Curentul International

Curentul International Magazine

ADUCEŢI COPIII…

4 min read

Gabriela Genţiana Groza

decembrie 2010

 

 Clădirea bisericii cu hramul ,,Înălţarea Sfintei Cruci’’ din cartierul Plopilor Noi, ClujNapoca, adună clipă cu clipă din zestrea orologiului pământesc şi a celui ceresc. Aripa divină îi atinge zidurile când clopotele bat în zi de sărbătoare şi cheamă credincioşii care împreună cu părintele înalţă rugăciune spre Ceruri.

Străbat cu privirea pictura înfăţişând scene biblice frumos ilustrate. Mă opresc asupra uneia sau a alteia dintre imagini. Pictura în stil bizantin, realizată cu sufletul de către meşteri cu har, îndeamnă la pietate. Privesc chipurile din vitralii: Sf.voievod Constantin Brâncoveanu, Sf. voievod Neagoe Basarab şi Sf.arhiereu Antim Ivireanul. Fiecare dintre ei reprezintă o personalitate care a înrâurit viaţa semenilor săi la vremea când vieţuiau pe pământ, lăsând o urmă de neşters. Ei sunt dintre acei buni români care au primit esenţe divine picurate de Dumnezeu pe pământ întru creionarea profilului neamului românesc. S-au zdruncinat de repetate ori zăgazurile convieţuirii românilor cu alte neamuri. De fiecare dată s-a aflat forţa necesară pentru a trece peste vitregiile timpului. A izvorât din fibra sănătoasă a neamului în mijlocul căruia era vreunul din sfinţii noştri care ne privesc din vitralii în clipele de rugăciune, sub ascultarea neobositului preot paroh Iulian Benche, ctitorul locaşului impunător de închinăciune. Dăruit cu toată fiinţa misiunii sale deosebite la vreme de restrişte, părintele paroh nu precupeţeşte niciun efort întru slujirea enoriaşilor săi, îndemnându-i la trăire curată, în ascultare de cele sfinte lăsate nouă prin grija apostolilor lui Iisus. Învăţături de seamă aflăm în predicile slujitorului Domnului.

Aşa cum e scris şi în cartea ,,Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie” :,,De aceea vă învăţ, fraţii mei, să cereţi de la Dumnezeu minte curată, ca să puteţi împlini toate voile lui Pregătindu-şi fiul să fie un domn drept îl sfătuia astfel:,,Aşa şi pe tine te-a ales Dumnezeu, să le fii lor stăpân şi păstor bun, ca să paşti turma lui Hristos fără părtinire. De aceea şi tu, dacă eşti vrednic, încă rânduieşte-ţi turma, ca să nu fie unii prea graşi, iar alţii să moară de foame, ci să măsori tuturor la fel, fiecăruia după lucrul său şi fiecăruia după cum îi este slujba, aşa să-ţi fie şi dulceaţa.’’

În biserica din Plopilor Noi, ieşirea părintelui cu Sfintele Daruri este un moment înălţător. El este înconjurat de un ,,sobor de copii’’ îmbrăcaţi în odăjdii, cu lumânări aprinse, pătrunşi de împortanţa momentului. Aşa cum în urmă cu 2000 de ani Mântuitorul spunea: ,,Lăsaţi copiii să vină la mine’’ azi preotul îi îndeamnă pe enoriaşi să îşi aducă fiii şi nepoţii la biserică şi să guste împreună clipe de întărire a sufletului prin credinţă. Emoţionant moment mai ales când în faţa altarului,pruncii aflaţi în braţele mamelor sau abia ridicaţi de-o şchioapă primesc din Sfântul Potir Trupul şi Sângele Domnului.

În aşteptarea minunatei zi a Sărbătorii Naşterii Domnului biserica răsună de colinde strămoşeşti cântate de corişti împreună cu enoriaşii. Corul Municipalităţii Bistriţa condus de un preot a lăsat ecouri adânci în urma interpretării cu multă dăruire a colindelor, în incinta primitoare a Locaşului Sfânt.

Preot şi mireni se adună în fiecare an în jurul bradului împodobit şi se bucură împreună de cântecele interpretate cu emoţie de copii şi adulţi.

Biserica cu hramul ce aminteşte de momentul înălţării celui mai important simbol al creştinilor, Sfânta Cruce, e locul unde rănile sufleteşti se pansează cu multă rugăciune dar şi cu acţiuni care ne fac să cunoaştem scrieri ale semenilor noştri,

aici având loc şi prezentări de cărţi ale unor scriitori.

La sfârşitul slujbei, când ne îndreptăm spre ieşire putem vedea o pictură murală care-l înfăţişează pe ÎPS Bartolomeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului cel care în Pastorala de Crăciun spunea:,,Zadarnic curăţăm pământul de gunoaie dacă-l vom lăsa populat cu oameni deformaţi şi mutilaţi sufleteşte’’ Şi, ca o mare responsabilitate pentru educarea urmaşilor noştri, în aceiaşi predică ne îndeamnă cu înţelepciune:,,Vă rog, părinţilor, ocrotiţi-vă copiii. E vorba de viitorul nostru ca neam, popor şi patrie.’’

Aduceţi copiii la biserică…

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Follow by Email
RSS
INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.