Curentul International

Curentul International Magazine

Un proces în derulare (IV)

18 min read

Un proces în derulare (IV)

Autor: Pr.Vasile Susan 

 

 

1. Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate; luptă împotriva celor ce se luptă cu mine;

2. Apucă arma şi pavăza şi scoală-Te întru ajutorul meu;

3. Scoate sabia şi închide calea celor ce mă prigonesc; spune sufletului meu: “Mântuirea ta sunt Eu!”

4. Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi cei ce caută sufletul meu; să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce gândesc rău de mine.

5. Să fie ca praful în faţa vântului şi îngerul Domnului să-i necăjească. Să fie calea lor întuneric şi alunecare şi îngerul Domnului să-i prigonească.

6. Că în zadar au ascuns de mine groapa laţului lor, în deşert au ocărât sufletul meu.

7. Să vină asupra lor laţul pe care nu-l cunosc şi cursa pe care au ascuns-o să-i prindă pe ei; şi chiar în laţul lor să cadă.

8. Iar sufletul meu să se bucure de Domnul, să se veselească de Mântuirea Lui. Psalmul 34, 1 – 8.

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

Dragi români iubitori de Credinţă Ortodoxă, Neam şi Limbă Românească!

Cu aleasă bucurie sufletească, cu dragoste creştinească aduc recunoştinţă Atotputernicului Dumnezeu, Cel ce mă ajută la alcătuirea acestor articole pentru publicare in revista CURENTUL INTERNAŢIONAL şi mă întăreşte în lupta ce o duc pentru publicarea şi cunoaşterea adevărului de către cititorii acestei reviste.

În acelaşi timp, cu tot respectul vin în întâmpinarea dumneavoastră stimaţi cititori, aşa precum am fost rugat după publicarea şi citirea articolelor pe lunile Mai – August, 2010, la „Curentul International”, în cadrul serialului generic intitulat: “CALVARUL DURERII ŞI ADEVĂRULUI”, cu un nou articol foarte interesant.

Precum am spus la timpul trecut, derularea acestui proces publicistic şi informativ, va fi de lungă durată, de bun augur, şi sperăm să producă rezultatul aşteptat, scos în evidenţă în articolele precedente.

Publicarea articolului “maraton” din numerele precedente, a adus mai multă lumină celor ce erau puţin sau deloc informaţi cu privire la cele prin care eu, Pr Vasile Susan împreună cu familia am trecut şi am îndurat în decursul perioadei de când am fost pe alungaţi pe nedrept (1 martie 2004),  de acolo unde am fost rânduiţi de Dumnezeu ca să fim îndrumători pe calea mântuirii a celor ce mi-au fost încredinţaţi în grija duhovnicească, credincioşii de la Biserica / Parohia Ortodoxă Română, Sf Maria, din Chicago, IL.

Am căutat ca să fiu în acord cu situaţia de la timpul prezent, şi să vă pun în faţa ochilor dumneavoastră citatul din Psalmul 34, versetele 1 8, precum se arată în „Motto” de la începutul acestui articol. Nu întâmplător am ales acest citat al Marelui Psalmist David, ci în mod cu totul corespunzător şi bine intenţionat, având în vedere cele 3  documente aduse la cunoştinţa dumneavoastră, ce vor fi asociate cu conţinutul versetelor 1 – 8, Psalmul 34.

De când am ajuns în starea de libertate, eliberat de jugul dictatorial al Arhiepiscopului de la Vatra Romanească, trecând de multe ori prin uşile Tribunalului din Chicago, am cugetat profund la felul în care Dumnezeu descoperă adevărul la timp, celor ce doresc a cunoaşte adevărul, între care cel dintâi sunt eu, Pr Vasile Susan. Spre marea mea mirare, de când a început procesul la Tribunalul Civil din Chicago, precum se poate vedea la www.rocpnews.blogspot.com, ori la www.pokrov.org, am fost cu luare aminte la tot ce Dumnezeu mi-a descoperit şi mi-a aratat că trebuie să cunosc şi să urmez.

Pentru a sparge gheaţa cât mai repede, şi a fi la subiect, vin în întâmpinarea cititorilor acestui articol cu REVELAŢII CUTREMURĂTOARE, care pe mulţi îi va face să se întrebe: OARE AŞA SĂ FIE? Documentele vorbesc.

Arhiepiscopul dictator de la Episcopia de la Vatra Românească, împreună cu episcopii puţin credincioşi din Biserica Ortodoxă Americană = OCA, (fosta Mitropolie Rusă), şi-au bătut joc de mine, Pr Vasile Susan precum şi de familia mea, cum prea puţin oameni vor cuprinde cu mintea lor. Oricum, acolo unde Dumnezeu lucrează se biruieşte lucrarea potrivnicului diavol, deoarece Sfânta Biblie spune, “la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă.” (Matei 19, 26).

