June 6, 2024

Curentul International

Curentul International Magazine

Un proces în derulare (X)

20 min read

Un proces în derulare (X)

 

Autor: Pr.Vasile Susan

 Am intrat nu de prea multă vreme în anul 2011, și avem nădejdea că va fi un an în care Prea Milostivul și de oameni iubitorul Dumnezeu Cel ce “nu caută la faţa omului,” (Galateni 2, 6), va asculta rugăciunile și va dărui dreptatea tuturor acelor preoți Români Ortodocși și familiilor lor, pe care nemiloșii, falșii, abuzivii, necinstiții, neortodocșii, neromânii, necredincioșii episcopi din Biserica Ortodoxă Americană (OCA), împreună cu dictatorul Arhiepiscop de la ROEA, i-au persecutat peste 7 ani și au batjocorit preoția lor lucrătoare dată de Domnul Iisus Hristos.

Prin bunăvoința noastră, vom continua publicarea adevărului în paginile revistei Curentul Internațional, spre folosul tuturor cititorilor acestei reviste. Nu ne este rușine de propagarea adevărului și ne bucurăm de mesajele transmise ca urmare a citirii articolelor pe această temă. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu răbdare și interes pentru cunoașterea adevărului. Articolele din lunile precedente au avut un efect binefăcător, căci mulți dintre preoții și credincioșii de la ROEA au luat o atitudine directă și deschisă trimițând impresiile dumnealor la adresa autorului articolelor publicate la această revistă.

Cine nu crede ce scriu eu, să citească la www.ocanews.org ce s-a scris/publicat în ultimii 6 ani despre OCA, și să vadă cum “căruța” OCA-lui începe să se destrame ca urmare a direcției în care merge. Mitropolitul Jonah, și-a cerut  scutire de responsabilități metropolitane pe o perioada de 60 de zile, potrivit ultimelor comunicate de la OCA, urmare a retragerii spirituale (sic) din 22 – 24 Februarie, 2011.

Acești falși slujitori ai Domului Iisus Hristos calificați pe drept a fi lupi îmbrăcați în piei de oaie și veșminte arhierești de la OCA și ROEA, au fost cei care prin abuzurile si manevrele de culise, nu numai că m-au batjocorit pe mine, familia mea, preoția mea lucrătoare, mi-au luat pâinea de pe masa mea, a familiei mele, m-au aruncat în stradă la mila Domnului, dar despoaie OCA-ul cum nimeni nu crede.

Mințind lui Dumnezeu și oamenilor, potrivit întunecării minții lor de către vicleanul diavol, tatăl tuturor minciunilor și fărădelegilor, au ajuns în cele din urmă să se facă de râs în toată lumea ortodoxă și neortodoxă prin felul cum își dau pe față slăbiciunile, păcatele și faptele lor murdare care includ acoperirea clericilor homosexuali din OCA/ROEA, scoțându-se la pensie, sau din scaunele arhierești prin metode puțin ortodoxe, potrivit celor publicate la www.ocanews.org începând cu a doua jumătate a lunii februarie 2011. Responsabilitatea canonică și legală pentru faptele murdare ale episcopilor de la OCA/ROEA va aduce liniște și pace în viitorul apropiat.

Foarte curând se va încheia epoca rușinii dictatorilor bisericești de la OCA și ROEA, căci nimic nu mai este de luat în seamă de la acest OCA, care face de rușine prin episcopii ei și Ortodoxia Americană în toată lumea. Cine are vreo replică la cele de mai sus este rugat să o trimită spre publicare la www.ocanews.org.

În cele ce urmează voi face  prezentări/referințe la prevederi și proceduri din Regulamentul de la ROEA, care au fost încălcate de către Arhiepiscopul dictator, necinstit, neromân, necreștin, neortodox de la ROEA, după cum urmează:

Articol I, secțiunea 4, litera (d), pagina 6:

Potrivit cu rangul, demnitatea și funcțiile sale, Episcopul este îndreptățit la: (d) Să nu poată fi tras personal la răspundere pentru nici o acțiune privind Episcopia, potrivit prevederilor Statutului;

 

NOTĂ: Explicare, interpretare, sinteză a articolului de mai sus în legătură cu adevărul ce trebuie cunoscut.

Pentru a fi la subiect și a nu plictisi pe nimeni, rog pe cititori să fie cu luare aminte la unele precizări:

Arhiepiscopul de la ROEA cu toate că este conducătorul de drept al ROEA, conducerea sa nu trebuie să fie similară sau asemănătoare cu a unui dictator, față de legile și membrii de la ROEA. El nu conduce de unul singur, ci potrivit prevederilor și procedurilor Statututlui / Regulamentuului ROEA, al Statutelor OCA și Canoanelor Bisericii Creștine Ortodoxe. Numai așa cum se prevede la Statutul / Regulamentul ROEA (potrivit Congresului ROEA care aprobă “normele / legiferările” care oferă putere limitată, nu absolută Episcopului sau Arhiepiscopului), trebuie condusă ROEA.

