April 17, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

Mitul Dracula într-o impresionantă antologie ultramodernă

4 min read

O viziune nouă, motivată de serioase cercetări recente privind mitul Contelui Dracula, oferă volumul Dracula. An International Perspective publicat în 2017 de reputata editură din domeniul academic, Palgrave MacMillan, într-o colecție specială destinată imaginarului gotic. Cartea este rodul studiilor unor importanți experți în domeniu din Marea Britanie, Irlanda, Italia, Germania, Statele Unite, Polonia și România, înglobate într-o admirabilă antologie de universitarul timișorean Marius-Mircea Crișan, recunoscut și apreciat pe plan mondial ca un exeget al mitului Dracula. O scurtă incursiune prin CV-ul profesorului român ne relevă faptul că în anul 2008 și-a susținut doctoratul în Italia, la Torino. A participat cu texte avizate la elaborarea „Dicționarului imagologic al orașelor din România, așa cum apar în literatura britanică de călătorie”, editat de Carmen Andraș și Cornel Sigmirean (2012), cronologic, concluziile cercetărilor sale fiind consemnate în: „Impactul unui mit: Dracula și reprezentarea ficțională a spațiului românesc” (2013), „The Birth of the Dracula Myth: Bram Stoker’s Transylvania” (2014), Beliefs and Behaviours in Education and Culture” (2017).

Dracula_ An International Perspective 2

Este de notorietate că în întreaga lume se organizează și astăzi numeroase conferințe, simpozioane și colocvii care au ca subiect teme inspirate de celebrul roman al lui Bram Stoker, un roman gotic, prin excelență. În ciuda unor inadvertențe ușor de constatat (fraze prolixe, exprimări stângace, urmate imediat de fraze cursive și clare), cartea are calitatea de a aminti de începuturile genului gotic prin stereotipii, ca: răul aflat departe de Londra rațională și protestantă, aristocratul degenerat, castelul în ruine, femeia demonică infectată de vampirism etc. Și alte forme de producții media au ca subiect central mitul Dracula, imaginea vampirului proliferând incredibil în cultura occidentală de la carte, muzică, scenă, radio și cinematografie, până la desene animate și jocuri video.

Sumarul volumului, riguros organizat de către coordonator, prezintă selecțiile în 15 secțiuni, o succintă trecere în revistă a acestora fiind, fără îndoială, binevenită. Introducerea aparținând lui Marius-Mircea Crișan, este o veritabilă busolă a celor ce urmează, oferind și un interesant istoric al aparatului critic. În continuare, William Hughes analizează rădăcinile goticului irlandez, semnalând atât conexiunile continentale, mai ales germane, cât și cele britanice, și prezentând o incitantă analiză comparativă a scrierilor lui Sheridan Le Fanu și Bram Stoker, ambii evidențiind investigații medicale și folosind o retorică persuasivă. Donatella Abbate Badin întregește studiul lui Hughes, scriind despre felul în care o serie de protagoniști ai „Irish Gotic” au zugrăvit în cărțile lor Italia, diabolizând-o ficțional, înainte ca Transilvania să devină centrul imaginarului negativ al protestantismului britanic. Împreună cu Lucian-Vasile Szabo, M.-M. Crișan descoperă subtil incidențele „Ungariei imaginare” din proza lui Edgar Allan Poe. Numeroasele asemănări cu transilvania lui Stoker probează că autorul irlandez s-a inspirat din călătoriile imaginare prin estul Europei ale lui E. A. Poe. Sam George este autorul unui interesant studiu privind reprezentărilor Transilvaniei în spațiul cultural german și britanic. În următoarea secțiune este redat cel mai incitant text, scris de Hans Corneel de Ross, acesta localizează cu o ieșită din comun rigurozitate castelul Contelui Dracula în Munții Călimani, trasând perfect matematic drumul parcurs de Jonathan Harker, cu poștalionul, de la Bistrița prin Prundul Bârgăului și Pasul Tihuța, unde s-a întâlnit cu Contele care l-a condus la castelul său din zona Bilborului. De Ross cercetează impecabil, științific, consultând arhiva Bram Stoker din America. Clive Bloom examinează două cazuri ale „climatului psihic” tulburat din aria East End a Londrei, iar Duncan Light scrie cu multă finețe despre diverse aspecte „turistice” întâlnite în romanul lui Bram Stoker. Cel de-al nouălea capitol, semnat de M.-M, Crișan, ne prezintă un text speculativ despre alte două locații posibile ale castelului, Poenari și Hunedoara. Mai departe, Kristin L. Bone înfățișează metamorfozele locative ale tradiției vampirice, iar despre transformările sintactice ale geografiilor gotice scrie în ultima parte a lucrării Carol Senf. John Edgar Browning tratează reprezentările cinematografice ale tradiției vampirice, după care, Nancy Schumann analizează cu profunzime domeniul principal de expertiză al antologiei, anume imaginarul analitic, aplicat, nu doar cel teoretic, conceptual. Magdalena Grabias scrie despre gotic și horror în cinematografia contemporană și în televiziune, iar Dorota Babilas, competent și amuzant, remarcă modul în care sensibilitățile publicului și corectitudinea politică au reușit să remodeleze, puțin câte puțin, profilul înspăimântător al lui Dracula.

Dracula vampire

Abundând în detalii savuroase, cartea pune în lumină itinerarul unei ample cercetări pe tema Dracula, reflectând eforturile coordonatorului de a sistematiza numeroase răspunsuri la încuietoare întrebări, susținut de un material bibliografic bogat în materie de mitologie și investigând în contextul literar al textelor dramatice pe care le analizează în această lucrare. Mai trebuie menționat că întreaga operă a lui Marius-Mircea Crișan este, incontestabil, rezultatul multor zile în care nu și-a dezlipit ochii de pe monitor, al nopților petrecute printre cărți, al clipelor de căutare a adevărului despre faimoasa legendă în locuri îndepărtate, precum și al numeroaselor conferințe ținute pe această temă.

În fine, volumul surprinde prin profunzime și fascinează prin originalitate, dovedind că Dracula este, indiscutabil, un personaj internațional care se impune a fi cercetat interdisciplinar, așa cum, această impresionantă carte ne propune.

Dorin - poza de profil Curentul

 

 

 

 

 

Dorin Nădrău (S. U. A.)

1 thought on “Mitul Dracula într-o impresionantă antologie ultramodernă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.