Curentul International

Curentul International Magazine

Un proces în derulare … (III)

55 min read

 Un proces în derulare … (III)

Autor: Vasile Susan

Prea Cucernicul Preot

Vasile Susan

 

Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ioan 8, 32.

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul!

Cu deosebită bucurie Românească, şi cu dragoste Creştinească, în a cunoaşte adevărul, vin cu tot respectul în întâmpinarea dumneavoastră aşa precum am fost rugat după publicarea şi citirea primelor două articole la publicatia „CURENTUL INTERNAŢIONAL”, în cadrul serialului generic intitulat: “CALVARUL DURERII ŞI ADEVĂRULUI”.

Derularea acestui proces publicistic şi informativ, va fi de lungă durată, de bun augur, şi sperăm să producă rezultatul aşteptat: schimbarea în bine a lucrurilor la Episcopia de la Vatra Românească prin abdicarea de bună voie sau înlăturarea prin voinţa membrilor acestei Episcopii Româneşti a actualului Arhiepiscop, lipsit de sentiment pro – Românesc, puţin Ortodox, deloc cinstit, neiubitor de Români şi Biserica lor mamă, conducător despotic, închizător şi negustor = vînzător de biserici, creator de lipsuri morale, financiare, religioase, materiale şi familiare pentru preoţi şi mireni, pentru cei ce cu ne – pricepere pastorală se consideră a le fii conducător spiritual, fie clerici fie mireni.

În mod cu totul excepţional am fost surprins de toţi cei care în formă scrisă pe E-mail sau comentarii postate la articolele publicate în lunile mai şi iunie, sau sub forma convorbirilor telefonice, sau în scris, şi-au exprimat bunele sentimente faţă de mine şi de adevărurile ce încep a se publica şi a se face cunoscut, venind în acelaş timp cu rugămintea de a continua în fiecare lună şi număr al acestei reviste publicarea unui articol, din care să reiese adevărul cu privire la nedreptăţile ce mi s-au făcut mie, familiei mele, Parohiei Sf Maria din Chicago, IL, şi Episcopiei, de către Arhiepiscopul dictator de la Episcopia de la Vatra Românească.

Având în vedere dorinţele cititorilor, pe de o parte, precum şi intenţia noastră de a prezenta adevărurile “CA LA CARTE”, adică cît mai corect şi adevărat, vom purcede azi cu luarea în consideraţie a unor “ADEVĂRURI BIBLICE = SCRIPTURISTICE” pe care le vom asocia unor evidenţe = documente scrise privenite de la ROEA, ROAA, şi de la întîlniri şi convorbiri bilaterale ROEA şi “aleşi membrii ai Consiliului Parohial”, ai Parohiei Sf Maria, Chicago, IL, în directă legătură cu situaţia mea de la timpul trecut şi prezent. Consider că fiecare dintre dumneavoastră dragi cititori, aţi observat încă de la bun început “MOTTO-ul” acestui articol: cunoaşterea adevărului pe care Arhiepiscopul dictator ROEA îl ascunde spre ruşinea lui.

                                                                                                                                                            Pagina 1

                                                                                                                                                            Pagina 2

Ca şi Creştini Ortodocşi, trebuie să spunem de la bun început, că intenţia noastră este de a face cunoscut adevărul, chiar dacă acesta nu este pe placul celor ce l-au ascuns, ori au preferat ca să fie ascuns aproape 7 ani de zile, şi care persoane neglijînd total adevărul au îmbraţişat minciuna, slujind nu Domnului şi Dumnezeului Adevărului, ci domnului întunerecului, celui rău, satanei, diavolului, tatălui minciunii. Aceasta este realitatea dureroasă.

Exprimarea nu este ofensativă, ci este la subiect. Cei din extrema opusă sunt rugaţi a da replica, în virtutea bunului simţ şi al respectului pentru Adevărul Suprem “Domnul nostru Iisus Hristos”, precum şi faţă de cei care au fost rînduiţi a fi “COLEGI sau FRAŢI DE BREASLĂ” = PREOŢI, ai Unuia şi Aceluiaşi Dumnezeu.  

Ca puncte de referinţă a acestui articol, dorim a menţiona şi o parte din corespondenţa trimisă de la / şi primită de către Arhiepiscopul de la Episcopia de la Vatra Românească. Această corespondenţă este în Limba Engleză şi se află la următorul site www.rocpnews.blogspot.com, la literele şi numerele următoare:

e – scrisoarea din data de 5 Martie, 2003, trimisă de Arhiepiscopul ROEA la P. C. Pr. Vasile Susan;

 

f – scrisori din data de 13 Martie, 2003, trimise de P. C. Pr Vasile Susan Consiliului şi Arhiepiscopului ROEA;

 

g – scrisoarea din data de 22 Ianuarie, 2004, trimisă de Arhiepiscopul ROEA la trimisă P. C. Pr Vasile Susan;

 

i – raport din data de 18 Martie, 2004, trimis de Pr. Prot. Simion Pavel la Arhiepiscopul ROEA;

6 – scrisoarea din data de 22 Ianuarie, 2004, trimisă de Arhiepiscopul ROEA la Arhiepiscopul Nicolae Condrea;

 

7 – scrisoarea din data de 5 Februarie, 2004, trimisă de Arhiepiscopul Nicolae Condrea la Arhiepiscopul ROEA;

 

8 – scrisoarea din data de 13 Februarie, 2004, trimisă de Arhiepiscopul ROEA la Arhiepiscopul Nicolae Condrea;

13 – conferinţă telefonică între Arhiepiscopul ROEA şi 3 membrii ai Consiliului Parohiei Sf Maria, Chicago, IL, din data de 9 Februarie 2004;

 

n – scrisoarea din data de 7 Martie, 2004, trimisă de Arhiepiscopul ROEA la Membrii Parohiei Sf Maria, Chicago;

Trebuie menţionat deschis şi pe înţelesul tuturor că Arhiepiscopul ROEA, a fost foarte întunecat la minte în acele săptămâni (din 22 Ianuarie 2004 pînă prin Mai 25, 2004), cît a durat calvarul cu Preotul Vasile Susan, aşa precum reiese din conţinutul corespondenţelor = scrisorilor scrise şi trimise de la Centrul diecezan al ROEA. Trebuie adăugat şi faptul că a fost neliniştit şi de abundenţa telefoanelor pe care le- a primit la Episcopie din partea preoţilor şi laicilor, şi la care nu a voit să răspundă deschis, ci numai selectiv. 

Cu deosebit respect vin în întîmpinarea dumneavoastră pentru a scoate încă odată în evidenţă clarviziunea Dr. Constantin Izvănariu din Chicago, IL, prin publicarea la Ziarul CURENTUL INTERNAŢIONAL, numărul din 10 Martie, 2010, a articolului intitulat “RĂSPUNDERE ŞI RESPONSABILITATE”, unde cu demnitate şi responsabilitate a arătat MARILE GREŞELI ale Arhiepiscopului de la Episcopia de la Vatra Românească.

Timpul viitor va confirma spusele mele. Doctorul stomatolog Constantin Izvanariu din Chicago, IL, este o adevărată personalitate a metropolei Chicago, care nu se poate compara cu nici un preşedinte de consiliu parohial al vreunei parohii româneşti din Chicago. Bine cunoscut de comunitatea acestei metropole, om cu responsabilitate si răspundere în pozitia ce o deţine, consider că şi-a facut pe deplin datoria de creştin, prin publicarea acelui articol.

Folosirea abundentă a citatelor biblice nu face altceva decât să scoată în evidenţă marile defecte şi puţinele calităţi de păstor al unei turme, lui încredinţate, pe care le are actualul conducator al Episcopiei Ortodoxe Româneşti de la Vatra Românească.

Genericul acestui serial “CALVARUL DURERII SI ADEVARULUI” nu face altceva decât să scoată în evidenţă durerea, pe care o sufera de mai bine de şapte ani atât eu cât şi familia mea, şi toate rudele mele, de dragul “Adevărului”, pe care noi îl vom face cunoscut. Aceasta o spun în opozitie cu aroganţa de a face ca adevărul să nu fie cunoscut de către actualul dictatortor al Episcopiei Ortodoxe Române de la Vatra Românească.

Pagina 3

Terminologia Biblică din citatele Sf Scripturi, ca şi argumente scripturistice din Vechiul şi Noul Testament, folosite de P. C. Pr. Vasile Susan la întocmirea acestui articol, au în vedere doar un simplu scop: cunoaşterea adevărului de cel ce nu-i place să cunoască adevărul = Arhiepiscopul dictator al ROEA, de la Vatra Românească. Argumentarea biblică alăturată textelor scrisorilor trimise şi primite de la / la Arhiepiscopul ROEA de la Vatra Românească, este un imperativ ce nu poate fi neluat în seamă de un slujitor al Bisericii Ortodoxe a Domnului Iisus Hristos. Vom purcede cu toată dragostea şi atenţia cuvenită în a preciza lucrurile după cum urmează.

Acum, după aproape 7 ani de trăire în libertate, analizând în deplină stare de libertate de gîndire şi exprimare, şi nu în cea de iobăgie slugarnică, de falsă subjugare unui stăpîn puţin spus “a fi ortodox”, mărturisesc deschis că “acel om ce mi-a făcut atâta rău mie, familie, şi rudelor mele”, nu are calităţi de episcop precum cere Sfânta Scriptură şi Canoanele Bisericii Ortodoxe Creştine. În acest sens fac trimitere  tuturor cititorilor acestui articol să-i citească biografia de la www.roea.org, spre a vedea câte “Cunoştinţe Teologice Ortodoxe” are acel om, sau câtă Ortodoxie a studiat la NE- Ortodoxele şcoli teologice ce le-a urmat, la Roma. Naşul lui la Ortodoxie a fost Pr. V. Haţegan.

Ne – Românismul, Falsul Ortodoxism, Ne – alianţa la preceptele Biblice şi Canonice, ale Statutului şi Constituţiei Episcopiei, ale actualului conducător = dictator al Episcopiei Româneşti de la Vatra Românească, protejarea şi acoperirea homosexualilor din această Episcopie precum şi din Biserica Ortodoxă Americană = OCA, lipsa de respect faţă de preceptele Biblico – Creştineşti, acoperirea unui preot divorţat al ROEA arestat de mai multe ori în ultimii 10 ani, şi care la timpul prezent se află la puşcărie pînă în anul 2014, pentru că a condus de mai multe ori în stare de ebrietate‚ (DUI), afaceri cu vize de lucrător religios R1, R2, transfer ilegal de bani prin conturile ROEA = money laundering, nu sunt altceva decât, doar o parte din multele aspecte negative caracteristice acestui puţin spus om, dar deplin dictator, manipulator de oameni şi afaceri necinstite.

Dorinţa fierbinte a membrilor acestei Episcopii Ortodoxe Româneşti de a avea un adevărat Conducător Duhovnicesc se va materializa într-un viitor nu prea îndepărtat, prin detronarea actualului dictator. În mod prefesional, ca un preot cunoscător al Sfintei Scripturi şi Canoanelor Bisericii voi spune / scrie în acest articol “NUMAI ADEVĂRUL”, ce va fi prezentat în formă de carte foarte curând. Cei ce doresc a da replica, pot face acest lucru oricînd, dar preferăm a o citi la SOLIA, că ce “DOAR SUNTEM ORTODOCŞI … CHIAR … DACĂ NU TOŢI… Nu-i aşa???”   Slugarnicii de la www.roeanews.info, să fie cinstiţi şi să publice pe acel site şi ce trimite Pr. Vasile Susan. Cenzură, necenzură, cenzură şi a ROEA-lui Arhiepiscop, curat murdară, dictatură.   

A – Începutul “RĂZBOIULUI” dintre Arhiepiscopul ROEA şi P.C. Pr. Vasile Susan are ca document / dată, scrisoarea din 5 Martie, 2003, ce se poate citi pe Limba Engleză la site-ul personal al P.C. Pr. Vasile Susan, www.rocpnews.blogspot.com, …litera e scrisoarea din data de 5 Martie, 2003, trimisă de Arhiepiscopul ROEA la P. C. Pr. Vasile Susan.

În acea scrisoare, (ce se poate citi precum am menţionat mai sus), după o introducere în care este prezentată pe scurt venirea P.C. Pr. Vasile Susan în America, şi primirea lui în Episcopia ROEA, Arhiepiscopul ROEA trece direct la acuze şi atac direct – personal, scriind:

 

În ultima parte a slujirii dumneavoastră în această Episcopie, aţi indicat o nemulţumire – nesatisfacţie faţă de iararhul dumneavoastră, prin multe şi felurite aspecte. Dacă în aparenţă acesta este un lucru adevărat, eu am cerut P. C. Pr. Prot. Simion Pavel, să vorbească cu dumneavoastră direct, pentru a verifica dacă sunteţi loial precum aţi subscris acel document la numirea în Parohia Sf Maria din Chicago, IL. După ce voi primi – citi raportul (de la Pr. Protopop S. Pavel), eu voi determina dacă dumneavoastră veţi mai fi în continuare preot la parohia unde aţi fost numit (în Chicago, IL), precum şi dacă veţi mai fi reţinut de mine între preoţii diocezei mele. Pr Prot. Pavel vă va contacta pentru a avea o întîlnire cu el, cît de curînd posibil.”

Avînd în vedere ameninţările din scrisoarea Arhiepiscopului ROEA, şi ştiindul a fi o fabrică de minciuni şi acuze false, am procedat ca atare, am mers la acea întîlnire. Raportul Pr. Prot Pavel se poate citi la la site-ul personal al P.C. Pr. Vasile Susan, www.rocpnews.blogspot.com, … litera i raport din data de 18 Martie, 2004, trimis de Pr. Prot. S. Pavel la Arhiepiscopul ROEA. Citiţi acest raport şi gîndiţi-vă la “CINE RAPORTA înainte de 1989?”

Raportul listat la  www.rocpnews.blogspot.com, … litera i raport din data de 18 Martie, 2004, trimis de Pr. Prot. S. Pavel la Arhiepiscopul ROEA, a ajuns în posesia Pr. Vasile Susan doar la 27 Ianuarie 2004, transmis pe FAX de Pr Prot. S. Pavel. Imediat ce acel raport a fost citit, Pr Vasile Susan a sunat pe Pr Prot. S. Pavel, l-a întrebat ceva cu privire la “CELE RAPORTATE”. Pr. Prot. S. Pavel s-a cam bîlbăit, nu prea ştia cum să răspundă, era pierdut.

Pagina 4

Pr. Vasile Susan a promis Pr Prot. S. Pavel că va fi dat în judecată împreună cu ROEA-ul şi Arhiepiscopul de la ROEA. Pr. Prot S. Pavel a omis din raportul lui discutarea chestiunii preotului homosexual de la ROEA.

 

La data de 26 Aprilie, 2005 avocatul Pr. Vasile Susan a pus la tribunalul din Chicago, dosarul de dare în judecată a Arhiepiscopului ROEA, ROEA-ul şi Pr. Prot. S. Pavel, după 14 luni de la excomunicarea din Parohia din Chicago, şi din ROEA, după ce a epuizat toate demersurile şi procedeele descrise de Statutul şi Regulemantele ROEA, ART. XV, Sect. 28, Pagina 73, şi precum se poate vedea = citi la www.rocpnews.blogspot.com.

Iată ce spune Biblia în legătură cu “INVECTIVELE Arhiepiscopului ROEA, şi acuzele false ale acestuia, în legătură cu raportul fabricat şi cu totul ne la subiect al Pr. Prot S. Pavel, şi cu privire la a cunoaşte adevărul pentru toate părţile”:

*”Să nu iei aminte la zvon deşert; să nu te uneşti cu cel nedrept, ca să fii martor mincinos! 

