October 1, 2023

Curentul International

Curentul International Magazine

ÎNDRUMĂTOR PENTRU DESFĂŞURAREA ZILEI LIMBII ROMÂNE

23 min read

ZIUA-LIMBII-ROMANE-x2wbLigya DIACONESCU prezintă:

 

Să ne pregătim a sărbători!

ZIUA LIMBII ROMÂNE,

la 31 august 2013.

 

ÎNDRUMĂTOR SUMAR privind desfăşurarea  manifestărilor care vor sărbători ZIUA LIMBII ROMÂNE ORGANIZATE DE GRUPUL ROMÂN DE PRESĂ ŞI INIŢIATIVĂ CIVICĂ în 31 august, în întâmpinare şi în continuare; în Capitală, într-o întrunire naţională la Sfinxul din Bucegi, în toate localităţile care au intrat în acest parteneriat; precum şi în alte localităţi, comunităţi şi grupuri din străinătate care ni se vor alătura pe parcurs – 2013

 

CUPRINSUL:

 

 • Informaţii generale
 • Manifestările din Capitală
 • Manifestarea centrală cu formaţii din întreaga ţară şi retransmisii media de la Sfinxul de pe Platoul Bucegilor
 • Instrucţiuni pentru cei ce vor să ajungă pe Platoul Bucegilor
 • Manifestările locale
 • Susţinerea material-financiară a manifestărilor
 • Nevoi exprese în cadrul acestui parteneriat
 • În încheiere : o sugestie pentru IMNUL ACESTOR MANIFESTĂRI

 

1. Informaţii generale

 

Numim „îndrumător sumar” deoarece, pe măsura prezentării programelor şi sectoarelor de activitate vom da şi coordonatele celor care se ocupă de elaborare sau coordonare, persoane de la care se pot obţine operativ toate celelalte detalii şi la care se pot face respectivele înscrieri, sau opţiuni necesare.

 

Vorbim despre ziua sărbătorită: 31 august, precum şi de manifestări anterioare sau ulterioare (în întâmpinare sau în continuare), deoarece am elaborat şi am început să punem la dispoziţie numeroase programe de manifestări şi materiale de studiu, am lansat concursuri pentru stimularea altora, iar importante comunicări şi prezenţe artistice care vor avea loc în 31 august la manifestările centrale, pot fi reluate ulterior la invitaţia altor localităţi. Astfel, ţinând seama că suntem într-un an inaugural care pune temeiurile cultural-patriotice ale acestei sărbătoriri, sugerăm programarea în localităţi şi comunităţi a unei continuităţi de manifestări prin programe itinerante pe care ne angajăm să le susţinem la cerere până la sfârşitul anului, pentru a realiza o cât mai mare participare civică.

 

Pentru pregătirea din timp a oricărei acţiuni, poate fi folosit de pe acum portalul internet www.cartesiarte.ro care oferă spre descărcare cărţi, antologii de versuri, studii de actualitate pe probleme etnico-lingvistice, prezentarea majorităţii revistelor culturale în limba română din ţară şi străinătate, prezentarea activităţilor din cadrul acestui parteneriat şi a partenerilor respectivi, precum şi mai multe cursuri de Universitate Populară privind studiul şi istoria limbii române, extrase din lucrările clasice, din contribuţiile clasicilor noştri, din cele mai importante cursuri ale universitarilor din domeniu, din tradiţia patriotico-lingvistică a presei româneşti, care pot fi preluate şi folosite în cadrul manifestărilor din orice aşezământ cultural.

Tot pentru pregătirea acestor manifestări, am înfiinţat în acelaş portal, accesibilă la aceeaşi adresă de mai sus, pe coloana din stânga, revista: „CREŞTEREA LIMBII ROMÂNEŞTI”, ce apare în timp real, adăugând mereu materialele primite, care rămân în arhivă putând fi accesate şi descărcate oricând. În această revistă, care stă la dispoziţia oricui pentru a publica ştiri şi opinii în legătură cu evenimentul pe care îl întâmpinăm, se pot găsi, de asemenea, versuri dedicate limbii noastre, pe care şi le pot însuşi grupurile de recitatori, diferite articole şi studii, care stau la dispoziţia conferenţiarilor de oriunde, reportaje despre anumite elemente ale limbii noastre descoperite în diverse colţuri ale lumii, aprecieri ale specialiştilor străini privind istoricul, evoluţia şi importanţa limbii noastre, semnalarea de opere literare semnificative şi a unor bibliografii pe teme de lingvistică română. Revista aşteaptă cât mai multe colaborări la adresa de e-mail: leuc@upcmail.ro

 

