Declaraţia de la Budapesta – 16 iunie 1989 Autor: Corneliu Florea (Winnipeg, Canada) Sforăitoare declaraţie ungurească urmată de grave fapte antiromâneşti Un grup de 12 unguri naționaliști, iredentiști și revanșarzi și cinci români regățeni, un…