Curentul International

Curentul International Magazine

George R. ROCA – AYEYE DAGUL ATYEYE

32 min read

 ADA-X8-wb1. LEGENDA CELOR TREI SURORI (română)

 

În urma cu multe mii de ani sălăşluia în Australia un trib de aborigeni. Femeile erau frumoase, iar bărbaţii musculoşi şi bine clădiţi. Erau pescari şi vânători pasionaţi şi foarte îndemânatici la aruncarea bumerangului. Tribul se numea Wahroonga şi era condus de bunul şi înţeleptul Booboonga. Acesta avea trei fete minunate care se numeau: Cabramatta, Parramatta şi Coolangatta.

 

Tribul ducea o viaţă plăcută aproape de marginea marelui ocean pe care ei îl numeau Solwata Mayumarry, sau Oceanul Pacific. Şi pentru că trăiau pe coasta oceanului liniştit, erau şi ei buni şi nu se războiau niciodată cu nimeni, din care cauză nu aveau duşmani. Ei iubeau animalele, plantele şi păsările, iar acestea, la rândul lor, îi iubeau pe ei. Cangurii, koala, bilby şi wombat-ul se jucau toata ziulica cu copiii lor. Eucalipţii şi tufişurile de mulga le ţineau umbră, marea pasare emu îi ducea în spinare, iar kookaburra, pasărea care seamănă cu o pupăză, îi trezea dimineaţa ca un ceas deşteptător.

 

Cu toată viaţa tihnită pe care o duceau, necazurile nu-i ocoliră nici pe wahroongani. Începuseră să se întâmple nişte lucruri ciudate. Într-o zi s-a pierdut un copil! Tribul l-a căutat peste tot, dar nu i-au putut da de urmă. Mai apoi, au dispărut două femei care spălau fructe la izvor. După o vreme a apărut în sat o pocitanie fioroasă care semăna cu un pteranodon din neamul dinozaurilor. Toţi îi ştiau de frică acestui balaur cu aripi… Era dragonul Muntha, mâncătorul de canguri! Prinsese gust de carne de om! După ce s-a saturat cu câţiva bătrâni care nu putuseră să o ia la goană din calea lui a plecat agale spre vizuina sa din Munţii Albaştrii. Era atât de sătul şi greoi încât nu mai putea să zboare…

 

După plecarea monstrului, oamenii tribului s-au speriat de moarte. Au trimis soli pe la vecini să ceară ajutor şi sfat, dar şi aceştea se simţeau ameninţaţi de cruzimea lui Muntha. Nimeni nu ştia să găsească vre-o rezolvare. Booboonga şi-a adus atunci aminte de singuraticul vraci, Boorthana, nume care în limba locului înseamnă „om păros” sau loc acoperit cu pădure. Acesta locuia la marginea deşertului, într-un muşuroi uriaş ce fusese părăsit de furnicile albe, numite dhudula sau termite. De multe ori, prin vrăjile, descântecele sau sfaturile pe care le dădea, scăpase triburile din împrejurimi de boli şi necazuri.

 

Booboonga încălecă pe un kananganthan, sau pasarea emu, sprintenul văr al struţului african, şi după trei zile şi trei nopţi de alergătură, ajunse la marginea marelui deşert Thakun, unde se spunea că îşi duce viaţa Boorthana. Dintr-o tulpină uscată de wadi, adică lemn găunos, mâncat în interior de dhudula, îşi făuri în grabă un didgeridoo şi începu să scoată din el nişte sunete ciudate pe care le ştia de la tatăl său. Erau sunetele care trebuiau să-l găsească pe cel căutat in imensitatea marelui deşert. Didgeridoo este un instrument muzical al aborigenilor şi seamănă cu buciumul românesc.

 

Nu după mult timp îi răspunse un alt didgeridoo care îi cerea să se apropie. Era Boorthana, marele vraci păros. Semăna foarte mult cu Yeti, omul zăpezilor din Munţii Himalaya. Faţa acestuia era acoperită cu desene ciudate trasate cu linii albe. Booboonga l-a salutat şi i-a spus necazurile care au dat peste tribul său. Vraciul l-a ascultat cu mare atenţie şi apoi i-a şoptit la ureche câteva cuvinte magice, după care s-a cufundat din nou singurătatea sa.

 

După despărţirea de Boorthana, Booboonga deveni îngândurat şi trist. Pe obraz i-se prelingeau lacrimi fierbinţi. La întoarcerea spre casă, liniştea deşertului era întreruptă de nişte cuvinte fără înţeles pe care acesta le murmură pe tot parcursul drumului: „Ba-Ba-Bu, Ba-Ba-Bu, Ba-Ba-Bu…” Murmura şi repeta tot timpul cuvintele magice „Ba-Ba-Bu”, ca să nu le uite, deoarece numai acestea aveau puterea să-l distrugă pe fiorosul dragon Muntha. „Ba-Ba-Bu” însemna prescurtarea cuvintelor: bamal, badu şi burumarrimil.

 

Booboonga era totuşi îngândurat şi necăjit deoarece vraciul îi spusese că numai cele trei fete ale lui vor avea puterea să ducă la bun sfârşit această periculoasă acţiune. Numai ele, Cabramatta, Parramatta şi Coolangatta, erau in stare să lupte cu ferocele Muntha, monstrul din Munţii Albaştrii. Acestea erau tainele care i-le şoptise la ureche Boorthana cel păros. Cea mare trebuia să ducă cu ea un coş cu bamal (pământ de pădure), cea mijlocie un ulcior cu badu (apă de izvor), iar cea mică un săculeţ cu mil (seminţe), ale falnicului copac numit burumarri (eucaliptul). Toate acestea le vor ajuta să-l distrugă pe  monstru… Dar cu o singură condiţie, să nu se uite niciuna în ochii lui!

