September 21, 2023

Curentul International

Curentul International Magazine

ROMÂNUL CARE L-A CONTRAZIS PE EINSTEIN

10 min read

 In fotografie Rodica Elena Lupu şi

 prof. univ. dr Florentin Smarandache,

membri ai Academiei Daco Române, 2011

 

După 22 septembrie 2011, când cercetătorii de la CERN au realizat primul experiment, denumit OPERA, cu particule de neutrini care depaşeau viteza luminii, presa românească a relatat printre altele şi despre românul care l-a contrazis pe Einstein. Experimentul supraluminal a fost repetat şi în noiembrie, acelaşi an, la CERN, cu acelaşi success, validând iarăşi parţial ipoteza supraluminală a cercetătorului nostru român. Pe 22 februarie 2012, însă purtătorul de cuvânt de la CERN, James Gillies a declarat că posibil ca rezultatele celor două experimente să fie puse la îndoială, din cauza unui cablu care ar fi putut fi … stricat! Se ascunde faptul că în anul 2005 mai avusese loc un experiment supraluminal, numit MINOS, efectuat de către Laboratorul Fermilab din Chicago, dar fizicienii participanţi în acest experiment au declarat că instrumentele lor de măsurare nu ar fi prezentat o acurateţe suficientă pentru a valida rezultatul.Romanul care l-a contrazis pe Einstein este profesorul Florentin Smarandache de la Universitatea New Mexico, care publicase în anul 1972 o ipoteză că nu există barieră a vitezei în univers şi că se pot construi viteze arbitrare de la zero la infinit. Ipoteza Smarandache este, bineînţeles, repudiată în Enciclopedia de Fizică

http://scienceworld.wolfram.com/physics/SmarandacheHypothesis.html deoarece nu-s bine văzute criticile la adresa curentului principal din ştiinţa mondială. .S-a scris puţin în presa românească despre cartea sa „Absolute Theory of Relativity & Parameterized Special Theory of Relativity & Noninertial Multirelativity” (Teoria Absolută a Relativităţii & Teoria Specială Parametrizată a Relativităţii & Multirelativitatea Neinerţială), Somipress, 92 p. http: //fs.gallup.unm.edu/ParameterizedSTR.pdf, unde autorul îl contrazice mai departe pe Einstein.În această carte, pe lângă infirmarea postulatului einsteinian al vitezei luminii, autorul construieşte, prin calcule matematice simple, o Teorie Absolută a Relativităţii (TAR). În vreme ce Einstein postulase că spaţiul şi timpul sânt relative, Smarandache propune inversul: că spaţiul şi timpul sânt absolute (de aceea teoria sa se numeşte Absolută) în sensul lui Galilei şi Newton, dar viteza luminii nu este ultimă în univers.Teoria Absolută a Relativităţii este realistă, construită în spaţiul euclidian şi care nu produce dilatare a timpului, contractare a spaţiului, simultaneitate relativistă şi nici paradoxuri relativiste precum Teoria Specială a Relativităţii a lui Einstein.Smarandache consideră că Relativitatea lui Einstein este valabilă într-un spaţiu imaginar, nu real, iar adunarea relativistă de viteze este ireală. El propune o adunare vectorială a vitezelor, care permite şi viteze supraluminale.De asemenea că dilatarea timpului, contractarea spaţiului şi simultaneitatea relativistă ale lui Einstein sânt science fiction nu realităţi, iar paradoxurile relativiste denotă foarte bine inconsistenţa Teoriei Speciale a Relativităţii.În aceeaşi carte, refăcând experimental lui Einstein cu ceasuri atomice, autorul a considerat cazul cel mai general, când nu se cunoaşte nici dacă spaţiul şi timpul sânt relative sau absolute, şi nici dacă viteza luminii este ultimă sau nu în univers. În felul acesta Dr. Smarandache a obţinut Teoria Specială Parametrizată a Relativităţii (TSPR), care generalizează atât TSR cât şi TAR, dar crează şi alte tipuri de Relativităţi care însă trebuiesc verificate practic.Apoi trece de la viteze constante, la acceleraţii constante şi în final propune spre cercetare Multirelativitatea Neinerţială.

Cartea sa se poate comanda din Amazon.com, Amazon Kindle, Google Scholar, Barnes & Noble, etc. sau se poate descărca gratuit din site-ul de mai sus.

