September 24, 2023

Curentul International

Curentul International Magazine

Un proces în derulare (XI)

25 min read

Un proces în derulare (XI)

Autor: Pr.Vasile Susan (Chicago, USA)

Românilor cu suflet curat dornici de a cunoaște adevărul despre abuzurile dictatorilor bisericești din USA

Am ajuns cu ajutorul Bunului şi Milostivului Dumnezeu să avem cititori din toată lumea ai articolului Un proces în derulare. Voi continua informarea cititorilor Curentului Internaţional, cu privire la fărădelegile, nedreptăţile, abuzurile şi păcatele pe care nemiloșii, falșii, abuzivii, necinstiții, neortodocșii, neromânii, necredincioșii episcopi din Biserica Ortodoxă Americană (OCA), împreună cu  Arhiepiscopul de la ROEA, şi le-au dat pe faţă prin felul în care i-au persecutat peste 7 ani și au batjocorit preoția lucrătoare dată de Domnul Iisus Hristos, unor preoţi romani ortodocşi de pe continentul american.
Aici în America, în ţara care prin definiţie proprie se intitulează a fi cea mai democrată din lume, în care Biserica este separată de Stat, au loc cele mai mari fărădelegi ale conducătorilor Bisericii Ortodoxe Americane (OCA) din care face parte şi ROEA. Vorbirea directă şi la subiect în privinţa prezentării adevărului supără totdeauna pe cei care sunt falşi reprezentanţi ai lui Hristos Domnul. Domnul Hristos ca Dumnezeu Adevărat şi cap al Bisericii Creştine Ortodoxe, ca Atotcunoscător şi Atotvăzător, ştie totul despre cele ce se întâmplă la OCA şi ROEA. Spălarea la creier a membrilor, supuşilor şi subalternilor ierarhilor de la OCA şi ROEA este o realitate pe care Hristos Domnul nu numai că o cunoaşte, dar va răsplăti pentru aceasta tuturor celor ce o practică cu neruşinare.
Cele scrise de mine pana acum nu sunt altceva decît fapte reale, aduse la cunoştinţa cititorilor prin voia şi lucrarea lui Dumnezeu, tocmai pentru a contrabalansa voia şi lucrarea vicleanului diavol, întruchipat în acei “lupi îmbrăcați în piei de oaie (Matei, 7, 15; Faptele Apostolilor 20, 29) … și veșminte arhierești de la OCA și ROEA, care îşi bat joc nu numai de turma încredinţată lor spre păstorire, dar şi de Credinţa şi Biserica Ortodoxă.
Referitor la cele ce se vor întâmpla după încheierea ciclului acestei vieţi pământeşti falşilor slujitori ai lui Hristos, dacă ei cred în cele ale ‘Scripturii’ atunci să fie cu luare aminte la cuvintele Domnului Iisus Hristos citite în Evanghelia din Duminica Lăsatului Secului de Carne, numită şi Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, pe care le reproduc în cele ce urmează spre aducere aminte episcopilor de la OCA şi ROEA , … Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică. Matei 25, 41 – 46.
Trebuie să avem în vedere faptul că, acești falși slujitori ai Domului Iisus Hristos nu numai că m-au batjocorit pe mine, familia mea, preoția mea lucrătoare, mi – au luat pâinea de pe masa mea, a familiei mele, m-au aruncat în stradă la mila Domnului, dar au cheltuit mult peste suma $ 150,000.00 până acum cu avocaţii lor la procesul tribunalului din Chicago,  pentru a minţi despre un adevăr care iese la suprafaţă prin voia şi lucrarea lui Dumnezeu cam de multă vreme.
Episcopii şi Mitropoliţii de la OCA şi ROEA mințind lui Dumnezeu și oamenilor, potrivit întunecării minții lor de către vicleanul diavol, tatăl tuturor minciunilor și fărădelegilor, au ajuns în cele din urmă să se facă de râs în toată lumea ortodoxă și neortodoxă prin felul cum își dau pe față slăbiciunile, păcatele și faptele lor murdare care includ acoperirea clericilor homosexuali din OCA/ROEA. Responsabilitatea canonică și legală pentru faptele murdare ale episcopilor de la OCA / ROEA, este un subiect la care Dumnezeu este martor la tot ce se face.

