December 9, 2023

Curentul International

Curentul International Magazine

AVERTISMENT PENTRU 2012!!!

 

Autor: Adrian Botez

 

A zecea scrisoare “la un prietin”: cioclul Jeffrey Franks şi aghiotanţii lui William Brânză…

 

De data aceasta, scrisoarea mea nu va mai avea un destinatar unic şi precis determinat. De data aceasta, scrisoarea mea va avea ca destinatar pe oricare dintre co-naţionalii mei români din România, care nu e ciocoi nesimţit, mârlan şi căpuşă scârboasă şi trădător şi nemernic, ci este om de treabă, „om ca toţi oamenii” (cât de rari par a fi devenit aceştia…dar asta, pentru că oamenii cinstiţi şi muncitori nu complotează, deci nu se cunosc între ei, şi pentru că au uitat complet de autentica forţă a solidarităţii întru lupta contra răului!), va avea ca destinatar pe cel care nu şi-a pierdut, complet, „busola” Duhului (în aceste vremuri de furtună…demonic chibzuită şi de haos satanic-premeditat!) – dar care nici mult nu mai are!

 

…Da, haosul demonic, un Haos Premeditat s-a instaurat în această ţară, vândută de iude şi dată spre prăduire, spre sclavie neo-colonială, celor răi!

…Când eşti pe cale să pleci din ţară, să-ţi iei câmpii, oriunde, numai să nu mai rămâi în locurile care, din „natale” (ţara-mamă…PATRIA), au devenit sinonime cu „infernul”, cu „mizeria” îndobitocitoare şi înrobitoare şi cu „nelegiuirea absolută” (scursă şi târâtă reptilin, peste capetele oamenilor, ca un torent de noroi şi de zoaie scârboase…) – să-ţi iei câmpii din pricina sărăciei fără nicio limită, fără nicio perspectivă de ameliorare, ci având deasupra gâtului tău „sabia lui Damocles” a înrăutăţirii (…fără motivaţie şi fără limite!) a vieţii („…veţi fi disponibilizat, începând din data cutare…Motivaţia: fără motivaţie”…!!!), cu coeficienţi care cresc, zilnic, spre valori coşmareşti, pe care le resimţi ca tinzând spre infinit… –  coeficienţi care până şi în cifre sunt ameţitori…d-apoi în traiul tot mai halucinant de umilit, chircit de spaime inexprimabile  – … tot mai vid de rosturi, posomorât de infiltrarea masivă, enormă, de inutilitate, întunecat la Duh şi, progresiv, terorizant până la urlet de exasperare… –  când eşti pe cale să te sinucizi, tot şi mereu, din aceeaşi cauză – mizeria! – materială şi morală… – la care se adaugă, în avalanşă, mii de alte umilinţe, hărţuirea de zi cu zi, din partea a tot felul de viermi (puţind a putrefacţie şi a desfacere apocaliptică), puşi în posturi oficiale, de decizie asupra vieţii tale…când te sufoci de nedreptăţi, jigniri şi, mai ales, abuzuri de o violenţă şi insolenţă de neîndurat…nu-ţi mai pasă de nimic, ai în tine o disperare şi o sete de dispariţie, care (cel puţin aşa ţi se pare…) nu va putea fi potolită decât prin moarte…: să ucizi sau să te sinucizi…! Deci:

Dragul meu frate şi prieten,  prieten şi frate, Românule –

Mă adresez ţie, în acest ceas de mare cumpănă a existenţei tale (…în aceste clipe negre aflu şi de plecarea la cele veşnice a încă unui Scut de Duh, al Românilor României, IPSS Bartolomeu Anania… – Dumnezeu să-l ierte şi să-l rânduiască spre paza şi ocrotirea Neamului Românilor, pe care l-a iubit cu tot focul inimii sale măreţe, eroice – Neam pentru care s-a frământat până la buza mormântului…!!!) – …în acest ceas al existenţei tale din ce în ce mai mizerabile şi mai LIPSITE DE ROST ŞI ORIZONT!!! – existenţă care nu e decât expresia individuală a ceea ce, la palierul următor, se numeşte „popor românesc”…: existenţa asta cumplită, în lipsa de sens, de ieşire spre Lumină, scoate în evidenţă, mai clar decât oricând, întunecarea Revelaţiei Neamului Românesc.

Mă adresez ţie, celui care poate, acum, în această clipă, eşti năucit de ecranele de televizor ori de cele de Internet. Mă adresez ţie, bunule, cinstitule lucrător întru bine român, care te simţi umilit, năpăstuit…şi nu ştii încotro să-ţi îndrepţi nemulţumirea şi încotro – nădăjduirea!

Tu, bunul meu  prieten şi frate (în ordinea asta, pentru că, uneori, un prieten poate fi mai aproape de Duhul tău decât chiar cei de-un sânge şi-un „clan” cu tine!), eşti umilit şi crunt batjocorit în sclavie, deşi te tragi din Neam de Sfinţi Împăraţi Asăneşti şi din Neamul Sfânt-Regal al lui Boirebista şi Decebal, apoi din cel, la fel de Sfânt-Regal, al Muşatinilor şi Basarabilor!

Dar puţin îţi mai pasă ţie, acum, de „ascendenţa” ta, dacă nu poţi să ai, la rându-ţi, decât nişte descendenţi fără niciun orizont de speranţă socială şi spirituală! Şomeri, analfabeţi, imorali, cerşetori, poate chiar sinucigaşi…sau ucigaşi!

Orbi, din orbiţi…!

…Puţin îţi mai pasă ţie de străbunicii/strămoşii tăi, puţin îţi pasă de cât de deştepţi şi de epopeici fost-au ei, în existenţa lor terestră, cât de nobili şi…au fost ei! – …când nu ai cu ce plăti chiria, ratele, lumina şi căldura…apa şi canalul…când nu ai mâncare să pui, AZI, pe masă, copiilor tăi…(care nu arată deloc a copii de împăraţi şi de regi, ci a strigoi jalnici, a muribunzi palizi şi cu vocile stinse de spaimă…că-i văd pe părinţii lor nu calzi, iubitori, ci cu ochii tulburi de năuceală, ca la nebuni! ) …că tu poţi să mai rabzi (dar ei, copiii tăi, nu!), încă vreo săptămână, de foame, până vreun borţos de „filantrop” îţi va zvârli, iar, un coltuc de pâine…un borţos şi criminal care-şi spală banii din hoţii, prin „instituţiile de binefacere”, ridicate prin furtul muncii tale cinstite (cu sudoare şi responsabil împlinite!)  şi prin hăcuirea şi trădarea ţării, patriei…!

Azi este interzis să mai rosteşti cuvântul „patrie”, fără să suporţi sancţiunea râsului batjocoritor…

…Tu, bunul meu prieten şi frate, care te simţi năpăstuit, deşi n-ai furat (tocmai pentru că n-ai furat!), n-ai nedreptăţit (tocmai pentru că n-ai nedreptăţit!), n-ai fost „om fără Dumnezeu” (tocmai pentru că n-ai fost „om fără Dumnezeu”!), ci, dimpotrivă, zi de zi şi ceas de ceas ţi-ai ţintuit gândul şi inima spre Cerurile Luminii…şi, totuşi, ai aşteptat ani mulţi, tare mulţi, mult prea mulţi, pentru o sărăcie de viaţă, scurtă şi chinuită… – şi n-a venit, de sus, încă, izbăvirea! Nici măcar o licărire…

…Mai poţi gândi? Atunci, poate că-ţi vei aminti că nu eşti „de capul tău” trimis în această „Vale a Plângerii”, că, aici, în infernul ăsta (singurul infern!) ai fost trimis de Cineva…Îţi sunt simţurile şi inima amorţite, de frig, foame, de umilinţă fără capăt şi de hărţuire cinică, drăcească…dar, te rog, trezeşte-ţi viaţa din tine şi amintirea de tine…!

Nu-ţi pierde Sfânta Nădejde! Că şi El a îndurat multe… –  scuipaţi, batjocură, biciuire, răstignire…pe nedrept! – …şi, de 2000 de ani, te tot îmbie spre Altă/altfel de  viaţă/vieţuire decât asta!!!

 

Mânie-te, loveşte-l, cât poţi de puternic,  pe diavol! – dar nu te preda, nu te preda, cu niciun chip! Nădăjduieşte…şi priveşte în jurul tău…să vezi câţi sunt ca tine, căzuţi pe brânci de trudă şi disperare! Şi du-te şi-i ridică din neputinţă, şi uniţi-vă…să ne unim cu toţii,  în lupta contra diavolului slăbiciunii şi trădării de neam!!!

