December 7, 2023

Curentul International

Curentul International Magazine

CASA CU BRODERII DE LUMINĂ (LA MAISON AUX BRODERIES DE LUMIÈRE) O CARTE JURNAL A SCRIITOAREI VIRGINIA BOGDAN

4 min read

BOGDAN-Virginia-CCBLF-cop-wbGeorge A Stroia

 

În colecţia AMPRENTE a  editurii ARMONII CULTURALE a apărut, de curând, o nouă carte a scriitoarei focşănene VIRGINIA BOGDAN, intitulată LA MAISON AUX BRODERIES DE LUMIÈRE (CASA CU BRODERII DE LUMINĂ) (jurnal)

 

„Casa cu broderii de lumină” depăşeşte limitele unui jurnal cotidian, constituindu-se din multiplele secvenţe ale sinelui, descrise şi trăite, uneori, la limita angoasei şi a disperării. Un jurnal cu accente franzkafkiene, devoalând, într-o notă personală, impactul pe care îl au asupra propriei existenţe, valenţele etice şi morale impuse de o societate decadentă, în care nu mai primează respectul, valoarea, profesionalismul, adevărul. O societate ostracizantă, în care persoanele cu o simţire profundă şi principii de viaţă ferme (de la care nu vor putea face rabat nicicând) nu-şi vor găsi rosturile fireşti sau se vor integra mai greu.

 

„Casa cu broderii de lumină” este, de fapt, un studiu clinic al acestei societăţi supuse ochiului critic, al inter-relaţionării copii-părinţi, elevi-profesori, dar şi un cântec suav al dragostei şi respectului deosebit pe care autoarea le nutreşte faţă de părinţii săi, cărora le-a dedicat întreaga sa existenţă, atât înainte de naşterea lor cerească, cât şi după. Un jurnal murmurat, al şansei (pierdute) la o altă viaţă, o patrie a nevoinţei şi umilinţei de a nu fi, ceea ce-şi doresc alţii să devină.

 

Din loc în loc, prin desprinderea evidentă de ritmul obişnuit, Virginia Bogdan devine cronicar al unor evenimente culturale, petrecute în urbea focşăneană, redate cu rafinament şi eleganţă, dovedindu-se a fi un subtil observator şi analizator al unor astfel de întâlniri. Deşi trădează însingurare şi manifestă rezerve faţă de răutatea şi perversitatea lumii – căreia nu doreşte să-i devină părtaşă – jurnalul Virginiei Bogdan reuşeşte, în frumoasa limbă a lui Voltaire, să puncteze detaliile semnificative ale evenimentelor  din ultimii ani, culese şi convertite într-o lectură, din ce în ce mai interesantă, prin imixtiunea unui interval de  ambitus epistolar.

(GHEORGHE A. STROIA, traducere în limba franceză: prof. VIRGINIA BOGDAN)

 

 

„La maison aux broderies de lumière” dépasse les limites d’un journal quotidien, en se constituant de multiples séquences du soi, décrites et vécues, quelquefois en marge de l’angoisse et du désespoir. Un journal aux accents franzkafkiens, dévoilant, dans une note personnelle, l’impact que les valences éthiques et morales imposées par une société décadente, où le respect, la valeur, le professionnalisme, la vérité ne priment plus, ont sur la propre existence. Une société ostracisante dans laquelle les personnes au profond sentir et principes fermes de vie ( auxquels on ne pourra jamais renoncer) ne trouveront pas leur sens ou à laquelle on va s’intégrer plus difficilement.

 

„La maison aux broderies” de lumière est, au fait, une étude clinique de cette société soumise à l’oeil critique, à l’inter-relation enfants-parents, élèves-professeurs, mais aussi une suave chanson de l’amour et le respect particulier que l’auteure nourrit à l’adresse de ses parents, auxquels elle a dédié toute son existence, autant avant leur naissance céleste, qu’après. Un journal murmuré, de la chance ( manquée) d’une autre vie, un pays de la peine et de l’humiliation de ne pas être ce que les autres envient que l’on soit.

 

De temps à autre, par le détachement du rythme habituel, Virginia Bogdan devient chroniqueur de certains événements culturels qui ont eu lieu dans la ville de Focşani, usant de raffinement et d’élégance, en en faisant la preuve d’un subtil observateur et analyste. Bien qu’esseulée et manifestant des réserves face à la méchanceté et à la perversité du monde- auxquelles elle ne veut pas prendre part, le journal de Virginia Bogdan, dans la belle langue de Voltaire, réussit à faire le point des détails significatifs des événements des dernières années, ramassés et métamorphosés dans une lecture de plus en plus intéressante, par l’immixtion d’un ambitus épistolaire.

 

***

ARMONII CULTURALE – ÎNCĂ UN VIS ÎMPLINIT!

 

În curând la Editura Armonii Culturale… Gabriel Dragnea (Bucureşti), Emanoil Toma (Ploieşti), Cristina Istrati (Bucureşti), Trandafir Sâmpetru (Ialomiţa), Emil Druncea (Feteşti), Ioana Voicilă Dobre (Bucureşti), Ştefan Dumitrescu (Bucureşti) şi multe alte noi apariţii editoriale!

 

Aşteptăm autorii interesaţi să ne contacteze, pe adresa editurii, sau pe pagina web, la următoarele date de contact:

Editura ARMONII CULTURALE

Str. Siret, bloc 28, ap. 30, Adjud, jud. Vrancea

Telefon fix: 0374-064.594

Telefon mobil: 0741-078.627

E-mail: geocosynus@gmail.com

Web: www.armoniiculturale.ro

——————————————–

George A Stroia

Editura Armonii Culturale

iulie 2013

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.