April 16, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

Un proces în derulare (V)

39 min read

Un proces în derulare (V)

 

Pr.Vasile Susan

Iubiţi fraţi Preoţi Români Ortodocşi,

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul, Români de pretutindeni,

Ca semn de preţuire pentru slujirea Preoţească din Biserica Ortodoxă Română din ţară şi din diasporă, la care am fost chemat cu mai bine de 33 de ani înainte de scrierea acestui APEL; precum şi din dorinţa de a scoate în evidenţă DEFICIENŢELE = ANOMALIILE din Biserica Ortodoxă Americană = OCA, vin în întâmpinarea dumneavoastră cu versiunea Românească a APELULUI trimis la OCA la 9 Octombrie, 2010, pus pe Internet la www.pokrov.org.

Dacă nu uşoară a fost lupta cu diavolul a celor ce au numele lor scrise în paginile PATERICULUI, EGIPTEAN, ATONIT, ROMÂNESC, etc; prin aceste rânduri doresc a scoate în evidenţă faptul că nici MIE, nu îmi este uşoară lupta pe care o duc pentru recîştigarea drepturilor depline şi reîncadrarea ca preot slujitor în cadrul diasporei Româneşti din America. Cruntă este lupta cu minciuna, cu diavolul, cu ierarhii corupţi din OCA, cu clericii homosexuali protejaţi de Episcopi fără frică de Dumnezeu şi de slab caracter moral din OCA. Dureroasă este şi confruntarea cu cei ce luptă împotriva bunelor rânduieli creştine în Biserica lui Hristos Domnul. Prietenie diavolului, corupţiei, extorcării, minciunii, sunt atuurile Episcopilor OCA. Urmează conţinutul APELULUI.

De la:   P. C. Pr Vasile Susan

5413 N Nottingham Ave, Chicago, IL. 60656

Tel: 773-220-9503; E-mail:vasilesusan@hotmail.com

Data:   9 Octombrie, 2010, Ziua de pomenire a: Sf Apostol Iacob, fiul lui Alfeu,

Sf Andronin şi soţia Anastasia;

To:       P. F. Mitropolit JONAH, şi Sinodul Episcopilor de la OCA

6850 N.  Hempstead Turnpike, Syosset, NY   11791  

                                               

A PEL

 

Către Sinodul Episcopilor de la OCA pentru a pune pe Agenda de discuţii a Şedinţei de Toamnă a

Sinodului de la OCA din 19 – 22 Octombrie, 2010, “CAZUL MEU DE LITIGIU;”

Pentru rezolvare şi comunicare a „REZOLUŢIEI FINALE” printr-un “Comunicat de Presă al OCA”

Cu privire la rezultatele “CHESTIUNILOR ÎN LITIGIU” de care Sinodul Episcopilor de la OCA

şi eu (P. C. Pr Vasile Susan)  suntem preocupaţi în ultimii (7) şapte ani.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Iată rânduielile pe care trebuie să le păziţi: “Să spună omul adevărul aproapelui său. Judecaţi şi daţi hotărâri drepte la porţile (tribunalele, locurile de judecată) voastre;

Să nu cugetaţi fărădelege unul împotriva altuia şi jurământul strâmb să nu-l iubiţi, căci toate acestea le urăsc”, zice Domnul.” Zaharia 8, 16 – 17.

Prea Fericirea Voastră, Onoraţi membrii ai Sinodului Episcopilor din OCA,

Binecuvintează Stâpîne!

Doresc să mă prezint:

Eu, sunt P. C. Pr. Vasile Susan, unul din foştii preoţi de la Episcopia Ortodoxă Română din America, ce a fost uzat şi abuzat de Sinodul Episcopilor de la OCA şi de Arhiepiscopul de la ROEA în calitate de “preot.” Acum voi aduce la cunoştinţa dumneavoastră după o periodă de mai bine de 6 ani şi jumătate de lipsă de acţiuni, fărădelege, activitate prost funcţională şi necanonică a Sinodului OCA şi acoperire de fărădelegi şi fapte de ruşine, toate abuzurile Sinodului OCA. Voi menţiona de asemenea: protecţia / acoperirea acordată clericilor  homosexuali =  sodomiţi; criterii duble; minciuni; necinste; extorcare; şantaj; blocarea dreptăţii în justiţie; încălcarea prevederilor şi procedurilor legilor Bisericii, Federale şi ale Statelor locale, … prin trimiterea curajoasă, deschisă, transparentă şi responsabilă a acestui APEL spre publicare în Revista Curentul Internaţional, precum se arată în titlul acestuia.

Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, la timpul prezent sunt un preot Ortodox Român, neangajat în serviciul Bisericii de mai bine de 6 ani şi jumătate, fiind excomunicat ne-canonic, (fără a mi se da dreptul la cuvenita procedură canonică  şi la cuvenitul curs al legii). Nu am fost “transferat,” ci, excomunicat, concediat, dat afară pe nedrept din ROEA, ca şi “PERSOANĂ INDEZIRABILĂ,” fiind în mod necanonic pus sub ascultarea Mitropolitului Herman de la OCA. Acesta a fost dat afară de Sinodul OCA la 4 Septembrie, 2008 pentru abuzuri financiare. În prezent sunt sub ascultare la Mitropolitul Jonah de la OCA, ataşat în mod figurat, provizoriu, la altarul capelei de la OCA, St Sergius Chapel, Oyster Bay Cove, NY.  Voi prezenta date importante legate de activitatea mea de preot:

1 – Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, am fost excomunicat, dat afară pe nedrept, concediat din ROEA, contrar prevederilor şi procedurilor Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Statutelor OCA, Statutului şi Legiuirilor ROEA;                                                                                                                            

2 – Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, am fost dat afară pe nedrept, de la Biserica Sf Maria din Chicago, IL, la 1 Martie, 2004, “fără a mi se da dreptul la cuvenita procedură canonică şi la cuvenitul curs al legii;”

 

3 – Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, prin prezenta declar că contractul meu de angajare la Biserica Sf Maria din Chicago, a fost terminat, anulat în mod abuziv, neaşteptat şi am fost concediat la 1 Martie, 2004, din cauza abuzului de putere al Arhiepiscopului ROEA;

4 – Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, prin prezenta declar că am fost considerat de Sinodul Episcopilor OCA drept “PERSOANĂ INDEZIRABILĂ,” TRECUT PE LISTA CELOR CONDAMNAŢI LA MOARTE FĂRĂ DREPT DE APEL, la data de 1 Martie, 2004.

 

5 – Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, prin prezenta declar că Sinodul Episcopilor OCA refuză să facă cunoscut MOTIVELE acţiunii de EXCOMUNICARE. În schimb Sinodul OCA practică  sau foloşeşte, EXTORCAREA, ŞANTAJUL, BLOCAREA DREPTĂŢII ÎN JUSTIŢIE, CORUPŢIA, ÎNCALCĂ PREVEDERILE ŞI PROCEDURILE LEGILOR BISERICII, LEGILOR FEDERALE ŞI ALE STATELOR LOCALE.

 

6 – Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, prin prezenta declar că Sinodul Episcopilor OCA refuză “DREPTUL MEU DE A FI AUDIAT, INTEROGAT,” potrivit Sistemului de Judecare din Biserică, (unde se cere ca în cazul unei neînţelegeri dintre un preot şi un episcop audierea, interogarea să fie făcută de 5 – 6 episcopi). Prin aceasta se arată DISPREŢUL NEÎNŢELEPT” faţă de prevederile Bibliei, Canoanelor Bisericii, Statutelor OCA, Statutului şi Legiuirilor ROEA, începând cu data de 1 Martie, 2004.

Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, sunt soţ al unei singure soţii, tată a patru copii absolvenţi de Universitate, sunt un preot hirotonit în mod canonic mai bine de 33 de ani. Am studiat 9 ani în cadrul Instituţiilor Teologice Româneşti (5 ani la Seminarul Teologic, 4 ani la Institutul Teologic, sunt Licenţiat în Teologie şi Dreptul Canonic), am preoţie lucrătoare şi nu sunt sub nici o sancţiune sau pedeapsă canonică, nu am fost niciodată condamnat.                                                                                                                                                   

În prezent aştept răspunsurile la toate Memoriile, Apelurile, Plângerile, Scrisorile, SCRISORI – DESCHISE, etc,

începînd din Februarie / Martie 2003, când Arhiepiscopul ROEA a început hărţuirea şi prigoana împotriva mea.

Pentru a supravieţui şi a nu fi o povară pentru cineva, lucrez de peste 5 ani la Banca J P M Chase în Chicago, IL, în schimbul de noapte  (11:45 p.m. – 7:15 a. m.), fiind pe drum aproape 12 ore de la plecarea de acasă până la întoarcerea acasă. Săptămâna de lucru începe miercuri seara şi se încheie luni dimineaţa. În fiecare Duminică, Sărbătoare sau Zi de mare Praznic, de la serviciu merg direct la Catedrala Sf Treime de la OCA, locată la adresa 1121 N Leavitt St. Chicago IL 60622. Slavă Domnului că slujesc împreună cu Pr. Prot. John Adamcio, Sergei Garklavs, Oleg Mironowicz, Diaconul Thomas Keith. Preoţii pomeniţi mai sus pot spune adevărul despre slujirea mea la acea biserică.

Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, am fost excomunicat, terminat, dat afară pe nedrept, concediat din ROEA, datorită faptului că am vorbit deschis şi tare, TRÎMBIŢÎND LA TOATĂ LUMEA despre acoperirea homosexualilor = sodomiţilor în OCA şi ROEA. Drept urmare a activităţii mele în cadrul Consistoriului Bisericesc de la ROEA (Citiţi ATAŞAMENTELE 1, 2, 3, puse la SCRISOAREA – DESCHISĂ din data de 22 Aprilie, 2010, şi aflată pe Internet la www.pokrov.org la data de 4, 25, 2010), EXCOMUNICAREA MEA din ROEA a fost pe masa de lucru a Arhiepiscopului ROEA. Mai multe amănunte despre MINE şi LUPTA MEA PENTRU DREPTATE în cadrul SISTEMULUI JUDICIAL BISERICESC, se pot găsi la TOATE materialele postate la www.pokrov.org.

Prea Fericirea Voastră,

Onoraţi membrii ai Sinodului Episcopilor din OCA,

La 5 Octombrie, 2005, adică 5 ani în urmă, am primit de la Cancelaria OCA informaţia că, Sinodul Episcopilor OCA ce se va întruni în şedinţa de toamnă între 18 – 20 Octombrie 2005, va discuta “CAZUL MEU” împotriva Arhiespicopului ROEA.

Istoria luptei mele pentru dreptate în cadrul sistemului judicial de la OCA unde sunt implicat eu şi Sinodul OCA, începe cu primul meu APEL trimis Mitropolitului şi Sinodului OCA pentru discutarea “CAZULUI  MEU”, în cadrul şedinţei de primăvară din 15 – 17 Martie, 2004. La acel timp nimic nu s-a făcut, şi NICI UN RĂSPUNS OFICIAL de la Sinodul OCA nu a fost trimis la atenţia mea de atunci încoace. Am trimis la Sinodul OCA mai bine de 15 Memorii, Apeluri, Plângeri, Scrisori, SCRISORI – DESCHISE, etc, fără a primi vreun răspuns.

Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, prin ACEST APEL ŞI CER ÎN MOD OFICIAL Mitropolitului OCA, P. F. Jonah, în calitate de Preşedinte al Sinodului Episcopilor OCA, precum şi calitate de ierarh sub omoforul căruia mă găsesc la timpul prezent, următoarele:

1 – Să mi se recunoască / respecte de către Sinodul Episcopilor OCA, DREPTURILOR MELE potrivit prevederilor Canoanelor Bisericii; să se pună pe Agenda Sinodului Episcopilor de la OCA ce se va întruni în şedinţa de toamnă din 2010, CAZUL MEU / CHESTIUNULE MELE LITIGIOASE,” să fie discutate punct cu punct, şi să se urmeze recomandările din titlul acestui APEL;

2 – Să mi se recunoască DATA / ZIUA ASCULTĂRII = INTEROGĂRII fixată de Sinodul OCA potrivit prevederilor şi procedurilor Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Statutelor OCA, Statutului şi Regulamentelor ROEA, pentru a putea AVEA ÎNFĂŢIŞARE la Tribunalul de Judecată de la OCA pentru cazul meu, cît mai devreme.

3 – Să mi se FACĂ CUNOSCUT TOATE MOTIVELE, CRIMELE, ACUZELE, ÎNVINUIRILE, pentru care am fost excomunicat, concediat, terminat ca angajat, dat afară pe nedrept,            batjocorit, dezonorat din ROEA, pentru a putea SĂ-MI APĂR DREPTURILE / SĂ DEZMINT toate acuzele, potrivit prevederilor şi procedurilor Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Statutelor OCA, Statutului şi Legiuirilor ROEA, în raport de timp cu normativele legale în vigoare.  

4 – Să am “DREPTUL ŞI SĂ FIU ÎNDREPTĂŢIT LA CUVENITA PROCEDURĂ CANONICĂ ŞI LA CUVENITUL CURS AL LEGII” şi implimentarea Obligaţiilor de Încredere potrivit Normativelor Canonice Cerute Episcopilor Sinodului OCA; să fiu ADUS LA TRIBUNAL BISERICESC DE LA OCA PENTRU A FI JUDECAT potrivit prevederilor şi procedurilor Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Statutelor OCA, Statutului şi Legiuirilor ROEA; să fiu CONDAMNAT, ori să fiu ACHITAT = DECLARAT NEVINOVAT de toate acuzele ce mi s-au adus pînă la data de 1 Martie, 2004.

 5 – Să FIU REPUS ÎN DREPTURI (DACĂ voi fi DECLARAT NEVINOVAT de vreo infracţiune, încălcare a legii, crimă, etc, ca urmare a Judecării de către Tribunal) LA BISERICA / PAROHIA DE UNDE AM FOST EXCOMUNICAT la 1 Martie, 2004; să fiu COMPENSAT pentru ORICE FEL DE DAUNĂ, DESPĂGUBIRE la care SUNT ÎNDREPTĂŢIT, potrivit preverilor Legilor federale, fără a recurge la vreo ÎNŢELEGERE NEORTODOXĂ, INCORECTĂ;”                      

6 – Să FIU REPUS ÎN DREPTURILE Sfintei Preoţii ca să pot continua slujirea ACTIVĂ (nu pasivă) şi preoţia lucrătoare cum se arată în aliniatul de mai sus, potrivit vocaţiei mele, pregătirii teologice şi a celor peste 25 de ani de pastoraţie în parohie / slujire preoţească;  

7 – Să FIU REPUS ÎN DREPTURI cu statut de preot paroh activ în OCA, pentru a fi în măsură să obţin drepturile de contribuţie / continuitate la Planul de Pensii de la OCA; să pot sluji la Biserica / Parohia de unde am fost EXCOMUNICAT, pentru a fi satisfăcut pentru timpul cînd va trebui ca să mă pensionez;

8 – Să FIU ADUS în faţa Sinodului Episcopilor de la OCA pentru data / ziua cînd va fi judecat preotul de la OCA / ROEA care este homosexual = sodomit, ca să depun mărturie că este homosexual; în calitate de fost Investigator la Consistoriul Spiritual de la ROEA doresc a aduce dovezi din care să rezulte că acel preot este homosexual, pentru a fi apoi caterisit de Sinodul Episcopilor de la OCA;

9 – Să FIU ADUS în faţa Sinodului Episcopilor de la OCA pentru a depune mărturie împotriva Arhiepiscopului de la ROEA, ca să se dovedească acoperirea preotului homosexual de la OCA / ROEA, precum şi homosexualitatea acelui preot; doresc a aduce mărturii în ce priveşte sperjurul = mărturia mincinoasă, precum şi dovedirea celorlalte învinuiri ce leam adus împotriva Arhiepiscopului ROEA, precum am arătat în PLÎNGERILE OFICIALE trimise la Sinodul Episcopilor de la OCA începînd cu data de 23 Iunie, 2005 pînă la timpul prezent, şi la care Sinodul OCA refuză să răspundă.

Toţi cititorii sunt rugaţi să înţeleagă acest lucru: procesul DE CURĂŢIRE a Sinodului de la OCA ce practică EXTORCAREA, ŞANTAJUL, BLOCAREA DREPTĂŢII ÎN JUSTIŢIE, CORUPŢIA, ÎNCALCĂ PREVEDERILE ŞI PROCEDURILE LEGILOR BISERICII, A LEGILOR FEDERALE ŞI ALE STATELOR LOCALE, a început cu cîţiva ani în urmă, dar încă nu s-a terminat.

 

Acest proces se continuă azi cu noul caz al Arhiepiscopului Canadian Seraphim (investigat de poliţia din Canada, precum se arată la www.oca.org şi la www.pokrov.org); iar Arhiepiscopul de la ROEA nu trebuie socotit în afara listei unde este numele lui deja trecut, şi al cărui timp va veni. Zilele grele prin care trece OCA la timpul prezent nu este altceva decît o mărturie autentică şi puţin ofensivă care demonstrează “lipsa de interes pastoral şi de senzitivitate a chestiunilor curente, adevărate şi palpabile.” Acestea demonstrează faptul că “Episcopii de la OCA au FOST MAI PUŢIN AUTOCEFALI  / CANONICI” în ultimii 30 de ani.

DE CE pînă la timpul prezent Sinodul Episcopilor de la OCA nu a ACŢIONAT, precum am menţionat “unele chestiuni” mai sus, întrebînd asemenea Arhiepiscopului +Job: “SUNT ADEVĂRATE ÎNVINUIRILE ( … ACUZELE MELE … ale Pr Vasile Susan), SAU SUNT FALSE?” Trupul Bisericii (membrii Bisericii) trebuie să fie curat, nepătat, în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor. Cum trebuie să fie membrii (inclusiv Episcopii) cînd intră şi slujesc în Biserică? … să fie curaţi, precum se spune la Biblie şi la Canoanele Bisericii, sau altfel?

Răspunsul CEL MAI AUTENTIC şi ORTODOX trebuie să vină de la Mitropolitul şi Sinodul de la OCA.