…Fireşte – nădejduieşte în Hristos-Dumnezeu, iar nu în ticăloşii „închipuiţi” de diavol: escroci, găinari, trădători, lupi singuratici sau strânşi în haitele „partidelor politice” (de orice „culoare” ar fi ele!!! – Dumnezeu e totul, dumnezeu nu e „parte”, nu „e-n gaşca”, unuia sau altuia!!!)… sau cocoţaţi ca scroafele, cu boturi hulpave şi rânjitoare (cu colţi ascuţiţi de răbdarea ta, nefiresc de lung somn şi amorţeală…), în Copacul Ţării Româneşti, drept nevrednici, băloşi, urduroşi… –  peste fire de iresponsabili şi batjocoritori conducători, aduşi de vânturi rele (…şi lăsaţi să trâmbiţeze victoria Satanei, de pe Crăcile Copacului Ţării)!

…Şi, mai ales, fii treaz cu Duhul şi nu asculta cânturile de sirene, ale agenţilor politruci, ale lingăilor de partid, ori din ce direcţie vor fi venind ele! Nimeni, din lumea cezarică a veacurilor din urmă, nu vrea binele altuia…deşi au urlat, ca fiarele codrului, că ei apără…”drepturile omului”! – …da, drepturile mizeriei egoiste, de fiară, şi ale sclaviei către diavolul iresponsabilităţii şi trădării şi atotuciderii, din popor în popor, din veac în veac, de-a pururi! Nimeni, din lumea cezarică, nu vrea decât putere nemeritată, de impostor criminal, precum şi bani, mereu bani însângeraţi de crimele trădării şi uciderii de frate!

Cain stăpâneşte, azi, cu mai multă turbare decât oricând, văzduhurile otrăvite de ruşinoasă şi inutilă moarte şi de strigăte de bâlci şi de ţipete sabatic-dezmăţate!

…Prietene drag şi frate, Românule, eşti, zi de zi şi pe căi „legale” (da, sunt date, de către Satana, „LEGI” – „LEGI” care contrazic, flagrant, şi bunul-simţ, şi orişice unitate de măsură umano-dumnezeiască! – „LEGI” pe dos decât Legea lui Dumnezeu!), jefuit, de toată munca ta, de toată agoniseala ta, câtă brumă va fi fost, dacă va fi fost…– prin biruri absurde! Şi nu vezi, măcar un bănuţ, din ce ţi s-a furat (cu neruşinare şi cu anasâna!), ducându-se spre vreun bine pentru tine, ori pentru cei ca tine!  – spre vreo Facere spre Fiinţa de Lumină a României!

Toţi banii furaţi de la tine, din salarii şi din pensii, se duc spre „campania pedelistă”, spre campania alegerii sfruntate şi prosteşti şi oarbe, a dracului, şi în 2012!!!

Cel puţin, Dracul aşa (se) plănuieşte…

…România este jefuită şi distrusă, prăbuşită cataclismic, de monştri cu chip de om…şi ni se zice că aceasta se face…”spre binele nostru” (da, să fie şi pentru prohodirea noastră şi a ţării… –  dar nici măcar aşa nu va fi: diavolul are în gând să ne arunce, direct şi fără „parlamentări”, în abisurile Râpei, şi pe noi, şi România-Grădina Maicii Domnului…aşa visează el, cu mare desfătare!)… – „binele obştesc”:  că „vor veni investitori străini în România”…şi când tu replici că România şi aşa e jefuită cumplit de „ai ei”, nu mai e nevoie şi de … „ajutor extern”…să  „ ne pună pe chituci” cu totul, definitiv şi irevocabil … – …că, în definitiv, orice ţară, deci şi România, se poate ţine pe picioarele ei, numai să nu moară Duhul de Gospodar al Poporului Românilor (…că deja nu se mai văd nici roadele pământului, deja, în Patria Grâului, se anunţă Lupii Pustiului şi ai Foametei Fără de Capăt!) , ţi se răspunde, cu profund dispreţ, că eşti nebun, că eşti depăşit, că lumea de azi nu mai permite niciunui popor să trăiască singur, ci fiece popor „este obligat să intre în Hora” Sălbatică a Globalismului…că „ei” (?!) trebuie să-şi respecte „angajamentele” (faţă de DRACUL!!! – de care „angajamente”, semnate cu sângele tău, ţie nimeni nu ţi-a spus, despre care nimeni nu te-a întrebat…doar că, dintr-odată, te-ai trezit siluito-vampirizat şi te „colorezi” ca…turta de ceară!!!)  – „angajamente” malefic-obscure (…mistice ca bezna, precum vrăjile cele cu pirostriile făcute!) faţă de organisme internaţionale care nu ştiu altceva decât să născocească noi metode de a călca în picioare, de a batjocori şi umili, de a jefui cu seninătate şi a distruge cu cinism, toate popoarele lumii…pe tine, în primul rând!!!

…De ce „în primul rând”?! Pentru că tu eşti din Popor Ales de Hristos-Dumnezeu, Poporul Lui Dumnezeu (oricum ţi s-a zis şi ţi s-ar zice: „get”/Poporul Lui Dumnezeu, „dac-daoi”/Poporul Căii Celei Drepte, „trac”/Poporul Luminoşilor/Frumoşilor-Îngeri, Arhangheli…până la Heruvi şi Serafi, „vlah/valah”/Poporul Misterului Ascuns al Creaţiei, „român”…de la Ramania -Ţara lui Rama-Soarele Luminii Veşnice!). Şi asta este peste durerile şi înceţoşările şi uitările noastre, cele pline de cicatrici şi de balele spurcate ale diavolilor care veşnic ne muşcă, pentru ca nu cumva să ni se-nchidă, vreodată, rănile, şi să îndrăznim să mai fim oameni-fii de Dumnezeu şi fraţi de Hristos, cu frunţile împungând Cerul!!!

…Ce-i de făcut? Să ne ridicăm! Să lovim diavolii, chiar în cloacele lor, zise „palate”!!! Să refuzăm să mai trăim (ca să ne moară sufletul şi Duhul!) după „legile” date de ei, ci să le impunem noi, fie şi cu forţa, legea lui Dumnezeu!!! Se cheamă, cu nume cărturăresc, „nesupunere civilă”!!!

…Dacă nu vom face, cu grăbire, gesturile de dezrobire (faţă de frica şi faţă de slăbiciunile noastre!) – atunci, grabnic, se vor plodi fără de număr, diavolii, şi ne vor murseca încă şi mai cumplit şi cu mai mare satisfacţie, pentru pântecele lor nesătul şi înspăimântător înmulţit: iată cum, venit/trimis din beznele Apusului, de la FMI-ul dezintegrării Europei, pitt-bull-ul Jeffrey Franks (un nimicuţa pe lumea asta! – dar dacă-l laşi pe dracul să ţi se cocoaţe-n spinare…şi-l şi gâdili sub guşă, precum oligofrenul de Ministru al Muncii…atunci, cine-i de vină?!) ricanează, el …„glumeşte!”, vezi, Doamne! – a ajuns dracul să „stea la prujeală” cu cei puşi în cazane, la fiert şi clocotit…Jeffrey Franks, cu colţii sclipind, bucuros până la delir de moartea noastră „izbândită pe trei sferturi” (nu doar din…”comparaţia… metaforizată”!):

Jeffrey Franks a glumit, miercuri, la întâlnirea de la CES, comparând România cu un mineralier care în urmă cu doi ani era răsturnat şi în prezent este ruginit, iar pentru viitor, cu o şalupă ultraperformantă ca viteză, dar foarte mică, a spus preşedintele UGIR-1903, Cezar Corâci. (…)

Preşedintele “Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, spune că i-a răspuns şefului misiunii FMI la Bucureşti, Jeffrey Franks, că pe şalupa prezentată de el încap doar un sfert dintre români, ceea ce înseamnă că în urma reformelor restul de trei sferturi nu vor mai avea loc” (cf. Monitorul de Suceava, 26 ianuarie 2011).

