fabrici multe și uzine,

Tractorașe și combine!

Și în fiece cartier

Nu va fi nici un șomer,

Iară foștii căpșunari

Se vor face funcționari,

Gestionari abili de parcuri,

Șefi la câinii puși în țarcuri!

Pensiile vor urca,

Prețurile vor scădea,

Se va majora chenzina,

Se va ieftini benzina.

Medicamentele toate

Vor fi bine compensate!

Veți trăi și veți vedea

Că toate s-or îndrepta!

M-am luat cu urătura

Și nu îmi mai pot ține gura!

Bată-vă pe toți căldura,

Mâncarea și băutura!

Și la anul când venim,

Sănătoși să vă găsim,

Avutul să vi-l sporiți!

LA MULTI ANI! FITI FERICITI!!!”


           Îi mulțumim Domnului Ioan Miclău, îi transmitem aceleași bune, urări și-i amintim un cunoscut proverb românesc: ,,Flămândul codrii visează și vrabia mei!”

 

*

 

            Contribuția de cult. După cum știți, am început strângerea contribuției de cult pentru 2012 de la 1 Decembrie 2011. Am continuat să respectăm principiul : fiecare dacă vrea și cât poate. Contribuția,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 așadar nu este obligatorie, nu este în sumă fixă, iar serviciile religioase sunt gratuite, indiferent dacă cineva a achitat sau nu ceva pentru contribuția de cult. Până la 15 Ianuarie, respectiv până la închiderea prezentei ediții, în Malovăț au achitat contribuția de cult 87,42%; în Bârda au achitat 83,64%. La nivel de parohie, au achitat 86,20%. E un procent foarte bun. Vă mulțumim cordial. Contribuția de cult achitată s-a situat între 1 leu și 222 lei(Popescu Ion). Nu trebuie uitat, însă, că Domnul Primar George Bazavan, pe lângă contribuția de cult, a achitat și a doua rată pentru Viețile Sfinților, în valoare de 3.500 lei. Dintre fruntași, menționăm următorii:  

 

             a)În Bârda: I. Popescu Ion: 222 lei; II. Bobocea Savu: 162 lei; III. Sfetcu Bebe: 152 lei; IV. Pană Atena: 151 lei; V. Botoșan Dumitru: 122 lei; VI. Rolea Pantelie, Ivașcu Vasile și Curea Gigi: 116 lei; VII. Luca Nică: 111 lei; VIII. Dragomir Bădiță și Gârbovan Ion: 110 lei; IX. Horodnic Tudor: 108 lei;  X. Rolea Ion: 106 lei; XI. Anghel Domnica: 105 lei; XII. Sfetcu A. Aurel și Bufan Dumitru: 102 lei; XIII. Boroancă Ilie: 101 lei; XIV. Dragomir Nicolae, Cimpoieru Elena, Luca Gheorghița, Mihăescu Nicolae, Sfetcu George și Sfetcu Sorin: 100 lei; XV. Dragomir  Gheorghe: 90 lei; XVI. Stănciulescu Ion: 82 lei; XVII. Ivașcu Ion, Sfetcu Dumitru: 80 lei; XVIII. Mema Ștefan: 78 lei; XIX. Rolea Maria: 72 lei; XX. Pavel Traian: 71 lei; XXI. Luca Ion(Nelu): 67 lei; XXII. Gârbovan Nicolina: 66 lei; XXIII. Curea Cristi și Mema Ion: 65 lei; XXIV. Luca Dumitru și Coman Elena: 62 lei; XXV. Duțoniu Gheorghe și Turlacu Emil: 61 lei; XXVI. Dăescu Virgil, Stoica Virgil, Botoșan Elena, Malescu Gheorghe, Gheran Paraschiva, Rolea Constantin(II), Tănase Maria și Mucioniu Ion: 60 lei; XXVII. Ploștinaru Ionel: 58 lei; XXVIII. Butoi Ion, Luca Jana, Luca Elena și Curea Anica: 55 lei; XXIX. Drăghia Tudor și Rolea Marina: 54 lei; XXX. Mema Margareta: 53 lei;  XXXI. Curea Viorel și Sfetcu N. Aurel: 52 lei; XXXII. Anghel Nicolae, Ivașcu Ilie, Gârjoabă Pompilia, Curea Ghiță și Luca Constantin: 51 lei; XXXIII. Fruntelată Gheorghe, Cimpoieru Tănase, Luca Domnica, Luca Aristița, Luca Ana, Luca Gica, Luca Sanda, Stănciulescu Victor, Duțoniu Valentin, Luca Maria(II), Gheran Pantelie, Sfetcu Doru, Cola Emilia, Rolea Drina, Trocan Dumitru, Stoichină Gheorghița, Mema Gigi, Avram Dumitru, Șonea Floarea, Stănciulescu Olimpia și Mucioniu Gheorghe: 50 lei.