În afară de faptul că poate fi găsită şi descărcată de pe portalul internet www.cartesiarte.ro , revista circulă şi sub forma de  newsletter prin care trimitem, celor care ne cer asta, fiecare material nou apărut precum şi alte sugestii de bibliografii pentru studii şi conferinţe în cadrul manifestărilor şi a unor cercuri permanente de studiu, a unor cenacluri şi a altor forme de dezbatere culturală  ce se vor institui cu acest prilej în viaţa publică a unor localităţi.  Pentru abonarea gratuită la acest newsletter, trimiteţi adresa dvs. de e-mail la:   veronica@adda-ro.com

 

Privitor la manifestările itinerante despre care am vorbit, manifestări care, prin conferenţiari invitaţi sau momente artistice prezentate de interpreţii care au luat parte la cele centrale, să continue până la sfârşitul anului în diverse localităţi, calendarul va fi stabilit prin corespondenţă la adresa leuc@upcmail.ro , după ce factorii locali care le programează le vor vedea pe ziua de 31 august sau vor lua cunoştinţă de ele prin transmisiile şi reportajele radio-tv respective. Totuşi, două dintre ele, care vor fi detaliate în capitolul următor privind „manifestările din Capitală”, datorită mijloacelor tehnice moderne, vor putea să se desfăşoare în orice localitate concomitent cu cele centrale. Astfel, în timp uitil vom realiza două DVD-uri care să poată fi prezentate oriunde, de pe orice fel de player. Unul va conţine filmele care vor rula la Bucureşti şi Sinaia în cadrul Festivalului Ecranizărilor din Literatura Română şi, intrând în posesia lui, fiecare localitate va putea organiza pe plan local festivalul, când doreşte. Alt DVD care va putea fi utilizat la fel, va prezenta expoziţia dedicată celor mai de valoare documente ale limbii române de către Muzeul Naţional al Literaturii Române. DVD-urile pot fi comandate la adresa: vasile.neagoe2009@gmail.com , telefon 0722508349.

 

În final, precizăm că apelul nostru de participare este pentru două feluri de manifestări:

–  În prima este vorba de a vă constitui în organizatori ai manifestărilor locale, pentru care vă ţinem gratuit la dispoziţie tot materialul documentar, artistic, bibliografic despre care am vorbit, cu condiţia să-l accesaţi la adresele indicate sau să vă înscrieţi cerând trimiterea lui prin poşta electronică; de asemenea, aşteptăm să transmiteţi ştiri, sau proiecte de programe locale, sau lucrări artistice dedicate evenimentului, ca să vi le publicăm şi popularizăm.

– Într-a doua, este vorba de a participa, aducând formaţii artistice şi grupuri cetăţeneşti din localitatea/comunitatea  dumneavoastră la marea întrunire naţională de la Sfinxul din Bucegi, de unde se vor face şi trasmisiile media în ziua de 31 august. Pentru logistica acestor deplasări şi a problemelor de cazare am creat un dispecerat la adresa de e-mail ionela.b@teleferic.ro , tel. 040 244 310240

 

Îi rugăm pe toţi cei care vor primi această broşură, să ne sprijine efortul retransmiţând-o la cât mai multe cunoştinţe, instituţii, organizaţii, localităţi, ca să putem face faţă astfel timpului scurt de pregătire care a rămas.

 

Trimitem, de asemenea, acelaşi mesaj şi REDACŢIILOR, COLEGILOR NOŞTRI ZIARIŞTI, TRUSTURILOR MEDIA,  propunându-le atât un  parteneriat media pentru susţinerea tuturor acestor manifestări, cât şi pentru a-i ruga în mod expres să fixeze şi să ne transmită la adresele de la sfârşitul acestei broşuri o adresă de e-mail proprie la care să le fie trimise toate ştirile, invitaţiile şi comunicatele de presă.

 

Precizăm că, la începutul corespondenţei electronice dintre noi, este necesar să schimbăm câteva mesaje şi confirmări de primire pentru a fi siguri că adresele noastre au fost înregistrate în lista dumneavoastră de contacte, iar mesajele viitoare nu vor fi aruncate la „spam”.

