Plăceri şi dureri la familia Hirundinide !                          Perniţe pentru lăstuni   Incident casnic. Am scos pernele pe cerdac la aerisit ş-apoi am început să…