Să nu te iei după cei mai mulţi, ca să faci rău; şi la judecată să nu urmezi celor mai mulţi, ca să te abaţi de la dreptate; 

Nici săracului să nu-i fii părtinitor la judecată!”  Ieşire 23, 1 – 3.

*Căci nu este nimic ascuns, care să nu se dea pe faţă şi nimic tainic, care să nu se cunoască şi să nu vină la arătare. Luca 8, 17.

 

Aşa trebuia să procedeze deschis, direct şi fără intermediar Arhiepiscopul ROEA, precum citim mai jos:

 

*“De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine şi el singur. Şi de te va asculta, ai câştigat pe fratele tău. 

Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. 

Şi de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş.” Matei 18, 15 – 17. 

Acel mod subversiv = neortodox de a lucra, precum s-a văzut din scrisoarea de la litera e, şi raportul de la litera i, ne duce la cunoaşterea acestui adevăr: nici Arhiepiscopul ROEA nici Pr.Prot Pavel, nu cunosc preceptele / adevărurile Biblice, nu cunosc prevederile Canoanelor Bisericii Ortodoxe, nu cunosc Statutul şi Regulamentele de la ROEA aprobate în 1994, mai ales ARTICOLUL XV, precum au demonstrat direct la 12 şi 20 Martie, 2008, cînd au spus că textul Jurămîntului de Loialitate faţă de Arhiepiscop / ROEA este scris în Statutul şi Regulamentele ROEA.

Cînd am auzit ce au spus cei 2 muschetari” atunci am rămas uimit, şi mi-am spus: … aceştia ne sunt superiorii, care nu cunosc nici măcar acest simplu lucru din Statutul şi Regulamentele ROEA …? Ruşine să le fie!

Precum citim: la Matei 18, 15 – 17,dacă Arhiepiscopul ROEA, ar fi fost cunoscător al Bibliei, al Canoanelor Bisericii Ortodoxe, şi a Statutului şi Regulamentelor de la ROEA aprobate în 1994, mai ales ARTICOLUL XV, pe de o parte, iar de asemenea Pr. Prot S. Pavel , dacă ar fi fost cunoscător al Bibliei, al Canoanelor Bisericii Ortodoxe, şi a Statutului şi Regulamentelor de la ROEA aprobate în 1994, mai ales ARTICOLUL XV, pe de altă parte, nu trebuiau cheme la întîlnire pe Pr. Prot. Pavel cu Pr Vasile Susan.

 

De ce oare ? Deoarece, nu a fost nici un conflict între Pr. Vasile Susan şi membrii Parohiei Sf Maria din Chicago, pentru a se observa = urma Statutul şi Regulamentele ROEA din 1994. A fost o chestiune ascunsă în coajă de nucă (cazul preotului homosexual de la ROEA despre care Pr. Vasile Susan a vorbit deschis şi nu pe placul Arhiepiscopului dictator al ROEA), pentru care motiv, Pr. Vasile Susan a fost expulzat din ROEA, contrar prevederilor Statutului şi Regulamentelor ROEA, ART. XV, Sect. 3 = care spune deschis = “Orice persoană, preot sau mirean, supus sistemului de judecare al Episcopiei, are dreptul şi este îndreptăţit la cuvenita procedură canonică şi la cuvenitul curs al legii.

 

Chestiunea disputabilă, era un subiect discutabil între Episcop = ierarh şi preotul în cauză, fără interferenţe din partea unui Pr. Prot. nepregătit în cele ale Canoanelor Bisericii Ortodoxe şi necunoscător al Statutului şi Regulamentelor ROEA, de fapt Charter-ul  organizaţiei din care face parte. Lipsurile de cunoştinţe necesare la promovarea unei personae într-o funcţie mai înaltă, de conducere, nu aduce decît prejudicii şi ruşine celor nepricepuţi şi handicapaţi în cunoaşterea şi îndeplinirea îndatoririlor ce le revin, potrivit Statutului şi Regulamentelor organizaţiei din care face parte.

Pagina 5

Aici se adevereşte adevărul din proverbul care spune: “Prostul nu e prost destul, dacă nu e şi fudul.” Rămîne la latitudinea cititorilor ca să afle corespondentul potrivit celor spuse în propoziţia precedentă (“Prostul nu e prost destul dacă nu e şi fudul”).

Deschis şi la subiect vorbind … Cine poate să-i considere pe aceşti doi indivizi (Arhiepiscop şi Protopop) a fi slujitori ai lui Hristos, atît timp cît ei nu cunosc lucrurile elementare, şi anume, preceptele / adevărurile Biblice, nu cunosc prevederile Canoanelor Bisericii Ortodoxe, nu cunosc Statutul şi Regulamentele de la ROEA aprobate în 1994, mai ales ARTICOLUL XV?

Iată răspunsul … Poate mulţimea neştiutoare de carte şi necunoscătoare de cele amintite mai sus (preceptele / adevărurile Biblice, prevederile Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Statutul şi Regulamentele de la ROEA aprobate în 1994, mai ales ARTICOLUL XV), dar nu eu sau alţi preoţi din ROEA! Şi ce credeţi, unul este un BALŞOI Arhiepiscop, iar celalalt un vai de el slugarnic Protopop care pune mănuşi în propriile mîini pentru a scoate cărbunii din foc la porunca marelui Arhiepiscop dictator. Sau vorba Românească, “cum E TURCUL … ŞI PISTOLUL”.

CE RUŞINE, şi lipsă de responsabilitate creştinească.

                                                                                                                                                           

OARE, cînd vor fi schimbaţi aceşti “DOI INDIVIZI”, pentru a lăsa locul lor celor mai bine pregătiţi în cele ale Teologiei Bisericii Ortodoxe, cu mai multă frică de Dumnezeu şi de cele sfinte?!? Acum este timpul ca amîndoi să plece. Corupţie şi protectionism NUMAI în COMUNISM, … nu în ORTODOXISM. Aţi auzit fraţilor, … VENI, VIDI, VICI …!                                                                                                                                                          

B – Continuarea “RAZBOIULUI” dintre Arhiepiscopul ROEA şi Pr. Vasile Susan, aparţine Pr. Vasile Susan, care în dorinţa de a cunoaşte adevărul potrivit cunoştinţelor sale legate de preceptele / adevărurile Biblice, prevederile Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Statutul şi Regulamentele de la ROEA aprobate în 1994, mai ales ARTICOLUL XV), porneşte ofensiva potrivit muniţiei de care dispune.

Pr. Vasile Susan cunoscînd uneltirile puse la cale, a purces spre cunoaşterea adevărului fără ocolişuri. Urmarea acelei scrisori prezentate la litera e, şi a raportului de la litera i, sunt cele două scrisori / plîngeri, oficiale = formale, adresate Consiliului Episcopesc şi Arhiepiscopului ROEA, ce se poate citi pe Limba Engleză la site-ul personal al P.C. Pr. Vasile Susan, www.rocpnews.blogspot.com, … litera f scrisori din data de 13 Martie, 2003, trimise de P. C. Pr Vasile Susan Consiliului şi Arhiepiscopului ROEA;

În acele scrisori, (ce se pot citi precum am menţionat mai sus), Pr. Vasile Susan răspunde – scrie oficial – formal Arhiepiscopului ROEA atacînd subiectul direct şi deschis, precum scrie:

Prima Scrisoare din data de 13 Martie, 2003:

Eu, Pr Vasile Susan, preot paroh la parohia menţionată mai sus, doresc a aduce la cunoştinţa Î. P. S. Voastre următoarele:

 

a)  Precum am discutat azi la telefon, biroul episcopesc va primi documentul ataşat (decretul de Loialitate din data de 17 Ianuarie,1993,  re – semnat azi 13 Martie 2003), din care reiese LOIALITATEA mea faţă de ierarhul meu.

 

b) Referitor la conţinutul scrisorii din data de 5 Martie, 2003, conectat la starea de sănătate zdruncinată ca urmare a primirii acelei scrisori, distress, etc, … cu privire la statutul meu de preot, ca slujitor în ROEA la timpul viitor, precum şi potrivit prevederilor Statutului şi Regulamentelor ROEA,  ART XV, Sect 25,

 

eu Pr Vasile Susan ca unul care respect conţinutul decretului de loialitate, precum şi prevederile Statutului şi Regulamentelor ROEA, doresc a informa centrul diecezan ROEA, ierarhul meu, Arhiepiscopul XX, că eu voi exercita dreptul meu potrivit Articolului XV, Sect 25, spre a aduce la atenţia membrilor Consiliului Episcopesc ROEA cazul meu la şedinţa Consiliului Episcopesc ROEA, din 15 Martie, 2004, la Catedrala Sf Gheorghe, Southfield, MI. Acesta este dreptul / privilegiul meu potrivit Statutului Episcopiei ca să procedez astfel, şi ar fi contra Statutului ROEA dacă nu aş proceda aşa.

 

c)  Referitor la intenţia scrisorii din 5 Martie, 2003, potrivit conţinutului acelei scrisori, Eu cer Consiliului ROEA, ca să arate respect şi să fie credincioşi Statutului şi Regulamentelor ROEA, şi să mă aducă la judecată, potrivit Statutului şi Regulamentelor ROEA, Art. IV, Sect. 2, (o), pentru a fi în măsură să cunosc adevărul, să fiu condamnat pe baza unor acuzaţii clare în cazul în care voi fi găsit vinovat, potrivit procedurii Regulamentelor;

Pagina 6

 

d)  Fiind doar o treaptă departe de alungarea mea din ROEA, precum Î. P. S. Voastră aţi spus ieri la telefon, eu doresc să fac faţă acestui eveniment (urmare a deliberărilor Tribunalului ROEA), cu pace, demnitate, punîndu-se toate cărţile pe masă, arătîndu-se toate acuzaţiile, pentru a face cunoscut totul familiei mele, membrilor parohiei, şi la întregul ROEA, asumînd răspunderi personale pentru tot ce va fi la timpul viitor.

 

Cu respect şi loialitate, în Hristos Domnul Pr. Vasile Susan.  

 

A doua Scrisoare din data de 13 Martie, 2003:

 

Î. P. S. Voastră,

 

Dragi membrii ai Consiliului Episcopesc ROEA

Eu, Pr Vasile Susan, preot paroh la parohia Sf Maria, Chicago, IL, după ce am primit scrisoarea ataşată, pe care vă rog să o citiţi cu atenţie, şi

 

Pe baza prevederilor Statutului şi Regulamentelor ROEA ART XV, Sect 25,

 

OFICIAL = FORMAL, înaintez dumneavoastră, membrilor Consiliului Episcopesc ROEA cînd se va întruni în şedinţă la 15 Martie, 2003, la Catedrala Sf Gheorghe, Southfield, MI, următoarea:

                                                                                                                                                           

PLÎNGERE împotriva Î. P. S. Sale Arhiepiscopul X, prin aceasta arătînd loialitatea faţă de Statutul şi Regulamentele ROEA care spun, “Orice plîngere împotriva episcopului trebuie înaintată direct Consiliului Episcopesc, prin înmînare direct Secretarului acestuia”(ART XV, Sect. 25, Pagina 72). Acesta este dreptul / privilegiul meu potrivit Statutului Episcopiei ca să procedez astfel, şi ar fi contra Statutului ROEA dacă nu aş proceda aşa.

Nimeni nu poate să se opună acestui drept. Această acţiune pe care a trebuit să o iau, mia luat mult timp pentru a face o decizie finală. Urmare a consultării cu doctorul de familie şi avocatul, pe baza convorbirii telefonice cu Î. P. S. Sa Arhiepiscopul XX, din 13 Martie, 2003 eu îmi asum deplină responsabilitate pentru conţinutul plîngerii ataşată aici.

 

Pentru a fi mai bine înţeles, precizez următoarele;

 

a)  Eu, Pr. Vasile Susan nu m-am aşteptat niciodată la o astfel de conjuraţie / capcană – conspiraţie, cu privire la chestiunea loialităţii, precum reiese din această scrisoare. Doresc să cunosc EVIDENŢE CLARE ale NELOIATĂŢII mele faţă de ierarhul meu Arhiepiscopul XX, doresc să fiu adus la judecată, potrivit cu prevederile Canoanelor Bisericii Ortodoxe, şi a Statutului şi regulamentelor ROEA, ART. XV, Sect 25. De ce s-a întîmplat acest lucru acum şi nu mai devreme? Tocmai acum, cînd un alt lucru neprevăzut s-a întimplat în Chicago, la cealaltă parohie ce aparţine de ROEA. Cine a greşit? Luaţi aminte la timpul evenimentelor.

 

b)  Potrivit “intenţiei” scrisorii din 5 Martie, 2003, şi conţinutului acelei scrisori, eu cer Consiliului Episcopesc ROEA ca să arate respect şi să fie credincioşi Statutului şi Regulamentelor ROEA, şi să mă aducă la judecată, potrivit Statutului şi Regulamentelor ROEA,  Articolul IV, Sect. 2, (o), pentru a fi în măsură să cunosc adevărul, să  fiu condamnat pe baza unor acuzaţii clare în cazul în care voi fi găsit vinovat, potrivit procedurii Regulamentelor. Eu mă voi supune Statutului şi Regulamentelor ROEA în cazul în care NELOIALITATEA va fi dovedită.

 

c)  Chestiunea loialităţii faţă de ierarhul meu a fost încă odată adeverită la 13 Martie, 2003 precum mi s-a cerut să fac acest lucru. Am procedat cu respect ca să satisfact pe ierarhul meu, asigurîndu-l prin aceasta de responsabilitatea pentru faptele mele.

 

Pentru cunoştinţele voastre, > iubiţilor în Hristos < dacă doriţi să ştiţi, această chestiune a “loialităţii”, nu are nimic în comun cu Statutul şi Regulamentele ROEA, sau cu prevederile Canoanelor Bisericii Ortodoxe, este nefondată, fără temei, este necanonică, nu este scrisă în Statutul şi Regulamentele ROEA, nu poate fi aflată nicăieri, ci aceasta, a fost o inovaţie creată de Arhiepiscopul Valerian Trifa, ca un semn de supunere faţă de el a tuturor preoţilor veniţi din Romania şi intrînd sub omoforul lui, precum mi-a spus mie la data de 15 Octombrie, 1989, Pr. Prot. Ioan Ivaşcu.

Pagina 7

 

Eu dau tot respectful memoriei Arhieposcopului Valerian, dar această inovaţie a chestiunii de loialitate pe care el a creat-o, nu are nimic în comun cu acuzele adresate mie în scris sau la telefon. Corectitudine, responsabilitate deplină în misiunea preoţească este ceva ce nu are nimic în comun cu această chestiune a loialităţii.

 

d)  Potrivit Dictionarului Webster, cuvîntul “loialitate” înseamnă “credincioşie”, şi nu “orbire, frică în exprimarea deschisă a unei opinii, oprirea de la vorbirea liberă, mare grijă faţă de chestiuni speciale.

Loial înseamnă, să fii credincios prin alinierea la programul unui guvern.

Loialist, este unul care este sau rămîne credincios, loial unui partid politic, guvern, sau suveran = aşa precum arată Dictionarul Webster, iar toate acestea nu au nimic în comun cu practica şi înţelegerea Bisericii Ortodoxe, precum se vede din dicţionar.