…Cine e, la urma urmei, şi ce floare-nfloreşte Franks ăsta, cioclul FMI-ului…hiena FMI-ului?! Este „asasinul de serviciu” (i se mai zice „asasinul economic”…) al FMI-ului, şi-l trimit satanele, mereu, tocmai acolo unde urmează să mai pună încă un popor pe năsălie (e un fel de Demon al Sângelui, IRINWE!- pentru că altfel nu se explică filiaţia lui din Loja Satanistă „Craniu şi Oase”/ “Skull & Bones”, în care sunt formaţi/instruiţi, întru ale demonismului, toţi viitorii preşedinţi ai SUA!!!):

Am citit in carti definitia asasinului economic, dar niciodata nu ni-l putut inchipui aievea. Si Agentia de Investigatii Media a tratat subiectul, iar la vremea respectiva ni s-a spus ca batem campii. Iata ca asasinul economic al FMI si-a aratat in fine fata, s-a devoalat. Este acelasi care a contribuit la criza majora din Argentina, din 2001. Apoi, la prabusirile economice din Ecuador, iar recent, la anihilarea economiei din Ucraina, dupa 2004, odata cu venirea “portocaliilor” la putere. De la finele lui 2008, Jeffrey Franks s-a mutat la alti “potocalii”, odata cu noile alegeri, si si-a pus amprenta pe criza economica din Romania, incepand cu 2009. Situatia in care se afla tara, indatorarea fata de FMI, faptul ca Franks este adevaratul conducator al Romaniei se vede cu ochiul liber. Tara a intrat cu un picior in groapa, iar groparii sunt Franks si reprezentantul Romaniei la FMI, Mihai Tanasescu. Care Mihai Tanasescu, cel mai probabil, asa cum anunta AIM la inceputul anului, ar putea deveni urmatorul premier al Romaniei.

Conform Jeffrey (Jeff) R. Franks, MPA ’88: “In 1997, Jeff moved to work on Latin American countries. He was desk economist for Argentina” (n.n.: în 1997, Jeff s-a mutat în America Latină. El a fost desk economist pentru Argentina). Apoi a ajuns in Ecuador, dupa aceea in Paraguay, iar inainte de Romania s-a ocupat de Ucraina. In Paraguay s-a ocupat de criza serioasa care afecta tara, de datoria uriasa la FMI care a rezultat in urma acestei crize economice. La fel cum acum administreaza datoria uriasa a Romaniei.

Franks provine din gasca de la Princeton, dintr-o “fratie” de temut pe plan mondial: The Order Of St. Anthony, cu patronul Sf. Anton din Egipt, o societate secreta infratita cu celebra Skull and Bones de la Yale (unde exista si o ramura numita Sigma – The St. Anthony Hall), cu o emblema la fel de infricosatoare, desi in aparenta societatea respectiva s-ar ocupa cu serate literare intr-o cladire straveche, intretinuta de fratie (foto dreapta). Despre  Skull & Bones, ca si despre The Order Of St. Anthony se spune cafac parte din pepiniera Illuminati si pregatesc elitele care sa conduca lumea intr-o noua ordine mondiala social-economica. Daca despre presedintii SUA se spune ca au fost in marea majoritate membri ai Skull & Bones, despre creierele economice ale planetei se spune la fel de clar ca au apartinut Ordinului St. Anthony Of Egypt.

Si, iata, in urma cu doar cateva zile, Argentina a denuntat faptul că FMI aplică Greciei aceleaşi reţete de austeritate pe care le-a aplicat acestui stat latino-american fără a reuşi să îi împiedice acutizarea crizei, în 2001. “Reţeta FMI pentru Grecia este aceeaşi ca pentru Argentina înaintea prăbuşirii din 2001: scăderea salariilor şi creşterea impozitelor” afirmă Jorge Remes Lenicov, fost ministru argentinian al economiei în 2002, în timpul celei mai grave crize economice din istoria acestei ţări. Si, dupa cum se observa nu este numai reteta pentru Grecia, ci si pentru Romania. Un alt fost ministru al Economiei, Roberto Lavagna (2003-2005), artizanul redresării ţării sale: “FMI nu a tras nici un învăţământ din criza argentiniană, nu a învăţat nimic şi emite pentru Grecia aceleaşi recomandări ca pentru Argentina în 2002, cele pe care noi le-am respins abia in 2003, iar dupa ce nu le-am mai aplicat si am cautat solutii bune, altele decat cele impuse de FMI, a urmat redresarea”. Deci iata ca respingerea cerintelor FMI – asa cum doreste si Ungaria acum, dupa noile alegeri – nu a dus la secatuirea tarii, ci la redresarea ei economica. E adevarat, insa, Romania este deja datoare pana peste cap la FMI, cu bani ce n-au ajuns in buzunarele romanilor, ci in “bancile mama” din Occident, sau in conturile clientelei politice a actualei puteri.

Dovada ca Franks n-are, de fapt, nicio solutie economica reala pentru Romania, ci in fapt doreste adancirea crizei in favoarea FMI, este si ciorna pe care a folosit-o la inceputul lui 2010, dupa o intalnire cu Mugur Isarescu (foto stanga). Pe hartie, Franks a schitat sovaielnic o linie de redresare inca de la inceputul lui 2010. O redresare care n-a avut loc, iar acum ni se spune ca va fi in 2011, cand, probabil, nici atunci nu se va petrece. Asa ca predictiile lui Franks in materie de economie sunt ca si nule. Asa cum au fost si pentru Argentina.

Prăbuşirea economică a Argentinei a antrenat la finele anului 2001 o gravă criză socială şi proteste de stradă soldate cu 30 de morţi. A urmat o criză instituţională, între 20 decembrie 2001 şi 6 ianuarie 2002 succedându-se cinci preşedinţi. Argentina a revenit spre creştere economică cu mari sacrificii, după o devalorizare de 65% a monedei sale antrenând sfârşitul parităţii peso-dolar. Si asta dupa ce s-au respins indicatiile FMI.

Conform unor analisti economici, FMI este arma financiara a asa-intitulatului Guvern Mondial, care are rolul de a conduce lumea dintr-o singura sursa, iar pentru asta trebuie sa prabuseasca mai intai economiile tarilor care nu fac parte din elitele care constituie acum acest guvern planetar ce va instaura noua ordine mondiala, sociala, culturala si, mai ales, economica. Iar arma aceasta mortala se afla in mainile unor asasini economici ca Jeffrey Franks” (cf. Mihail Făgărăşanu, art. Asasinul economic Jeffrey Franks a ucis si economia Argentinei, în Respect gym, marţi, 2 noiembrie 2010 10:46).

***

…Nu, nu! Să nu vă-nchipuiţi, cumva, că demonii dinăuntrul nostru nu-i ajută şi-i întăresc, de zece ori pe cât sunt de tari, pe demonii de acolo, de la Apus! Lingăii şi trădătorii noştri au format adevărate cohorte urlătoare şi chirăitoare, care joacă rolul de ţuţeri şi belferi, pe lângă “rabinatul” Satanei…Pe 30 de arginţi, un Patapievici ori Sever Cotoi, Liiceanu ori Cătălin Avramescu, Traian Ungureanu etc. ne vând pe toţi, popor şi ţară, la kilogram! Ba chiar se miră şi de ce nu le zâmbim şi nu le mulţumim, ba chiar se burzuluiesc de ce nu suntem conştienţi că le suntem şi datori!!!

…Şi există o faună recrutată de Satana dintre unii  care, zice-se (zic tot ei, acei …“unii”!) că-s “în două locuri deodată”! (…”ubicui”!!) – “patrioţii diasporeni” (unii chiat sunt reali şi calzi patrioţi…dar tocmai aceia reali nu-şi clamează, “seara, dimineaţa şi la-amiază”, patriotismul…!): mai exact, o parte din diaspora românească (…nu mare “partea”, dar sub steagul lui WILLIAM BRÂNZĂ, politruc de partid ucigaş de Românie, Hienă Apocaliptic-Flămândă, mereu cu burta atârnând pe labele din faţă… –  pus şef al PDL-ului din diaspora! – …şi ce-a fost, de fapt, la origine, PD-ul? – a fost ramura 100% iudaică a FSN-ului: Petre Neulander, Alexandru Sassu, Radu Berceanu, Traian Braunovici/Băsescu…!!!).

Da-da, acea “diasporă românească” (…o parte, fireşte!) prin care s-a făcut “minunea” drăcească, aceea ca, în noaptea de 6 spre 7 decembrie 2009, Diavolul Cel Încrucişat să câştige un nou mandat de tiran!!! Şi nu este o poveste, ci vă voi demonstra, cu punct şi virgulă, cum stau lucrurile!

