Curentul International

Curentul International Magazine

BELGIA – BUTOIUL CU PULBERE AL EUROPEI? (1)

5 min read

BELGIA  – BUTOIUL CU PULBERE AL EUROPEI? (1)

Autor: Zaharia BONTE (Belgia)

Cu puṭine zile în urmă, mass-media de aici anunṭa foarte insistent că Belgia a înregistrat un record istoric, unul trist ṣi alarmant: Ţara cu cea mai lungă perioadă fără guvern legitim din toată istoria modernă a lumii. Până mai ieri era Irakul pe acest podium trist. Dar Irakul era o tară invadată de straini, secătăuită de război civil, condusă după alte legi ṣi reguli decât vajnica democraṭie europeană…

De peste 250 de zile guvernul lui Ives Laterme a demisionat. S-au organizat alegeri, au urmat negocieri… Rând pe rând toṭi fruntaṣii actuali ṣi foṣti ai partidelor politice importante din Belgia au fost însărcinaṭi de Regele Albert II să negocieze formarea noului guvern pentru Statul federal monarhist Belgia. Ṣi toṭi  cei de până acum au eṣuat ; au fost ṣase. Pilonul de rezistenṭă ṣi muntele de rea voinṭă rămâne neclintit, nu cedă nimic. El se numeṣte Barth de Wawer ṣi este preṣedintele celui mai important partid flamand NVA (Alianta Natională Flamandă), cel care a obṭinut un scor cu puṭin mai mare decât PS (Partidul Socialist Valon) condus de Elio di Rupo.

În Belgia spectrul politic este larg ṣi împărṭit la paritate : există cam 3-4 partide importante de o parte ṣi la fel de cealaltă parte a baricadei. Dar de vreme ce valonii rămân divizaṭi pe culori ṣi interese, flamanzii, de când cu bardul Barth, s-au adunat sub acelaṣi interes, cântă acelaṣi solfegiu. Se spune despre Barth de Wawer – un profesor de istorie de la Universitatea bruxelleeză – că ar fi foarte deṣtept ṣi curajos, dar mai ales neînduplecat, încăpăṭânat chiar, fapt ce până acum a dobândit din plin. De cealaltă parte Elio di Rupo este un italian simpatic, despre care nu se spun lucruri prea plăcute, numai că aici nu este la modă denigrarea ṣi defăimarea.

Redus la simplu ṣi exprimat pe înṭelesul românului de rând, mărul discordiei belgiene se numeṣte incompatibilitate istorică între două popoare aparṭinând de două culturi, tradiṭii ṣi istorii complet diferite : valonii – francofoni, latini ṣi votând cu democraṭia europeană aṣa cum o avem astăzi, iar de partea cealaltă flamanzii – germanofoni, conservatori ṣi punând bază pe dreptul istoric, rasă ṣi tradiṭie.  Puṭin inferiori numeric, valonii ṣi-au luat aliaṭi pe toṭi străinii care s-au aciuat în Belgia în ultima jumătate de secol ṣi cărora le-au acordat în « chip neînchipuit » de facil, drepturi, libertăṭi ṣi protecṭie.

 

În tot acest timp ṣi această stare de criză politică profundă, Belgia a asigurat ṣi preṣedinṭia prin rotaṭie a Uniunii Europene, a dat un preṣedinte al Comisiei Europene, pe Herman van Rompuy ṣi a făcut faṭă cu brio crizei economico-financiare globale. Oare ce rol să fi avut în toate acestea actualul prim ministru Yves Laterme, demisionar cam de cinci ori în raport cu funcṭia pe care actualmente o deṭine fortuit ṣi limitat? Personalitate explozivă, ce i-ar sta cel mai bine pe malurile Dâmboviṭei, omul care răspunde economic, social, administrativ… de soarta a circa 11 miloane de suflete este totuṣi un flamand cu simṭul datoriei, poftă de muncă ṣi respect pentru tot ce înseamnă fiinṭa umană cu îndatoririle puse înaintea drepturilor.

