May 21, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

Un proces în derulare (IX)

16 min read

Un proces în derulare (IX)

 

Autor: Pr.Vasile Susan (Chicago)

Iubiţi fraţi Preoţi Români Ortodocşi,

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul Cel Ce în brațe de dreptul Simeon a fost purtat,

Români cu suflet curat de pretutindeni dornici de a cunoaște adevărul despre Dictatori Bisericești,

În speranța că anul 2011 în care am intrat nu de prea multă vreme, va fi un an în care Prea Milostivul și de oameni iubitorul Dumnezeu cel în Sf. Treime preamărit, plealăudat și închinat de toți creștinii adevărați, va asculta rugăciunile și va dărui dreptatea tuturor acelor preoți Români Ortodocși și familiilor lor, pe care nemiloșii, falșii, abuzivii, necinstiții, neortodocșii, neromânii, necredincioșii episcopi din Biserica Ortodoxă Americană (OCA), împreună cu Dictatorul Arhiepiscop de la ROEA, i-au persecutat peste ‘7 ANI’ și au batjocorit preoția lor lucrătoare dată de Domnul Iisus Hristos, vom continua publicarea adevărului în paginile publicatiei Curentul Internațional in folosul tuturor cititorilor. Nu ne este rușine de propagarea adevărului.

Ca semn de respect pentru toți cei ce iubesc citirea adevărului din paginile acestei publicații românești de prestigiu din America/ Diaspora, scriu din dorința de a primi replica din partea celor despre care scriu. Lipsa replicilor de până acum spune cine sunt cei despre care scriu. Adevărul supără pe cei ce nu spun adevărul și nu doresc să se facă adevărul cunoscut membrilor de la OCA și ROEA.

Trebuie să se știe faptul că, nu este ușor de scris despre abuzurile si manevrele de culise ale episcopilor de la la OCA și ROEA, dacă nu ești în același timp “o victimăa unor astfel de nelegiuți și falși slujitori ai lui Dumnezeu” precum am menționat în articolul precedent. Ca preot, nu am crezut niciodată că voi duce o luptă – nu ușoară – cu diavolul, mascat și întruchipat de lupi îmbrăcați în piei de oaie și veșminte arhierești precum arată faptele ultimlor 30 de ani ale nu prea ortodocșilor episcopi de la OCA și ROEA” Cine nu crede ce scriu eu, să citească la www.ocanews.org ce s-a scris / publicat în ultimii 6 ani despre OCA.

Acești “lupi îmbrăcați în piei de oaie și veșminte arhierești de la OCA și ROEA, au fost cei care prin abuzurile, deficiențele si manevrele de culise, m-au batjocorit pe mine, familia mea, preoția mea lucrătoare – eu devenind o victimă prin însuși faptul că mi-au luat pâinea de pe masa mea, a familiei mele, m-au aruncat în stradă la mila Domnului, mințind lui Dumnezeu și oamenilor, potrivit întunecării minții lor de către vicleanul diavol, tatăl tuturor minciunilor și fărădelegilor.

Vremea dictatorilor politici precum Nicolae Ceaușescu, Saddam Hussein, Hosni Mubarak etc a trecut.

În curând va veni vremea cînd se va încheia epoca rușinii dictatorilor bisericești de la OCA și ROEA, iar Dumnezeul cel drept, va îndrepta cele strâmbate de dictatorii bisericești de la OCA și ROEA.

Cum este cu putință ca unor asemenea ne-fețe bisericești, credincioșii Ortodocși Români de la OCA sau ROEA, să le sărute mâna, sau să le spună ‘preasfințite’… etc? Acesta este adevărul fraților … treziți-vă la realitate.

Trebuie eliminați dictatorii de la OCA și ROEA și în același timp sclavia religioasă și asupritorii / opresorii eclesiali care sunt falși următori ai Domnului Hristos! Popoarele care și-au dorit libertate și demnitate au eliminat dictatorii politici abuzivi. Membrii de la OCA și ROEA trebuie să-și dorească libertatea și demnitatea și să acționeze, să se jertfească pentru realizarea acestui deziderat, prin post, rugăciune și acțiuni comune spre binele tuturor.

