Curentul International

Curentul International Magazine

Trezirea la o viaţă nouă sub sensibilitatea unei poete – Georgeta Resteman

2 min read

 

 

Această femeie care-şi cântă dorurile, a fost creată special ca să surprindă gingăşia naturii în renaştere, împletind cu abilitate şi într-o armonie perfectă relaţia dintre suflet şi natură:  Îmi limpezesc privirile-n boabe de rouă…“ . Georgeta Resteman reuşeşte de fiecare dată când îşi descarcă din preaplinul sensibilităţilor ei artistice, să provoace emoţii, să transmită stări, să fie una cu cititorul…sau poate invers. Tocmai această împletire de euri dă valoare versurilor. Poemele sunt fluente, captivante, au mişcare, iar îmbinarea elementelor compoziţionale este armonioasă lăsând imaginaţia să alunece, să respire, să crească. Georgeta trăieşte prin vers, iar versul se naşte din sufletul poetei. (Gabriela Petcu)

 

 

Suspinul ierbii

 

Sub cerul meu brăzdat de curcubeie

Vrăjită sunt şi-ascult suspinul ierbii

Speranţele-mi renasc, căci sunt femeie…

Spre râu privesc unde se-adapă cerbii

Şi port în mine-a fericirii cheie.

 

În râul tainelor îmi scald privirea

Spălând tristeţi în albăstrimea-i lină

Din toporaşi firavi culeg iubirea

În ochi cu lacrimi calde de lumină

Străină mi-e de-a pururi rătăcirea!

 

Suspină iarba când îmi simte paşii

Şi firele se frâng sub bobi de rouă

Mă mângâie în treacăt fluturaşii

Pe-aripi stropiţi cu praf de lună nouă

Când cântă-n coruri sfinte îngeraşii.

 

Suspinul ierbii-l mai aud în mine

Când vălurile nopţii de mătase

Aştern iluzii…iar în zări senine

Stelele-şi făuresc din vise case

Şi gândul meu e-atât de plin de tine.

 

Săcuieu, 31 martie 2011

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Follow by Email
RSS
INSTAGRAM

2 thoughts on “Trezirea la o viaţă nouă sub sensibilitatea unei poete – Georgeta Resteman

  1. Suspinul ierbii ori suspinul primăverii este asemenea suspinului autoarei! Versul izvorăşte, creşte şi aduce toate suspinele vieţii într-o înşiruire de alese metafore, ce înfăţişează frumosul îmbrăţişat de trăirile interioare în care, din nefericire, nota de tristeţe este dominantă.
    Poeta îşi caută liniştea şi iubirea, neobosită, agaţându-se de speranţă, singurul reper în măsură să dăinuie într-o lume sfâşiată de nonvalori, minciună şi indiferenţă…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.