 

În Amazon.com:

 

http://www.amazon.com/Absolute-Relativity-Parameterized-Noninertial-Multirelativity/dp/1879585995/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1330056847&sr=1-1

 

În Amazon Kindle:

 

http://www.amazon.com/Relativity-Parameterized-Noninertial-Multirelativity-ebook/dp/B0072ZQG54

 

În Google Scholar:

 

http://books.google.com/books/about/Absolute_Theory_of_Relativity_Parameteri.html?id=zcrI3nQh7_wC

 

În Barnes & Noble:

 

http://www.barnesandnoble.com/w/absolute-theory-of-relativity-and-parameterized-special-theory-of-relativity-and-noninertial-multirelativity-florentin-smarandache/1038115986?ean=9781879585997

 

Într-un articol publicat în „Progress in Physics” 1/2012, unde este redactor asociat, profesorul Smarandache propune înfiinţarea unor noi ramuri ale fizicii, Fizica Supraluminală şi Fizica Instantanee, adică studierea legilor şi teoriilor fizicii la viteze supraluminale şi la viteze instantanee.

 

Academia DacoRomână din Bucureşti, România, – Preşedinte prof. dr. Geo Stroe – l-a nominalizat pe scriitorul avangardist trilingv (română-franceză-engleză) Florentin Smarandache pentru Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2011. Niciun scriitor trilingv nu a primit Premiul Nobel până în prezent.

 

Prof. univ. dr. Florentin Smarandache publicat 75 de cărţi de literatură scrise în limbile: română, franceză, sau engleză; unele dintre ele au fost traduse în chineză, rusă, arabă, spaniolă, portugheză, sârbo-croată, etc. Puteţi descărca multe dintre ele de pe site-ul Universităţii New Mexico: http://fs.gallup.unm.edu//eBooksLiterature.htm.

Cărţile sale se găsesc şi în Amazon.com, Amazon Kindle, Google Book Search, Google Scholar, Library of Congress (Washington D. C.) şi în multe biblioteci din lume. Are o operă vastă şi a abordat toate genurile literare: poezie, proză, teatru, eseuri, traduceri. El reflectă foarte bine globalismul actual ca scriitor deoarece a trăit şi a vizitat 40 de ţări, şi-a scris memoriile de călătorie şi jurnalul şi a creat în mai multe stiluri şi despre multe subiecte datorită fundalului său multicultural şi cunoştinţelor enciclopedice în multe domenii. Este şi un poliglot. Corespunde Testamentului lui Albert Nobel referitor la “cel mai mare beneficiu făcut umanităţii”, deoarece paradoxismul, mişcarea literară pe care a iniţiat-o, este acum folosită – prin Teoria Raţionamentului Paradoxist şi Plauzibil Dezert-Smarandache (abreviată DSmT) – în medicină, cibernetică, cercetarea aerospaţială, robotică, logică, filosofie, transdisciplinaritate (interconectând literatura şi ştiinţa, pavând drumul spre noi dezvoltări în literatură). Paradoxismul este prima avangardă literară din lume cu aplicaţii practice în ştiinţă- De asemenea, este multitalentat şi, prin înaltele şi variatele sale experimente literare avangardiste, a realizat o operă remarcabilă într-o direcţie ideală, în conformitate cu Testamentul lui Alfred Nobel, în beneficiul umanităţii. Ca scriitor complet, a scris şi a publicat: poezie, dramă, romane, povestiri, eseuri, jurnale, dar şi articole lingvistice, manuale de matematică şi lucrări de cercetare, programe de calculator, filosofie şi traduceri (din franceză, engleză, spaniolă, portugheză şi italiană în română), filatelist. El însuşi şi-a tradus unele cărţi din română în franceză şi engleză.

 

În domeniul umanist, el este tatăl „paradoxismului” în literatură, mişcare de avangardă movement, bazată pe folosirea excesivă a antitezelor, oximoroanelor, contradicţiilor, paradoxurilor în creaţii, pornit de el în 1980 în România, ca protest antidictatorial. A publicat cinci Antologii Paradoxiste Internaţionale, la care au contribuit sute de scriitori din întreaga lume (http://fs.gallup.unm.edu//a/Paradoxism.htm). În tiparul sau în legătură cu paradoxismul el a introdus: Noi tipuri de poezie cu formă fixă, precum: Distihul Paradoxist, Distihul Tautologic, Distihul Dualist, Terţianul Paradoxist, Terţianul Tautologic, Catrenul Paradoxist, Catrenul Tautologic, Poemul Fractal, Non-Poemele (1990) şi alte experimente poetice avangardiste dincolo de limitele poeziei în “Encyclopoetria (Totul este Poezie şi Nimic nu este Poezie)” (2006); Noi tipuri de povestire, precum: Povestirea Silogistică, Povestirea Circulară (“Poveste Infinită”, 1997); Noi tipuri de dramă, precum: Drama Neutrosofică, Drama Sofistică, Drama Combinatorică (o dramă ale cărei scene sunt permutate şi combinate în atât de multe moduri încât produc peste un miliard de miliarde de diferite drame! (“Upside-Down World” / “O lume întoarsă pe dos”, 1993) şi Noi tipuri de genuri science fiction în proză, precum:

 

1) science fiction de tehnologie informatică: “Inform Technology”, 2008];

 

2) science fiction politică: “International Fonfoism (Manual of Therrory)”, 2008];

 

3) science fiction militară: “The Art of antiWAR / paradoxistINSTRUCTION Notebooks of Captain Gook (or Kook)”, 2008;

 

4) science fiction de afaceri şi finanţe: “Reproduction’s disOrganization”, 2009;

 

5) science fiction psihologic: “Textbook of Psychunlogy (MASTER DECREE Thesis)”, 2009;

 

6) şi science fiction educaţional: “Treatise of Parapedagogy (Ph D Dissentation)”, 2009.

 

Aceste cărţi pot fi descărcate de pe site-ul: 

http://fs.gallup.unm.edu//eBooks-otherformats.htm

 Experimente lingvistico-literare în volumele: „Florentin’s Lexicon” (2008), interpretând, în sens contrar, clişeele de limbă, omonimele etc.. [„Dacă ceva poate să o ia razna, pasează-l altcuiva” (Florenitn’s Laws/ Legile lui Florentin); „Dictatorul a ridicat starea de urgenţă cu o macara (Florentin’s Cliches/ Clişeele lui Florentin)”; „Trimite-mi un… e-mail (Florentin’s Homonyms/ Omonimele lui Florentin)”; etc.]. De asemenea, a realizat o combinaţie de poezie foarte scurtă, artă şi ştiinţă în volumele „Lyriphoto(n)s / At Mind’s Infinite Speed”// „Lirifotoni/ La viteza infinită a minţii” (2009), and „Aph(l)orisms in Unistiches” (2008). Un alt experiment literar este cartea sa olografă (carte publicată cu scris de mână integral!): „OUTER-aRT, Vol. 5″, 2006: (http://fs.gallup.unm.edu//Outer-Art5.pdf). Drama sa antidictatorială, „Ţara animalelor”, piesă fără cuvinte!, a fost reprezentată la Festivalul Internaţional al Teatrelor Studenţeşti, Casablanca (Morocco), 1-21 Septembrie, 1995, a fost pusă în scenă de trei ori de către Teatrul Thespis (producător: Diogene V. Bihoi) şi a primit Premiul Special al Juriului. A fost de asemenea pusă în scenă la Karlsruhe (Germany), 29 Septembrie, 1995. Piesa sa pentru copii, „Păcală, Ursul şi Balaurul” [Trickster, the Bear, and the Dragon], s-a jucat la Teatrul Naţional Dramatic „I.D.Sîrbu”, director: Dumitru Velea, la Petroşani, România, în septembrie 1997. (http://fs.gallup.unm.edu//a/theatre.htm). A mai realizat artă electronică (folosind programe de computer), artă experimentală (outer-art), şi a pledat pentru Unificarea Teoriilor despre Artă (http://fs.gallup.unm.edu//a/oUTER-aRT.htm) – a publicat 10 albume de artă. În afară de literatură şi artă, este un om de ştiinţă binecunoscut care a publicat peste 70 de cărţi în matematică, fizică, filosofie şi inginerie.

 

Florentin Smarandache s-a născut pe 10 decembrie (1954), chiar la aniversarea lui Alfred Nobel şi, de asemenea, data ceremoniei.

Pentru mai multe informaţii despre activitatea sa cartea lui Titu Popescu, „Aesthetics of Paradoxism” la http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/Aesthetics.pdf şi a lui I. Soare, intitulată „Paradoxism and postmodernism in Florentin Smarandache’s Creation” la: http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/IonSoare2.PDF .

 

Este membru al International Writers Association, member al Romanian Academy of Sciences şi al Modern Language Association (USA). Florentin Smarandache a colaborat la peste 150 de reviste literare din lume, în diferite limbi (pe lângă aproximativ 200 de lucrări şi note publicate în domeniul matematicii şi colaborări la peste 70 de reviste ştiinţifice din lume).