Cu o floare nu se face primăvară, spune un proverb românesc. Unirea face puterea, spune alt proverb românesc și ea duce la realizarea aspirațiilor și visurilor de libertate și unire frățească.  

Eu am tras semnalul de alarmă, am spus adevărul, lipsa faptelor voastre vă va condamna.

Am fost rugat de foarte mulți cititori să scriu tot adevărul și durerile anilor prin care am trecut, și voi face acest lucru fără ocolirea faptului că eu, Pr Vasile Susan am fost dat afară pe nedrept; contractul de muncă avut cu Parohia Sf Maria din Chicago IL a fost anulat; am fost excomunicat și concediat contrar tuturor prevederilor Canoanelor Bisericii Ortodoxe, contrar prevederilor Statutului și Regulamentului de la ROEA, contrar prevederilor Statutelor de la OCA din cauza abuzului de putere și ranchiunii Arhiepiscopului ROEA.

Acest Arhiepiscop de la ROEA care face parte din Sinodul Episcopilor de la OCA, favorizează clericii homosexuali de la OCA și ROEA și pedepsește pe nedrept preoți nevinivați / nejudecați de la ROEA, care în ultimă instanță apelează la Trinunalele Civile pentru a cere să li se facă dreptate.

În cele ce urmează voi face  prezentari / referințe la Prevederi și Proceduri din Regulamentul de la ROEA, care au fost încălcate, violate, abuzate, batjocorite de către Arhiepiscopul dictator, necinstit, neromân, necreștin, neortodox de la ROEA, ca o continuare a celor scrise în articolul publicat în luna precedentă, după cum urmează:

A. Regulamentul ROEA: 27 articole au fost încălcate de Arhiepiscopul ROEA, respectiv Articol I, Secțiunea 3, Litera a, Pagina 6. Episcopul:  Episcopul va avea de asemenea autoritatea ca: (a) Să numească, să transfere și să înlocuiască preoții și diaconii din parohii.

NOTĂ: Explicare, interpretare, sinteză a articolului de mai sus în legătură cu adevărul ce trebuie cunoscut.

Arhiepiscopul de la ROEA, cu toate că este conducătorul de jure al ROEA, conducerea sa nu trebuie să fie similară sau asemănătoare cu a unui dictator abuziv, față de legile și membrii de la ROEA. El nu conduce de unul singur, ci potrivit prevederilor și procedurilor Statututlui / Regulamentuului ROEA. Numai așa cum se prevede la Statutul / Regulamentul ROEA (potrivit Congresului ROEA care aprobă normele / legiferările” care oferă putere limitată, nu absolută Episcopului sau Arhiepiscopului), trebuie condusă ROEA.

Statutul și Regulamentul de la ROEA nu trebuie, și nu poate fi citit, interpretat și aplicat în mod discriminatoriu și neobiectiv de nici un membru de la ROEA, inclusiv Arhiepiscopul, … ci în mod corect, potrivit cu  regula contextului, care are în vedere conecțiile sau legăturile dintre diferitele articole, secțiuni și litere din Statut și Regulament, referitoare la atribuții și membrii ce fac parte din ROEA.

Abuzul Arhiepiscopului de la ROEA, a constat în faptul că a abuzat de poziția, de puterea, și de interpretarea personal greșită a prevederilor Articolului I, Secțiunea 3, Litera a, pagina 6, referitoare la autoritatea ce a primit-o de la Statutul și Regulamentul de la ROEA, ca și conducător al ROEA. Teoretic și Practic Arhiepiscopul de la ROEA s-a abuzat pe sine însuși și în final va fi bun de plată, de despăgubire pe măsura abuzului comis, făcut.