 

Prea Fericirea Voastră, Onoraţi membrii ai Sinodului Episcopilor din OCA,

În lumina prevederilor şi procedurilor: Biblice, Canonice, ale Statutelor OCA, ale Statutului şi Regulamentelor ROEA; ale prevederilor şi procedurilor cu privire la Metodele, Standardele şi Procedurile de la OCA referitoare la Abuzurile Sexuale din 2003; ale Rînduielii de Mărturisire a Credinţei şi Întrebare a Episcopilor precum sunt prescrise la OCA cu ocazia ALEGERII ŞI HIROTONIRII ÎNTRU EPISCOP; ale materialelor, scrierilor, interviurilor de înaltă valoare, scoase în evidenţă ocazional de P. F. Voastră; … Eu P. C. Pr. Vasile Susan prin acest APEL, … CER şi ROG pe Mitropolitul OCA, P. F. +Jonah, ca şi ierarhul meu, să fie cu luare aminte la CELE ce vor urma aici şi vă îndemn … vă rog să fiţi liber, direct, deschis, transparent, curajos, responsabil şi să procedaţi la LUAREA DE ACŢIUNE cu privire la TOATE Memoriile, Apelurile, Plîngerile, Scrisorile, SCRIRORILE – DESCHISE, trimise de mine la atenţia Sinodului Episcopilor de la OCA, începînd din Februarie / Martie 2003.”                                                                                           

Doresc a aminti Sinodului Episcopilor de la OCA acest proverb Latin: “Repetitio est mater studiorum,” care tradus înseamnă: “Repetarea este mama învăţării, mama studierii.” Voi repeta citatul ce urmează, pentru a vă da ocazia de a ÎNVĂŢA CEVA, de la unul dintre ai noştri fraţi în Domnul, preţuit atît de mult …

 

Şedinţa de două zile (13 + 14 Martie, 2007), a Consiliului Metropolitan de la OCA, s-a încheiat în mod dramatic, azi la ora 4 PM (EDST), ca urmare a unui apel nerăbdător al Arhiepiscopului +Job, prin care Consiliul a votat respingerea actualului Mitropolit Herman drept conducător la OCA, şi cu vot peste mărusa aşteptărilor a sprijinit lucrarea Comisiei Speciale de Investigare. După Liturghia Darurilor Înainte Sfinţite de dimineaţă, lucrările Consiliului Metropolitan au fost reluate. Între alte prezentări de rapoarte, a fost una de aproape o oră a avocatului Jim Perry, care a avertizat asupra responsabilităţilor pe linie civilă ce le ridică raportul Comisiei Speciale de Investigare. La acel moment, Arhiepiscopul +Job de la Chicago, s-a ridicat şi s-a adresat Consiliului Metropolitan, spunînd că el a fost “îngrozit şi stupefiat = înmărmurit” că atît Mitropolitul cît şi Consiliul Metropolitan au de gînd să reprime = să înăbuşe, raportul precum şi continuarea lucrărilor Comisiei Speciale de Investigare. Avînd în vedere semnificaţia zilei, el a prezentat o lungă şi interesantă meditaţie Consiliului Metropolitan prin care a cerut, “să nu întoarcem spatele către Cruce. În încheiere a spus aceste cuvinte, “Eu nu-mi pot da seama dacă, conştiinţa mea îmi va mai permite ca să rămîn în aşa Biserică,” iar după aceste cuvinte a plecat din cameră şi de la şedinţă.”  … vezi … www.ocanews.org … 03  14  2007. MAREA DRAMĂ DIN SYOSSET.

Eu, P. C. Pr. Vasile Susan nu doresc să tulbur somnul de veci al fostului OCA Arhiepiscop +Job, de la Chicago, prin folosirea cuvintelor lui în APELUL meu. Personal, eu cred că Arhiepicopul +Job a făcut o mărturie corectă în acel moment. Eu nu pot spune către Episcopii de la OCA, repetînd acele cuvinte memorabile, “Eu nu-mi pot da seama dacă, conştiinţa mea îmi va mai permite ca să rămîn în aşa Biserică,” … şi că eu aş face contrariul la ceea ce el a făcut.

Oricum, eu voi merge înainte cu acţiunile mele şi voi spune totuşi Episcopilor din Sinodul de la OCA cuvintele Sf Apostol Pavel adresate Efesenilor: “Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiţi adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare.” (Efeseni 4, 25); ca de altfel şi cuvintele Domnului Hristos, “După roadele lor îi veţi cunoaşte.” (Matei 7, 16). Eu cred că am spus destul şi adevărat. 

Prea Fericirea Voastră,

Onoraţi membrii ai Sinodului Episcopilor din OCA,

Eu, doresc a face cunoscut faptul că pregătirea şi experienţa mea teologică şi canonică, precum şi volumul larg de informaţii şi relaţii ale timpului prezent, mi-au dat posibilitatea de a reflecta, explora şi a prezenta “CHESTIUNILE MELE DE LITIGIU” la un nivel bisericesc mai superior pentru a mi se face dreptate, potrivit prevederilor canonice arătate aici (Canoanele 9 şi 17, ale Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon, 451, A.D.).   

În cazul în care Sinodul OCA continuă să arate IGNORANŢĂ cu privire la “CHESTIUNILE MELE DE LITIGIU,” atunci, Patriarhul Ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu de la Constantinopol, va primi “APELUL MEU” trimis Scaunului Ecumenic, ca PLÎNGERE din partea mea împotriva Mitropolitului şi Sinodului OCA, MAI ÎNAINTE DE SFÎRŞITUL ANULUI 2010. Cei de la Constantinopol, sunt la zi cu toate materialele mele de pe Internet şi ştiu cum să procedeze. Această opinie, nu trebuie considerată AMENINŢARE.

 

Eu precizez că, urmare a NOILOR DESFĂŞURĂRI, EVENIMENTE, din Lumea Ortodoxă în general, potrivit cu documentele anexate la acest APEL, ca şi EXHIBIT 1 (pe care le-am citit în totalitate, cu interes, nu superficial), rog în mod respectuos pe cititori să fie cu luare la conţinutul şi limbajul articulat al acestor documente; să le citească de pe Internet în Limba Engleză; să reflecteze asupra SUBIECTELOR PUSE ÎN JOCşi să GÎNDEASCĂ la CELE CE PE NEAŞTEPTATE SE VOR ÎNTIMPLA, drept urmare a situaţiei existente în Lumea Ortodoxă la timpul prezent, inclusiv OCA.

Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, cu permisiunea dumneavoastră, doresc să vă dau posibilitatea de a învăţa, a cunoaşte ceva cu privire la “TERMINOLOGIA” folosită în acest APEL, ataşată la EXHIBIT 2.

Adăugarea la APEL a acestor EXHIBIT 1 şi 2, va fi de folos tuturor pentru a naviga mai uşor pe apele învolburate ale Lumii Ortodoxe la timpul prezent. Este spre binele tuturor să se ştie că, la CONDUCEREA LUMII / BISERICII ORTODOXE, se găseşte SOBORUL Bisericilor Ortodoxe Canonic Recunoscute în Lumea Ortodoxă, (14 Întâi Statători de Biserici Autocefale şi Autonome), “care se bucură de Recunoaşterea la Toată Ortodoxia), precum se arată în DIPTICUL, LISTA, POMELNICUL Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol.  

 Conducătorul acestui Sobor al Lumii / Bisericii Ortodoxe este Sanctitatea Sa, Bartolomeu, Patriarhul Constantinopolului, Noua Romă.

În Toată Lumea sunt 14 Biserici Ortodoxe Recunoscute ca aparţinînd grupului Ecumenic Ortodox, potrivit DIPTICULUI Patriarhie Ecumenice. Biserica Ortodoxă Rusă are în DIPTICUL ei 15 Biserici aparţinînd grupului Ecumenic Ortodox. Aceasta înseamnă că una din Bisericile Ortodoxe, şi anume > OCA < nu se bucură de Recunoaştere Totală în Lumea Ortodoxă, precum adevărat a declarat la 17 Iulie, 2010, Mitropolitul Hilarion de Volokolamsk, şeful Departamentului de Relaţii Externe al Patriarhiei Ruse. La timpul prezent NIMENI nu poate face nimic pentru a se schimba Statutul OCA. Numai Hristos Dumnezeu, ca iubitor de oameni şi Cap al Bisericii Ortodoxe Universal recunoscute, precum şi unii ierarhi, teologi şi preoţi cu pregătire teologică superioară, pot face ceva, spre binele comun al Lumii Ortodoxe şi al OCA, dar la un timp viitor imprevizibil.

Prea Fericirea Voastră,

Onoraţi membrii ai Sinodului Episcopilor din OCA,

ANOMALIA = este cuvîntul cel mai potrivit care defineşte: Devierea de la rînduiala, forma şi regula normală sau comună; O persoană care are atribute ieşite din comun; defect sau malformaţie; Lipsă de simetrie; deviere sau îndepărtare de la rînduiala, forma şi regula normală sau comună. Această definiţie este în conformitate cu Statutul de Organizaţie al OCA de la timpul prezent, vis a vis de Lumea Ortodoxă dar şi cu “CHESTIUNILE MELE DE LITIGIU.”