2. Manifestările din Capitală

 

Scenariul propus pentru proiectul nostru privind Ziua Limbii Române în Capitală, vizează un perimentru închegat din centrul oraşului, pentru care vom face demersurile respective de aprobare (eventual parteneriat) la Primăria Generală a Capitalei, spre a concentra activităţile şi a delimita spaţiul. Este vorba de  porţiunea Bulevardului Dacia care începe din Calea Victoriei, trece prin Piaţa Romană şi ajunge în capătul Străzii Eminescu. Marcăm, astfel, şi la modul simbolic, legătura dintre trei denominaţii de rezonanţă naţională: „Dacia”-„Romană”-„Eminescu”, dar chiar şi din punct de vedere al parcursului urbanistic, pornim de la Academia Română, ajungem la Muzeul Naţional al Literaturii Române, ajungem la Piaţa Romană unde se află sala de festivaluri a cinematografului „Studio”, ajungem la intersecţia Dorobanţi-Eminescu unde se poate amplasa măcar o placă comemorativă cu text inspirat, în locul nomenclaturii birocratice: „str. Eminescu Mihai, poet”.

 

 

Demersurile făcute de noi până în prezent constau în a fi rugat Prezidiul Academiei Române să programeze o manifestare academică întru sărbătorirea zilei respective, şi a fi sugerat Conducerii Uniunii Artiştilor Plastici lansarea (poate doar lansarea, anul acesta, cu efecte pentru la anul) a unui concurs de sculptură şi artă monumentală prin care să se înnobileze zona Eminescu-Romană cu un ansamblu de simboluri artistice pe temele „Eminescu – limbă şi cultură românească”,precum şi cele două acţiuni în principiu stabilite prin parteneriatul cu Muzeul Naţional al Literaturii Române şi cu Uniunea Cineaştilor din Romania pe care le descriem mai departe.

 

Expoziţie  şi Sesiune de Comunicări Ştiinţifice la Muzeul Naţional al Literaturii Române, cu un vernisaj începând imediat după întrunirea de la Academia Română, invitându-i şi pe participanţii de acolo, având în vedere proximitatea. Apoi continuarea lucrărilor cu o şedinţă de prânz şi o şedinţă de după-amiază.

 

Lansarea, în premieră, a unui nou festival de film românesc: Festivalul ecranizărilor din literatura română, acceptat la propunerea noastră de către Uniunea Cineaştilor din România pentru a se desfăşura ca Cinematograful „Studio”, cu gala în seara de 31 august şi continuarea în zilele următoare, pe covorul roşu al căruia  vor urca realizatorii celor mai bune ecranizări, decernându-li-se premii ale Uniunii Cineaştilor. Aceeaşi gală va avea loc, o zi mai devreme sau o zi mai târziu la Cazinoul din Sinaia, pus la dispoziţie de Primăria cu care suntem în parteneriat.

 

Dacă, la aceste manifestări, adăugăm intenţia de a-i căuta pe reprezentanţii studenţilor basarabeni din Bucureşti care, de obicei, fac o manifestaţie de 31 august în faţa Teatrului Naţional şi îi convingem să o facă la ASE – Piaţa Romană , iar Uniunea Artiştilor Plastici, sau Primăria Capitalei, organizează un scurt moment de lansare a concursului de artă monumentală privind deschiderea străzii Eminescu în  bd. Dorobanţi, înseamnă că, într-un spaţiu restrâns şi facil pentru participarea aceluiaş public, concentrăm evenimentele unei întregi zile în aşa fel încât ea să fie bine marcată, intrând în tradiţie.

 

3. Manifestarea centrală cu formaţii din întreaga ţară şi retransmisii media de la Sfinxul de pe Platoul Bucegilor

 

Un al doilea scenariu, propus pentru aceasta, este următorul:

Este vorba de un film spectacol cu caracter de documentar-artistic şi o durată de trei ore, posibil de împărţit în patru episoade de câte 45 de minute pentru televiziune şi două părţi de câte 90 de minute pentru proiecţia în sală, care să cuprindă filmări de manifestări artistice, momente muzicale, literare şi folclorice înregistrări din repertoriul unor artişti şi unor formaţii filmate special sau luate din arhivă, comperajul făcut din discuţiile unor academicieni pe teme de istorie a limbii române, cu cele de istorie propriu-zisă, ligvistică propiu-zisă şi alte domenii de devenire naţională legate de limba ce-o vorbim,  care se îmbină cu medalioane actoriceşti cuprinzînd recitări de versuri clasice şi contemporane dedicate limbii române sau demonstrând frumuseţea limbii române, pasaje semnificative din filme şi piese de teatru, evocări şi medalioane de scriitori, artişti, rapsozi, fragmente din celebre conferinţe sau cursuri universitare filmate cu mari personalităţi, fragmente de concerte corale sau simfonice cu inspiraţie din folclor sau momente istorice, toate fie extrase din filmoteca de aur, de la Arhiva naţională de filme, sau realizate contemporan.

