July 17, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

Scrisoare pastorală

21 min read

 Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi

Anul X(2011), nr. 218 (16 – 30 Noiembrie)

             Dragii mei enoriași!

             Culmea ipocriziei. Zilele trecute a fost prezentat un reportaj la televizor, care mi-a lăsat un gust amar! În mai multe orașe ale Olteniei, țiganii protestau vehement, fiindcă li se tăiaseră de către primării ajutoarele pentru încălzire. Aveau palate precum în cărțile de povești, cu turnuri și turnulețe ca la pagodele indiene, aveau scări de marmură interioare, ca-n filmele cu imagini din înalta societate, aveau covoare persane pe jos și pe pereți, tot felul de obiecte casnice de mare valoare, aveau prin curte automobile de sute de mii de euro, dar nu mai aveau cele câteva zeci de mii lei vechi pentru lemne. Revolta lor era maximă, când arătau caloriferele reci, când arătau că trebuiau să stea familiile îngrămădite în două sau trei camere și să facă focul cu lemne în teracote!! La gâtul protestatarilor atârnau lanțuri grele de aur de multe carate, urechile erau încărcate cu cercei mari și grei, degetele abia se mișcau, fiind blindate de ghiuluri și inele….

              Spectacolul era de un grotesc fără precedent. El era o continuare a altor asemenea mascarade, când aceiași ,,eroi” își parcau mașinile de lux în apropierea primăriilor și se duceau la cozi, ca să primească ajutoarele sociale, sau la cantinele sociale,  ca să primească o farfurie cu zeamă.

              România se vădește a fi o țară cu două tipuri de populație. O categorie de oameni, care formează acea ,,Românie tainică”, de care vorbeau marii intelectuali ai nației, o  populație de români de viță veche, care au dus în spate istoria de două milenii și mai bine a neamului, care au primit în piepturile lor săgețile și gloanțele în războaie, care au strămoșii, moșii ori părinții amestecați cu glia pe câmpurile de luptă, în morminte fără cruce; o categorie de oameni, care are încă puterea de a spera într-un viitor mai bun pentru țară, care suportă toate mojiciile și toate nedreptățile lumii acesteia, cu convingerea că apa trece dar pietrele rămân. O altă parte a țării acesteia este formată dintr-o faună de profitori, de infractori, de nesimțiți, de indivizi fără scrupule și  fără Dumnezeu, de indivizi care sunt în stare să taie și să spânzure pe oricine, care n-au istorie, n-au respect pentru cultura și sufletul acestui neam românesc, care se răspândesc ca fiarele de pradă în lume și ne ,,reprezintă” ca nație. O categorie de profitori, care jefuiește bogățiile țării și tot ceea ce are neamul mai de preț, fără frică de Dumnezeu și de oameni, fără frică de judecata istoriei.

              Știu că întotdeauna pădurea, oricât de mare și de verde ar fi, tot are uscături, dar parcă la noi sunt prea multe! Teamă mi-e că uscăturile se tot înmulțesc, prind teren și la un moment dat vor domina!  E o problemă care ar trebui să dea de gândit oamenilor cu putere de decizie și responsabilitate în țara aceasta, în Europa însăși!

*

       V. Taina Sf. Hirotonii reflectată în proverbele românești(I)[1].  Taina Sfintei Preoții este destul de bine reprezentată în colecția de proverbe a lui Iuliu Zanne, dar nu la nivelul Sfintei Cununii sau al Sfintei Spovedanii. Preotul a fost întotdeauna o persoană publică, cunoscută de comunitate prin natura misiunii sale. Preotul a botezat pe noul-născut, l-a învățat cele dintâi taine ale scrisului și cititului, l-a inițiat în învățăturile creștinești, l-a împărtășit la marile Sărbători. Pe tânăr l-a spovedit și l-a împărtășit, l-a îndrumat în problemele mai delicate ale vieții, l-a cununat și i-a fost alături la toate evenimentele ce i-au marcat viața. Pe adult și pe bătrân l-a însoțit pe cărările vieții la bine și la rău, s-a bucurat și s-a întristat alături de el, l-a pregătit pentru viața de apoi și după Marea Trecere preotul a rămas să-i oficieze cele cuvenite pomenirii. Pentru toți membrii comunității preotul a oficiat slujbele cuvenite în biserică în duminici și sărbători și ori de câte ori a fost cazul, preotul le-a predicat cu timp și fără timp, ajutându-i să înțeleagă rostul vieții pe pământ. Preotul a sfințit viața credincioșilor și obiectele, a binecuvântat viețuitoarele, pământul și holdele. Preotul   a fost modelul de viață morală al enoriașilor din parohie. Multe au fost permise oamenilor de rând în mentalul popular, dar preotul întotdeauna a avut un statut special. El a fost judecat de comunitate cu alte unități de măsură față de restul oamenilor. Orice abatere, cât de mică, a preotului de la normele de conduită socială și morală a fost judecată cu mult mai mare asprime de comunitate în general și de fiecare în special. El a trebuit să fie etalonul, modelul, îndreptarul. Preotul a fost cel mai învățat din cadrul comunității. El a fost cel ce a citit cărțile, a scris jalbele și scrisorile, a eliberat actele de stare civilă, a citit actele de proprietate, hrisoavele, decretele, poruncile și legile. Tot el le-a comentat și le-a explicat pe acestea, ca unul care avea cunoștințele necesare. Era imposibil ca preotul să nu fie prezent în folclorul românesc în general și în universul paremiotic în special.

