September 29, 2023

Curentul International

Curentul International Magazine

NOI APARIŢII LITERARE LA EDITURA ARMONII CULTURALE – IANUARIE 2014

6 min read

AC-IAN2014-wbCOLECŢIA LIRIK

 

PATRIA INIMII MELE – ambasador IONEL ILIE (BUCUREŞTI)

 

Dincolo de lumi, ţinuturi îndepărtate sau intime, o altă valenţă sensibilă a vieţii – Copilăria – revine ca laitmotiv în scrierile poetului vrâncean (prin naştere), accentuându-se nevoia copilăriei fericite pe tărâmul de basm, străbătută (însă) de zborurile terifiante ale păsării cu clonţ de fier (războiul), o nedreptate făcută umanităţii în toate perioadele istoriei, ce a curmat vise şi a gonit mult prea devreme îngerii Pământului către cer: Vreau înapoi copilăria,/ Furată de război şi sărăcie,/ Aş vrea din nou ca bucuria/ Să intre în casă pe vecie. (Vreau înapoi copilăria).

 

Un război nedrept, care, fără voia noastră, devine parte a istoriei naţionale. Recursul la istoria abundând în figuri ilustre, războinici fără de teamă, voievozi înrudiţi cu divinitatea, denotă patriotismul lui Ionel ILIE, explicabilă, dacă privim retrospectiv activitatea diplomatului de carieră, cunoscător al altor tărâmuri, dar rămas fidel inconfundabilelor meleaguri mioritice: Din Cer Zamolxe ocroteşte/ Pământul Daciei străbune,/ Cu glas de tunet porunceşte:/ AURUL e pentru Voi, nu pentru Soare-Apune! (Aurul dacilor).

 

Fiorul dulce al rădăcinilor, vibraţia pentru tot ceea ce se referă la Patria inimii sale, excursul prin istorie, îndemnurile de revitalizare morală şi spirituală, trezirea din starea de „somn al raţiunii”, toate aceste dileme din poezia lui Ionel ILIE, fac din prezenta lucrare un început timid, dar promiţător, care va câştiga cu timpul expresivitate şi pondere valorică.  (Gheorghe A. STROIA – Membru corespondent ARA)

 

 

COLECŢIA DIPLOMAT – Inaugurată 2014

 

Dr. ec. GHEORGHE RUSU (BUCUREŞTI) – VÂNZAREA PRODUSELOR ROMÂNEŞTI ÎN JURUL LUMII: Vol. I – JAPONIA

 

Departe de a aborda doar tematica ”rigidă”, dedicată aspectelor legate de schimburile economice şi comerciale dintre România şi alte ţări, VÂNZAREA PRODUSELOR ROMÂNEŞTI ÎN JURUL LUMII – Vol. I (JAPONIA) este o realizare complexă, generatoare  a unui puternic impact emoţional, lucrare (de ce nu…) cu valenţe literare, epice, în speţă. Printre multiplele expoziţii prezentate, târguri comerciale în care mărfurile româneşti – odinioară de super-calitate  – ispiteau oamenii de afaceri japonezi, dr. ec. Gheorghe Rusu, ca şef al misiunii diplomatice comerciale a României în Japonia prezintă cu francheţe dar şi conciziune, cu real talent narativ,schimburile de experienţă dintre oamenii de afaceri români şi cei japonezi, punctând elementele esenţiale necesare ale modului de a gândi şi de a acţiona corect, în scopul consolidării bazelor unei afaceri de succes în Ţara Soarelui Răsare.

 

Printre ritualuri sacru-profane, personaje nobile (cu reverenţă pentru Familia Imperială), dr. Gheorghe Rusu transformă lucrarea sa într-o întreprindere de mare actualitate şi o deosebită aplicabilitate. Între paginile acestei cărţi se regăsesc aspecte geografice, economice, sociale, politice, culturale ale Japoniei, surprinse cu pertinenţă şi atenţie sporită asupra detaliilor, aşa după cum o poate face doar un veritabil diplomat de carieră. Nici nu se poate pune la îndoială utilitatea acestei lucrări, ce s-ar dovedi benefică atât variilor niveluri de învăţământ (preuniversitar sau chiar superior), cât şi oamenilor riguroşi cu propria cultură generală.

 

Însuşi autorul, aflându-se în dubla ipostază de ”trăitor” dar şi de narator al celor petrecute, devine nostalgic, rememorând evenimentele ce se succed cu rapiditate,  prezentând Japonia ca pe o minune (ce este) în economia mondială a prezentului, un miracol ce a fost posibil doar printr-o severă disciplină, voinţă de fier, hărnicie şi devotament,  studiu aprofundat şi o acerbă dorinţă de reinventare, atribute ce fac din milenara dar moderna ”înfăţişare” a Japoniei, un exemplu demn de urmat pentru oricare dintre statele lumii.

