March 4, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

Lecţia de limba română (2)

3 min read

Lectia de limba romana (2)

Autor: Gabriela Petcu

                                          

Lecţia 2

Grafia

Câţi „i”?

 „noştrii, voştrii”

Unde sunt tinerii noştrii?

 De ce nu e corect?  

                   Adjectivul posesiv de persoana I plural are forma de singular nostru.  Pentru a obţine forma de plural, adăugăm desinenţa „-i”, pentru că al doilea „i” ar fi articolul, care nu se poate ataşa adjectivelor pronominale.

                                       greşit                                                                corect

                      Unde sunt tinerii noştrii?                                            Unde sunt tinerii noştri?

                      Părinţii voştrii sunt sănătoşi.                                     Părinţii voştri sunt sănătoşi.

                      Suntem mândrii de rezultate.                                    Suntem mândri de rezultate.

                     O situaţie în care adjectivul mândrii se scrie cu doi „i” este cea în care adjectivul precedă un substantiv, preluând de la acesta articolul:  Mândrii sportivi câştigau medalii. În acest caz, primul „i” este desinenţa de plural, iar al doilea, articolul hotărât.

                     Membru. Obţinem forma de plural adăugând desinenţa -i (membri). Dacă avem nevoie de forma de plural articulată, trebuie să adăugăm încă un -i (membrii)

                     Suntem membri ai acestui grup.  sau   Suntem membrii acestui grup.

                     De cele mai multe ori, greşeala este provocată şi de faptul că formele cu un „i” şi cu doi „i” se pronunţă la fel.

„copii săi”

De ce nu e corect?

Forma de singular a substantivului din exemplul nostru este copil. Deci primul „i” face parte din rădăcina cuvântului. Prin adăugarea celui de-al doilea „i”, obţinem forma de plural, nearticulată, a substantivului. Al treilea „i” reprezintă articolul hotărât, care ar fi trebuit să fie prezent şi în structura substantivului din exemplul de mai sus.

                                                     Forma corectă este  copiii săi

Problema scrierii cu un „i” sau doi „i” apare şi la infinitivul unor  verbe de conjugarea a IV-a (sau la alte moduri şi timpuri care îl conţin).  Apar greşeli ca în următoarele enunţuri:

                                 greşit                                                              corect

                     Nu pot citii atât de mult.                                        Nu pot citi atât de mult

                     Vei ştii când vine.                                                 Vei şti când vine.

                     M-aş întâlnii cu el.                                                M-aş întâlni cu el.

                                                                   Cratima

„ma lovit”

Cratima trebuie să lege două cuvinte: pronumele personal în acuzativ, forma neaccentuată mă şi verbul auxiliar a, indicând şi căderea vocalei finale a pronumelui (m-a lovit).

„mini-vacanţă”

De cele mai multe ori, prefixele şi prefixoidele (care sunt nişte prefixe mai bogate ca sesns şi mai „lungi”) – a-, dez-, maxi-, mini-, ne-, non-, post-, pre-, pseudo-, super-, supra-, ultra- etc. – nu se despart prin cratimă de cuvântul bază. Trebuie să fim atenţi la scrierea cuvintelor care-l conţin pe ex- (ex-ministru, ex-preşedinte), care constituie o excepţie, scriindu-se cu cratimă.

                                    greşit                                                  corect

                          mini-vacanţă                                              minivacanţă

                          media multi-anuală                                     multianuală                       

                          multi-media                                                 multimedia

                          post-comunist                                            postcomunist

Adverbele compuse (azi-dimineaţă, după-amiază, ieri-seară, poimâine-noapte etc.) se scriu cu cratimă.

                                   greşit                                                    corect

                             azi dimineaţă                                         azi-dimineaţă

                                                                                                                                       Va urma.

 Gabriela Petcu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.