              Așadar, asemenea arheologului, vom încerca să reconstituim, din câteva cioburi risipite, vasul, cât mai aproape de forma originală. Nu ne propunem, așa cum am mai spus, să facem un studiu dogmatic sau pastoral despre Preoție, ci doar să vedem în ce măsură Taina Sf. Preoții și misiunea preoțească a fost receptată în popor.

       I. Întemeietorul este Însuși Dumnezeu, preotul fiind ,,unsul lui Dumnezeu”(VIII, 85), ,,după rânduiala lui Melchisedec”(VIII, 457). Preoția este misiune sfântă: ,,Preot și arhiereu după rânduiala lui Melchisedec să fii, fără nici o spurcăciune, fără nici o răutate și fără nici un interes”(VIII, 457).

     II. Săvârșitorul  este arhiereul, episcopul: ,,Știe vlădica pe cine popește”(VII, 217);

       III. Primitorul  este creștinul care îndeplinește mai multe condiții obligatorii, el fiind ,,Unsul lui Dumnezeu sfânt lucru se-nțelege; cine pune mâna pe unsul lui Dumnezeu, vinovat de moarte este. Ferește-te de-o asemenea vină”(VIII, 85). El trebuie să împlinească o serie de condiții precum:

– Vocație pentru preoție, ,,A călca a popă”(VII, 109), ,,A călca popește”(VII, 116), ,,Parc-am fost popă”(X, 377), ,,Parcă-i popă”(VII, 115), ,,Carte nu știe, dar calcă popește”(VII, 116), fiind proverbele care definesc cel mai bine această potență nativă a unui candidat. Se găsesc întotdeauna ,,cititori” ai acestor semne, predispoziții, încă de timpuriu, care-i prevestesc copilului că  ,,Ai să te faci popă”(VII, 116).

– Studii teologice. Alături de vocația înăscută, candidatul la preoție trebuie să aibă și pregătirea teologică propriu-zisă: ,,Știe carte ca popa”(VII, 108). În mod obligatoriu, preotul trebuia să știe să citească: ,,Unde popa nu citește” (X, 377). Copiilor cu înclinații vădite spre studiu li se spunea de către părinți și cunoscuți: ,,N-o să te faci popă”(VII, 115). Din cauza studiilor, preotul era socotit  ,,cu patru ochi”(VII, 101). De obicei, aspirantul la preoție se pregătea în prima fază prin practică pe lângă preotul bătrân din satul său. El era apoi susținut de parohie în școlile teologice, cu condiția ca după absolvire să se întoarcă în sat și să slujească cele ale preoției. Era o cutumă încetățenită în mediul rural mai ales, ca fiul unei localități să slujească acea localitate, ci nu alta: ,, Nu te face popă în biserică străină”(VII, 93). Erau excluși de la preoție cei cu comportament religios-moral necorespunzător, infractorii și toți cei ce nu aveau ,,chemare” pentru această misiune. Verdictul era categoric:  ,,Văzut-ai un drac popă?” (VI, 566)

 IV. Forma în care se săvârșește  această  Sfântă Taină nu este suficient de clar exprimată în proverbe. Întâlnim câteva proverbe cu această temă: ,,A preoți pe cineva”(VII, 123); ,,A pune potcapul pe cap”(III, 317), în opoziție cu  ,,A pune potcapul în par”(III, 317),  care echivalează cu caterisirea. Din istoria literaturii române a rămas celebră figura făcută de Ion Creangă, când a fost caterisit. S-a dus lângă un par, s-a lipit cu spatele de el și a potrivit ca vârful parului să îi preia potcapul de pe cap. Când i-a reușit operația, Creangă s-a adresat potcapului cu cuvintele: ,,Nici nu te-am pus, nici nu te-am luat!”. I-l pusese pe cap episcopul când îl hirotonise diacon. În Țara Românească se dăduseră niște înlesniri fiscale pentru preot, în sensul că preoții erau scutiți de anumite biruri. Din cauza aceasta, tot mai mulți români căutau să obțină dovadă de la un ierarh legiuit că sunt hirotoniți, chiar dacă n-aveau nici în clin, nici în mânecă cu preoția.  Acela era cel de la Vidin. Găsim între proverbele din colecția lui Zanne și unul care face referință la vremea când mulți olteni treceau Dunărea la Vidin, îi duceau mitropolitului de acolo un peșcheș și erau hirotoniți. Se spune că trecuseră mai mulți cu o sanie peste Dunărea înghețată. Mitropolitul a hirotonit câți a hirotonit și apoi, văzând că nu mai vine nici unul, a întrebat: ,,-Mai sunteți?” Noii preoți au răspuns: ,, – Mai este cel de la cai!” ,, – Să vină și el!” a zis mitropolitul și astfel l-a hirotonit preot și pe acela. Faptul că hirotonia se oficia cu vădită ușurință, fără pregătirea necesară, ci doar pentru obținerea unei hârtii, a rămas expresia, când s-a făcut referire la un preot slab pregătit din punct de vedere teologic, că e ,,preot de la Dii!” ,  ,,Se face popă la Dii”(VI, 77), adică preot hirotonit la Vidin.