Statutul și Regulamentul de la ROEA nu trebuie, și nu poate fi citit, interpretat și aplicat în mod discriminatoriu și neobiectiv de nici un membru de la ROEA, inclusiv Arhiepiscopul, ci în mod corect, potrivit cu regula contextului, care are în vedere conecțiile sau legăturile dintre diferitele articole, secțiuni și litere din Statut și Regulament, referitoare la atribuții și membrii ce fac parte din ROEA. Această precizare referitoare la regula contextului trebuie urmărită în cele ce urmează.

Abuzul de putere al Arhiepiscopului de la ROEA, a constat în faptul că a abuzat naivitatea membrilor de la ROEA necunoscători: de prevederile Canoanelor Bisericii Ortodoxe, de poziția, de puterea, și de interpretarea personal greșită a prevederilor Articolului I, secțiunea 4, litera (d), pagina 6, din Regulamentul ROEA, referitoare la ceea ce el ar fi îndreptățit, potrivit cu rangul, demnitatea și funcțiile sale precum în mod cu totul fals și iresponsabil le-a tras țeapa Românilor de la ROEA – clerici și mireni, vreme de peste 30 de ani.

Teoretic și practic Arhiepiscopul de la ROEA s-a abuzat pe sine însuși, s-a făcut de rușine pe sine însuși, Congresul și Consiliul Episcopesc de la ROEA, și în final va fi bun de plată, de despăgubire, nespovedindu-se asemenea lui Zaheu din Evanghelie, în fața lui Dumnezeu ca drept judecător și căutând îndreptare în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Prin cerința sa ca Episcopul să nu poată fi tras personal la răspundere pentru nici o acțiune privind Episcopia, potrivit prevederilor Statutului, Arhiepiscopul de la ROEA și-a făcut de râs rangul, demnitatea și funcțiile sale care nu le mai are din cauza abuzurilor pe care le-a făcut în timpul dictatului de 30 de ani, abuz de putere și minciuni.

Afirmația și conotația din Articol I, secțiunea 4, litera (d), pagina 6: (Să nu poată fi tras personal la răspundere pentru nici o acțiune privind Episcopia, potrivit prevederilor Statutului) nu este altceva decât o mare minciună de 7 stele caracteristică unui dictator  al: Canoanelor Bisericii Ortodoxe; al Statutelor OCA; al Legii Corporațiilor Religioase, Articolul 5 – C, Secțiunea 7 (The State of New York, Religious Corporation Law, din statul New York unde este înregistrat OCA); al Statutului și Regulamentului ROEA; al propriei sale conștiințe de fals episcop al Bisericii Creștine Ortodoxe al Lui Hristos Dumnezeu.

Sper ca acest adevăr să nu tulbure pe nimeni, inclusiv pe adresant. Totul va fi bine documentat, prezentat și transmis cititorilor potrivit surselor bibliografice de care dispunem: Sf Biblie, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Statutul / Regulamentul ROEA.

În articolele precedente am subliniat faptul că arhiepiscopul de la ROEA este dictator, necinstit, neromân, necreștin, neortodox. Nu trebuie ca cititorii acestui articol să fie cu diplome universitare pentru a înțelege că prin textul de la Regulamentul ROEA, mai sus mentionat arhiepiscopul de la ROEA demonstrează direct și deschis că este cu adevărat un dictator, necinstit, neromân, necreștin, neortodox, fără educație la școală de Teologie Ortodoxă, corupt, fals. Cu alte cuvinte nimeni nu trebuie să-i țină socoteala arhiepiscopului de la ROEA, sau să-l întrebe: ce face? cum face? cui face? când face? ce urmări sau consecințe vor avea acțiunile sale?

Am citit cu atenție cele ce și le atribuie în mod cu totul greșit / eronat Arhiepiscopul de la ROEA și trebuie menționat potrivit notelor personale pe care le am din anul 1993/1994, că actualul Statut și Regulament de la ROEA este mult sub nivelul celui amendat în iulie 1994, mai cu seamă cu privire la unele drepturi pe care Arhiepiscopul de la ROEA, în mod necanonic și peste normele legilor federale  și le arogă.

Pun această întrebare cititorilor acestui articol: Cine a citit vreodată “undeva” că un conducător de organizație/instituție cu caracter religios sau nereligios, sau un șef de stat, un preot, un episcop de la OCA sau orice episcop din lumea ortodoxă, să nu poată fii tras la răspundere, să nu dea socoteală nimănui, pentru acțiunile/faptele sale în legătură cu organizația pe care o conduce? Responsabilitatea (accountability) a condus la inlaturarea fostului Mitropolit de la OCA, Herman Swaiko, tocmai pentru abuzul de putere, corupție, minciuni, deturnare de bani.

Numai un conducător care nu dispune de o balanță sănătoasă poate afirma așa ceva, și numai niște fricoși sau puțin educați, cum sunt membrii de la ROEA pot accepta așa ceva. Acesta este adevărul frați Români Ortodocși!

Unii din foștii și actualii membrii de la ROEA am fost și suntem fricoși, proști și victimele actualului Arhiepiscop de la ROEA care pe baza acestei prevederi de la Regulamentul ROEA își bate joc de credința noastră ortodoxă, de limbă, de tradiții, de neam, de Canoane, de Biblie, de prevederile Statutului / Regulamentului ROEA din 1994, de Statutul de la OCA, de cultură, de preoții veniți din țară care vorbesc deschis contra homosexualilor de la OCA/ROEA, prin abuzurile pe care le face și de care crede doar el că nu trebuie să dea socoteală.