 

De o îmbucurătoare evidenţă la dr. Gheorghe Rusu sunt: bucuria scrisului, buna-dispoziţie pe care o induce, capacitatea de a-şi surprinde lectorul cu aspecte, nu de puţine ori inedite, de a aduce mai aproape – prin limbajul său simplu, nuanţat, în tonuri calde – de conştiinţa omului modern, forţa uneia dintre super-puterile economice ale lumii şi de a ilustra, în acelaşi timp, profesionalismul, inteligenţa şi creativitatea oamenilor de afaceri români, militând (indirect) întru continuarea şi dezvoltarea relaţiilor economice de succes, atât în prezent, cât şi în viitor. Finalizând parcurgerea unei astfel de cărţi, fie doar şi pentru îmbogăţirea propriului patrimoniu cultural-economic, lectorul va putea afirma cu certitudine: Iubesc ROMÂNIA… Admir JAPONIA! (Gheorghe A. STROIA – Membru corespondent ARA)

 

Dr. ec. GHEORGHE RUSU (BUCUREŞTI) – VÂNZAREA PRODUSELOR ROMÂNEŞTI ÎN JURUL LUMII: Vol. II – ALTE STATE ALE LUMII (Australia, Israel, 4 Ţări Arabe din Orientul Mijlociu, 4 Ţări din Asia de Sud şi 5 Ţări din Uniunea Europeană)

 

VÂNZAREA PRODUSELOR ROMÂNEŞTI – Vol. II (ALTE STATE ALE LUMII) – fără a aborda in stricto senso tematica ”insipidă” a aspectelor legate de schimburile economice dintre România şi statele mapamondului – se dovedeşte a fi o realizare de excepţie, având asupra lectorului un puternic impact emoţional-cognitiv. Pe lângă aspectele de specialitate prezentate (multiplele analize de tip sintetico-economico-matematic), lucrarea are evidente valenţe literare. Sunt inventariate prin documente, înscrisuri ori documente oficiale, şi însoţite de o galerie foto extrem de convingătoare, o multitudine de expoziţii şi târguri comerciale internaţionale, la care autorul participa în calitate de şef al delegaţiei economice a României, evenimente la care mărfurile româneşti (indiferent de tipul lor – agrar sau industrial) atrăgeau, prin calitate şi competitivitate, oamenii de afaceri din toată lumea. Sunt prezente, în diversitatea lor etnică, socială, economică, culturală, ţări de pe trei continente: Asia, Australia, Europa (ţări din Uniunea Europeană). Procesul de investigare, analiză şi concluzionare este sinergic, abil, condescendent, un proces întreprins cu pertinenţă şi atenţie sporită asupra detaliilor, aşa după cum o poate face doar veritabilul diplomat de carieră. Structurată pe mai multe paliere de acces, multitudinea de informaţii fiind copleşitoare, lucrarea poate fi încadrată în categoria celor de tip ”mică-enciclopedie”. Sursele de documentare, comentate în notele de subsol şi enumerate în finalul lucrării, sporesc concreteţea acesteia. Gradul de utilitate al cărţii  este destul de mare, putând fi abordată ca sursă de documentare în realizarea altor lucrări ştiinţifice, ca material de studiu pentru ”educabilii” de pe diferite niveluri de învăţământ (preuniversitar sau superior), cât şi de însetatul de informaţie de foarte bună calitate.

 

Evenimentele sunt prezentate din dublă perspectivă, autorul fiind narator, dar şi actor implicat direct în derularea acestora. Poate, de aici, şi doza de inevitabilă nostalgie din notele fin inserate în textele cărţii, raportată la axele temporale considerate. Surprind în pasajele cărţii evenimentele referitoare la îndepărtata Australie (ţara – continent de la antipozi), miraculosul Israel (leagănul creştinismului), ţările arabe din Orientul Mijlociu, ţările din Asia de Sud – state ale căror economii au devenit referinţe la nivel mondial.

 

Aşa după cum s-a mai subliniat şi în precedentul volum, dedicat Japoniei, printre elementele esenţiale ce definesc profilul de diplomat, dar care confirmă şi curajul de ”autor” al dr. Gheorghe Rusu se regăsesc: acurateţea scrisului, bucuria trăirii, capacitatea de a-şi surprinde lectorul cu aspecte inedite, limbajul inteligibil, facilitatea cu care întreprinde salturile între planurile expunerii. Se poate spune că o astfel de lucrare nu este o iluzie, ci o certitudine şi că prin ea transpare speranţa autorului de revigorare morală, spirituală şi, de ce nu, economică, a României şi, implicit, continuarea (în prezent) şi dezvoltarea (în viitor) a relaţiilor economice de succes, cu toate statele lumii. Fără a se dori o pledoarie pentru excelenţă, cartea este în primul rând un îndemn la simplitate, cunoaştere, adevăr, prietenie şi, nu în ultimul rând, la recapacitarea propriilor resurse, întru propăşirea şi dobândirea bunăstării mult-dorite. Parafrazând o veche protază legată de valoarea unei scrieri, se poate spune: Carte, plină de învăţăminte, cinste cui te-a scris! (Gheorghe A. STROIA – Membru corespondent ARA)

 

Aşteptăm autorii interesaţi să ne contacteze, pe adresa editurii, sau pe pagina web, la următoarele date de contact: Editura ARMONII CULTURALE, Str. Siret, bloc 28, ap. 30, Adjud, jud. Vrancea, fix: 0374-064.594, mobil: 0741-078.627, e-mail: geocosynus@gmail.com, web: www.armoniiculturale.ro/editura

 

ARMONII CULTURALE – ÎNCĂ UN VIS ÎMPLINIT!

 

În curând la Editura Armonii Culturale… Trandafir Sâmpetru (Brăila), Ioana Voicilă Dobre (Bucureşti), Vasile Bele (Baia Mare), Emanoil Toma (Ploieşti), Mihaela Gudană (Tecuci), Traian Bădulescu Suteanu (Bucureşti)… şi multe alte noi apariţii editoriale!

————————————–

Gheorghe A. STROIA

Editor

Armonii Culturale

ianuarie 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.