*

              Contribuții de cult.    Încheiem la 30 Noiembrie anul financiar. Îi mulțumim lui Dumnezeu și tuturor credincioșilor din parohie și din afara ei pentru ajutorul ce ni l-au dat. A fost un an  bun sub aspect economic și misionar, în ciuda crizei prin care trecem. La 31 Decembrie vom vorbi mai mult despre aceasta. În acest număr ne vom limita la contribuția de cult și ajutoarele primite din afara parohiei. În ceea ce privește contribuția de cult, precizăm mai ales pentru cei care vor citi ,,Scrisoarea pastorală” pe internet sau în alte publicații, că în parohia noastră contribuția de cult este la aprecierea credincioșilor, după principiul: fiecare dacă vrea și cât vrea. De asemenea, în parohia noastră toate serviciile religioase sunt gratuite, indiferent dacă solicitantul a achitat sau nu ceva pentru  contribuția de cult. Deși nu este vorba de o constrângere privind contribuția de cult și pentru anul 2011 am avut un procentaj extraordinar. Astfel, în Malovăț au achitat 95,79 %. În Bârda au achitat 91,87%. La nivel de parohie au achitat 94,52%. Contribuția de cult a variat între un leu și 401 lei(Domnul Prof. Borugă Ion). Dacă avem în vedere ajutorul dat de Domnul Primar George Bazavan pentru tipărirea vol. II din cartea Viețile Sfinților, pe care urmează să v-o donăm Dumneavoastră, enoriașii din parohie și tuturor celor din afara parohiei, care  ne-au ajutat cu cel puțin 50 lei în perioada 1 Dec. 2010 și 30 Nov. 2011, dânsul se situează și anul acesta pe primul loc, cu o donație de 35.206 lei, urmând ca în primele zile ale lunii decembrie să mai doneze încă 3.500 lei.  La contribuțiile de cult s-au adăugat ajutoarele primite de la fii ai parohiei din afara parohiei, fruntaș în acest sens fiind Domnul Avocat Ion Luca din Tr. Severin cu 2.000 lei, cât și credincioși străini de parohie, pe locul I la această categorie situându-se Doamna Mariana Silvestri-Brăescu din București, cu 1.500 lei. La contribuția de cult, ,,clasamentul” fruntașilor este acesta:

              A. În Malovăț:  I. Domnul primar George Bazavan:  35.206  lei(Contribuția de cult, la care se adaugă prima rată pentru cartea Viețile Sfinților, vol. II); II. Prof. Borugă Ion[2]: 401 lei;  III. Glavan Dumitra: 221 lei; IV. Ionașcu Maria: 217 lei; V.  Bobiț Gheorghe: 160 lei; VI. Mănescu Constantin: 151 lei; VII. Haidamac Minodora: 150 lei;  VIII. Pera Nicolae: 132 lei; IX. Surugiu Eugenia: 130 lei;  X. Popescu Mihai și Munteanu Nicu: câte 126 lei; XI.  Dragotă Nicolița: 125 lei; XII. Popescu Angelu: 122 lei; XIII. Tărăbâc Lucian(II): 121 lei; XIV. Ungureanu Gheorghe, Tărăbâc Grigore, Popescu Marga și Dima Vasile:  câte 120 lei; XV. Manolea Nicolae și  Crăciunescu Tică: câte 116 lei;  XVI. Manolea Emanoil: 115 lei; XVII.  Guțescu Jenică și Coman Vasile:  câte 112 lei; XVIII. Căprioru Gheorghe, Coman Constantin, Crumpei Gheorghe, Bazavan Ilca și  Tănase-Osiac Dumitru : câte 111 lei; XIX. Luca Constantin, Rachinoiu Grigore, Michescu Ion și Munteanu Iorgu: câte 110 lei; XX. Pereanu Viorel: 108 lei;  XXI. Tărăbâc Lucian(I), Crăciunescu Margareta, Cojocaru Titu, Baltac Guța și Teșilă Elisabeta:  câte 106 lei; XXII. Bobiț Gh. Ion, Mănescu Elena, Meilă Nicolae(I) și Manolea Natalia: câte 105 lei; XXIII. Căprioru Maria: 103 lei; XXIV. Vasilescu Petre, Căpeț Angela și  Ianăș Alexandra: câte 102 lei;  XXV. Ciobanu Doru: 101 lei; XXVI. Cosma Cristina, Ungureanu Constantin, Popescu Ștefan, Iordache Mihai, Paicu Daniel, Baltac Alexandru, Luca Dumitru, Munteanu Puiu, Vladioniu Mariana și Belega Gheorghe: câte 100 lei; XXVII. Surugiu Gheorghe și Paicu Nicolae: câte 91 lei; XXVIII. Crașoveanu Valeriu: 81 lei; XXIX. Oproiu Petre și Coman Gheorghiță:  câte 80 lei; XXX. Minune Ion: 79 lei; XXXI. Giurescu Lucreția: 77  lei; XXXII.  Mănescu Dumitru și  Bazavan Gheorghe(Ieleșnic): câte 76 lei; XXXIII.  Băleanu Ioana și Nistor Maria: câte 73 lei; XXXIV. Curea Gheorghe, Borcilă Elena(II), Ghilerdea Sevastian, Pera Aurica, Ștefu Constantin, Voican Petre, Borugă Mihai și Glavan Dumitru: câte 70 lei; XXXV.  Glavan Pompiliu: 67 lei;  XXXVI. Micu Valeriu, Ionașcu Ștefan, Michescu Nicolae, Almichi Ion, Ciută  Romulus și Săftoiu Liviu(II): câte 66 lei;  XXXVII. Bazavan Dumitru și  Crăciunescu Paraschiva: câte 65 lei; XXXVIII. Manolea Grigore, Surugiu N. Ion și Ungureanu Florin:  câte 62 lei; XXXIX. Jianu Stela, Omir Sevastian, Glavan Ion, Mateescu Mihai, Michescu Constanța, Pereanu Constantin, Guran Aurel(I), Badea Ion, Tătucu Marius și Papa Vergina:  câte 61 lei; XL. Ciobanu Gheorghe, Popescu Maria, Pirici Constantin, Stroe Sever, Pau Claudiu, Meilă Iancu, Paicu Domnica, Bazavan Constantina, Badea Nicolae, Baltac Ion, Hurduc Floarea, Meilă Pantelie, Oprișan Elena, Bondoc Anton, Surugiu Mihai(I), Mănescu Vasile și Ciurel Valentin: câte 60 lei;  XLI. Pau Daniel: 58 lei; XLII. Boncioc Dumitru și Borcilă Gheorghe: câte 57 lei; XLIII. Surugiu I. Elena, Ungureanu Ștefan, Almichi Ilie, Mateescu Liviu, Pau Olimpia, Căprioru Viorel, Ciobanu Alexandra, Borugă Vasile, Lupșa Dumitru, Crumpei Alexandru, Baltac Constantin, Săftoiu Liviu(I), Cioabă Constantin, Borcilă Elena(I) și Ciurel Florin: câte 56 lei; XLIV. Boncioc Elena(II), Paicu Mariuța, Popescu Nete, Mănescu Valeria, Hurduc Elena, Cotea Nicu și Paicu Angelu: câte 55 lei; XLV. Meilă Emil: 54 lei; XLVI. Bondoc Maria, Bucică Bebe și Pătrulescu Petre: câte 53 lei; XLVII. Ionașcu Neluș, Bondoc Eugenia și Orodan Aneta: câte 52 lei; XLVIII. Ungureanu Angelu, Sava Ioana, Oproiu Vasile, Mănescu Tudor, Tănase Dumitru, Badea Marius și  Pană Viorel:  câte 51 lei;  XLIX. Vișan Constantin, Bobiț Claudiu, Bazavan Claudiu, Berneanu Alexandra, Băleanu Petre, Voican Ion, Mănescu Iulius, Popescu Gh. Gheorghe, Oproiu Dumitru, Colibășanu Gheorghe, Ștefu Ion, Tărăbâc Ion, Vișan Ana(I), Giura Dragoș, Căprioru Petre, Statache Cornel, Vișan Sevastian, Iorgovan Viorel, Odoleanu Valeriu, Nistor Elena, Nistor Vasile, Iosu Doru, Hadarig Mircea, Hurduc Maria, Carabaș  Gheorghe, Ilinca Alexandru, Munteanu Iancu-Sorin și Borcilă Vasile:  câte 50 lei;

