July 12, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

BILANŢUL ANULUI 2010 ŞI PROIECTUL ACTIVITĂŢILOR LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI

4 min read

Al Florin ŢENE

Preşedintele Ligii Scriitorilor Români

La răscrucea dintre ani există un moment de bilanţ, pe care îl facem fiecare, cu două talere. Ce am realizat în anul care, iată, a trecut, şi ce ne propunem să construim pe mai departe în anul în care abia am intrat. Sunt momente unice ce ne arată în care talere am pus mai mult suflet cu realizările aferente, aducătoare de satisfacţii în viaţa noastră şi a organizaţiei din care facem parte, şi ce trebuie să întreprindem pe mai departe.

În continuare redăm mai jos ideile principale ce s-au desprins din teleconferinţa pe care am ţinut-o cu preşedinţii filialelor Ligi Scriitorilor, din ţară şi străinătate, inclusiv cu o parte din membrii asociaţiei noastre care au acces la internet.

Iată, în acest context, în anul care a trecut, Liga Scriitorilor, datorită strădaniei unor preşedinţi de filiale, cum ar fi: Doina Drăgan (LSR Banat), Elisabeta Iosif (LSR  Bucureşti), Victoria Vârtosu (LSR Vrancea), Constantin Toni Dârţu (LSR Iaşi),   Alexandru Birou (LSR Dobrogea), Nicu Vintilă (LSR Dolj ), Menuţ Maximinian (LSR  Bistriţa), Iulian Patca (LSR Cluj-Napoca), Popescu C. Viorica (LSR Braşov), Petre Petria (LSR Vâlcea), Steluţa Lucia Istrătescu (LSR Argeş), Sabin Bodea (LSR Arad), Ion Velica (LSR Hunedoara), Iştoc Nicolae (LSR Oradea), Ion Iancu Vale (LSR  Târgovişte), Petruţ Victor (LSR Gorj), Mariana Zavati Gardner (LSR Anglo-Saxonă), George Roca şi Ion Miclău (LSR Australia şi Noua-Zeelandă), Florentin Smarandache (LSR U.S.A.), Vasile Barbu (LSR Serbia), Alexandru Petrescu (LSR Spania), Cornelia Cănurec (LSR Franţa), Gabriela Ciobanu (LSR Italia), Virginia Mateiaş (LSR Canada), şi alţi preşedinţi de filiale, au reuşit să  editeze 11 reviste lunare şi trimestriale, sub egida Ligi Scriitorilor, şi două antologii ale filialelor Vrancea şi Banat.

Tot datorită scriitorilor, membrii ai Ligi, s-au înfiinţat cenacluri literare, aproape în fiecare filială, cu şedinţe lunare, care au organizat, în anul ce a trecut, diferite manifestări cu cartea şi cultural-artistice, contribuind din plin, alături de alte organizaţii de profil, inclusiv Uniunea Scriitorilor, la promovarea culturii în oraşele lor de reşedinţă. Un exemplu elocvent în acest sens au fost „Zilele culturii vrâncene” în organizarea cărora  a contribuit şi filiala Ligi Scriitorilor din Focşani. În acest context un sprijin deosebit în promovarea scrierilor şi activităţilor noastre l-au avut publicaţiile A.R.P, coordonate de doamna Mariana Brăescu Silvestri, cotidianul clujean „Făclia”, prin doamna Michaela Bocu, „Port@Leu” condus de scriitorul Corneliu Leu, „Răsunetul”, prin Menuţ Maximinian, „Oglinda Literară” prin scriitorul Gheorghe Neagu, televiziunile locale din Bucureşti, Vâlcea, Baia Mare, Bistriţa, Iaşi, Timişoara, inclusiv revistele editate de George Roca, Gigi Baciu, Ion Iancu Vale, Ioan Miclău, Aurel Pop, Sabin Bodea, Marin Toma, şi nu în ultimul rând Primăria Cluj-Napoca şi Consiliul Local care a finanţat câteva numere ale revistei „Agora Literară “ etc. Tuturor acestora le mulţumesc.

Remarcăm concursul de creaţie literară organizat de filiala Ligii Scriitorilor Bucureşti, condusă de Elisabeta Iosif. Acesta a cunoscut o deosebită amploare, cu prilejul căruia s-au descoperit noi talente, încheindu-se cu o manifestare deosebită la Biblioteca Metropolitară la care au fost invitaţi de onoare precum scriitorii Mariana Brăescu Silvestri şi Al. Florin Ţene. Activitatea a fost promovată de televiziunile şi presa bucureşteană.

Pentru anul în care am intrat Comitetul Director al Ligi Scriitorilor Români şi Birourile de Conducere ale Filialelor şi-au propus să continuie activităţile culturale de promovare a cărţii, editarea de noi reviste şi antologii, inclusiv extinderea editării de cărţi ale membrilor cu ajutorul Editurii Ligii Scriitorilor, în colaborare cu Editura „Socrate”, din Craiova, condusă de scriitorul Mihai Marcu şi a Fundaţiei „I.D. Sîrbu” din Petroşani, condusă de scriitorul Dumitru Velea.

Se va insista ca, pe lângă cele 30 de filiale, să se înfiinţeze cenacluri literare, cu şedinţe periodice, unde se va discuta lucrările membrilor şi care, în colaborare cu bibliotecile judeţene şi casele de cultură locale, vor organiza manifestări artistice pentru promovarea culturii române, atât în ţară cât mai ales în străinătate. În acest context filiala Cluj a Ligi Scriitorilor şi-a propus să înfiinţeze propriul cenaclu literar condus de profesoarea Antonia Bodea cu sprijinul lui Iulian Patca şi Gavril Moisa.

Liga Scriitorilor are în vedere promovarea imagini în literatură a Clujului în perspectiva devenirii acestuia, în viitorii ani, Capitală Culturală a Europei, prin publicarea de cărţi, antologii şi creaţii literare dedicate oraşului-capitală istorică a Transilvaniei, atât în limba română cât şi în limbile de largă circulaţie, lucrări ce vor fi difuzate prin filialele noastre din Europa şi de pe mapamond.

 

 

 

 

1 thought on “BILANŢUL ANULUI 2010 ŞI PROIECTUL ACTIVITĂŢILOR LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.