March 3, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

Iosif Țon revine, dupǎ 23 de ani, la Bruxelles!

5 min read

TonBrx1Ziua așteptatǎ a sosit, sǎptǎmȃna vestitǎ a debutat, pentru toate fie Domnul lǎudat. Ca ȋn fiecare duminicǎ, mai mult de o mie de credincioși ne-am adunat ȋn Numele Domnului la ȋnchinare și pǎrtǎșie, una mai aparte, avȃnd ȋn vedere cǎ asemeni sǎrbǎtorii din Cana Galileii, Domnul nostru Isus Cristos și ucenicii Lui au adus cetǎții și locuitorilor ei un imens prilej de uimire, de bucurie și de edificare ȋn credințǎ. Cǎ, unde și ȋn ce fel se poate ilustra mai limpede, mai clar și mai minunat taina iubirii lui Hristos pentru Biserica Lui decȃt avȃnd ȋn fațǎ mire și mireasǎ.

 

Revenit dupa 23 de ani la Bruxelles, profesorul și evanghelistul și teologul arhicunoscut, fratele nostru mai mare, Iosif Țon, ne-a asigurat cǎ pe parcursul sǎptǎmȃnii pe care o vom petrece ȋmpreunǎ ȋn ȋnchinare și pǎrtǎșii sfinte ȋși va da toate silințele sǎ ni-l facǎ pe Cristos Domnul iubibil*.

Notǎ : *Fratele Țon nu pronunțǎ Hristos, ci Cristos, iar epitete ca « iubibil » ȋntȃlnim des ȋn vorbirea dumnealui și acestea  fac cuvȃntarea și mai interesantǎ.

 

Pentru distinșii miri Simon și Ana-Maria, pentru invitații lor la nuntǎ și pentru noi toți a fost un prilej minunat de a asculta un mesaj evanghelic ancorat ȋn Cuvȃntul Scripturii, ȋn realitatea viețuirii sfinților din toate vremurile și atȃt de binevenit pentru fiecare din noi.

 

Ȋntr-un moment de respiro, unul dintre participanți mi-a șoptit : « Au trecut peste 30 de ani de cȃnd l-am mai ascultat pe fratele Țon ȋn direct și sunt uimit sǎ constat cǎ și-a pǎstrat pȃnǎ și același timbru cristalin al vocii, ȋnțelepciunea descrierii, puterea de a convinge și știința de a ilustra Cuvȃntul Scripturii cu istoria trǎirii creștine. »

 

Acelora dintre distinșii cititori care sunt obișnuiți cu forfota adunǎrilor noastre, cu cȃntece și cȃntecele de toate culorile și ȋn toate gamele le-aș povesti-descrie puțin atmosfera acestei serbǎri minunate : Corul mixt al bisericii Elim, soliștii vocali Pașcalǎu – soț și soție, oaspeți din Germania și noi toți am cȃntat ȋntr-o armonie rar ȋntȃlnitǎ. Cȃntarea sfȃnta a rǎsunat mai cristalin și mai limpede ca oricȃnd. Cuvȃntul de predicǎ a durat o orǎ si un sfert, iar tǎcerea de aur – pacea tǎcerii – din sala de cult era din cȃnd ȋn cȃnd ȋntreruptǎ cu valențe de Amin și Aleluia doar de gȃnguritu vreunui prunc ȋn bratele mamei lui. Cǎ așa am rostit si noi cu glasuri multe și domoale, cǎ ne-am simțit purtați pe unda Harului Sfȃnt și ȋnvǎluiți ȋn  aura glorioasǎ a iubirii cristice.

TonBrx2Am surprins și un scurt dialog ȋntre doi vecini de scaun ȋn timpul unei cȃntǎri solo :

Esti localnic frate ? Ceva vechime ȋn Belgia ai ? De care creștin ești, mai pașnic, mai așezat sau nǎvalnic și ȋn clocot ? Un scurt chicotit și continuare : Cu ce te ocupi aici ? Ce alte pasiuni mai ai ? Pe internet zǎbovești mult ?!

