March 1, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

Un dar al diasporei americane pentru cultura română de pe toate medidianele

9 min read

Un dar al diasporei americane pentru cultura română de pe toate medidianele

Autor: prof.univ.dr. Anca Sîrghie

 

(Text scris în data de 30 august 2021, n.n.)

Sosit din statul Michigan, SUA, scriitorul și publicistul Ștefan Străjeri, bucovinean de obârșie,  a făcut o ofrandă prețioasă cititorilor din România, realizând un periplu livresc simbolic ca repere geografice. Acesta a început în 15 august 2021, din Maramureșul primilor voievozi și s-a terminat la Sibiu, capitală europeană a culturii, unde acum el a  descins pentru prima dată, dornic să cunoască inima burgului medieval și împrejurimile orașului. Autorul venise din America spre Maramureș cu cei doi „coconi”, care sunt cărțile sale. Aceste  monografii de valoare unică în cultura diasporei noastre din întreaga lume sunt documente ale unei experiențe existențiale  dramatice și totodată curajoase, cea a românilor plecați peste Atlantic. Prima monografie se intitulează atât de inspirat „Românii americani de la Marile Lacuri. Peste 100 de ani de prezență românească în statul american Michigan”, 2014,  și  cea de-a  doua, așa de concis, „Istoria românilor canadieni. 1890-2020”, publicată la Editura Anamarol din București în 2020, ca și cea dintâi. Ambele monografii au fost prefațate de universitara sibiancă Anca Sîrghie, iar îngrijirea celei de a doua este semnată de prof. dr. Ada Stuparu de la Craiova.

Păstrând în ele o aceeași structură de capitole ample, în care istoria emigranților români se încadrează  în epopeea multinațională a Lumii Noi, Ștefan Străjeri prezintă printr-un documentat comentariu atât povestea imigrării propriu-zise, organizațiile și publicațiile realizate de-a lungul deceniilor, cât și  instituțiile religioase ori personalitățile reprezentative. Nu lipsesc nici chiar și mărturiile unor pionieri ai aventurii românilor  plecați peste Atlantic, mai impresionante decât orice. Reușind ceea ce nimeni până la el nu a izbândit, autorul panoramează viața conaționalilor noștri care formează acolo, departe de țară, niște „mici Românii”, unde la cei mai mulți dintre ei identitatea națională este păstrată cu mare grijă, așa cum nu se stinge din suflete nici  dorul după patria-mumă. Așadar, două cărți pe cât de monumentale și solid ancorate științific, pe atât de plăcute la lectură, datorită stilului clar și lipsit de ornamente al autorului, în pagini unde ideile sunt ilustrate din belșug cu poze edificatoare.

În esență, ceea ce propune cititorilor Ștefan Străjeri  în cele două monografii ale sale, care nu mă îndoiesc că  vor dăinui peste timp ca o  carte de vizită  onorantă pentru comunitatea românilor de pe ambele maluri ale Atlanticului, este o călătorie imaginară în istoria cu mii după mii, cu zeci de mii după zeci de mii de destine românești. Parcurgând pe îndelete, în răstimpuri de liniște, filele acestor cărți uimitoare prin adevărul lor, lectorii vor izbuti să pătrundă ideea puterii de sacrificiu a celor care, începând de la sfârșitul secolului al XIX-lea până în prezent, au cutezat să-și părăsească vetrele strămoșești ca să se stabilească într-un Eldorado  iluzoriu, în acel promised land, unde abia urmașii primei generații de imigranți, cu copiii lor, au avut sentimentul adaptării la viața din Lumea Nouă. În prezent, dialogul diasporei noastre americane și canadiene cu țara devine o necesitate, iar roadele lui pot îmbogăți viața tuturor.