La timpul prezent Statutul ANOMALIC = ANORMAL al OCA, este rezultatul ÎNCĂLCĂRII sau VIOLĂRII TUTUROR prevederilor şi procedurilor Biblice, Canonice, ale Statutelor OCA, ale Statutului şi Regulamentelor ROEA; ale prevederilor şi procedurilor cu privire la Metodele, Standardele şi Procedurile de la OCA referitoare la Abuzurile Sexuale din 2003; ale Rînduielii de Mărturisire a Credinţei şi Întrebare a Episcopilor precum sunt prescrise la OCA cu ocazia ALEGERII ŞI HIROTONIRII ÎNTRU EPISCOP, de către TOŢI Episcopii Sinodului OCA. Acest Statut este fără frică “VĂ SPUN DESCHIS” şi ESTE pe linia Celei de-a Patra Conferinţe Pan – Ortodoxe, întrunită la Chambesy între 6 – 12 Iunie, 2009, care a discutat problemele “diasporei Ortodoxe.”

ANOMALIA = are aceste Sinonime: ABERAŢIE, ABNORMALITATE, EXCEPŢIE, EXCENTRICITATE, RARITATE, BIZAR. Poate cineva să CONTRAZICĂ, COMBATĂ aceste DEFINIŢII?

DICTATOR = este cuvîntul cel mai potrivit care defineşte: Un conducător absolut; Un Tiran; Un Despot; Un conducător care nu se mărgineşte efectiv la prevederile Constituţiei, Legilor, recunoaşterea opoziţiei, etc; Un conducător absolut, în special un tiran; O persoană care se comportă întro manieră autoritară sau tiranică; Un conducător neconstrîns de prevederile legii; O persoană autoritară care supune şi domină pe alţii; Un asupritor, un tiran; Unul ce deţine un control autocratic; O persoană ce dictează, un dictator.

Această definiţie este în conformitate cu STILUL, MANIERA, CONDUCEREA, ABUZUL DE PUTERE al EPISCOPILOR de la OCA, vis a vis de Lumea Ortodoxă dar şi cu “CHESTIUNILE MELE DE LITIGIU.” Această definire / definiţie este rezultatul ÎNCĂLCĂRII sau VIOLĂRII TUTUROR prevederilor şi procedurilor Biblice, Canonice, ale Statutelor OCA, ale Statutului şi Regulamentelor ROEA; ale prevederilor şi procedurilor cu privire la Metodele, Standardele şi Procedurile de la OCA referitoare la Abuzurile Sexuale din 2003; ale Rînduielii de Mărturisire a Credinţei şi Întrebare a Episcopilor precum sunt prescrise la OCA cu ocazia ALEGERII ŞI HIROTONIRII ÎNTRU EPISCOP, de către TOŢI Episcopii Sinodului OCA.

DICTATOR = are aceste Sinonime: CEZAR, DESPOT, FUEHRER, OPRESSOR, FARAON, TIRAN. Aceasta este imaginea Episcopilor de la OCA fără NICI O ÎNDOIALĂ. Poate cineva să CONTRAZICĂ, COMBATĂ aceste DEFINIŢII?

În lumina “APELULUI, a documentelor şi terminologiei anexate / prezentate dumneavoastră ca şi EXHIBIT 1, 2, Eu P. C. Pr Vasile Susan, doresc SĂ DOCUMENTEZ = SĂ ARĂT SCOPUL ACESTUI APEL. Iată scopul = A ATENUA, A ALINA ANOMALIILE din OCA, prin A VORBI DESCHIS / DIRECT / TARE / FĂRĂ OCOLIŞ, DESPRE ACESTEA. Ca atare, într-o manieră umilă, deschisă, transparentă şi responsabilă, eu, P. C. Pr. Vasile Susan, familia şi rudele apropiate, vom face cunoscut Sinodului Episcopilor de la OCA, următoarea prezentare, “CU PRIVIRE LA ANOMALIILE” pe care le-am întîmpinat / cu care am convieţuit din Februarie / Martie, 2003. Rugăm pe Episcopii de la OCA, precum şi întreaga Lume Ortodoxă să fie cu luare aminte la aceste prezentări.

Page 7

Prea Fericirea Voastră, Onoraţi membrii ai Sinodului Episcopilor din OCA,

Este o ANOMALIE:

 

1 – Să ai încredere, să te supui şi să consideri OCA şi Episcopii ei ca fiind Biserică Autocefală / Canonică şi Ierarhică, în lumina / sau precum arată Statutele OCA, declaraţiile, scrierile şi argumentele Episcopilor de la OCA, atît timp cît Episcopii şi Mitropolitul de la OCA arată DISPREŢ / DESCONSIDERARE faţă de: TOATE prevederile şi procedurile Biblice; Canonice; ale Statutelor OCA; ale Statutului şi Regulamentelor ROEA; ale prevederilor şi procedurilor cu privire la Metodele, Standardele şi Procedurile de la OCA referitoare la Abuzurile Sexuale din 2003; ale Rînduielii de Mărturisire a Credinţei şi Întrebare a Episcopilor precum sunt prescrise la OCA cu ocazia ALEGERII ŞI HIROTONIRII ÎNTRU EPISCOP. În acelaşi timp doresc să arăt că Sinodul Episcopilor de la OCA arată DISPREŢ / DESCONSIDERARE faţă de Valorile Morale Creştine pe care le-a IGNORAT cu bună ştiinţă. OCA şi Sinodul Episcopilor nu se bucură de RECUNOAŞTERE Pan Ortodoxă, precum a spus deschis Mitropolitul Hilarion Alfeyev la 20 Iulie, 2010.

 

2 – Să ai încredere, să te supui şi să consideri OCA, care este o Biserică mai puţin Autocefală / Canonică şi Ierarhică, în lumina / sau precum arată Statutele OCA, declaraţiile, scrierile şi argumentele Episcopilor de la OCA, atît timp cît Episcopii şi Mitropolitul de la OCA arată DISPREŢ / DESCONSIDERARE faţă de: Deciziile celei de-a IV-a Conferinţe Pre – Sinodale Pan – Ortodoxe de la Chambesy, Elveţia, din 6 – 12 Iunie, 2009, care a urmat Soborului extraordinar al tuturor Întâistătătorilor Bisericilor Autocefale reunite de către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în Octombrie 10 – 12, 2008. Aceştia s-au reunit “cu scopul de a atenua şi a pregăti un plan care să se ocupe cu anomaliile”, (precum ar fi mai mult de un episcop într-un loc, oraş, metropolă), şi “alte lucruri” care se întrepătrund cu viaţa Bisericii Ortodoxe, “precum se arată în materiale / scrieri la Episcopii de la OCA, la alţi Episcopi ai Bisericiii Ortodoxe, precum şi în prezentări sau materiale de pe Internet de la oca.org, ancient faith radio, ocanews.org şi roeanews.info.”

3 – Să ai încredere, să te supui şi să consideri Episcopii de la mai puţin Autocefala OCA, a fi “VASE ALE DUHULUI SFÂNT AL LUI DUMNEZEU,  în timp ce participă şi fac decizii la şedinţele Sinodului Episcopilor de la OCA. În acelaşi timp Episcopii de la OCA arată DISPREŢ / INFIDELITATE / LIPSĂ ÎN A OBSERVA / ÎNCĂLCARE / VIOLARE faţă de: TOATE prevederile şi procedurile Biblice; Canonice; ale Statutelor OCA; ale Statutului şi Regulamentelor ROEA; ale prevederilor şi procedurilor cu privire la Metodele, Standardele şi Procedurile de la OCA referitoare la Abuzurile Sexuale din 2003; ale Rînduielii de Mărturisire a Credinţei şi Întrebare a Episcopilor precum sunt prescrise la OCA cu ocazia ALEGERII ŞI HIROTONIRII ÎNTRU EPISCOP, prin ACOPERIREA şi PROTECŢIA clericilor homosexuali = sodomiţi de la OCA. Aceste ACTE / ATITUDINI sunt DE PLÎNS şi DE CONDAMNAT.

4 – Să ai încredere, să te supui şi să consideri Episcopii de la mai puţin Autocefala OCA, a fi la Conducerea OCA, exercitîndu-şi Obligaţiile de Încredere potrivit Normativelor Canonice Cerute în cadrul OCA, făcînd dreptate fără părtinire, în timp ce consideră pe preoţii şi laicii care TRÎMBIŢEAZĂ LA TOATĂ LUMEA despre acoperirea homosexualilor = sodomiţilor în OCA şi ROEA, precum sunt eu P. C. Pr Vasile Susan, considerat drept persoană de clasă / categorie inferioară, a 2-a. Prin ignorarea rugăminţilor mele, şi prin arătarea INFIDELITĂŢII / ÎNCĂLCĂRII / VIOLĂRII Sfintei Biblii, a Canoanelor Bisericii Ortodoxe, a Statutelor OCA, a Legiurile ROEA, a Legile U S A, menţionate în TOATE Memoriile, Apelurile, Plîngerile, Scrisorile, SCRISORILE – DESCHISE, etc, începînd din Februarie / Martie 2003, Episcopii de la OCA s-au compromis pe ei înşişi, iar aceste ACTE ale lor sunt DE CONDAMNAT.