De când am fost dat afară de la Parohia / Biserica Sf Maria din Chicago, până la timpul prezent am scris foarte des la Sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe Americane, OCA. Am făcut apeleluri peste apeluri, şi cum spune proverbul Românesc, Bate toaca la urechea surdului. Ba mai mult, mi-au întins şi capcane, curse, Episcopii de la OCA, ca odată căzut în ele să nu mai pot face nimic. Nu mare mi-a fost mirarea, ca să-mi dau seama, că tocmai capcanele pe care ei mi le-au întins mie prin lucrarea vicleanului diavol care lucra prin ei, au fost întoarse de Bunul Dumnezeu în direcţia opusă, şi tocmai ei au căzut în ele, precum se va vedea.

Pentru că am cunoscut adevărul încă de la începutul hărţuielii pe care mi-a făcut-o marele Arhiepiscop dictator şi mincinos de la Vatra Românească, potrivit cunoştinţelor ce le am referitoare la Canoanele Bisericii Ortodoxe, Statutul OCA, precum şi ale Constituţiei şi Regulamentelor ROEA, am lăsat lucrurile să meargă în mod cu totul normal, făcând ascultare de sclav, şi aşteptând ca timpul de la 24 ianuarie 2004, până la 26 aprilie 2005, să treacă cu voia Bunului Dumnezeu mai repede, şi cât mai bine cu putinţă. Aşa a şi fost. Bunele relatii pe care le-am avut cu credincioşii Bisericii / Parohiei Sf Maria din Chicago, IL, la acea vreme le am şi azi când am fericita ocazie de a ne întâlnii unii cu alţii. Toată suflarea Ortodoxă din Chicago, ca de altfel din toată ROEA a fost nemulţumită de abuzul de putere şi decizia dictatorială a Arhiepiscopului de la Vatra Românească de a mă alunga din Biserică / Parohie, la începutul Postului Paştilor din anul 2004, fără a da pe faţă, sau fără a arăta motivele sau acuzele la adresa persoanei mele sau a activitaţii mele ca preot.

Înaintarea dosarului la Tribunalul din Chicago la data de 26 aprilie 2005, a adus mare durere de cap celor daţi in judecată: Episcopia de la Vatra Românească, Arhiepiscopul ROEA, Pr. Prot. Simion Pavel, Chicago, IL. Nimeni nu a avut nimic de comentat, inclusiv eu, cu toate că am fost aruncat de la un dictator la altul, de la Arhiepiscopul dictator al ROEA, la Mitropolitul dictator şi necinstit al OCA, +Herman Swaiko. Mi-am înţeles rostul şi stăpânul pe care nu l-am supărat, dar pe care l-am tratat cu francheţe şi fără a-i da posibilitatea de a repercuta, sau de a mă acuza şi judeca pe nedrept. Mitropolitul OCA +Herman, nu a avut nici o armă, acuză, vină, s-au vreun motiv ca să se atingă de preoţia mea lucrătoare. Din contră, +Herman, fostul Mitropolit de la OCA a fost dat afară în mod forţat la 4 septembrie 2008 de Sinodul OCA,  pentru ca şi-a băgat mâna până peste cot, … şi nu a ştiut cum să dea socoteală de banii OCA, precum arată documentele OCA, peste $ 3,000,000.00, fiind acuzat de delapidare financiară, însuşire de bani, împreună cu un colaborator apropiat de-al lui postat în poziţie de răspundere la OCA. Aceasta a făcut fostul Mitropolit de la OCA, pe nume +Herman Swaiko, iar marea majoritate a Românilor Ortodocşi din America, mai ales din ROEA, nu vor să cunoască adevărul şi se lasă duşi de nas de dictatori incompetenţi şi necinstiţi.

            La data de 9 august 2005, am trimis la Cancelaria OCA  o scrisoare, prin care am cerut ca să se discute cazul meu la Şedinţa de Sinod de la OCA ce se ţinea între 18 – 20 octombrie 2005.

La data de 11 august 2005,  precum şi la data de 22 septembrie 2005, de la Cancelaria OCA, am primit o comunicare scrisă, că la viitoarea şedinţă de Sinod OCA (18 – 20 octombrie 2005), va fi discutat cazul meu, iar o hotărâre finală se va lua de către Episcopii de la OCA. În realitate nu s-a discutat nimic, nu s-a scris nimic la procesul-verbal de la Sinodul OCA din acea dată; şi nici până astăzi, precum se va vedea.

Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA, după şedinţa de Sinod  de la OCA din 18 – 20 octombrie 2005, ştia că avocatul lui de la Chicago (cu care a cheltuit până acum peste $100,000.00, ca şi cheltuieli de judecată legate de cazul Pr. Vasile Susan), trebuia să meargă la înfăţişare la Tribunalul din Chicago, la 1 noiembrie 2005. Cuprins de frică şi tulburat la minte, Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA, la 27 octombrie 2005, vorbeşte la telefon şi apoi scrie Mitropolitului de la OCA şi la Cancelarul OCA cele ce urmează:

            “… Eu (Arhiepiscopul “N”), am fost contactat de avocatul Companiei de Asigurare a Episcopiei (ROEA), care mi-a pus unele întrebări care m-au pus pe gânduri. Întrebările sunt în legătură cu cererea Pr. Susan care nu a primit consideraţie corespunzătoare din partea Bisericii (ROEA). Eu i-am explicat. Avocatul acela este de părere că Pr. Susan a urmat procedura Regulamentelor ROEA pentru a corecta, repara situaţia, mergând la Consiliul Episcopesc (precum arată scrisorile ataşate); anticipând acţiunea de la Sfântul Sinod (precum arată scrisorile ataşate). Avocatul nostru va încerca să scoată cazul afară de la Tribunal, deoarece este o chestiune a Bisericii, dar se pare că totuşi există un obstacol, o piedică… Părinte Rodion, eu numi aduc aminte ca să se fi discutat ceva la Sinod (despre cazul Pr. Susan), şi nu văd nimic scris în procesul-verbal de la Sinod. Este necesar ca să se dea un răspuns Pr. Susan, că dacă nu se va da un răspuns, se poate verifica de oricine că el nu a primit nici o corectare, îndreptare din partea Bisericii, şi în felul acesta (Pr. Susan) poate face apel la Tribunalul civil …

Cu binecuvîntări, Arhiepiscopul N”

(Acest document a fost trimis pe FAX la OCA în ziua de joi, 27 octombrie 2005, la ora 7:50 P.M.)

Acesta este „primul document” din care reiese şantajul, minciuna şi corupţia Arhiepiscopului dictator şi mincinos de la ROEA în cârdăşie cu Mitropolitul mincinos de la OCA. Piedica de care vorbeşte Arhiepiscopul ROEA este tocmai refuzul si abuzul de putere manifestat de Arhiepiscopul ROEA faţă de drepturile pe care eu, Pr. Vasile Susan, le-am cerut ca să mi se respecte potrivit prevederilor, procedurilor regulementelor ROEA. De ce îi este frică Arhiepiscopului ROEA dictator, corupt şi mincinos nu va scăpa. Cine poate să mai aibă încredere în asemenea Arhiepiscop dictator şi mincinos? Nu eu, Pr. Vasile Susan. Poate naivii şi fricoşii de la ROEA.

La data de 9 noiembrie 2005, Mitropolitul mincinos de la OCA, scrie, şi trimite Pr. Vasile Susan următoarele:

“Dragă Părinte Vasile, Eu am primit scrisoarea dumnitale prin care ceri informaţii cu privire la plângerea dumnitale adusă împotriva Arhiepiscopului “N”. Prin aceasta doresc a te informa că dumneata trebuie ca săţi retragi una (ori / şi) toate plângerile ce le aduci împotriva Arhiepiscopului ”N” prin dosarul depus la Tribunalul civil. Precum dumneata îţi dai seama, acţiunile dumnitale de a te adresa Tribunalului civil sunt contrare disciplinei canonice şi tradiţiei Bisericii Ortodoxe. Dumneata vei primi un răspuns la întrebările dumnitale NUMAI după ce ne vei informa în scris că ai retras de la Tribunal procesul împotriva Arhiepiscopului “N”.

Sincer în Hristos

+Herman, Metropolitul OCA

Acesta este „al doilea document” din care reiese şantajul, minciuna şi corupţia Mitropolitului dictator şi mincinos de la OCA în cârdăşie cu Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA. Nici Mitropolitul de la OCA, nici Arhiepiscopul de la ROEA nu cunosc prevederile, procedurile Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Statutului OCA, şi Regulamentelor ROEA. Minciuna Mitropolitului OCA constă în faptul că dorea prin şantaj ca să primească de la mine, (Pr Vasile Susan) o scrisoare notarizată prin care să fie făcut cunoscut la OCA retragerea procesului de la Tribunalul din Chicago, împotriva Arhiespiscopului ROEA, et al, pentru ca apoi să-şi bată joc de mine şi mai mult.