Trebuie amintit faptul că Arhiepiscopul de la ROEA a simţit de mai mult timp că OCA se cufundă în apele învolburate şi tulburi ale fărădelegilor anilor precedenţi şi caută un loc de refugiu. El se simte încolţit de cei care nu sunt de acord cu încălcarea Canoanelor Bisericii Ortodoxe Creştine, cu încălcarea Statutului şi Regulamentului ROEA, cu încălcarea Statutelor de la OCA, precum şi de faptul că tribunalul de la Chicago îl va da peste cap cu totul într-un viitor apropiat, şi va avea numele scris în paginile de ruşine ale Istoriei Bisericii Ortodoxe din America, împreună cu ceilalţi episcopi din OCA, din sinodul cărora face parte la timpul prezent.
Atenţie, la 29 Aprilie, 2011, Arhiepiscopul ROEA a fost în secret, pe neanunţate si nu în mod oficial şi deschis potrivit protocolului Creştin Ortodox şi transparent, la Catedrala Sf Împăraţi Constantin şi Elena din Chicago, slujind împreună cu Arhiepiscopul Nicolae Condrea la Sf Liturghie şi la Sfinţirea Apei (Aghiasma mică în Săptămâna Luminată). Nici site-ul de la ROEA, nici site-ul de la ROAA nu a anunţat această vizită şi slujirea împreună la Catedrala ROAA din Chicago, decât după împlinirea slujirii, ca nu cumva să bată la ochi cuiva. Fotografiile făcute cu acea ocazie au fost deja trimise la Patriarhia Română, potrivit surselor de comunicare.
Aşa arată anunţul de pe site-ul de la Arhiepiscopia Română din cele două Americi cu sediul la Chicago, www.romarch.org: “His Eminence Archbishop Nicolae and His Eminence Archbishop Nathaniel serve together on the occasion of the feast of the Life Giving Fount of the Mother of God … On Friday April 29, 2011, the feast of the Life Giving Fount of the Mother of God, His Eminence Archbishop Nicolae and His Eminence Archbishop Nathaniel served together at Sts. Constantine and Helen Romanian Orthodox Cathedral in Chicago. After the Divine Liturgy, the two Hierarchs performed the Blessing of the Water Service. Archbishop Nathaniel spoke about the meaning of the celebration of the Resurrection of our Lord during the whole Bright Week and the necessity of confessing this miracle to our relatives and friends for 40 days until the Ascension of the Lord. Archbishop Nicolae thanked Archbishop Nathaniel for the common service on the occasion of the first visit to Sts. Constantine and Helen Cathedral and Eparchial Center in Chicago. He also expressed his wish of continuing this common service until the fulfillment of the plan of unity of all Romanian Orthodox faithful in America as an example of common mission in the Church of our Lord. Archbishop Nathaniel was present in Chicago on the occasion of Fr. Archim. Matthias’ ordination as a Bishop for the Midwest Diocese of the OCA. Archbishop Nicolae will also take part into this event.”
Textul în limba engleză scris mai sus a fost postat oficial pe site-ul de la ROAA, la data de 29 Aprilie, 2011.
Precizăm faptul că au slujit la 29 Aprilie, 2011, la altarul Catedralei de la ROAA următorii: Arhiepiscopul Nicolae Condrea şi Ieromonahul Andrei Aioanei de la ROAA, Arhiepiscopul Nathaniel Popp şi Pr Gheorghe Ursache de la Biserica Sf Maria, Chicago, IL, de la ROEA. La strană răspunsurile au fost date de Pr Vasile Mureşan de la ROAA.
Datele anunţului de la www.romarch.org de mai sus se pot pune în legatură cu scrisoarea Arhiepiscopului de la ROEA din data de 22 Ianuarie, 2004, trimisă Arhiepiscopului Nicolae Condrea, şi care se poate citi în original la site-ul Pr Vasile Susan intitulat … www.rocpnews.blogspot.com la numărul 6, Letter regarding the release of Rev Fr Vasile Susan to the OCA Metropolitan, from Archbishop Nathaniel to Archbishop Nicolae – 01 / 22 / 2004, precum şi la numărul 8 Letter of response from the ROEA Arch. Nathaniel to the letter of Arch. Nicolae dated as of 02 / 13 / 2004.
Din citirea atentă a acestor scrisori se poate vedea minciuna de 7 stele a Arhiepiscopului de la ROEA, în legătură cu excomunicarea mea ca preot de la ROEA. Precizăm următoarele pentru cei cu gândire întârziată: cum este posibil ca eu Pr Vasile Susan, să fiu excomunicat de la ROEA, acuzat în mod fals de Arhiepiscopul de la ROEA (vezi textul scrisorilor menţionate mai sus), iar pe de altă parte “tu acuzatorul” să slujeşti ca Arhiepiscop de la ROEA, la altarul duşmanului de pâna acum, (Arhiepiscopul Nicolae Condrea) de la ROAA, care aparţine Patriarhiei Române? Cine este mai neloial faţă de ROEA: Pr Vasile Susan sau Arhiepiscopul dictator de la ROEA? 
Pe cine mai minte cu atâta neruşinare şi cu tupeu neomenesc şi necreştinesc acest Arhiepiscop de la ROEA, fără nici o frică de Dumnezeu şi de adevăr, potrivit documentelor enumerate mai sus aflate la blogul www.rocpnews.blogspot.com? Aceste minciuni nu servesc adevărului, ci mincinosului şi diavolului deopotrivă.
Patriarhia Română a verificat direct în decursul anilor (şi mai ales în februarie 2008) ce fel de caracter are actualul Arhiepiscop de la ROEA, şi care sunt sentimentele lui faţă de Biserica Ortodoxă Română. Biserica Ortodoxă Română nu este Biserică mamă actualului Arhiepiscop de la ROEA. Biserica lui mamă este Biserica Greco – Catolică, pe care şi-a trădat-o, pentru mai mult decât un blid de linte, ca să folosim un exemplu biblic. În curând Arhiepiscopul ROEA va face o mare trădare faţă de OCA-ul aflat pe panta autodistrugerii şi dispariţiei potrivit ultimilor ani de lupte interne şi neluare de atitudini împotriva homosexualilor şi a celor ce-i protejează.