 

Eu personal cred că nici un ierarh al Bisericii Ortodoxe nu îşi poate asuma ceea ce îşi asumă un partid politic, un guvern, un suveran. Aceasta este o chestiune care nu este comună Bisericii Ortodoxe, ci este o chestiune în folosinţă, practicată de acea Biserică, ce sa rupt de Biserica Ortodoxă în anul 1054, precum arată Dicţionarul Teologic al Bisericii Romano – Catolice.

 

e)  În lumina acestei chestiuni a “loialităţii” eu personal nu cunosc cîţi preoţi au fost mai loiali faţă de ROEA decît eu am fost, cu curaj, loial, discutînd deschis, sincer, credincios ierarhului meu, şi aşa voi fi şi pe mai departe.

 

f)  Scrisoarea de ameninţare şi nedorită pe care eu am primito, mi-a creat o traumă psihologică, şi nu pot să ştiu cum să o depăşesc. Am fost eu găsit ţap ispăşitor pentru cu totul altceva, sau în locul altei personae? Personal nu ştiu. Numai Arhiepiscopul va fi în măsură să pună cărţile pe masă drept “EVIDENŢE CLARE, DOVEDITOARE”, de unde să se tragă concluzii, şi iertare să se dea celui ce va fi dovedit penitent.

                                                                                                                                                           

g)  Referitor “la conţinutul scrisorii din data de 5 Martie, 2003”, precum se poate vedea şi citi, conectat la starea de sănătate zdruncinată, trauma emoţională, distresul psihologic, stresul = presiunea continuă, lipsa de somn pentru foarte multe nopţi, … eu doresc să informez oficial Consiliul Eiscopesc ROEA, că pentru orice fel de daună a sănătăţii şi psihologicului, etc, ca rezultat al scrisorii de intimidare”, cheltuielile medicale ce nu pot fi plătite de asigurarea mea medicală, vor fi plătite de către cei ce mi-au cauzat aceste stări negative din timpul vieţii mele. Viaţa şi preoţia mea suferă ceva de neimaginat datorită intimidărilor din acea scrisoare.

 

h)  Tacticile de intimidare şi de dare afară fără observarea prevederilor Biblice, Canonice şi ale Statutului şi Regulamentelor ROEA, NU AU NICI UN SENS. Eu am venit cu demnitate în ROEA, şi nu doresc să plec “batjocorit.” Vă rog să – mi dovediţi acuzaţiile, daţi-mi rezultatul judecăţii ce o faceţi, trataţi-mă în mod umanitar, lăsaţi-mă să trăiesc o viaţă decent. Slujind pe Dumnezeu în America este mai mult de a fi negustor, de a abuza de puterea ce o ai, de a fi nedrept, de a batjocori, de a arăta lipsă de respect faţă de drepturile umane şi religioase. Îmi pare rău, dar trebuie să vă spun adevărul. Este un alt caz mult mai grav în ROEA, totalmente acoperit, neobservat. De ce oare mi-a venit rîndul meu chiar acum?

 

i)  Eu, Pr Vasile Susan, cu respect înaintez această PLÎNGERE la Consiliul Episcopesc ROEA, nu spre a fi parte din evidenţele procedurale ale ROEA, ci ca să fiţi cu luare aminte la faptul că eu sunt serios, determinat să găsesc dreptatea, responsabil pentru tot ce s-a scris mai sus, şi eu mă supun tuturor prevederilor Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Statutului şi Regulamentelor ROEA. Eu doresc să vin şi să discut deschis în faţa tuturor membrilor Consiliului Episcopesc ROEA. Cui îi este frică de acest lucru? Mie nu-mi este frică.

 

Rămîn cu speranţa că acest caz va primi consideraţia de rigoare din partea membrilor Consiliului Episcopesc ROEA, iar eu voi fi în măsură să primesc un răspuns.

 

În Hristos Domnul,

 

Pr. Vasile Susan

Din conţinutul acestor scrisori oricine poate vedea lipsa de credinţă în Dumnezeu a Arhiepiscopului ROEA, lipsa de cunoaştere a Bibliei, Canoanelor Bisericii Ortodoxe şi a Statutului şi Regulamentelor ROEA. Sunt toate acestea rezultatul faptului că eu şi Arhiepiscopul ROEA nu avem NIMIC ÎN COMUN, dintru cele ale începutului existenţei noastre de Creştin, drept Biserică mamă, aceeaşi Biserică Ortodoxă? Se pare că acesta este adevărul.

În aliniatul h, se face aluzie la cazul acoperit al preotului homosexual ROEA, de către Arhiepiscopul ROEA.

Pagina 8

Cei ce iubesc Biserica Ortodoxă numai pentru afaceri = business, bani, salari grase de multe zeci de mii de dolari, mai ales cei cu puţină sau întîrziată vocaţie pentru slujirea lui Hristos, sunt liberi să plece de la Biserica Ortodoxă, şi mai ales de la ROEA.

Nu avem nevoie de bişniţari, de farisei, de ipocriţi, de corupţi, de cei ce calcă şi abuzează preceptele Bibliei, Canoanelor Bisericii Ortodoxe şi a Statutului şi Regulamentelor ROEA, de cei ce clasifică pe PREOŢII HOMOSEXUALI, sau LA PUŞCĂRIE, drept “OAMENI DE PRIMA CLASĂ” iar pe “PREOŢII CINSTIŢI, CARE AU PREOŢIE LUCRĂTOARE ŞI NU AU NICI O SANCŢIUNE CANONICĂ ÎMPOTRIVA PREOŢIEI LOR,  CU RESPECT FAŢĂ de Biblie, Canoanele Bisericii Ortodoxe şi a Statutului şi Regulamentelor ROEA, drept “OAMENI DE A DOUA CLASĂ.”

Pr. Vasile Susan a cerut ca să i se respecte drepturile potrivit preceptelor Bibliei, Canoanelor Bisericii Ortodoxe şi a Statutului şi Regulamentelor ROEA de către Arhiepiscopul ROEA şi Consiliul Episcopesc al ROEA.

Pr. Vasile Susan i s-au refuzat toate drepturile ce decurg din preceptele Bibliei, Canoanelor Bisericii Ortodoxe şi a Statutului şi Regulamentelor ROEA, de către Arhiepiscopul ROEA şi Consiliul Episcopesc al ROEA.

Pr. Vasile Susan a înţeles statutul “DE OM PIERDUT” al Arhiepiscopului ROEA, şi străin = necunoscător al preceptelor Bibliei, Canoanelor Bisericii Ortodoxe şi a Statutului şi Regulamentelor ROEA.

Pr. Vasile Susan nu a fost pus în judecată la Tribunalul ROEA, deşi a cerut acest lucru, pentru a se cunoaşte adevărul sau minciunile Arhiepiscopului ROEA. Arhiepiscopului ROEA îi este frică să spună adevărul. De ce?

Pr. Vasile Susan nu a avut nici “O ABATERE CANONICĂ” şi “NU A FOST NICIODATĂ SANCŢIONAT CANONIC”, în toată activitatea lui în cadrul ROEA, din Septembrie 1989 pînă la 1 Martie, 2004. În afara faptului că a vorbit deschis şi tare, fără frică despre abuzurile Arhiepiscopului ROEA, mai ales cu privire la acoperirea PREOTULUI HOMOSEXUAL, pentru mai bine de 20 de ani, nu poate fi acuzat de nimic.

Cu toate acestea Pr Vasile Susan a fost pedepsit mai tare, mai crunt, decît “ORICE CRIMINAL AMERICAN, FĂRĂ A FI JUDECAT de vreun Tribunal Bisericesc, FĂRĂ A AVEA DREPTUL SĂ – ŞI CUNOASCĂ ÎNVINUIRILE / ACUZELE, FĂRĂ DREPTUL DE A SE APĂRA, FĂRĂ A AVEA DREPTUL LA APEL – RECURS LA  SINODUL O.C.A recunoscut. Totul a fost orchestrat de marele Arhiepiscop XX, Dictator, Ne – Ortodox al ROEA , Ne – loial Bibliei, Canoanelor Bisericii Ortodoxe şi Statutului şi Regulamentelor ROEA, corupt, mincinos şi iresponsabil, care nu va scăpa de Judecata Marelui Judecător Iisus Hristos, cunoscătorul a toate.

Singurele surse unde se pot publica şi citi materiale despre abuzurile ierarhiei OCA / ROEA, în special despre abuzurile şi acoperirile CLERICILOR HOMOSEXUALI, şi unde nici OCA, nici ROEA nu pot pătrunde şi abuza sunt: www.pokrov.org, www.curentul.net, www.thenationalherald.com, www.aoiusa.org.    

Iată ce spune Biblia în legătură cu “ABUZURILE Arhiepiscopului ROEA, ale Consiliului Episcopesc ROEA,  acuzele false ale acestuia, condamnarea fără judecarea cazului, ipocrizia superiorilor, precum şi la încălcările drepturilor Pr. Vasile Susan, cu privire la a cunoaşte adevărul pentru toate părţile”:

*Deci nu vă temeţi de ei, căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală şi nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut. Matei 10, 26.                       Dumnezeu va descoperi adevărul prin noi.

 

*Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nul ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut?”  Ioan 7, 51.

Acest abuz constituie un mare handicap al unui mare dictator bisericesc: condamnare fără ascultarea acuzelor.

 

*Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ioan 8, 32.           

 

*Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. 

Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut. Ioan 14, 6 – 7.            

Arhiepiscopul ROEA nu crede în Domnul Hristos că este: Calea, Adevărul şi Viaţa. Dictatorul ROEA are “O CALE GREŞITĂ, UN NE – ADEVĂR SATANIC = MINCIUNĂ, O VIAŢĂ DEZORDONAŢĂ NEALINIATĂ LA preceptele Bibliei, Canoanelor Bisericii Ortodoxe şi a Statutului şi Regulamentelor ROEA.

Pagina 9

*Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. Matei 5, 16.         Arhiepiscopul dictator al ROEA nu se crede a fi luminat de Lumina lui Hristos, ci crede mai mult a fi luminat de lumini OCA-iste de la răsăritul corupt, întunecat, Syosset.

 

*În vremea aceea, am dat poruncă judecătorilor voştri şi am zis: Să ascultaţi pe fraţii voştri şi să judecaţi drept pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui, cît şi cu cel străin. 

Să nu părtiniţi la judecată, ci să ascultaţi şi pe cel mare şi pe cel mic. Să nu vă sfiiţi de la faţa omului, că judecata este a lui Dumnezeu. Iar pricina care va fi grea pentru voi să o aduceţi la mine şi o voi asculta eu.

V-am mai dat în vremea aceea porunci pentru toate cele ce trebuie să faceţi. Deuteronom, 1, 16 – 18.

Studiul Vechilui Testament a fost un subiect totalmente neglijat de dictatorul ROEA în anii de studii Roma – niste, fapt pentru care nu consideră că trebuie să fii orientat în luarea de decizii precum Vechiul Testament recomandă. Necunoaşterea Bibliei, şi încălcarea principilor biblice au drept consecinţe scoaterea din scaun pe baza prevederilor canonice a celor nevrednici de slujirea arhierească.

 

*Nu ajunge numai un martor pentru a vădi pe cineva de vreo vină sau de vreo nelegiuire sau de vreun păcat de care s-ar fi făcut vinovat, ci orice pricină să se dovedească prin spusa a doi sau trei martori.

De se va ridica asupra cuiva martor nedrept, învinuindu-l de nelegiuire, 

Amândoi oamenii aceştia între care este pricina să se înfăţişeze înaintea Domnului, la preot sau la judecătorii care vor fi în zilele acelea. 

Şi judecătorii să cerceteze bine şi, dacă martorul acela va fi martor mincinos şi va fi mărturisit strâmb asupra fratelui său, 

Să-i faceţi ceea ce voise să facă el fratelui său. Şi aşa să stârpeşti răul din mijlocul tău;                  

Şi vor auzi şi ceilalţi şi se vor teme şi nu se vor apuca să mai facă în mijlocul tău acest rău. 

Să nu-l cruţe ochiul tău, ci să ceri suflet pentru suflet, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Cu răul pe care îl va face cineva-aproapelui său, cu acela trebuie să i se plătească”.  Deuteronom, 19, 15 – 21.

O adevărată lecţie pentru cei neştiutori de carte. Ce păcat de faptul că Legea Talionului nu se aplică la timpul present. Dar să fim cu luare aminte că la judecata finală = obstească se aplică din plin, precum citim încă fiind în această viaţă:

*Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi veţi fi iertaţi. 

Daţi şi se va da. Turna-vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată şi cu vârf, căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceeaşi vi se va măsura. Luca 6, 37 – 38.

 

*Căci nu este nimic ascuns, care să nu se dea pe faţă şi nimic tainic, care să nu se cunoască şi să nu vină la arătare. Luca 8, 17.      Pr. Vasile Susan crede în mila, bunătatea şi dreptatea Iubitorului de oameni, Dumnezeu.

 

Mai jos am pus spre ilustrare şi luare aminte una din pildele Domnului Iisus Hristos, pe care Pr. Vasile Susan cu respect, frică de Dumnezeu, cu dragoste creştinească o citeşte, şi are nădejde în ajutorul lui Dumnezeu, şi pedepsirea tuturor celor vinovaţi, dacă nu de către judecători lumeşti, atunci de marele judecător = Iisus Hristos.

 

*Şi le spunea o pildă cum trebuie să se roage totdeauna şi să nu-şi piardă nădejdea, 

Zicând: Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea şi de om nu se ruşina.

Şi era, în cetatea aceea, o văduvă, care venea la el, zicând: Fă-mi dreptate faţă de potrivnicul meu. 

Şi un timp n-a voit, dar după acestea a zis întru sine: Deşi de Dumnezeu nu mă tem şi de om nu mă ruşinez,

Totuşi, fiindcă văduva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate, ca să nu vină mereu să mă supere. 

Şi a zis Domnul: Auziţi ce spune judecătorul cel nedrept? 

Dar Dumnezeu, oare, nu va face dreptate aleşilor Săi care strigă către El ziua şi noaptea şi pentru care El rabdă îndelung? 

Zic vouă că le va face dreptate în curând. Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pământ? Luca 18, 1 – 8.

Studiul Noului Testament a fost un subiect totalmente neglijat de dictatorul ROEA în anii de studii Roma – niste, fapt pentru care nu consideră că trebuie să fii orientat în luarea de decizii precum Noul Testament recomandă. Necunoaşterea Bibliei, şi încălcarea principilor biblice au drept consecinţe scoaterea din scaun pe baza prevederilor canonice a celor nevrednici de slujirea arhierească.

                                                                                                                                                         Pagina 10

 

Dacă citatele Biblice de mai sus ar fi fost cunoscute de Arhiepiscopul ROEA, şi ar fi fost LOIAL Bibliei şi lui Dumnezeu, nu ar fi făcut mizerabilă viaţa şi famila Pr. Vasile Susan.

 

Iată ce a spus Domnul Iisus Hristos în timpul patimilor Sale, despre cei care-L batjocoreau:

*Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac … Luca 23, 34.

 

De asemenea, iată ce zicea Sf Mucenic Ştefan despre cei ce-l ucideau cu pietre:

*Şi îl băteau cu pietre pe Ştefan, care se ruga şi zicea: Doamne, Iisuse, primeşte duhul meu!

Şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Şi zicând acestea, a murit.  Faptele Apostolilor 7, 59 – 60.