Eu, Pr. Vasile Susan, mi-am pierdut lucul de muncă, din cauza faptului că am vorbit “DESCHIS ŞI ÎMPOTRIVA” Arhiepiscopului dictator şi mincinos de la ROEA care a acoperit preotul homosexual de la ROEA de mai bine de 20 de ani, precum a spus preoteasa acestui preot în plângerea sa – raportul trimis Consistotiului Spiritual de la ROEA.

Personal nu am avut şi nici nu am vreo abatere canonică, pentru care să fiu pedepsit, dar spunând adevărul am fost expulzat, dat afara din ROEA, concediat din serviciul/slujirea de preot, prin aceasta Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA credea că a termint cu mine.

Doresc să-i spun pe această cale, că de atunci (1 martie 2004), abia a început “Chardashul si Kazachokul” la care dansează de voie, de nevoie, pe banii (“$$$”) naivilor… până se termină procesul.

De aproape şapte ani de zile, eu Pr. Vasile Susan, cer Sinodului OCA şi Mitropolitului ca să respecte prevederile şi procedurile Canoanele Bisericii Ortodoxe, să-mi arate acuzele, să mă pună la judecata tribunalului bisericesc si să-mi dea dreptul de apărare, şi nu vrea să facă ce este scris in Canoanele Bisericii Ortodoxe, pentru că nu pot inventa acuze de frica Tribunalului Civil.

Atunci vă întreb pe dumneavoastră, dragi cititori ai acestui articol, „Cine încalcă toate prevederile şi procedurile canoanelor Bisericii Ortodoxe cu privire la disciplină şi traditie: eu, Pr. Vasile Susan, sau Sinodul şi Mitropolitul de la OCA?

Răspunsul este acesta: numai Sinodul OCA. Pr. Vasile Susan cere respectarea lor, şi el le respectă întru totul, şi nu îi este frică de cunoaşterea adevărului.

De ce îi este frică Mitropolitului dictator, corupt şi mincinos nu va scăpa. Ce bine că a fost dat afară pentru delapidare financiară şi alte fărădelegi. Dumnezeu nu lasă OCA batjocorită până la PARUSIE.

La data de 28 aprilie 2010, Mitropolitul OCA, +Jonah, prin Cancelarul de la OCA, scrie, şi trimite Pr. Vasile Susan următorul E-mail:

From: agarklavs@oca.org
To: vasilesusan@hotmail.com
Subject: RE: A Response
Date: Wed, 28 Apr 2010 18:03:26 -0400

 

Re:  A Response

Dear Fr. Vasile,

Christ is Risen!

I greet you today on the Feast of the Mid-Pentecost!

I have been instructed by His Beatitude, Metropolitan JONAH to communicate the following information to you.  His Beatitude is bewildered by the nature of your recent postings.  Nevertheless, he is asking you to consider the following: 

 

1.       His Beatitude again extends to you an invitation to come to the OCA Chancery to meet with His Beatitude to discuss some of the issues that you have brought forward in your e-mails.  We would need to arrange this meeting at a time that would be convenient to both Metropolitan JONAH and yourself.

2.      His Beatitude would consider the possibility of assigning you to a parish if you would withdraw your lawsuit.  (Perhaps this would be something that you could discuss personally with the Metropolitan when you meet with him.)

Sincerely, your brother in Christ,

Fr. Alexander Garklavs

*

De la: agarklavs@oca.org   
La: vasilesusan@hotmail.com
Subiect: RE: UN R
ăspuns
Data: Miercuri, 28 Apr 2010 18:03:26 -0400

Re:  UN Răspuns

Dragă Pr. Vasile,

 

Hristos a Înviat!

Vă întâmpin pe dumneavoasră azi la Înjumătăţirea Praznicului Penticostarului!

Am fost îndrumat de Prea Fericitul Mitropolit +Jonah, ca să comunic către dumnevoastră următoarea informaţie.

Prea Fericitul este tulburat (nedumerit) de conţinutul ultimelor dumnevoastră postări (de pe Internet). Cu toate acestea el vă roagă pe dumneavoastră ca să aveţi în consideraţie următoarele:

1.      Prea Fericitul din nou vă face invitaţie dumneavoastră ca să veniţi la Cancelaria OCA, ca să vă întâlniţi cu Prea Fericitul pentru ca să discutaţi unele din problemele pe care dumneavoastră le-aţi făcut cunoscut prin trimitere de E-mail-uri. Noi trebuie ca să pregătim această întâlnire pentru un timp care să fie convenabil pentru amândoi, Mitropolitul Jonah şi dumneavoastră.