5 – Să ai încredere, să te supui şi să consideri Episcopii de la mai puţin Autocefala OCA, ca fiind “AUTORITATE CANONICĂ,” atît timp cît OCA nu este o Biserică Creştină Ortodoxă Autocefală / Canonică cu deplină recunoaştere în Toată Lumea Ortodoxă. Se poate vedea că “MAI PUŢIN AUTOCEFALII / CANONICI, ORTODOCŞII EPISCOPI DE LA OCA PRACTICĂ ÎN MOD IMORAL ŞI NECANONIC (fără frică de Dumnezeu) următoarele: EXTORCAREA, ŞANTAJUL, BLOCAREA DREPTĂŢII ÎN JUSTIŢIE, CORUPŢIA, ÎNCALCĂ PREVEDERILE ŞI PROCEDURILE LEGILOR BISERICII, A LEGILOR FEDERALE ŞI ALE STATELOR LOCALE. Ei de asemenea arată DISPREŢ, INFIDELITATE, LIPSĂ ÎN A OBSERVA, ÎNCĂLCARE, VIOLARE faţă de TOATE prevederile şi procedurile Biblice; Canonice; ale Statutelor OCA; ale Statutului şi Regulamentelor ROEA; ale prevederilor şi procedurilor cu privire la Metodele, Standardele şi Procedurile de la OCA referitoare la Abuzurile Sexuale din 2003; ale Rînduielii de Mărturisire a Credinţei şi Întrebare a Episcopilor precum sunt prescrise la OCA cu ocazia ALEGERII ŞI HIROTONIRII ÎNTRU EPISCOP, contrar Obligaţiilor de Încredere potrivit Normativelor Canonice Cerute în cadrul OCA. 

6 – Să ai încredere, să te supui şi să consideri Episcopii de la mai puţin Autocefala OCA, ca şi “ÎNGRIJITORI, PĂZITORI (ADMINISTRATORI) AI BISERICII ORTODOXE A LUI HRISTOS DOMNUL” în timp ce Episcopii OCA de bună voie şi iresponsabili, arată DISPREŢ / INFIDELITATE / LIPSĂ ÎN A OBSERVA / ÎNCĂLCARE / VIOLARE faţă de: TOATE prevederile şi procedurile Biblice; Canonice; ale Statutelor OCA; ale Statutului şi Regulamentelor ROEA; ale prevederilor şi procedurilor cu privire la Metodele, Standardele şi Procedurile de la OCA referitoare la Abuzurile Sexuale din 2003; ale Rînduielii de Mărturisire a Credinţei şi Întrebare a Episcopilor precum sunt prescrise la OCA cu ocazia ALEGERII ŞI HIROTONIRII ÎNTRU EPISCOP. Ei se consideră pe ei înşişi a fi oameni, persoane de categoria / clasa 1-a, protejîndu-se pe ei înşişi, precum şi pe clericii homosexuali = sodomiţi din OCA / ROEA.

7 – Să ai încredere, să te supui şi să consideri Episcopii de la mai puţin Autocefala OCA, ca fiind la conducere şi în exerciţiul AUTORITĂŢII CANONICE, în timp ce în mod revoltător trec cu vederea: TOATE prevederile şi procedurile Biblice; Canonice; ale Statutelor OCA; ale Statutului şi Regulamentelor ROEA; ale prevederilor şi procedurilor cu privire la Metodele, Standardele şi Procedurile de la OCA referitoare la Abuzurile Sexuale din 2003; ale Rînduielii de Mărturisire a Credinţei şi Întrebare a Episcopilor precum sunt prescrise la OCA cu ocazia ALEGERII ŞI HIROTONIRII ÎNTRU EPISCOP, în privinţa ACŢIUNILOR MAI PUŢIN CANONICE referitoare la  ticăloşiile şi infracţiunile celor 2 Mitropoliţi OCA de mai înainte, pensionari acum. Episcopii Sinodului de la OCA îi acoperă pe clericii homosexuali = sodomiţi de la OCA şi delapidările foştilor Mitropoliţi, pe de o parte. Tot ei,  pe de altă parte şi fără ruşine practică: EXTORCAREA, ŞANTAJUL, BLOCAREA DREPTĂŢII ÎN JUSTIŢIE, CORUPŢIA, ÎNCALCĂ PREVEDERILE ŞI PROCEDURILE LEGILOR BISERICII, A LEGILOR FEDERALE ŞI ALE STATELOR LOCALE.

8 – Să ai încredere, să te supui şi să consideri Episcopii de la mai puţin Autocefala OCA, ca fiind “AUTORITATE CANONICĂ, atît timp cît Sinodul Episcopilor de la OCA, vis a vis de cazul meu de litigiu:

a – REFUsă – mi recunoască / respecte DREPTURILOR MELE potrivit prevederilor Canoanelor Bisericii de către Sinodul Episcopilor OCA; să se pună pe Agenda Sinodului Episcopilor de la OCA ce se va întruni în şedinţa de toamnă din 2010, CAZUL MEU / CHESTIUNULE MELE LITIGIOASE,” să fie discutate punct cu punct, şi să se urmeze recomandările din titlul acestui APEL;

b – REFU să  –  mi recunoască DREPTURILE MELE cu privire la DATA / ZIUA ASCULTĂRII = INTEROGĂRII fixată de Sinodul OCA potrivit prevederilor şi procedurilor Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Statutelor OCA, Statutului şi Regulamentelor ROEA; pentru a putea AVEA ÎNFĂŢIŞARE la Tribunalul de Judecată de la OCA pentru cazului meu, cît mai devreme;

c – REFU să – mi recunoască DREPTURILE MELE de a mi se FACE CUNOSCUT TOATE MOTIVELE, CRIMELE, ACUZELE, ÎNVINUIRILE, pentru care am fost excomunicat, concediat, terminat ca angajat, dat afară pe nedrept, batjocorit, dezonorat din ROEA; pentru a putea SĂ-MI APĂR DREPTURILE / BUNUL NUME / SĂ DEZMINT toate acuzele, potrivit prevederilor şi procedurilor Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Statutelor OCA, Statutului şi Legiuirilor ROEA, în timp cu normativele legale în vigoare;

d – REFU să – mi recunoască DREPTURILE MELE, de a avea “DREPTUL ŞI SĂ FIU ÎNDREPTĂŢIT LA CUVENITA PROCEDURĂ CANONICĂ ŞI LA CUVENITUL CURS AL LEGII” şi implimentarea Obligaţiilor de Încredere potrivit Normativelor Canonice Cerute Episcopilor Sinodului OCA; să fiu ADUS LA TRIBUNAL BISERICESC DE LA OCA PENTRU A FI JUDECAT potrivit prevederilor şi procedurilor Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Statutelor OCA, Statutului şi Legiuirilor ROEA; să fiu CONDAMNAT, ori să fiu ACHITAT = DECLARAT NEVINOVAT de toate acuzele ce mi s-au adus pînă la data de 1 Martie, 2004.

e – REFU să – mi recunoască DREPTURILE MELE, de a FI REPUS ÎN DREPTURI (DACĂ voi fi DECLARAT NEVINOVAT de vreo infracţiune, încălcare a legii, crimă, etc, ca urmare a Judecării de către Tribunal) LA BISERICA / PAROHIA DE UNDE AM FOST EXCOMUNICAT la 1 Martie, 2004; de a fi COMPENSAT pentru ORICE FEL DE DAUNĂ, DESPĂGUBIRE la care SUNT ÎNDREPTĂŢIT, potrivit preverilor Legilor Federale, fără a recurge la vreo ÎNŢELEGERE NEORTODOXĂ, INCORECTĂ;”

 

f  – REFU să – mi recunoască DREPTURILE MELE, de a FI REPUS ÎN DREPTURILE Sfintei Preoţii ca să pot continua slujirea ACTIVĂ (nu pasivă) şi preoţia lucrătoare cum se arată în aliniatului de mai sus, potrivit vocaţiei mele, pregătirii teologice şi a celor peste 25 de ani de pastoraţie în parohie / slujire preoţească;  

                                                                                                                                         

g – REFU să – mi recunoască DREPTURILE MELE, de a FI REPUS ÎN DREPTURI cu statut de preot paroh, pentru a avea din nou drepturile mele la contribuţie / continuitate la Planul de Pensii al OCA; de a mă bucura de slujirea la Biserica / Parohia Ortodoxă de la care am fost expulzat pe nedrept, pentru a putea fi în ordine pentru vremea cînd voi ajunge la pensie; şi în FINAL de a emite “ O APOLOGIE = A PREZENTA / A CERE SCUZE” mie şi familiei mele pentru toate nedreptăţile ce ni leau făcut;

 

h – REFU să – mi recunoască DREPTURILE MELE, de a FI ADUS în faţa Sinodului Episcopilor de la OCA pentru data / ziua cînd va fi judecat preotul de la OCA / ROEA care este homosexual = sodomit ca să depun mărturie că este homosexual; în calitate de fost Investigator la Consistoriul Spiritual de la ROEA doresc a aduce dovezi din care să rezulte că preotul este homosexual, şi a fi apoi caterisit de Sinodul Episcopilor de la OCA;

 

i – REFU să – mi recunoască DREPTURILE MELE, de a FI ADUS în faţa Sinodului Episcopilor de la OCA pentru a depune mărturie împotriva Arhiepiscopului de la ROEA, ca să se dovedească acoperirea preotului homosexual de la OCA / ROEA, precum şi homosexualitatea acestui preot; doresc a aduce mărturii în ce priveşte sperjurul = mărturia mincinoasă, precum şi dovedirea celorlalte învinuiri ce leam adus împotriva Arhiepiscopului ROEA, precum am arătat în PLÎNGERILE OFICIALE trimise la Sinodul Episcopilor de la OCA începînd cu data de 23 Iunie, 2005 pînă la timpul prezent.