…Zilele astea, primesc de la un vestit ziarist (deocamdată, nu-i voi rosti numele, pentru că nu-i singura iudă pe post de…”hristos mincinos” !), un individ uns cu toate alifiile, din diaspora – un interviu, în care “omului” (?!) i se puneau nişte întrebări, de către o doamnă reporter, iar el…făcea propagandă de…”pe-de-le”!!!

Ia priviţi şi judecaţi singuri – voi, fraţilor şi necăjiţilor din România, voi, prin care, zilnic, trece fiorul terorii, ba trec chiar şi fiorii “dezertării” din patrie şi chiar ai gândului secret (şi vinovat…dar cât de odihnitor, după atâta luptă cu diavolii…!) al sinuciderii:

 “Reportera: Se pierde poporul ăsta? Credeţi că în ’89 ne-am trezit brusc dintr-un coşmar şi n-am ştiut încotro să mergem? Credeţi că a fost o trecere prea bruscă la libertate şi oamenii s-au rătăcit în false valori? Ce reproşaţi românilor şi României?

   Ziaristul Uns cu Toate Alifiile: Distinsă doamnă, poporul român nu piere… Cum să piară? Unde să dispară? Suntem peste douăzeci şi cinci de milioane (incluzându-i şi pe cei din diaspora), fără să socotim fraţii basarabeni. Avem un spaţiu geografic, avem tradiţii, cultură, identitate… Suntem recunoscuţi ca naţie!(…)Nu avem razboaie şi conflicte teritoriale armate cu nimeni! Deci, ne putem dezvolta şi prospera în voie… Numai să vrem!

…Nu mai spune, „amice”…”c-ameţesc”! Dac-om mai fi rămas, prin România, vreo 15 milioane, să zici „bogdaproste”! Din 1989 şi până azi, se plănuieşte destructurarea României şi împărţirea prăzii, între vecinii noştri! Nu noi am decis, în 1940, nici in 1989…deci, nici de acum încolo: ce fel de naţie mai suntem, dacă nu putem decide asupra existenţei nostre pe hartă, măcar…dacă nu şi “în duh”?! ….ei bine, sectele, au ajuns să poruncească şi să bată cu pumnii în masă, precum că să ni se interzică icoanele ortodoxe, la noi în ţară!].

…Am, pe masă, ziarele sofiote, prin care bulgarii ne cer Dobrogea de Nord, am traducerea ziarelor de la Belgrad, care cer Banatul de Est şi…Oltenia! Şi, nu e cazul să-ţi amintesc, „amice”… – maghiarii vor fi şi ei prezenţi la festin…ghici, pentru ce???!!!

„ Reportera: Au trăit românii vremuri mai grele ca astăzi, vreodată?

   Ziaristul Uns cu Toate Alifiile: Acestea sunt cele mai frumoase vremuri pe care le-au trăit români vreodată! cu mâna pe inimă spun! în afară de câteva necazuri precum criza, inundaţiile, inflaţia, mici calamităţi, românia trece în prezent printr-o transformare benefică. Vor zice unii că de aici de la aproape douăzeci de mii de kilometri depărtare am luneta spartă şi nu văd bine situaţia reală de acasă. Am să mă justific: Avem o naţiune sănătoasă, mai sănătoasă decât multe alte naţii. Populaţie omogenă de origine română în procent de 90%. Avem încă cele mai mari rezerve de ţiţei din europa de est. gaze naturale – bogăţiile subsolului şi ale solului care aşteaptă să fie exploatate, desigur, raţional şi conştiincios. o suprafaţă enormă pentru dezvoltarea agriculturii (va veni şi vremea ei!), şcoli şi oameni inteligenţi, infrastructură medie, dar în dezvoltare, reţele de comunicaţii, relaţii diplomatice şi comerciale cu majoritatea ţărilor lumii. Desigur că e loc şi de mai bine, dar încercaţi să realizaţi la ce nivel ne situăm faţă de alte ţări. Cu muncă şi cu încredere în esenţa noastră naţională vom ajunge şi mai sus.”

 

…Fii bun, “amice”, şi ia-ţi mâna de pe inimă…  – …şi arată-mi măcar o picătură de petrol, care să mai aparţină României…!!! Iar agricultura….iată explicaţia “re-împroprietăririi” à la Cuza-masonul, din 1991, fără vite şi fără uneltele luate de PMR, la colectivizare: “Pământul a fost dat nu spre folosire, ci spre vânzarea către străini (…fireşte, şi escrocii noştri şi-au luat partea…)!!!” Şi asta ce-am scris mai sus este fraza de recunoaştere a realităţii, din partea unui vechi securist…devenit sereist…şi scârbito-dezertat…în Armata Română…inexistentă, acum!!! În Ardeal, nenorociţii de ţărănişti de sub guvernarea lui Constantinescu (…ţărănişti…adică, deh, greco-catolici!), prin “restitutio in integrum“, au dat, practic, pământul arabil – urmaşilor grofilor!!! Iată ce vedeam pe fereastra maşinii (apoi m-am dat jos din maşină, ca să întreb…), acum un an, când mergeam spre Cluj: români muncind, ca arendaşi “pe 3 lei”, pământul unui… nepot de nepot de nemeş maghiar…!!!

…URAAA!!! Trăiască România, “IN INTEGRUM” liberă şi “IN INTEGRUM” democratică…! Ptiu…!

“In integrum” vândută/trădată, de “agenţii” trădării şi lăcomiei veneticilor şi imbecililor lacomi! Mereu, lăcomia destructurantă de ţară şi popor şi naţie…ca şi la mine “în bătătură”, unde munţii răzăşilor Bucovinei au fost vânduţi veneticilor, de către becisnici urmaşi de cavaleri ştefanici…Nu te teme, dragă “amice”, naţia română poate fi ştearsă “într-o clipeală”, de pe harta Europei şi a lumii, dacă nu ne ajută (“ca-ntotdeauna”, vorba lui Dimitrie Cantemir-masonul “illuminati”!) Dumnezeu-Hristos – da-da, ştearsă, cel mult…”într-un fârtai de ceas“…!!!

..Încă o dată: Dumnezeu veghează, dar nici oamenii nu trebuie să doarmă “somnul cel de moarte”…că unor morţi, degeaba le dai…!!!

…Poate ca aşa vezi tu, “amice”, de acolo, “din departe”…dar dacă ai veni, pentru un an, să trăieşti cu şi printre oameni ca mine, ca el…oameni obişnuiţi, dar de-ai locului, nu “zburătăciţi” spre şovăielnice zodii (spre părelnic, ori chiar “gros”… folos!), iar nu “politruci” năimiţi [este exact ca pe vremea comunist-stalinistă…nici măcar ca pe vremea lui Ceauşescu: olteanul ăla, măcar, a făcut câteva construcţii extraordinare…a avut grijă de ultima bârnă sau “pată” de culoare de la mânăstirile mele, din Bucovina etc.] sau “pupincurişti” de politruci […care-mi mănâncă mie inima şi ficaţii, cel puţin în ultimii 6 ani…dar nu cu mult mai bine a fost în “democraţia” lui Iliescu ori Constantinescu…întreabă-i, cu tact, pe minerii supravieţuitori  la Stoeneşti…, mineri de la mine, din Gura Humorului…îţi zic, mereu, doar de ceea ce cunosc eu, direct, “non-intermediarizat” , de care pot da mărturie, “cu gâtul la mijloc“!] – sau profitori neruşinaţi, care dărâmă ţara, din temelii… [e drept că nici românii nu ştiu să-şi apere… “moşia”,  de căpuşe şi de trădători…sunt prea blânzi, prea “creştini”, în sensul greşit, în care înţelegea creştinismul pseudo-ateul Cioran… sau prea adaptabili la calamităţi…, într-o arenă plină de fiare şi zguduită de toate seismele posibile şi imaginabile… !!!] – ei bine, dacă ţi-ai jertfi un an de viaţă de “român falsificat”, prin auto-orbire, pentru a cunoaşte Adevărul, iar nu…”opiniile amicilor evrei” din Spania ori România, şi nu jurnalele… –  ai vedea cât de bine trăiesc şi cât de “frumoase vremuri” înfloresc în România “capitalistă” – ptiu!!! – …că nici BOR nu mai este “mama noastră“, prin Antihristul de la Palatul Patriarhiei (numai viforosul bătrân, trecut, acum, în Lumina Cea Fără De Amurg – IPSS Bartolomeu Anania, i-a ţinut, SINGUR, piept!!!), dar şi prin prea-fricoşii clerici…îngrijaţi, majoritatea, doar de supravieţuirea propriei lor familii… – nu toţi, dar prea mulţi!!!