2.      Prea Fericitul are în consideraţie posibilitatea ca dumneavoastră să fiţi numit la o parohie, dacă dumneavoastră veţi retrage procesul (de la Tribunal). (Desigur, aceasta va fi ceva pe care dumneavoastră veţi putea ca să o discutaţi cu Mitropolitul când vă veţi întâlni cu el.)

Cu sinceritate, al dumneavoastră frate în Hristos,

Pr. Alexander Garklavs

 

Acesta este „al treilea document” din care reiese şantajul (black mail), extorcare (jecmănirea), amestecul în justiţie  (obstruction of justice),  şi corupţia (corruption), Mitropolitului +Jonah de la OCA, şi a Cancelarului de la OCA în cârdăşie cu Sinodul corupt şi infidel de la OCA şi Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA. Nici Mitropolitul, nici Sinodul corupt, nici Cancelarul de la OCA, nici Arhiepiscopul de la ROEA nu cunosc prevederile, procedurile Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Statutului OCA şi Regulamentelor ROEA. Minciuna Mitropolitului OCA constă în faptul că dorea prin şantaj şi extorcare ca să primească de la mine, (Pr Vasile Susan) o scrisoare notarizată prin care se fie făcut cunoscut la OCA retragerea procesului de la Tribunalul din Chicago, împotriva ROEA, Arhiepiscopului ROEA, et al.

Eu, Pr. Vasile Susan, doresc să spun deschis, cu curaj si tare Mitropoliţilor OCA, Sinodului OCA, Administraţiei Centrale OCA, că practică şantajul, extorcarea (jecmănirea), amestecul în justiţie şi corupţia, şi că prin toate acestea încalcă în mod deliberat prevederile şi procedurile Bibliei, Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Statutului OCA şi Regulamentelor ROEA, precum şi legile Federale şi ale Statelor locale din Federaţia Americană. Toate aceste practici neortodoxe, sunt contrare literei şi  spiritului Bibliei, Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Statutului OCA şi Regulamentelor ROEA, precum şi legilor Federale şi ale Statelor locale din Federaţia Americană, şi sunt clasificate drept „crime”, iar cei ce le practică vor da socoteala potrivit prevederilor şi  legilor în vigoare. Toţi Episcopii OCA (inclusiv Mitropolitul) implicaţi în asemenea practici trebuie sa demisioneze.

Eu, Pr. Vasile Susan, doresc încă odată ca in mod oficial, formal, sa cer Sinodului OCA să lanseze o investigaţie şi să afle dacă, “acuzele (aşa precum au fost publicate pe Internet şi de altfel trimise la Sinodul OCA şi sutelor de adresanţi) sunt adevărate sau false.” Eu am cerut această investigare vreme de 7 ani, iar Sinodul OCA a fost rugat de mine să urmeze calea: Canoanelor Bisericii Ortodoxe, Statutului OCA şi Regulamentelor ROEA, precum şi legile Federale şi ale Statelor locale din Federaţia Americană, dar Sinodul OCA nu ascultă, şi prefera sa urmeze legea junglei, fiind iresponsabil şi raspunzator faţă de tot ce i s-a întâmplat Pr. Vasile Susan şi altor preoti.

Eu, Pr. Vasile Susan, în lumina respectului pentru Dumnezeu şi Biserica Lui Ortodoxă, doresc încă odată ca in mod oficial, formal, deschis si transparent sa spun Sinodului OCA, că atât eu cât şi familia mea, nu suntem şi nu vom fi niciodata de acord ca să negociem vreo intelegere, care să nu fie dreapta, cinsitita, deschisa, transparenta, potrivit legii, nesecreta, in prezenta avocatului care ma reprezinta la tribunalul civil.

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul Hristos, dragi cititori ai Curentului International,

Din cele prezentate mai sus, precum şi din cele postate pe Internet, se poate vedea deschis, cât de meschini, necuraţi, necinstiţi, fără respect, faţă de Dumnezeu, Biserică, Sf. Biblie, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Statutul OCA, Statutul şi Regulamentele ROEA, Legile USA, cunoaşterea adevărului, dreptate, judecată cinstită, preoţi, preoţie, creştini laici, sunt Episcopii de la OCA şi ROEA.