 

În virtutea dreptului la EXPRIMAREA ADEVĂRULUI, ce ar putea zice Pr. Vasile Susan către ierarhia OCA / ROEA, care ar trebui să cunoască Sf. Scriptură, să fie cu atenţie la cuvintele Domnului Iisus Hristos şi ale Sf. Ştefan, înainte de a lua DECIZII PRIPITE, deoarece se numesc Creştini Ortodocşi potrivit cu a 3-a mărturisire de credinţă de la alegerea pentru slujirea episcopească, cu toate că faptele lor nu-i arată a fi Creştini Ortodocşi!

Iată răspunsul prin inversare de cuvinte, potrivit realităţilor de la timpul trecut şi prezent, raportate la atitudinea ierarhiei OCA / ROEA faţă de Pr. Vasile Susan: … Părinte, nu le ierta lor păcatele acestea, că ei ştiu ce fac, … Doamne, socoteştele lor păcatele acestea, … deoarece fac lucrările celui rău, ale diavolului, prin batjocorirea preoţiei Bisericii Ortodoxe. Doar prin judecata ta Doamne vor simţi obligaţia de a urma Cuvintelor Tale şi celei de a 3-a mărturisire de credinţă de la alegerea pentru slujirea episcopească.

 

Doamne ajută ierarhiei OCA – ROEA să treacă de la întuneric şi slujirea domnului întunerecului şi al minciunii, la LUMINĂ şi la slujirea Domnului LUMINII şi ADEVĂRULUI = Iisus Hristos.

Pr. Vasile Susan cunoscînd uneltirile puse la cale de Arhiepiscopul dictator al ROEA, a purces spre cunoaşterea adevărului fără ocolişuri. Urmarea acelei scrisori prezentate la litera e, şi a raportului de la litera i, sunt DEMNE de luat în seamă următoarele documente = scrisori:

 

g – scrisoarea din data de 22 Ianuarie, 2004, trimisă de Arhiepiscopul ROEA la trimisă P. C. Pr Vasile Susan;

 

6 – scrisoarea din data de 22 Ianuarie, 2004, trimisă de Arhiepiscopul ROEA la Arhiepiscopul Nicolae Condrea;

 

7 – scrisoarea din data de 5 Februarie, 2004, trimisă de Arhiepiscopul Nicolae Condrea la Arhiepiscopul ROEA;

 

8 – scrisoarea din data de 13 Februarie, 2004, trimisă de Arhiepiscopul ROEA la Arhiepiscopul Nicolae Condrea;

ce se poate citi pe Limba Engleză la site-ul personal al P.C. Pr. Vasile Susan, www.rocpnews.blogspot.com, … la litera şi numerele indicate mai sus.

În acele scrisori, (ce se pot citi precum am menţionat mai sus), Pr. Vasile Susan răspunde – scrie oficial – formal Arhiepiscopului ROEA atacînd subiectul direct şi deschis, precum scrie:

gScrisoarea din data de 22 Ianuarie, 2004, trimisă de Arhiepiscopul ROEA la trimisă P. C. Pr Vasile Susan, face cunoscut adresantului (Pr. Vasile Susan) faptul că, începînd cu data de 1 Martie 2004, nu va mai fi preot slujitor = paroh la Biserica / Parohia Sf. Maria din Chicago. Punctăm cele mai esenţiale paragrafe ale acelei scrisori.

22 Ianuarie, 2004

Referitor la:       Darea afară din Oficiul de Preot Paroh, al Bisericii Sf. Maria din Chicago, IL

                        Darea afară din rîndul preoţilor din ROEA.

Părinte Susan,

* Eu sunt sigur că, în revizuirea acţiunilor şi cuvintelor voastre din ultimii ani, voi mărturisiţi, că inima voastră a fost în altă parte. Orice protest veţi face cu gura, acţiunile voastre arată contrariul.

        Pagina 11           

** Referindu-se la Statutul şi Regulamentele ROEA din 1994, Arhiepiscopul Dictator al ROEA, arată că Decizia ar fi fost luată pe baza prevederilor Statutului şi Regulamentelor ROEA Art. I, Sect. 3 (a), unde se arată că, Episcopul are dreptul: să numească, să transfere, şi să înlocuiască preoţi şi diaconi din parohii.

*** Referindu-se la Statutul şi Regulamentele ROEA din 1994, Arhiepiscopul Dictator al ROEA, precizează că pe baza prevederilor Statutului şi Regulamentelor ROEA Art. IV, Sect. 2 (3), … Consiliul Episcopesc are puterea şi autoritatea de “a accepta cererile clerului, preoţilor şi diaconilor, şi a parohiilor ce ar dori să intre sub jurisdicţia spirituală, procedurală şi declaratorie a Episcopiei, sub rezerva ratificării de către Congresul Episcopiei.”

                                                                                                                                               

**** Deşi Consiliul Episcopesc a primit cererea dumneavoastră de a fi acceptat sub jurisdicţia noastră, totuşi dumneavoastră nu aţi fost acceptat prin Congresul Episcopesc. Nemaiavînd nevoie de slujirea dumneavoastră în Episcopie, noi vă eliberăm (vă dăm afară), din rîndul preoţilor ROEA începînd cu data de 1 Martie, 2004, fiind trimis la P. F. Sa Mitropolitul Herman, potrivit procedurii de la OCA.

***** Eu voi înştiinţa pe Î. P. Sa Arhiepiecopul Nicolae Condrea despre faptul că v-am dat afară.

****** În ce priveşte pregătirile pentru plecarea voastră, noi vă rugăm, ca împreună cu membrii Consiliului parohial, să întocmiţi o listă cu Inventariul bunurilor parohiei şi să trimiteţi 3 copii semnate,  la Biroul Cancelariei, pentru a fi parafate de ştampilă şi returnate la persoanele potrivite..

******* Pr Prot. Simion Paven va conduce Şedinţa Adunării Generale Anuale, la o dată convenabilă dumnealui şi Parohiei.

Cu binecuvîntări şi urări de bine,

Arhiepiscopul Nathaniel.

6 scrisoarea din data de 22 Ianuarie, 2004, trimisă de Arhiepiscopul ROEA la Arhiepiscopul Nicolae Condrea:

22 Ianuarie, 2004

Referitor la:       Preotul Vasile Susan

Î. P. S. Voastră,

* Eu am ajuns la punctul de a lua decizia de a da afară temporar din rîndul preoţilor, pe Pr Vasile Susan, Preot Paroh la Adormirea Maicii Domnului din Chicago, IL, începînd cu data de 1 Martie, 2004.

** Pr. Susan a exprimat în diferite acţiuni şi cuvinte o dorinţă de a fi sub jurisdicţia Bisericii Mame din România, şi prin urmare, noi vă trimitem această informare, dacă intentionaţi cumva ca să-l acceptaţi în rîndul preoţilor din Arhiepiscopia Română din America şi Canada, puteţi face toate aranjamentele cu P. F. Sa Mitropolitul Herman, Primatul de la OCA.

*** Procedura de la OCA este că orice preot, potrivit rangului ce-l are, intenţionat spre a fi dat unei jurisdicţii ce nu aparţine propriului Sfînt Sinod, clericul acela trebuie dat mai întîi la Mitropolit, care apoi îl va da pe acesta la ierarhul ce nu ţine de jurisdicţia OCA.

Cerînd a fi pomenit în rugăciunile voastre, eu rămîn în dragoste frăţească în Domnul,

Arhiepiscopul Nathaniel.

7 scrisoarea din data de 5 Februarie, 2004, trimisă de Arhiepiscopul Nicolae Condrea la Arhiepiscopul ROEA

 

5 Februarie, 2004

 

Î. P. S. Sale Arhiepiscop X

Episcopia Română din America

P O Box 309, Grass lake, MI 49240 – 0309

                                                                                                                                                         Pagina 12

Î. P. S. Voastră,

* Vă multumesc pentru înştiinţarea în legătură cu darea afară a Pr Vasile Susan din rîndul preoţilor diocezei dumneavoastră. Eu trebuie să mărturisesc că sunt uluit (unmit),  în legătură cu această decizie. Scrisoarea dumneavoastră nu spune nimic, iar eu nu pot să-mi dau seama de vreo problem pe care Pr. Susan ar fi creat-o în parohia sa, sau în Episcopie.

* În perspectiva luării în considerare a acceptării sale în rîndul preoţilor noştri, eu aş dori ca în mod respectuos să vă rog să mă informaţi despre acele probleme şi eventuale sancţiuni canonice luate împotriva slujirii sale.

Cu dragoste frăţească în hristos Domnul,

Arhiepiscopul Nicolae

8 scrisoarea din data de 13 Februarie, 2004, trimisă de Arhiepiscopul ROEA la Arhiepiscopul Nicolae Condrea;

 

Î. P. S. Sale Arhiepiscopul Nicolae

Arhiepiscopia Română din America şi Canada

5410 N. Newland Avenue

Chicago, IL 60656

13 Februarie, 2004

Referitor la:   Preotul Vasile Susan

Î. P. S. Voastră,

* Eu vă răspund la scrisoarea dumneavoastră din 5 Februarie, 2004, cu privire la darea afară din rîndul preoţilor Episcopiei noastre a Pr. Vasile Susan.

* Eu cred că aliniatul al doilea din scrisoarea mea (din 22 Ianuarie, 2004) arată temeiul dării lui afară din Episcopia noastră.

* Eu vă informez despre darea lui afară, pentru că eu cred că Pr. Vasile Susan ar putea dori să continue slujirea într-o comunitate Romînească.

* Părintele Susan are preoţie lucrătoare şi nu este supus nici unei sancţiuni canonice.

* El a fost dat la P. F. Mitropolit Herman, potrivit regulei de la OCA. La timpul prezent el este ataşat (înbisericit) la capela Mitropolitului în Syosset, NY.

Cerînd a fi pomenit în rugăciunile voastre, eu rămîn în dragoste frăţească în Domnul,

Arhiepiscopul Nathaniel.

@  Din conţinutul acestor scrisori oricine poate vedea lipsa de credinţă în Dumnezeu a Arhiepiscopului ROEA,

lipsa de cunoaştere a Bibliei, Canoanelor Bisericii Ortodoxe şi a Statutului şi Regulamentelor ROEA. Sunt toate acestea rezultatul faptului că eu şi Arhiepiscopul ROEA nu avem NIMIC ÎN COMUN, dintru cele ale începutului existenţei noastre de Creştin, drept Biserică mamă, aceeaşi Biserică Ortodoxă? Se pare că acesta este adevărul. Arhiepiscopul dictator de la ROEA urăşte mult Biserica Ortodoxă Romînă, ca Biserică mamă a TUTUROR ROMÂNILOR ORTODOCŞI din America şi Canada.

Nimeni să nu se îndoiască de acest lucru. Cine nu mă crede că spun adevărul, este rugat să ceară un INTERVIU celor 2 IERARHI de la ROEA spre a fi publicat la ziar, dar interviul să fie luat individual “A LA CARTE”, nu pe fugă sau superficial. Ranchiunea Arhiepiscopului dictator de la ROEA faţă de Biserica mamă a ROEA pe care cu prea multă necinste dictatorial o conduce a fost exprimată deschis la 12 Martie, 2008, imediat după ce fost în vizită la Patriarhia Română, la sfîrşit de Februarie 2008, cu o delegaţie “SELECTĂ“ de preoţi de la ROEA. Refuzul de a se uni cu cealaltă dioceză Românească (ROAA), a fost o mărturie deschisă a Arhiepiscopului Dictator ROEA.

La timpul potrivit acel document se va face cunoscut … poate mai devreme de ÎNCHEIEREA CALENDELOR GRECEŞTI.

        Pagina 13

Cine poate să se îndoiască de faptul că Arhiepiscopul dictator al ROEA este un MINCINOS DE PRIMA CLASĂ? Nimeni să nu se îndoiască de acest lucru. Iată explicaţiile de rigoare referitoare la cele 4 scrisori postate mai sus

@   Arhiepiscopul dictator al ROEA refuză să menţioneze în scrisoarea sa adresata la 22 Ianuarie, 2004, Pr. Vasile Susan, motivul pentru care acesta este dat afară din ROEA. Se poate compara conţinutul acelei scrisori cu cea adresată la aceeaşi dată Arhiepiscopului Nicolae Condrea. De ce Arhiepiscopul dictator şi fricos al ROEA a refuzat comunicarea acelui motiv către Pr. Vasile Susan? Numai MINCINOSUL ştie de ce minte = el îl slujeşte pe domnul minciunii, pe diavolul; noi nu ştim minciunile, noi slujim adevărului şi Domnului Adevărului = Iisus Hristos.

@   Arhiepiscopul dictator, mincinos şi fricos al ROEA refuză să considere scrisorile Pr. Vasile Susan din 13 Martie, 2003, trimise la Consiliul Episcopesc al ROEA, precum şi prevederile din Staturtl şi regulamentele ROEA din 1994, ART. XV, Sect. 3 = care spune deschis = “Orice persoană, preot sau mirean, supus sistemului de judecare al Episcopiei, are dreptul şi este îndreptăţit la cuvenita procedură canonică şi la cuvenitul curs al legii.

 

@   Arhiepiscopul dictator, mincinos şi fricos al ROEA refuză să justifice pentru care motive Pr. Vasile Susan care a fost acceptat de Consiliul Episcopesc al ROEA ca preot al ROEA, nu a fost ratificat de Congresul ROEA, şi iată încă un motiv pentru care nemaiavînd nevoie de slujirea dumneavoastră în Episcopie, noi vă eliberăm (vă dăm afară), din rîndul preoţilor ROEA începînd cu data de 1 Martie, 2004, fiind trimis la P. F. Sa Mitropolitul Herman, potrivit procedurii de la OCA.

 

@   Potrivit documentaţie de la Centrul Diecezan al ROEA, al rapoartelor la Congresele Anuale ale ROEA, în ultimii 15 – 20 ani, nici un preot, deacon, monah, teolog, nu a fost ratificat de Congresul ROEA.

Iată ce ADEVĂR trebuie să ştie toată lumea, (care potrivit unui proverb Românesc = să ştie adevărul şi să nu moară proastă) … Nici actualul Episcop vicar de la ROEA şi nici unul din călugării veniţi cu el din România la începutul anului 2001, nu a fost ratificat de Congresul ROEA, şi totuşi Arhim. Irineu a fost ales episcop vicar cu mare tărăboi, precum se ştie, şi precum a scris şi Pr Dr. Cornel Todeaca în publicaţie sa intitulată, DATINI.

Apoi, potrivit proceselor verbale de la Consiliul Episcopesc ROEA, şi Rapoartelor Anuale la Congresele ROEA, actualul preot de la Parohia / Biserica Sf Maria din Chicago, Pr Gheorghe Ursache, NU A FOST PRIMIT în ROEA potrivit procedurii Consiliului Episcopesc ROEA, NU A FOST RATIFICAT de NICI UN CONGRES ROEA, şi  a ajuns preot la Parohia / Biserica Sf Maria din Chicago, … acolo de unde Pr Vasile Susan a fost dat afară precum scrie la 22 Ianuarie, 2004,  Arhiepiscopul dictator, mincinos şi fricos al ROEA, Pr Susan, … Deşi Consiliul Episcopesc a primit cererea dumneavoastră de a fi acceptat sub jurisdicţia noastră, totuşi dumneavoastră nu aţi fost acceptat prin Congresul Episcopesc. Nemaiavînd nevoie de slujirea dumneavoastră în Episcopie, noi vă eliberăm (vă dăm afară), din rîndul preoţilor ROEA începînd cu data de 1 Martie, 2004, fiind trimis la P. F. Sa Mitropolitul Herman, potrivit procedurii de la OCA.” Unde eşti tu ŢEPEŞ DOAMNE? …

 

@   Ce este acesta fraţilor, dublu standard, stil dictatorial, abuz de putere, Stalinism bisericesc? Corupţie şi protectionism NUMAI în COMUNISM, … nu în ORTODOXISM.