 

Pentru aceasta se vor constitui din persoane competente grupuri mici pe care le numim echipe, după cum urmează:

 • O echipă de cercetare de arhivă din membri UCIN specializaţi, care au realizat sau studiat asemenea materiale la televiziuni şi Arhiva Naşională şi istorici de film, care va inventaria tot materialul posibil de folosit,
 • O echipă specializată în spectacole folclorice de televiziune, formaţii artistice care pot fi folosite şi alte genuri corespunzătoare temei,
 • O echipă de masă rotundă academică în care se moderează evocarea unor semnificaţii istorice, literare, ştiinţifice şi de destin naţional legate de eveniment,
 • O echipă de realizare a medalioanelor de actori, artişti lirici, scriitori, în care se recită şi se vorbeşte despre frumuseţea limbii române,
 • O echipă de reportaj de actualitate privind manifestările,
 • O echipă privind regia generală şi dispecerizarea producţiei.

 

Filmările se vor face în platou sau în exterior urmând a fi apoi montate cu materialele de arhivă. Filmările de platou sunt medalioanele artistice în care fiecare invitat va arăta ce consideră că are el mai semnificativ în repertoriu sau creaţie privind limba română. Aici se va pune mare accent pe actorii recitatori de poezie cărora li se va cere repertoriul preferat şi pe poeţi care au în opera lor poezii dedicate limbii, unele înregistrări muzicale, eventual scene din piese de teatru.Tot în platou (sau filmări de la manifestarea academică) se va realiza masa rotundă cu academicienii care, apoi, segmentată, se va monta printre alte părţi, devenind comentariul întregului film. Toate acestea le putem amănunţi separat, prin sinopsisuri pentru fiecare gen de producţie.

 

Filmările exterioare cu care se vor monta acestea, se vor face la câteva dintre manifestările locale de a căror calitate ne vom convinge dinainte, precum şi într-un decor natural specific unde vom aduna câteva mari formaţiuni, poeţi şi actori cu câte o poezie  semnificativă, sau scurt fragment de text semnificativ, de la formaţii şcolare la formaţii profesioniste şi chiar la coruri bisericeşti, putându-se da  şi un fragment de slujbă religioasă şi altul de deschidere oficială cu discursuri, pe modelul formaţiilor reunite de la mari sărbători.

 

Decorul natural pe care îl propunem drept cadru principal de spectacol este pe platoul Bucegilor, în jurul sfinxului, unde se pot face şi filmări pe parcurs, care apoi să fie montate,  se pot întruni o parte din participanţi şi în ziua respectivă, realizându-se pe internet, radio şi televiziune, după cum vom avea parteneri media, o emisiune duplex cu manifestările care au loc în aceeaşi zi la Chişinău.  Şi pentru acestea se pot face imediat sinopsisuri separate care să conducă la decupajul general.

 

Concomitent cu organizările pentru producţia acestei serii de filmări şi transmisii în direct, s-au făcut demersuri către:

–                     Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române pentru un serviciu religios arhieresc în deschiderea manifestării;

–                     Cancelaria Primului Ministru pentru reglementarea protocolului manifestării;

–                     Televiziunea Română şi Radiodifuziunea Română, ca instituţii de serviciu public prevăzute prin Lege a organiza respectivele emisiuni culturale şi de ştiri;

–                     Administraţia Parcului Naţional Bucegi pentru aprobarea spaţiului de manifestare;

–                     Inspectoratul General al Jandarmerie Române pentru participarea jandarmilor montani, a fanfarei şi altor formaţii artistice şi unităţi implicate în protocolul respectiv;

–                     Idem către Comandamentul diviziei de Vânători de munte;

–                     Primăria oraşului Sinaia  pentru parteneriat în găzduirea unor manifestări anterioare şi ulterioare în cadrul unor „Zile culturale dedicate participanţilor la eveniment”;

–                     Filialelor judeţene Prahova şi Dâmboviţa ale Asociaţiei Comunelor din România  şi Asociaţiei Oraşelor din România pentru alte asemenea parteneriate în localităţi din cele două judeţe;

–                     Idem către Liga Femeilor Primar din Comunele României şi către Consiliul Autorităţilor locale din România şi Republica Moldova.

 

Dintre organizaţiile şi instituţiile partenere, Trustul de presă internaţional „Starpress” şi Fundaţia culturală „Romeo şi Julieta la Mizil”, specializate în concursuri literare care au căpătat prestigioasă tradiţie, organizează fiecare câte un concurs cu premii pe tema cântării limbii române, dintre care se va alege un Mare Premiu al întregii manifestări  precum şi conţinutul unei antologii care va sta la dispoziţia recitatorilor din ediţiile viitoare ale manifestării.