Trebuie menționat faptul că (potrivit Statutului ROEA, articolul III, pagina 1, cu privire la situația canonică și legală a ROEA), o mare greșeală a fost scăpată din vedere de către funcționarii și inspectorii de la “Michigan Corporation and Securities Commission” (care deși are Episcopia de la Vatra înregistrată în Statul Michigan, S.U.A. la data de 2 decembrie 1945, și îmbunătățită la 15 iulie 1953 și 30 decembrie 1954) tocmai prin faptul că nu au citit cu atenție textul de la Statutul și Regulamentul ROEA din 1994 (Art.I, sec. 4, lit. d, pag 6) si au acordat în mod iresponsabil “unda verde” pentru ca Arhiepiscopul de la ROEA să-și facă de cap. Vom face apel la “Michigan Corporation and Securities Commission” arătând adevărul.

 

Acum, se cuvine ca eu, Pr Vasile Susan să îndemn pe toți Românii Creștini Ortodocși de la ROEA “să-și cânte Imnul Național,  DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE!” Da, frați Români de la ROEA, a venit ceasul să vă treziți după 17 ani de somnolență și indiferenta, de când actalul Statut și Regulament de la ROEA, a fost adoptat, votat, implimentat, și pus ca un jug de gâtul membrilor de la ROEA, iar Arhiepiscopul dictator “abuzând în acțiunile sale despotice/ neortodoxe, să nu fie tras la răspundere pentru nimic, de nimeni din ROEA, fie Congres, fie Consiliu Episcopesc, sau vreun oarecare membru.

Am spus cumva greșit acest adevăr? Cui nu-i place adevărul să-i scrie Arhiepiscopului de la ROEA și să aștepte primirea răspunsului … înainte de calendele grecești! Este vreo influență a “infailibilitătii papale” distorsionată de actualul Arhiepiscop de la ROEA, care studiase la școlile ne-ortodoxe de la Roma în acest Articol I, Secțiunea 4, Litera (d)? O fi!? Nu o fi?! El știe! Eu știu adevărul. Vrea cineva să dea replica? O primesc cu plăcere.

Personal, eu nu-l trimit nicăieri pe Arhiepiscopul de la ROEA, pentru că vine direct, de bună voie, nesilit și netrimis de nimeni (potrivit Regulamentului ROEA, articolul XV, secțiunea 28, pagina 73), la Tribunalul din Chicago, și acolo vreau să văd dacă mai are dreptul și curajul să spună că Episcopul să nu poată fi tras personal la răspundere pentru nici o acțiune privind Episcopia, potrivit prevederilor Statutului. A uitat cumva Arhiepiscopul ROEA de Judecătorul Cel ceresc și de judecătorii din tribunalele civile când a formulat acea prevedere menționată mai sus?

Unde-i lege nu-i tocmeală tovarășe (sic) și (ne)coleg de breaslă … Arhiepiscop de la ROEA! Legea Americană te va trage la răspundere neținând seama cine ești și pe cine păcălești. Cu voia Celui de Sus, a sosit vremea când vei plăti pentru oalele sparte ale tuturor membrilor de la ROEA, în timpul celor peste 30 de ani de dictat. 

Pentru o înțelegere completă a acestui abuz de putere al Arhiepiscopului de la ROEA, trebuie să avem în vedere: prevederi biblice, canonice și ale Statutului și Regulamentului ROEA total ignorate de satrapul de la Vatra.

Potrivit Regulamentului ROEA, articolul I, secțiunea 1, pagina 5, definește clar și precis prerogativele și îndatoririle Episcopului de la ROEA. La pagina 6 vine șmecheria diavolescă prescrisă la articol I, secțiunea 4, litera d.

În lumina prevederilor Canoanelor Bisericii Ortodoxe, a Sf Scripturi, a Tradiției, a Statutelor OCA, Arhiepiscopul de la ROEA trebuie să fie tras personal la răspundere pentru “orice acțiune privind Episcopia, potrivit prevederilor Statutului.” Arhiepiscopul de la ROEA nu este mai presus de prerogativele canonice și legile federale americane. Numai la pagina 6 din Statutul și Regulamentul ROEA este această proviziune falsă și cu meșteșug diavolesc pusă în scris, pentru ca membrii de la ROEA să plătească pentru toate acțiunile/fărădelegile Arhiepiscopului dictator. Regulamentul ROEA trebuie amendat / schimbat.

Textul respectiv de la articol I, secțiunea 4, litera d, pagina 6 nu se mai află scris nici în Statutul, nici în Regulamentul de la ROEA. Arhiepiscopul de la ROEA minte, e fals.

În cazul în care este vreun membru de la ROEA mai bun cunoscător și interpret al Statutului și Regulamentului de la ROEA, care este în stare să găsească o proviziune similară în Statutul și Regulamentul ROEA cu referire la scutirea de responsabilitate a Arhiepiscopului de la ROEA pentru acțiunile sale, (precum se scrie la Articol I, Secțiunea 4, Litera (d), pagina 6), eu îl felicit și îi fac o cinste peste măsura așteptărilor.