 

Ajungând acasă, jale mare se puse pe oamenii tribului, de frică şi de supărare că frumoasele copile vor fi răpuse de balaur. Fetele, în schimb, erau cu fruntea sus, pline de curajul de care aveau nevoie pentru a scăpa lumea de relele pricinuite de abominabilul  Muntha. Conştiincioase, îşi pregătiră cele trei lucruri necesare, pământul, apa şi seminţele, iar a doua zi, dis-de-dimineaţă, pe răcoare, porniră la drum. Multe ceasuri merseră pe jos chinuite de soarele arzător australian. Flămânde şi cu buzele crăpate de sete, niciuna nu se atinse de preţioasa badu. Pe la sfârşitul zilei ajunseră la poalele Munţilor Albaştri, nu departe de văgăuna unde sforăia zgomotos cruntul Muntha. Se ascunseră într-un tufiş de spinifex unde dormiră cu rândul până a doua zi de dimineaţă, când fuseră trezite de urletele groaznice de foame pe care le scotea balaurul. Acesta ieşise din peşteră şi se pregătea să plece în sat să mai mănânce niscaiva oameni.

 

Fetele săriră în picioare şi alergară curajoase spre monstru. Cabramatta aruncă pe el pământul, Parramatta apa, iar Coolangatta, seminţele de eucalipt. Dintr-o dată seminţele de burumarri încolţiră, învăluindu-l şi repede se transformară în tulpini viguroase de eucalipt. În câteva minute colosul de dragon fuse, aproape în întregime, acoperit de verdeaţă şi copaci uriaşi ale căror rădăcini îl sufocau…

 

Muntha începu să plângă şi să promită fetelor, că dacă îl salvează, dând foc copacilor care îl ţineau legat, va fi un balaur bun şi cuminte şi îi va ajuta pe oameni la toate treburile grele. Fetele rămaseră neînduplecate, acoperindu-şi ochii cu mâna, ca să nu fie influenţate de privirea lui ucigătoare. Acesta le mai  promise că le mai dă drept răsplată şi două diamante de mărimea oului de emu, pe care le aruncă la picioarele acestora. Dar nici acest gest nu le clinti pe frumoasele războinice. Încet-încet, lui Muntha, îi pieiră puterile şi la apusul soarelui îşi dădu duhul.

 

Codanele mai aşteptară încă o bucată bună de timp, iar când îşi dădură seama că balaurul este mort, săriră în sus de bucurie, ţipând şi cântând din toată inima. Acum se puteau întoarce acasă victorioase. Nimeni nu le va mai tulbura viaţa liniştită de trib. Coolangatta, ridică din iarbă cele două diamante şi le arată surorilor sale. Erau minunate si sclipeau ca soarele. Gândi ca le va duce în dar tatălui său. Nici una dintre ele nu-şi dăduse seama că erau de fapt ochii lui Muntha… care erau încă vii! Le cuprinseră imediat o răceală şi o amorţeală în tot corpul, apoi muşchii le înţepeniră, îşi pierdură glasul şi se transformară instantaneu în trei stane gigantice de piatră.

Acesta a fost sfârşitul frumoaselor fete de aborigen, fetele lui Booboonga, dar acesta fuse şi începutul existenţei minunatelor forme de relief, ansamblu natural cunoscut sub numele de „The Three Sisters”, sau „Cele Trei Surori”. În Australia, în Munţii Albaştri, lângă marea metropolă Sydney, este aşezată staţiunea montană Katoomba, loc turistic de notorietate internaţională. Acolo vom întâlni „Cele Trei Surori”, gigantic grup statuar format din trei stânci de origine tectonică, iar în apropierea acestora, „Piatra Singuratică” (Orphan Rock), un uriaş monolit acoperit cu verdeaţă, care seamănă cu un dragon. Nu departe de acolo, se află complexul de peşteri „Jenolan” (Jenolan Caves), unde se crede că şi-ar fi avut culcuşul balaurul Muntha.

———————————

* Lucrarea conţine cuvinte şi expresii din limbile aborigene: Ngiyampaa (Central NSW), Paakantyi (Western NSW), Nyungar (Western Australia), Arrernte (Central Australia), Murrinh-Patha (Northern Territory), Yidiny (Cairns Region) şi Torres Strait Creole.

 

** „AYEYE  DAGUL  ATYEYE” (Legenda celor trei surori) este o povestire de natură fictivă concepută după imaginaţia autorului.

———————————————————————————————————————

 

2. THE LEGEND OF THE THREE SISTERS (english)

 

Once upon a time, there was an Aboriginal tribe in Australia called Wahroonga. The women were beautiful, and the men were athletic and had a passion in throwing the boomerang. They were ruled by the great leader – Booboonga. He had three lovely daughters – Parramatta, Cabramatta and Coolangatta.

 

The tribe lived a peaceful life, close to the Pacific Ocean, locally known as Solwata Mayumarry. The Wahroongans never had any wars, and for that they did not have any enemies. They loved plants and animals, which, in return, loved them. The kangaroos, koalas and platypuses played with their children. The emu carried them for a ride, and the kookaburra woke them up every morning, like an alarm clock.

 

Everything was going on well until one day a child disappeared. The whole tribe looked for him everywhere. The next day, two women who were washing fruits in the river vanished without trace. The situation started to get worse… On the third day, an ugly monster, like a Pteranodon from the Jurrasic Period, made an unexpected appearance at the tribe’s camp. The creature, with a Godzilla look, was Muntha, the kangaroo feaster. He finally caught taste for human flesh. Everyone was afraid of him. He butchered a lot of the Wahroongans. After the monstrous dinner, he went back to his shelter to rest. That was a large cave under the Blue Mountains. All the surviving Wahroongans thought that their own death was near. They had run out of ideas of how to cope with this terrible situation.

 

Booboonga sent people to other tribes, but even those were terrified of the vicious killer. Everybody was thinking for some answer on how to save the people from the mouth of the dreaded monster. None of them were able to find something positive and effective. Booboonga just remembered Boorthana, the great medicine man, who lived in Thakun, or The Great Sandy Desert, in a big dhudula (termite) nest that was emptied of the white ants by an echidna who ate their queen. Many times, the estranged man saved humans from sicknesses and troubles.

 

After three days and three nights of riding on a giant kananganthan (emu), Booboonga reached the ends of the desert. From a dry wadi, a wood trunk, eaten inside by the dhudula, he quickly made a didgeridoo. With it, he started producing some strange tunes, which he learnt from his father. They were the sounds that he had to make to find the great Boorthana in Thankun.