Chiar dacă citim ce se scrie, că Episcopul va avea de asemenea autoritatea ca: “(a) Să numească, să transfere și să înlocuiască preoții și diaconii din parohii” în mod cu totul ortodox și potrivit cu prevederile Statutului și Regulamentului de la ROEA, aceste prevederi trebuie înțelese, și aplicate. Ne-ortodocșii sectari, atunci când vor să ademenească pe ortodocșii creștini nestatornici și slabi în cele ale învățăturii de credință ortodoxe, aruncă un citat biblic în ochii orbilor, neștiutorilor, pun presiune pe interpretarea ne-ortodoxă a citatului respectiv, și prin forță și abuz demonic, corup și trec la adunarea lor pe anumiți creștini ortodocși, care necunoscînd adevărul părăsesc Biserica Ortodoxă.

Nu trebuie să facem prea multe speculații și să înțelegem că de unul singur Arhiepiscopul de la ROEA a folosit aceeași tactică sau metodologie de interpretare și aplicare abuzivă a respectivului articol citat mai sus. De fapt acest articol citat mai sus a fost prima citare’ a unui Articol din Regulamentul de la ROEA, în scrisoarea din data de 22 Ianuarie, 2004, (vezi la www.rocpnews.blogspot.com  exhibit 1 g), prin care mi se aducea la cunoștință faptul că de la data de 1 martie, 2004, nu voi mai fi preot la parohia Sf Maria din Chicago, nu voi fi transferat la nici o parohie din ROEA sau din OCA, voi fi excomunicat, dat afară pe nedrept din ROEA, și voi fi aruncat în brațele celui mai mare delapidator și deturnător de milioane de dolari din istoria OCA, fostul Mitropolit corupt și necinstit, Herman Swaiko.

Spune-mi cu cine te unești ca să-ți spun cine ești, ne spune nouă un proverb românesc, Î.P.S Arhiepiscop de la ROEA! Oare dumneata cunoști proverbele românilor, sau cunoști proverbele altora, între care și cele ale lui Solomon cel înțelept ?!?

Până in prezent am revizuit de mai multe ori activitatea bolnăvicioasă de interpretare distorsionată a Statutului și Regulamentului de la ROEA făcută de Arhiepiscopul de la ROEA. Timpul cât am fost membru în Consistoruil Spiritual și Tribunalul de la ROEA au fost anii în care mi-am întocmit notele personale în legătură cu toate abuzurile Arhiepiscopului de la ROEA cu privire la la Statutul și Regulamentul de la ROEA.

Chiar dacă am fost constrâns de împrejurări, și în final am considerat că așa numitul jurământ de loialitate (vezi la www.rocpnews.blogspot.com exbibit 1 c) față de Arhiepiscopul de la ROEA este necanonic și neconform cu conținutul Statutului și Regulamentului de la ROEA, l-am semnat și l-am respectat tot timpul când am fost parte din ROEA, de teama de a nu supăra dictatorul, nu din conștiință.

Atunci când am fost acuzat de lipsă de loialitate de Arhiepiscopul de la ROEA (vezi  la www.rocpnews.blogspot.com  exhibit 1 e) și eu la rândul meu l-am acuzat de false și mincinoase acuze pe Arhiepiscopul de la ROEA, (vezi scrisoarea din 13 martie, 2003 la www.rocpnews.blogspot.com exhibit 1 f), cerând în mod formal arătarea acuzelor cu cărțile pe față, acesta a refuzat să răspundă și să rezolve plângerea mea referitoare la minciunile proprii ca Arhiepiscop de la ROEA, până în ziua de astăzi.

Textul sau conținutul Statutului și Regulamentului de la ROEA din 1994, nu are nici un articol în care să se citească despre un astfel de ‘fals, necanonic, nestatutar, neregulamentar … jurământ de loialitate’. Acesta nefiind parte integrantă din cuprinsul Statutului și Regulamentului de la ROEA nu obligă pe nici un preot sau diacon de la ROEA, ca să-l respecte, mai ales cu privire la cele referitoare la Arhiepiscopul de la ROEA.