              B. Bârda:   I. Pană Atena: 210 lei; II. Popescu Ion: 180 lei; III. Bobocea Savu: 162 lei; IV. Mema Pavel: 152 lei; V. Curea Gigi: 151 lei; VI. Rolea Pantelie: 125 lei; VII. Motreanu Ilie: 111 lei; VIII. Anghel Domnica și  Luca Nică:  câte 110 lei; IX. Gârbovan Ion: 108 lei; X. Cimpoieru Elena și Sfetcu N. Aurel: câte 107 lei; XI. Rolea Ion și  Sfetcu Bebe: câte 106 lei; XII. Curea Cristi și  Malescu Gheorghe: câte 105 lei; XIII. Horodnic Tudor: 102 lei; XIV. Dragomir Virginia, Botoșan Dumitru, Fugașin Aurel, Mihăescu Nicolae și  Sfetcu George: câte 100 lei; XV. Ivașcu Vasile: 81 lei; XVI. Mema Domnica: 76 lei; XVII. Dragomir Gheorghe: 71 lei; XVIII. Stănciulescu Ion: 70 lei;  XIX. Dragomir Nicolae, Luca Ion și Turlacu Emil: câte 66 lei; XX. Luca Dumitru, Rolea Marina și  Coman Elena: câte 62 lei; XXI. Luca Elena, Stoichină Dumitru și Mucioniu Ion:  câte 61 lei; XXII. Boroancă Petrișor, Ivașcu Ion și  Duțoniu Gheorghe: câte 60 lei; XXIII. Stoica Virgil, Duțoniu Valentin, Sfetcu Sorin și  Mema Gigi:  câte 56 lei; XXIV. Curea Viorel, Curea Paraschiva, Curea Ioana, Butoi Ion, Luca Ana, Rolea Constantin(I) și Șonea Floarea: câte 55 lei; XXV. Boroancă Ilie și Stănciulescu Victor:  câte 54 lei; XXVI. Luca Gheorghe, Cola Emilia și Mucioniu Mitrică: câte 53 lei; XXVII. Luca Domnica, Luca-Băleanu Dumitru și  Mema Ștefan: câte 52 lei; XXVIII. Gârjoabă Pompilia, Mucioniu Ion, Luca Constantin, Drăghia Tudor și Trocan Dumitru: câte 51 lei; XXIX. Anghel Nicolae, Mogonea Ion, Cimpoieru Tănase, Luca Gheorghița, Curea Ion, Curea Petre, Luca Aristița, Gheran Pantelie, Sfetcu Doru, Sfetcu A. Aurel, Rolea Drina, Rolea Dumitru, Gheran Stanciu,  Rolea Maria,  Mema Ion, Avram Dumitru,  Stănciulescu Ștefan, Zaharescu Gheorghe și Mucioniu Gheorghe: câte 50 lei.

              C. Fii ai parohiei din afara parohiei:  I. Domnul Avoc. Luca Ion(Tr. Severin): 2.000 leiII. Doamna Fleck Maria(Kӧln-Germania): 844 lei; III. Doamna Omir Lucreția(București): 700 lei;  IV. Doamna Popescu Aneta(București): 500 lei; V. Domnul Căprioru Marius-Emanoil(Italia): 420 lei;  VI. Domnul Boncioc  Mircea-Gheorghe (Italia): 400 lei; VII. Domnul Prof. Univ. Dr. Ing. Ion Popescu(București), Domnul Căprioru Florin-Alexandru(Italia), Domnul Rolea Ion(Tr. Severin) și Doamna Trocan Maria(Lugoj-TM): 300 lei; VIII. Cioabă Dumitru(Italia): 220 lei; IX. Domnul Surugiu Nicu(Italia): 205 lei; X. Domnul Ing. Gheorghe Trocan(București), Domnul Ile-Rolea Teodor(Arad-AR), Domnul Pâlșu Gheorghe(Tr. Severin) și Doamna Burtea Elena(Tr. Severin): câte 200 lei; XI. Domnul Prof. Sfetcu Virgil(București), Doamna Dr. Rusu Maria(Tr. Severin), Domnul Băleanu Virgil-Valentin(Italia), Domnul Avoc. Chirilă Vasile (București), Doamna Pera Maria(Tr. Severin), Domnul Popescu Constantin-Iulian(Italia), și Doamna Prof. Univ. Dr. Ionașcu Georgeta (București):  câte 150 lei; XII. Doamna Luca Atena(Tr. Severin): 120 lei; XIII. Domnul Mema Irinel (Tr. Severin), Doamna Prof. Iacov Raluca(Tr. Severin), Domnul Micșoniu Nicolae(Tr. Severin), Domnul Col. Vasile Ploștinaru(Caransebeș-CS), Domnul Paulețu Iancu(Răscolești-MH), D-na Ing. Teșilă Doina(Tr. Severin), Domnul Ing. Sfetcu Emil(Craiova-DJ), Domnul Trocan Pantelie(Tr. Severin), Domnul Pană Liviu(Tr. Severin),  Doamna Popescu Ileana(Milano-Italia), Domnul Popescu Nicușor(Milano-Italia), Domnul Zorilă Sandu(Tr. Severin), Doamna Secu Cornelia(Tr. Severin), Domnul Dragomir Ion(Tr. Severin), Domnul Pană Ștefan(Tr. Severin): câte 100 lei; XIII. Domnul Căprioru Viorel(Italia): 56 lei; XIV. Domnișoara Rolea Ileana(Tr. Severin): 55 lei; XV. Domnul Luca Vasile(Tr. Severin): 54 lei; XVI. Doamna Bazavan Simona(S.U.A.), Domnișoara Mănescu Stela, Domnul Duțoniu Ion(Tr. Severin), Domnul Rolea Aurel(Tr. Severin), Domnul Rolea Titu(Tr. Severin),  Doamna Carlaonț Teodora(Tr. Severin), Doamna Ivașcu Gigi(Tr. Severin), Doamna Iordache Sevastița(Tr. Severin), Doamna Voican Rili-Daniela(Franța), Domnul Voican Ionuț-Nicușor(Franța), Domnul Voican Doru – Gabriel(Franța), Domnul Nistor Gheorghe(Tr. Severin), Domnul Cioloca Iosif(Timișoara-TM), Doamna Păunescu Aurelia(Tr. Severin), Domnul Ceontea Traian(Tr. Severin), Domnul Luca Mihai(Tr. Severin), Domnul Popa Teodor(Tr. Severin), Domnul Giura Nicolae(Bala-MH), Domnul Nistor Gheorghe(Tr. Severin),  Domnul Pera Vasile(Tr. Severin) și  Doamna Gaiță Rodica(Tr. Severin):  câte 50 lei.