Nu este nici o dovadă pentru ca Arhiepiscopul de la ROEA să-şi dovedească cele scrise de el în scrisorile trimise in atenţia Arhiepiscopului Nicolae Condrea de la ROAA în ianuarie 22, şi februarie 13, 2004. Acele minciuni nu rezistă la analiză la tribunalul din Chicago. Minciuna Arhiepiscopului de la ROEA a fost dovedită, plata o va face după judecarea cazului. Este oare Arhiepiscopul de la ROEA mai mare român ortodox decât Pr Vasile Susan, care a fost acuzat că ar fi vrut să slujească într-o parohie care ar aparţine Patriarhiei Române? Cum poate dovedi acest lucru, şi cine îl poate crede pe acest fals Arhiepiscop de la ROEA, care a demonstrat şi Patriarhiei Române, precum şi membrilor de la ROEA (care citesc cele scrise de mine), că este necinstit, neromân, necreștin, neortodox?
Marea minciună scrisă în ianuarie 22, 2004 de Arhiepiscopul de la ROEA, care de Dumnezeu nu se teme, nici de oameni nu se ruşinează, către Arhiepiscopul de la ROAA, a ajuns în cele din urmă să fie cunoscută de toată suflarea românească, deoarece Internetul este la dispoziţia oricui doreşte să cunoască adevărul. Cele publicate de mine pe Internet sunt adevărate. Cine nu crede ceea ce scriu şi pun pe Internet, să-l întrebe pe Arhiepiscopul de la ROEA dacă Pr Vasile Susan scrie lucruri neadevărate despre el şi despre excomunicarea sa de la ROEA.  
Marea minciună scrisă la 18 martie 2003 de Protopopul Pavel Simion de la Parohia Naşterea Domnului din Chicago, IL, precum se poate citi la www.rocpnews.blogspot.com la numărul 1, litera i. Very Reverend Simion Pavel’s letter sent to the ROEA Archbishop March 18th, 2003  … care protopop la rândul lui de Dumnezeu nu se teme, nici de oameni nu se ruşinează, a ajuns în cele din urmă să fie citită pe Internet până şi de profesorii de la Institutele Teologice din România (Sibiu, Bucureşti, Cluj, Iaşi, Oradea, Alba Iulia) şi toti se miră de felul în care acest Protopop, care se crede a fi Român (sic?), scrie atât de prost şi acru despre Biserica lui mamă. Ruşine!
Eu, Pr Vasile Susan am mers la ROEA, la Vatra Românească în martie 1989, după ce am venit în America cu azil politic, din lagărul de refugiaţi din Grecia. Nu am mers la ROAA cu toate că sunt preot Ortodox Român, din motive pe care doar cei de la INS le cunosc, precum am declarat ca şi azilant politic în Atena, la Ambasada Americană în cadrul interviului special, în urma căruia am primit dreptul de emigrare în USA.
Informaţiile de mai sus prezentate în legătură cu minciunile Arhiepiscopului de la ROEA, au fost puse în scris la timpul respectiv ca urmare a unor clarificări pe care unii cititori ai articolelor mele mi le-au solicitat, în directă legătură cu corespondenţa scrisă dintre Arhiepiscopul de la ROEA şi Arhiepiscopul de la ROAA, precum şi dintre Protopopul Simion Pavel de la Chicago, şi Arhiepiscpul de la ROEA. Bine ar fi ca citirea atentă a acelor scrisori să scoată în evidenţă cititorilor acea lipsă de caracter moral şi de integritate morală şi profesională a celor de la ROEA, daţi cu numele mai sus, şi care proferând minciuna sau pus la zidul infamiei, wall of shame.    
În curând se va încheia epoca rușinii dictatorilor bisericești de la OCA și ROEA, căci nimic nu mai este de luat în seamă de la acest OCA şi de la ROEA. Cele două dioceze Româneşti Ortodoxe din America se vor unii într-o Mitropolie Românească pe Continentul Nord şi Sud American, potrivit comunicatului de pe site-ul de la ROAA din data de 29 Aprilie, 2011. Arhiepiscopul de la ROEA va cădea cu totul în desuetudine, este total perimat, caută un subterfugiu de ultimă oră pentru a nu fi dat jos de Sinodul de la OCA pentru acoperirea pe timp de peste 20 de ani a preotului homosexual de la ROEA. Sinodul OCA va acţiona curând în cazul Arhiepiscopului ROEA.
Fraţi Români Ortodocşi întrebaţi-vă: Ce se poate aştepta de la un Arhiepiscop de la ROEA, care acoperă preoţi homosexuali? Poate acest Arhiepiscop aspira la titlul de Mitropolit al Românilor din America?
Răspunsurile pot fi acestea: plecarea sau demisia de bună voie de la ROEA, suspendarea de către Sinodul de la OCA pentru încălcarea de bună voie a aşa numitei „Policies, Standards, Procedures of the OCA on Sexual Misconduct 2003”, neprimirea de către Patriarhia Română în cazul în care cele două dioceze Româneşti se vor uni şi vor forma o Mitropolie Română, precum am arătat mai sus, sau chiar petrecerea ultimilor ani ai vieţii după gratii, ca urmare a încălcării legilor federale Americane, precum arată materialele postate de mine la www.pokrov.org.       
Dreptatea i se va servi la tavă. Cine are vreo replică la cele de mai sus este rugat să o trimită spre publicare la Revista Solia, sau la adresa mea de e-mail care se află scrisă la sfârşitul acestui articol.
*****
În cele ce urmează voi mai face  prezentări / referințe la Prevederi și Proceduri din Regulamentul de la ROEA, care au fost încălcate de către Arhiepiscopul de la ROEA, după cum urmează:
Articol III, Secțiunea 20, Litera (m), Pagina 18. Congresul Episcopesc. Următoarele constituie atribuţii exclusive ale Congresului Episcopiei: Ratificarea deciziilor Consiliului Episcopesc privitoare la acceptarea sau excluderea de clerici, preoți, diaconi și parohii;
NOTĂ: Explicare, interpretare, sinteză a articolului de mai sus în legătură cu adevărul ce trebuie cunoscut.
Pentru a fi la subiect și a nu plictisi pe nimeni, rog pe cititori să fie cu luare aminte la unele precizări: Arhiepiscopul de la ROEA … cu toate că este conducătorul “de jure” = de drept al ROEA, conducerea sa nu trebuie să fie similară sau asemănătoare cu a unui dictator abuziv, față de legile și membrii de la ROEA. El nu conduce de unul singur, ci potrivit prevederilor și procedurilor Statututlui / Regulamentuului ROEA, al Statutelor OCA și Canoanelor Bisericii Creștine Ortodoxe. Numai așa cum se prevede la Statutul / Regulamentul ROEA (potrivit Congresului ROEA care aprobă “normele / legiferările” care oferă putere limitată, nu absolută Episcopului sau Arhiepiscopului), trebuie condusă ROEA.