…Dacă prin 1993 vedeam doar ţigănuşi mâncând din containerele de gunoi, azi văd bătrâni “cu pielea albă“…”halind”, cu o poftă înspăimântătoare, maţe de găină, de la gunoi…

…Dar, de ce te-aş condamna aşa de sever pe tine, “amice prea depărtat şi prea aplecat spre neadevărat”… –  pe tine, pe alţii etc.? Eu mi-am asumat să rămân aici, şi aici voi muri, cu ticăloşii (pe care tu “îi cânţi”!!!) “de gât” (nu să-i strâng de dragoste, ci sărindu-le la beregată, cât voi mai sufla!!!). Copiii mei, probabil, din ce-am vorbit cu ei, au de gând să-şi asume, şi ei, să lupte! AICI!!! Până vor pleca (de voie sau siliţi!) trădătorii şi bandiţii, de pe acest pământ sfânt… – noi, nu – niciodată, decât chemaţi de Dumnezeu!!!

…Despre lupta asta, înăbuşită şi fără cruţare, eu n-am aflat, ca tine, de
la TV ori din jurnale (ori prin neprietenii Neamului şi ai Crezului meu…), ci din ciocnirile mele, zilnice, cu această lume pervertită…pervertită începând de la părinţii amorali, de la profesorii laşi şi/sau amorali, de la unii preoţi ce şi-au uitat misiunea…până la copiii din bănci…, din care copii mai sper să salvez câte ceva, măcar fie şi… “jumătăţi de suflete”!!!

…Pe mine nu mă interesează, deocamdată, “alte ţări”, ci văd că ţara mea e sub foc şi se sufocă!!! Şi nu mai avem medici…!!! Spitalul Municipal -Adjud, care era mai bun, ca personal, decât cel din Focşani (capitala de judeţ…) APROAPE că nu mai are niciun medic competent!!! A lucrat aici anti-selecţia, pe criterii politico-pedeliste!!! şi, ca la adjud, pretutindeni în România!

 

…Şi i-am reproşat “amicului”, pe loc, în e-mail, faptul că el mă “contra” (ca răspuns la cele zise de mine, în urma lecturării interviului, deci… mărturii către fraieri, prin interviu!!!) cu următoarele “argumente”:

“(…)Metoda ta nu e buna (zic eu!! Ai vazut cate semne de exclamatie am pus. Asa iti trebuie! Asa faci si tu cand scrii articole… le umpli cu semne si cu majuscule… de te sperii numai cand vezi materialul! Seamana cu o ANATEMA!  Vesnik!
Tu nu poti scrie ceva suav, ceva placut ochiului, inimii si mintii?
Numai  despre “adunarea cainilor
“? (n. mea: penultimul meu volum de poezie se cheamă Aici – la-ntâlnirea tuturor câinilor)

Iar daca nu am mancat si nu mananc salam cu soia nu crede ca toate sunt asa de roz! Totusi nu putem sa ne dam cu capul de pereti si sa vedem lumea doar in negru!
Eu vad partea  plina a paharului, iar tu pe cea goala!

Eu cred ca ai pingele mai bune de cat pe vremea lui Nea nicu!
Si televizor color!  si ca traim mai bine ca pe  vremea regilor…
si cu toate plansetele tale daca iti strangi putin cureau poti sa dai o fuga
pana la Paris. Poti sa iti cumperi un calculator. Gasesti carne in magazine
(n.mea: şi maţe la gunoaie…da, este ca în Rai, “rezon”!!!).
Ai dreptul la replica si nu vine nimeni sa te duca la canal!
Si ti-as mai enumara inca vreo trei pagini de beneficii
! La tine ploua-n casa? La jumate din populatia lumii ploua in casa, si n-au apa potabila, si traiesc cu zece-douazeci de ani mai putin decat romanii… si apoi tu zici ca luneta mea nu vede bine… (…). Si mai am o intrebare! Unde ati fost tu si prietenii tei care critica, atunci can l-au omorat pe nea Nicu, de ce nu i-a dat nimeni adapost. Cine a tras in noi la 22? Unde sunt teroristii!
De asta ar trebui sa va ocupati! si de “unde a disparut flota” sau cine au fost spionii la revolutie? rusi, unguri, mosazi, iugoslavi… Stii vreo unul?
Aia au vandut tara ajutati de fraieri!
 ”

… da, fără multă zăbavă i-am replicat…nu cu “plânsete”, ci cu mânie…!!!

Dar hai să organizăm materialul, pentru ca să fim şi riguroşi, şi nemincinoşi:

1-TV color? Să văd minciuna în culori! Deci, ăsta era câştigul revoluţionar, promis în 1989, de masonii complotişti: “vă veţi vedea sărăcia şi umilinţa…în culori!!!”…

Da, am un televizor color, dar nu-l mai deschid, decât vreo oră (ca şi pe vremea lui Ceauşescu… –  pentru că se revarsă, de pe ecran, numai minciuni, în flagrantă antiteză cu…realitatea reală!)…noaptea târziu…insomniile mele hiperlucide… (şi ca mine, toţi câţi sunt lucizi… – eu, măcar, nu înjur, ca mulţi dintre ei –  ci scriu, destul de civilizat şi, mereu, argumentat şi documentat!…dar cine, oare, m-aude/citeşte, afară de cei care deja ştiu?! – …ne lasă, perverşii naibii, să ne vărsăm veninul, în “rezervaţii de hârtie/pagină web“!!! – … s-au păstrat doar câteva reviste online, care ne publică, pe noi, “dizidenţii”…, pentru ca să ne golim de energia faptei!!! – totul este aranjat/regizat infinit mai parşiv, decât pe vremuri…!!!);

2-…da, sigur, ai voie la calculator, acum, în România (doar Internetul ne distruge perfect minţile tineretului, prin lupta MECTS” de a avea elevii NU profesori mai buni, mai performanţi, mai cu mult Duh…ci calculatoare şi internet “tâmpitor”!!! – asta “reclamă” şi egiptenii din stradă, zilele astea, egiptenii deveniţi la fel de inconştienţi ca şi românii anului 1989, pe străzile “revoltei” masonice…dar, din când în când, SRI-ul îmi ia email-urile la “puricat”…şi, pe la 5 dimineaţa, primesc câte un telefon…amabil! Ghici, de ce şi de la cine? Ghici, de asemenea, cu care vremuri se aseamănă ceea ce-ţi spun acum…? …pentru că ameninţarea cu călcatul sub roţi nu mi s-a mai făcut, nici sub Ceauşescu…!!!

3-…Pingele bune n-am avut niciodată…dar acum mi s-a comunicat că pot să-mi fac proteze doar o dată la 7-10 ani…- “economie la proteză”, ceva…”parfum”!!! (…pe timpul lui Ceauşescu o schimbam anual…); pentru Dumnezeu, proteza nu-i un lux! Ăştia vor să scape nu doar de bătrâni, ci şi de …”estropiaţi“! Nici nu mai e comunism, e…”spartanism” (… în plin, cum zici tu…”modernism“)!;

4-…nu mai plouă în casă, pentru că mulţi nu mai au casă!!! băncile conduc lumea!!! Şi nu-ţi vorbesc din cărţi, ci…”din vecini”!!!

…Da, cred că ai mare  dreptate : trebuie să mă ghiftuiesc cu optimism….!

…”Dragul meu drag, de trei ori drag”, eram sigur ca “mi-o vei zice” pe aia cu “salamul cu soia“, pe care te mândreşti că “nu l-ai mâncat”… –  sau, poate, te simţi, cumva, vinovato-complexat de nemâncarea lui…! Păi, dacă mă gândesc bine, doar salamul cu soia, sau SOIA, pur şi simplu,  va fi rămas mai sănătoasă (toate celelalte-s otrăvite, cu e-uri sau cu alte bâzdâgănii şi găselniţe criminale!)…

Salamul cu soia” – pentru cine îl mănâncă: eu sunt vegetarian, dar n-am putut suferi niciodată salamul cu soia….” din niciun regim ideologic“!!!