În inima Ieudului maramureșan, la 15 august 2021, într-o binecuvântată zi de sacră sărbătoare, care este  Adormirea Maicii Domnului, la Muzeul Vălenarului Gheorghe Chindriș, s-a desfășurat un eveniment de mare cinste, lansarea recentei apariții a autorului româno-american, respectiv „Istoria românilor canadieni. 1890-2020”. În zi fierbinte de vară, călătoria „coconilor” lui Ștefan Străjeri a început,  datorită inginerului Gheorghe Chindriș, mare „gazdalău și patriot”, cum îl cunosc localnicii, în Nordul voievodal al Ieudului, care și-a etalat frumusețea costumelor tradiționale ale participanților la eveniment. După un joc moroșenesc, cum numai ei, urmașii dacilor liberi  știu să-l încingă, în grădina cu case de lemn a Vălenarului, lansarea a realizat-o prefațatoarea monografiei, cuvânt urmat de câțiva intelectuali locali, ca prof. dr. Ion Petrovai, g-ral dr. Alexandru Leordean  și dr. Ilie Gherheș. Autorul a dat autografe pe cartea cumpărată de cei dornici să o citească ori dăruită prietenilor și unor călugărițe, care au purtat-o spre mânăstirile din regiune.

Drumul noii cărți a lui Ștefan Străjeri  a continuat spre Bucovina. În 18 august a.c. la Muzeul  de Istorie din Suceava, în capitala voievodală a Moldovei lui Ștefan cel Mare, prezentarea noii monografii a fost făcută, ca de obicei,  de Anca Sîrghie  și de  dr. Gabriel Cărăbuș, directorul Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”, care au realizat o analiză pertinentă a capitolelor cărții. În moderna sală, unde s-a desfășurat evenimentul, scaunele erau distanțate, între cei prezenți, aflându-se și reprezentanți ai mass-mediei. Apoi, în 19 august a.c., la invitația Societății Scriitorilor Români din Ucraina, prin inițiativa publicistei, colaboratoare la ziarul „Zorile Bucovinei”, Maria Toacă, o prezentare a cărții lui Ștefan Străjeri avea să fie realizată la Cernăuți, în capitala istorică a Bucovinei, care își dobândise prin tradiția sa de cultură germană și austriacă, renumele de „Mica Vienă”. Se știe că Cernăuți fusese capitala Ducatului Bucovinei la 1848, strălucit oraș de spiritualitate românească în Evul Mediu, apoi în perioadele 1918-1940 și 1941-1944. Dar în prezent, românii sunt o minoritate, care face eforturi să-și păstreze identitate națională. Spre ei ne îndreptam noi într-un elegant Mercedes, care a trecut fluturând prin vamă, cu statut de delegație „oficială”.

La Societatea „Mihai Eminescu” din centrul orașului, au sosit români din câteva localități, comuna Mahala fiind reprezentată de o întreagă delegație. Reuniunea s-a desfășurat în prezența a 4 academicieni, printre ei numărându-se Vasile Tărâțeanu, patriotul însuflețit, bucuros ca și noi, oaspeții sosiți de peste Siret, să asculte cântându-se și recitându-se versuri în limba română. Domnul Gh. Puiu a interpretat romanța „La umbra nucului bătrân” și cântece cu un mesaj patriotic: „Sunt român din Bucovina/ Și nu port în suflet vina/ Că o sârmă mă desparte/ De frații mei de departe.” Poetul Dumitru Zaidel a citit din cartea sa de debut, intitulată „Soarta”, apărută la editura Cornul Abundenței de la Craiova, 2021, în condiții execrabile, cum aveam să constat răsfoind-o. Mesajul poetului este cuprins în versurile: „Să ne  trezim români cu toții,/ Cei de acolo și de aici./ Să dăm pe mâna legii hoții/ Să ne trăiască țara-n veci”. Prezentarea „Istoriei românilor canadieni 1890-2020”, la care cuvântul meu a fost urmat de cel al doamnei Maria Toacă, a stârnit vii amintiri, pentru că în sală se aflau mulți dintre urmașii bucovinenilor plecați spre Canada. Emoția a atins cote maxime.  La sesiunea de autografe, autorul Ștefan Străjeri a oferit gratuit absolut toate exemplarele cărții cu care sosise la Cernăuți, căci setea de-a citi românește s-a dovedit acolo a fi copleșitoare. Importanța acestui eveniment cărturăresc este cu atât mai mare cu cât asemenea reuniuni panromânești sunt foarte rare.

Periplul a continuat în 23 august la Alba Iulia, în capitala Marii Uniri. Acolo am răspuns împreună cu autorul invitației profesorului drd. Mihai Octavian Groza de a dezbate tema „Prezențe culturale românești în America” la emisiunea „Pașaport cultural” de la postul de televiziune locală „Alba Carolina”. La Galeriile de Artă, autorul româno-american a fost aplaudat de un grup de intelectuali, în frunte cu  președinta ASTREI, Maria Cioica și cu Adriana Elena Popa, președinta asociației „Datini Strămoșești”, Alba Iulia.