Statutul și Regulamentul de la ROEA nu trebuie, și nu poate fi citit, interpretat și aplicat în mod discriminatoriu și neobiectiv de nici un membru de la ROEA, inclusiv Arhiepiscopul, ci în mod corect, potrivit cu  regula contextului, care are în vedere legăturile dintre diferitele articole, secțiuni și litere din Statut și Regulament, referitoare la atribuții și membrii ce fac parte din ROEA. Această precizare referitoare la regula contextului trebuie urmărită în cele ce urmează.
Pentru a înţelege corect prevederile de la articolul metionat mai sus  trebuie ca să avem în vedere următoarele prevederi din Statutul ROEA, pentru a înţelege şi cunoaşte adevărul:
De la ART. V, litera (c) pagina 3, care arată clar şi precis următoarele: Singura autoritate legislativă şi administrativă în afacerile seculare ale Episcopiei este Congresul Episcopiei. El se va întruni odată pe an în şedinţă ordinară şi ori de câte ori va fi necesar în şedinţă extraordinară.
De la ART. V, litera (d) pagina 3, care arată clar şi precis următoarele: Consiliul Episcopesc este organul executiv prin care Congresul Episcopesc îşi exercită puterile administrative. El se va întruni ori de câte ori va fi nevoie, dar nu mai puţin de două ori pe an.
Este clar că potrivit cu Statutul ROEA, ART. V, litera (c) pagina 3, Congresul Episcopesc este singura autoritate legislativă, care face legi sau schimbă legile la ROEA, nu Arhiepiscopul, sau altcineva. Nici Consiliul Episcopesc, nici Arhiespicopul nu au dreptul de a legifera, de a face legi, sau de a schimba legile de la ROEA. Este clar că în cazul meu, de excomunicare din ROEA şi de dare afară din parohia Sf. Maria din Chicago, Arhiepiscopul de la ROEA a abuzat prevederea Statutului de la ROEA citată mai sus la ART. V, litera (c) pagina 3. Această prevedere a Statutului de la ROEA nu-i permite Arhiepiscopului de la ROEA ca să legifereze, adică să facă legi peste Congresul Episcopiei, sau în afara Congresului Episcopiei, sau să abuzeze de puterea ce o are, ca un dictator.
În mod cu totul deschis şi responsabil adresez Arhiepiscopului următoarele întrebări:
Î.P.S. Voastră, este adevărat că aţi abuzat de poziţia şi autoritatea de Arhiepiscop (precum  se arată la  Articol III, Secțiunea 20, Litera (m), Pagina 18), atunci când m-aţi excomunicat din ROEA (1 martie, 2004) contrar prevederilor Statutului şi Regulamentului de la ROEA, iar excomunicarea mea nevalidată de Congresul ROEA, este nulă?
Î.P.S. Voastră, este adevărat că dacă aţi abuzat de poziţia şi autoritatea de Arhiepiscop (precum  se arată la  Articol III, Secțiunea 20, Litera (m), Pagina 18), aţi primit un cadou neaşteptat pe data de 26 aprilie, 2005, sub forma unui dosar de dare în judecată la tribunalul civil din Chicago, potrivit abuzurilor ce le-aţi făcut?  
Î.P.S. Voastră, este adevărat că drept “urmare a faptului” că aţi abuzat de poziţia şi autoritatea de Arhiepiscop, (precum  se arată la  Articol III, Secțiunea 20, Litera (m), Pagina 18), atunci cînd m-aţi excomunicat din ROEA (1 martie, 2004) aţi cheltuit mult peste $ 150,000.00, bani neraportaţi la nici un Congress al ROEA începând cu anul 2005?
Î.P.S. Voastră, este adevărat că aţi abuzat de poziţia şi autoritatea de Arhiepiscop (precum  se arată la  Articol III, Secțiunea 20, Litera (m), Pagina 18), atunci când nu aţi luat în considerare prevederile din Regulamentul ROEA cu privire la excluderea, excomunicarea mea dictatorială, abuzivă, necinstită, necreștină, neortodoxă din rândul preoţilor de la  ROEA şi ca angajat al parohiei Sf Maria din Chicago, pentru care veţi fi tras la răspundere de către tribunalul civil din Chicago care nu vă acceptă abuzurile dictatoriale, discriminarea profesională potrivit cu (Federal Equal Employment Opportunity (EEO) Laws, … the Civil Rights Act of 1991, which, among other things, provides monetary damages in cases of intentional employment discrimination)? Cine vă vredeţi?
Î.P.S. Voastră, este adevărat că aţi abuzat de poziţia şi autoritatea de Arhiepiscop (precum  se arată la  Articol III, Secțiunea 20, Litera (m), Pagina 18), atunci când nu aţi luat în considerare prevederile din Regulamentul ROEA cu privire la acceptarea mea în cadrul ROEA, şi timp de aproape 15 ani m-aţi abuzat şi mi-aţi folosit slujirea preoţească în mai mult de 3 parohii de la ROEA, cu toate că nu am avut acceptarea în ROEA ratificată de Congresul ROEA (precum aţi scris la data de 22 ianuarie, 2004), din neglijenţa Î.P.S. Voastre, nu din vina mea?
Î.P.S. Voastră, este adevărat că aţi abuzat de poziţia şi autoritatea de Arhiepiscop (precum  se arată la  Articol III, Secțiunea 20, Litera (m), Pagina 18), şi nu aţi avut dreptul de a mă da afară din ROEA potrivit Statutului şi Regulamentului ROEA şi Canoanelor Bisericii Ortodoxe, pe care le-aţi încălcat în mod abuziv şi dictatorial?
Î.P.S. Voastră, este adevărat că aţi abuzat de poziţia şi autoritatea de Arhiepiscop (precum  se arată la  Articol III, Secțiunea 20, Litera (m), Pagina 18), şi aţi numit preot la parohia Sf Maria din Chicago, pe un preot care a venit în America cu o viză falsă potrivit dosarului lui personal de la INS, nepot al Maicii Gabriela Ursache, stareţa Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului, din Jackson MI, şi că Pr Gheorghe Ursache nu a fost acceptat de Consiliul Episcopesc, ori  validat de Congresul de la ROEA, şi totuşi este preot în Chicago la parohia mai sus amintită, contrar prevederilor Statutului şi Regulamentului ROEA? De ce aţi minţit?
Î.P.S. Voastră, este adevărat că aţi abuzat de poziţia şi autoritatea de Arhiepiscop şi că un preot care nu este acceptat de Consiliul Episcopesc şi de Congresul de la ROEA (cazul Pr Gheorghe Ursache), nu poate sluji ca preot la ROEA, potrivit prevederilor Statutului şi Regulamentului de la ROEA?