…Dragă “amice”, poate că, da, mi-e foarte greu să fiu calm, când oameni de mare valoare spirituală, cum este poetul Liviu Ioan Stoiciu (dar nu e singurul “şomerizat” şi marginalizat, din motive politice… pentru că e nesupus  “la-mpărăţii de doage”, pentru că e demn… şi azi, ca şi înainte de 1989!!!), singurul dizident autentic din Vrancea, sub Ceauşescu… –  este lăsat, acum,  pe drumuri, şomer, pentru că, acum, nu-l pupă “la papuc” pe dl N. Manolescu… cum, atunci, n-o făcea  faţă de  Ceauşescu! …S-au “puit”, cu temei şi osârdie, “tiranii din tirani” –  ca frunza şi ca iarba cea neagră, nu glumă!

Oare îţi dai tu seama câtă umilinţă trebuie să îndure un om de mare Duh, din România, când are 61 de ani (…deci, fără şansa “re-orientării profesionale”…!), ca Liviu, şi este aruncat pe drumuri, complet ilegal şi arbitrar! – …de la o revistă precum Viaţa Românească, unde a muncit în toţi aceşti ultimi ani?! Să-ţi mai număr tentativele lui Liviu de a se sinucide…?! Scrie el la “Jurnalul de Vrancea” online…dar doar pentru câţiva lei… lei vechi, “bien sür, mon cher”!!!

…Şi crezi tu că, atunci când scara valorilor este răsturnată, poporul / naţia pot s-o ducă bine?! Când cel cu valoare de Duh este sfidat de escrocul, de trădătorul şi de curva de lux…crezi că astea, toate, sunt motive de bucurie năvalnică…?! Biiiiine ai mai ajuns cu…”cântarul”, neamule!

E greu să-ţi doar imaginezi umilinţa în care ne complacem (premeditat!), în loc să ne folosim de…mitraliere! Pentru că ştim: abia aşteaptă “vecinii” (ca şi-n 1989…miracol, calcul… că n-au reuşit decât să-i planteze pe Iliescu şi pe Mugur Isărescu…?!) să fie haos perfect în România, ca să…”ne ajute“…”uitând să mai plece, după ce “ne-au ajutat“!!!
…Pentru că tu nu  vezi unde e răul, păi să-ţi dau eu un exemplu de situaţie asemănătoare cu aceea dinainte de 1989 (dar, măcar, pe atunci, nimeni nu-ndrăznea să ne scoată ochii cu “democracy” şi cu “drepturile omului”!): după ce, la Iaşi şi Focşani,  de 24 ianuarie 2011, Băsescu a fost huiduit (…nu am fost de acord că s-a huiduit “otova”, vinovaţii-oameni şi… imnul naţional!!!… cu totul…”nevinovat”…) – ei bine, TVR-1 (folosit de Preşedinţie ca “oficină prezidenţială” de ştiri…) a afirmat că, de fapt, huiduielile au fost adresate… liderilor opoziţiei!
Mă rog! Mă voi referi doar la…”logică”…! Eu n-am încredere în niciun partid, ştii bine asta, dar nici să-i prosteşti, tu, TVR-1, pe oameni, “de la obraz”: cum putea să fie mai mânioasă lumea pe “opoziţie” (…decât că…n-a făcut nimic!!!), decât pe “putere”, care le-a tăiat, ilegal, oamenilor, salariile cu 25-60-70%, şi pensiile cu…cât s-a nimerit???!!!  [Doar nu mi-i zice acum că…”aşa e bine“! Dar, acum, m-aştept la orice afirmaţie, oricât de…”năzbâtioasă”, din partea ta…!].  Salarii şi pensii care, dacă tot îmi zici tu de “democraţie”, ele sunt proprietate inalienabilă! …şi  zice Constituţia (dar cine o mai citeşte?!), emfatic şi imbecil zice, despre proprietate: “este sacrosanctă“!
…”Curat sacrosanctă, dar umflaţi-o!” – îl parodiez/calchiez eu pe nenea Iancu…!

…Vezi, dragule, ce fericiri nespuse a adus românilor …”democraţia” masonilor francezi, de la 1789…transbordată la…1989! Sarbătorirea/aniversarea…a două sute de ani de “victorii terestre!!!

…Ştiu şi eu că în diaspora nu e totul pe roze, dar, măcar deocamdată, legea este respectată (pe câte aud… – poate că n-aud totul şi nici destul şi nici bine!).
…Când au trăit românii mai bine? Când au avut ritm şi rost al făptuirii, pe lumea asta. Nu-mi tot “bâzâi” tu cu “bunurile de consum“, cu “belşugul material”… fleacuri fumate şi total neadevărate!!!: eu am fost crescut de o bunică analfabetă, dar care o ducea bine, în sărăcia ei, pentru că simţea că lumea şi viaţa au, încă, rost!!!

Când văd, însă, chipul umilit şi hăituit de toţi demonii, al vreunui coleg de facultate de-al meu, ajuns şomer, pentru că  nu e pedelist…sau chipul famelic al unora dintre scriitorii români  (pentru că sunt, printre ei, şi javre destule, cum şi mulţi fără de niciun alt talent, decât cel de tranzacţionist-lingău/lingăi!), cei de mare talent artistic, dar cinstiţi, “nealiniaţi politic”, de o onestitate dusă până la …”prostie“, cum zic şmecherii zilelor noastre (…”oamenii” ăştia, la fel ca zeci şi sute de mii asemeni lor,  nu mai au, acum, la vârsta lor, de obicei înaintată –  nicio şansă de…”re-orientare profesională“!!!) – …îmi dispare, pentru câteva zile, şi mie, rostul lumii… trebuie să mai “vizitez”, încă o dată, vreo mânăstire din preajma Adjudului!!! Şi să mă spovedesc… pentru gânduri tainice şi vinovate!

…Dacă nu ne laşi nici să criticăm (ceea ce, pe vremea lui Ceauşescu, o făceam chiar în public, în plină cancelarie!!!) – atunci, te rog, mai reflectează, bunul meu “amic”, la cât de “democratică” e/a ajuns lumea asta, vorba lui Leibnitz… ideală…”cea mai bună dintre lumi!” – pentru alţii bună, mereu pentru alţii…!!!

…Da, nu renunţ la protestul …”semnelor de punctuaţie/avertizare“…a neantului, oare?! Oricum, da: anatema, veşnic, asupra trădătorilor de neam şi ţară!!!

…Te rog, nu-mi cere mie să mă bat cu spionii, că nu ştiu în care să dau…şi poate că chiar aş fi teribil de curios să-i ştiu şi eu, pe spionii şi trădătorii ăştia, pe “terorişti” (n. mea: ce poate fi ceva mai “teroristic”, azi, decât manipularea ucigaşă de Duh?!)… pe trădători, însă, în primul rând!!!… – şi, după ce aş afla, ce, tu crezi că n-aş da, hai?! Nu mă cunoşti prea bine, “fratele meu alb”, “amice”, dragule…

***

…La afirmaţiile şi întrebările  „amicului” : „Eu am spus acolo ce am simtit! Sincer si fara sa ma forteze nimeni! Sa vada cei ce citesc ca nu trebuie vesnic sa ne bagam ghiara-n gat si sa vedem numai in negru. Ce zic de noi , copiii nostri, tinerii pe care
ii educam…?  ca Romania nu a re nicio sansa..?. si nu a avut nici in ultimii 150 de ani de la Cuza incoace. Pai ce sa faca saracii…? –  isi iau lumea in cap si pleaca
!” (s. mea)

…eu am replicat: “Să admitem că eşti (nu ştiu, însă, pentru cine…) sincer! Şi atunci, cum stă treaba cu…<<şansele tineretului român>>? Adică, minciuna ar fi…ultima şi suprema şansă a româniei/tineretului româniei – ???!!!”

O fi, şi asta, o…”viziune”…!