 

Not after long, another didgeridoo answered back. It was Boorthana. The message was the acceptance to come closer. Booboonga greeted the wizard and told him of all the bad things that had been happening lately. Boorthana listened carefully and whispered some magic words. Then, the silence settled again. The magic words had been „Ba-Ba-Bu”. The chief had been saying them all the way back so that he could not forget them. Only the magic of „Ba-Ba-Bu” was strong enough to destroy Muntha. „Ba-Ba-Bu” meant bamal, badu, and burrumarrimil. He was however unhappy, as the medicine man had told him that only his three daughters could successfully accomplish this mission. Only them, Cabramatta, Parramatta and Coolangatta were strong enough to challenge the monster. Cabramatta had to carry the bamal (soil), Parramatta, the badu (springwater) and Coolangatta, a small sack of burrumarrimil (eucalyptus seeds). All of these things would help to destroy Muntha, with only one condition: that the girls never would look into his eyes.

 

As Booboonga arrived home, all the tribespeople were very sad because they thought that the cruel monster would eat the girls. On the other hand, the girls were very brave and wanted to save the world from the bad and monstrous Muntha. Therefore, they got everything ready and set off in the evening. This was because the Aborigines prefer to travel at night, when it is cooler and more comfortable to travel. The trip was long and torturing. Only the stars of the Southern Cross were their friends, lighting their way. They were tired, hungry and thirsty, but none of them complained. Early in the morning, they arrived at Muntha’s Cave in the Blue Mountains. They hid in a spinifex bush and waited until the dragon came out. After a while, the girls knew that Muntha woke up, because of the horrible groaning sounds made by the hungry monster. He was getting ready to go to the village and eat a few more itethe kuli (live people).

 

The girls courageously approached the horrible creature. Cabramatta scattered the soil on his body, Parramatta, the water, and Coolangatta, the seeds. The seeds started to grow and the soil and water helped. In one quick moment, Muntha looked like a eucalyptus mountain. The plants were strangling him, and he was choking rapidly. He then told the girls that, if they let him go, by burning the plants, he would be a good dragon and will help humans with all their hard work. The girls remained unconvinced and covered their eyes, so that they wouldn’t be affected by the stare of the dragon. Muntha then offered them two diamonds the size of an emu egg, which he immediately threw at their feet. However, even this generous act couldn’t convince the girls to set the man-eater free. Muntha was starting to die. The girls waited until he was dead, and then, they all shouted with joy. Coolangatta picked up the diamonds off the floor. She wanted to take them home, as a consolation for the tribe’s sufferings. But, those “diamonds” were actually dying devil’s eyes, which were still alive. Then, they all felt dizzy, and slowly-slowly transformed into three rocks. These were The Three Sisters.

 

In Australia, not far from Sydney, in the Blue Mountains, lies the small rural town of Katoomba. There we will find The Three Sisters, a gigantic statuary group of tectonic origin. And, not very far away, are the Jenolan Caves, the shelter of the monster, and finally, the giant monolith Orphan Rock, where it is said that Muntha the Dragon is captured.

————————

* This literary production contains words, expressions and phrases from the following Aboriginal languages: Ngiyampaa (Central NSW), Paakantyi (Western NSW), Nyungar (Western Australia), Arrernte (Central Australia), Murrinh-Patha (Northern Territory) Yidiny (Cairns Region) and Torres Strait Creole.

 

** „AYEYE DAGUL ATYEYE” (The Legend of the Three Sisters) is a legend of fictional nature, conceived after the imagination of the author.

———————————————————————————————————————

 

3. LA LEGENDE DES TROIS SŒURS (français)

Traduit par Eduard ERDEI

 

Il y a des milliers d’années vivait en Australie une tribu aborigène. Les femmes étaient belles, les hommes musclés et bien faits. Ils étaient des pêcheurs et chasseurs passionnés et forts habilles au lancé du boomerang. La tribu se nommait Wahroonga et était gouvernée par le bon et raisonnable Booboonga. Il avait trois merveilleuses filles qui s’appelaient : Cabramatta, Parramatta et Coolangatta.

 

La tribu menait une vie paisible à proximité de la périphérie du grand Océan qu’ils appelaient Solwata Mayumarry, ou Océan Pacifique. Et parce qu’ils vivaient sur la côte du tranquille océan, ils étaient eux aussi bons et n’avaient pas de conflits avec personne, c’est pour cela qu’ils n’avaient pas d’ennemis. Ils aimaient les animaux, les plantes et les oiseaux, qu’ils leur rendaient en retour leur amour. Les kangourous, les koalas, les bilbys et le wombat passaient toute leur journée à jouer avec les enfants. Les eucalyptus et les buissons de mulga leur faisaient de l’ombre, le grand oiseau ému les portait sur son dos, tandis que kookaburra, oiseau qui ressemblait à la huppe, les réveillaient tous les matins comme un réveil.

 

Malgré la vie tranquille qu’ils menaient, les ennuis ne les épargnaient pas. IL a commencé à se passer des choses étranges. Un jour survint la disparition d’un enfant. La tribu a essayé de le retrouver mais en vain. A la suite, deux femmes qui nettoyaient des fruits à la source, ont aussi disparu. Peu de temps après, un terrible monstre qui ressemblait à un ptéranodon originaire des dinosaures arriva dans le village. Tous craignaient ce monstre aillé…C’était le dragon Mountha, mangeur de kangourous. Celui-ci a pris goût à la chair humaine! Après s’être rassasié de quelques vieillards, qui ne purent s’enfuir, il repartit nonchalamment vers sa tanière dans les Monts Bleus. Il était tellement lourd et blasé qu’il ne pouvait plus s’envoler.

