Curentul International

Curentul International Magazine

IOSIF ŢON LA BISERICA ROMÂNǍ DIN BRUXELLES (2)

7 min read

TON-Iosif-2-BXL-wbZaharia BONTE

 

Misiunea fratelui Iosif Ţon şi câteva

                       impresii

 

Recentul popas de zece zile al fratelui Ţon printre noi şi ciclul de predici rostite va rǎmâne fǎrǎ îndoialǎ unul din momentele de referinţǎ în istoria şi devenirea Bisericii Domnului, în maturizarea noastrǎ spiritualǎ. Unii l-au declarat bǎtrân, alţii au auzit cǎ ar  fi bolnav şi obosit, dar în cele ce urmeazǎ îmi propun sǎ vǎ adeverim ceea ce am vǎzut şi auzit noi de la dumnealui, iar  în interviul ce-l vom publica în curând veţi putea vedea şi ce spune el despre el, despre vigoarea ce are şi lucrarea pe care o face.

 

***

 

Aş putea sǎ trec sub tǎcere locul şi scopul în care l-am întâlnit pe prezbiterul Daniel V, cel care este şi secretarul Bisericii române Elim din Bruxelles, dar din grija pentru sentimentele voastre româneşti, dragi cititori, vǎ dezvǎluiesc amǎnuntul cǎ l-am întâlnit aici la Sombreffe sau «Afumaţii de Belgique», cum obişnuiesc sǎ zic. Suntem la mijlocul lunii aprilie, primǎvara aici în Belgia este în întârziere cu circa trei sǎptǎmâni, iar dânsul a venit sǎ ia nişte stoloni de cǎpşuni si alte plante pentru grǎdina lui şi pentru alţi 2-3 vecini români de-ai lui din Bersel. Astǎ varǎ a participat aici la noi la «Festivalul cǎpşunilor româneşti din Belgia» în compania unor fraţi nu doar de la noi, ci şi din Germania şi Australia, iar acum vrea sǎ-şi înfiinţeze propria lui culturǎ. Din ţarǎ vine dintr-o zonǎ cu tradiţie la cǎpşunǎrit, se face şi el cǎpşunar… poate organizeazǎ şi un praznic la recoltǎ. Doamne dǎruieşte-i sǎnǎtate şi spor!

 

Discuţia de baza a fost despre misiunea fratelui Iosif Ţon la noi, care era în toi. Nu fac decât sǎ reiau firul spuselor fratelui Vlad D: „Noi am avut şi avem mereu oaspeţi de seamǎ, cei mai buni pastori şi predicatori şi cântǎreţi ne viziteazǎ cu sutele… Iosif Ţon este cu totul special, nu îl pot încadra în nici o grupǎ, nu este un predicator obişnuit. El este profesor, nu predicator, dar un profesor cu totul aparte. Îl asculţi cu inima, cu duhul şi cu mintea. Nu este nici uşor, nici prea greu sǎ-l pricepi, dar te atrage, te motiveazǎ, te capteazǎ. Ascult predicile lui, mai ales când pornesc la drum lung, mergând în ţarǎ, de regulǎ, le ascult. Pe lângǎ învǎţǎturǎ, vocea lui plǎcutǎ, puternicǎ, articulatǎ şi hotǎrâtǎ îmi hrǎneşte şi apetitul meu muzical, este ca şi cum aş asculta şi predicǎ şi cântare în acelaşi timp. Rar îţi este dat sǎ auzi un cuvânt rostit atât de limpede cu o voce unicǎ şi cristalinǎ, dar mai ales atât de nuanţat şi clar articulat. Foloseşte cele mai  corecte acorduri, cele mai simple şi rafinate construcţii verbale, cu el ne împrospǎtǎm, reînvǎţǎm şi limba românǎ.

 

Astǎzi este vineri şi am participat în fiecare searǎ, mǎ tem cǎ astǎzi voi lipsi, dar primǎvara asta întârziatǎ ne preseazǎ. Cei mai mulţi dintre fraţii de aici, meseriaşi pe şantierele de constructii, au mari întârzieri din cauza gerului, şantiere amânate, inclusiv datorii restanţe la fisc, la bǎnci, nu-i de mirare cǎ unii nu au putut participa în fiecare zi. Totuşi prezenţa a fost bunǎ, chiar foarte bunǎ, dacǎ ne gândim la datele de bazǎ ale problemei, vezi, unii avem şi grǎdini şi cu plantarea şi însǎmânţarea lor suntem în întârziere… Ne dorim ca data viitoare sǎ îl invitǎm într-una din lunile de iarnǎ.

 

Şi, sǎ ştii cǎ în ciuda zarvei ce s-a creat în jurul numelui pastorului Iosif Ţon, mǎrturisesc sincer cǎ nu am reţinut absolut nimic în învǎţǎturile pe care le-a propovǎduit care ar semǎna mǎcar a erezie. Spuneam cǎ se cere un anume efort de înţelegere, o atenţie mǎritǎ la cele ce proclamǎ, dar sǎ ştii cǎ în fiecare searǎ au participat în numǎr mare şi fraţi romi de la adunǎrile lor, nu doar din Bruxelles, ci şi Chahrleroi, Liége, Anvers. Asta înseamnǎ cǎ vorbirea lui este accesibilǎ tuturor, îi capteazǎ, îi hrǎneşte pe toţi. Au fost, deşi în numǎr mai mic, dupǎ cum mi s-a pǎrut, ascultǎtori din partea intelighenţiei româneşti din capitala UE, de la Comunitatea Europeanǎ… Sper ca data viitoare sǎ putem face mai din timp şi mai eficientǎ publicitate pentru Evanghelie, nu-i aşa cǎ ne ajutaţi ?