                D. Credincioși străini de parohie:  I. Doamna Mariana Silvestri-Brăescu(București): 1500 lei; II. Pr. Gheorghe Vasilescu(Torino-Italia): 1050 lei; III. Domnul Toncea Cătălin Ioan(București): 1.000 lei; IV. Domnul Dr. Dan Waniek(Paris-Franța): 764 lei; V. Doamna Mătuș Natalia (Timișoara-TM): 400 lei; VI. Doamna Dumitru Elisabeta(Sibiu-SB): 330 lei; VII. Doamna Crăciunescu Valeria (Câmpulung-Moldovenesc-SV) și Domnișoara Nisioi Mihaela(Câmpulung-Moldovenesc-SV):  câte 320 lei; VIII. Prot. Dr. Ioan Dură(Bruxelles-Belgia): 292 lei; IX. Domnul Grădinaru Constantin(Harleen – Olanda): 290 lei; X. Doamna Anca Gheorghescu(Canada): 287 lei; XI. Doamna Dr. Monica Petruțiu(Orăștie-HD): 280 lei;  XII. Doamna Dr. Petruța Freund(Aschaffenburg-Germania): 273 lei: XIII. Domnul Bogdan Soare(București): 250 lei; XIV. Domnul Spătariu Miron – Filip (Reșița-CS) și  Doamna Dr. Ionescu Mihaela-Aritina(Curtea de Argeș-AG): câte 220 lei; XV. Domnul Col. Marin Turculeanu(Lugoj-TM),  Doamna Bihoi Aurora (Timișoara-TM), Domnul Octavian Cudalbu(Baia Mare-MM) și Doamna Ionescu Ana-Maria(Campina-PH): câte 200 lei; XVI. Doamna Ing. Melania-Alexandrina Caragioiu(Topronto-Canada): 183 lei; XVII. Domnul Ioan  Miclău(Cringila-Australia): 161 lei; XVIII. Doamna Leonte Daniela(Buzău): 135 lei; XIX. Doamna Munteanu Sanda(Bârlad-VS): 120 lei; XX. Domnul Butoi Doru(Drăgășani-VL), Doamna Golea Nicoleta(Tr. Severin), Doamna Barbu Ioana(Buftea-IF), Domnul Cuțui Mihai(Tr. Severin), Domnul Prohap Robert(Timișoara-TM), Domnul Ciolan Tudor(Piatra Albă-MH), Domnul Ghilerdea Adelin(Laz-MH), Domnul Bancă Paul – Gabi(Tr. Severin), Domnul Pătrășcuță Liviu(Tr. Severin), Doamna Ploscaru Angela(Brebina-MH), Domnul Armașu Dan(Tr. Severin), Doamna Pitica Laura(Cluj-Napoca-CJ): câte 100 lei; XXI. Domnul Sabo Florin(Amsterdam-Olanda): 96 lei; XXII. Doamna Damian Gina(Bacău-BC): 90 lei; XXIII. Doamna Dr. Mihaela Funk(Germania): 84 lei; XXIV. Aurelia Trif(București): 81 lei; XXV. Doamna Beatrice Jinescu(București) și Doamna Popa Marilena(București): 80 lei; XXVI. Doamna Prof. Univ. Dr. Ana Sofroni (Chișinău-Moldova): 71 lei; XXVII. Mihai Eugen(Săseni-BZ): 70 lei; XXVIII. Doamna Crăciun Adriana-Doinița(Mangalia-CT): 60 lei; XXIX. Domnul Horațiu Sasu (Sibiu): 58 lei; XXX. Pr. Ursachi Ilie(Roma-Italia): 52 lei; XXXI. Doamna Manolache Steluța(București), Domnul Vermeșan Mirel(Timișoara-TM), Doamna Voin Steluța(Șopotul Vechi-CS), Domnul Muntean Camil(Întorsura Buzăului-CV), Domnul Vlad Constantin-Torinel(Madrid-Spania), Domnul Dobrescu Doru(Tr. Severin), Domnul Bârță Irenu(Tr. Severin), Bărbulescu Cristian-Valentin(Tr. Severin), Domnul Viziru Sorin(Tr. Severin), Domnul Pădureanu Toni(Tr. Severin), Domnul Crețescu Dumitru(Tr. Severin) și Doamna Prof. Mocioiu Florica(Tr. Severin): câte 50 lei.

