MAGDA ISANOS, poeta care a reuşit să răspundă tristeţii cu un zâmbet etern Autor: Gabriela Petcu “Tuturor acelora care nu mă cer şi nu mă cunosc, am vrut să le fiu o candelă pentru mai…