Iubiţi cititori, vedeţi şi dumneavoastră, cum dupa sapte (7) ani de zile, de batjocură, murdărie, minciuni, falsuri, şantajuri, etc, puse asupra mea şi a familiei mele… iata-l pe pe Mitropolitul şi Sinodul de la OCA, împreună cu Arhiepiscopul dictator şi mincinos de la ROEA (care s-au întâlnit la Colorado Springs, CO, între 27 – 28 aprilie 2010), si imi ofera mie Pr Vasile Susan un post de preot, dar condiţionat de retragerea dosarului de la tribunalul din Chicago referitor la judecata împotriva ROEA, Arhiepiscopului ROEA, et al. Toată această maşinaţie, şaradă, şantaj, extorcare, a fost pusa la cale de cei de mai sus, ca urmare a celor postate pe Internet la www.pokrov.org, de către mine, Pr. Vasile Susan, începând cu luna martie 2010, şi care adevaruri tare i-a nelinistit.

După şapte (7) ani de zile de batjocorire a preotiei lucratoare, pe care o am aşa precum am primit-o mai bine de 33 de ani în urmă, Mitropolitul +Jonah de la OCA, consideră că Pr Vasile Susan, este bun de preot paroh, este curat, este cinstit, este inocent, nevinovat, are preotie lucratoare şi merită în cele din urmă o coaja de colac uscat, o bucata de prescura invechita si tare, şi nu în cele din urmă un pai tras prin nas si o gura astupata după atîta aşteptare.

Prin această acţiune murdară, puţin creştinească, se poate vedea caracterul, constiinta si viciile care sunt caracteristice Episcopilor de la OCA. Se poate vedea apoi cum, Diavolul care de la început a întunecat minţile Episcopilor de la OCA i-a dat peste cap, i-a dat pe faţă, iar Dumnezeu va fi Cel care îi va judeca pentru faptele lor. Care dintre dumneavoastră – dragi cititori – veţi putea să staţi la masa tratativelor cu astfel de neoameni, caractere şi figuri umane? Aştept răspunsul prin comentariile ce le veţi posta pe Internet la acest articol.

Acest material de E-mail primit de la Cancelaria OCA la 28 Aprilie, 2010, a fost pus la dispoziţia avocaţilor, care au toate datele problemei pe masa de lucru, şi este mai mult decît posibil ca în curînd, pentru aceste practice necinstite, necreştine şi neortodoxe ca şantaj, extorcare (jecmănire), amestec în justiţie şi corupţie Sinodul Episcopilor de la OCA, fiecare episcop în parte, Administraţia Centrală de la OCA inclusiv Cancelarul, să fie parte dintr-un aşa numit “CLASS ACTION LAWSUIT”, fiind asociaţi la această acţiune legală aproximativ 4 preoţi, foşti membrii ai ROEA şi OCA.

Materialul acesta publicat pe doar câteva pagini, va avea un va avea un “frate” mai mare, mai extins pe aproximativ 100 de pagini, presărat cu peste 30 de fotografii, şi cu documente aranjate “a la carte”, care va fi datat 21 septembrie 2010 şi care va fi editat în limba engleză şi postat la www.pokrov.org. Va fi ceva de luat în considerare, de neuitat.

Doresc să precizez următoarele acum, către sfîrşitul acestui text, şi anume că, atît Mitropolitul OCA +Jonah, Arhiepiscopul ROEA, Cancelarul OCA, trebuiau să cunoască cel puţin doua lucruri mai înainte de trimiterea respectivului E-mail la 28 aprilie, 2010, in atenţia Pr. Vasile Susan:

1. Trebuiau să gândească la timpul trecut al Pr. Vasile Susan, potrivit proverbului românesc “unde am fost si unde am ajuns” (“ce-am avut si ce-am pierdut”) şi să ofere soluţii, reparare a greşelii potrivit cu prescriptele evanghelice menţionate mai jos (Luca 19, 1 10 cel puţin;

2. Trebuiau să anunţe despre intenţiile lor cel puţin 4 persoane, şi anume pe Arhimandritul Roman Braga, Michael Ronnett (naşul de la cununie al preotului G. Ursache), Maica Gabriela Ursache, mătuşa după tată a preotului G. Ursache şi pe Pr. Gheorghe Ursache, şi să se pregătească totul, inclusiv locul…

Pentru cele scrise aici şi care sunt reale şi nu ironizante, deoarece se referă la adresa mea, doresc a face cunoscut Mitropolitului +Jonah, de la OCA, să fie cu luare aminte la aceste referinţe Biblice:

–         Pilda Datornicului nemilostiv (Sf. Evanghelie de la Luca 18, 23 – 35);

–         Vameşul Zacheu (Sf. Evanghelie de la Luca 19, 1 – 10;cale de urmat, nu de ocolit.