 

Suite au départ du monstre, les habitants étaient morts de peur. La tribu a envoyédes messagers aux villages voisins, pour leur demander de l’aide et des conseils, mais ceux-ci se sentaient menacés de la cruauté de Mountha. Personne n’a réussi à résoudre le problème. Booboonga s’est alors rappelé du solitaire sorcier, Boorthana, ce mot signifie dans leur langage “homme poilu” ou endroit recouvert de forêts. Celui-ci vivait en bordure du désert, dans une énorme fourmilière qui fut abandonnée des fourmis blanches, nommées dhudula ou termites. De nombreuses fois grâce à ses sortilèges, ses incantations et ses bons conseils, il sauva des tribus de leurs maladies et de leur peines.

 

Booboonga chevauchant un Kananganthan ou l’oiseau ému, agile cousin de l’autruche africaine, et après trois jours de va et vient, il arrive au bord du désert Thakun, où l’on dit que vit Boorthana. A partir d’une tige sèche de wadi, c’est-à-dire bois troué, rongé par l’intérieur de dhudula, il fabriqua rapidement un didgeridoo duquel sortit des sons étranges qu’il connaissait de son père. C’était des sons qui devraient retrouver celui qui est recherché dans l’immensité du désert. Didgeridoo est un instrument musical appartenant aux aborigènes.

 

Non longtemps après, lui répondit un autre didgeridoo, qui lui demandait de s’en approcher. C’était Boorthana, grand sorcier poilu. Il ressemblait fort au Yeti, homme des neiges des Monts Himalaya. Le visage de celui-ci était recouvert de dessins étranges tracés de lignes blanches. Booboonga le salua et lui raconta les malheurs qui se sont  abattus sur sa tribu. Le magicien l’écouta attentivement et ensuite lui chuchota à l’oreille quelques mots magiques, ultérieurement à cela, il s’immergea à nouveau dans sa solitude.

 

Suite à la séparation de Boorthana, Booboonga devint pensif et triste. Sur ses joues dégoulinait de brûlantes larmes. Retournant chez lui, le silence du désert était interrompu de certains mots incompréhensibles, que celui-ci murmurait durant tout son chemin: « Ba-Ba-Bu, Ba-Ba-Bu, Ba-Ba-Bu… ». II répétait sans cesse les mots magiques « Ba-Ba-Bu », pour qu’il ne les oublie pas, vu que seulement cela avait la force de détruire le terrible dragon Muntha. « Ba-Ba-Bu » est l’abréviation des mots suivants: bamal, badu et burumarrimil.

 

Booboonga était peiné parce que le sorcier lui a dit qu’uniquement ses trois filles avait la puissance de mener à bien cette périlleuse action. Seulement elles, Cabramatta, Parramatta et Coolangatta, étaient capables de lutter face à Muntha, le monstre des Monts Bleus. Ceci était le secret qu’avait chuchoté Boorthana le poilu. L’aînée devait emporter un panier de bamal (terre des bois), la deuxième une cruche de badu (eau de source), la cadette un sachet de mil (graines), à l’imposant arbre nommé burumarri (eucalyptus). Tout cela va les aider à vaincre le monstre, mais à une seule condition, qu’elles ne le regardent jamais dans les yeux.

 

Arrivant chez lui, une grande désolation s’abattit sur les habitants de la tribu, de peur que les belles enfants échouent. Par contre, les fillettes avaient la tête haute .pleines de courage dont elles avaient besoin pour sauver son peuple de tous les problèmes causés par l’abominable Muntha.

 

Consciencieuses, elles préparèrent les trois choses nécessaires, la terre, l’eau et les graines, mais le deuxième jour, à l’aube, elles partirent sous la fraîcheur du matin. Elles passèrent de longues heures à marcher sous le torride soleil d’Australie. Affamées et mourantes de soif, aucune n’a pas touché à la précieuse badu. Vers la fin de la journée, elles arrivèrent au pied des Monts Bleus, non loin du ravin où ronflait bruyamment le féroce Muntha. Elles se cachèrent dans un buisson de spinifex où elles s’endormirent en faisant le guet jusqu’au matin, quand elles furent réveillées par les cris stridents du monstre affamé. Il sortit de sa cachette et se prépara à aller vers le village manger quelques gens.

 

Les gamines se dirigèrent courageusement vers le monstre. Cabramatta lui jeta dessus la terre, Paramatta l’eau et Coolangatta les graines d’eucalyptus. Tout à coup les graines de burumarri germèrent et l’enveloppèrent rapidement de racines vigoureuses d’eucalyptus. En quelques minutes le colosse fut, presque entièrement, recouvert de végétation dont les racines l’étouffèrent.

 

Muntha commença à pleurer et à promettre aux fillettes, que si elles le délivraient, en mettant feu aux arbres qui le tenait prisonnier, il deviendrait un monstre gentil et sage, et aiderait les gens aux travaux difficiles. Elles restèrent implacables, se couvrant les yeux avec leurs mains, pour qu’elles ne soient pas influencées par le regard du dragon. Celui-ci, leur a encore promis, qu’il leur donnerait deux diamants, de la taille de l’œufd’un ému, qu’il jeta aux pieds de celles-ci. Mais même ce geste ne toucha pas les braves guerrières. Petit à petit, Muntha perdit ses forces et au coucher du soleil ses esprits.

 

Les gamines attendirent encore pendant un bon moment, mais quand elles se rendirent conte que le monstre était mort, elles sautèrent de joie, criant et chantant de tout leur cœur. Maintenant elles pouvaient retourner chez elles victorieuses. Rien ni personnes ne pourra bouleverser la vie tranquille de la tribu. Coolangatta, ramassa les deux diamants et les montra à ses deux sœurs. Ils étaient merveilleux et brillaient comme le soleil. Elles pensèrent les offrir en cadeau à leurs parents. Aucune ne se rendit conte que c’était, véritablement, les yeux de Muntha, qui étaient encore vivants. Elles ressentirent immédiatement vertiges et froideurs envahir tout leur corps, puis leur muscles se raidirent, elles perdirent leur voie et se transformèrent en trois blocs géants de pierre.

 

Ceci était la fin des belles filles des aborigènes, filles de Booboonga, mais  ceci fut aussi le debut de l’exitance des merveilleuses formes de relief, de l’ensemble naturel connu sous le nom de “The Three Sisters” ou Les Trois Sœurs.