Iată ce-i spune Sf. Biblie Arhiepiscopului de la ROEA care urmează Regulamentul ROEA, Articol I, Secțiunea 4, Litera (d):

Într’o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de om nu se rușina. Și în cetatea aceea era și o văduvă și venea la el, zicând: Fă-mi dreptate asupra potrivnicului meu! Și pentru o vreme n’a vrut; dar după aceea și-a zis în sine: deși de Dumnezeu nu mă tem și de om nu mă rușinez, totusi, fiindcă văduva aceasta nu-mi dă pace, îi voi face dreptate, ca să nu vină să mă necăjească la nesfârșit”.

Și a zis Domnul: Auziți voi ce spune judecătorul cel nedrept?

Dar oare Dumnezeu nu le va face dreptate aleșilor Săi care striga spre El ziua și noaptea, El, Care rabdă îndelung pentru ei? Vă spun Eu vouă că degrab le va face dreptate. Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi El oare credință pe pământ?” (Luca 18/2-8).

Poate Arhiepiscopul de la ROEA să nu fie cu luare aminte la citatele biblice și să nu se teamă de cele despre care Sf Biblie vorbește așa de clar (Luca 18/2-8) și să nu i se trezeacă simțul răspunderii pentru cele făcute mai înainte de a trece pragul acestei vieți,” bine știind că cele” din Regulamentul ROEA Articol I, Secțiunea 4, Litera (d), Pagina 6, nu vor fi luate în seamă de Dumnezeu Judecătorul Iisus Hristos?

Iată Î.P.S. Arhiepiscop de la ROEA la ce trebuie să fii cu luare aminte înainte de plecarea dintre noi:

Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut? (Ioan 7, 51).

Să nu părtiniţi la judecată, ci să ascultaţi şi pe cel mare şi pe cel mic. Să nu vă sfiiţi de la faţa omului, că judecata este a lui Dumnezeu. Iar pricina care va fi grea pentru voi să o aduceţi la mine şi o voi asculta eu. (Deuteronom 1, 17).

Să nu judeci strâmb pe străin, pe orfan şi pe văduvă, şi văduvei să nu-i iei haina zălog. (Deuteronom 24, 17).

De va fi neînţelegere între oameni, să fie aduşi la judecată şi să fie judecaţi; celui drept să i se dea dreptate, iar cel vinovat să se osândească. (Deuteronom 25, 1).

Blestemat să fie cel ce va judeca strâmb pe străin, pe orfan şi pe văduvă! Şi tot poporul să zică: Amin! (Deuteronom 27, 19).

Să răsplătească deci Domnul celui ce face rău după răutatea lui! (2 Regi 3, 39).

Căci Dumnezeu întoarce omului după faptele lui şi se poartă cu fiecare după purtarea lui. (Iov 34, 11).

Dumnezeule Cel mare în sfat şi puternic în faptele Tale, ai Cărui ochi sunt deschişi asupra tuturor căilor fiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui şi după roadele faptelor lui. (Ieremia 32, 19).

Judecă-mă, Dumnezeule, şi apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept şi viclean, şi izbăveşte-mă. (Psalm 42, 1).

O dată a grăit Dumnezeu, aceste două lucruri am auzit: că puterea este a lui Dumnezeu şi a Ta, Doamne, este mila; că Tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui. (Psalm 61, 11).

Dumnezeu va judeca pe cel drept ca şi pe cel nelegiuit, căci este vreme pentru orice punere la cale şi pentru orice faptă. (Eclesiast 3, 17).

Căci Dumnezeu va judeca toate faptele ascunse, fie bune, fie rele. (Eclesiast 12, 14).

Eu sunt Domnul, şi Eu spun că vor veni acestea şi le voi împlini, nu le voi schimba, nici nu voi cruţa ceva; după purtările şi după faptele tale te voi judeca”, zice Domnul Dumnezeu. (Iezechiel 24, 14).

Şi Mă voi apropia de voi ca să vă judec şi voi fi martor grabnic împotriva vrăjitorilor, a desfrânaţilor şi a celor care jură strâmb, împotriva celor care asupresc pe simbriaş, pe văduvă şi pe orfan, apasă pe cel străin şi nu se tem de Mine, zice Domnul Savaot. (Maleahi 3, 5).

Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei ce fac fărădelegea. (Matei 13, 41).

Şi vor ieşi, cei ce au făcut cele bune spre învierea vieţii şi cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii. (Ioan 5, 29).

Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi judecată dreaptă. (Ioan  7, 24).

Pentru că noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău(2 Corinteni 5, 10).

Căci judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Şi mila biruieşte în faţa judecăţii. (Iacob 2, 13).

Şi am văzut pe morţi, pe cei mari şi pe cei mici, stând înaintea tronului şi cărţile au fost deschise; şi o altă carte a fost deschisă, care este cartea vieţii; şi morţii au fost judecaţi din cele scrise în cărţi, potrivit cu faptele lor. (Apocalipsa 20, 12).

Iată, vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia, după cum este fapta lui. (Apocalipsa 22, 12).