…Ce să zic, da, e posibil… – optimismul metafizic, moral, poate că ar folosi…dar să-i minţi neruşinat, pe copiii cărora părinţii le-au plecat în italia-spania-irlanda (etc.!) La muncă, din sărăcie lucie (…însuşi preşedintele ţării, trădătorul Băsescu, le-a făcut…”îndemnul, invitaţia şi…”foaia de parcurs”!!!)…au plecat în niciun caz pentru că…”Acestea sunt cele mai frumoase vremuri pe care le-au trăit românii vreodată!“… – şi că, dacă-s şomeri părinţii lor, şi nu-s plecaţi la muncă prin străini, tinerii/copiii şi părinţii (trăgând, toţi, de-o pâine, timp de  trei zile, ba chiar câte o săptămână încheiată…) …să-i minţi precum că sunt/ar fi …”mai fericiţi decât oricând…” – … asta trebuie să rămână o minciună cinică, oribilă, folosită de aghiotanţii lui WILLIAM BRÂNZĂ, să rămână, deci, un anume soi de propagandă partinică (de tip criminal şi trădător!)…şi atât!!! Miroase, şi nu cred că e o simplă impresie, a stalinism şi nazism, totodată…”Ieşirea [NAZISTO-STALINISTĂ!] din sistem” o propovăduieşte şi dl de la FMI, Jeffrey Franks, când, zilele astea, dimpreună cu handicapatul de Botiş, lingăul oligofren de la Ministerul Muncii, a comparat România cu “Titanicul“, din care se va salva doar o… şalupă!!!

…Cum îşi pot duce, oare, anumiţi oameni, conştiinţa, fără să se prăbuşească sub enorma încărcătură?! Sau…n-or fi având nici conştiinţă, deci niciun fel de „încărcătură”, din soiul bănuit de mine?!

…Dumnezeu să ne aibă în Sfântă Paza Lui, dacă vor fi fiind mulţi agenţi propagandişti, de felul… “mai sus arătat“…!!!
Acum ne dăm seama, cu încă o frântură de “revelaţie”, cum s-au fraudat alegerile, în 6-7 decembrie 2009, prin intermediul “unora” din diaspora…!!!

***

Dragul meu frate şi prieten,  prieten şi frate, Românule –

…Ai cunoscut, mai sus, mentalitatea aghiotanţilor lui WILLIAM BRÂNZĂ…

„anesteziştii de serviciu”!!!

 

Politrucii pedelişti din diaspora. „Unii”, fireşte… – …”o parte” – …dar infectă şi scârboasă… „parte”!

…Dar, de fapt, ştii, oare, ce-ai citit mai sus? Ai citit, de fapt, descrierea unuia dintre cele mai importante şi “fertile” aspecte ale pregătirii propagandei pedeliste, pentru anul electoral 2012!!!

…Dacă nu vom lua în seamă aceste semnale, venite dinspre “exterior”, să nu ne mirăm că ele – semnalele, combinate cu “propunerea” (vom vedea că va fi, de fapt, “impunerea”…) dlui Theodor Baconschi asupra votului electronic…sau “prin corespondenţă” (deliciu!)… atunci să nu ne mirăm că Dumnezeu, privind către poporul nostru, va ofta adânc, din rărunchi, apoi, va da din umeri, a neputinţă (“Binele să nu-l faci cu forţa!” – este expresia propriei Lui Legi, aceea a Liberului Arbitru!!!)…şi, în 2012, se va vota iarăşi, în România “cea mult preafericită”, sub influenţa…”etnobotanicelor”!!!

…În creştinism, funcţionează formula teurgiei…care, pe şleau, se traduce aşa: “Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă şi-n traistă…!”

                                      prof. dr. Adrian Botez

***

 

P.S.: …Românii dau din umeri (…iar…), zilele acestea, când vine vorba de revoltele „populare” din lumea arabă (din Tunisia, prin Egipt, până în Yemen…). Şi zău că n-ar fi cazul să nu le pese! Deloc n-ar fi cazul!!! Oare nu tot despre „democracy” şi „reforme” era vorba, şi când cu crimele din România anului 1989?! Oare nu tot pentru „democracy” şi „reforme” (…care să reducă „Titanicul” românesc, la stadiul de… „şalupă”!!! – …ţineţi minte planul de HAOS al Francmasoneriei, în vederea instaurării Noii Ordini Mondiale! – cf. art.  Două documente cutremurătoare: “Planul Roşu”/1967 şi “Aurora Roşie”/1985, cunoscute sub numele de “Protocoalele de la Toronto, în revista AXA, Anul III, nr. 41, 16-30 iunie 2010, pp. 26-29 – preluat, prin ample citate, în cadrul articolului din Jurnalul de Vrancea online, ucigaşul haos…! – sau: „Statul lui falcă” şi al unor …„madame”!, din 03/12/2010 00:12:00   – Articol publicat de: Adrian Botez) este ţinut „de bine”, în forurile internaţionale, acest mizerabil brigand local, Băsescu, dimpreună cu gândacul său negru de bucătărie, „reformatorul” Emil Boc?!

Toate „reformele” şi însuşi cuvântul „democracy” înseamnă, mereu şi pretutindeni, cu o monotonie mentală (şi de imaginaţie!) înfiorătoare (din partea „rostitorilor” formulei magice a crimei mondiale!!!) – tocmai interesele pentru haosul global, urmat de Tiranie Mondială Absolută, ale Guvernului Mondial al celor din Loja „Illuminati”.

…S-a ajuns la afirmaţia perfidă a mondialiştilor precum  că „revoltele din Tunisia şi Egipt sunt cea mai mare victorie a Internetului”, apăsându-se pe „efectul Wikileaks”.

Iată cum analizează situaţia din Egipt-Tunisia, cât şi „efectul Wikileaks” –  revista online Secretele lui Lovendal – cf. Wikileaks – o otravă oferită publicului de guvernul SUA şi de Israel : „Acest site <<rebel>> şi liderul său, Julien Assange, nu reprezintă decât o operaţiune pusă la cale de serviciile secrete din SUA şi Israel. Acest site este folosit ca mecanism de propagandă în favoarea Americii şi Israelului (…). Unul din argumentele forte ale faptului că există legături subterane între Wikileaks şi serviciile secrete din SUA o reprezintă imposibilitatea furtului a sute de mii de documente, fără cunoştinţa autorităţilor competente în contraspionaj. (…) În China, Wikileaks este suspectat în a avea legături cu Mossadul. Această scurgere de informaţii a venit de la o persoană infiltrată în organizaţia Al Shabab din Somalia, un grup insurgent musulman care e posibil să aibă legături cu Al Qaeda (…). Servicii secrete asiatice indică faptul că Wikileaks conduce o campanie de dezinformare, ţipând în gura mare că este persecutat de serviciile secrete americane, când, de fapt, organizaţia în sine face parte din spionajul american. (…) Wikileaks face parte din noua campanie cyber-COINTELPRO, fiind propusă preşedintelui Obama de către „ţarul informaţiilor”, evreul dr. Cass Sunstein (actualul şef al Biroului Casei Albe pentru Informaţii). (…) Wikileaks e operaţiunea din umbră a CIA, care a cheltuit 20 de milioane de dolari într-o operaţiune ce a avut drept scop angajarea unor hackeri chinezi, care au atacat serverele guvernamentale şi militare din SUA. (…)Astfel, această <<ameninţare>> din partea chineză atrage atenţia publicului, pentru ca bugetul de <<apărare virtuală>> să crească şi mai mult. Câştigate sunt tot serviciile secrete, care vor avea bani mai mulţi. (…) Bordul de Consultanţă al Wikileaks: Ben Laurie, programator şi expert în securitatea pe Internet la Compania Google, companie care a semnat un accord de cooperare cu agenţia naţională de securitate americană (NSA) şi care a fost acuzată de China că face parte din campania de spionaj virtual împotriva Chinei (…). Alţi membri ai bordului Wikileaks: dizidenţi chinezi, ca Wan Dan, care a câştigat, în 1998, premiul asociaţiei National Endowment for Democracy; Wang Youcai, fondatorul Partidului Democrat Chinez; Xiao Qiang, directorul proiectului de Internet China, pentru Universitatea California din Berkeley (şi commentator la Radio Asia Liberă, aparţinând dlui George Sörös…!!! – n. mea:  evreu maghiar, devenit …“american””); activistul Tibetan Tashi Namgyal Khamsitsang (n.n.: …ştiut este, de toată lumea, că SUA îl ţin în braţe pe Dalailama Tibetului, pe care îl arată, din când în când, Chinei, ca pe…“pisica neagră”!).(…) De fapt, e şi un război personal (n.n.: de fapt, pro-israelit! –  între George Sörös şi senatorul Norm Coleman, cel care s-a opus alegerii iudeului Mark Malloch Brown, în funcţia de preşedinte al BĂNCII MONDIALE, după plecarea lui Paul Wolfowitz…evreu, fie şi după…”struna numelui”!). Daniel Schmitt (pseudonim!) , co-fondatorul german al lui Wikileaks, a reuşit să-i <<hăckuiască>> lista suporterilor lui Coleman, furând informaţii privind  conturile bancare, adresele şi publicându-le pe Wikileaks. Drept consecinţă, Coleman a pierdut alegerile în faţa lui Al Franken, cel susţinut puternic de Sörös!!! (…) Devenind o putere în Islanda, unde a ascuns bordul Wikileasks, Sörös îi apără pe islandezi în a-şi plăti datoriile faţă de investitorii britanici şi olandezi (…) lovind, astfel, în primul ministru britanic, Gordon Brown, acesta din urmă neiertându-l pentru atacul împotriva lirei sterline, din anii 1990 (…). Din Islanda, Sörös va fi foarte bine poziţionat în a câştiga controlul şi asupra imenselor resurse minerale de sub gheţurile Groenlandei. Obţinând control asupra acestor resurse, Sörös va putea dicta în indutria electronică mondială (…). Un email al lui John Young, care, de curând, a părăsit Wikileaks: <<Dacă CIA ne va ajuta, vom reuşi. Avem ajutor de la NED, CFR, Freedom House şi alte paravane ale CIA. Avem toate documentele de dinante de 2005 din Afganistan. Cam toate şi  din India. (…) De la partide politice şi consulate, Banca Mondială, departamente ale ONU, organizaţii comerciale…şi chiar şi de la mafia rusească de pishing. Suntem acoperiţi. Ne-am oprit la 1Tb>>.