La Cenaclul „Radu Theodoru” din Sibiu, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România și cu Liga Culturală Sibiu, în 24 august 2021, s-a făcut prezentarea „Istoriei românilor canadieni. 1890-2020”, eveniment găzduit de Cercul Militar local. Am avut alături, ca prezentatori, pe prof. univ. dr. Elena Macavei, care a împărtășit în stilul bogat asociativ bine cunoscut câteva impresii pertinente de lectură,  și pe  eseistul-publicist dr. Mihai Posada, din a cărui prezentare voi cita următoarele: „Potrivit titlului, „istoria” dlui Ștefan Străjeri vorbește și despre geografia Canadei, despre popoarele native, despre primii europeni ajunși în „Noua Franță” pe vremea când pe la noi se socotea istoria între sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare și puțin după aceea a voievodului întregitor Mihai Viteazul, respectiv între anii 1497 și 1670.[…] „Până în prezent, despre românii din Canada nu s-a realizat nicio monografie amplă în limba română”. – citim la p.107, iar la p. 109, autorul precizează: „Numărul românilor care au emigrat în Statele Unite a fost mai mare decât al celor care au mers în Canada”. În stilul direct, colocvial și atractiv al întregii cărți, Ștefan Străjeri ne spune că imigrația românească în Canada se găsește menționată de pe la 1890-1891, începând, se pare, cu Nicolae Zora, bucovinean cum este și autorul. […] Pornind de la istoria & geografia Canadei, autorul trece în revistă cu atenție și grijă deosebită pentru detaliu, etapele emigrării-imigrării românilor în  Canada, viața religioasă a comunităților de români canadieni cu numeroasele   lăcașuri de cult (ortodoxe, greco-catolice, baptiste etc.), organizațiile românești, publicațiile, emisiunile lor de radio și televiziune, personalitățile româno-canadiene (scriitori și oameni de presă, artiști, oameni de știință și lideri comunitari), mărturisiri din presa canadiană relatate de primii imigranți români și urmașii acelora. „Indexul   alfabetic”, între paginile 747-782, completează ținuta științifică a unei monografii   inedite, bogat  ilustrate documentar cu fotografii și reproduceri diverse. Două prefețe – una alcătuită de Anca Sîrghie din Sibiu (România):  „Vocația identității naționale”, cealaltă „O istorie a fenomenului românesc în Canada”  de dr. Silvia Urdea din Waterford, MI (S.U.A.), (pp. XL-XLI), pe lângă o „Notă asupra ediției” semnată tot de Anca Sîrghie despre această ediție îngrijită de Ada Stuparu din Craiova (România) – completează editorial o cercetare monografică  pe care,  oricine va dori să cunoască sau să dezvolte ceva despre românii canadieni și epopeea stabilirii lor pe continentul de dincolo de Atlantic, nu o poate ocoli.” Cu interes a fost ascultat și cuvântul doamnei Emilia Matei, președinta Societății Graiul Românesc din Windsor, Canada, personalitate prezentă în cartea lui Ștefan Străjeri.

Actorul Cătălin Emil Neghină de la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu a lecturat expresiv câteva fragmente din paginile cărții. Autorul a oferit autografe pe exemplarele cumpărate de sibieni. Aici au fost mai numeroși cumpărători ai cărții decât oriunde. Cartea poate fi achiziționată și în viitor, plata făcându-se prin bancă. Sala cu cel mai numeros public și atmosfera în care s-a desfășurat evenimentul bine organizat l-au determinat pe autor să considere cu încântare că la Sibiu a fost un adevărat hit al turneului său făcut în România. „Drumul” monografiilor lui Ștefan Străjeri este abia început. Viața lor, ca prezență livrescă, se va îngemăna cu cea a comunităților de români de pretutindeni cărora vrednicul bucovinean le poate da un model. Considerăm că asemenea cărți pline de adevăr vor fi achiziționate de lectori, indiferent de profesie și de condiții sociale, anume de către toți cei care doresc să ia aminte la viața conaționalilor noștri din Lumea Nouă.

Credit Foto: Răzvan Negru

*

Foto. Anca Sîrghie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.