 

@   Arhiepiscopul Nicolae Condrea a cunoscut realitatea altfel decît a căutat să i-o vîndă Arhiepiscopul dictator, mincinos şi fricos al ROEA, referitor la cazul Pr. Vasile Susan. El nu a muşcat din momeala Arhiepiscopului de la ROEA, ci doar a cerut o explicaţie cu referire direct la scrisoarea din 22 Ianuarie, 2004, trimisă lui ca Arhieiscop ROAA, şi care a fost în măsură să compare scrisoarea trimisă lui cu cea trimisă Pr. Vasile Susan la aceeaşi dată şi de acelaşi autor. 

 

Şocant pentru Arhiepiscopul Niciolae Condrea a fost răspunsul trimis de Arhiepiscopul dictator, mincinos şi fricos al ROEA la 13 Februarie, 2004, unde scrie negru pe alb şi semnează în cele din urmă, Părintele Susan are preoţie lucrătoare şi nu este supus nici unei sancţiuni canonice.”

Atunci de ce a fost dat afară din ROEA Pr. Vasile Susan, dacă are preoţie lucrătoare şi nu are sancţiuni canonice?

Iată răspunsul: Pr. Vasile Susan care a fost din Septembrie 1997 – Iulie 2001, membru în Consistoriul Spiritual şi Tribunalul ROEA în poziţia de Investigator, a fluierat în Biserică, … adică a spus adevărul despre o parte din activitatea sa desfăşurată în cadrul Consistoriului Spiritual al Episcopiei de la Vatra Românească.

                                                                                                                                                       Pagina 14

Iată episodul … prezentat recent pe site -ul www.pokrov.org. În anul 1999 a fost înaintat spre investigare, dezbatere şi recomandare Consistoriului Spiritual al Episcopiei de la Vatra Românească dosarul unui preot homosexual aparţinător acelei Episcopii conduse de fostul meu ierarh. Dosarul cu plângerea a fost înaintată Arhiepiscopului Episcopiei de la Vatra Românească de soţia acelui preot, doamna preoteasă, care spunea că din anul 1990 soţul ei preotul Xxxxxxx Xxxxxx, este un homosexual înverşunat şi îi face multe necazuri în familie.

În Septembrie 1999 acel preot homosexual a fost chemat la ordine de Consistoriul Spiritual al Episcopiei de la Vatra Românească, compus din Pr Cătălin Mitescu (Preşedinte), Pr George Treff (Secretar), Pr Vasile Susan (Investigator) ca să dea mărturie deschisă într-un interviu programat de membrii Consistoriului Spiritual, despre acuzaţiile aduse împotriva lui de doamna preoteasă care între timp divorţase de el, din cauză că era homosexual.

Interviul a avut la Sala de Şedinţe a Bisericii Sf Gheorghe din Canton, Ohio. În timpul aceslui interviu preotul homosexual a recunoscut că este homosexual. Interviul a fost înregistrat pe bandă de magnetetofon (vezi STATUTUL şi REGULAMENTUL de la Episcopie Ortodoxă Română din America, ART. XV, Sect. 15, c, page 69) şi a fost folosit la discuţii viitoare precum şi la întocmirea recomandării finale a Consistoriului Spiritual al Episcopiei de la Vatra Românească, înaintată Arhiepiscopului Episcopiei de la Vatra Românească, în după amiaza zilei de 28, Iunie, 2000.

Îmi pare foarte rău de cazul acelui preot homosexual care a atras atenţia multora. Din momentul în care recomandarea a fost înaintată fostului meu ierarh, precum am menţionat mai sus, la 28, Iunie, 2000, mi-am dat seama că mi – am pus capul la tăietor. Fostul ierarch m-a chemat în biroul său, pe mine, Pr Vasile Susan, în calitate de Investigator al Consistoriului Spiritual al Episcopiei de la Vatra Românească, în seara zilei de 28 Iunie, 2000, imediat după cina de seara, şi mi-a spus următoarele cuvinte: “Părinte, dumneavoastră aţi fost foarte, foarte silitor (zelos) şi aţi lucrat greu cu ceilalţi membrii ai Consistoriului Spiritual pentru perioada ultimilor patru ani. Vă rog să fiţi sigur că dumneavoastră nu veţi face nimic cu privire la numele acestui preot (homosexual). În cazul în care veţi face ceva, eu voi avea grijă de dumneavoastră, o să vă dau afară (EXPULZEZ) din Episcopie.

Cât timp am fost în Episcopia de la Vatra Românească am discutat cu preoţii acest lucru dubios, ascunderea cazului preotului homosexual. Am urmat în acelaşi timp alte îndrumări ale fostului meu ierarh. După ce am fost dat afară din Episcopia de la Vatra Românească, am considerat că este obligaţia mea de a informa superiorii mei despre acest caz. În 23 Iunie, 2005 am trimis o PLÂNGERE OFICIALĂ Sinodului Bisericii Ortodoxe Americane referitoare la cazul de acoperire a preotului homosexual, la care nu mi sa răspuns pînă în ziua de azi.

@    Trebuie remarcat faptul că sunt anumite motive, cauze ascunse pentru care ierarhii de la OCA / ROEA protejează, acoperă pe clericii homosexuali. Timpul este aproape cînd preoţii şi membrii parohiilor şi misiunilor de la ROEA trebuie să scrie deschis la ziar, să telefoneze la ROEA şi să întrebe pentru care motive ierarhii de la OCA / ROEA îi acoperă, protejează pe clericii homosexuali, şi dacă tot ce scrie Pr Vasile Susan este adevăr sau minciună.

Mare păcat este pentru preoţii şi laicii din ROEA a fi cu nepăsare la acest mare păcat acoperit şi ascuns de ierarhii OCA / ROEA = HOMOSEXUALITATEA CLERICILOR din OCA / ROEA. Cînd se vor trezi la realitatea responsabilă a misiunii preoţeşti (preoţii şi diaconii, cu monahii şi monahiile din ROEA) pentru a cere socoteală “CELOR MARI DIN CAPUL RÎNDULUI” pentru acoperirea şi protejarea HOMOSEXUALILOR?

ACUM … sau … NICIODATĂ. Acum este momentul fraţi Români, clerici şi mireni să curăţim VATRA ROMÂNEASCĂ de toate putregaiurile, şi de toti nevrednicii care se dau a fi conducătorii ai voştri.

 

Prezentăm mai jos ”2 PERLE” … care nu fac leloc cinste Arhiepiscopului dictator, mincinos şi fricos al ROEA.

 

13 conferinţă telefonică între Arhiepiscopul ROEA şi 3 membrii ai Consiliului Parohiei Sf Maria, Chicago, IL, din data de 9 Februarie 2004;

 

Acea conferinţă telefonică a fost aranjată la biroul de la AllState Ins. Co, al unuia dintre membrii Consiliului Parohiei Sf Maria din Chicago, IL, care a fost în contact permanent cu Arhiespiscopul dictator, mincinos al ROEA, potrivit paragrafului ultim, scris de el pe una din paginile acelui document.

                                                                                                                                                         Pagina 15

Din textul acelei conferinţe telefonice aducem spre atenţia dumneavoastră răspunsul dat la prima întrebare de Arhiepiscopul dictator şi mincinos al ROEA:

1 Întrebare: Motivul pentru care Pr Susan a fost dat afară?

 

Răspuns: Î. P. S. Sa a indicat că motivul nu este pentru informarea publicului. Decizia rămîne privaţă, între Pr. Vasile Susan şi Arhiepiscop. Decizia nu a fost făcută cu uşurinţă şi nu a fost făcută iute, pe neaşteptate. A fost pe o perioadă lungă de timp. Arhiepiscopul a fost foarte răbdător. Arhiepiscopul nu face decizii bazate pe motive personale, ci pentru binele părintelui şi al parohiei.

Tocmai aici stă minciuna, că NICIODATĂ, Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA nu a spus în mod PRIVAT, sau PERSONAL, către Pr. Vasile Susan, vreodată, vreun motiv pentru care va fi dat afară din parohie şi din ROEA.

Unde sunt prevederile, procedurile Canoanele Bisericii Ortodoxe, precum şi prevederile şi procedurile Statutului şi regulamentelor ROEA din 1994 … Mr secretar al acelei conferinţe telefonice de la AllState Ins. Co …?

Sunt ele puse în traista lui badea Gheorghe marele cioban din parohia AFUNDATA, sau pe masa de lucru a ierarhilor OCA / ROEA!

Pînă cînd se minte cu vîrf şi îndesat, şi pentru ce se slujeşte diavolului şi nu lui Dumnezeu din partea Arhiepiscopului dictator şi mincinos de la ROEA, precum şi din partea unor slugarnici clerici şi laici? Din cauza puţinei credinţe în Dumnezeu şi a tovărăşiei cu diavolul.

4 – Referitor la întrebarea şi răspunul # 4, unde se face afirmaţie următoare: ”Preotul Paroh este reprezentantul personal al episcopului, şi nu este angajatul vreunei parohii. Potrivit regulamentelor ROEA, Episcopul are autoritatea să numească, să transfere, să înlăture Preoţi Parohi cînd el crede de cuviinţă.”

Este de rîsul lumii ca să citeşti aceste INEPŢII, ABERAŢII, fără a vedea că Arhiepiscopul dictator, mincinos se ascunde de frica de a fi responsabil pentru acţiunea împotriva Pr. Vasile Susan. Acei membrii din ROEA, clerici şi laici, care NU TREBUIE SĂ MAI MINTĂ,  ci TREBUIE SĂ ŞTIE şi SĂ TRĂIASCĂ ADEVĂRUL, sunt îndrumaţi să meargă la www.oca.org şi să vadă documentul intitulat ”Tax Help for Parish Treasurers
Clergy Payroll”, şi să ştie că toţi episcopii, preoţii, diaconii, şi angajaţii din cadrul OCA cu normă întreagă = full time employee = sunt angajaţii parohiilor, care le plătesc salariile, concediile, beneficiile medicale, etc. şi trebuie să primească forma W2 pentru INCOME TAX. Toţi cei ce nu au normă întreagă, intră în categoria de CONTRACTORS = şi primesc forma 1099, pentru INCOME TAX.

De asemenea RECOMANDĂM MINCINOŞILOR ca să meargă şi să verifice acest document, The IRS established a “20 Factor Test” in Revenue Ruling 87-41 (see Sample Forms and References – “IRS Twenty Questions”). Also included in Sample Forms and References is a checklist for evaluating workers.”

Apoi tot acelor MINCINOŞI le spunem deschis … FRAŢILOR, lăsaţi-l pe acest Arhiepiscop ROEA dictator şi mincinos să cadă de unul singur, voi nu-l mai puteţi salva, Dumnezeu începe aş lua mîinile de pe el, nu vedeţi cum arată, unde se ascunde, cum refuză să răspundă la telefoane, şi cum se lasă ascuns de cel rău, făcînd doar voia lui, călcînd peste voia lui Dumnezeu?

PRECIZARE CU UMOR, ŞI RÎS ÎN GURA MARE

La 12 Martie, 2008 Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA a spus deschis că el este “SELF EMPLOYEE”, dar primeşte forma W2, pentru INCOME TAX. Ce mare minciună. Se vor da amânunte la timpul viitor despre această chestiune a mincinosului.

La 27 Aprilie 2009, actualul Pr Gheorghe Ursache de la Biserica Sf Maria din Chicago, IL, a spus deschis că este nepot de frate al Maicii Gabriela Ursache de la Mănăstirea Rives Junction, MI, că a venit în America adus de mătuşa lui, Maica Gabriela Ursache ca şi cantor la Mănăstirea din Rives Junction, MI, precum arată documentele de la USCIS, pentru un salar de aprox. $ 7.00 / pe ceas, şi că a primit forma W2 pentru INCOME TAX. Acum este la fel preot cu normă întreagă la Biserica Sf Maria din Chicago, … şi este cumva SELF EMPLOYEE … Mr XXX, şi primeşte vreo altă formă pentru INCOME TAX, decît W2…? Cine MINTE, şi DE CE? 

                                                                                                                                                         Pagina 16

 

n scrisoarea din data de 7 Martie, 2004, trimisă de Arhiepiscopul ROEA la Membrii Parohiei Sf Maria, Chicago:

 

Din textul acelei scrisori pastorale aducem spre atenţia dumneavoastră doar o parte din paragraful 1 de la pagina 2, unde se spune deschis, “Vă întrebaţi desigur, care poate fi comportamentul Părintelui Susan de-a lungul anilor care să ne fi făcut ca acum şase săptămîni să îl eliberăm din funcţie? Aceste chestiuni privesc numai pe preot şi pe Ierarhul său. Mulţi dintre preoţii Episcopiei au cunoştinţă despre acest comportament. Acestea nu sunt subiecte care se dazbat public şi nici nu sunt decise decît de ierarh, sub a cărui autoritate preotul slujeşte ca Paroh.”

Iată răspunsul: Pr. Vasile Susan care a fost din Septembrie 1997 – Iulie 2001, membru în Consistoriul Spiritual şi Tribunalul ROEA în poziţia de Investigator, a fluierat în Biserică, … adică a spus adevărul despre o parte din activitatea sa desfăşurată în cadrul Consistoriului Spiritual al Episcopiei de la Vatra Românească.

Iată episodul … prezentat recent pe site -ul www.pokrov.org. În anul 1999 a fost înaintat spre investigare, dezbatere şi recomandare Consistoriului Spiritual al Episcopiei de la Vatra Românească dosarul unui preot homosexual aparţinător acelei Episcopii conduse de fostul meu ierarh. Dosarul cu plângerea a fost înaintată Arhiepiscopului Episcopiei de la Vatra Românească de soţia acelui preot, doamna preoteasă, care spunea că din anul 1990 soţul ei preotul Xxxxxxx Xxxxxx, este un homosexual înverşunat şi îi face multe necazuri în familie.

În Septembrie 1999 acel preot homosexual a fost chemat la ordine de Consistoriul Spiritual al Episcopiei de la Vatra Românească, compus din Pr Cătălin Mitescu (Preşedinte), Pr George Treff (Secretar), Pr Vasile Susan (Investigator) ca să dea mărturie deschisă într-un interviu programat de membrii Consistoriului Spiritual, despre acuzaţiile aduse împotriva lui de doamna preoteasă care între timp divorţase de el, din cauză că era homosexual.

Interviul a avut la Sala de Şedinţe a Bisericii Sf Gheorghe din Canton, Ohio. În timpul aceslui interviu preotul homosexual a recunoscut că este homosexual. Interviul a fost înregistrat pe bandă de magnetetofon (vezi STATUTUL şi REGULAMENTUL de la Episcopie Ortodoxă Română din America, ART. XV, Sect. 15, c, page 69) şi a fost folosit la discuţii viitoare precum şi la întocmirea recomandării finale a Consistoriului Spiritual al Episcopiei de la Vatra Românească, înaintată Arhiepiscopului Episcopiei de la Vatra Românească, în după amiaza zilei de 28, Iunie, 2000.