Curios lucru că atât Arhiepiscopul de la ROEA, precum și Pr Prot. de la Chicago de la Biserica Nașterea Domnului în Martie 2008 fiind întrebați dacă acest ‘jurământ de loialitate’ este scris în Statutul și Regulamentul de la ROEA au răspuns da, că este scris. Fiind apoi rugați să-l caute, să-l găsească, să-l arate celui ce i-a întrebat nu au știut unde să-l găsească. Apoi, cel ce i-a întrebat le-a spus: nu mai căutați în zadar, nu este scris nici în Statut, nici în Regulament. Așa oameni sunt puși în funcții și cu titluri în ROEA, mai slabi ca la P.C.R. Membrii de la P.C.R. cunoșteau Statutul de la P.C.R. iar preoți, protopopi și Episcopi de la ROEA nu cunosc  propriul Statut. Rușine să le fie, ROEA–iștii sunt mai prejos decât cei P.C.R. – iști.

Prevederile Canoanelor Bisericii Ortodoxe Creștine au fost total marginalizate, prin inventarea acestui text al așa numitului ‘jurământ de loialitate’. Cum este posibil ca Arhiepiscopul de la ROEA să fie Președintele Comisiei Canonice de la OCA și el nu cunoaște nimic, din Prevederile Canoanelor Bisericii Ortodoxe Creștine? Numai în așa numita OCA este cu putință să se acorde poziții și titluri pentru personae incompetente, needucate la școli de teologie ortodoxe, necinstite, controversate, mai ales cu privire la așa numitul capitol acoperiri de clerici homosexuali de la OCA și ROEA!

În lumina și în spiritul adevărului scris negru pe alb la Articol I, Secțiunea 3, Litera a, Pagina 6, din broșura intitulată Statutul și Regulamentul … Episcopul va avea de asemenea autoritatea ca: (a) Să numească, să transfere și să înlocuiască preoții și diaconii din parohii, precum și cu privire la informarea corectă a membrilor OCA, ROEA, doresc să adresez în mod deschis, transparent, responsabil și cu franchețe românească, așa numitului Arhiepiscop de la ROEA, următoarele întrebări, la care aștept răspuns publicat la Revista Solia pe luna Martie, 2011:

Î.P.S. Voastră, este adevărat că sunteți un conducător fals, nedeschis, netransparent, controversat, necinstit, abuziv, neloial al Statutului / Regulamentului de la ROEA și a membrilor ROEA, al Canoanelor Bisericii Ortodoxe Creștine, și a Statutelor de la OCA, potrivit faptelor din ultimii 30 de ani?

Î.P.S. Voastră, este adevărat că sunteți Președintele Comisiei Canonice de la OCA și nu cunoașteți nimic din Prevederile Canoanelor Bisericii Ortodoxe Creștine?

Î.P.S. Voastră, este adevărat că potrivit prevederilor Articol I, Secțiunea 3, Litera a, Pagina 6, din broșura intitulată Statutul și Regulamentul cu privire la … Episcopul va avea de asemenea autoritatea ca: (a) Să numească, să transfere și să înlocuiască preoții și diaconii din parohiiîn mod Statutar și Regulamentar, m-ați numit Preot Paroh la Parohia Sf Maria din Chicago, IL, la 14 Septembrie, 1992? Î.P.S. Voastră m-ați făcut înlocuitor al Pr. George Gage, ce fusese Preot Paroh la Parohia din Chicago, IL, mai sus amintită …?

Î.P.S Voastră, este adevărat că potrivit prevederilor Articol I, Secțiunea 3, Litera a, Pagina 6, din broșura intitulată Statutul și Regulamentul cu privire la … Episcopul va avea de asemenea autoritatea ca: (a) Să numească, să transfere și să înlocuiască preoții și diaconii din parohii, în mod Statutar și Regulamentar m-ați transferat de la Parohia Sf. Nicolae din Alliance, OH ca și Preot Paroh la Parohia Sf. Maria din Chicago, IL, la 14 Septembrie, 1992?

Î.P.S. Voastră, este adevărat că în 5 Martie 2003, în mod necreștinesc, necinstit, neortodox, abuziv împreună cu Pr. Prot. de la Biserica Nașterea Domnului de la Chicago ați făcut prima încercare, înscenare de a mă scoate afară de la Parohia Sf Maria din Chicago, IL?

