Plăceri şi dureri la familia Hirundinide !                          Perniţe pentru lăstuni   Incident casnic. Am scos pernele pe cerdac la aerisit ş-apoi am început să…

Păsări şi agheasmă

January 21, 2012 0

Autor: Ilie Hoza   “…proza d-lui Hoza este o poezie cu şi despre necuvântătoare”   Învăţătorul Ilie Hoza din Anieş este autorul carţii “Cinci anotimpuri”…