April 18, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş

3 min read

 

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş – Comunicat

 

str. Miko Imre, nr. 2, mun. SF. GHEORGHE, jud. COVASNA,
tel./fax: 0267.313534 email:  cohara_ro@yahoo.com

www.forumharghitacovasna.ro

Nr. 120 / 07.08.2010

Comunicat

Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş a aflat cu surprindere că pe agenda celei de a 77-a Sesiuni a Comitetului ONU pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, reuniune care are loc la Geneva, în perioada 2 – 27 august 2010, din cele 11 puncte la ordinea de zi privind discriminările rasiale la nivel mondial unul vizează raportul intitulat „Discriminarea împotriva minorităţii naţionale maghiare în România”, document întocmit de Asociaţia Pro Regio Siculorum (Antal Árpád), Comitetul de Iniţiativa Bolyai (Dr. Péter Hantz) şi Consiliul Naţional al Maghiarilor din Transilvania (Zsolt Sziláyi).

Simpla lecturare a acestui raport vădeşte caracterul mincinos menit să aducă o gravă atingere credibilităţii României. Documentul denaturează, într-un mod grosolan, realităţile privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale din România, realităţi care depăşesc standardele europene şi internaţionale în materie.

Faptul că printre semnatarii documentului menţionat sunt şi lideri ai UDMR denotă că formaţiunea etnică maghiară care guvernează România nu este străină de acest demers îndreptat împotriva statului român. Aceasta impune ca Preşedintele României şi Prim ministrul Guvernului român să solicite UDMR-ului, sub sancţiunea scoaterii de la guvernare, să-şi clarifice poziţia în această problemă gravă. Este încă un prilej pentru persoanele care ocupă funcţii de autoritate în statul român să probeze responsabilităţile constituţionale ce le revin, iar pentru UDMR loialitatea faţă de România.

Solicităm Ministerului Afacerilor Externe să prevină intoxicarea organismelor internaţionale, prin acest demers mincinos, prin prezentarea, în spiritul adevărului, a unei poziţii ferme şi argumentate a statului român şi să informeze opinia publică cu privire la rezultatul dezbaterilor.

Având în vedere că prin acest nou demers se urmăreşte internaţionalizarea falsei teme a discriminării maghiarilor din România şi denigrarea statului român cerem partidelor politice, societăţii civile şi mass-mediei să devoaleze falsitatea şi reaua credinţă a iniţiatorilor raportului. Documentul poate fi consultat pe adresele de internet a Agenţiei de ştiri Romanian Global News (www.rgnpress.ro) şi a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (www.forumharghitacovasna.ro).

Reamintind că, în data de 14 august 2010, în programul celei de a X-a ediţii a Universităţii de Vară de la Izvorul Mureşului vor fi dezbătute temele Problematica comunităţilor româneşti din ţară care trăiesc în medii multietnice şi pluriconfesionale în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş; Ce fac autorităţile locale? Ce face statul român? Segregarea etnică factor de instabilitate. Problematica romano-catolicilor din Moldova. Este identitatea o marfă? În folosul cui?, invităm şi pe această cale reprezentanţii Administraţiei Prezidenţiale şi ai Guvernului României să-şi exprime punctele de vedere faţă de aceste probleme prioritare ale societăţii româneşti.

Biroul de presă al FCRCHM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.