Î.P.S. Voastră, este adevărat că aţi abuzat de poziţia şi autoritatea de Arhiepiscop, şi că eu vă spun adevărul cu privire la abuzurile pe care le-aţi săvârşit prin faptul că mi-aţi batjocorit preoţia lucrătoare ce o am, nu am fost angajat ca slujitor la altarul nici unei biserici sau parohii, din cauza abuzului Î.P.S. Voastre, iar în cele din urmă va trebui să mă despăgubiţi pe mine şi familia mea pentru toate daunele, pagubele cauzate şi veţi fi obligat la plată, de tribunalul din Chicago?
Î.P.S. Voastră, este adevărat că aţi abuzat de poziţia şi autoritatea de Arhiepiscop, şi că prin acţiuni abuzive si necanonice aţi acoperit un preot homosexual de la ROEA (Statul Ohio), tată a trei copii, de care preoteasa a divorţat pentru că era homosexual, iar dumneavoastră aţi refuzat în mod conştient şi deliberat ca să duceţi dosarul cazului lui la Sinodul de la ROEA pentru a fi caterisit?
Î.P.S. Voastră, este adevărat că aţi abuzat de poziţia şi autoritatea de Arhiepiscop, şi că prin acţiuni dictatoriale aţi acoperit nu numai un preot homosexual de la ROEA, ci şi pe alţi clerici de la OCA, precum se poate citi pe Internet la site-ul www.ocatruth.com, şi aşa cum aţi fost întrebat la Duminica Ortodoxiei din 13 martie, 2011, la Catedrala Sf. Serafim din Dallas, Texas, după terminarea serviciului religios? 
Î.P.S. Voastră, este adevărat că aţi abuzat de poziţia şi autoritatea de Arhiepiscop (precum  se arată la  Articol III, Secțiunea 20, Litera (m), Pagina 18), şi că actualul Episcop Vicar de la ROEA împreună cu călugării veniţi din România în luna februarie 2001, nu au fost validaţi de Congresul ROEA, iar mie mi-aţi minţit?
Î.P.S. Voastră, este adevărat că aţi abuzat de poziţia şi autoritatea de Arhiepiscop (precum  se arată la  Articol III, Secțiunea 20, Litera (m), Pagina 18), şi că Congresul de la ROEA nu a ratificat excluderea de la ROEA a călugărilor de la Mănăstirea Înălţarea Domnului din Detroit, MI, care au fost caterisiţi de Sinodul de la OCA, pentru faptul că au aruncat haina monahală şi au plecat în lume cu femei stricate pentru tot restul vieţii, batjocorind Credinţa şi Biserica Ortodoxă, iar nici Arhiepiscopul de la ROEA, nici Episcopul Vicar de la ROEA, nu au spus niciodată adevărul despre călugării fugiţi în lume, de la Mănăstirea din Detroit? Cine vă credeţi?
Î.P.S. Voastră, este adevărat că în luna martie, 2008, la Vatra Românească, atunci când aţi fost întrebat ca să daţi mărturie dreaptă şi corectă, despre faptul că aţi fost acceptat de Consiliul Episcopesc de la ROEA, sau aţi fost ratificat de Congresul de la ROEA, dumneavoastră aţi spus că nu ştiţi să fi fost acceptat, sau ratificat, deoarece nu aveţi nici un document prin care să atestaţi fie acceptarea de către Consiliul Episcopesc de la ROEA, fie ratificarea de către Congresul de la ROEA?
Î.P.S. Voastră, este adevărat că 99% din preoţii actuali de la ROEA nu au fost ratificaţi de Congresul de la ROEA, şi că doar eu, Pr Vasile Susan am fost exclus, excomunicat din ROEA ca şi ‘persona non grata,’ contrar prevederilor Statutului şi Regulamentului ROEA, deoarece am vorbit nu pe placul Î.P.S. Voastre despre abuzurile Î.P.S. Voastre, iar acoperirea preotului homosexual de la ROEA, (potrivit materialelor postate pe Internet), v-au determinat ca să mă excomunicaţi din ROEA, pentru care fapte şi abuzuri veţi fi tras la răspundere de tribunalul din Chicago, şi veţi fi obligat să plătiţi despăgubiri aşa cum tribunalul va decide? Cine vă vredeţi?
Î.P.S.Voastră, este adevărat că la 30 ianuarie, 2004, Pr.Prot. (+)Richard Grabowski (mentorul meu, şi fost Preşedinte la Consistoriul Spiritual şi Tribunalul de la ROEA, pe o perioada de timp lucrând împreună cu mine, până când a fost silit să demisioneze) v-a trimis o scrisoare in atenţia Î.P.S. Voastre (vezi # 22, from  www.rocpnews.blogspot.com Letter regarding Rev Fr Vasile Susan as part of the ROEA and questions from V. Rev. Fr. Richard Grabowski – 01/30/2004), în care v-a întrebat dacă Pr Susan nu a fost ratificat de Congresul de la ROEA, atunci de ce a fost ţinut în oficiul de Preot Paroh atâţia ani, şi de ce a fost trimis la +Herman? (Mitropolitul de la OCA), dacă nu a fost ratificat de Congresul de la ROEA (căci dacă aşa stau lucrurile, trimiterea la +Herman este nulă, nu este conform prevederilor Statutului şi Regulamentului de la ROEA) şi că veţi avea proces la tribunalul civil cu mine, precum a scris Pr Prot +Richard Grabowski?
Î.P.S. Voastră, este adevărat că la 30 ianuarie, 2004, Pr Prot +Richard Grabowski v-a spus un adevăr referitor la actualul proces de la tribunalul din Chicago, pe care el l-a anticipat (deoarece eu i-am spus la telefon Pr Prot +R. Grabowski, la 30 ianuarie, 2004: îl voi da în judecată pe Arhiepiscopul de la ROEA şi nu-l voi lăsa până nu-şi va pierde tot ce are pe el, şi va rămâne gol cum l-a născut mamă-sa), iar dumneavoastră aţi desconsiderat acel avertisment al unui confident al Î.P.S. Voastre (Pr R. G.), iar acum regretaţi că nu aţi ascultat de sfatul lui?
Î.P.S. Voastră, am scris eu minciuni in publicatia Curentul Internaţional, iar dacă am scris adevărul, de ce nu spuneţi membrilor de la ROEA, sau Consiliului Episcopesc de la ROEA, care este adevărul cu Pr Vasile Susan, precum şi cu preotul homosexual de la ROEA acoperit, protejat de dumneavoastră, (care trăieşte în Statul Ohio şi al cărui nume nu mai apare la Solia Almanac, dar este trecut la lista preoţilor de la OCA că aparţine de ROEA, şi are adresa exactă trecută la www.oca.org, clergy listing), şi necaterisit de Sinodul de la OCA, pentru că dumneavoastră refuzaţi caterisirea lui din motive personale, care motive v-ar putea cauza chiar şi căderea dumneavostră?