Iată ce-i spun Canoanele Bisericii Arhiepiscopului de la ROEA care urmează Regulamentul ROEA, Articol I, Secțiunea 4, Litera (d), cu privire la acțiunile sale, enumerate mai jos din cartea: CANOANELE BISERICII ORTODOXE, Note și Comentarii 1991, scrisă de Arhid. Pr. Prof. Dr Ioan N. Floca, Sibiu, România:

Can 18 Sf Apostoli: Clericii să se căsătorească cu fecioare, pagina 17. Arhiepiscopul de la ROEA a dat binecuvântare actualului Cancelar de la ROEA, Diaconul X. Y. să se căsătorească cu o femeie divorțată. Actul de divorț al fostei soții despre care este vorba este în posesia mea, dat de un fost preot al ROEA, trecut la Domnul.

Can 38 al Sf Apostoli: Episcopii ca economi (administratori) principali ai averii bisericești, pagina 28…

Can 41 al Sf Apostoli: Episcopul este căpetenia Eparhiei în toate privințele, pagina 29.

Can 12 al Sin VI Ecum: Rânduieli pentru înstrăinarea bunurilor bisericești, pagina 162. Arhiepiscopul de la ROEA a încălcat aceste canoane, prevalându-se de responsabilitate potrivit Articolului I, Secțiunea 4, Litera (d), pagina 6, din Regulamentul ROEA, ori practicând spălare de bani (money laundering), cum se poate vedea la www.pokrow.org, 8/13/2010, Open Letter from Fr Vasile Susan, Exhibit 19.

Can 42 al Sf Apostoli: Osândirea jocurilor de noroc și a beției, pagina 30. Arhiepiscopul de la ROEA a acoperit vreme de aproape 25 de ani un preot bețiv de la ROEA și aflat închisoare până în 2014, cum se poate vedea la www.pokrow.org, 8/13/2010, Open Letter from Fr Vasile Susan, Exhibit 16.

Can 3 al Sin IV Ecum: Se oprește îndeletnicirea cu treburi incompatibile cu starea clericală, pagina 75. Arhiepiscopul de la ROEA a încalcat acest canon și practicând spălare de bani (money laundering), cum se poate vedea la www.pokrow.org, 8/13/2010, Open Letter from Fr Vasile Susan, Exhibit 19.

Can 15 / 16 Sin I Ecum, pagina 58; Can 5 al Sin IV Ecum, pagina 77; Can 10 al Sin IV Ecum, pagina 80; Can 20 al Sin IV Ecum, pagina 84: Transferarea clerului (preoți, episcopi). Arhiepiscopul de la ROEA a abuzat aceste canoane prin refuzul de a observa și urma normelor/legilor Canoanelor, și Statutelor OCA, Statutului și Regulamentului ROEA numind în parohiile de la ROEA preoți înainte de a fi primiți în Episcopie, potrivit documentelor / rapoartelor de la Congresele ROEA. Procesul de la Tribunalul civil este urmare a abuzului de putere și a terminării abuzive a contractului de muncă al Pr Vasile Susan cu fosta parohie. 

Can 74, 75 al Sf Apostoli: Martorii împotriva Episcopilor și Judecarea Episcopilor, pagina 43, 44;

Can 6 Sin II Ecum: Nu oricine poate pârî pe episcop, pagina 65;

Can 9 Sin IV Ecum: Se rânduiesc instanțe de judecată bisericească, pagina 79;

Can 28 Sin IV Ecum: Privilegiile Scaunului din Constantinopol și diaspora creștină, pagina 88;

Can 14, 15, Sin din Antiohia: Scaune de judecată pentru episcope, judecarea episcopilor, pagina 199;

Can 20 Sin din Antiohia: Sinodul Mitropolitan pagina 201;

Can 40 Sin din Laodiceea: Sinodul Mitropolitan pagina212;

Can 14 Sin din Sardica: Apelul preoților pedepsiți de episcope pagina 224; 

Can 8 Sin din Cartagina: Cine poate pârî pe clerici pagina 230;

Can 10, 11, 12 Sin din Cartagina: Prezbiterii osândiți să nu facă schismă. Apelul prezbiterilor osândiți de episcope. Episcopul se judecă de 12 episcopi, prezbiterul se judecă de 7 episcopi, diaconii se judecă de 4 episcopi pagina 231;

Can 13, 14, 15 Sin din Cartagina: Alegerea episcopilor, Preotul se judecă de 6 episcopi, iar diaconii de 4 episcopi, Judecata lumească și cea bisericească pagina 232; 

Can 19 Sin din Cartagina: Rânduiala (procedura) judecării episcopoilor din Africa pagina 234;

Can 79 Sin din Cartagina: Rânduiala pentru clericii învinuiți pagina 259;

Can 87 Sin din Cartagina: Judecarea episcopilor (Episcopii să se supună sinodului) pagina 262;

Can 100 Sin din Cartagina: Judecarea episcopilor pagina 268;

Can 104 Sin din Cartagina: Judecata bisericească și cea lumească (cazul meu la tribunal civil) pagina 270;

Can 107 Sin din Cartagina: Episcopul nu poate judeca pricina sa pagina 271;

Can 121 Sin din Cartagina: Judecarea celor ce arată nepăsare față de treburile eparhiei lor pagina 275;

Can 130 Sin din Cartagina: Învinuirea nedovedită înlătură pe pârâtor pagina 278;

