Corneliu FLOREA „Principes  mortales, respublica aeterna” (Conducătorii sunt muritori, ţara este veşnică)                        TACITUS La aterizare, aud şi simt când roţile avionului ating pista…