 

Şi ar mai fi ceva: fratele Iosif şi soţia lui, sora Elisabeta, sunt atât de dedicaţi, doar slujirii Evangheliei, încât nu şi-au exprimat nici o dorinţǎ, nu au vrut sǎ viziteze ţara asta, oraşul, locuri, familii, magazine, nu au fǎcut cumpǎrǎturi… Vǎ aşteaptǎ pentru interviu, asta mi-a spus, rǎspunde la toate întrebǎrile  ce-i punem, unde este cazul şi cu «nu ştiu!» (…)’’.

 

***

Şi fratele Dr. C – episcopul român de Charleroi, cum obişnuiesc sǎ-i spun – mi-a împǎrtǎşit pe larg opiniile dumnealui despre vizita şi slujba fratelui I. Ţon la noi, hadeţi sǎ-l ascultǎm: „Am participat în ţarǎ la mai multe conferinţe ale pastorului Iosif Ţon şi am fost plǎcut surprins sǎ-l reîntâlnesc dupǎ zeci de ani cu aceeaşi vigoare şi aceeaşi ardoare, cu o vorbire şi mai limpede şi clarǎ, foarte apropiatǎ omului de rând, un vocabular care merge şi la academie şi îi este accesibil şi cetǎţeanului simplu. Chiar m-a frapat faptul cǎ poate în cuvinte simple şi accesibile sǎ creeze definiţii şi prezentǎri atât de complexe ale vieţii de credinţǎ, ale Împǎrǎţiei pe care o aşteptǎm, pentru care ne pregǎtim.

 

Am fost foarte atent la latura doctrinarǎ a învǎţǎturii expuse şi gǎsesc, nu doar cǎ este întemeiatǎ biblic, ci este şi foarte mare nevoie de ea în vremea asta. Aplicaţiile practice pe care le-a parcurs la sfârşitul fiecǎrei lecţii biblice, rugǎciunea pentru tǎmǎduirea bolnavilor, pentru revǎrsarea Duhului Sfânt, pentru plinǎtatea lui şi darurile duhovniceşti, au fost balsam pe ranǎ,  viaţǎ pentru suflet, revigorare a duhului. E pǎcat cǎ Uniunea Baptistǎ din România a rǎmas încastratǎ în vechile tipare şi s-a despǎrţit cum s-a despǎrţit de Iosif Ţon, bǎtrânul înţelept. Ei aveau nevoie sǎ-şi revizuiascǎ doctrina cu privire la Duhul Sfânt şi darurile lui în lucrare şi uite cǎ nu au reuşit sǎ spargǎ vechile tipare.

 

 Am vrut sǎ aflu şi opinia unui  fruntaş baptist clasic, l-am sunat pe fratele H… din ţarǎ, fost multǎ vreme în structurile de vârf ale uniunii baptiste şi i-am spus cǎ este Iosif Ţon la noi şi ce impresii mi-a creat. Cred cǎ regretǎ şi ei despǎrţirea. Mi-a spus cǎ au fost şi alţi fruntaşi baptişti care au trǎit şi experimentat minuni dumnezeieşti şi lucrǎri ale Duhului, inclusiv de genul vindecǎri miraculoase şi vorbire  în limbi, dar, lor li s-a pǎrut cǎ Iosif Ţon a fost prea vocal, prea insistent şi nerǎbdǎtor, aşa cǎ a urmat ce a urmat, iar acum regretǎ ambele pǎrţi.

 

Fraţii de la Elim au fǎcut o alegere înţeleaptǎ invitându-l, era şi dorinţa mea de peste zece ani. Cred cǎ pe un alt plan, dar cu rezultate foarte bune şi participarea fratelui Iuga Viorel la conferinţa familiilor, iar acum misiunea fratelui Ţon, au fost paşi energici fǎcuţi în direcţia bunǎ, rezultatele, sigur au sǎ se vadǎ fǎrǎ întârziere, Domnul va revǎrsa peste adunare multǎ binecuvântare.

 

Eu sper sǎ-l avem într-un viitor apropiat şi la Charleroi pe fratele Ţon, fruntaşii romilor din zonǎ au fost foarte insistenţi sǎ-l aducǎ; şi au şi mijloacele necesare, avem şi cadrul organizatoric, existǎ şi obiectul misiunii, mult popor doritor sǎ-l asculte, sǎ fie învǎţaţi. Cred cǎ ţi-ai creat o relatie mai privilegiatǎ cu el, dacǎ a acceptat sǎ-ţi rǎspundǎ la întrebǎri atât de provocatoare, îţi mulţumim dacǎ ne   susţii în demersul nostru…”.

 

Pânǎ aici mesajul din partea  fratelui episcop unit (baptist-creştin dupǎ Evanghelie-penticostal), a frǎţietǎţii româneşti din al doilea centru de emigraţie româneascǎ în Belgia – Charleroi.

 

***

Pentru episodul urmǎtor promit o culegere de impresii şi gânduri de la alţi fraţi de nǎdejde, mai cu seamǎ opiniile pǎstorului Bisericii Elim Bruxelles, fratele Dorin Albuţ.

 

Zaharia BONTE

Elim-Bruxelles

15 aprilie 2013

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Follow by Email
RSS
INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.