 

Cu ajutorul Fonotecii de Aur a Radiodifuziunii Române se vor reedita cicluri ale celebrei emisiuni-antologie: „Odă limbii române” iar, prin parteneriat de presă cu cele cincisprezece publicaţii care ni s-au alăturat până în prezent şi altele pe care le vom atrage pe parcurs, se va disemina această antologie pe mari spaţii publicistice.

 

Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România  şi Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română” vor asigura participarea la manifestare a unor formaţii şi interpreţi de înalt prestigiu naţional; o grupare de primari interpreţi şi iubitori de artă care se întrec anual în Festivalul primarilor artişti de la Aninoasa, vor veni cu formaţiile pe care le susţin şi, în cadrul cărora, evoluează chiar ei; marile unităţi militare menţionate vor prezenta programele formaţiilor lor, în baza parteneriatului va fi invitată şi  Asociaţia de cascadori a Uniunii Cineaştilor din România, iar organizaţii internaţionale precum Agenţia de presă „Aşii României” , „Clubul de presă Transatlantic” şi „Journalistes d’expression roumaine”, alături de publicaţiile „Univers românesc”-Belgia, „Suflet românesc”-Irlanda, „Republica Artelor”-Anglia, „Clipa”-SUA, „Destine literare”-Canada, „Românul australian” şi „Pagini româneşti în Noua Zeelandă” vor face apel la participări internaţionale şi vor disemina în lume ştiri şi reportaje despre desfăşurarea evenimentului.

 

4. Instrucţiuni pentru cei ce vor să ajungă pe Platoul Bucegilor

 

La marea manifestare de pe Platoul Bucegilor pot ajunge atât formaţiile artistice pe care diferite localităţi vor să le trimită să ia parte la programele artistice ce vor intra în scenariul filmelor şi transmisiunilor descrise mai înainte, cât şi grupuri de cetăţeni care vor să asiste sau să ia parte manifestându-şi interesul patriotic pentru un asemenea eveniment, grupuri de tineri care fac excursii de vacanţă, grupuri din străinătate  care vizitează ţara sau vin special pentru a participa  şi toţi turiştii care îndrăgesc asemenea locuri, aflându-se, sau urcând spre ele în acele zile.

 

Din acest motiv, instrucţiunile acestui capitol privesc atât autorităţile administraţiei locale, cele culturale şi cele şcolare din localităţile participante, cât şi organizaţiile comerciale, cele de turism şi de organizare a vacanţelor, firmele care administrează excursii naţionale şi internaţionale, ca şi cele care vor să se înscrie printre susţinătorii, propagatorii, distribuitorii şi sponsorii produselor artistice ale unor asemenea manifestări. Tocmai pentru o reuşită din primul an, într-un termen de pregătire atât de scurt a acestor manifestări, precum şi o impunere a lor în tradiţia viitoare românească, insistăm asupra aspectului dublu: de manifestare civico-artistico-patriotică, dar şi de acţiune în domeniul serviciilor hotelier-turistice, de târguri, promovări de produse româneşti, de petreceri populare şi alimentaţie publică, etc. aflate în atenţia societăţilor comerciale specializate, pe care dorim să le atragem din ţară şi străinătate.

 

Pentru aceasta, participările artistice, cu formaţii, solişti, recitatori şi eventuale detalii despre repertoriu, trebuie anunţate până pe ziua de 15 august crt. la adresa de e-mail leuc@upcmail.ro  tel. 0722578642, pentru a putea fi date în atenţia respectivilor regizori ai spectacolului şi transmisiunilor spre programarea în desfăşurătorul spectacolelor, ca şi regizorilor filmului pentru a şti pe ce conţinut artistic pot conta. Întrucât timpul este scurt, ne propunem ca în acest an să ne bazăm mai mult pe participare decât pe un real concurs între formaţii, dar şi în aceste condiţii, în care încă se caută susţinere materială, facem apel la o selecţie proprie de cât mai înaltă ţinută artistică.

 

Problemele de itinerar local (auto sau teleferic)  şi de cazare pe platou sau în locaţii de pe Valea Prahovei, pentru cei ce doresc să rămână mai multe zile, este bine să fie precizate până pe ziua de  25 august cu dispeceratul de la adresele de e-mail:  office@teleferic.ro  şi  ionela.b@teleferic.ro , tel. 040 244 310240 , dar menţionăm că înscrierile pot începe de pe acum, când oferta are mai multe opţiuni.