              Tuturor celor menționați mai sus, cât și celor ce ne-au ajutat cu mai puțin de 50 lei, dar nu-i putem menționa aici din lipsă de spațiu, le mulțumim cordial și rugăm pe Dumnezeu să le răsplătească dărnicia, așa cum știe El să răsplătească mai bine. Datorită acestor contribuții și ajutoare am reușit să ne desfășurăm activitatea pastorală, misionară și culturală. Sănătate, pace și bucurii să fie în viața și în casele lor!

*

              În  perioada 15-30 Nov. am mai primit câteva ajutoare astfel: Domnul Primar George Bazavan din Malovăț a donat 3.500 lei pentru Viețile Sfinților, vol. II. Doamna Fleck Maria din Kӧln(Germania), fiică a satului Bârda, a donat 427 lei; Doamna Crăciunescu Valeria și Domnișoara Nisioi Mihaela, amândouă din Câmpulung-Moldovenesc(SV), au mai donat câte 100 lei; Doamna Dumitru Elisabeta din Sibiu(SB) a mai donat 80 lei;   Doamna Dr. Ionescu Mihaela-Aritina din Curtea de Argeș(AG) a donat 50 lei. Domnul Luca Dumitru din Malovăț a achitat 100 lei pentru contribuția de cult pe 2011.

               Dumnezeu să le răsplătească tuturor!

*

              Plăți. În această perioadă, am efectuat următoarele plăți mai mari astfel:  7.000 lei tipografiei pentru Viețile Sfinților, vol. II și 160 lei pentru ,,Scrisoare pastorală”, nr. 216-217; 6.500 lei protoieriei pentru lumânări și 1.600 lei pentru calendare pe 2012; 2.300 lei pentru stâlpii, plasa de sârmă și cimentul necesare gardului de la cimitirul din Malovăț; 505 lei poștei pentru coletele cu cărți din noiembrie și 250 lei pentru timbre; 74 lei băncii pentru comisioane pe noiembrie; 62 lei librăriei pentru hârtie; 50 lei pentru curent electric; 632 lei Editurii ,,Sf. Mina” din Iași pentru manualele de Religie donate elevilor.

*

              Publicații:  Parohia noastră a reușit să publice vol. II din Viețile Sfinților(560 pag). Regretăm profund că nu am putut să continuăm seria, așa cum ne propusesem în prefața primului volum. Volumul acela reproducea primele trei volume din Proloage(Ianuarie, Februarie și Martie). Una dintre instituțiile superioare ale Bisericii  a interzis parohiei noastre de a mai reproduce Proloagele, pe motiv că le publicase respectiva instituție mai înainte și … avea prioritate. Cum cei mari și puternici au întotdeauna dreptate,  am fost nevoiți să întrerupem publicarea acelei colecții. Nu am avut posibilitatea să cumpărăm Proloagele publicate de acea instituție, pentru a le dona credincioșilor noștri. Se părea că proiectul nostru se năruie!

              Iată că a rânduit Dumnezeu, ca fiecare rău să fie spre bine! Am descoperit ediția completă, oficială, din Viețile Sfinților, și din aceasta am reprodus  volumul al doilea din seria noastră, respectiv materialul pe luna aprilie. Dacă Proloagele erau niște rezumate ale Vieților Sfinților, –și aceasta o dovedește și faptul că volumul publicat de parohia noastră anul trecut cuprindea materialul pe trei luni-, ediția din colecția pe care am abordat-o de data aceasta este mult mai dezvoltată și aceasta va folosi mai mult credincioșilor noștri.

              Ne-am permis ca să completăm textul oficial cu texte noi, reprezentând, după cum a fost cazul, Evanghelia, Apostolul, Troparul zilei și, pentru fiecare zi, câte un grupaj din cugetările Sfinților Părinți pe teme diferite, religios-morale. Acestea vin ca un sprijin suplimentar pentru cititorul nostru, în căutarea lui firească de a-și consolida credința și convingerile religioase și morale.