 

              b)      În Malovăț:  I. Bazavan Gheorghe(Ieleșnic): 213 lei; II. Rachiunoiu Grigore: 210 lei; III. Glavan Dumitra: 207 lei; IV. Mănescu C. Vasile: 200 lei; V. Ungureanu Gheorghe: 162 lei; VI. Bobiț Gheorghe: 160 lei; VII. Surugiu Eugenia: 154 lei; VIII. Mănescu Constantin: 150 lei; IX. Bazavan George(primarul): 142 lei; X. Popescu V. Constantin: 136 lei; XI. Manolea Emanoil: 130 lei; XII. Tărăbâc Lucian(I): 129 lei; XIII. Ungureanu Constantin, Popescu Angelu, Oproiu Petre și Munteanu Nicu: 126 lei; XIV. Coman Vasile și Vasilescu Petre: 125 lei; XV. Baltac Alexandru: 122 lei; XVI. Coman Constantin, Tărăbâc Grigore și Dima Vasile: 120 lei;  XVII. Manolea Nicolae și Teșilă Elisabeta: 116 lei; XVIII. Tărăbâc Lucian(II): 115 lei; XIX. Surugiu N. Ion(Nelu): 114 lei; XX. Căprioru Gheorghe, Iordache Mihai, Crumpei Gheorghe, Tănase Osiac-Dumitru și Căpeț Angela: 111 lei; XXI. Popescu Ștefan, Popescu Marga, Bucică Bebe și Munteanu Iorgu: 110 lei; XXII. Almichi Ilie și Pereanu Viorel: 107 lei; XXIII. Ciobanu Gheorghe, Pirici Constantin, Munteanu Gheorghe și Lupșa Dumitru: 106 lei;  XXIV. Bobiț Gh. Ion, Paicu Mariuța și Meilă Costel(I): 105 lei; XXV. Glavan Dumitru și Ciurel Dumitru: 101 lei; XXVI. Cosma Cristina, Almichi Constantin, Borugă Ion și Meilă Nicolae: 100 lei; XXVII. Badea Constantin: 96 lei; XXVIII. Ionașcu Maria și Odoleanu Valeriu: 85 lei; XXIX. Popescu Mihai și Crașoveanu Valeriu: 81 lei; XXX. Mănescu Dumitru, Ungureanu Mircea, Băleanu Ioana, Manolea Natalia și Oproiu Gheorghe: 80 lei; XXXI. Badea Nicolae și Surugiu Gh. Mihai: 76 lei; XXXII. Giurescu Lucreția: 72 lei; XXXIII. Manolea Grigore, Borcilă Elena(II), Guran Aurel(I) și Ciută Romulus: 71 lei; XXXIV. Micu Valeriu, Băleanu Petre, Ghilerdea Sevastian, Ștefu Constantin, Almichi Ion, Voican Petre și Surugiu I. Mihai: 70 lei; XXXV. Mănescu Elena: 69 lei; XXXVI. Nistor Maria, Baltac Ion și Ciolacu Dumitru: 67 lei;  XXXVII. Bobiț Claudiu, Ionașcu Ștefan, Popescu Gh. Gheorghe, Iorgovan Viorel, Baltac Guța, Paicu Elena, Munteanu Iancu-Sorin și Mănescu I. Vasile: 66 lei; XXXVIII. Boncioc Elena(II), Motreanu Petre, Pera Aurica, Crăciunescu Paraschiva, Coman Sevastița, Borugă Mihai, Glavan Pompiliu și Oprișan Elena: 65 lei; XXXIX. Dragotă Nicolița: 64 lei; XL. Ciobanu Alexandra, Pau Claudiu, Meilă Pantelie și Tătucu Grigorie: 62 lei; XLI. Mateescu Mihai, Pau Olimpia, Borugă Vasile, Giura Dragoș, Michescu Nicolae, Cojocaru Ilie, Bondoc Anton, Badea Marius, Michescu Ion, Munteanu Maria, Cioabă Constantin și Tătucu Marius : 61 lei; XLII. Guțescu Jenică, Bazavan Dumitru, Popescu Vasile, Mănescu Iulius, Popescu Nete, Meilă Iancu, Crumpei Vasile, Mănescu Valeria, Perianu Constantin, Coman Elena, Meilă Emil și Ciurel Valentin: 60 lei; XLIII. Vișan Constantin și Popescu V. Vasile: 58 lei; XLIV. Chilom Dan și Badea Ion: 57 lei; XLV. Coman Dumitru, Mateescu Liviu, Michescu Constanța, Tărăbâc Adrian, Popescu Gheorghe, Sava Ioana, Ștefu Ion, Cojocaru Titu, Oproiu Nină, Bondoc Maria, Ungureanu Florin, Mănescu Viorel, Oprișan Sever, Săftoiu Liviu(II), Paicu Nicolae, Ciurel Florin și Papa Vergina: 56 lei; XLVI. Jianu Stela, Ciobanu Ilie, Voican Ion, Pera Dumitru, Hurduc Floarea și Haidamac Minodora: 55 lei; XLVII. Bonoc Eugenia: 53 lei; XLVIII. Bazavan Natalia, Crașoveanu Stana și Orodan Ecaterina: 52 lei; XLIX. Stroie Sever, Curea Gheorghe, Meilă Dumitru, Vișan Bădiță, Mănescu Tudor, Cotea Nicu, Nistor Vasile, Ciobanu Doru, Hadarig Mircea, Pană Viorel și Borcilă Vasile: 51 lei; L. Surugiu I. Elena, Bobiț Gh. Gheorghe, Bazavan Claudiu, Ungureanu Elena, Omir Sevastian, Ghilerdea Ana, Oproiu Dumitru, Colibășanu Gheorghe, Mangu Constantin, Paicu Domnica, Pau Daniel, Hurduc Romeo, Bogdan Gheorghe, Hurduc Elena, Nistor Elena, Baltac Constantin, Ilinca Alexandru, Popescu Goriță, Munteanu Puiu și Pătrulescu Petre: 50 lei;