 

j – REFU să – mi recunoască DREPTURILE MELE, de a FI CANONIC ŞI DUPĂ LEGE REINTEGRAT LA BISERICA / PAROHIA, DE UNDE AM FOST EXCOMUNICAT, CONCEDIAT, DAT AFARĂ PE NEDREPT, TERMINAT; fiind COMPENSAT pentru ORICE VĂTĂMARE ŞI DESPĂGUBIRE LA CARE SUNT ÎNDREPTĂŢIT, aşa precum avocaţii de la OCA / ROEA menţionează în prezentările lor de la C.C.C.C;

 

9 – Să ai încredere, să te supui şi să consideri Episcopii de la mai puţin Autocefala OCA, ca fiind la conducere şi în exerciţiul AUTORITĂŢII CANONICE, în timp ce în mod revoltător trec cu vederea şi arată DISPREŢ / INFIDELITATE / LIPSĂ ÎN A OBSERVA Legea Corporaţiei Religioase, Articolul 5 – C, Secţiunea 107, din Statul New York, pe de o parte. Tot ei,  Episcopii de la OCA, pe de altă parte fără ruşine practică: EXTORCAREA, ŞANTAJUL, BLOCAREA DREPTĂŢII ÎN JUSTIŢIE, CORUPŢIA, ÎNCALCĂ PREVEDERILE ŞI PROCEDURILE LEGILOR BISERICII, A LEGILOR FEDERALE ŞI ALE STATELOR LOCALE.

10 – Să ai încredere, să te supui şi să consideri Episcopii de la mai puţin Autocefala OCA, ca aparţinînd unei Biserici Autocefale / Canonice, ca fiind la conducere şi în exerciţiul AUTORITĂŢII CANONICE, în timp ce,” Sinodul OCA ESTE ALCĂTUIT DIN EPISCOPI CORUPŢI; NU FUNCŢIONEAZĂ DUPĂ LEGE ŞI ESTE IRESPONSABIL ÎN PRIVINŢA PREVEDERILOR CANONICE;” practică: EXTORCAREA, ŞANTAJUL, BLOCAREA DREPTĂŢII ÎN JUSTIŢIE, CORUPŢIA, ÎNCALCĂ PREVEDERILE ŞI PROCEDURILE LEGILOR BISERICII, A LEGILOR FEDERALE ŞI ALE STATELOR LOCALE, pe de o parte; Episcopii de la OCA arată DISPREŢ / INFIDELITATE / LIPSĂ ÎN A OBSERVA / ÎNCĂLCARE / VIOLARE faţă de: TOATE prevederile şi procedurile Biblice; Canonice; ale Statutelor OCA; ale Statutului şi Regulamentelor ROEA; ale prevederilor şi procedurilor cu privire la Metodele, Standardele şi Procedurile de la OCA referitoare la Abuzurile Sexuale din 2003; ale Rînduielii de Mărturisire a Credinţei şi Întrebare a Episcopilor precum sunt prescrise la OCA cu ocazia ALEGERII ŞI HIROTONIRII ÎNTRU EPISCOP, pe de altă parte;

Sinodului Episcopilor de la OCA este iresponsabil şi canonic nepotrivit pentru îndatoriri în Biserică.

ATITUDINILE şi ACTELE Sinodului Episcopilor de la OCA sunt DE PLÎNS şi DE CONDAMNAT.

11 – Să ai încredere, să te supui şi să consideri Episcopii de la mai puţin Autocefala OCA, ca aparţinînd unei Biserici Autocefale / Canonice, ca fiind la conducere şi în exerciţiul AUTORITĂŢII CANONICE, în timp ce Episcopii de la OCA dau sfaturi avocaţilor de la OCA / ROEA să fie nesinceri în timpul litigiilor de la tribunalele civile, şi mai ales în ce priveşte chestiunea “CINE ARE JURISDICŢIE ASUPRA CHESTIUNII ÎN CAUZĂ.”

12 – Să ai încredere, să te supui şi să consideri Episcopii de la mai puţin Autocefala OCA, ca aparţinînd unei Biserici Autocefale / Canonice, ca fiind la conducere şi în exerciţiul AUTORITĂŢII CANONICE, atît timp cît Episcopii de la OCA nu depun eforturi: “SĂ ÎNLĂTURE” pe CEI DIN VECHEA GARDĂ, VECHII DESPOŢI, EPISCOPII CORUPŢI / ABUZIVI, cît mai curînd posibil; SĂ OPREASCĂ PRACTICAREA standardelor duble, minciunile, distorsionarea, lipsa de cinste, EXTORCAREA, ŞANTAJUL, BLOCAREA DREPTĂŢII ÎN JUSTIŢIE, CORUPŢIA, ÎNCALCĂ PREVEDERILE ŞI PROCEDURILE LEGILOR BISERICII, A LEGILOR FEDERALE ŞI ALE STATELOR LOCALE; să îmbrăţişeze principiile dreptăţii şi libertăţii pentru toţi.

                                                                                                                                                            Page 9

Prea Fericirea Voastră,

Onoraţi membrii ai Sinodului Episcopilor din OCA,

Capul Bisericii Ortodoxe, Domnul nostru Iisus Hristos, strigă către Episcopii de la OCA să fie cu luare aminte la: Regula Legii; să păstreze Casa Sa Cea Sfîntă = Biserica Ortodoxă a Americii ÎN BUNĂ RÎNDUIALĂ. Pentru aceasta ei trebuie să înceapă de la: Sf Evanghelie, mergînd şi trecînd prin Canoanele Bisericii Ortodoxe, Tradiţii, Învăţături, incluzind Statutele OCA; Statutul şi Regulamentele ROEA; Prevederile şi procedurile cu privire la Metodele, Standardele şi Procedurile de la OCA referitoare la Abuzurile Sexuale din 2003; Rînduielile de Mărturisire a Credinţei şi Întrebare a Episcopilor precum sunt prescrise la OCA cu ocazia ALEGERII ŞI HIROTONIRII ÎNTRU EPISCOP; Legile Federale şi ale Statelor Locale. 

Eu, P. C. Pr. Vasile Susan prin APELUL de faţă declar în mod deschis, transparent şi responsabil că terminologia intitulată, “mai puţin Autocefala OCA,” pe care am folosit – o la alcătuirea acestui APEL, nu are nici o nuanţă de înţeles peiorativ. Ea nu este altceva decît, “REFLECŢIA declaraţiilor, scrierilor şi comunicaţiilor” prezentate la EXHIBITUL 1. Aceste materiale aparţin în majoritatea lor Episcopilor de la OCA şi de la Patriarhia Moskovei, precum sunt Mitropoliţii +Jonah, Mitropolitul Hilarion. Alte materiale sunt provenite din comunicaţii ale Patriarhiei Ecumenice, etc.

Toate aceste MATERIALE nu mi-au fost străine mie, din contră, foarte cunoscute. Eu le-am citit şi studiat în totalitate. Cititorii APELULUI sunt rugaţi să înţeleagă faptul că pregătirea mea teologică şi experienţa vieţii, precum şi interesul de a afla ADEVĂRUL din materialele puse la EXHIBIT 1, le va da o mai bună înţelegere a faptului că, “EU”  în final am făcut / am prezentat “SINTEZA” limbajului din materialele enunţate in EXHIBIT 1. De aici a rezultat şi folosirea acestei teminologii = “mai puţin Autocefala OCA.”

Eu, P. C. Pr. Vasile Susan prin prezenta doresc ca în mod deschis, transparent şi responsabil să arăt tuturor că, în timp ce OCA este o Biserică Ierarhică în structura ei, ea nu trebuie să fie o DICTATORIE, nici o Biserică ANARHICĂ. Fărădelegea SĂ NU MAI FIE ÎNTÎLNITĂ în Syosset; toţi EPISCOPII CORUPŢI, ABUZIVI, DICTATORI SĂ FIE DAŢI AFARĂ DIN SINODUL OCA cît se poate de repede; abuzul Legilor din partea stăpînitorilor despotici şi tirani din OCA trebuie eradicat imediat.  

Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, doresc a cere binecuvîntarea P. F. Voastre pentru a reaminti tuturor, că eu sunt un preot ce fac parte din OCA; iniţial aparţinînd unui grup naţional (ROEA); am studiat şi m-am pregătit din punct de vedere teologic timp de 9 ani. Au trecut peste 33 de ani de la hirotonia mea ca preot de către un ierarh ce aparţinea unei Biserici Ortodoxe Autocefale / Canonice recunoscute de toată lumea.

Prea Fericirea Voastră,

Onoraţi membrii ai Sinodului Episcopilor din OCA,

Eu, P. C. Pr. Vasile Susan,  nu am nici o îndoială că nu mi se va face dreptate în “CAZUL MEU DE LITIGIU”, dar cînd? Au trecut aproape 7 ani. Eu personal, nu doresc să am nici un fel litigiu cu Episcopii de la OCA, cel puţin pînă acum, în cazul în care aceştia îmi vor da răspunsurile aşteptate. Eu, împreună cu membrii familiei mele am îndurat CALVARUL pus asupra bunului nume, reputaţiei, etc, de către Episcopii OCA, de la 1 Martie, 2004. ACŢIUNILE Episcopilor de la  OCA sunt  DE CONDAMNAT.