Î.P.S.Voastră, până cînd mai minţiţi pe membrii de la ROEA şi pe cei de la OCA, în legătură cu acoperirea preotului homosexual de la ROEA, precum şi cu excomunicarea mea din ROEA, şi de ce nu-i trimiteţi să citească adevărul despre acel preot (la www.pokrov.org Father Vasile Susan Sends Open Letter to Pokrov.org, Date Published: 4/25/2010, Exhibit H: Correspondence Involving the Alleged Homosexual Clergyman; Open Letter from Father Vasile Susan, Date Published: 8/13/2010, Exhibit 22: File of an OCA / ROEA priest, including letter from his wife to the head of the ROEA Spiritual Consistory regarding the priest’s alleged homosexual activities), că vă credeţi deştept şi aveţi curajul răspunderii, urmând cele jurate când aţi fost ales episcop potrivit celei de-a 3-a Mărturisiri de Credinţă, şi apoi noi ştim acest lucru că sunteţi “omul care de Dumnezeu nu vă temeţi, nici de oameni nu vă ruşinaţi,” precum scrie la Sf Biblie (Luca 18, 2-8)? Cine vă vredeţi? Cât timp mai minţiţi?
Î.P.S. Voastră, credeţi în Dumnezeu Judecătorul Iisus Hristos, care Vă va răsplăti după fapte la a 2-a venire, va avea în considerare şi faptul că Î P S Voastră mi-aţi batjocorit harul şi darul preoţiei mele, şi nu mai puteţi minţi?
Abuzul de putere al Arhiepiscopului de la ROEA, a constat în faptul că a abuzat naivitatea membrilor de la ROEA necunoscători ai Statutului şi Regulamentului de la ROEA, şi a manipulat pe oricine şi oricând a vrut, fiind ajutat de viclenia diavolului ispititor şi îndemnător la rău. Teoretic și practic Arhiepiscopul de la ROEA s-a abuzat pe sine însuși, s-a făcut de rușine pe sine însuși, Congresul și Consiliul Episcopesc de la ROEA, și în final va fi bun de plată, de despăgubire. Arhiepiscopul de la ROEA și-a făcut de râs demnitatea și funcțiile sale care nu le mai are din cauza abuzurilor pe care le-a făcut în timpul dictatului de 30 de ani, abuz de putere și minciuni.
Numai un conducător care nu dispune de o balanță sănătoasă poate abuza la infinit Statutul şi Regulamentul ROEA, și numai niște fricoși sau puțin educați, cum sunt membrii de la ROEA pot accepta așa ceva. Acesta este adevărul frați români ortodocși preoţi, diaconi şi mireni, şi vă meritaţi soarta, practicând un cult de tip fanariot, al unui dictator instabil în deciziile lui, necredincios lui Dumnezeu şi fără respect faţă de legile şi rânduielile de la ROEA, ale Statului American, ale Credinţei şi Bisericii Ortodoxe.
Poziția mea vis-a-vis de Episcopii de la OCA / ROEA este ilustrată de citatele biblice de mai jos, care au în vedere în primul rând pe episcopi, arhiepiscopi, mitropoliţi, patriarhi, etc, şi nu în cele din urmă pe preoţi şi laici:
De voi intra la judecată cu Tine, Doamne, dreptatea va fi de partea Ta, şi totuşi, despre dreptate vreau să grăiesc cu Tine: “Pentru ce calea necredincioşilor este cu izbândă şi pentru ce toţi călcătorii de lege sunt în fericire? Ieremia 12, 2;
Atunci a vorbit Iisus mulţimilor şi ucenicilor Săi,
Zicând: Cărturarii şi fariseii au şezut în scaunul lui Moise;
Deci toate câte vă vor zice vouă, faceţi-le şi păziţi-le; dar după faptele lor nu faceţi, că ei zic, dar nu fac.
Că leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le mişte. Matei 23, 1 – 4; 
Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat părţile mai grele ale Legii: judecata, mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi
Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!
Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că voi curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire şi de lăcomie.
Fariseule orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, ca să fie curată şi cea din afară.
Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morţi şi de toată necurăţia.
Aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi drepţi oamenilor, înăuntru însă sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.
Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că zidiţi mormintele proorocilor şi împodobiţi pe ale drepţilor,
Şi ziceţi: De am fi fost noi în zilele părinţilor noştri, n-am fi fost părtaşi cu ei la vărsarea sângelui proorocilor.
Astfel, dar, mărturisiţi voi înşivă că sunteţi fii ai celor ce au ucis pe prooroci.
Dar voi întreceţi măsura părinţilor voştri!
Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de osânda gheenei?
De aceea, iată Eu trimit la voi prooroci şi înţelepţi şi cărturari; dintre ei veţi ucide şi veţi răstigni; dintre ei veţi biciui în sinagogi şi-i veţi urmări din cetate în cetate,
Ca să cadă asupra voastră tot sângele drepţilor răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-aţi ucis între templu şi altar.
Adevărat grăiesc vouă, vor veni acestea toate asupra acestui neam! Matei 23, 23 – 36;
Şi în acelaşi timp, adunându-se mulţime mii şi mii de oameni, încât se călcau unii pe alţii, Iisus a început să vorbească întâi către ucenicii Săi: Feriţi-vă de aluatul fariseilor, care este făţărnicia.
Că nimic nu este acoperit care să nu se descopere şi nimic ascuns care să nu se cunoască.
De aceea, câte aţi spus la întuneric se vor auzi la lumină; şi ceea ce aţi vorbit la ureche, în odăi, se va vesti de pe acoperişuri. Luca 12, 1 – 3;
Ia aminte puţin ortodoxule şi mult nefrate cu mine, Arhiepiscop de la ROEA, la ce spune Ieremia Proorocul şi Sfinţii Evanghelişti Matei şi Luca, şi purcede la socotelile care te vor aştepta. Apoi, cugetă la întâlnirea cu Dreptul Judecător, nu mai ascunde faptele ruşinoase (inclusiv acoperirea homosexualilor de la OCA / ROEA pe care-i ştii cine sunt), de care vei da socoteală şi vei lua apoi răsplata. Ţi-a sosit ceasul, spune adevărul în public şi cere iertare de la Dumnezeu pentru toate fărădelegile făcute în dictatul de 30 de ani. Spovedeşte-te! Pocăieşte-te!