 

Acelaşi dispecerat – e-mail:   office@teleferic.ro   şi   ionela.b@teleferic.ro,  tel. 040 244 310240  este valabil pentru orice informaţie sau comandă turistică din ţară şi străinătate. Aici se vor strânge date despre toate ofertele hotelurilor şi cabanelor din zonă, precum şi cele de transport şi se va realiza confirmarea rezervărilor. Pe parcurs, vom strânge şi date despre alte facilităţi care se vor putea găsi în satele sau la căminele şcolare din judeţele limitrofe, unde excursioniştii vor putea găsi găzduire înainte de a ajunge pe Platou, sau la întoarcere.

 

Insistăm pe lângă cei ce doresc să participe într-un fel sau altul, să facă lucrul acesta accesând adresele respective de comunicare, cât mai repede. Cu cât vom avea mai clară evidenţa participării (sau măcar a intenţiei) la sfârşitu lunii iulie, cu atât vom putea face rezervările respective, sau evidenţia nevoile reale. La data de 29 iulie, Asociaţia Comunelor din România va avea o Adunare Generală. În cadrul ei, punând estimări reale în atenţia domnilor primari din localităţile care pot asigura găzduire, vom reuşi ca, prin înţelegere colegială şi convenirea de schimburi cu colegii lor din alte judeţe, să clarificăm această problemă.

 

5. Manifestările locale

 

Manifestările locale vor trebui, de asemenea, să-şi anunţe la adresa de e-mail leuc@upcmail.ro  tel. 0722578642 , programele artistice şi alte programe originale, iniţiative sau manifestări cetăţeneşti pe care doresc să le prezinte în localităţile respective, până pe data de 15 august, dacă doresc să fie anunţate spre programare şi înregistrare canalelor media care vor face reportaje, relatări şi transmisii din ţară.  Înscriindu-şi, pînă la această dată, detaliile contribuţiilor artistice cu care sărbătoresc evenimentul, ele vor putea fi luate în evidenţa echipelor de reportaj şi transmisii ale radiourilor şi televiziunilor pa care le vom ţine la curent cu calendarul evenimentelor din întreaga ţară.

De asemenea, acele localităţi care doresc să reproducă pentru cetăţenii lor, la ei acasă, unele părţi şi programe din manifestările centrale, invitând conferenţiari, formaţii, interpreţi şi alţi oameni de artă şi cultură,  expoziţia şi festivalul de film, pot să-şi anunţe această dorinţă înainte sau după sărbătoarea respectivă, pentru a se putea face o calendarizare a manifestărilor itinerante până la sfârşitul anului şi a li se putea furniza DVD-urile respective. Ca modalitate de asemenea continuare, dăm exemplul oraşului Mizil unde, în zilele anterioare sau ulterioare se vor experimenta în premieră, sau se vor repeta în reluare mai multe dintre programele prevăzute în manifestările centrale, ca şi al municipiului Medgidia, a cărui zi a localităţii fiind 2 septembrie, va conjuga manifestările de evocare locală  cu programe privind Sărbătoarea Zilei Limbii Române.

 

Subliniem pentru organizatorii manifestărilor locale  bogatul material tematic, programele artistice şi antologiile pentru recitatori, ciclurile de conferinţe, studiile, bibliografiile şi extrasele din opere clasice pe care le pot găsi în revista electronică „ CREŞTEREA LIMBII ROMÂNEŞTI”  din portalul internet www.cartesiarte.ro  la al căror Newsletter se pot abona gratuit.

 

 

 

6. SUSŢINEREA MATERIAL-FINANCIARĂ  A MANIFESTĂRILOR

 

În afara cheltuielior de transport şi cazare pe care pot să şi le susţină  participanţii şi a ofertelor de găzduire pentru care facem apel la autorităţile şi sponsorii din zonă, precum şi la primăriile respective de a le stimula şi a ne comunica evidenţa lor, toate demersurile pentru colectarea de fonduri, oferte de sponsorizări prin bunuri materiale şi servicii, sau alte forme de susţinere se fac prin CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE PRAHOVA care a aceptat propunerea noastră de parteneriat angajându-se să popularizeze demersul naţional pe care îl facem, să prezinte membrilor ei şi altor firme şi instituţii din mediul comercial iniţiativa noastră şi să asigure condiţiile legale tuturor formelor de susţinere,  inclusiv acordării de comisioane celor care aduc sponsorizări.