 

Nu știu de au mai fost note de investigație, atȃta rețin și ȋmi pare cǎ și mai mult de jumǎtate din rǎspunsuri. Cred cǎ mi-au plǎcut, dar mǎ gȃndesc,  mai ales, cǎ dialogul v-ar ajuta sǎ ne cunoașteți mai repede și mai bine decȃt m-aș pricepe eu sǎ vǎ explic.  « Eu am vreo 12 ani de Belgia… » zice primul la care primește rǎspunsul « Vreun an și jumǎtate, lucrez ȋn construcții, nu știu ce pasiuni si hobby-uri aș avea, dar mǎ pasioneazǎ cercetarea Scripturii și pǎrtǎșia frǎțeascǎ, particip la multe ȋntȃlniri cu tinerii și cu frații aici la Elim. Nu știu sǎ rǎspund la asta cu ce fel de creștin, mǎ gȃndeam cǎ mǎ ȋntrebi de-s penticostal, dar aș zice cǎ-s mai asezat, așa, cǎ-s din Bucovina – Pe internet nu umblu. »  Ǎstalalt era din colțul opus de țarǎ, din nord-vest, sǎtmǎrean…

 

V-aș reda, dragi cititori și un scurt fragment din ȋncheierea predicii fratelui octogenar Iosif Țon revenit dupa 23 de ani ȋn Belgia, ȋmplinitor a 54 de ani de cǎsǎtorie cu distinsa sorǎ Elisabeta, pe care de asemenea am surprins-o și ȋn imagine, dar am uitat vȃrsta exactǎ, concentrat fiind asupra redǎrii exacte ale celor spuse.  Iatǎ-le ȋn cele ce urmeazǎ și vǎ rog sǎ nu ezitati sǎ verificați ȋn ȋnregistrarea de pe site-ul bisericii noastre, cǎ poate am greșit, totuși ceva pe undeva:

 

« Persoanelor pe care le consiliez ca familii obișnuiesc sǎ le dau urmǎtorul sfat : Sǎ aveți mǎcar o orǎ sǎptǎmȃnal un timp de stare de vorbǎ unul cu altul. Ȋn acest timp sǎ vǎ spuneți nemulțumirile, sǎ vǎ faceți cunoscute așteptǎrile unuia fațǎ de celǎlalt. Și niciunul sǎ nu-și ȋntrerupǎ jumǎtatea din vorbǎ, cǎ e important sǎ vǎ cunosteți continuu. Dar, lucru foarte important, dupǎ ce v-ați spus unul altuia jalbele, apoi sǎ le spuneți tot pe rȃnd ȋn rugǎciune și Pǎrintelui Ceresc. O sǎ aveți mari surprize și o sǎ vedeți cǎ cele mai multe neajunsuri se estompeazǎ tocmai pe loc ȋntre etapele acestei pǎrtǎșii…  Dumnezeul nostru face minuni atunci cȃnd ne bizuim pe brațul Lui ! ».

*****************************

TonBrx3La plecare de la adunare am vrut sǎ colecționez de la cel care mi s-a pǎrut atȃt de entuziast și satisfǎcut de vizita bǎtrȃnuluui pastor, de cuvȃntul lui de predicǎ, esența celor spuse. Asta, deoarece cuvȃntul citit și propovǎduit din Efeseni 5. 18-33 despre Hristos și Biserica Lui, a fost demn de crezare și de folos oricui va stǎrui ȋn el sǎ-l ȋmplineascǎ cu fapta.

Iatǎ ce am aflat :  Taina unirii noastre cu Cristos se ȋntȃmplǎ ȋn patru moduri și etape :

 

1.         Ȋntruparea Fiului lui Dumnezeu venit la noi,

2.         Venirea noastrǎ la Cristos cu pocǎințǎ și ȋncheind legǎmȃntul slujirii,

3.         Ȋntrepǎtrunderea esenței cristice cu noi prin stǎruirea ȋn Cuvȃntu Lui,

4.         Prin experimentarea pǎrtǎșiei noastre zilnice cu Dumnezeu ȋn ascultare, iar cu aproapeleȋin armonie și iubire. Doamne ajutǎ-ne tuturor ȋn toate – Amin !

 

Post Scriptum :

Rǎmȃne o posibilitate pentru fiecare dintre cei interesați sǎ confruntați cele ce a reușit reporterul sǎ vǎ relateze, cu cele ce s-au ȋntȃmplat și harul de care ne-am bucurat cu adevǎrat, din arhiva video a site-lui bisericii noastre www.elim-bruxelles.org

 

Zaharia Bonte

Bruxelles, Belgia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.