13 Mai 2011
P.C. Preot Vasile Susan
5413 N. Nottingham Ave. Chicago, IL. 60656
Phone: 773-220-9503; E-mail:vasilesusan@hotmail.com

4 thoughts on “Un proces în derulare (XI)

  1. Parinte Susan,multa dreptate aveti cand,afirmatiile D-voastra despre impelitatul de la ROEA se completeaza cu alte date,culese de la unii enoriasi din diferite parohii.Prea impelitatul,continua,cu ceia ce a facut siinca face.trimite in parohii,unde preoti au fost indepartati,ca nu s-au simtit sa-latentioneze pecuniar,iar in locul lor trimite tineri prost pregatiti duhovniceste,unii aflandu-se sub papucul sotiilor,care cer nici mai mult nici mai putin decat ca enoriasii s-o asculte.Cum in fiecare parohie exista si pupincuristi,pentru un post cat de mic in consiliul parohial,unde daca nu curge,totusi pica,fac voia preoteselor.de curand mi-a fost semnalat un caz de marirea salariului cu 300 dolari pe luna la un june preot care nu iese din cuvantul ei.Ea fiind cea care a pusla cale aceasta marirea.Interesandu-ne nu am mai gasit o marire de salariu la vreun preot cu vechime,pentru ca s-a inteles ca inca suntem in criza.De fapt interesandu-ne am aflat ca junele,care mai face si parada vesmintelor,este protejatul,prea impelitatului Irinel.Ceia ce imi spune amicul,din aceasta parohie este ceva incredibil pentru un tanar preot care isi incepe cariera duhovniceasca cu stangul.de altfel voi mai aborda si alti cunoscuti din parohia respectiva si sa-mi comfirme,daca in postul Pastelui,biserica a fost imbracata in mov,incepand cu junele,gasind unii adepti printre pupin curistii din consiliu.Stim ca numai catolicii au doliu mov in acest post,ma intreb nu cumva si aici este mana ,prea impelitatului cel mare,intru distrugerea ortodoxiei.Pe masura ce voi obtine si alte bijuterii ale acestui june,le voi scrie,pentru a fi judecate si de prea impelitatul nostru