 

               În perioada 1 Dec. 2011-15 Ian. 2012 am primit câteva ajutoare din afara parohiei astfel:

 

             c) Fii ai parohiei din afara parohiei: Domnul Căprioru Marius-Emanoil din Italia, Domnul Căprioru Florin-Alexandru din Italia, fii ai satului Malovăț, câte 420 lei; Domnul Surugiu Nicu din Italia, fiu al satului Malovăț, a donat 210 lei;  Doamna Omir Lucreția din București și Domnul Pera Nicolae din Constanța(CT), fii ai satului Malovăț, au donat câte 200 lei; Domnul Prof. Virgil Sfetcu din București,  fiu al satului Bârda, Domnul Boncioc Mircea din Italia, fiu ai satului Malovăț, au donat câte 150 lei; Domnul Cioabă Dumitru din Germania, fiu al satului Malovăț, a donat 120 lei;  Domnul Căprioru Viorel din Italia, fiu al satului Malovăț, a donat 115 lei; Domnul Ile Teodor din Sânicolaul Mic(AR), Doamna Dr. Rusu Maria, Doamna Prof. Iacov Raluca și Domnul Mema Irinel Tr. Severin, fii ai satului Bârda și Doamna Mănescu Stela, Doamna Ing. Doina Teșilă și Doamna Pera Maria, Doamna Vlădioniu Mariana, Doamna Mănescu Stela din Tr. Severin, fiice ale satului Malovăț, au donat câte 100 lei; Domnul Nistor Gheorghe din Tr. Severin, fiu al satului Malovăț, Domnul Luca Vasile din Tr. Severin, fiu al satului Bârda,  au donat câte 55 lei; Doamna Bazavan Simona din SUA și Domnul Giura Nicolae din Bala(MH), Domnul Paulețu Iancu(Răscolești-MH), Domnul Bogdan Gabriel din Italia, Domnul Paicu Angelu, fii ai satului Malovăț, Domnul Duțoniu Ion, Domnul Rolea Aurel, Domnul Rolea Titu, Domnul Anghelescu Gheorghe și Domnul Gheran Aurel din Tr. Severin, fii ai satului Bârda, au donat câte 50 lei; 