Îmi pare foarte rău de cazul acelui preot homosexual care a atras atenţia multora. Din momentul în care recomandarea a fost înaintată fostului meu ierarh, precum am menţionat mai sus, la 28, Iunie, 2000, mi-am dat seama că mi – am pus capul la tăietor. Fostul ierarch m-a chemat în biroul său, pe mine, Pr Vasile Susan, în calitate de Investigator al Consistoriului Spiritual al Episcopiei de la Vatra Românească, în seara zilei de 28 Iunie, 2000, imediat după cina de seara, şi mi-a spus următoarele cuvinte: “Părinte, dumneavoastră aţi fost foarte, foarte silitor (zelos) şi aţi lucrat greu cu ceilalţi membrii ai Consistoriului Spiritual pentru perioada ultimilor patru ani. Vă rog să fiţi sigur că dumneavoastră nu veţi face nimic cu privire la numele acestui preot (homosexual). În cazul în care veţi face ceva, eu voi avea grijă de dumneavoastră, o să vă dau afară (EXPULZEZ) din Episcopie.

Cât timp am fost în Episcopia de la Vatra Românească am discutat cu preoţii acest lucru dubios, ascunderea cazului preotului homosexual. Am urmat în acelaşi timp alte îndrumări ale fostului meu ierarh. După ce am fost dat afară din Episcopia de la Vatra Românească, am considerat că este obligaţia mea de a informa superiorii mei despre acest caz. În 23 Iunie, 2005 am trimis o PLÂNGERE OFICIALĂ Sinodului Bisericii Ortodoxe Americane referitoare la cazul de acoperire a preotului homosexual, la care nu mi sa răspuns pînă în ziua de azi.

 

Trebuie remarcat faptul că sunt anumite motive, cauze ascunse pentru care ierarhii de la OCA / ROEA protejează, acoperă pe clericii homosexuali. Timpul este aproape cînd preoţii şi membrii parohiilor şi misiunilor de la ROEA trebuie să scrie deschis la zear, să telefoneze la ROEA şi să întrebe pentru care motive ierarhii de la OCA / ROEA îi acoperă, protejează pe clericii homosexuali, şi dacă tot ce srie Pr Vasile Susan este adevăr sau minciună.

Mare păcat este pentru preoţii şi laicii din ROEA a fi cu nepăsare la acest mare păcat acoperit şi ascuns de ierarhii OCA / ROEA = HOMOSEXUALITATEA CLERICILOR din OCA / ROEA. Cînd se vor trezi la realitatea responsabilă a misiunii preoţeşti (preoţii şi diaconii, cu monahii şi monahiile din ROEA) pentru a cere socoteală “CELOR MARI DIN CAPUL RÎNDULUI” pentru acoperirea şi protejarea HOMOSEXUALILOR?

                                                                                                                                                        Pagina 17

ACUM … sau … NICIODATĂ. Acum este momentul fraţi Români, clerici şi mireni să curăţim VATRA ROMÂNEASCĂ de toate putregaiuriile, şi de toti nevrednicii care se dau a fi conducătorii ai voştri.

În continuare, iată ce spune Biblia în legătură cu “ABUZURILE Arhiepiscopului ROEA, ale Consiliului Episcopesc ROEA,  ale unor acoliţi, despre acuzele false ale acestuia, condamnarea fără judecarea cazului, ipocrizia superiorilor, precum şi la încălcările drepturilor Pr. Vasile Susan, cu privire la a cunoaşte adevărul pentru toate părţile”:

*Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este DA, DA; şi ceea ce este NU, NU; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este. Matei 5, 37.

Arhiepiscopul ROEA dictator şi mincinos a depăşit limitele lui DA, şi a trecut la NU, şi a trecut de NU, la NU ŞTIU … al cui este acest Arhiepiscop, potrivit ULTIMILOR cuvintelor de la Matei 5, 37…? Răspunsul este dat, nu mai trebuie FABRICAT.

 

* Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc. Matei 3, 10.           

Toţi facem parte din grădina lui Dumnezeu. Ce fel de pom este Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA …?

 

* Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Matei 16, 27.     

Care sunt răsplătirile faptelor Arhiepiscopului ROEA dictator şi mincinos, potrivit încălcării de bună voie a celei de-a 3-a mărturisiri de credinţă de la alegerea întru treapta de Episcop, precum şi a Statututlui şi Regulamentelor ROEA, şi a Statutelor OCA, pe care le va primi de la Dumnezeu?

 

* Iar pe sluga netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Matei 25, 30.

Faptele şi grija Arhiepiscopului dictator şi mincinos de la ROEA faţă de familia Pr. Vasile Susan îl pun în categoria pe care o merită, iar răsplata de la Dumnezeu va fi pe măsura faptelor lui.

 

* Dar după învârtoşarea ta şi după inima ta nepocăită, îţi aduni mânie în ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, 

Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui: 

Viaţă veşnică celor ce, prin stăruinţă în faptă bună, caută mărire, cinste şi nestricăciune, 

Iar iubitorilor de ceartă, care nu se supun adevărului, ci se supun nedreptăţii: mânie şi furie. 

Necaz şi strâmtorare peste sufletul oricărui om care săvârşeşte răul, al iudeului mai întâi, şi al elinului; 

Dar mărire, cinste şi pace oricui face binele: iudeului mai întâi, şi elinului. 

Căci nu este părtinire la Dumnezeu! 

Câţi, deci, fără lege, au păcătuit, fără lege vor şi pieri; iar câţi au păcătuit în lege, prin lege vor fi judecaţi. 

Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepţi la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptaţi.

Romani 2, 6 – 13.       

Să ne rugăm Domnului pentru pentru ca să-i dea Arhiepiscopului dictator şi mincinos de la ROEA, vreme de întoarcere, pocinţă, iertare şi să-şi poată face public MEA CULPA faţă de familia Pr. Vasile Susan, înaintea plecării din această lume. Noi suntem în aşteptarea acestui eveniment, şi-l putem chiar ierta.

 

* De aceea, ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceţi.

1 Corinteni, 10, 31.    

Sperăm ca Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA să citească acest verset, şi să facă totul pentru Domnul, pentru a sa mîntuire, pentru familia Pr Vasile Susan, şi mai puţin pentru corupţii de la OCA.

 

* Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera. 

Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. Galateni 6, 7 – 8.                     

Nici Fam Pr Vasile Susan nu se lasă amăgită, nici batjocorită, ci nădăjduieşte în mila, iubirea de oameni şi ajutorul Bunului Dumnezeu.

* Iată, vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia, după cum este fapta lui. Apocalipsa 22, 12.

Doamne, oare Tu vei răsplăti şi Arhiepiscopului dictator şi mincinos de la ROEA după faptele lui? Aşa să fie.

                                                                                                                                                        Pagina 18

 

* Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău! Ieşire 20, 16.

* Să nu faceţi nedreptate la judecată; să nu căutaţi la faţa celui sărac şi de faţa celui puternic să nu te sfieşti, ci cu dreptate să judeci pe aproapele tău. Levitic 19, 15.

* Să nu faceţi nedreptate la judecată, la măsură, la cântărit şi la măsurătoare. Levitic 19, 35.

* Aceeaşi judecată să aveţi şi pentru străin şi pentru băştinaş, că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru”.

 Levitic 24, 22.

Este cumva Fam Pr Vasile Susan parte din acea categorie de oameni “APROAPELE TĂU”, precum citim la Levitic, cu drept la judecarea faptelor noastre de către cei Ne – dictatori, Ne – mincinoşi, Ne – ROEA – işti? … Unde …? Cînd …? Cum …? Cine …?

 

* De va fi neînţelegere între oameni, să fie aduşi la judecată şi să fie judecaţi; celui drept să i se dea dreptate, iar cel vinovat să se osândească. Deuteronom 25, 1.

 

* Blestemat să fie cel ce va judeca strâmb pe străin, pe orfan şi pe văduvă! Şi tot poporul să zică: Amin! Deuteronom 27, 19.

Cum ai judecat pînă acum pe Pr Vasile Susan … dumneata, Arhiepiscop dictator şi mincinos de la ROEA …?

În cazul în care Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA nu a trecut cursurile de Studii la Vechiul Testament, atunci să primească un aşa numit “SCHOLARSHIP” de la Stănitz, pentru a plăti cursurile de Studiu la Vechiul Testament, iar apoi să mai citească odată în public la Catedrala Sf Gheorghe din Southfield, MI, a 3-a mărturisire de credinţă la ritualul consacrării episcopilor. E cam tîrziu, dar ce să facem, aşa se întimplă celor cu “VOCAŢIE ÎNTÎRZIATĂ.”

 

* Judecă-mă, Dumnezeule, şi apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept şi viclean, şi izbăveşte-mă. Psalmul 42, 1.

Fraţilor în Hristos Domnul, … aceasta este rugăciunea scurtă pe care Pr Vasile Susan o rosteşte tot timpul, şi el ştie cine face parte din neamul necuvios, sau cine este omul nedrept şi viclean şi de aceea cere izbăvire de la Dumnezeu Cel Atotputernic. Cred că Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA are ochi şi vede, urechi şi aude …

 

* Pentru aceea, oricine ai fi, o, omule, care judeci, eşti fără cuvânt de răspuns, căci, în ceea ce judeci pe altul, pe tine însuţi te osândeşti, căci acelaşi lucruri faci şi tu care judeci. 

Şi noi ştim că judecata lui Dumnezeu este după adevăr, faţă de cei ce fac unele ca acestea. 

Şi socoteşti tu, oare, omule, care judeci pe cei ce fac unele ca acestea, dar le faci şi tu, că tu vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Romani 2, 1 – 3.

* Dar tu, de ce judeci pe fratele tău? Sau şi tu, de ce dispreţuieşti pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea judecăţii lui Dumnezeu. Romani 14, 10.

În cazul în care Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA nu a trecut cursurile de Studii la Noului Testament, atunci să primească un aşa numit “SCHOLARSHIP” de la Stănitz, pentru a plăti cursurile de Studiu la Noul Testament, iar apoi să mai citească odată în public la Catedrala Sf Gheorghe din Southfield, MI, a 3-a mărturisire de credinţă la ritualul consacrării episcopilor. E cam tîrziu, dar ce să facem, asa se întimplă celor cu “VOCAŢIE ÎNTÎRZIATĂ.”

 

* Omul firesc nu primeşte cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie şi nu poate să le înţeleagă, fiindcă ele se judecă duhovniceşte. 

Dar omul duhovnicesc toate le judecă, pe el însă nu-l judecă nimeni; 

Căci “Cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-L înveţe pe El?” Noi însă avem gândul lui Hristos.

1 Corinteni, 2, 14 – 16.

Adevărat grăieşti Sf Apostole Pavele pentru noi toţi. Oare Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA cunoaşte adevărul acestor cuvinte ale Sf Apostol Pavel …? 

 

* Căci vremea este ca să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu; şi dacă începe întâi de la noi, care va fi sfârşitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? 1 Petru 4, 17.

O întrebare firească: … se consideră ROEA-ul parte din “CASA LUI DUMNEZEU” inclusiv Arghiepiscopul dictator şi mincinos, … sau fără acesta din urmă …?

 

* Pentru că noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. 2 Corinteni 5, 10.

                                                                                                                                                         Pagina 19

 

O întrebare mai mult decît firească: … cum consideră Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA faptele sale împotriva familie Pr Vasile Susan, şi la ce răsplată se aşteaptă a lua de la Dumnezeu, nu de la OCA sau “alţii lumeşti” …?

 

* Dar când am văzut că ei nu calcă drept, după adevărul Evangheliei, am zis lui Chefa, înaintea tuturor: Dacă tu, care eşti iudeu, trăieşti ca păgânii şi nu ca iudeii, de ce sileşti pe păgâni să trăiască ca iudeii? 

Noi suntem din fire iudei, iar nu păcătoşi dintre neamuri.

Ştiind însă că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în Hristos Iisus, am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptă din credinţa în Hristos, iar nu din faptele Legii, căci din faptele Legii, nimeni nu se va îndrepta. Galateni 2, 14 – 16.

O întrebare la subiect: … cum calcă Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA, după adevărul Evangheliei, sau mai rău decît păgînii …?

O întrebare la subiect: … ce este din fire Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA …?

O întrebare la subiect: … cum şi cînd se va îndrepta de la fărădelegile săvîrşite împotriva Fam Pr Vasile Susan, Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA …?

* Au nu ştiţi că cei ce săvârşesc cele sfinte mănâncă de la templu şi cei ce slujesc altarului au parte de la altar? 

Tot aşa a poruncit şi Domnul celor ce propovăduiesc Evanghelia, ca să trăiască din Evanghelie. 

1 Corinteni 9, 13 – 14.

O întrebare la subiect: … oare la care altar a fost numit Pr Vasile Susan după ce a fost EXCOMUNICAT din ROEA de către Arhiepiscopul dictator şi mincinos …? … lăsaţi să răspundă Arhiepiscopul ROEA …!

După 9 ani de studii şi 25 de ani de slujire la altar, Pr Vasile Susan a fost aruncat în străzile metropolei americane Chicago, ca un NEMERNIC, cu toate că avea consacrarea de la Hristos Domnul de a sluji altarului, de a propovedui Evenghelia, şi de a trăi din Evanghelie! Este oare SELF EMPLOYEE la OCA …?

Oare, din ce trăieşte Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA, … din propoveduirea Evangheliei, sau din batjocorirea Bibliei, a Canoanelor şi a Romînilor Ortodocşi subjugaţi.

 

Cred că lecţiile de Vechiul şi Noul Testament pe care le pot da Arhiepiscopului dictator şi mincinos de la ROEA, potrivit citatelor Biblice din acest articol, ar putea avea ca efect schimbări sau mutaţii puţin genetice ori geometrice, şi mai mult EXEGETICE. Nu – i aşa … ?

 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al Lui Dumnezeu celui viu, Dreptule Judecător, Fii cu luare aminte la nenorocirile şi batjocurile acestui Arhiepiscop dictator şi mincinos, şi a ta judecată dreaptă să nu-l ocolească. AMIN.

 

Cine are OCHI să CITEASCĂ, cine are URECHI să AUDĂ, cine are GURĂ să VORBEASCĂ … NUMAI ADEVĂRUL, … despre Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA.

 

Pr. Vasile Susan, Iulie 13, 2010, Chicago, IL. U.S.A.