–         Judecata Viitoare (Sf Evanghelie de la Matei 25, 31 – 46);

 

Dragi cititori,

Doresc a va prezenta doua fotografii si a va indruma sa cititi intrebarea de mai jos, iar daca puteti sa dati un raspuns, sa-l postati (pe site-ul Curentului International) la comentarii.                                                                                                                         

                                                                                  

Poate cineva să facă o prezicere năstrujnică, sa ghiceasca cu privire la subiectele  la care Metropolitul OCA, Prea Fericitul  +Jonah şi Cancelarul OCA, P. C. Pr. Prot. Al. Garklavs se gîndesc cu mare atentie, în afară de numirea P. C.  Pr. Vasile Susan la “vreo parohie” (Vezi E-mail-ul din data de 28 aprilie 2010), ori la “vreun posibil proces din partea familiei şi neamurilor P. C. Pr. Vasile Susan, cu un număr mult mai mare de $$$ Milioane” decât procesele lui K. K. şi a lui R. S. K.…?

                                         

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al Lui Dumnezeu celui viu, Milostiv fii nouă păcătoşilor, şi ne miluieşte. Amin.

            Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al Lui Dumnezeu celui viu, Dreptule Judecător şi Răsplătitor al faptelor tuturor oamenilor, fi cu luare aminte la toţi slujitorii sfintelor altare si la faptele lor şi a Ta judecată dreaptă şi sfântă să nu-i ocolească. AMIN.

Cine are interes de a cunoaste autenticitatea documentelor, folosite mai sus, este rugat ca să telefoneze la OCA: 516 – 922 – 0550, ori la ROEA: 517- 522 – 4800. Vă mulţumim!

 

(Pr. Vasile Susan, 10 Septembrie, 2010, Chicago, IL. U.S.A.)

P.C. Preot Vasile Susan

5413 N. Nottingham Ave. Chicago, IL. 60656

Phone: 773-220-9503; E-mail: vasilesusan@hotmail.com

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Follow by Email
RSS
INSTAGRAM

6 thoughts on “Un proces în derulare (IV)

 1. Vorba multa saracia omului !
  Trebuie trecut la actiune!
  Problemele noastre a le romanilor nu ni rezolva nimeni, NUMAI NOI !!
  ACTIUNEA ESTE CEA CARE VORBESTE IN TOATE !
  Cine se ridica sa vorbeasca?
  Cine doreste sa spuna adevarul ?
  Cine vrea sa-si asigure viitorul pentru el si urmasii uramsilor lui in America si Canada ca ROMANI ORTODOCSI ????
  Imnul tarii are o semnificatie, trebuie sa fie pusa in practica ACUM ORI NICIODATA !!!

 2. Cutremuratoare aceste fapte. Pr. Susan este un nou Pr. Calciu adus in fata lumii la un martiraj injust moralei crestine atat de mediatizate de ideologii-teologi din sferele ecleziastice.Acest parinte,reprezinta o acuta reminiscenta a unui predecesor care nu s-a temut de o oligarhie anume si care a ales divinitatea ca scut suprem. Acesti lideri bisericesti nu numai ca nu respecta canoanele, dar le abuzeaza de o maniera nemaintalnita pana acum. OCA si ROEA raman imune la glasul de durere al parintelui Susan. Ar fi trebuit sa ii miste ceva pe acesti prelati lipsiti de orice compasiune si dragoste agapica. Daca aceasta nu ii sensibilizeaza poate ca o greva a foamei demonstrativa ar aduce opiniei publice o mai mare atentie asupra acestui caz. Nu este o greva a parintelui Susan, este un strigat al cugetelor si inimilor noastre- credinciosi si preoti care la unison dorim sa fim liberi in exprimarea acestei credinte si sa nu ne fie teama sa criticam aceste abuzuri ierarhicesti.Indemn multi romani sa se roage in pastrarea valorilor noastre crestine,Acesti indivizi in rase pompoase discrediteaza imaginea bisericii si a numelui nostru in perspectiva universala de crestini.
  Parinte Susan Ramaneti un exemplu viu, si o speranta majora in lupta impotriva acestor oameni nedrepti cosmetizati in himere de duzina.