Regele Albert II, cel care gestionează foarte, foarte flexibil această criză nepermis de mult trasă de coadă, este privit cu admiraṭie de unii ṣi este acuzat de alṭii că ar fi vinovat de situaṭia căreia încă nu i se întrevede vreo ieṣire. Este sigur că predecesorul majestăṭii sale, Regele Baudoin, mai energic ṣi mai impulsiv ar fi mers pe alte poteci, ar fi căutat alte soluṭii în limpezirea lucrurilor, aplanarea conflictelor ṣi poate îndreptarea năravurilor cu adânci rădăcini istorice. S-au făcut mai multe scenarii de către politologi, ṣi de către pamfletari, mai ales, fie cu Baudoin la cârmă, fie cu Prinṭul Philippe, succesorul regelui în vârstă acum de 85 de ani, cred.

Personal nu pot decât să admir răbdarea ṣi chibzuinṭa Suveranului Belgiei, aṣa cum admir ṣi salut fără rezerve demersul tineretului belgian în favoarea restaurării ordinii constituṭionale în Belgia. Cum ai putea să nu observi ṣi să nu-ṭi ridici pălăria în faṭa mai multor mii de studenṭi belgieni* din toate marile centre universitare care au organizat cu prilejul depăṣirii de către Belgia a tristului record deṭinut de Irak, marṣuri paṣnice pro Guvern, pro Monarhie, pro BELGIA INTREAGA?!

Ṣi cum ai putea să nu trasezi o paralelă, adică diagonală complet opusă, între modul în care îṣi exprimă aceṣti tineri europeni năzuinṭele de viaṭă, de viitor ṣi convieṭuire, modului cum o fac tinerii din Magrebul Arab ṣi din lumea islamică în general, chiar în aceste zile ?

Ṣi cum ai putea să nu te întrebi de ce tace Europa în faṭa acestui fenomen care nu mai mocneṣte, ci erupe deja asemeni unui vulcan noroios? Chiar nu sunt conṣtienṭi  ’’puternicii lumii’’ că modelul belgian transplantat sau actualizat în oricare altă parte a Europei înseamnă sânge vărsat, catastrofe sociale ṣi anarhie brutală ??? N-am auzit de nici o conferinṭă organizată de partenerii politici ai Belgiei, de vreun demers privind liniṣtirea apelor, dezamorsarea butoiului cu pulbere din inima Europei !!

Prin următoarele două enunṭuri aṣ vrea să trezesc interesul cititorului acestor rânduri ṣi să-i motivez pe colegii condeieri să exprime opinii, să devină militanṭi, parte activă în efortul comun de pacificare, de prevenire a convulsiilor sociale ṣi alungare – de este posibil – a dihoniei :

– Românii curg ṣuvoi spre ṭara care găzduieṣte cele mai importante instituṭii ale UE ; numărul rezidenṭilor români în Belgia creṣte exponenṭial de la o vreme încoace,

– În ciuda antagonismului istoric dintre flamanzi ṣi valoni avem de a face cu o « ură civilizată », fără atentate, fără acte de sabotaj, fără  violenṭă extremă, fără anarhie economică. Belgia fără guvern legitim a obṭinut rezultate economice în anul 2010  cu mult peste media europeană ṣi se pregăteṣte de un exercitiu bugetar 2011 foarte promiṭător.

Binecuvântează Doamne Belgia, Binecuvântează România ṣi lasă pace în Europa ṣi în lume – AMIN

————————————————

Notă:

* În urmă cu două săptămâni, organizaṭiile studenṭeṣti din întreaga ṭară au fost principalul factor care au adunat în Capitala Europei mai multe zeci de mii de persoane la o manifestaṭie exemplar de paṣnică în favoarea formării guvernului. Cu acel prilej pacifiṣtii flamanzi – si nu au fost puṭini – au stat umăr la umăr cu cei valoni. Sunt încrezător că va învinge raṭiunea, năzuinṭa omului cinstit, ṣcolit ṣi cu frica lui Dumnezeu.

** În imagine unul din simbolurile Capitalei Europei Unite – Atomium-ul

Zaharia BONTE

Sombreffe, Belgia

februarie 2011

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Follow by Email
RSS
INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.