Membrii familiei mele, mai puţin eu, speră că P. F. Voastră, ca Părinte al Bisericii, puteţi face mult mai mult şi mai bine decît membrii precedenţi din Administraţia Centrală a OCA, sau fostul Mitropolit, şi Episcopii din Sinodul de la OCA. Acum, după ce au trecut şase luni de la “APOLOGIA = CEREREA DE SCUZE” adresată Doamnei Koumentakos, ne aducem aminte ce aţi spus Vineri, 5 Martie, 2010,

“Eu îmi cer scuze, în numele Bisericii Ortodoxe din America, Doamnei Kristine Koumentakos şi familiei ei, pentru lipsa de atenţie şi sensibilitate pastorală cu privire la cu privire la chestiuni apropiate, bine cunoscute. Din păcate, procesele civile care au urmat ca rezultat al neînţelegerii dintre K. Koumentakos şi Fr Velencia puteau să fi fost evitate. La timpul prezent OCA este în faza de revizuire a Metodelor, Standardelor şi Procedurilor de la OCA referitoare la Abuzurile Sexuale. Împreună cu acestea este încă o revizuire care merge înainte şi are în vedere cum să se răspundă la cazuri privitoare la chestiuni pastorale, cum să se facă investigaţiile pastorale, cum să se acorde alinare pastorală şi cum să se adreseze cazurilor de abuz sexual. Noi vom face tot ce ne stă în puterea noastră să asigurăm că răspunsul şi intervenţia în asemenea chestiuni de acuzaţii referitoare la abuzuri sexuale va fi etic, profesional şi adecvat, potrivit cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos, cu Învăţăturile şi Canoanele Bisericii Ortodoxe.

Page 10

Prea Fericirea Voastră,

Onoraţi membrii ai Sinodului Episcopilor din OCA,

După ce eu, P. C. Pr. Vasile Susan am PRIMIT acel E-mail trimis de Cancelaria OCA la 28 Aprilie, 2010, SPUN DESCHIS: ceva neaşteptat s-a întîmplat cu Mitropolitul şi cu Cancelarul de la OCA. Din păcate, sentimentul de VINOVĂŢIE al Episcopilor din Sinodul de la OCA, legat de LIPSA LOR DE ACŢIUNI CONCRETE pînă la timpul prezent, îi pune pe toţi ÎN POZIŢIE PROASTĂ, de OAMENI COMPROMIŞI.

Eu personal sunt de părere că, este cu totul stricător la cer şi DE CONDAMNAT felul în care au acţionat Episcopii de la OCA, trădînd pe Hristos Domnul, Biserica Sa, moştenirea OCA; în tot acest timp “OCA nebucurîndu-se de recunoaştere Pan – Ortodoxă.”

Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, cred că se apropie acel timp cînd “ALTE CĂRŢI” vor fi puse pe masă, iar drept consecinţă a celor practicate pînă acum, ca de exemplu: EXTORCAREA, ŞANTAJUL, BLOCAREA DREPTĂŢII ÎN JUSTIŢIE, CORUPŢIA, ÎNCALCĂ PREVEDERILE ŞI PROCEDURILE LEGILOR BISERICII, A LEGILOR FEDERALE ŞI ALE STATELOR LOCALE, numele tuturor Episcopilor de la OCA vor fi puse pe “PERETELE RUŞINII”, în loc de, peretele de onoare.

 

Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, din nou doresc să cer în mod oficial Sinodului OCA să lanseze o investigaţie, pentru a afla, DACĂ  “ACUZAŢIILE (aşa precum au fost publicate pe Internet, sau au fost trimise la Sinodul de la OCA şi la sute de adresanţi) SUNT CONSIDERATE ADEVĂRATE SAU FALSE?” Eu am cerut o astfel de investigaţie pe durata a şapte (7) ani, fără a avea vreun rezultat. Eu am cerut Sinodului OCA să urmeze această calea: Canoanelor Bisericii Ortodoxe, a Statutelor OCA, a Legiuirilor de la ROEA, Legilor Federale şi ale Statelor locale. Cu toate că am cerut cele de mai sus, Sinodul OCA nu ascultă, preferă să urmeze legile junglei sălbatice, fiind nepăsător dar şi pasibil de despăgubire, bun de plată pentru tot ce “MI S-A ÎNTIMPLAT MIE,” precum şi la alţi preoţi şi maici din OCA.

Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, în lumina respectului pentru Dumnezeu şi Biserica Sa Ortodoxă, ÎNCĂ ODATĂ în mod oficial, deschis şi transparent, DORESC să spun Sinodului OCA următoarele: că atît eu cît şi familia mea nu suntem gata, şi nu vom fi niciodată de acord ca să negociem vreo înţelegere care nu este dreaptă, cinstită, deschisă, transparentă, conform cu legea, nesecretă şi finalizată în prezenţa avocatului meu care mă reprezinţă la fazele procesului de la tribunalul civil.

 

Eu, P. C. Pr. Vasile Susan împreună cu familia, precum se arată în cei şapte (7) DE LIPSĂ DE ACŢIUNE din partea Sinodului OCA, doresc a SPUNE SUS şi TARE, DESCHIS şi TRANSPARENT acestea, “cu mult timp înainte ‘EU’ am început să pregătesc planul pentru a confrunta ANOMALIILE de la OCA’ … precum:  EXTORCAREA, ŞANTAJUL, BLOCAREA DREPTĂŢII ÎN JUSTIŢIE, CORUPŢIA, ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR ŞI PROCEDURILOR LEGILOR BISERICII, A LEGILOR FEDERALE ŞI ALE STATELOR LOCALE, precum şi alte lucruri care se întrepătrund cu viaţa Bisericii. Voi lupta pentru DREPTATE pînă la ultima suflare a vieţii mele.” CÎT de curînd SE VOR TREZI LA REALITATE Episcopii de la OCA şi VOR FI BUNI PĂSTORI?”   

 

Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, doresc să spun că, fiecare membru al Sinodului Episcopilor de la OCA este invitat să citească şi să ţină minte aceste cuvinte, NICI O PERSOANĂ ÎN ACEASTĂ ŢARĂ, NU CONTEAZĂ CÎT DE SUS ESTE PLASAT / PUS, SAU CÎT DE PUTERNIC ESTE, NU ESTE DEASUPRA LEGII; ŞI NICI O PERSOANĂ ÎN ŢARA ACEASTA NU VA FI SUB LEGE, MAI PREJOS DE LEGE, IGNORAT, NEGLIJAT. 

Prea Fericirea Voastră,

Onoraţi membrii ai Sinodului Episcopilor din OCA,

Eu, Pr. Vasile Susan, în lumina respectului pentru Dumnezeu şi Biserica Lui Ortodoxă, doresc încă odată ca in mod oficial, formal, deschis si transparent sa spun Sinodului OCA, că atât eu cât şi familia mea, nu suntem şi nu vom fi niciodata de acord ca s ă negociem vreo intelegere, care să nu fie dreapta, cinsitita, deschisa, transparenta, potrivit legii, nesecreta, in prezenta avocatului care ma reprezinta la tribunalul civil.

După ce dumneavoastră, Episcopii Sinodului OCA, aţi admis ACOPERIREA ADEVĂRULUI în cazul K. Koumentakos, şi aveţi acum sentimental că umblaţi din nou pe pămînt, vă rog SĂ FACEŢI ACELAŞI LUCRU, în ce priveşte “CHESTIUNILE MELE LITIGIOASE:” să arătaţi INTEGRITATE MORALĂ, COLOANĂ VERTABRALĂ = FERMITATE, TĂRIE DE CARACTER; să vă gîndiţi la eventualele CONSECINŢE ale acelui E-mail din 28 Aprilie, 2010, şi să fiţi cu luare aminte la următoarele / viitoarele ‘ŢINTE UNDE LOVIŢI.