Can 133 Sin din Cartagina: Episcopul să nu fie grabnic a osândi fără dovezi pagina 279;

Can 4 Sf Teofil al Alexandriei: Judecarea episcopilor pagina 387;

Can 1 Chiril al Alexandriei: Judecarea canonică. Rânduiala pentru judecata canonică pagina 268;

Arhiepiscopul de la ROEA a abuzat aceste canoane prin excomunicarea de la 1 Martie 2004 a Pr Vasile Susan, și refuză dreptul acestui preot de a urma rânduiala / regula / legea potrivit Canoanelor, Statutelor OCA, Statutului și Regulamentului ROEA referitorare la judecarea sa, apelul pentru judecarea de Sinod.  Acuzele mele aduse Arhiepiscopului de la ROEA au fost total ignorate de Sinodul de la OCA unde este membru și satrapul de la ROEA. Procesul Pr Vasile Susan de la Tribunalul civil este urmarea abuzului de putere și încălcarea prevederilor Canoanelor, Statutelor OCA, Statutului și Regulamentului ROEA referitorare la judecarea sa de către Sinodul OCA. Chiar dacă Sinodul OCA refuză judecarea dictatorului de la ROEA, atunci Tribunalul civil din Chicago îl va judeca potrivit dosarului Pr Vasile Susan și acuzațiilor aduse la adresa Arhiespiscopului de la ROEA.

Can 7 Sf Vasile cel Mare: Sodomia (Osânda desfrâului cu bărbați, a sodomiei, altor păcate) pagina 325;

Can 21 Sf Vasile cel Mare: Desfrâu (adulter) despărțire pagina 336;

Can 37 Sf Vasile cel Mare: Desfrâu, căsătorie, concubinaj pagina 345;

Can 58, 59, Sf Vasile cel Mare: Osânda pentru adulter, Osânda pentru desfrâu pagina 354;

Can 62 Sf Vasile cel Mare: Osânda desfrâului cu bărbați pagina 355;

Can 70 Sf Vasile cel Mare: Osânda diaconilor și prezbiterilor care se spurcă, se desfrânează, pagina 356;

Can 77 Sf Vasile cel Mare: Osânda pentru adulter pagina 359;

Can 4 Sf Grigorie de Nissa: Desfrâul și adulterul și osânda lor pagina 381;

Can 9 Sf Teofil al Alexandriei: Desfrâul clerului pagina 390;

Arhiepiscopul de la ROEA a acoperit vreme de peste 20 de ani un preot homosexual de la ROEA, cum se poate vedea la www.pokrow.org Father Vasile Susan Sends Open Letter to Pokrov.org … 4/25/2010 și la 8/13/2010, Open Letter from Fr Vasile Susan, Exhibit 22. Arhiepiscopul de la ROEA a abuzat aceste canoane și refuză a urma rânduiala / regula / legea potrivit Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Statutelor OCA, Statutului și Regulamentului ROEA referitorare la judecarea clericilor homosexuali de la OCA și ROEA. De ce oare? 

Iată ce-i spune Statutul și Regulamentul de la ROEA Arhiepiscopului de la ROEA care urmează Regulamentul ROEA, Articol I, Secțiunea 4, Litera (d):

Statutul ROEA, Art III, litera (c), pagina 2, … Administrativ, Episcopia este și va rămâne de sinestătătoare, având dreptul de a legisla prin Congresul Episcopiei și de a se administra și a-și conduce afacerile religioase, culturale, educative și de caritate prin funcționarii ei aleși de către Congresul Episcopiei.

Regulamentul ROEA, Art III, Secțiunea 20, litera (m), pagina 18, … Următoarele constituie atribuții exclusive ale Congresului Episcopiei: Ratificarea deciziilor Consiliului Episcopesc privitoare la acceptarea sau excluderea de clerici, preoți, diaconi și parohii;

Regulamentul ROEA, Art IV, Secțiunea 2, litera (e), pagina 19, … Consiliul Episcopesc va aduce la îndeplinire deciziile Congresului Episcopiei și va administra treburile Episcopiei. Pe lângă cele de mai sus, Consiliul Episcopesc are următoarele puteri și autoritatea de: A accepta cererile clerului, preoților și diaconilor, și a

parohiilor ce ar dori să intre sub jurisdicția spirituală, procedurală și declaratorie a Episcopiei, sub rezerva ratificării de către Congresul Episcopiei;

Regulamentul ROEA, Art IV, Secțiunea 2, litera (o), pagina 20, Consiliul Episcopesc va aduce la îndeplinire deciziile Congresului Episcopiei și va administra treburile Episcopiei. Pe lângă cele de mai sus, Consiliul Episcopesc are următoarele puteri și autoritatea de: A deschide acțiune în fața instanțelor judecătorești ale Episcopiei împotriva oricărei persoane sau grup de persoane bănuite că ar încălca Statutul și Regulamentele de față;

Arhiepiscopul de la ROEA mai presus de Congresul ROEA face legi, abuzează de puterea dictatorială ce o are cu de la sine voire și ia acțiuni mai presus de Congresul, Consiliul Episcopesc ROEA precum se vede în citatele de mai sus, și din cauza abuzurilor sale a ajuns la tribunal civil la judecată.