 

En Australie dans les Monts Bleus, à côté de la grande métropole de Sydney, se trouve la station montagnarde Katoomba, endroit touristique de notoriété intemationnalle. Là bas nous allons rencontrer Les Trois Sœurs, immense groupe statuaire formé à partir de trois roches tectoniques, mais en approche de celles-là, la Roche Solitaire (Ophan Rock), un démesuré monolithe couvert de végétation, qui ressemble à un dragon. Non loin de là bas, se trouve le complexe de grottes Jenolan (Jenolan Caves), où l’on croit que se situe la demeure du monster Muntha.

—————————————

* Le travail contient des expressions et des mots aborigènes: Ngiyampaa (Central NSW), Paakantyi (Westem NSW), Nyungar (Westem australien), Arremte (Central Australien), Murrinh-Pafha (Territoire Northen), Yidiny (Caims Région) et Torres Strait Créole.

 

** « AYEYE DAGUL ATYEYE » (La légende des trois sœurs) est un travail d’origine fictive conçue d’après l’imagination de l’auteur.

———————————————————————————————————————

 

4. DIE SAGE DER DREI SWESTERN (deutsch)

Übersetzt von Victor SCHUL

 

Vor viele tausend Jahre, unter der Sonne Australiens lebte ein Aborigines Stamm. Die Frauen  waren sehr schön, die Mäner schönstark gebaut und muskulös, sie waren gute Jäger und geschikte Fischer und Bumerangwerfer. Der Stamm nante sich Wahroonga und sein Anführer war der gute und weise Booboonga. Er hatte drei wundervolle Töchter: Cabramattta, Parramatta und Coolangatta.

Der Stamm fürte ein gutes friedliches Leben neben den großen Ozean den sie Solwata Mayumarry (Pazifscher Ozean) nanten. Und weil si in der Nachbarschaft des  ruhigen, stillen Oyeans lebten  waren sie auch  guth, ruhig und friedlich sie führten nie Kriege mitt niemanden so das sie auch keine Feinde hatten. Sie liebten Tiere, Pflanzen und Vögel und die liebten sie auch. Die Koala, Kangurus, Bilbys und Wombats spielen den ganyen tag mit ihren Kinder. Die riesigen Eukalyiptus und das Mulga gebüsch brachten genügend, Schatten und sie Ritten auf den Rücken der großen Vögel Emu, und der Kookaburrra , ein Wiedehopfenlicher Vogel  weckte sie morgens mitt seinen  gesang.

 

So ruhig sie lebten kamen doch auch die Ärger der Wahroonganer. Eines Tages verloren sie ein Kind. Sie suchten es überal aber vergebungslos, nach einer Zeit verschwanden zwei Frauen die Früchte klaubten. Eines Tages erschien im Dorf ein grauenhaftes Ungetüm enlich mit einem Pteranodonus, eine art Dynosaurus. Alle haten angst vor diesen fliegenden Drachen es war Muntha der Dragon, der Kanguru fesser! Der sich an Mentschefleisch gewönte. Nach dem er sich sattgefressen hat mit ein par Alte die  nicht laufen konten, ging er  langsam in Richtung der Blauen Berge, er war so satt und scwehr das er nicht fliegen konte. Nach dem das Monster fort verschwand, waren alle mentschen des Stammes sehr erschrocken. Si sendeten Boten  an den Nachbaren um Hilfe zu holen, aber die waren auch vom Muntha beängstigt. Niemand wuste eine Lösung.

 

Booboonga erinerte sich  an Boorthana der einsame Zauberer der Nahne bedeutet in der örtlihen Sprahe “der beharte”. Dieser lebte am Rande der Wüste in einen riesigen Ameisenhaufen der von den weisen Ameisen dhudula (Thermiten)  verlasen war. Öfter schon half sein gäschwez und sein Gesang oder sein Rat  um Gesundheit und das Wohl Wiederherzustellen. In dem er die bösen Geister vertrieb. Booboonga sezte sich auf seinem Kananganthan (vogel Emu) der schnelle vätter des afrikanischen Strauss und nach drei tage und drei Nächte ereichte er den Rand de grossen Wüste Thakun  wo Boorthana leben solte. Er suchte einen  holen (wadi) Baumstamm und machte sich daraus ein Didgeridoo und  holte daraus Töne  die er von seinem  Vater noch kante, es waren Töne die den gesuchten finden solten. Didgeridoo  ist ein  Musikinstrument der Aborigines das einer riesigen Flöte enlich ist. Nach kurzem anwortete ein anderes didgeridoo, das verlagte er soll sich nähern. Es war Boorthana, der grosse beharte Zauberer der Yeti  von den Himalaya endelte, sein Gescht war mitt  komische Zeichen  bemahlt. Boooboonga begrüßte ihn  und erzehlte ihm seine Sorgen Der Zauberer horte in bedenklich an, flüsterte ihm einige worte im Ohre, und nacher war begab er sich wieder seiner Einsamkeit.

 

Nach dem Abschied von Boorthana, wurde Booboonga bedenklich und traurig, auf seinen Backen flossen heise Tränen. Am Heimweg wurde die Ruhe durch seine Worte unterbrochen, wörter die er vorsich sprach um sie nicht vergässen: ,,Ba-Ba-Bu, Ba-Ba-Bu, Ba-Ba-Bu….” Nur diese Worte haten die natige Kraft Muntha das Ungetüm zu töten. Ba-BaBu ist die abkürzung von: bamal, badu und burumarrimil. Er war traurig und verdrossen weil der Zauberer ihm sagte das nur seine drei Töchter die Möglichkeit hätten diese gefahrvolle Sache auszurichten. Nur sie Cabramatta, Parramatta und Coolangatta konten mit den Drachen das Monster von den Blauen Bergen kämpfen, war das geheimnis das ihm der beharte Boorthana flüsterte.

