March 1, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

POEME BILINGVE (4)

3 min read

RG-15FEB2013-A2x1wbPOEME BILINGVE / BILINGUAL POEMS (4) CROMATICĂ AUSTRALIANĂ / AUSTRALIAN PALETTE

 

ROŞU

 

Culoare roşie,

steag roşu,

flamură roşie,

ouă roşii.

Apoi,

roşu cardinal,

roşu sovietic,

şi… roşu de buze.

 

De ce Doamne

în ultimul timp

văd

numai roşu

în faţa ochilor?

Olé!

 

RED

The

Red colour,

red flag,

red banner,

red eggs.

 

And then,

Soviet red,

Chinese red,

and… red lipstick.

 

Why God,

do I currently

see

only red

in front of my eyes?

Olé!

 

ROŞU ŞI NEGRU

 

Toreadorul

roşu

la faţă

îmbrăcat

în togă roşie

cu haine roşii

cu ciubote roşii

înfige suliţa neagră

în taurul negru.

 

Inima haină

a criminalului

este neagră

precum

pielea

taurului

ucis.

 

RED AND BLACK

 

The

red-faced

toreador

dressed

in a red toga

With red clothes

With red boots

thrusts the black spear

into the black bull.

 

The wicked heart

of the criminal

is black

like

the skin

of the slain

bull.

 

 

NEGRU ŞI ALB

 

Am citit în albul ochilor tăi

că nu mă iubeşti

nici cât negru sub unghie.

 

Cearcanele mele vineţii,

fructul nopţilor albe,

au devenit negre

plângând de

inimă albastră.

 

BLACK AND WHITE


I read in the white of your eyes

that you don’t love me

not even like the black

under your fingernails.

 

The purple bags

under my eyes,

the fruits of white nights,

became black

crying

in the blues.

 

 

ALBASTRU

 

Cerul fără nori

mi-a mângaiat

irisul

cu

albastrul

acela infinit

contopindu-se

cu culoarea

Mării Negre

care în fiecare după-masă

a verilor litoraliene

avea nuanţe

de bleu marin

aidoma

celor din perioada

mea sinilie

când mai vizitam

încă Mănăstirea Voroneţului.

 
BLUE

The cloudless sky

stroked my

iris

with

that infinite

blue

mingling

with the colour

of the Black Sea

which every afternoon

of seaside summers

bore shades

of navy blue

resembling

those from my

cerulean period

when I used to visit

the Voroneţ Monastery.

 

 

VERDE

 

„Verde crud,

verde crud…”

cânta un poet

ascuns într-o carte

aşezată

lângă

un burtă-verde

care lenevea

pe-o pajişte

mai verde

ca verdeaţa

verdelui

înverzit

din copacii

verzi

mâgâiaţi

de-o ploaie

de primăvară.

 

GREEN

“Raw green,

raw green…”

sung a poet

hidden within a book

sitting

near a Babbitt

idling

on a green meadow

greener

than the greenery

of the green

greened

in green

trees

stroked

by a spring

shower.

 

 

GALBEN

 

Paradoxal,

Noaptea…

toate pisicile sunt galbene!

-Demonstreaza!

-Demonstrez!

Urmărit de o pisică galbenă

un pui galben

ca gălbenuşul oului

din care a fost creat

se ascundea mimetic

în toiul nopţii galbene

încercând să se contopească

cu o fresca galbenă

divorţată de

albastrul acela

mult discutat

care ducea faima

unei mânăstiri

din Moldova.

 

YELLOW

Paradoxically,

all cats are yellow

at night!

-Demonstrate it!

-I’ll demonstrate!

Chased by a yellow cat,

a yellow chick

like the yolk of the egg

from which he was created

hid mimetically

in the depths of the yellow night

trying to mingle

with a yellow fresco

divorced from

that oft-discussed

blue

which brings fame

to a certain monastery

from Moldavia.

———————————–

George ROCA

Sydney

10 May 2013

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.