Poziția mea vis-a-vis de Episcopii de la OCA/ROEA este ilustrată de Psalmul de mai jos:

Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte! Că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei care se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locaşul Tău cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoşi sufletul meu, şi cu cei ce lucrează nedreptate să nu mă pierzi, Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor şi după vicleşugul gândurilor lor. După lucrul mâinilor lor, dă-le lor; răsplăteşte-i după faptele lor, Că n-au înţeles lucrurile Domnului şi faptele mâinilor Lui; îi vei dărâma şi nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul şi apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea şi mi-a ajutat. Şi a înflorit trupul meu şi de bunăvoia mea Îl voi lăuda pe El. Domnul este întărirea poporului Său şi apărător mântuirilor unsului Său. Mântuieşte poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta; paşte-i pe ei şi-i ridică până în veac.” (Psalm 27, 1 – 12).

 

13 Martie 2011

P.C. Preot Vasile Susan

5413 N. Nottingham Ave. Chicago, IL. 60656

Phone: 773-220-9503; E-mail:vasilesusan@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 thought on “Un proces în derulare (X)

  1. un strigat in deznadejdie,strabate pustiul nepasarii mai marilor ierahi de la OCA.Un strigat pentru dreptate si demnitate,un strigat al unui osandit fara de judecarea cazului,un strigat al unui preot,umilit si jignit,aruncat in strada cu intreaga familie,fara nici o explicatie,numai ca a indraznit sa spuna lucrurilor pe nume,in fata unui despot,pervers si ipocrit episcop,care nu a inteles rolul sau in ierarhia episcopiei.Sunt lucruri care transpira la prima vedere in revista Curentul International de aproape un an de zile.Acest satrap nedemn de mantia pe care inca o poarta,dominat de o nepasare dusa la extrem,imgamfat si scolit la teologia catolica de la Roma si apoi parvenit in ortodoxia de la OCA,nu este nimeni altul decat,mai marele peste episcopia de la Vatra.Acest satrap,se crede Papa de la Roma si deseori prin pervertirea frazelor scrise si vorbite,crede ca este fara de prihana si decci nu trebuie sa dea socoteala nimanui,fiind inconjurat de un numar redus de preoti pup-in-fundisti,cu teologia la fara frecventa cu termen redus,care-i fac jocul,pentru un blid in plus de zeama clocita.Pr.Vasile Susan,de peste 7 ani,isi cauta dreptatea si asa cum gasesti acul in carul cu fan,tot asa si el,cauta dreptatea in carul nesimtirii acestui prelat-satrap,care urmareste un singur scop si anume catolicizarea ortodoxiei Romanesti din America.Astfel a ajuns cu ajutorul un preoti slugarnici,sa impuna dictatura nesimtirii in mai toate parohiile.Unii care au vociferat,au fost inlaturati.Astfel ca unele parohi au devenit centre adevarate de facut afaceri,mai ales acolo unde sunt preoti tineri,veniti in America in alte scopuri.Mirajul american i-a atras si hotarand sa ramana,au apelat la acest satrap,care i-a ajutat conditionat,facandu-i pe acesti preoti tineri sa-si piarda demnitatea si juramantul de credinta fata de biserica ortodoxa.Astfel multe paroh au devenit centre de obtinerea green-cardurilor,prin metode de spalarea banilor,intocmind dosare false la INS etc.In acest sens,aceste parohi,nu mai dau niciun raport financiar lunar in buletinele parohiale al veniturilor si cheltuelilor,pentru ca prostimea enoriasilor sa nu sezizeze acest aspect fraudulos,care in acelasi timp imbraca si aspect penal.Dragi preoti tineri si mai in varsta,manipulati de cuvintele mieroase ale acestui satrap,sa stiti ca daca,fereasca Dumnezeu,veti ajunge vreodata in fata justitiei,acest satrap,nu va recunoaste nimic.Dealtfel acest satrap in decembrie a.c.,va trebui sa dea socoteala in fata tribunalului din Chicago,fiind obligat sa motiveze,darea afara a preotului Vasile Susan,afacerile cu vize religioase,spalare de bani impreuna cu Michael Ronnet din Chicago si apararea preotului din episcopia romaneasca aflat in puscarie in statul Arizona.In fata tribunalului din Chicago,satrapul nu va mai fi sustinut de pup-in-fundisti,care ar fi trebuit sa-l intrebe pe satrap de unde atatia bani pentru avocati ca sa-l apere.Acest satrap a modificat Constitutia Episcopiei in 1994,cand in tara comunismul imbracase alte aspecte,mult mai perverse,care l-a inspirat,incat enoriasii din parohii au devenit ca si membri de partid,slugarnici,neghiobi,aproband toate abuzurile nefericitului dictator-episcop.Ca la partidul,comunist,sunt dirijate insasi alegerile in consiliile parohiale.Lucrurile se petrec,ca la alegerea secretarului de partid in organizatiile de baza comuniste.Pr.Vasile Susan sustine pe buna dreptate,ca aceasta constitutie a episcopiei este tipic comunista si trebuie schimbata.Vedeti D-voastra