 

Die gröste solte einen Korb mit bamal (Walderde) tragen, die zweite ein Fässchen badu (Wasser) und die kleine ein Beutel mitt mil (Samen) des riesigen Burumarri (Eukaliptus). All dies solten den Drachen zerst; hren,aber unter der Bedingung kens der Mädchen solte seine Augen sehen. Als er wieder zuhause war, war groser Trauer unter der Bevölkerung des Stammes, vor Angst und Ärger das die schönen Mädchen vom Drachen gefressen werden. Aber nur die Mädchen waren  voller Muth das sie den Übel von der Welt schaffen werden. Bevustwoll bereiteten sie sich die drei nötigen sachen: Erde, Wasser und Samen und nächsten Morgen  in der Morgenkühle gingen sie los. Sie gingen fiele Stunden unter der Qwahl der heisen australischen Sonne, foller Hunger und Durst, keine versuchte das wertvolle Badu yu berühren.

 

Am Tagesende  kamen sie in der nähe den Blauen Bergen an, nicht weit von  der Schlucht wo der Drache laut schnarchte, sie verbargen sich in einen Spinifex strauch wo sie reienach schliefen bis morgens als sie das grauenhafte Hungergeheul des Drachens erwckte, der aus seiner Höle herauskam und wieder ins Dorf gehen wolte un noch mentschen zu fressen. Die Mädchen sprangen hoch  und liefen zum  Monster, Carabamatta  wurf die Erde auf ihm, Parramatta das Wasser und Coolangatta die Eukaliptus Samen. Die Samen keimten gleich in der guten feuchten Erde und wuchsen schnell zu starke Bäume dessen Wurzeln den Drachen würgten.

 

Muntha  weinte und versprach den Mädchen das er ein guter Drache wird wen sie ihm befreihen in dem sie die Beume die in gefangen halten verbrenen und das er den mentschen an ihrer schwehrer Arbeit helfen wird. Die Mädchen wolten von dem allen nicts wissen, sie verdekten ichre Augen damit sie sein Anblick sie nicht beeiflussen kann. Dan versprach ihnen der Drache noch  zwei Diamanten in grösse eines Emuei, dei er yu ihren Füsen wurf. Aber das konte die Entscheidung der beiden schönen Kriegerinen auch nict endern.

 

Munthas kräfte ferflossen ahlählig und am Sonnenuntergang starb er. Die Mädel warteten noch einezeit bis sie sicher waren das der Drache  tod ist, sprangen vor Freude hoch und Jubelten vom Herzen vor Freude des Sieges. Jezt konten sie  ruhig nach Hause gehen, Niemand wird demn Frieden ihres Stammes noch stören. Coolangatta hob die zwei Diamanten die wie die Sonne leuchteten, vom Gras und zeigte sie ihren Swestern, aber keine besan sich das es die Augen von Muntha sind die noch lebend wahren, es wurde ihnen kühl , sie versteiften sie verlohren ihre Sstimmen und wurden drei riesigeFelsen.

 

Das war das Ende der drei schönen aborigines  Mädchen, die Mä del des Booboonga und gleichzeitig der anfang des wundervollen Narurensamble der heute so beckant ist als “The Three Sisters” (Die Drei Geschwister”)

 

In Australien, in den Blauen Bergen, neben Sydney ist heute ei bekanter turistischer Anziehungspunkt Katoomba, dort kann man die ,,Drei Geswister“ sehen, ein risiges Naturdenkmahl aus drei  Felsen  von Tektonischer herkunft, in dessen nähe liegt de Einsamme Stein (Orphan Rock) ein grünbedekter Riesenmonolyt der meinem Dragon enlich ist, nicht weit  sind die Jenolanhölen (Jenolan Caves) wo man behauptet das der Muntha der Drache  wohnte.

—————————————

* Es wurden Wörter von volgenden Aboriginessprachen bunüzt: Ngiyampaa (Central NSW), Paakantyi (Western NSW), Nyungar (Western Australia), Arrernte (Central Australia), Murrinh-Patha (Northen Territory), Yidiny (Cairns Region) und Torres Strait Creole.

 

** „AYEYE DAGUL ATYEYE” (Die Sage der Drei Geschwister) ist eine fiktive Geschichte vom Gädechtniss das Author.

———————————————————————————————————————

 

5. HÁROM NÖVÉR LEGENDÁJA (magyar)

Fordítta VÁRADI Zsolt

 

Sok ezer évvel ezelött élt Ausztráliában egy aborigén törzs. A nök szépek voltak, a férfiak jó felépitésüen és izmosak. Halászatbol és vadászatbol éltek, nagyon ügyesen használtak a bumerángot. Ennek a törzsnek a neve Wahroonga volt és a vezetöje a jó és bölcs Booboonga, akinek volt három leánya: Cabramatta, Parramatta és Coolangatta. A törzs nyugodt életet élt közel a nagy oceánhoz amit Szolwáta Mayumárry – nak neveszték. Nyugodt életükböl adódóan nemis volt ellenségük, tisztelték az állatokat és  növényeket akik viszonozták ezt. A kenguruk, koalák, bilbyk és wombátok naphosszat játszottak a gyerekékkel. Az eukaliptuszok és a mulga bokrok bisztositották a hüs arnyékot, a nagy testü, emu a hátán szálitotta öket és a kookaburra amely a bubos bankámoz hasolnó madár reggelente fütyszóval ébresztette öket mint egy ébresztöóra.

 

Nyugodt életük ellenére öket sem kerülték a a bajok. Egy ideje furcsa dolgok történtek. Egy nap eltünt egy gyerek. A törsz tagjai mindenfele keresték de nem akadtak a nyomára. Rövid idön belül elotünt két nö aki gyümölcsöt mosott a forrásnál. Egy idö után megjelent a faluba egy csúf vadállat mely hasonlitott a pteranodonra, a dinoszauruszok fajtából ez a csúf vadállat nem volt más mint Muntha a kenguru faló sárkány aki immár rászokott az ember husra. Miután enyhitette éhséget néhány öreggel akik nem tudtak elmenekülni, a sárkány el indult nehéz léptekkel a Kék Hegyek felé  ahol buvóhelye volt. Annyira jóllakott hogy nem tudott már repülni. Az emberek halálosan féltek Muntha kegyetlenségétöl és tanácstalanok voltak.

