Curentul International

Curentul International Magazine

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „A. PHILIPPIDE” DIN IAŞI

4 min read

INSTITUTUL-AP-IASI-wbOfelia ICHIM

 

INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ

„A. PHILIPPIDE” DIN IAŞI ORGANIZEAZĂ A XII-A EDIŢIE A SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL ANUAL

 

Vă informăm că Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române, împreună cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, organizează Simpozionul Internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Ediţia a XII-a, cu titlul „Integrare europeană/ identitate naţională; plurilingvism/ multiculturalitate – limba şi cultura română: evaluări, perspective”, Iaşi, 25–27  septembrie 2013.

 

Având în vedere că lucrările simpozionului se vor desfăşura pe trei secţiuni: lingvistică, istorie şi critică literară, etnografie şi folclor, vom supune atenţiei participanţilor dezbaterea unor aspecte de actualitate în abordarea complexă, interdisciplinară a temei propuse, cum ar fi:

 

Multiculturalitate vs. identitate culturală:

 

Identitatea limbii şi culturii române în contextul globalizării;

Multiculturalitate şi identitate culturală din perspectivă românească;

Discursul multicultural european în raport cu valorile spirituale şi cu mentalităţile româneşti.

 

Plurilingvismul european/ românesc:

 

– Plurilingvismul – între dinamica istorică şi realităţile actuale (exemple europene: Elveţia, Belgia ş.a. şi româneşti: Banat, Bucovina, Transilvania, Basarabia ş.a.);

– Plurilingvismul şi migraţiile recente (politice, economice, etnice);

– Efecte ale interferenţelor culturale şi lingvistice multiple;

– Evoluţia istorică a fenomenelor de transfer cultural şi lingvistic (influenţe, împrumuturi etc.) cu comunităţile alogene (slavă, turcă, maghiară, greacă, germană, franceză etc.);

– Limba română în faţa neologismelor;

– Dinamismul împrumuturilor lexicale şi stilistice din engleză în presă şi în limba vorbită.

 

Identitatea limbii şi literaturii române

 

– în România;

– în diaspora europeană/ americană/ mondială;

– în relaţiile cu alte limbi/ literaturi: perspectivă diacronică/ perspectivă sincronică.

 

Tehnici moderne în prelucrarea filologic‑editorială a textelor

 

– Colaborarea dintre filologie şi informatică;

– Lingvistica corpusurilor şi crearea de bănci de date;

– Procedee şi resurse pentru informatizarea cercetării filologice.

Ca şi la ediţiile precedente ale simpozionului, vă rugăm să trimiteţi pe adresa noastră sau să aduceţi cărţi şi alte publicaţii reprezentative pentru activitatea dumneavoastră, pentru a organiza o expoziţie, cu prilejul acestui eveniment, la Filiala din Iaşi a Academiei Române.

 

Programul Simpozionului va fi publicat în timp util pe site-ul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” (www.philippide.ro). Taxa de participare la simpozion este de 180 de lei, sumă care va acoperi costurile necesare editării în volum a comunicărilor şi expedierii ulterioare a unui exemplar al volumului, precum şi alte costuri de organizare (mapa cu documentele simpozionului, certificatul de participare, masa festivă, pauzele de cafea etc.). Volumul va fi publicat la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, acreditată CNCS.

 

Taxa va fi achitată în contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide”.

Cheltuielile pentru transport şi sejur (masă şi cazare) vor fi suportate de participanţi.

 

Fiecărei comunicări îi sunt rezervate 30 de minute (inclusiv întrebările şi discuţiile). Vă rugăm să trimiteţi titlul şi rezumatul comunicării dumneavoastră, precum şi câteva informaţii despre afilierea instituţională, pe adresa integrareidentitate@gmail.com, până la data de 30 iunie 2013. Rezumatul va avea cel puţin 20 de rânduri, corp de 12 şi va fi însoţit de bibliografia minimală pe care o veţi folosi. Hotărârea Comitetului ştiinţific cu privire la acceptarea comunicării dvs. vă va fi transmisă până la data de 10 iulie 2013.

 

Într-o circulară ulterioară vom reveni cu informaţii privind formularul de înscriere, normele de redactare a textelor, contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide” şi alte noutăţi cu referire la simpozion.

 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Rodica Albu (Iaşi, România), Vasilka Aleksova (Sofia, Bulgaria); Florin Cioban (Oradea, România / Budapesta, Ungaria); Dan Cristea (Iaşi, România); Codrin Liviu Cuţitaru (Iaşi, România); Wolfgang Dahmen (Jena, Germania); Danilo De Salazar (Calabria, Italia);  Horst Fassel (Tübingen, Germania); Georgiana Gălăţeanu-Fârnoagă (Los Angeles, SUA); Leonte Ivanov (Iaşi, România); Thede Kahl (Viena,Austria/ Jena, Germania); Hélène Lenz (Strasbourg, Franţa); Ofelia Meza (Belgrad, Serbia);  Simona Modreanu (Iaşi, România); Eugen Munteanu (Iaşi, România); Joanna Porawska (Cracovia, Polonia); George Roca (Sydney, Australia); Mirela Roznoveanu (New-York, SUA);  Florenţa Simion (Bucureşti, România / Tel-Aviv, Israel); Maria Şleahtiţchi (Chişinău, Republica Moldova); Bogdan Ştefănescu (Bucureşti, România); Dan Tufiş (Bucureşti, România); Oana Ursache (Granada, Spania); Ofelia Mariana Uţă Burcea (Madrid, Spania); Rudolf Windisch (Rostock, Germania).

COMITETUL DE ORGANIZARE

 

Preşedinte al Comitetului de organizare:

Eugen Munteanu

Directorul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”

(secretariat_philippide@yahoo.com ; eugenmunteanu@hotmail.com).

 

Membri:

Şerban Axinte

Nicoleta Borcea

Luminiţa Botoşineanu

Daniela Butnaru

Marius-Radu Clim

Gabriela Haja

Ofelia Ichim

Cecilia Maticiuc

Florin-Teodor Olariu

Elena Tamba

——————————————————————

 

Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU

Directorul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”

 

CS I dr. Ofelia ICHIM

Preşedintele Asociaţiei Culturale „A. Philippide”

 

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Follow by Email
RSS
INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.