 

              d) Enoriași străini de parohie: Domnul Toncea Cătălin – Ioan din București a donat 600 lei; Domnul Bâlgăr Anton din Rătez(GJ) și Domnul Dan Romano din București au donat câte 300 lei; Doamna Ing. Alexandrina-Melania Caragioiu din Montreal(Canada) a donat 200 lei; Doamna Golea Nicoleta din Tr. Severin, Doamna Dorina Zdroba din București, Doamna Bâlgăr Paula din Tr. Severin și Doamna Barbu Ioana din Buftea(IF) au donat câte 100 lei; Doamna Petruța Freund din Aschaffenburg(Germania) a donat 84 lei;  Doamna Dr. Mihaela și Dl. Dr. Werner  Funck din Germania au donat 82 lei; Domnul Mărășescu Vasile din Tr. Severin, Doamna Dr. Ionescu Mihaela-Aritina din Curtea de Argeș(AG), Domnul Vermeșan Mirel din Timișoara™ și Doamna Manolache Steluța din București au donat  câte 50 lei;

 

              e)Ajutoare pentru gardul cimitirului: Câțiva enoriași din Malovăț au donat pentru gardul cimitirului. Dintre fruntași se remarcă Doamna Glavan Dumitra cu 50 lei.

 

              Tuturor celor menționați mai sus, cât și celor ce au ajutat cu mai puțin le mulțumim cordial și rugăm pe Bunul Dumnezeu să le răsplătească jertfa și să-i ocrotească pe drumurile vieții!

 

*

 

              Destăinuiri cu Zoe Dumitrescu Busulenga(Continuare din numărul trecut). ,,Şi uite aşa rămâne omul singur. Nu numai pentru că nu-L mai are pe Dumnezeu împreună cu el, dar nici pe ceilalţi oameni – prieteni, fraţi, soţi sau soţii – nu-i mai simte aproape. Asta fiindcă fiecare are ritmul lui atunci când aleargă – altminteri, grăbindu-te, cauţi tot timpul înainte, la ce va urma, cu nădejdea că va veni vremea să te linişteşti. Dar viaţa trece repede şi boala vine, vine şi moartea, mai repede decât te aştepţi, înaintea atât de doritului răgaz de liniştire şi aşezare întru ai tăi, întru ale tale. Dar putem înţelege şi altfel această însingurare: graba, ritmul nebun şi gălăgia funciară lumii în care trăim nu ne mai îngăduie să ascultăm paşii timizi ai celuilalt pe cărările sufletului nostru. Alergătura ne exilează cumva în afara graniţelor propriului suflet. Căci sufletul, ca şi copilul sau dragostea, are nevoie să-i acorzi timp. Are ritmul său, acela al comunicării adânci şi liniştite cu Dumnezeu şi cu celelalte suflete. Acest lucru îl înţelege mai cu seamă femeia, pentru că-l simte cu o mai mare acuitate.