cum satrapul nu doreste ca romanii sa se intoarca la biserica mama,ramanand singura episcopie necanonica.Am inteles ca surghiunul acestui preot,are la baza printre alte aspecte negative din Episcopia de la Vatra,cum ar fi atentionarea episcopului satrap,de pe vremea cand acest preot Susan era preot investigator in Consistortiul si tribunalul episcopiei,demascand si vorbind deschis despre homosexualitatea din aceasta episcopie,semnaland un caz concret de preot homoxesual in episcopia de la Vatra,a carui sotie,preoteasa a venit si a reclamat prinderea in flgrant,motiv pentru care a si divortat.Episcopul-satrap,s-a facut ca nu vede nu aude,in realitate nu a vrut sa vada adevarul,chiar daca se afla scris si inwww.pokrov.org.De aici si pana la darea afara din Consistoriu si tribunalul episcopesc a pr.Vasile Suzan,cu laude pentru munca depusa,nu a trecut mult timp.Ce putem crede?protejarea homoxesualitatii in ROEA si OCA,are o baza solida.cine se aseamana se aduna.Se pare ca strigatul acestui preot a inceput sa fie auzit,a sunat ceasul desteptarii,precum scrie in acest articol.Desteptati-va preoti romani din aceasta episcopie,inca ortodoxa,pentru ca pentru satrap a sosit vremea raspunderii,iar voi enorisi sa va cereti drepturile pe care le aveti,voi platiti preoti in parohi,voi sustineti cu bani vostri,fatalai de la Vatra cu ranguri preotesti care mai de care.cereti schimbarea acestei constitutii elaborate de satrap si clica lui.Voi sunteti enoriasi,voi dictati in parohii nu preotul cu familia lui,pentru ca voi il platiti si inca destul de bine pentru orele depuse ca munca.Sunt si preoti cu frica de Dumnezeu,pe aceia sa-i ascultati si sa-i stimati.Si inca ceva,noua constitutie sa interzica preoteselor sa-si asume drepturi care nu li se cuvin,mai ales ca unele isi creaza cercuri de barfa in biserici,pentru ca ele inca nu inteleg ca biserica este teritoriul romanesc si institutie decult si rugaciune si obligatia preotului sia tuturor enoriasilor este sa pastreze traditia noastra ortodoxa si nu capriciile unora.Azi in multe parohii,mai ales acolo unde preoti sunt tineri,preotesele cauta sa se impuna peste preot,ba unele chiar vor sa faca legea,sa schimbe traditia spre modernism.Asa ceva,adica acest rau dracesc trebuie taiat din fasa,chiar daca in multe parohii sunt si multi pup-in-fundisti,veniti cu conceptii comuniste,niste refulati,care in tara au fost niste neicanimeni si odata ajuns pe pamant american isi aroga titluri si profesi pe care nu le-au avut in tara.Credeti ca Dumnezeu nu vede aceste lucruri?Credeti ca Dumnezeu nu-l va ajuta pe preotul Susan,dupa ce si-a dus crucea,atat amar de vreme?Sa fereasca Dumnezeu ca nu cumva dreptatea si judecata lui.a Domnului nostru Isus Hristos sa loveasca in aceia care au lovit in acest preot care a avut curajul sa critice in fata ierarhilor din aceasta episcopie,toate si chiar f.multele aspecte negative,si care in loc sa-l asculte cu luare aminte,l-au umilit,indepartat si batut joc de el.Acest preot nu doreste rau nimanui,decat sa i se faca dreptate,dar zic,daca cei care l-au alungat si umilit vor primi de la Dumnezeul nostru,judecator si atot puternic,cazne pe pat de suferinta,atatia ani,cat acest preot a beneficiat numai de nesimtirea acestui satrap si a acolitilor sai care cu falsa smerenie fac crucea mare in fata prostimii de enoriasi.Sa stiti ca Dumnezeu tot prin oameni lucreaza,pentru ca atunci cand Dumnezeu-Fiul va reveni pe pamant si mortii din morminte vor fi chemati la judecata.De multe ori romanul are o vorba,ca drumul spre iad este pavat cu capete de preoti care au mimat ortodoxia ,numai in interes pecuniar.Dumnezeu nu doarme,nu se grabeste,mai asteapta indreptarea pacatosului,dar in cele din urma rasplateste pentru faptele fiecaruia.Dumnezeu nu accepta preoti farisei,nu accepta enorisi laudarosi,ipocriti si umili pana a deveni pup-in-fundistii preotilor sau a preoteselor,pentru ca in final rostul preotilor intr-o parohie din America au rolul de a pastra limba ,traditia,credinta si cultura poporului roman si nici o data sa nu va fie rusnie de natia voastra,respecatandu-va traditia,cultura si limba,veti fi respectati de toate natiile care convetuiesc pe acest taram america,pentru ca intreaga natie americana,este un conglomerat de imigranti si fiecare isi pastreaza cultura,obiceiurile si credinta din tara din care provin de sute de ani.Preotului Susan,greu incercat in cei 7 ani de surghiun,ii doresc ca sa fi fost bine inteles de preotii adevarati si cu frica de Dumnezeu,nu de satrap,izbanda grabnica.Stimati preoti tineri si mai in varsta sa aveti frica in actiunile voastre de la strana,numai de Dumnezeu si nu de satrapi,subjugati banilor,care dupa cum bine stiti,banul este ochiul dracului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.