…Acum, aceeaşi revistă online, despre “revoltele” din Egipt: “Revoltele din ultima perioadă din Egipt nu reprezintă altceva decât încă o <<revoluţie>>, născocită de Illuminati – ca în  Serbia, Georgia, Ucraina, Kârgâstan, Mongolia etc. – n. mea: România, la loc de frunte! (…) <<Drepturile omului>> şi <<democraţia>> reprezintă totdeauna pretextul acestor revoluţii/mişcări iluminatti, încă de la revoluţiile franceză şi rusă! (…) Cine este omul pregătit de Illuminati să-l înlocuiască pe Hosni Mubarak? Mohammed El Baradei, membru al <<Grupului de Criză Internaţională>>, un grup non-profit, în spatele căruia se află bancheri celebri, precum George Sörös – principalul actor al familiei Illuminati, Rotschild! (…) El Baradei, fost director al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, dar şi deţinătorul Premiului Nobel pentru Pace (n.n.: numai evreii sau cei susţinuţi, puternic, de iudeo-masonerie, “câştigă” Nobelul…!). (…) <<Democraţia>> şi <<schimbarea>> sunt parolele/cuvintele-cheie, ale Noii Ordini Mondiale, pe care vor s-o instaureze Illuminati, pe planeta Terra.(…) El Baradei a mai făcut parte din Asociaţia Naţională pentru Schimbare, al cărei lider este şi şeful partidului francmasonic <<Frăţia Musulmană>>, care partid a fost INTERZIS DE CĂTRE MUBARAK!!! De ce l-a interzis? Pentru că <<Frăţia Musulmană>> nu e altceva decât o organizaţie-paravan a serviciului secret britanic MI-6!!!

(…) Zilele trecute, El Baradei s-a întors victorios în Egipt, spre a conduce demonstraţiile de pe străzile Egiptului. (…) Ar fi prea departe, dacă am afirma că îndepărtarea lui Mubarak ar fi o nouă victorie a Israelului, ce se va extinde de la Nil la Eufrat? Căci locţiitorii săi, SUA, se află, deja, în Iraq. (…) Un lucru e sigur: nu-i pasă nimănui de democraţie şi drepturile omului, ci doar de bani şi putere” (cf. art. Revoltele din Egipt, încă o regie de film pusă la cale de Illuminati – în revista online Secretele lui Lovendal, 31 ianuarie 2011).

***

Cât despre aşa-zisa “Revoluţie a Iasomiei” (n.n.: iasomia fiind un simbol naţional tunisian şi  o floare cu multiple valenţe simbolice la arabi, în general…), ziarul online al lui Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, dezvăluie aceeaşi şerpărie de interese masonice, de putere şi…”avere”, interese economico-militare SUA-Israel, precum în cazul Egiptului – (…şi dezvăluirile vin din mai multe părţi, în legătură cu faptul că “propuşii” pentru putere, în Tunisia, sunt “mercenari” şi “marionete”, de mult pregătite de CIA…şi că, în niciun caz, această “revoluţie” nu este prielnică intereselor naţionale tunisiene, ci devine tot mai clară confiscarea “Revoluţiei Iasomiei” de către interesele SUA-Israel…şi cine s-o mai nimeri “în bătaia” manipulărilor”!!!: “Ignorarea protestelor şi a represiunii acestora este în general atribuită susţinerii de care se bucura regimul Ben Ali din partea SUA şi Franţei. Susţinerea se datorează în special descurajării şi chiar a persecuţiei islamiştilor fundamendalişti în această ţară. […]După fuga lui Ben Ali în Arabia Saudită, puterea a fost preluată de Prim-minstrul Mohamed Ghannouchi, văzut în Tunisia ca mîna dreapta a lui Ben Ali. Preluarea s-a făcut cu încălcarea constituţiei tunisiene care prevede că puterea revine Preşedintelui Parlamentului. Peste noapte sloganurile s-au schimbat din <<Jos Ben Ali!>> în <<Jos Ghannouchi!>>. […]Al Qaeda a salutat prompt răsturnarea regimului lui Ben Ali, ostil fundamentalismului islamic. În cazul liberalizării rapide, fundamentaliştii vor căuta să profite de nemulţumirile generate de tranziţie şi ar putea cîştiga o poziţie importantă” – cf. Liviu Crăciun, Tunisia: Revoluţia iasomiei, în revista online În linie dreaptă, din 15 ianuarie 2011):

Alors que les médias occidentaux célèbrent la « Jasmine Revolution », Thierry Meyssan dévoile le plan US pour tenter de stopper la colère du peuple tunisien et conserver cette discrète base arrière de la CIA et de l’OTAN. Selon lui, le phénomène insurrectionnel n’est pas fini et la vraie Révolution, tant redoutée par les Occidentaux, pourrait rapidement commencer.(…) Le 2 janvier 2010, le groupe Anonymous (un paravent de la CIA) hacke le site internet officiel du Premier ministre et place un message de menace en anglais sur la page d’accueil. Le logo est celui du Parti pirate international, dont le membre tunisien Slim Amanou sera propulsé par l’ambassade US secrétaire d’Etat à la Jeunesse et des Sports du « gouvernement d’union nationale ».

Masqué sous le pseudonyme Anonymous, le cyber-escadron de la CIA —déjà utilisé contre le Zimbabwe et l’Iran— hacke des sites officiels tunisiens et y installe un message de menace en anglais.(…)

L’expression « Jasmine Revolution » laisse un goût amer aux Tunisiens les plus âgés : c’est celle que la CIA avait déjà utilisée pour communiquer lors du coup d’Etat de 1987 qui plaça Ben Ali au pouvoir.(…) Outre les inamovibles membres du RCD, il reste des gadgets médiatiques et des agents de la CIA. Par la grâce du producteur Tarak Ben Amar (le patron de Nessma TV), la réalisatrice Moufida Tlati devient ministre de la Culture. Moins show-bizz, plus significatif, Ahmed Néjib Chebbi, un pion de la National Endowment for Democracy, devient ministre du Développement régional. Ou encore, l’obscur Slim Amanou, un bloggeur rompu aux méthodes de l’Albert Einstein Institute, devient secrétaire d’Etat à la Jeunesse et des Sports au nom du fantomatique Parti pirate relié à l’auto-proclamé groupe Anonymous.(…)

Le vrai siège du pouvoir n’est plus au Palais de la République, mais à l’ambassade des Etats-Unis. C’est ici que l’on a composé le gouvernement Ghannouchi. Située hors de Tunis, dans un vaste campus barricadé, l’ambassade est un gigantesque blockhaus hautement sécurisé qui abrite les postes centraux de la CIA et du MEPI pour l’Afrique du Nord et une partie du Levant. (…) “ – cf. Thierry Meyssan, Washington face à la colère du peuple tunisien, în Réseau Voltaire, 23 ianuarie 2011).

***

1 thought on “AVERTISMENT PENTRU 2012!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.