 3. Incredibil,dar adevarat.In America tara LIBERTATII se petrec asemenea fenomene.Cum este posibil sa dai afara un preot fara a i se aduce la cunostiinta abaterile sale,care de fapt dupa cate inteleg,nu exista.Nu-i prima data cand aud ca acest fariseu de episcop,care in primul rand nu a fost ortodox ci greco-catolic,care incearca pe toate caile sa ne indeparteze de limba,cultura si traditia noastra stramoseasca,un episcop care se exprima destul de greu in l.romana,un episcop care urmareste denigrarea ortodoxiei,bine inteles ca nu pe fata,un episcop care incearca sa vanda lacasurile de cult ortodox.un episcop care de mai bine de 20 ani se opune unirii episcopiei de la Vatra cu Patriarhia Romana,un episcop a carei episcopie nu este recunoscuta canonic de marile Episcopii ale Lumii.Am aflat ca insasi episcopul Irineu venit din tara,fiind slujitor al acestei episcopii,pe care nefericitul arhiepiscop a cautat sa-l indeparteze,dar Dumnezeu nu i-a indeplinit necinstea,un episcop care numeste preoti in parohii numai pe criteriul financiar.intreb preotii cinstiti si cu frica de Dumnezeu,cat timp vor mai tolera un asemenea specimen sa ii conduca dupa bunul plac.Uitati-va la chinezi,japonezi,rusi,germani etc,cum isi pastreaza limba si traditiile tarii mama,indiferent unde se nasc urmasii lor,iar noi cum avem 3 zile de America gata suntem americani.in realitate suntem doar niste venetici si doar a 3-4 generatie se pot considera americani,dar din pacate multi si-au uitat limba si traditia tarii in care s-au nascut bunicii si strabunicii lor si asta gratie unor asemenea episcopi de import,care nu au nimic cu cultura,traditia si limba neamului nostru.

 4. Parinte SUSAN, am citit cele de mai sus precum si alte articole scrise de dvs in acest ziar,precum si cele publicate de dvs la http://www.pokrov.org .si am inteles calvarul prin care ati trecut si in care traiti inca si am ajuns la concluzia ca ,superiorii dvs din biserica ortodoxa americana, sint responsabili de situatia dvs.Cei care va u facut aceste greutati sa faca ce scrie in biblie;
  Vameşul Zacheu (Sf. Evanghelie de la Luca 19, 1 – 10;cale de urmat, nu de ocolit.
  Am facut acesat comentariu pentru ca sint crestin.
  Daca ei nu sint in masura , sau doritori sa va faca dreptate ,de a fi repus in drepturi plus despagubirile morale si financiare ,atunci consider ca ar trebuii sa ii dati in judecata in numele dvs si al familiei care a suferit deopotriva pentru maximul posibil legal.

 5. Am incercat sa-mi explic drama pr.Vasile Susan.m-am informat si am aflat ca in urma cu 7-8 ani era investigator in Consistoriu episcopiei de la Vatra,de unde a fost dat afara cu multumirile de rigoare de acest episcop-ateu.am incercat sa aflu cauza.daca cei ce eu stiu si este adevarat il rog pe parintele Susan sa comfirme sau sa infirme.iata intrebarile mele.fac precizarea ca episcopul Irineu are acest material complet dat de Tatu Stefan,fost presedinte al consiliului parohial de la Biserica Sf.Maria din Portland-Oregon.este adevarat ca in calitatea pe care o aveati in acel consistoriu,ati incercat sa elucidati reclamatia lui Tatu Stefan?ne puteti spune de ce ati fost dat afara din acest consistoriu?este adevarat ca atunci cand presedintele acestui tribunal episcopesc,a fost trimis la parohia din Portland,unde paroh era fostul inspector patriarhal,Bar Romulus,venit in Portland pe cai ilicite si care nu a vrut sa-l primeasca in calitatea sa de a examina actele si modul cum s-a facut vanzarea vechii Biserici si cum s-a cumparat noua Biserica?Episcopul-ateu a fost anuntat de pr.Mitescu ca Bar si vice presedintele consiliului nu-l primesc,iar acest impostor in mantia de episcop i-a spusa sa mearga si a doua zi?cand a avut parte de acelas tratament.Pr.Mitescu si cu un insotitor de la Biserica Sf..Maria din Chicago,au stat la usa Bisericii din Portland o zi intreaga,iar pr.Bar si cu vicele consiliului i-au spus ca sunt f.ocupati?este adevarat ca sanctiunea dictat de tribunal in aceasta situatie ,impostorul nu a vrut s-o semneze?D-voastra care erati intr-o situatie avansata cu cecetarea cauzei,ati fost scos din functia de investigator si impostorul avand inpresia ca-l ajutati pe Tatu Stefan v-a indepartat din Episcopie?stiti ca insasi fariseu a venit in control la parohia din Portland cu un avocat cu licenta ridicata pentru necinste?si a spus in fata enoriasilor ca totul este in regula si ca a fost de acord ca fam.Tatu Stefan nu mai au voie,nici macar sa calce in curtea Bisericii?e posibil ca un episcop-impostor sa faca asa ceva?astept raspunsurile D-voastra,iar daca va va fi de folos Tatu Stefan va va trimte tot dosarul,care cred eu va fi bun la tribunalul civil.om fi noi crestini-ortodocsi,dar trebuie sa respectam si legile statului in care traim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.