April 17, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

SFÂRȘITUL LUMII

4 min read

În ultima vreme se vorbeşte iarăşi despre sfârşitul lumii. Numai din 1990 încoace de câte ori am fost inundaţi de astfel de informaţii, care s-au dovedit false! Şi, totuşi,  zvoniştii şi răspândacii se screm din răsputeri să ne înfricoşeze încă o dată, parcă alte treburi nu am mai fi avut!

 

De obicei, asemenea veşti privind sfârşitul lumii sunt emise de câteva secte, care au făcut din „învăţătura” aceasta centrul doctrinei lor. De fiecare data s-a văzut că nu au fost decât nişte farse grosolane. De data aceasta, „savanţii” de ocazie au descoperit că vechiul popor mayaş a descoperit în urmă cu câteva mii de ani, că tocmai în luna decembrie 2012 va avea loc sfârşitul lumii…

 

Despre acest subiect am mai scris, dar e necesar să-l abordăm din nou, tocmai pentru că mulţi dintre Dumneavoastră vă întrebaţi dacă astfel de ştiri alarmiste sunt sau nu adevărate. De asemenea, copiii la şcoală întreabă cu teamă ce se va întâmpla. Desigur, fiecare vă întrebaţi când va avea loc acel eveniment. Nimeni nu poate să dea un răspuns exact în acest sens. Numai Dumnezeu ştie când va avea loc acel eveniment. Mântuitorul spune clar acest lucru: „Ziua şi ceasul acela nimeni nu-l ştie, nici îngerii lui Dumnezeu din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl”. Aşadar, aceasta este o taină divină. Totuşi, în Sfânta Scriptură întâlnim menţionate câteva semne premergătoare sfârşitului lumii, care ne ajută să apreciem cu aproximaţie dacă suntem aproape de acel moment sau nu. Aflăm, aşadar, din Sfânta Scriptură, că atunci când se va apropia sfârşitul lumii:

 

  • Se vor înmulţi cataclismele şi catastrofele naturale, precum inundaţii, cutremure de teren, erupţii vulcanice, prăbuşiri de terenuri etc.

 

  • În lume se va înmulţi răul şi suferinţa prin războaie, acte teroriste, crime, boli etc. Am putea spune, având în vedere avalanşa de ştiri ce le primim în fiecare zi prin radio, televiziune şi ziare, că trăim vremuri apocaliptice, că sfârşitul lumii e foarte aproape. Menţionăm că asemenea lucruri s-au petrecut întotdeauna, dar mijloacele de informare de care dispunem noi fac ca să fim bombardaţi de ştiri de acest gen, mai mult ca oricând;

 

  • Până la sfârşitul lumii se vor creştina toate popoarele, inclusiv poporul evreu; Se vor uni toate popoarele şi religiile şi va fi „o turmă, şi un păstor”. Observăm că de două mii de ani se propoveduieşte Sfânta Evanghelie în lume, dar până acum ceva mai mult de o treime din populaţia lumii este creştină, restul aparţinând altor religii. De asemenea, observăm că evreii încă mai aşteaptă pe Mesia cel promis de Dumnezeu, ei încă nu L-au recunoscut pe Mântuitorul şi nici gând nu au să se creştineze, iar în ceea ce priveşte unirea popoarelor şi religiilor, ce să mai vorbim…! Să observăm numai ce se întâmplă azi în Irak şi în general în Orient, unde se ciocnesc nu numai nişte popoare, ci şi două religii (creştină şi musulmană) şi două civilizaţii;

 

  • În preajma sfârşitului lumii va apare pe cer „semnul Fiului Omului”, adică Sfânta Cruce. O singură dată a apărut, în vremea Sfântului Constantin cel Mare;

 

  • Va veni atunci antihrist în lume. Nu ştim cine este antihrist, oricum, o întruchipare a răului. Unii au zis că este o persoană, precum Nero, Hitler, Stalin; alţii au zis că ar fi vorba de un sistem filosofic şi politic, care ar lupta împotriva creştinismului, precum fascismul sau comunismul, dar nu ştim cu exactitate.

 

Când se vor împlini toate aceste semne, va veni şi sfârşitul lumii şi judecata universală. Sfârşitul lumii nu va însemna distrugerea creaţiei, ci schimbarea sau transformarea ei: „cerurile vor dispare cu vuiet mare şi va fi un cer nou şi un pământ nou”.

 

Despre a doua venire a Domnului şi sfârşitul lumii s-a vorbit de-a lungul veacurilor. Au fost oameni care n-au luat în seamă cuvântul Sfintei Scripturi şi de prin anul 1.000 încoace au tot fixat data sfârşitului de nenumărate ori, provocând frică şi panică în lume fără rost. Azi există secte care şi-au făcut învăţătura centrală a „teologiei” lor sfârşitul lumii şi data venirii Domnului. Au tot stabilit această dată şi mereu s-au dovedit a fi nişte mincinoşi. Să lăsăm lui Dumnezeu această grijă şi noi să ne îngrijim de viaţa noastră, de faptele noastre, de sufletul nostru. Să ne pregătim pentru marea întâlnire cu Judecătorul suprem, întâlnire care poate să fie peste o clipă, peste un ceas, peste o lună, peste o mie sau un milion de ani.

*

 

Pr. Dr. Alexandru STĂNCIULESCU-BÂRDA

21 decembrie 2012

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.