 

P.C. Preot Vasile Susan

5413 N. Nottingham Ave. Chicago, IL. 60656

Phone: 773-220-9503; E-mail:vasilesusan@hotmail.com

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Follow by Email
RSS
INSTAGRAM

6 thoughts on “Un proces în derulare … (III)

 1. INTRE PUTERE LUMEASCA SI VICII PROFUNDE, MULTI DINTRE SUVERANII NOSTRII RELIGIOSI ASCUND TAINE MAI PRESUS DECAT TAINELE INSELE. CORUPTI PANA IN MADUVA OASELOR ACESTIA DENATUREAZA ADEVARUL RELIGIOS SI SUBMINEAZA CREDINTA OMULUI DE RAND DELIBERAT SI CONSTANT. IMIXTIUNI SI MASINATII ABILE, ACESTIA MANIPULEAZA SPIRITUL UMAN FACANDU-L SUSCEPTIBIL PROMISIUNILOR EFEMERE SAU PSEUDOMANTUIRII OBTINUTE PRIN DONATII SAU ACOPERITE DE UN DOGMATIC SI ASA NEINTELES DE MASE. IERARHIA A DEVENIT IN MULTE PRIVIINTE O OBSTRUCTIE PENTRU CREDINCIOSUL DE RAND. INTANGIBILITATEA ACESTORA SI IMBRACAREA FORTATA SI FALSA INTR-UN COSTUM AL IMPOSTURII, FACE CA MAJORITATEA SA CUMPERE O IDEOLOGIE CARE DOAR PARE AUTENTICA. NE ESTE SETE DE CREDINTA SI DE IZVORUL ACELA NESECAT DE PURITATE SI SUNTEM MANATI CA NISTE OI CATRE SACRIFICIU. UN SACRIFICIU AL PIERDERII IDENTITATII RELIGIOASE, UN SACRIFICIU AL PIERDERII UNUI NUME IN FATA SCULPTORULUI ETERN PE CARE IL INCREDINTAM UNOR IERARHI CARE NU NE MERITA SI CARE NE ABUZEAZA SENTIMENTELE SI DRAGOSTEA FATA DE HRISTOS INTR-UN MOD JALNIC APROAPE PROVERBIAL. DE LA ASOCIERILE ACELORA CU ELEMENTE SUBVERSIVE CREDINTEI,UNII DINTRE ACESTIA CONTINUA SA DUCA ACEASTA MUNCA EPUIZANTA PSIHOLOGIC SI ASTAZI, PANA LA CONGLOMERATUL DE PUTERE DE CARE SUNT CONSUMATI, UNII IERARHI AI NOSTRII COCHETEAZA ATAT DE LAMENTABIL CU PROXENETISMUL SATANIC. UNDE SUNT VALORILE PE CARE SFINTII PARINTI LE-AU PROMULGAT IN SCRIERILE PATRISTICE SAU UNDE SE GASESTE VESTEA CEA NOUA A EVANGHELIEI IN SUFLETELE ACESTOR OAMENI? NU MAI AVEM DREPTUL SA NU AGREEM DE TEAMA CA REPRESALIILE ACESTORA POT ANATEMATIZA SUFLETUL NOSTRU PENTRU VECIE, NU MAI AVEM DREPTUL LA OPINIE PENTRU CA INFAILIBILITATEA ACESTORA ESTE SINONIMA CU HARUL DIVIN. PRACTICAREA SIMONIEI, A FRAUDEI INTELECTUALE ADUC PREJUTICII SUFLETELOR ,MAI ALES ALE CELOR CORUPTE DE IMAGINEA ALTERATA A BINELUI VAZUT PRIN CLISEUL NEGATIV AL RETINEI NOASTRE ACOPERITA DE PACATE. NU ESTE UN RAZBOI IMPOTRIVA UNOR IERARHI DE DUZINA, SA NE INTELEGEM, CI ESTE O LUPTA IN CARE NOI CEREM LUI DUMNEZEU CU UMILINTA DE A NE DARUI IERARHI MAI BLANZI CARE SA SE IDENTIFICE CU NEVOILE NEAMULUI, DE IERTARE ,DE INGADUINTA SI MILA. ACESTI SLUJITORI INALTI, AU UITAT VOTURILE MONAHALE PE CARE LE SUBSTITUIESC CU LUXUL, CU GRANDOAREA, CU STATURA LOR COLORATA DE TESATURI SI TEXTILE POMPOASE. AVEM NEVOIE DE CALUGARI CARE SA NU NE SPERIE CU MONAHISMUL CI SA NE BUCURE DE DARUL FECIORIEI AL ABSTINENTEI, AL RELATIILOR INTERUMANE. EI SUNT STELELE CE LE URMAM IN BEZNA UITARII NOASTRE. LOR TREBUIE SA LE CEREM IERTARE, MONAHI SI MONAHII EXPLOATATI FIZIC SI SPIRITUAL , UN SCLAVAGISM MODERN DE CATRE ACESTI PRELATI FARA INIMA. UNORA LI SE CER LUCRURI INCOMPATIBILE CU ETICA RELIGIOASA , DAR SLUGARIA SI ABUZUL AU DEVENIT ORDINE DE ZI IN ACESTE INSTITUTII RELIGIOASE, SI IAR INTREB UNDE ESTE JERTFA LOR, INFRANGEREA INIMEI, COMPASIUNEA PENTRU NOI PREOTI SI MIRENI SAU MONAHI SI MONAHII CARE LE ADUCEM ROADE SI BANI SI RECUNOASTERE A NUMELUI LOR IN FATA DIVINULUI? NU SUNTEM PERFECTI, NU NE RUGAM PENTRU RAUL ACESTORA CI PENTRU INDREPTAREA LOR, ASA MICI SI FARA PUTERE SI NESEMNIFICATIVI. UN STRIGAT DE AJUTOR IL LANSAM IN ETER PENTRU CA ACESTI IERARHI SA SE TREZEASCA O DATA DIN SOMNUL RATIUNII SI SA NU MAI LASE ACESTI MONSTRII AI FRUSTRARILOR DUMNEALOR PERSONALE SA SE ABATA ASUPRA NOASTRA. SA FIE DEMNI IN FATA MANTUITORULUI SI SA LASE APUCATURILE DESPOTICE. IISUS A MUSTRAT CU BLANDETE, A CONVERTIT SUFLETE CE PAREAU FATIDIC CONDAMNATE LA PIEIRE, A PLANS CU CEI CE PLANGEAU, S-A NEVOIT LA NEVOILE CELOR CE ERAU FARA SPERANTA, A IMBRACAT HAINA PONOSITA SI JUGUL PACATELOR NOASTRE CA SA NE SCAPE DIN GHIARELE CELUI RAU. UNDE SUNT ACESTE PERCEPTE SI UNDE ESTE SENSIBILITATEA HRISTICA IN ACESTI OAMENI CU HAR? NE INTREBAM DE CE OARE HARUL SFANTULUI DUH NU II SCHIMBA IN MAI BINE? NU ESTE DEJNADEJDIE PENTRU CA DUMNEZEU LUCREAZA IN MAREA SA BUNATATE SI PRIN ACESTE BUTURUGI CARE SE IMPOTRIVESC CARULUI MARE AL CREDINTEI. SUFERINTA VINE DE SUS SI ESTE IN ULTIMA INSTANTA UN MARE DAR. CA SI DREPTUL IOV, SUFERINTA PRICINUITA DE ACESTI OAMENI TREBUIE SA REPREZINTE PENTRU NOI UN MOTIV IN PLUS SA CREDEM IN MANTUITORUL. EL NU NE-A MINTIT NICIODATA, EL NU NE-A BATJOCORAT SI NU A LUAT BANI PE LAPTELE COPIILOR, TOT EL NE-A DARUIT MANA PE CRUCE SI NE-A ZIS CA VOM FI CU EL IN IMPARATIA CERURILOR. DACA IN MILA SA A ZIS CELOR CARE ARUNCAU IN EL CU PIETRE , IARTA-LE DOAMNE CA NU STIU CE FAC, SI NOI NEVREDNICII TREBUIE SA IERTAM ACESTI VRAJMASI AI BINELUI SI POATE CA MANTUIREA VA ACTIUNA REVERSIBIL ASUPRA DANSILOR. PRIN BUNATATEA NOASTRA EI VOR PRIMI O INFUZIE DE BUNATE , PRIN LACRIMILE NOASTRE DE SUFERINTA CAUZATE DE NEDREPTATILE CE NI LE PRODUC, VOR PRIMI O APA VIE CU CARE SA-SI ASTAMPERE FOCUL MISTUITOR DE A GENERA RAUL, POATE PRIN RAMURA NOASTRA DE MASLIN, VOR INTELEGE CA MANDRIA LOR ESTE ESAFODUL LA CARE ADUC OFRANDE PERISABILE SI NU UN ALTAR UNDE SINGURA FLOARE CE SE CERE ESTE CEA A RECUNOSTINTEI CA DUMNEZEU I-A LASAT SA AJUNGA UNDE SUNT,

  PS.ARTICOLUL PREA CUCERNICIEI SALE, PR. SUSAN NU DEMONSTREAZA, PENTRU CA A DEMONSTRA INSEAMNA EXISTENTA UNUI DUBITABIL ,CI INTARESTE ADEVARUL DESPRE O STARE DE LUCRURI EXISTENTA DE DECENII INTR-O EPISCOPIE CARE SI-A PIERDUT MENIREA SI COHABITAREA SPIRITUALA CU SUFLETELE MULTOR ROMANI. JERTFA ACESTUI PREOT SI PERIPLUL CONSTANT IN REVELAREA ADEVARULUI IL FACE UN MARTIR AL UNEI CAUZE IN CARE LUPTA PREA CUCERNICIEI SALE ISI GASESTE REZONANTA SI IN IDEOLOGIA NOASTRA. ETICA DANSULUI DARUIESTE INIMILOR NOASTRE RAVNA PENTRU HRISTOS, IAR COMBATIVITATEA ACESTUIA NE REAMINTESTE EMBLEMATIC DE NUMELE CE I-L PURTAM CA OSTASI IN LINIA DE FRONT A VIRTUTIILOR CRESTINE.

 2. Indraznesc a vin cu comentariul meu adaugand Parintelui Susan faptul ca NU ARHIEPISCOPUL;NU TITLUL DAT DE BISERICA (RUSA) unui om ia facut raul ci NATHANIEL.”lipstik on a pig”.
  Catolicul, neromanul,poponarul, bolnavul mintal pervertit, perversul, mascariciul in haine ortodoxe, hotul, avarul iesit dintr-un burduf de caine, cu o branza imputita a facut raul si continua sa faca raul natiunii romane ortodoxe din America si Canada.

  Ai spus adevarul si e o cinste! Sa vedem cate “cozi de topor” avem si cate eroi rasar ! Acum se despart oile de capre!!!

  Felicitari si Bunul Dumnezeu sa nu opreasca descoperirea ADEVARULUI, TIRANILOR, LASILOR, TRADATORILOR SI A TUTUROR NEMERNICILOR CARE-SI BAT JOC DE NOI.

 3. Îţi trebuie o mare doză de răbdare şi înţelegere pentru a parcurge acest text încâlcit, cu enorm de multe greşeli gramaticale şi de logică.

  Am întrebat pe un cunoscut dacă a urmărit articolele părintelui Susan din în acest ziar. „Da, le-am urmarit pe toate”, mi-a răspuns; bun!, şi ce părere ai?, am insistat eu; „păi ce părere să am? Se ceartă popii între ei pe caşcaval!” Cam aceasta este percepţia mirenilor, sau în general, al laicilor privind această gâlceavă. Întrebarea se pune însă: cât de mult poate afecta starea de credinţă a credincioşilor ortodocşi aceste articole? Pun această întrebare pe un fond legitim, pentru că, până la urmă, noi, credincioşii ortodocşi venim în contact cu faptele unor preoţi şi a ierarhilor bisericii în care credem şi în care ne-am pus speranţa. Or?, văzând cum se desfăşoară lucrurile între ierarhii noştri, îţi pui multe întrebări privind credinţa ta. Normal ar fi ca aceste dezvăluiri să nu afecteze cu nimic credinţa, dacă eşti un mirean bine informat, catehizat în ale ortodoxiei, dar, din păcate nu suntem în această situaţie şi deci, avem de-a face cu o situaţie extrem de sensibilă privind tăria şi veridicitatea credinţei noastre ortodoxe. Acelaşi lucru se întâmplă şi în rândul credincioşilor catolici care sunt informaţi ocazional de cazurile de pedofilie ale multor preoţi catolici, fapt pentru care, mulţi dintre aceşti credincioşi migrează la alte culte creştine. Şi pe bună dreptate! Un credincios mai puţin catehumenizat îşi pune întrebări esenţiale de genul: ce credinţă mai e asta dacă însăşi ierarhii ei se dedau la astfel de fapte?; ce credinţă mi-am ales dacă aceasta permite comiterea unor astfel de fărădelegi?; ce încredere să mai am eu în preot, să mă duc să mă spovedesc la el, să-i sărut mâna, să-l respect ca pe trimis al lui Hristos pe pământ când?, uite de ce sunt ei în stare?; etc., etc. Ca unul care am participat la câteva congrese ale Vetrei, pot să vă spun că mulţi dintre mirenii participanţi erau dezgustaţi de modul în care au simţit pe pielea lor, percepţia preoţilor vis-a-vis de noi, mirenii, în sensul că noi, mirenii, suntem în ochii lor (al preoţilor) doar nişte perosoane needucate teologic, care suntem numai şi numai generatori de probleme. Să ne mai mirăm de interminabilele conflicte dintre preoţii din toate parohiile Vetrei şi credincioşi? Nu exista o singură biserică din episcopia Vetrei în care să nu existe scandaluri între preoţi şi mireni; majoritatea preoţilor fiind percepuţi de mireni ca pe nişte simple persoane fără har şi puşi numai şi numai pe căpătuială, veşnic nemulţumiţi cu cât câştigă, veşnic nemulţumiţi de comportamentul mirenilor. Cum să (mai) rezişti într-o credinţă care este atât de seducătoare în precepte şi învăţătură, dar atât de pătată în fapte? Îţi trebuie o mare doză de cultură teologica pentru a fi apt să desparţi faptele ierarihlor biserici şi a mirenilor de învăţătura şi mesajul Bisericii.

  Justiţia

  Noi, oamenii, nu suntem capabili de a genera sau controla un act de justiţie. Omul nu e demn de a genera actul justiţiar pentru că îi lipseşte harul lui Dumnezeu de A FI Adevărul; numai Cel ce este Adevărul îl poate cunoaşte şi, deci, în virtutea aceasta îl poate şi împărţi sau justiţiona. Or? Omul? Poate omul să cunoască adevărul pentru ca să fie capabil de a-l justiţiona? Nu, pentru că nu este Dumnezeu. Şi atunci? Cum ne putem înţelege între noi? Simplu. Ne creăm noi, propriile noastre legi, propria noastră justiţie. Şi atunci? Mai putem avea încredere în actul de justiţie omenesc, dacă nu se bazează pe cunoaşterea integrală a adevărului? Nu! Cele mai multe verdicte din justiţia umană, dacă nu, majoritatea, poartă asupra lor acest blam al neîncrederii. La om, actul justiţionar se execută bazat pe un cod de legi imperfecte, care se zbat în a acoperi toate manifestările umane, dar sfârşesc prin a fi părtinitoare. Actul justiţionar la om se bazează pe factori subiectivi cum ar fi: banul, influenţa, impunerea, dictatura, norocul, hazardul. Judecata divină nu are aceleaşi caracteristici ca cea a omului. Dumnezeu ne vrea pe toţi împăcaţi, nedivizaţi, şi fără să ne urâm între noi. Judecata umană este temporară şi arbitrară; judecata divină este absolută, perfectă, indestructibilă, totală.

  Opinie

  Părintele Susan, după cum o spune şi dumnealui, este un bun cunoscător al teologiei ortodoxe, al canoanelor. Dumnealui ştie foarte bine că justiţia umană nu are darul de a sluji Adevărul. Dumnealui ştie foarte bine că, dacă cineva a fost rănit fără vină, soarta lui nu rămâne fără răspuns de la Dumnezeu şi că, din momentul în care fărădelegea s-a săvârşit, Dumnezeu este cel care intervine şi prin lucrarea Lui, înfăptuieşte actul de justiţie; dar nu atunci când dorim noi, ci numai şi numai când crede El de cuviinţă. Adresându-se justiţiei umane pentru a primi dreptatea, părintele Susan nesocoteşte justiţia Adevărului Suprem, refuză harul Celui care este singurul în măsură să-i facă dreptate. Ştiu că timpul joacă un rol important în această situaţie şi că e greu să-i spui păintelui Susan să aştepte verdictul judecăţii divine, dar, dumnealui este preot, ar trebui să-şi pună toată încrederea NUMAI în Dumnezeu, singurul în măsură să-i facă dreptate dacă păstorul lui l-a învinuit pe nedrept. Dumnealui L-a nesocotit pe ierarhul suprem şi s-a adresat omului ca să i se facă dreptate. Ce va ieşi din toată această gâlceavă? Numai Bunul Dumnezeu ştie. Eu sunt sigur, însă, de un lucru, ca oricare ar fi verdictul justiţiei omului, ea nu va fi aceeaşi cu cel al lui Dumnezeu.