 

Cele mai notabile cărţi literare:

 

Limba română:

 

a) teatru: „MetaIstorie” (trilogie), „Întâmplări cu Păcală” (trilogie pentru copii);

 

b) roman: „NonRoman”; tradus de autor sub titlul „NonNovel” (2009),

 

c) poezie : “Cântece de Mahala” (cântece ţigăneşti şi suburbane), “Emigrant la Infinit”, „Distihuri Paradoxiste” ;

 

Limba franceză, poezie : „Le Sens du Non-Sens”, „Antichambres/ Antipoesies / Bizarreries”, „Le Paradoxisme : un Nouveau Mouvement Litteraire” ;

 

Limba engleză: poezie: „Dark Snow”, „NonPoetry”, „Exist Împotriva Mea/ I Exist Against Myself” (bilingv: Română-Engleză) Şi-a tradus poemele şi trilogiile teatrale în engleză. Este, de asemenea, foarte activ în presa literară a exilului românesc. Cronici despre activitatea sa literară au fost publicate în România, SUA, Canada, Franţa, Belgia, Germania, Italia, Japonia, India, Anglia, Israel, Brazilia, Moldova, Yugoslavia, Australia, Danemarca. Este pionier în experimentarea legăturilor dintre literatură şi ştiinţă, în inventarea a noi termeni literari şi în influenţarea multor poeţi din diferite ţări. A făcut de asemenea lucrări de cercetare matematică şi statistică asupra poeziei. Opera sa este de interes actual. A realizat o operă remarcabilă în poezie şi dramă. Opera sa, în beneficiul viitorilor scriitori, lingvişti şi oameni de ştiinţă, precum şi îmbogăţirea domeniului literar cu noi noţiuni introduse de Smarandache nu numai în poezie, dramă, roman (unul dintre romanele sale se intitulează „NonNovel”), dar şi în filosofie (introducând termenul de „neutrosofie” – o generalizare a dialecticii lui Hegel), şi, desigur, în ştiinţă (extension of fuzzy set and logic to neutrosophic set and logic respectively – cu aplicaţii în fizica cuantică şi inteligenţa artificial). Este interesat de literatura creată cu ajutorul computerelor, de asemenea.

 

Foarte prolific în creaţia sa, foarte original, modern, publicând în diferite ţări, diferite limbi, diferite reviste etc., unde nici nu v-aţi aştepta! [a fost numit “cel mai paradoxist scriitor al lumii”]; renumit pentru varietatea stilurilor sale: schimbarea stilului cu fiecare carte (întrecându-l pe Fernando Pessoa). Laureat al multor societăţi de poezie naţionale şi internaţionale, are mare influenţă asupra scriitorilor (şi matematicienilor) contemporani. Viaţa sa este de asemenea poezie (trăind într-un lagăr de refugiaţi politici din Turcia timp de doi ani, apoi în exil în SUA, mutându-se de multe ori, făcând tot felul de munci, de la îngrijitor necalificat, muncitor în construcţii, zugrav în fabrică, tăietor de piatră, ghid turistic, până la inginer de software şi, în final, profesor universitar) cu experienţă de predare internaţională în multe ţări: România, Moroc, Turcia, SUA, pe patru continente, învăţând şi scriind în multe limbi. A călătorit mult (peste 40 de ţări vizitate), şi-a scris memoriile de călătorie („Frate cu meridianele şi paralelele”, Vol. 1-5). Experienţa sa dură l-a făcut un luptător permanent în lume. Florentin Smarandache este unul dintre cei mai cunoscuţi scriitor români în afara ţării natale.

 

Activităţile literare şi ştiinţifice. Peste 3.000 de pagini de jurnal nete (datorate călătoriei şi traiului în jurul lumii, dornic să ştie şi să întâlnească oameni şi să studieze diferite culturi). La Arizona State University, Hayden Library, în Tempe, Arizona, există o mare colecţie specială numită „The Florentin Smarandache Papers” (care are mai mult de 30 de picioare liniare/ linear feet) cu cărţi, reviste, manuscrise, documente, CD-uri, DVD-uri, benzi video realizate de el sau despre opera sa. Altă colecţie specială „The Florentin Smarandache Papers” se află l a The University of Texas la Austin, Archives of American Mathematics (în cadrul Centrului American de Istorie). A devenit foarte popular în lume deoarece peste 3.000.000 de persoane pe an din

 aproximativ 110 ţări citesc şi descarcă cărţile sale în format electronic; multe dintre cărţile sale au mii de accesări pe lună, conform statisticilor electronice oficiale ale web site-ului UNM.

 

Sunt mândră că Florentin Smarandache se numără printre prietenii mei de suflet.

Rodica Elena LUPU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.