Î.P.S Voastră, este adevărat că atunci când am fost acuzat de lipsă de loialitate de Arhiepiscopul de la ROEA (vezi la www.rocpnews.blogspot.com exhibit 1 e), și eu la rândul meu am acuzat de false și mincinoase acuze pe Arhiepiscopul abuziv de la ROEA, (vezi scrisoarea din 13 martie, 2003 la www.rocpnews.blogspot.com exhibit 1 f), cerând în mod formal arătarea acuzelor cu cărțile pe față, acesta (Arhiepiscopul de la ROEA) a refuzat să răspundă și să rezolve plângerea mea referitoare la minciunile proprii ca Arhiepiscop de la ROEA, până în ziua de astăzi, contrar prevederilor Statutului și Regulamentului de la ROEA?

Î.P.S.Voastră, este adevărat că  textul sau conținutul Statutului și Regulamentului de la ROEA din 1994, nu are nici un articol în care să se citească textul unui astfel de fals, necanonic, nestatutar, neregulamentar, cum ar fi jurământul de loialitate’ inventat de Î.P.S. Valerian Trifa? 

Î.P.S. Voastră, este adevărat că în martie 2008 fiind întrebat dacă acest ‘jurământ de loialitate’ este scris în Statutul sau Regulamentul de la ROEA ați răspuns da, și fiind rugat să-l căutați nu l-ați găsit în Statutul și Regulamentul de la ROEA, și că se pot documenta spusele Î.P.S. Voastre?

Î.P.S. Voastră, este adevărat că în mod deliberat, conștient și cu intenție malicioasă ca și conducător fals, nedeschis, netransparent, controversat, neloial Statutului și Regulamentului ROEA, ați abuzat prevederile și procedurile Statutului – Regulamentului de la ROEA și a membrilor ROEA, al Canoanelor Bisericii Ortodoxe Creștine, și a Statutelor de la OCA, potrivit faptelor din ultimiii 30 de ani, mai ales în ce privește cazul meu, al Pr Vasile Susan, precum și a altor preoți de la ROEA potrivit evidențelor publicate lunar sau anual de ROEA?

Î.P.S Voastră, este adevărat că eu, Pr Vasile Susan la 1 martie 2004, am fost excomunicat, expulzat din ROEA ca și persona non grata’ și totodată am fost dat afară pe nedrept; contractul de muncă avut cu Parohia Sf Maria din Chicago IL a fost anulat; am fost excomunicat și concediat contrar tuturor prevederilor Canoanelor Bisericii Ortodoxe, contrar prevederilor Statutului și Regulamentului de la ROEA, contrar prevederilor Statutelor de la OCA drept urmare a abuzului de putere și ranchiunii Arhiepiscopului ROEA?

Î.P.S. Voastră, este adevărat că eu, Pr Vasile Susan la 1 martie 2004, DIN CAUZA abuzului de putere a Arhiepiscopului ROEA am fost înlocuit cu Pr Gheorghe Ursache, nepotul Maicii Starețe Gabriela Ursache de la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, din Rives Junctions, Michigan, și care a venit în Amnerica cu acte false, ca și cantor la Mănăstirea amintită mai sus, fiind angajat pe post de cantor (mare minciună) cu un salariu de $ 7.00 sau $7.50 pe oră, fiind considerat lucrător religios cu normă întreagă, ca angajat al Mănăstirii din Rives Junction, MI, primind forma de W2, pentru a trimite formele de Income Tax la IRS?

Î.P.S. Voastră, este adevărat că eu, Pr Vasile Susan la 1 martie 2004, am fost excomunicat, expulzat din ROEA ca și persona non grata’ și totodată am fost dat afară pe nedrept am pierdut dreptul la pensie de la OCA precum și celelalte beneficii ca și angajat cu normă întreagă, și niciodată nu am fost preot cu salariu și benefici la o parohie în OCA, de la 1 martie, 2004?

Î.P.S. Voastră, este adevărat că eu, Pr Vasile Susan la 1 martie 2004, am fost excomunicat, expulzat din ROEA ca și persona non grata’ și totodată am fost dat afară pe nedrept trebuia să mă adresez potrivit prevederilor de la Articolul XV, Secțiunea 28, pagina 73, din Regulamentul de la ROEA, Tribunalului Civil și Justiției Americane pentru revendicarea și redobîndirea drepturilor de care am fost deprivat?