  Doamne ajută!

 4. Raspuns comentariului d-lui Mila

  Daca exista mila si rabdare, exista si intelegere si o aplatizare in priviinta indulgentei si logicii dvs. Din pacate nu am retinut din comentariul dvs. decat aceasta vesnica si constanta idée de refractar impotriva clerului care va inchide perimetrul credintei si care va determina sa judecati etic si atat de justitiar conceptului dvs. Inteleg abundenta de pseudonime pe care dvs. o uzitati in aceste comentarii, dar ma intreb. De ce vorbiti in numele mirenilor si nu in numele dvs.? De ce legitimizati propriul concept si faceti din el o axioma ce o inpuneti doctrinar oamenilor de bine care nu se plang de greselile preotilor. De ce va atribuiti atat de vehement atributul de imponderabilitate fata de problemele ecleziastice cand negati fundamental principiul de conlucrare.
  Este o scuza ieftina sa deliberati faptul ca acest cascaval face obiectul discordiei intre preoti. Popii pe care dvs. ii insultati sunt aceia care au prerogativul de sus sa dezlege si sa ierte, din pacate dvs. ramaneti la nivelul in care aratatul cu detetul constituie unica forma, desi primara de credinta prin imitatia negativului. De ce va este usor sa luati bata si sa loviti in imperfectiunea preotului care este singur in parohie si nu in pseudo credinciosii care cred ca se pot ruga si acasa la fel ca in biserica. In casa care nu este loc sfant, unde se injura, se vad filme nu stiu de care sau unde se indeplinesc functiile matrimoniale, de exemplu?
  In altar se pot intampla aceste lucruri? Este casa un loc sfant asa cum biserica este prin sfintirea si puterea Duhului Sfant? Vorbiti de sensibilitatea credintei intr-un mod atat de insensibil incat aceasta dihotomie la dvs. ma fac sa ma intreb iarasi daca scopul comentariului dvs. va legitimeaza o cautare a altor credinte mondene care sa va fie mai accesibile temperamentului dvs, sau pur si simplu incercati o revolta personala in substituirea preotilor cu caractere atat de distinse din randurile mirenilor spre a inlocui traditia. Daca este asa, America este o tara libera si formati-va un current nou, o congregatie noua in care sa va expuneti ideiile si dogma cea noua. Daca aceasta reprezinta pentru domnia voastra o satisfactie atunci va incurajez s-o faceti si sa va gasiti linistea. Este de preferat sa faceti aceasta decat sa instituiti aici o baza in care sa induceti in eroare prin vendetta personala multi oameni care vor gasi in ce ati spus o facilizare a urii ce o au fata de intelectualitatea ecleziastica. Nu este normal sa urati domnul meu, ci sa incercati sa ajungeti la un dialog cu cineva sa experimentati acceptarea opusului gandirii dvs. Aveti dreptul sa dezagreati cu afirmatiile mele cum si eu ma prevalez de acelasi drept, dar nu mi-as permite sa va urasc si nici sa va compatimesc, as ramane doar suparat pe aceasta influenta nefasta pe care o primiti ca imbold de la o stare nevindecata sau de la frustari pricinuite din imanenta acestei vieti. Sunt mahnit ca mandria nu va da voie sa acceptati un sfat sau ca ramaneti identificat cu acelasi nume de care ati uzitat aici, cel al milei.
  Cum sa va vorbesc la acest mod, cand stiu ca nu o aveti si mai ales ca nu tolerati ca preotii sa isi castige si ei existenta? Cum sa nu fiu indignat cand ii faceti popi, oameni care au studiat si au dat examene mai mult decat mintea dvs. indura ca sa inteleaga, cum sa nu fiu umilit la gandul ca dvs. vedeti in existenta acestora o diviziune a cascavalui. Stiti cate joburi au preotii aici fiindca parohiile nu-i sustin financiar? Stiti ca ei, acesti amarati de oameni lucreaza sapte din sapte ca sufletele oamenilor sa aibe impartasanie in caz de ceva rau?, sau cate spitale viziteaza, sau cata alinare trebuie sa aduca muribunzilor sau familiilor in durere? Stiti cate lacrimi varsa ei si cata presiune exista pe cortexul acestora cand pierd suflete, cand rautatea oamenilor se identifica cu aceasta rea vointa ce promoveaza o falsa idependenta fata de cele sfinte? Cu siguranta aratati in continuare cu degetul si incercati sa dezhumanizati persoana clericului. De ce cand va duceti la doctor nu vociferati de preturile exorbitante ce le platiti pentru o mica si nesemnificativa consultatie, dar va este usor sa atribuiti preotului cuvantul capatuiala. Duce-ti-va la avocati si vedeti si acuzati-i si pe dansii de taxe masive ce le aplica pe ora consultatiei dvs legale si face-ti comparatie cu preotul asta amarat care se roaga, care va crestineaza copiii, care va cununa, vine la spital in miez de noapte, sau va ingroapa si va alina durerea in urma pierderii celor dragi. De ce nu va duce-ti la avocat sau la doctor, sau la alti mireni sa va presteze aceste servicii? Singur va intrebati cum sa mai rezistati acestor conflicte dintre mireni si cler. Cred ca, legitim ar fi cum sa mai reziste clerul cu oameni de tot felul, cu idei novatoare in fiecare zi despre cum si in ce fel un preot ca sa fie ca sa multumeasca mireanul ce cred ca daca ofera un dolar in tasul acela il si poate si guverna. Protii, majoritatea lucreaza, si muncesc din greu, si se roaga non-stop cu evlavie pentru toti, domnul cu MILA, DAR CEL MAI MULT ASA CHINUITI CUM SUNT SI CRUCIFICATI DE OAMENI CA DVS. NU UITA SA ZICA MEREU, IARTA-I DOAMNE CA NU STIU CE FAC. FIE CA ACCEPTATI SAU NU, FIE CA PONEGRITI SAU NU, MESAJUL RAMANE UNUL. DVS. NU SUNTETI PREOT, DAR PREOTUL A FOST SI MIREAN, ACEASTA FACE DIFERENTA IN INTELEGERE SI COGNOSCIBILITATE RELIGIOASA.

  CU SIGURANTA AL DVS. PE VECI REV. FR. E.V.

 5. Sunt “onorat” de raspunsul unui oarecare domn, Rev Fr. E.V. care ia atitudine impotriva opiniilor mele. Felul in care o face, ma duce cu gindul la celebrele sedinte de partid unde dusmanul de clasa era infierat cu patos revolutionar si patriotic.

  Inca de la inceput am observat aceeasi “tehnica” a dialogului celui care se isi bazeaza argumentatia pe procedeul de eliminare a “dusmanului de clasa” individualizindu-l, singularizindu-l, desprinzindu-l din rindul multimii, care multime nu are cum sa se identifice cu comprtamentul celui care, cica, ar vorbi in numele tuLor. Tehnica e binecunoscuta si la fel de meschina si se poate traduce prin: “da’ cine esti tu, ba, sa vorbesti in numele tutuLora? Esti tu vrun dumniezau?” Aceasta tehnica cu iz parsiv, face din cel care foloseste, un pervers, un om marunt, un diletant, un “neica nimeni”. Ce urmaresc astfel de kgb-isti de opine este tocmai fortarea unei perceptii din care sa reiasa ca cel care loveste in noi, preotimea, nu poate sa fie decit un accident, un caz singular, pt. ca altfel nu se poate. Cine a mai auzit ca un enorias, un crestin ortox, sa aibe o opinie negativa impotriva ierarhiei preotesti? La fel se comportau si liderii comunisti care vedeau in astfel de recalcitranti, niste accidente, niste oameni decazuti, care nu aveau nimic de-a face cu turma ascultatoare si cuminte. Un astfel de element nu poate sa fie intreg la minte, nu poate fi luat in serios, el fiind, deci, un om bolnav, un subiect vrednic de a fi trimis la niste “specialisti” in psihiatrie care sa-l sedeze, sa-i aplice niste tratamente adecvate, in asa fel incit, recalcitantul sa reintre in turma, cuminte si la locul lui. Aceasta este si tactica acestui domn, Rev Fr. E.V. De ce o face? Nu stiu dar pe mine ma amuza si imi intareste increderea ca cele ce am spus in primul meu mesaj sunt si mai valoroase decit am crezut.

  Acelasi domn, Rev Fr. E.V., imi atrage atentia asupra faptului ca preotii au “prerogativul de sus” sa lege si sa deslege. Ce? Domnul Rev Fr. E.V. nu ne mai spune. Ne lasa la cheremul dilemei. Dumnealui recurge din nou la metodele de tip kgb prin a arata cu degetul: noi avem pinea si cutitul, si tot noi avem glontul si pistolul. Cine ni le-a dat? Pai cum cine? Al de Sus! Dumnealui, domnul Rev Fr. E.V., uitind ca, tot Cel de Sus a atentionat pe cei cu “prerogative” ca: mult li s-a dat, mult li se va cere, peste care, din pacate, putini, foarte putini preoti trec, si vor trece.

  Ortodoxia este un cult crestin care are ca baza a relatiilor ierarhice, ascultarea. Patriarhul Teoctist avea sa declare in ultimul sau interviu ca dupa parerea lui, cel mai important lucru din viata unui calugar sau preot este ascultarea. Succesul sau in viata a avut ca element esential tocmai, ascultarea. Este, ascultarea, motivul de inspiratie comportamentala a parintelui V. Susan? Nu! Este ascultarea, motivul de inspiratie comportamentala a preotului bucurestean care a violat o tinara exact in noaptea invierii? Nu! Este ascultarea, motivul de inspiratie a P.S. Teodosie de a lua mita de la preotii care-si doresc parohii “babane”? Nu! Bineinteles ca un kgb-ist de profesie, asa dupa cum este si acest domn, Rev Fr. E.V., ar sari imediat si ar declara cu mindrie patriotica, ca aceste trei exemple nu au nimic in comun. Atunci, ce mai este aceasta Ascultare, daca o performam discretional, dupa cum ni se pare noua mai bine ca ne-ar servi propriilor noastre interese? Eu cred ca, din contra, ascultarea are mai mult o motivatie si conotatie care implica sacrificiul de sine, lasarea de sine, smerenia celui care o accepta. Ascultarea il incarca pe cel care o impune, iar pe cel care o accede il supune unor incercari personale care ii poate releva propriile lui putinte si neputinte. Mesajul meu pentru parintele Susan era tomcai acesta, al faptului ca dumnealui nu are incredere in Cel care face din ascultare un cutit cu doua taisuri, cutit care poate rani atit pe cel care o impune cit si pe cel care o exercita. Domnul Rev Fr. E.V. evita esenta mesajului meu, lansindu-se intr-un discurs titirambic, demn de un activist de scoala la St. Gheorghiu, care se lanseaza intr-un discurs patriotard doar asa, sa se afle in treaba si sa mai exerseze nitelus la limba roamana. Cine il ia in seama? De fapt, realitatea de zi cu zi, cred eu, i-a dat si ii va mai da shuturi in fund in asa fel ca sa-l calauzeasca pe drumul cel bun sau sa-l trezeasca din somn; desi? Dupa cit il duce (mai bine zis, cit nu il duce) mintea, acest domn va sfirsi precum “cistigatorul” de doua loturi al lui Caragiale, cintind din flasneta in jurul unei biserici de mahala!

 6. DOMNULE CU MILA,

  Sublim intre ghilimele mesajul dvs.! O compilatie ce induce sistemul digestiv la o regurgitare abundenta si in egala masura o parere de rau acuta fata de modul in care dvs. intelegeti sa ofesati si sa va aduceti in prim plan. Nimeni nu va opreste, si am vointa necesara sa va permit sa va reproduceti. Scena va apartine si daca doriti sa interpretati rolul vietii dvs. adica al aceluia de standard al emanciparii voi fi dispus sa asist la jongleriile dvs. cu cercuri, mingi de tot felul, artificii sau popice, fiindca imi lipsesc aceste lucruri de pe vremea cand frecventam Circul de Stat din Bucuresti, incercand si azi aceleasi duioase sentimente dupa acei ani ai tineretii. Nostalgice vremuri! Nu-i asa?
  Va multumesc sincer pentru aceste readuceri aminte, iar clovnul pe care dvs. il jucati cu atata pasiune ramane emblematic gandului meu, o satira vie a elevatiei si decadentei spiritului uman. Masca aceasta ce trece atat de usor de la tristete la bucurie, de la compasiune la tiranie, de la razbunare la Mila va aranjeaza incredibil de mult si ma faceti sa fiu umil fata de talentului ce-l posedati. Nu stiu exact, dar sunt convins ca spectacolele domniei voastre se joaca cu casa de bilete inchisa fiindca la un asemenea talent nu exista spatii libere, si oamenii cauta vacante intelectuale pentru a putea ocupa scaunele din fata. KGB-ul la care faceti referire suna intelectual intr-adevar. Mi-ar fi placut sa stiu limba rusa, dar, din pacate, din cauza opresiei ce a venit peste natia noastra de la rasarit am avut o repulsie genuina in a invata-o. Drept urmare, am mai aprofundat cate un cuvant din scrieri célèbre al carui autor va intitulati atat de sugestiv: MILA, CLEOPA, ARHANGHELU si multe altele pe care, spatiul nu imi permite sa le mai reproduc.
  Domnul meu, mi-as rezerva dreptul sa va aduc o corectie semantica si deasemenea dogmatica dupa care promit ca va voi lasa impreuna cu oitele pe o pasune a contemplativului. ORTODOXIA – NU ESTE UN CULT, asa cum dialectic v-ati exprimat. Sugestia mea ar fi sa lecturati mai cu de-amanuntul dimensiunea sacramentala a bisericii, apartenenta mistica a acesteia ca trup vazut al Mantuitorului. Daca dvs., in intelepciunea domniei voastre o numiti ,,CULT CRESTIN’’, am convingerea ca trebuia sa ne fi spus si noua in anticipatie ca distinsa dvs. persoana imixtioneaza ortodoxia cu neo-protestantismul si atunci nu ne mai elaborati despre ascultare. Nu sunt ferm convins ca ati auzit despre libertate ca dar ontologic si nu vreau sa va congestionez sinapsele in informatia pe care dvs. trebuie s-o procesati in scopul constientizarii a ce spun. Nu cred ca sunteti pregatit pentru o asemenea experienta mistica. Drept urmare voi incerca sa uzez de dragul dvs. invataturi bune din biserica sora Romana–Catolica. Numele suna atat de familiar conceptului domniei voastre. INDULGENTA. Cititi despre aceasta si lasati-ma sa cunosc inclinatia dvs. sincera spre eruditie.

  Ps. Contextul in care ati pus numele bisericii sugestioneaza deasemenea elipticul de intelegere ce-l aveti fata de locatia acesteia. Indiferent ca ea se afla intr-un spatiu necorespunzator clasei dvs. sociale, aceasta ramane volens nolens un bastion de credinta pentru cei neprivilegiati de o situatie financiara. Vreau sa inteleg faptul ca dvs. sunteti un inclusivist prin excelenta.

  AL DVS. VESNIC RUGATOR SPRE INDREPTARE
  REV. FR. E.V

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.