Să nu uitaţi următoarele:                       

a – Eu, P. C. Pr. Vasile Susan şi familia mea, suntem în aşteptare de “A PRIMI SCUZE = APOLOGIE,” de la Episcopii Sinodului OCA, pe lîngă cuvenitele răspunsuri, reparaţii, compensaţii, etc, pentru daunele făcute;

Page 11

 

b – Eu, P. C. Pr. Vasile Susan şi familia mea, admitem că ierarhia OCA este direct acuzată / vinovată, de lipsa de atenţie şi sensibilitate pastorală cu privire la cele întîmplate. Nimeni din Sinodul OCA nu poate nega această acuzaţie. Memoriile, Plîngerile, Apelurile, Scrisorile, SCRISORILE – DESCHISE sunt dovezi care susţin adevărul spus de mine şi familia mea;

c – Eu, P. C. Pr. Vasile Susan şi familia mea, admitem că, “Procesul de la Tribunalul Civil ce a venit (sau încă unul care poate veni cînd nimeni nu se aşteaptă), ca şi rezultat al abuzului de putere, abuz al TUTUROR prevederilor şi procedurilor: Biblice; Canonice; ale Statutelor OCA; ale Statutului şi Regulamentelor ROEA; ale prevederilor şi procedurilor cu privire la Metodele, Standardele şi Procedurile de la OCA referitoare la Abuzurile Sexuale din 2003; ale Rînduielii de Mărturisire a Credinţei şi Întrebare a Episcopilor precum sunt prescrise la OCA cu ocazia ALEGERII ŞI HIROTONIRII ÎNTRU EPISCOP, etc, ar fi putut fi evitat,” DACĂ Sinodul Episcopilor de la OCA ar fi ACŢIONAT LA TIMP, şi potrivit cu cele enumerate mai sus.

d – Eu, P. C. Pr. Vasile Susan şi familia mea, admitem, că Mitropolitul şi Sinodul Episcopilor de la OCA, vor face tot ce stă în puterea lor să asigure că răspunsul şi intervenţia în asemenea chestiuni de acuzaţii referitoare la abuzuri sexuale, ŞI LA EXPULZAREA P.C. Pr. VASILE SUSAN, va fie etic, profesional şi adecvat, potrivit cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos, cu Învăţăturile şi Canoanele Bisericii Ortodoxe.” Cînd vor face acestea?                                                               

e  – Eu, P. C. Pr. Vasile Susan şi familia mea, admitem, că Mitropolitul, Sinodul Episcopilor de la OCA şi întrega OCA au “acea ‘DORINŢA NOBILĂ’ pentru o vindecare rapidă a TUTUROR ANOMALIILOR CANONICE din AMERICA, în special cele existente la Sinodul Episcopilor de la OCA, care fac parte din aşa numita ‘DIASPORĂ ORTODOXĂ,’ care se datoresc ‘MAI PUŢIN’ decît aşa numitelor ‘CIRCUMSTANŢE ISTORICE.” Cele mai multe dintre aceste ANOMALII sunt cauzate de lipsa de atenţie şi sensibilitate pastorală cu privire la chestiuni apropiate, bine cunoscute. MULTE din aceste ANOMALII sunt legate direct de uzul şi abuzul Preotului Ortodox Român (Vasile Susan), din partea Episcopilor de la mai puţin Autocefala OCA.

Ţinta acestui APEL  a fost de a arăta voinţa mea tuturor Episcopilor de la OCA şi de a cere acestor Episcopi să rezolve “CAZUL MEU / CHESTIUNILE MELE LITIGIOASE,” în deplin acord cu practica Bisericii Ortodoxe Universale legată de Eclesiologie, Tradiţie şi Canoane. 

 

Prea Fericirea Voastră, Onoraţi membrii ai Sinodului Episcopilor din OCA,

Fraţi în Hristos Domnul,

La data de 8 Octombrie 2009, Pr. Thomas FitzGerald, Th.D. Decan la Şcoala de Teologie Ortodoxă Grecească Sfînta Cruce, a declarat următoarele,

“A fost un indiciu că Patriarhul Ecumenic a refuzat să accepte pe termen nelimitat ‘neregulile canonice prezente în regiuni, cum ar fi spre exemplu America de Nord’, care are un mare potenţial pentru mărturia Ortodoxă.”

Cu permisiunea dumneavoastră, aş dori să parafrazez teza de mai sus şi a spune următoarele Sinodului Episcopilor de OCA: “Pentru mine şi familia mea, CALVARUL prin care  am trecut, a fost mai mult decît foarte rău, tragic, de neuitat, de condamnat.  EXPERIENŢA de a accepta pe o perioadă nedeterminată , NEREGULILE şi ANOMALIILE Sinodului Episcopilor şi ale Administraţiei Centrale de la OCA, FĂRĂ A FACE ACEST CAZ CUNOSCUT PUBLICULUI CITITOR, a fost o lecţie din care am învăţat multe lucruri pentru mine şi cititorii acestor materiale publicate de Revista Curentul Internaţional.
Nu mai există loc pentru a ascunde adevărul sub covoarele Oficiului OCA din  Syosset. Nu se mai poate ascunde capul în nisip, într-un mod mai puţin ortodox, precum face struţul. Avocaţii mei sunt în aşteptarea UNEI REZOLUŢII FINALE  din partea Sinodului Episcopilor OCA în legătură cu CAZUL MEU DE LITIGIU.”
Timpul se scurge în defavoarea la OCA, iar cititorii de pe Internet trimit mesaje de răspuns şi arată părerile lor legate de ACŢIUNILE Sinodului Episcopilor de la OCA, referitor la postarea din 10 Septembrie, 2010 de la www.pokrov.org.

 

Pentru mine şi familia mea, ÎNTÎRZIERILE, LIPSA DE ACŢIUNI şi BATJOCURILE Sinodului Episcopilor de la OCA sunt FAPTE DE NEUITAT şi DE CONDAMNAT, ce vor fi scrise în cărţile ce le voi publica în curînd.

Eu am nădejdea şi mă rog pentru faptul că, Episcopii Sinodului OCA s-au familiarizat  cu   “CAZUL MEU / CHESTIUNILE MELE DE LITIGIU.” A sosit vremea să ACŢIONEZE în mod Ortodox.” Eu sunt Creştin Ortodox şi cer mila lui Dumnezeu. Amin.

Page 12

Eu, P. C. Pr. Vasile Susan, avînd în vedere cele de mai sus, doresc a ruga pe P. F. Voastră, precum şi pe Episcopii Sinodului OCA, să considere în mod creştinesc şi responsabil conţinutul acestui APEL ca fiind DIRECT, şi TRANSPARENT. Cred că Episcopii de la OCA trebuie să înceapă lucrarea la “CAZUL MEU / CHESTIUNILE MELE DE LITIGIU,” întâi rugîndu – se a fi luminaţi de Duhul Sfînt, iar rezultatele să se vadă în curînd.

Dorim P. F. Voastre şi Episcopilor Sinodului OCA sănătate şi pace,

Rămân al dumneavoastră,

Frate în Hristos Domnul,

P. C. Pr. Vasile Susan

                                          

Luni 30 August, 2010, la masa discuţiilor de la Cancelaria OCA / Syosset, N Y, au luat parte Metropolitul Hilarion Alfeyev, Şeful Departamentului de Relaţii Externe al Patriarhiei Ruse;  Metropolitul Jonah OCA;  Episcopul Tikhon de la Philadelphia şi Pennsylvania de Est; Episcopul Michael de New York şi New Jersey; Prot. Alexander Garklavs, Cancelarul OCA; Prot. Leonid Kishkovsky, Directorul Relaţiilor Externe de la OCA; Prot. John Behr şi Prot. Chad Hatfield, Decan şi Cancelar la Seminarul Sf Vladimir NY; Pr. Alexander Rentel, Secretarul Consiliului Academic al Seminarului Sf Vladimir NY.

Aceste subiecte au fost discutate cu siguranţă potrivit ştirilor anunţate, scrise, publicate:

Autocefalia OCA … OCA nu are recunoaştere Pan – Ortodoxă … Mai puţin Autocefala OCA …;

Arhiepiscopul Seraphim din Canada investigat pentru abuz sexual la copii, caz întîmplat în urmă cu 30 de ani;

Ieşirea unor grupuri naţionale din OCA şi punerea lor sub ascultarea Bisericii lor Mamă;

Unirea posibilă dintre OCA / ROCOR / Parohiile Patriarhiei Moskovei = Marea Mitropolie Rusă din America;

Faţa spune cum ţi-e viaţa = cei din fotografii nu zîmbesc … sunt trişti … OCA prin ANOMALII,  ACOPERIREA HOMOSEXUALILOR, ŞI CRIZA prin care abia a trecut S-A FĂCUT DE RUŞINE ÎN TOATĂ LUMEA ORTODOXĂ / CREŞTINĂ … şi VAI DOAMNE DE CE VA MAI URMA … VOM TRĂI ŞI VOM VEDEA!

 

NIMENI în ISTORIA OCA, sau a altei Biserici Ortodoxe Naţionale nu a făcut ce am făcut eu, P. C. Pr. Vasile Susan:

1 – AM CERUT VREME DE ŞAPTE (7) ANI SĂ MI SE ARATE ACUZELE, CRIMELE, PENTRU CARE AM FOST CONDAMNAT FĂRĂ A FI JUDECAT;

2 – AM FOST REFUZAT: A MI SE ARĂTA ACUZELE, CRIMELE;  A FI JUDECAT LA CEREREA MEA  PERSONALĂ DE TRIBUNALUL / COMPLETULUI BISERICESC DE JUDECATĂ DE LA OCA.

Cine are interes de a FACE CURĂŢENIE la OCA / ROEA şi a ELIMINA PE HOMOSEXUALI şi PE CEI CE ÎI APĂRĂ / ACOPERĂ pe aceştia,  este rugat ca să telefoneze la OCA: 516 – 922 – 0550, ori la ROEA: 517- 522 – 4800. Vă mulţumim!                            QUO   VADIS   OCA …?

(Pr. Vasile Susan, Octombrie, 2010, Chicago, IL. U.S.A.)

P.C. Preot Vasile Susan

5413 N. Nottingham Ave. Chicago, IL. 60656

Phone: 773-220-9503; E-mail: vasilesusan@hotmail.com

1 thought on “Un proces în derulare (V)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.