 

              Şi pentru că ritmul zilei şi al anilor societăţii în care trăim ne înstrăinează pe termen lung de viaţa propriului suflet, ajungem să ne obişnuim cu această stare şi ne simţim tot mai mult ca şi cum nu am avea suflet. De aceea şi prind teoriile evoluţioniste. Cu alte cuvinte, uităm de unde am plecat, uităm limba natală a dragostei inocente, a peisajului unui suflet în care încăpeau atâtea frumuseţi şi taine. Şi, de multe ori, murim printre străini, neştiuţi de nimeni – după cum se întâmplă cu atât de mulţi români rătăciţi printre cei lipsiţi de dreapta credinţă, aşa cum poporul evreu, pentru o bucată de carne, robea la egipteni. Aşa a lăsat Dumnezeu, doar o înţelege omul văzându-le, simbolic, în cele trupeşti pe cele ce se petrec în ordinea duhului. Arhitecţii peisajului cotidian al societăţii moderne, biotehnologii unei umanităţi supuse maşinii au crezut că omul, precum o piesă, poate fi prelucrat într-atât încât să fie adus la stadiu de robot. Un calculator programabil, care să răspundă eficient comenzilor sistemului. Şi au urmat acestui proiect, aducându-l pe individul occidental foarte aproape de acest deziderat. Dar, totuşi, firea omului nu au putut-o schimba cu totul. Înstrăinaţi de propriul suflet într-o lume a maşinii şi informaţiei, oamenii suferă fără să-şi dea seama de ce. Cei mai mulţi nici măcar nu ştiu că au suflet. Cum ar putea atunci să identifice şi să înţeleagă suferinţa acestuia? E ca bolnavul pe care-l doare ceva, simte o mare slăbiciune, are ameţeli şi o stare de confuzie, dar nu ştie să-i spună doctorului de unde îi vine suferinţa. Suferinţa resimţită de cea mai mare parte a oamenilor, care pe mulţi îi face să se arunce în vârtejul a tot felul de păcate, este intim legată de acea scurgere bolnavă a timpului ce nu mai are răbdare cu noi, tocmai pentru că nu mai măsoară petrecerea unei vieţi împreună cu Dumnezeu, izvorul timpului şi al vieţii, sau petrecerea împreună cu cei iubiţi, căci şi dragostea, şi frumuseţea, şi binele, tot de la Dumnezeu sunt primite. Este un timp dureros, ce ne dă măsura înstrăinării, a oboselii alergării după nimic. Şi cu cât alergăm mai mult, cu atât ne simţim mai singuri. Aici începe cercul vicios. Căci cu cât ne simţim mai singuri, cu atât ne este mai greu să suportăm trecerea dureroasă a timpului ce nu-şi mai găseşte rostul şi bucuria. Astfel că o luăm la fugă cu o grabă tot mai mare; ne ascundem în muncă, în obligaţii şi griji de tot felul, iar în puţinele răgazuri când rămânem singuri cu noi înşine ne este şi mai greu, şi o luăm de la capăt. Tocmai de aceea a fost inventat televizorul, ca să vindece această singurătate funciară resimţită de lumea de astăzi, care L-a neglijat până la uitare şi totală neştiinţă pe Dumnezeu. Televizorul, ziarele, internetul, senzaţionalul, eroticul şi violenţa, sentimente puternice, emoţii copleşitoare – toate sunt făcute pentru a ne face să uităm că viaţa noastră a devenit extrem de scurtă şi de chinuitoare. Trăim ca şi cum nici nu am mai trăi propria viaţă.

 

              Vă rog să vă opriţi o clipă din cursa aceasta a nimicului. Trebuie să ne regăsim timpul pierdut, să-l recâştigăm. Cum? Mergând cât mai des la Sfânta Liturghie. Timpul vieţii sufletului nostru se adapă, ca orice fiinţă pe lumea aceasta, din darul lui Dumnezeu – în acest caz, din timpul Împărăţiei. Încercaţi şi o să vedeţi cum vi se schimbă viaţa. Vă rog să câştigaţi timp făcând răbdare la scaunul de spovedanie. Căci păcatul e principalul vinovat de scurtarea timpului vieţii noastre. Nu ne îngăduie Dumnezeu mai mult timp, ca să nu adâncim şi mai mult păcatele în care ne complăcem. Câştigaţi timp, oprindu-vă de cât mai multe ori în timpul unei zile pentru a spune unDoamne miluieşte!