Î.P.S. Voastră, este adevărat că eu, Pr Vasile Susan la 1 martie 2004, am fost excomunicat, expulzat din ROEA ca și persona non grata’ și totodată am fost dat afară pe nedrept am avut dreptul Regulamentar de a ‘Vă’ acționa în judecată potrivit dosarului # CH 07360, de la C.C.C.C. din Chicago, IL, la data de 26 Aprilie, 2005?

Î.P.S. Voastră, este adevărat că, potrivit publicațiilor ROEA cum sunt de exemplu, Solia, Solia Almanac, Rapoartele la Congresele Anuale ale ROEA, foarte mulți preoți din ROEA au fost numiți, transferați și înlocuiți, în parohiile și Misiunile din ROEA în ultimii 30 de ani, precum următorii: Constantin Tofan, Richard Grabowski, Laurence Lazar, Romey Rosco, Ian Păcurar, George Treff, Simion Pavel, Traian Petrescu, Constantin Alexe, Viorel Sasu, Vasile Susan, Dumitru Măcăilă, Cornel Todeasa, Dimitrie Vincent, Romulus Bar, Vasile Muntean, Gheorghe Libotean, Vasile Părău, Virgil Suciu, Filimon Bărbos, Remus Bleahu, Romulus Bleahu, Remus Grama, Pantelimon Stanciu, Raymond Samoilă, Cosmin Antonescu, Adrian Bălescu,Vasile Bărsan, Ionel Cudrițescu, Adrian Grigoraș, Dumitru Ionescu, Alin Muntean, Georgel Oanca, Dumitru Păun, John Schmidt, Nicolae Stoleru, David Subu, Gheorghe Ursache, Cosmin Vinț, etc, … potrivit mai mult sau mai puțin cu prevederile și procedurile prevăzute de Statutul și Regulamentul de la ROEA?

 

Î.P.S. Voastră, este adevărat că, toți preoții din ROEA au urmat forma de numire, transfer, înlocuire și nu au pierdut Salariul, Beneficiile de la Casa de Pensii, Vacanțele Plătite, Asigurarea Medicală, Locuința de la Casa Parohială, Subvenții pentru uzura mașinii personale, etc ci dimpotrivă toate cifrele beneficiilor enumerate mai sus au crescut la numire, transfer și înlocuire dintr-o parohie sau misiune in altă parohie în cadrul ROEA?

Î.P.S. Voastră, este adevărat că, toate acele beneficii enumerate mai sus, etc, eu, Pr Vasile Susan le-am pierdut din cauză, că la 1 martie 2004, am fost excomunicat, expulzat din ROEA ca și persona non grata’ și totodată am fost dat afară pe nedrept; contractul de muncă avut cu Parohia Sf Maria din Chicago IL a fost anulat; am fost excomunicat și concediat contrar tuturor prevederilor Canoanelor Bisericii Ortodoxe, contrar prevederilor Statutului și Regulamentului de la ROEA, contrar prevederilor Statutelor de la OCA ca urmare a  abuzului de putere a Arhiepiscopului ROEA și nu am fost angajat ca preot paroh la nici o parohie de la OCA?  

Î.P.S. Voastră, este adevărat că, potrivit Istoriei scrise a ROEA, precum și publicațiilor ROEA nici un alt preot Român nu a avut preoția lucrătoare batjocorită în felul în care eu am avut-o, ca urmare a încălcării / violării / abuzului / batjocoririi Prevederilor și Procedurilor din Statutul și Regulamentul de la ROEA, Statutul OCA, Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Bibliei, de către Arhiepiscopul de la ROEA?

Î.P.S. Voastră, este adevărat că, Arhiepiscopul de la ROEA, în mod direct, deliberat și conștient a fost necinstit cu membrii de la ROEA în legătură cu litigiul de la Tribunalul Bisericesc de la OCA, precum și cu cel de la Tribunalul Civil?