 

Pentru aceste două categorii de susţinere, legăturile sunt următoarele:

Posibilităţi de găzduire locală a grupurilor care vin din alte judeţe: Filiala Prahova  a Asociaţiei Comunelor din România, e-mail: primăriacornu@clicknet.ro , tel. 0244 367461 ; Filiala Dâmboviţa a Asociaţiei Comunelor din România, e-mail: aninoasadb@yahoo.com , tel 0731731654 ;

 

Posibilităţi de găzduire pentru oaspeţii din Republica Moldova: Filiala Constanţa  a Asociaţiei Comunelor din România, pentru Raluca Crap, tel. 040 241 739845, e-mail : primăria_cumpăna@yahoo.com ;

 

Forme comerciale de sponsorizare, susţinere materială şi logistică: Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, e-mail:  alexandra.petre@cciph.ro  , tel. 0741231250 ;

 

Referinţe privind aceste  aspecte sau legături de comunicare cu responsabili ai diferitelor sectoare de activitate organizatorică a manifestărilor, se pot obţine si prin dispeceratul pe care l-am menţionat mai înainte:

office@teleferic.ro   şi   ionela.b@teleferic.ro,  tel. 040 244 310240

 

Precizare:

Pentru o bună recepţionare şi luare în evidenţă a mesajelor transmise la toate aceste adrese, ar fi bine ca, la subiectul mesajului să se menţioneze: Referitor la Sărbătoarea Zilei Limbii Române.

 

7. Nevoi exprese în cadrul acestui parteneriat

 

După cum am spus, pentru a se asigura o cât mai largă participare, atât a formaţiilor artistice, a grupurilor de elevi cărora autorităţile locale le vor organiza special excursiile în această perioadă, a grupurilor de români dornici de a participa la un eveniment naţional prin care să se pună bazele unui adevărat pelerinaj în cinstea acestei sărbători, problema principală este a găzduirii în zone apropiate locului. Organizând dispeceratul pentru rezolvarea problemelor comerciale a celor care doresc diverse forme de excursii cu plată, pe diverse durate de timp, facem în acelaşi timp apel la primarii din judeţele limitrofe: Prahova, Dâmboviţa şi Braşov de a inventaria toate posibilităţile de găzduire în localităţile lor, stabilind schimburi şi colaborări pe bază de reciprocitate cu colegi ai lor, primari din judeţe mai îndepărtate. În acest fel, grupurile care vor veni vor putea poposi seara  la poale, iar în dimineaţa sărbătorii vor urca împreună cu gazdele lor pe Platoul Bucegilor. Sugerăm domnilor primari să facă de pe acum acest inventar pentru ca, în Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România, care va avea loc pe 29 iulie, să se poată stabili toate amănuntele în colaborarea comunelor din întreaga ţară.

 

Se mai pune problema unor pachete cu mâncare, apei sau a unor sucuri care să fie oferite în pauză participanţilor, pentru aceasta făcându-se apel în special la sponsorizările locale, dar şi la sponsorizări aduse de grupuri din judeţele lor.

 

Pentru amenajarea spaţiului în care să se desfăşoare manifestarea este iarăşi nevoie de logistică, fapt pentru care  se va elabora cât mai repede un proiect, ţinându-se seama şi de baza tehnică de care au nevoie transmisiunile. Dar ofertele  de sponsorizare în principiu, din partea unor societăţi specializate, le primim de pe acum.

 

Ca problemă de decor, este prezenţa steagurilor, a eşarfelor, panglicilor şi a rozetelor tricolore, a stemelor şi altor elemente de manifestare vizuală a patriotismului, pentru care facem apel la sponsori. Ca şi la participarea cu unele  reproduceri de elemente muzeografice care se pot expune deocamdată în spaţiul liber, urmând ca ulterior să devină începutul de patrimoniu pentru un muzeu naţional de reproduceri arheologice, istorice şi de artă din toate zonele în care românii locuiesc şi îşi vorbesc limba, amenajat pe această înălţime de mare rezonanţă istorică din miezul românimii. Pentru posibilitatea de a îmbogăţi acest decor cu steme reprezentând provinciile, judeţele şi localităţile României, sugerăm fiecărui grup participant să aducă, executate la dimensiuni cât mai mari, stemele care îl repezintă.

 

Pentru bunul acces auto până cât mai aproape de locul desfăşurării evenimentului, îi rugăm pe Domnii Preşedinţi ai Consiliilor judeţelor limitrofe, ca şi primăriile comunelor pe raza cărora există drumuri de acces spre Platoul Bucegilor să ia măsuri din timp dând dispoziţii către administraţiile de drumuri pentru buna amenajare.

 

8. În încheiere o sugestie pentru IMNUL ACESTOR MANIFESTĂRI

 

Ne cheamă Sfinxul din Carpaţi

Să fim alături fraţi cu fraţi

În miezul ţării noastre sfânt

La ceas de mare legământ.

 

Ne cheamă Sfinxul din Bucegi,

Simbol de voievozi şi regi

Ce-aici românii i-au avut

Din cel mai depărtat trecut!

