Curentul International

Curentul International Magazine

Poeme

4 min read

Poeme
Autor: Mariana Didu (Craiova)

Brâncuși pe toate le-a gândit

nimic n-a săvârșit omul
dintru început
pe măsura visului înaripat
și gândului său înalt
el trebuia să-și regândească gândul la infinit
după ce tot el a ctitorit
o lume doar de el imaginată
măreția omului e cuvântul după faptă
ca o coloană infinită
se înălța gândul omului
și aspirațiile lui,
căci artistul îmblânzise infinitul
ca o arcadă a zborului ideatic ce-l bântuia
se înălța zborul gândului
epopeele au sfârșit,
ctitoriile istorice s-au încheiat
Faust murea și se mântuia
povestea lumii abia acum se scria
descălecările s-au prelungit peste veacuri,
cărțile lui Moise abia au deschis povestea lumii.
ochii mi-au rămas la o masă sfântă
în jurul căreia acum n-a mai rămas nimeni
sunt doar umbre – îmi spuneți –
e masa sufletelor răposate
dar și masa umbrelor ce stau să vină
spuneți-mi, unde sunt oamenii de altădată
care peste timp și-au dat măsura?
alte umbre stau să vină
și, în așteptarea lor,
este aici o masă mai mică decât prima
care se deschide ca și prima
dar, aceasta de pe malul cărunt al jiului,
așa cum sprijinea ea cerul
avea să susțină toate ctitoriile vremii viitoare
deci, trebuia să fie o masă mai mare
iar masa mai mică cu formă tot dacică
închide ciclul și-l deschide
așa cum se închid și se redeschid
elementele romboidale ale coloanei,
întreagă, ea este finitudinea deschisă
dacă ea este o finitudine pe verticală,
masa este o finitudine pe orizontală
ca un artist ce merge spre esențe,
Brâncuși pe toate le-a gândit
și a cumpănit întregul
masă, poartă, coloană,
zbor, sărut, pasăre, infinit!

Omagiu lui Eminescu

mi-l amintesc, era un om frumos
urmele geniului său
se vor imprima în lava timpului dureros,
mi-l amintesc, iubite, era un om frumos
și a scris în graiul sfânt al neamului său,
călătorind prin toată împărăția spiritului,
cunoscând emoția întâlnirii cu neființa.
se născuse sub un tei, fiind un om complet
deși nu era nici o desăvârșire în el,
înțelegea întreg capătul culturii.
nu este vorba de o umbră
ci de un om adevărat, cu o inimă mare
pentru lumea noastră a spiritului
și o conștiință cuprinzătoare
pentru inima infinită a țării sale.
întâlnirea cu el a fost vibrație
Eminescu a venit cu grație,
cu mâna plină înaintea nefiinţei,
rătăcit, nemângâiat, ca un suflet fără parte
era fiinţa ce nu are partea ei,
și, totuși, şi-a primit lotul,
trăind pe măsura acestuia,
în marginile, ba chiar în nemarginile lui.
darul ce ni s-a făcut prin Eminescu?
a apărut în lumea noastră un om
care a înţeles să fie om deplin
cineva care n-a voit să fie al doilea.
nefiinţa aduce totuşi odihna
Eminescu, neodihna,
nu ne putem odihni în el,
întreg evantaiul lui de deschideri
către lume şi cultură, către dreptate
se strânge pentru noi într-o inimă care bate.
spune, iubite, cărui popor
i s-a făcut darul acesta minunat?

*

Mariana Didu (Maridor, pseudonim literar) este absolventă a Liceului Pedagogic şi a Facultăţii de Litere, profesor de Limba şi Literatura Română, la Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova. Are doctoratul în Filologie cu teza: ,,Lucian Blaga şi morfologia culturii”.

A debutat la vârsta de 16 ani în revista Năzuinţe a Cenaclului literar „Elena Farago” de la Liceul Pedagogic, unde era elevă, cu poezii. Este membră a Societăţii Culturale ,,Haralamb G. Lecca” din anul 1993 şi membră a Societăţii Scriitorilor Olteni din 2000.

Este autoare a mai multor volume de versuri, proză, teatru, eseu, critică literară.

Volume de versuri: Mireasa din cer (Editura Didactica Nova, Craiova, 2001), Treptele dragostei (Editura MJM, Craiova, 2002), Strigăt de stea călătoare (Editura Scrisul Romanesc, Craiova, 2004), Cuvinte îndumnezeite (Editura Didactica Nova, Craiova, 2012), Poemele ființei (Editura ,,Art Creativ”, București, 2015), Cântece (Editura „Contrafort”, Craiova, 2016), Iubiri ca nonsens (Editura „Contrafort”, Craiova, 2017), Antiteze (Editura „Contrafort”, Craiova, 2018), Prozemele luminii (Editura „Contrafort”, Craiova, 2019), Femeie cu aripă şi psalmii curăţirii sufletului (Editura „Contrafort”, Craiova, 2019), Mătase mov (Editura „Contrafort”, Craiova, 2020).

Volume de eseuri: Eseuri de îndrăgostiţi (Editura „Contrafort”, Craiova, 2017), Autoportret-Chipul iubirii (Editura „Contrafort”, Craiova, 2018).

Romane: Marea ucigaşă (Editura Mihai Duţescu, Craiova, 2002), Femeia din spatele oglinzii (Editura Mihai Duţescu, Craiova, 2003), Bernardina (Editura „Contrafort”, Craiova, 2013), Oraşul lui Cain (Editura „Contrafort”, Craiova, 2020).

Volum de teatru: Simfonia primăverii (Editura Sitech, Craiova, 2002).

Vlume de aforisme şi reflecţii filosofice: Panseuri singuratice pentru alte vremi (Editura Didactica Nova, Craiova, 2002), Stele în fântânile dorului  (Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2008), Matematicile superioare ale sufletului (Editura „Contrafort”, Craiova, 2020).

Jurnal: Jurnal despre limitele existenţei (Editura Universitaria, Craiova, 2012).

Cărţi ştiinţifice: Lucian Blaga şi morfologia culturii (Editura Universitaria, Craiova, 2008).

Foto. Mariana Didu

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Follow by Email
RSS
INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.