              Volumul II din Viețile Sfinților cuprinde povestirea principalelor momente din viața sfinților înscriși în calendarele creștine ortodoxe în luna aprilie. Nu putem vorbi de sfinții dintr-o anumită perioadă a istoriei creștine, ci de o epocă foarte extinsă, dacă este să ne gândim că cei dintâi sfinți căzuți pentru Hristos și credința creștină au fost chiar dintre Sfinții Apostoli și ucenicii lor, iar ultimii menționați în prezentul volum au trăit în secolul al XIX-lea. Nu putem vorbi nici de sfinți dintr-o anumită parte a lumii. Unii dintre ei au trăit în Imperiul Roman și au suportat persecuțiile greu de înțeles pentru omul zilelor noastre, alții în Imperiul Bizantin și au luptat pentru apărarea valorilor majore ale învățăturii creștine, prin sinoadele ecumenice, prin scrierile lor, prin predica lor, dar mai ales prin însăși jertfa vieții lor. Alții au trăit în Europa Occidentală, alții în Rusia țaristă sau în Principatele Române(Vom reveni asupra volumului).

              Începem distribuirea volumului la biserică și prin poștă. Condiția pentru enoriașii din parohie este aceea de a veni la biserică să-și ridice cartea și să semneze de primirea ei. Greu, dar se merită!

*

              În această perioadă, preotul Dvs. a reușit să mai pubice câteva studii și articole astfel: O arhivă bisericească bănățeană – izvor inedit privind Istoria Dreptului(1780-1886)(II), în ,,Altarul Banatului”, Timișoara, an. XXII(LXI)(2011), nr. 7-9(iul.-sept.), pp. 127-142; Săracă țară bogată!  în ,,Epoca” ,București, 2011, 28 nov., ediție on-line(http://revista-epoca.com); Oferta de carte-16, în ,,Analize și fapte”, București, 2011, 22 nov., ediție on-line(http://analize-si-fapte.com); Numărul pământenilor, în ,,Epoca”, București, 2011 nov. 28, ediție on-line(http://revista-epoca.com); Teroriștii șoselelor, în ,,Epoca”, București, 2011 nov. 28, ediție on-line(http://revista-epoca.com); Din sfaturile Părintelui Arsenie Boca, în ,,Ecoul”, București, 2011, 28 nov., ediție on-line (http://revista-ecoul.com);

*

              Gazeta ,,Informația de Severin” (Tr. Severin, an. V, 2011, nr. 1161, 22 nov., și ediție on-line: www.informatiadeseverin.ro), dedică jumătate din pag. 12  parohiei noastre. Este pentru a doua oară când această publicație vorbește de parohia noastră. Regretăm că postul de radio ,,Lumina” al Episcopiei Severinului nu a găsit nici măcar un minut pentru parohia noastră, deși are aprox. 10 ani. Mde!

*

              Zâmbete. O stareță de la o mânăstire de prin Bărăgan s-a dovedit a fi bună de rudă. A făcut singură,  neavând bărbat, doi gemeni. Acum așteaptă să fie avansată!

*

              Înmormântări. În ziua de 26 Noiembrie am oficiat slujba înmormântării pentru Luca Constantin(81 ani) din Malovăț. Dumnezeu să-l ierte!

*

              Program. În luna decembrie avem următorul program de slujbe: 3 Dec.(Malovăț-Bârda); 4 Dec. (Bârda);  6 Dec. (Pomeniri dimineața la Bârda; slujbă la Malovăț); 10 Dec. (Malovăț-Bârda); 11 Dec. (Malovăț);  17 Dec. (spovedit și grijit la biserică și în sat la Bârda); 18 Dec.(Bârda); 19 Dec. (spovedit și grijit la biserică și în sat la Malovăț); 20, 21, 22 Dec.(colindul cu Crăciunul în Malovăț); 23-24 Dec. (Colindul cu Crăciunul în Bârda); 25 Dec. (Malovăț);  26 Dec. (Bârda); 27 Dec.(Malovăț); 31 Dec. (colindul cu Botezul în Bârda). În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, la școală, acasă sau la telefon: 0724. 99. 80. 86. Mai poate fi contactat pe adresa de e-mail: stanciulescubarda@gmail.com.

              Sănătate, pace și bucurii să vă dea Dumnezeu!

                                                                               Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

 

 

 


[1] Citările se fac din colecția Iuliu A. Zanne, Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia, vol. I, București, Editura Socec, 1895, 782 pag.; vol. II, 1897, 940 pag.; vol. III, 1899, 764 pag.;  vol. IV, 1900, 780 pag.; vol. V, 1900, 742 pag.; vol. VI, 1901, 776 pag.; vol. VII, 1901, 956 pag.;  vol. VIII, 1900, 772 pag.; vol. IX, 1901, 740 pag.; vol. X, 1903, 426 pag.

 

[2] Din lipsă de spațiu, vă cerem îngăduința celor din parohie, să ne permiteți să nu mai folosim ,,Domnul”  și ,,Doamna”, când vă rostim numele în aceste pagini. Aceasta nu înseamnă însă că nu vă respectăm, ci, dimpotrivă, ne sunteți mai apropiați, suntem ca în familie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.