            Î.P.S. Voastră, este adevărat toate întrebările de mai sus cu toate că / deși sunt la subiect și nu au intenția de a duce în inspită sau de a ascunde adevărul, cer în mod imperativ răspunsuri din partea Î.P.S. Voastre către toți membrii de la ROEA?

Î.P.S. Voastră, este adevărat ca membrii ROEA doresc să știe dacă la timpul prezent cheltuielile de judecată de la C.C.C.C. din Chicago, IL, inclusiv cele legate de Mitropolitul Jonah și Arhiepiscopul (+)Job de la OCA sunt mult peste suma anticipată de calculele personale, aproximativ sau peste suma de $ 140,000.00,  bani neraportați la nici un Congres de la ROEA!?!

Acest mod ridicol de a abuza prevederile de la Articol I, Secțiunea 3, Litera a, Pagina 6, a constituit un lucru bun pentru mine, căci Tribunalul din Chicago, a văzut din materialele prezentate de către acuzare și apărare, modul abuziv, neconform cu Statutul și Regulamentul de la ROEA din 1994.

Poziția mea vis-a-vis de Episcopii de la OCA / ROEA este ilustrată de citatul biblic de mai jos:

Romani 1, 18.

“Căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste toată fărădelegea și peste toată nedreptatea oamenilor care țin nedreptatea drept adevăr.”

(13 Februarie 2011)

 

P.C. Preot Vasile Susan

5413 N. Nottingham Ave. Chicago, IL. 60656

Phone: 773-220-9503; E-mail: vasilesusan@hotmail.com

3 thoughts on “Un proces în derulare (IX)

  1. imi permit sa intitulez acest articol,nu un proces in derulare,ci un episcop necinstit,necrestin neortodox si abuziv,ingenuchiat de un preot cinstit corect si credincios,alungat de pe mosia unui ipocrit cu fata si mantie de episcop.intrebarile pr.Susan sant pertinete si este strigatul unui surghiunuit la care fostii sai colegi de breasla se uita a mirare,uneori cu nepasare,sau teama de a nu-si pierde postul.preotimea romana din ROEA,a devenit insensibila la suferintele confratelui,sau de teama de a nu supara un dictator.astept raspunsurile ale prea necinstitului episcop dela ROEA

  2. Ortodoxia trebuie sa ramana vie,indiferent unde se afla.A fi ortodox inseamna ca ai avut norocul sa te botezi in dreapta credinta adusa de Sf.Apostoli.Cei care fac de ras ortodoxia ar trebui sa se dezbrace de hainele pe care le poarta, ma refer la ierarhie.Nu te poti numi episcop ortodox daca nu urmezi exemplul Mantuitorului Iisus Hristos,cel al smereniei si al dragostei de aproapele.Datorita unor astfel de oameni a aparut ruperea Bisericii la 1054.

  3. Parinte Susan,am impresia ca,calvarul D-voastra va lua sfarsit.in sept.a.c.Tribunalul din Chicago va finaliza dosarul si va pedepsi abuzurile.ramaneti insa dator cu cele inca nestiute de multi clerici si mireni in legatura cu abuzurile episcopiei,cu green-cardurile,facute pe multi dolari.Episcopul la care faceti referire are multi intermediari prin parohii.ei isi iau partea lor,adica comisionul si Episcopul partea grasa,pentru ca parohiile nu se pot adresa la INS fara tidula de la Papa episcop,care comfirma ca parohia are nevoie de oricine plateste bine.Si cum spunea cineva,cand si-au vazut sacii in caruta da bici boilor si se fac nevazuti,urmand ca altii sa le ia locul.Parinte Susan ati sezizat INS despre aceste afaceri?si daca DA dece INS nu ia masurile care se impun?eu cred ca INS inca nu a fost sezizat si nu ar fi rau sa veniti cu cazurile pe care le-ati aflat.INS va sti sa cerceteze si sa procedeze in consecinta,pentru ca sa nu uitam in aceste afaceri se mai spala si dolari.poate nustiti ca bancile au un salariat,care verifica provenienta anumitor sume de bani.asta aviz amatorilor care zic ca fac filantropie,in realitate isi spala niste bani cu credulii care vor cu orice pret sa ramana in america trisind legile americane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.