 

A törzsfönök, Booboongának, eszébe jutott Boorthána a magáyos remete aki egy termeszekáltal elhagyott gödörben lakott a sivatag szélén. Boorthána a varázslathival és tanácsaivar megmentette már a környezö törzseket járváyoktol és sok kellemetlen gégtöl. Booboonga egy emu hátára ült és három nap mulva elérte a nagy Thakun sivatagot. Egy wadi (fábol) készitett egy didgeridoot amely ugy néz ki mint egy havasikürt és különleges hangokkal jelezte hogy Boorthánát keresi. Kis idö mulva egy másik didgeridoo hangját hallotta. Boorthána felelt a keresö hangokra. A varázsló remete nagyon hasonlitott egy havasi emberhez, a Yeti-hez. Arcán furcsa fehér csikokbol állo rajz volt. A törzs vezetö elmesélte a történteket. A varázsló meghalgatta türelemmel és figyelmesen miután néhány varázsszót súgott Booboonga fülébe és ujra magányába zárkozott. Az elválás után Booboonga gondterhelt és bús lett. Az úton hazafelé ismételte a varázs szavakat amellyel Muntha elpusztitható:„Ba-Ba-Bu, Ba-Ba-Bu, Ba-Ba-Bu”. Ba-Ba-Bu három szó röviditése: bámál, bádu, burumárrimil.

 

Booboonga mégis buslakodott mert a varázs szavak mellé szükségvolt a három leányára hogy elpusztitsák a kegyetlen Kék Hegyi szörnyet Munthát. A három lány készülödött. A nagyobbik egy kosár bámált (erdei föld), a középsö egy kanna bádut (forrás vizet) és a kissebbik egy zsákocska milt (magot) kellet vigyen magával. Másnap hajnalban elindultak a Kék Hegy felé hogy megsemmisitsék Munthát a gonosz emberevö sárkányt ami csak akkor sikerülhet ha a lányok nem néznek a szörny szemébe. Éhesen és szomjasan megérkeztek a Kék Hegy lábához nem messze a szörny rejtekhelyétöl. Megbujtak egy spinifex bokorban ahol másnap reggelig aludtak.

 

Reggel Muntha üvöltésére ébredtek. A szörny elöjott rejtekéböl és indult volna ember után a faluba mert éhes volt. A lányok bátran eléje ugrodtak és tették a dolgukat. A nagyobbik a szörnyre boritotta a földet a középsö gyorsan ráboritotta a kanna vizet és a kissebbik a zsákocska magot amely rögtön csirát eresztettek és gyorsan növekedtek eukaliptusz gyökérré. Néhán perc alatt a szörnyet körbe fogták a gyökerek melyek folytogatták. A szörny könyörgött alányoknak az életéért, igért füt-fát, ezentúl jószörnylesz. Alányok nem hittek neki söt még a szemüket is eltakitrták nehogy szemükbe nézhessen a szörny.

 

A sárkány igért még alányoknak két emu tojás nagyságu gyémántot csak ne pusztitsák el, de a lányok hajthatatlanok  voltak. A szörny még egy ideig küzdött a gyökerek szoritása ellen, de ereje elfogyott igy feladta és naplementekor kilehelte lelkét. A lányok még vártak egy idieg majd látván hogy a szörny halott öröm éneklésbe kezdtekés arra gondoltak hogy törzsük nygodt életét már nem fogja megzavarni senki. Coolangatta felvette a füböl akét gyémántot mellyel a szörny akarta öket megvesztegetni, és mind  hárman gyönyörködtek bennük és úgy gondolták hogy elviszik apjuknak ajándékba. Egyiköjük sem gondolt arra hogy a gyémántok Muntha, a gonosz emberevö szörny, szemei és nemlett volna szabad belenézni. A szegény lányokat elfogta egy hidegség, izmaik megmerevedtek, elvesztették hangukat majd végül átváltoztak három oriás köszoborra. Igy fejezödik be Booboonga lányainak legendája és igy kezdödik azoknak a természetes képzödményeknek a létezese amit „Harom Nover” neven ismernek.

 

Ausztráliában, Sydney közelében található Katoomba egy hegy, turisztikai, nevezetesség. Itt található az a természetes képzödményü szobor csoport amely a „Három Növert” és egy magányos tömböt „Orphan Rock” ami hasonlit egy sárkányhoz. Nem messze található a „Jenolan” barlang csoport ahol feltételezések szerint volt Muntha buyó helye.

———————————————————————

 

* A mű tartalmaz szavakat és kifejezéseket az aborigén nép nyelvezetéből: Ngiyampaa (Central NSW), Paakantyi (Western NSW), Nyungar (Western Australia), Arrernte (Central Australia), Murrinh-Patha (Northern Territory) Yidiny (Cairns Region) and Torres Strait Creole.

 

**„AYEYE DAGUL ATYEYE” (Három növer legendája) Ennek a leírásnak nincsen valős alapja csak az író képzeletének a szülötte.

———————————————————————————————————————

 

6. LA LEYENDA DE LAS TRES HERMANAS (español)

Traducido por Julia PEREZ

 

Érase una vez una tribu Australiana llamada Wahroonga. Las mujeres eran muy guapas y los hombres atléticos y apasionados por el lanzamiento del boomeran. La tribu estaba gobernada por el gran líder Booboonga
quíen tenía tres maravillosas hijas, Parramatta, Cabramatta y Coolangatta. La tribu vivía apaciblemente cerca del Océano Pacífico, localmente conocida como Solwata Mayumarry. Los Wahroongans nunca tuvieron una guerra y por lo tanto, nunca tuvieron enemigos. Los Wahroonga amaban las plantas y los animales quines a su vez, les devolvían el mismo amor. Los canguros, koalas y ornitorrincos jugaban con sus hijos, el emu les dejaba que montasen encima y la cucabarra los despertaba cada mañana como si fuese un desperdator.

