June 16, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

Lumea în care trăim

4 min read

Rasismul și extremisul din nefericire nu vor dispărea niciodată.
Cu toate principiile gen Diversity/Equity/Inclusion, Politically Correct și WOKE implementate
Ca ființe dotate cu inteligență însă, cu capacitate de deosebire, trebuie să ne străduim să conviețuim civilizat cu aceste “probleme”, acceptându-ne unul pe celălalt, încercând să înțelegem rădăcinile rasismului și extremismului.
Să luptăm pentru schimbări pozitive dar să acceptăm că există anumite lucruri pe care nu le putem schimba.
Sângele are aceeași culoare.
Sărăcia, durerea, bucuria și liniștea sunt incolore.
Mâncăm cu aceeași gură, trăim cum putem și cât ne este dat și când ne ducem, ne potrivim între aceleași patru scânduri.
Dar, indiferent cât de mult idealism și poezie există în fraza „ne naștem cu toții egali”, realitatea este că nu ne naștem egali.
Și asta din totdeauna.
În vreme ce un copil într-o parte a lumii face mofturi că nu vrea clătite cu sirop ci cu Nutella, în Africa un copil moare de foame.
Nu suntem egali nici măcar în fața legii deși legea e color-blind și nu are gender.
Mediul în care ne-am născut și am crescut, educația – de la cei șapte ani de acasă până la doctorat, circumstanțele, oportunitățile joacă un rol critic în formarea noastră ca indivizi.
Trebuie să luptăm din răsputeri pentru fiecare oportunitate care ne iese în cale și să ne ridicăm din fiecare cădere pe care o experimentăm, chiar dacă adevăratele oportunități sunt rare și mai toate căderile, dezastruoase.
În timp ce idealismul este o sursă de motivare și inspirație care tulbură mințile romanțioase, el nu hrănește gurile flămânde și nici nu plătește chiria.
Diferența este dată de felul în care ne privim unii pe alții, în felul în care ne acceptăm și înțelegem unii pe ceilalți, relațiile pe care le construim și le încurajăm, in felul în care ne AJUTĂM unii pe ceilalți.
Trebuie să înțelegem și să acceptăm că suntem produsul societății, suma alegerilor personale, rezultatul acelor lucruri pe care nu le-am putut controla și al lumii în care funcționăm.
Vrei să schimbi lumea?
“Schimbă-te pe tine însuți”, ți se spune.
“Liniște-te, îți spune altcineva, ești doar o picătură într-un ocean, nu poți schimba nimic.

Unele lucruri nu se vor schimba niciodată pentru că oamenii buni sunt mulți dar fără putere.

****

The world we live in.

Racism and extremism are issues in our society that continue to persist and, unfortunately, will never disappear.
With all the Politically correct, DEI & WOKE principles.
But, as intelligent beings, we must strive to bridge the gaps between us by accepting one another and trying to understand the roots of racism and extremism.
We should fight for positive changes but accept that there may be certain things we cannot change.
Doesn’t matter how much idealism & poetry exists in the phrase “we are all born equal”, the reality is that we are not born equal.
Our place of birth, background, upbringing, education, and circumstances, all play a critical role in shaping who we are as individuals.
We must fight tooth and nail for every opportunity that comes our way and heal from every fall that we experience, even if true opportunities are rare and sometimes, falls are disastrous.
The world is not perfect, and it will never be.
While one kid, in one part of the world, doesn’t want to eat his pancakes with sirop because he wants pancakes with Nutella, another one dies of hunger in Africa.
We dream, but many times all we have left after dreaming are…the dreams.
Idealism is a source of motivation and inspiration, feeds romantic minds, but it doesn’t feed hungry mouths or pays the rent.
The difference is in the way we look at each other, the way we accept & understand each other, in the relationships we build and foster, the ways we HELP each other.
We have to understand and accept that we are the product of our environment, the sum of all our personal choices, the result of all those things we couldn’t control.
Want to change the world?
Change yourself, they say.
“Calm down, another one says, you are just the drop in an ocean, it doesn’t matter”.
Some things will never change because people that are good are many, but powerless.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.