  2. Acest fapt relatat este in totalitate adevarat.Inca nu spun numele preotesei,care fiind mai in varsta decat preotul paroh,cu vreo 10 ani,isi permite sa-l comande,nu numai acasa ci si la biserica,fiind obligat sa-i dea raportul zilnic.enoriasii se intreaba daca au preot sau preoteasa si chiar se gandesc sa-l abordeze pe prea Inaltul Nathnael,preotul fiind favoritul vicarului Irineu Duvlea.marirea de salariu a obtinut-o la insistentele preotesei pe langa unii membri servili din consiliu.oamenii regreta alungarea fostului preot de catre Episcopia de la Vatra,care nu poate invoca motivul ca nu i se puteau face actele de ramanere,cand green-carduri s-au facut si inca se mai fac.probabil ca preotul respectiv nu a cotizat la Inalta Poarta,cum se practica inca in aceasta parohie,ceva gen ca la parohia din Sacramento,unde se spune ca si actualul deputat auto propus al romanilor din diaspora,Lubamovici,nu ar fi strain de asemenea afaceri.

  3. Prea Inalte Arhi Episcop,sti ce cam intampla in parohiile episcopiei de la Vatra?sunt multi care va acuza de incorectitudine,dece?ati obligat unele parohii sa nu faca situatia financiara lunara in buletinele parohiale,pentru a semusamaliza,afacerile cu green-cardurile care se fac sub obladuirea D-voastra si preturile difera,de la parohie la parohie.ce ar fi ca aceste parohii sa se lase de asemenea afaceri.daca au nevoie de ex.profesori de religie sau cantori,sau directori de nustiu ce inventii ale preotilor,sa se adreseze episcopiei,care daca nu gaseste in parohie ceia ce vor preotii,Episcopia sa-i aduca din tara cu vize religioase pe termen.sunt multe cazuri de acest gen date de D-voastra spre rezolvare la parohii,iar cand individul a pus mana pe green-card,adio,isi ia talpasita si urmeaza altul.nu credeti ca ar trebui curmata aceasta afacere in biserica?sa gaseasca alta cale,de ex.insuratoare unde se dau peste 50 mii dolari pentru o asemenea rezidenta.chiar daca nu sunteti roman,proverbul trebuie sa-lstiti-urciorul nu merge de multe ori la apa,mai ales ca-n asemenea cazuri parohiilesunt nevoite sa faca crima de spalare de bani.va intreb cine-i va apara pe acesti preoti care dau ascultare?D-voastra va veti spala pe maini ca Pilat din post,pentru ascultarea nu cere si inscrisuri si s-ar putea gasi un binevoitor care sa scrie acolo unde trebuie.

  4. Tote aceste puslamale care spun ca sant calugari/preoti sant niste prefacuti care nici macar nu au frica de Dumnezeu.
    Sper ca intr-o zi se va da totul pe fata si va fi cineva care va avea curajul sa spuna si sa dovedeasca cine sant acesti parveniti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.