 

Pe munţii româneşti urcaţi

Sub semnul magic din Carpaţi,

Pecete-adâncă, din bătrâni

Peste suflarea de români.

 

Pecetea limbii româneşti

Rostind măiestrele poveşti

Cu Sânziene, Feţi Frumoşi…

Sau cântece cu viers duios

 

Ţesut la poale de Carpaţi

Şi-oriunde Ţara are fraţi

În lumea largă răspândiţi.

Unde prin verb, ca legământ

Rostit în cântec şi-n cuvânt,

Rămân uniţi,

De nimeni despărţiţi.

 

Ne cheamă Sfinxul din Carpaţi

Să fim alături fraţi cu fraţi

În miezul ţării noastre sfânt

La ceas de mare legământ.

 

Ne cheamă Sfinxul din Bucegi,

Simbol de voievozi şi regi

Ce-aici românii i-au avut

Din cel mai depărtat trecut!

 

Cu sufletele-alăturaţi,

De-aici spre patru zări zburaţi

Spre fraţii din străin pământ,

Cu rădăcinile-n cuvânt

 

Şi-ntinse aripi ce vâslesc

Spre tot ce-i graiul românesc.

Spre tot ce-avem mai bun, mai sfânt

Clădit şi-n piatră şi-n cuvânt.

 

Cuvântul românesc, rostit

În slujbe de altar sfinţit

Prin nobili ctitori, mari bărbaţi,

Eroii noştri legendari,

Semeţi, viteji, cu braţe tari,

Încununaţi

Cu creste de Carpaţi !

 

Spre Basarabia zburaţi

Şi duh de ţară respiraţi

Din duhul jertfei de martiri

Pe-altarele Marii Uniri!

 

Spre Vlahi din Tatra în Timoc,

În pustă şi în orice loc

Aceeaşi limbă ei vorbind

Până la aromâni, în Pind…

 

Şi să rămânem veşnic fraţi

Bând apa vie din Carpaţi,

Aici, la Sfinxul din Bucegi,

Unde-am avut preoţi şi regi.

 

Şi o Credinţă am avut

Din veac de mare început;

Iar nimănui n-am făcut rău,

Crezând în Bunul Dumnezeu

Care, cu noi, Va fi mereu!

 

Va fi mereu!

 

Precizând că, în mod deliberat, am pus accentul pe manifestările artistice cu caracter patriotic, deoarece le considerăm cele mai apte  a crea  tradiţia de simţire naţională pe care o dorim să se instaureze cât mai repede în legătură cu acest eveniment şi, în acelaşi timp, demonstrând aceasta chiar prin faptul că am adresat dorinţa noastră de parteneriat tuturor Uniunilor de Creatori din ţară şi din diaspora românească, sperăm că atât Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România, cât şi Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România,  vor organiza un concurs de compoziţie pe marginea  acestui text ce evocă unul dintre multele cântece care, în epocă, au îndemnat spre Marea Unire şi au celebrat-o.

 

***

RECAPITULĂM ADRESELE PRINCIPALE ŞI NUMERELE DE TELEFON ORGANIZARE GENERALĂ, PUBLICAŢII, PROBLEME DE CONŢINUT:

 

leuc32@gmail.com ; tel. 0722578642 ; tel. 0344116739

acor@acor.ro ; tel. 0722457299

 

PARTICIPĂRI FORMAŢII ARTISTICE PROFESIONISTE:

m_nenoiu@yahoo.com ; tel. 0761639416

 

ABONARE GRATUITĂ LA PUBLICAŢII ŞI DOCUMENTARE:

veronica@adda-ro.com ; tel.  0726954244

 

ORGANIZARE LOGISTICĂ LOCALĂ:

office@teleferic.ro ; ionela.b@teleferic.ro ; tel. 0244310240

primaria.cornu@clicknet.ro ; tel. 0244 367461 ;

aninoasadb@yahoo.com , tel 0731731654

 

ACŢIUNI ÎN BUCUREŞTI ŞI FLMĂRI TRANSPUSE PE DVD:

vasile.neagoe2009@gmail.com ; tel. 0722508349

 

SPONSORIZĂRI, ALTE ACŢIUNI DE SPRIJIN-PARTICIPARE:

alexandra.petre@cciph.ro ; tel. 0244516666 ; 0741231250

 

CONCURSURI LITERARE:

star_andrada888@yahoo.ro; ligya_starpress@yahoo.ro;

tel. 0723371626   şi: badicioiu_laurentiu@yahoo.fr ; tel. 0744438247

————————————

Pentru conformitate,

 

Ligya DIACONESCU

Director general al Trustului STARPRESS INTERNATIONAL

9 iulie 2013

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.