 

Todo iba bien hasta que un día un niño despareció, la tribu lo buscó por todas partes. Al día siguiente, dos mujeres que estaban lavando fruta en el río desaparecieron sin dejar rastro alguno. La situación comenzó a ponerse peor cuando un día más tarde un  horrible monstruo, parecido al Pteranodon del Jurásico, apareció en el poblado inesperadamente. La criatura se parecía a Godzilla, era Muntha, el devorador de canguros. Enseguida saboreó la carne humana y todos tuvieron miedo de él, en un momento devoró a muchos Wahroongans. Después de cenar, el monstruo se retiró a descansar a su guarida, era una gran cueva en las Montañas Azules. Los supervivientes de Wahroongan pensaron que sus muertes estaban cerca y que tenían que buscar la forma de escapar de esa terrible situación.

 

Booboonga mandó gente a otras tribus, los cuales también estaban aterrados por el depravado asesino. Cada uno buscaba la manera para salvar a la gente de la boca del termido monstruo. Ninguno fue capaz de encontrar algo positivo y efectivo. Booboonga recordó a Boorthana el curandero quién vivía en Thakun el grand desierto de arena, en un gran nido de termitas que fue vaciado de hormigas blancas por un erizo que se comió a su reina. Muchas veces el extraño hombre había salvado humanos de sus enfermedades y problemas.

 

Tres días y tres noches más tarde, Booboonga llegó al final del desierto montado sobre un gigante kanangathan (emu). De un seco wadi (tronco de madera) comido por dento por las termitas (dhudula) rápidamente hizo un didgeridoo. Con el produjo algunos extraños sonidos que él aprendió de su padre, esos sonidos eran los que tenía que hacer para hallar el gran Boorthana en Thakun.

 

No mucho más tarde, otro didgeridoo respondió de vuelta, era Boorthana. El mensaje era para que él se acercarse más. Booboonga saludó al mago y le contó todas las malas cosas que habían estado sucediendo últimamente. Boorthana escuchó atentamente y susurró unasn palabas mágicas. Luego, el silenció se estableció de nuevo, las mágicas palabras habían sido “Ba-Ba-Bu”. El jefe había estado diciéndoles todas maneras de volver para que ellos no pudieran olvidarlas y para que no las olvidaran al volver, solamente la magia de Ba-Ba-Bu era suficientemente fuerte para destruir Muntha. “Ba-Ba-Bu” significa bamal, badu y burrumarrimil. Él de cualquier modo no estaba contento con lo que el mago le había dicho, que solo sus tres hijas podrían cumplir ésta misión con éxito. Solo ellas Cabramatta, Parramatta y Coolangatta eran lo suficientemente fuertes para desafiar al monstruo. Cabramatta tenía que llevar el bamal (tierra), Parramatta, el badu (agua) y Coolangatta una bolsa de burrumarrimil (semillas de eucalipto). Todas estas cosas ayudarían a destruir a Muntha, con solo una condición que las chicas nunca no mirasen a sus ojos.

 

A la llegada de Booboonga a casa, toda los habitantes del poblado estaban muy tristes porque pensaban que el cruel monstruo podría comerse a las chicas. Por el contrario, las chicas fueron muy valientes y querían salvar al mundo del malvado monstruo Muntha. Por lo tanto tenían todo listo para la noche. Esto es porque los aborígenes prefieren viajar de noche, cuando hace más fresco y es más confortable viajar. El viaje fue largo y tortuoso, solo las estrellas de la Cruz del Sur eran sus amigas iluminando su camino. Temprano de mañana, llegaron a la cueva de Muntha cansadas, hambrientas y sedientas pero ninguna de ellas se lamentó, se escondieron en el bosque spinifex y esperaron hasta que el dragón saliese. Después de un tiempo, las chicas supieron que el hambriento monstruo se había despertado por el horrible rugido que hizo, estaba dispuesto a ir al poblado y comerse a algunas ithete kuli (personas vivas).

 

Las chicas se acercaron a la horrible criatura con coraje. Cabramatta esparció la tierra por su cuerpo, Parramatta el agua y Coolangatta las semillas de eucaliptos. Las semillas, en un momento, crecieron ayudadas por la tierra y el agua y Muntha parecía como una montaña de eucaliptos. Las plantas estaban estrangulándole y él se estaba sofocando rápidamente. Después les dijo a las chicas que si ellas le permitían marchar y quemando las plantas él sería un buen dragón y ayudaría a los humanos en sus trabajos duros. Las chicas no estaban totalmente convencidas y cubrieron sus ojos, de manera que ellas no fueran afectadas por mirar a los ojos del dragón. Después, Muntha les ofreció dos diamantes del tamaño del huevo de un emu, los cuales inmediatamente lanzó a sus pies. De cualquier manera, incluso este generoso acto no pudo convencer a las chicas para poner libre al comer hombres.

 

Muntha comenzó a morir, las chicas esperaron hasta que él estuviese muerto, y luego ellas comenzarían a gritar. Coolangatta cogió los diamantes del suelo, ella quería llevarlos al poblado como consolación por los sufrimientos. Pero esos diamantes eran los ojos del agonizante demonio el cual todavía estaba vivo. Más tarde ellas comenzaron a sentirse mareadas y lentamente transformándose en tres rocas. Esas son The Three Sisters (Las Tres Hermanas)

 

En Australia no muy lejos de Sydney, en las Blue Mountains (Montañas Azules) se encuentra el pueblo de Katoomba, donde se encuentran The Three Sisters (Las Tres Hermanas) un grupo de estatuas gigantes de origen tectónico, no muy lejos están las cuevas de Jenolan, la guarida del monstruo y finalmente, el gigantico monolito Orphan Rock donde se dice que el dragón Muntha este capturado.

——————————-

* Esta producción literaria contiene palabras, expresiones y frases de los siguientes lenguajes aborígenes: Ngiyampaa (Central NSW), Paakantyi (Oeste NSW), Nyungar (Oeste Australia), Arrernte (Central Australia), Murrinh-Patha (Territorio del Norte) Yidiny (Cairns Región) y Torres Strait Creole.

 

“AYEYE DAGUL ATYEYE” (La leyenda de las tres hemanas)  es un trabajo literario de la naturaleza ficticia, concebido después de la imaginación del autor.

————————————

 

George R. ROCA

Sydney, Australia

1998 – 2013

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Follow by Email
RSS
INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.