 

              Câştigaţi şi mai mult dând televizorul afară, fără ruşinea „ce-o să spună vecinii, prietenii şi familia!?”. Televizorul e cel mai mare cronofag(mâncător de timp) din istoria lumii. Mănâncă zilnic în medie în jur de 3-7 ore din timpul tuturor. La bătrâni şi copii mai mult, la adolescenţi mai puţin. Vi se pare un lucru imposibil? Nu e, oare, mai uşor să renunţi la televizor, decât să suferi pierderea timpului atât de scump al vieţii noastre, a clipei care trece şi nu se mai întoarce, a timpului în care încă mai eşti sănătos, încă mai eşti viu!? Aţi cunoscut pe cineva fericit că se uită la televizor? Sau am uitat şi chiar nu vrem să ştim ce însemnă fericirea? Atunci ne merităm soarta…

 

              Trebuie să recâştigăm timpul, redevenind sensibili la necazurile şi durerile celorlalţi prieteni, rude, vecini sau oameni de pe stradă, dar mai ales sensibili la glasul propriei inimi atât de întristată, îndoliată, ca şi cum am fi murit printre străini, îngropaţi fiind în grijile şi plăcerile blestemate ale unei existenţe lipsite de Dumnezeu. Vă rog să nu treceţi cu vederea cuvintele acestea – nu ştim cât ne va mai răbda Domnul.

 

*

 

               Zâmbete.  # Cu prilejul colindului cu Crăciunul și Botezul, am auzit multe afirmații cu dublu înțeles, care ar putea să strârnească zâmbete. Iată câteva: ,,- Părinte, pe mine vreți să mă săriți?!” mi-a zis o enoriașă, care ieșise mai târziu să-mi deschidă. ,,-Nu, i-am răspuns, însă la dumneata era poarta închisă, iar vecinii mă așteptau la porți. Am intrat la dânșii, iar între timp ai ieșit și dumneata!” ,,-Eu crezui, că vreți să mă săriți!” ,,- Nu, nu face tata popa așa ceva!” 

 

              # La  colindul cu Botezul, trebuie stropite cu aghiazmă toate camerele. La mai multe case am fost îndemnat astfel: ,,- Intrați, părinte, intrați până-n fund!”   Mda!

 

              # Un preot inimos, care voia cu orice preț să aducă la pocăință pe cât mai mulți, ședea împreună cu cântărețul său în marginea unei șosele și țineau o pancartă, pe care scria cu litere mari: ,,Sfârşitul e aproape. Pocăiţi-vă!” Pe lângă ei treceau maşini în viteză şi imediat, după fiecare maşină, se auzea o buşitură şi o explozie. După o vreme, dascălul întreabă: ,,- Părinte, nu le-ar fi mai de folos să scriem pe pancartă ,,Podul din faţă este rupt”?

 

              # Dupa un accident de autocar întrega echipă de fotbal a României ajunge în fața porții Raiului. ,,- Doamne, zice Sfântul Petru, eu zic să-i primim pe toți!” ,,- Cred că glumești, Petre,  i-am auzit mereu înjurând!” a zis Dumnezeu. ,,- Au înjurat, Doamne, ce-i drept, dar ei nu au bătut pe nimeni!”

 

*

 

              Program. În cursul lunii Februarie avem următorul program de slujbe: 2 Febr.(pomeniri dimineața la Bârda; slujbă la Malovăț); 4 Febr.(Malovăț-Bârda); 5 Febr.(Bârda); 11 Febr.(Malovăț-Bârda); 12 Febr. (Malovăț); 18 Febr. (Malovăț-Bârda); 19 Febr.(Bârda); 25 Febr. (Malovăț-Bârda); 26 Febr. (Malovăț); 27 Febr.(slujbă seara la Bârda); 28 Febr.(slujbă seara la Malovăț); 29 Febr.(slujbă seara la Bârda). În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, la școală, acasă sau la telefon: 0724. 99. 80. 86. Mai poate fi contactat pe adresa de e-mail: stanciulescubarda@gmail.com. La mulți ani!

 

                                                                               Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.